Výsledok SEO testu

Posledné otestované URL z domény zelenykruh.sk:

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://zelenykruh.sk/

Načítané:
17. 3. 2022 22:27

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 0

Výborně! URL adresa míří přímo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování na www: Adresa 'https://zelenykruh.sk' byla přesměrována na 'https://zelenykruh.sk/'

Verze URL adresy bez www se nepřesměrovává na URL adresu s www.

0 / 1

Délka URL adresy: 22 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: - [HTTP 404]

Na Vašich stránkách není nahrán soubor robots.txt.

0 / 2

Sitemap: -

V souboru robots.txt není vyplněna adresa mapy stránek.

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
6 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: UTF-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Jazyk: -

Vaše stránka nemá správně nastaven použitý jazyk!

0 / 1

Meta titulek: Zelený kruh

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis:

Meta popis má méně než 50 znaků. Vaše stránka má nastaven meta popis, ale ten je příliš krátký.

1 / 2

Nadpis H1:
<h1>Zelený kruh</h1>
<h1>Občianske Združenie Zelený kruh</h1>
<h1>Chránené územia Slovenska</h1>
<h1>Kráľovstvo strážené Vršatcom</h1>
<h1>Naši Partneri</h1>
<h1>V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.Vyplňte prosím formulár.</h1>

Vaše stránka obsahuje více nadpisů úrovně H1. Pro SEO je nejlepší, když stránka obsahuje právě jeden nadpis úrovně H1.

1 / 2

Pořadí nadpisů:
               <h3>- Lepší život na našej planéte -
     <h1>Zelený kruh
               <h3>O nás
     <h1>Občianske Združenie Zelený kruh
               <h3>- Lesy -
                    <h4>„Les je spoločenstvo.“
               <h3>- Rastliny a živočíchy-
                    <h4>„Príroda sa smeje cez kvety.“
               <h3>- Vtáctvo -
                    <h4>„Vták je sloboda.“
               <h3>-Osveta a vzdelávanie-
                    <h4>„Iba vzdelaní ľudia sú slobodní.“
               <h3>- Voda a vzduch -
                    <h4>„Bez vody niet života."
               <h3>-Kultúrne a prírodné pamiatky-
                    <h4>„Odkaz minulosti chránime pre budúce generácie.“
                    <h4>Naše ciele a vízie
          <h2>I
                    <h4>CHKO Biele Karpaty
               <h3>ˇVIAC INFO
          <h2>II
                    <h4>ŠOP SR
               <h3>VIAC INFO
          <h2>III
                    <h4>Natura 2000
               <h3>VIAC INFO
          <h2>IV
                    <h4>Agenda 2030
               <h3>VIAC INFO
     <h1>Chránené územia Slovenska
               <h3>
               <h3>VIDEO Biele Karpaty J.Cíbik
     <h1>Kráľovstvo strážené Vršatcom
          <h2>Činnosť OZ Zelený kruh
                    <h4>Revitalizácia lesov a zriaďovanie lesných škôlok
                    <h4>Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva
                    <h4>Podpora ekoturizmu a agroturizmu na vidieku
                    <h4>Environmentálna výchova a vzdelávanie mládeže
                    <h4>Zachovanie biodiverzity a ochrana prírodných zdroj…
                    <h4>realizáciA vodozádržných opatrení
          <h2>„Keď piješ vodu, spomeň si na jej prameň.“
          <h2>Buď ako voda, z ktorej všetko rastie, len ona sa v…
          <h2>„Príroda vždy vytvorí to najlepšie z toho, čo je m…
          <h2>„Nemôžeme čakať milosť od prírody po tom, čo sme s…
          <h2>„Príroda nikdy neporuší vlastné pravidlá.“
     <h1>Naši Partneri
          <h2>Osadenie lavičiek a čistenie začína o :
               <h3>Lokalita Trenčianske Teplice
               <h3>OTÁZKY
     <h1>V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontakt…
                         <h5>Kontaktné údaje
                    <h4>Zelený kruh
                    <h4>Kontakt :

Nadpisy na Vaši stránce nejsou ve správném pořadí!

