Výsledok SEO testu

Posledné otestované URL z domény whysk.sk:

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://www.whysk.sk/

Načítané:
21. 9. 2022 23:32

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: OK

Výborne! Obidve adresy 'https://whysk.sk' a 'https://www.whysk.sk' boli presmerované na rovnakú URL adresu.

1 / 1

Dĺžka URL adresy: 21 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://www.whysk.sk/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: http://www.whysk.sk/sitemap.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
11 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: utf-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: sk

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: WHY® SLOW FASHION

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: WHY® originálna slovenská slow fashion značka štýlového oblečenia pre deti, teenage, dámy aj pánov. Štýlovú módu šijeme v našej dielničke na Slovensku s prihliadnutím na kvalitu, ekológiu a udržateľnosť.

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1: -

Vaša stránke neobsahuje nadpis úrovne H1!

0 / 2

Poradie nadpisov:
                    <h4><= ESHOP
                    <h4>KATEGÓRIA

Nadpisy na Vašej stránke nie sú v správnom poradí!

0 / 1

Počet nadpisov: 2

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 20

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: 1

Vaša stránka obsahuje obrázky, ktoré nemajú vyplnený popisok (atribút alt).

0 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 207
  • Počet interných nofollow odkazov: 1

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 1
  • Počet externých nofollow odkazov: 0

Vaša stránka obsahuje menej než 2 externých odkazov, zvážte pridanie viac externých odkazov.

1 / 2

Počet tagov iframe: 1

Vaša stránka obsahuje tag iframe, zvážte ich nahradenie.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: -

Vaša stránka nemá vyplnenú ikonu stránky pre zariadenia Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 1514 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 8396 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'Piwik ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
13 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: NIE

Vaša stránka nepoužíva štandard HTML 5. Zvážte jeho použitie.

0 / 1

Použitie záhlavia: NIE

Vaša stránka neobsahuje záhlavie. Zvážte pridanie tagu header.

0 / 1

Použitie päty strany: NIE

Vaša stránka neobsahuje pätu strany. Zvážte pridanie tagu footer.

0 / 1

Použitie navigácie: NIE

Vaša stránka neobsahuje navigáciu. Zvážte pridanie tagu nav.

0 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