0 / 1

Počet nadpisů: 53

Vaše stránka obsahuje více než 20 nadpisů.

0 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 15

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: OK

Výborně! Všechny obrázky na Vaši stránce mají vyplněn popisek (atribut alt).

1 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 18
  • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 10
  • Počet externích nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 2

Vaše stránka obsahuje tag iframe, zvažte jejich nahrazení.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: -

Vaše stránka nemá vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 2965 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 4459 znaků.

Výborně! Více než polovina veškerého textu na stránce je umístěna v odstavcích.

1 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: '-Formbuilder Form- ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
14 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: NE

Vaše stránka neobsahuje záhlaví. Zvažte přidání tagu header.

0 / 1

Použití zápatí: NE

Vaše stránka neobsahuje zápatí. Zvažte přidání tagu footer.

0 / 1

Použití navigace: OK

Výborně! Vaše obsahuje navigaci.

1 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: OK

Výborně! Vaše má obsah rozdělen do sekcí.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavení URL: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro URL stránky!

0 / 2

Titulek stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulek stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro popis stránky!

0 / 2

Nastavení titulního obrázku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulní obrázek stránky!

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
0 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránce: 644

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství slov. Na stránce je '644' slov.

2 / 2

Nejčastější slova na stránce:
zelený | kruh | prírody | prírodných | území | činnosť | info | ochrany | viac | ktoré

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
zelený7x1x0x4x
kruh7x1x0x4x
prírody6x0x0x1x
prírodných5x0x0x1x
území4x0x0x0x
činnosť4x0x0x1x
info4x0x0x4x
ochrany4x0x0x0x
viac3x0x0x3x
ktoré3x0x0x0x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 8.5 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
assets/images/pruhledny-130x96.png5.9 kB
assets/web/assets/mobirise-icons2/mobirise2.css1.9 kB
assets/web/assets/mobirise-icons/mobirise-icons.css1.8 kB
assets/tether/tether.min.css0.4 kB
assets/bootstrap/css/bootstrap.min.css24.1 kB
assets/bootstrap/css/bootstrap-grid.min.css6.5 kB
assets/bootstrap/css/bootstrap-reboot.min.css1.9 kB
assets/dropdown/css/style.css2.0 kB
assets/formstyler/jquery.formstyler.css0.9 kB
assets/formstyler/jquery.formstyler.theme.css2.8 kB
assets/socicon/css/styles.css3.3 kB
assets/theme/css/style.css4.1 kB
assets/mobirise/css/mbr-additional.css13.0 kB
assets/mobirise/css/mbr-additional.css13.0 kB
Linkované soubory skriptů
assets/web/assets/jquery/jquery.min.js31.3 kB
assets/popper/popper.min.js7.1 kB
assets/tether/tether.min.js7.2 kB
assets/bootstrap/js/bootstrap.min.js15.2 kB
assets/smoothscroll/smooth-scroll.js3.8 kB
assets/dropdown/js/nav-dropdown.js2.9 kB
assets/dropdown/js/navbar-dropdown.js1.0 kB
assets/touchswipe/jquery.touch-swipe.min.js5.3 kB
assets/parallax/jarallax.min.js5.5 kB
assets/playervimeo/vimeo_player.js5.4 kB
assets/mbr-switch-arrow/mbr-switch-arrow.js0.7 kB
assets/bootstrapcarouselswipe/bootstrap-carousel-swipe.js1.6 kB
assets/mbr-testimonials-slider/mbr-testimonials-slider.js0.7 kB
assets/countdown/jquery.countdown.min.js3.3 kB
assets/ytplayer/jquery.mb.ytplayer.min.js13.7 kB
assets/vimeoplayer/jquery.mb.vimeo_player.js7.3 kB
assets/formstyler/jquery.formstyler.js5.6 kB
assets/formstyler/jquery.formstyler.min.js5.4 kB
assets/sociallikes/social-likes.js4.0 kB
assets/theme/js/script.js6.1 kB
assets/formoid/formoid.min.js2.7 kB
Linkované soubory obrázků
assets/images/pruhledny-130x96.png5.9 kB
assets/images/mbr-1-654x368.jpeg61.9 kB
assets/images/mbr-654x433.jpeg44.7 kB
assets/images/1746308-1-654x368.jpeg29.3 kB
assets/images/mbr-1-654x450.jpeg50.9 kB
assets/images/mbr-6-654x436.jpeg45.0 kB
assets/images/mbr-654x368.jpeg42.6 kB
assets/images/barevny-1080x667.png17.1 kB
assets/images/mbr-1-1137x757.jpeg133.9 kB
assets/images/biele-karpaty.gif8.9 kB
assets/images/unknown-100x148.png4.7 kB
assets/images/images-193x255.png4.4 kB
assets/images/unknown-1-240x205.png13.1 kB
assets/images/wha-caduceus-logo-f-240x240.png6.1 kB
assets/images/1200px-wwf-logo.svg-240x356.png9.3 kB
CELKEM695.4 kB

Výborně! Vaše stránka má včetně zdrojového kódu přiměřenou velikost 703.9 kB.

2 / 2

Počet požadavků: 50

Vaše stránka potřebuje k načtení více než 30 dalších HTTP požadavků. Zvažte optimalizaci její počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 5

Ostatné


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá GTM, zvažte jeho použití.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(33 / 64)

51.6 %

Kto sme a čo vieme?

Sme jedna z popredných firiem na poli SEO v ČR.

V obore SEO pôsobíme už radu rokov a SEO je našou primárnou činnosťou. Vieme vylepšiť Vaše pozície vo vyhľadávačoch a tým zvýšiť relevantnú návštevnosť Vášho webu. Naša cenová politika je dostupná väčšine, napriek tomu zachovávame vysokú kvalitu našich služieb.

máme
13
rokov skúseností
pomohli sme
1328
klientom
práve teraz máme
211
webov pod palcom
náš tím napísal už
358467
PR článkov

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktný formulár

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://zelenykruh.sk/

Načítané:
17. 3. 2022 22:27

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 0

Výborně! URL adresa míří přímo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování na www: Adresa 'https://zelenykruh.sk' byla přesměrována na 'https://zelenykruh.sk/'

Verze URL adresy bez www se nepřesměrovává na URL adresu s www.

0 / 1

Délka URL adresy: 22 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: - [HTTP 404]

Na Vašich stránkách není nahrán soubor robots.txt.

0 / 2

Sitemap: -

V souboru robots.txt není vyplněna adresa mapy stránek.

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
6 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: UTF-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Jazyk: -

Vaše stránka nemá správně nastaven použitý jazyk!

0 / 1

Meta titulek: Zelený kruh

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis:

Meta popis má méně než 50 znaků. Vaše stránka má nastaven meta popis, ale ten je příliš krátký.

1 / 2

Nadpis H1:
<h1>Zelený kruh</h1>
<h1>Občianske Združenie Zelený kruh</h1>
<h1>Chránené územia Slovenska</h1>
<h1>Kráľovstvo strážené Vršatcom</h1>
<h1>Naši Partneri</h1>
<h1>V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.Vyplňte prosím formulár.</h1>

Vaše stránka obsahuje více nadpisů úrovně H1. Pro SEO je nejlepší, když stránka obsahuje právě jeden nadpis úrovně H1.

1 / 2

Pořadí nadpisů:
               <h3>- Lepší život na našej planéte -
     <h1>Zelený kruh
               <h3>O nás
     <h1>Občianske Združenie Zelený kruh
               <h3>- Lesy -
                    <h4>„Les je spoločenstvo.“
               <h3>- Rastliny a živočíchy-
                    <h4>„Príroda sa smeje cez kvety.“
               <h3>- Vtáctvo -
                    <h4>„Vták je sloboda.“
               <h3>-Osveta a vzdelávanie-
                    <h4>„Iba vzdelaní ľudia sú slobodní.“
               <h3>- Voda a vzduch -
                    <h4>„Bez vody niet života."
               <h3>-Kultúrne a prírodné pamiatky-
                    <h4>„Odkaz minulosti chránime pre budúce generácie.“
                    <h4>Naše ciele a vízie
          <h2>I
                    <h4>CHKO Biele Karpaty
               <h3>ˇVIAC INFO
          <h2>II
                    <h4>ŠOP SR
               <h3>VIAC INFO
          <h2>III
                    <h4>Natura 2000
               <h3>VIAC INFO
          <h2>IV
                    <h4>Agenda 2030
               <h3>VIAC INFO
     <h1>Chránené územia Slovenska
               <h3>
               <h3>VIDEO Biele Karpaty J.Cíbik
     <h1>Kráľovstvo strážené Vršatcom
          <h2>Činnosť OZ Zelený kruh
                    <h4>Revitalizácia lesov a zriaďovanie lesných škôlok
                    <h4>Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva
                    <h4>Podpora ekoturizmu a agroturizmu na vidieku
                    <h4>Environmentálna výchova a vzdelávanie mládeže
                    <h4>Zachovanie biodiverzity a ochrana prírodných zdroj…
                    <h4>realizáciA vodozádržných opatrení
          <h2>„Keď piješ vodu, spomeň si na jej prameň.“
          <h2>Buď ako voda, z ktorej všetko rastie, len ona sa v…
          <h2>„Príroda vždy vytvorí to najlepšie z toho, čo je m…
          <h2>„Nemôžeme čakať milosť od prírody po tom, čo sme s…
          <h2>„Príroda nikdy neporuší vlastné pravidlá.“
     <h1>Naši Partneri
          <h2>Osadenie lavičiek a čistenie začína o :
               <h3>Lokalita Trenčianske Teplice
               <h3>OTÁZKY
     <h1>V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontakt…
                         <h5>Kontaktné údaje
                    <h4>Zelený kruh
                    <h4>Kontakt :

Nadpisy na Vaši stránce nejsou ve správném pořadí!

0 / 1

Počet nadpisů: 53

Vaše stránka obsahuje více než 20 nadpisů.

0 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 15

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: OK

Výborně! Všechny obrázky na Vaši stránce mají vyplněn popisek (atribut alt).

1 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 18
  • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 10
  • Počet externích nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 2

Vaše stránka obsahuje tag iframe, zvažte jejich nahrazení.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: -

Vaše stránka nemá vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 2965 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 4459 znaků.

Výborně! Více než polovina veškerého textu na stránce je umístěna v odstavcích.

1 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: '-Formbuilder Form- ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
14 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: NE

Vaše stránka neobsahuje záhlaví. Zvažte přidání tagu header.

0 / 1

Použití zápatí: NE

Vaše stránka neobsahuje zápatí. Zvažte přidání tagu footer.

0 / 1

Použití navigace: OK

Výborně! Vaše obsahuje navigaci.

1 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: OK

Výborně! Vaše má obsah rozdělen do sekcí.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavení URL: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro URL stránky!

0 / 2

Titulek stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulek stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro popis stránky!

0 / 2

Nastavení titulního obrázku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulní obrázek stránky!

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
0 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránce: 644

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství slov. Na stránce je '644' slov.

2 / 2

Nejčastější slova na stránce:
zelený | kruh | prírody | prírodných | území | činnosť | info | ochrany | viac | ktoré

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
zelený7x1x0x4x
kruh7x1x0x4x
prírody6x0x0x1x
prírodných5x0x0x1x
území4x0x0x0x
činnosť4x0x0x1x
info4x0x0x4x
ochrany4x0x0x0x
viac3x0x0x3x
ktoré3x0x0x0x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 8.5 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
assets/images/pruhledny-130x96.png5.9 kB
assets/web/assets/mobirise-icons2/mobirise2.css1.9 kB
assets/web/assets/mobirise-icons/mobirise-icons.css1.8 kB
assets/tether/tether.min.css0.4 kB
assets/bootstrap/css/bootstrap.min.css24.1 kB
assets/bootstrap/css/bootstrap-grid.min.css6.5 kB
assets/bootstrap/css/bootstrap-reboot.min.css1.9 kB
assets/dropdown/css/style.css2.0 kB
assets/formstyler/jquery.formstyler.css0.9 kB
assets/formstyler/jquery.formstyler.theme.css2.8 kB
assets/socicon/css/styles.css3.3 kB
assets/theme/css/style.css4.1 kB
assets/mobirise/css/mbr-additional.css13.0 kB
assets/mobirise/css/mbr-additional.css13.0 kB
Linkované soubory skriptů
assets/web/assets/jquery/jquery.min.js31.3 kB
assets/popper/popper.min.js7.1 kB
assets/tether/tether.min.js7.2 kB
assets/bootstrap/js/bootstrap.min.js15.2 kB
assets/smoothscroll/smooth-scroll.js3.8 kB
assets/dropdown/js/nav-dropdown.js2.9 kB
assets/dropdown/js/navbar-dropdown.js1.0 kB
assets/touchswipe/jquery.touch-swipe.min.js5.3 kB
assets/parallax/jarallax.min.js5.5 kB
assets/playervimeo/vimeo_player.js5.4 kB
assets/mbr-switch-arrow/mbr-switch-arrow.js0.7 kB
assets/bootstrapcarouselswipe/bootstrap-carousel-swipe.js1.6 kB
assets/mbr-testimonials-slider/mbr-testimonials-slider.js0.7 kB
assets/countdown/jquery.countdown.min.js3.3 kB
assets/ytplayer/jquery.mb.ytplayer.min.js13.7 kB
assets/vimeoplayer/jquery.mb.vimeo_player.js7.3 kB
assets/formstyler/jquery.formstyler.js5.6 kB
assets/formstyler/jquery.formstyler.min.js5.4 kB
assets/sociallikes/social-likes.js4.0 kB
assets/theme/js/script.js6.1 kB
assets/formoid/formoid.min.js2.7 kB
Linkované soubory obrázků
assets/images/pruhledny-130x96.png5.9 kB
assets/images/mbr-1-654x368.jpeg61.9 kB
assets/images/mbr-654x433.jpeg44.7 kB
assets/images/1746308-1-654x368.jpeg29.3 kB
assets/images/mbr-1-654x450.jpeg50.9 kB
assets/images/mbr-6-654x436.jpeg45.0 kB
assets/images/mbr-654x368.jpeg42.6 kB
assets/images/barevny-1080x667.png17.1 kB
assets/images/mbr-1-1137x757.jpeg133.9 kB
assets/images/biele-karpaty.gif8.9 kB
assets/images/unknown-100x148.png4.7 kB
assets/images/images-193x255.png4.4 kB
assets/images/unknown-1-240x205.png13.1 kB
assets/images/wha-caduceus-logo-f-240x240.png6.1 kB
assets/images/1200px-wwf-logo.svg-240x356.png9.3 kB
CELKEM695.4 kB

Výborně! Vaše stránka má včetně zdrojového kódu přiměřenou velikost 703.9 kB.

2 / 2

Počet požadavků: 50

Vaše stránka potřebuje k načtení více než 30 dalších HTTP požadavků. Zvažte optimalizaci její počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 5

Ostatné


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá GTM, zvažte jeho použití.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(33 / 64)

51.6 %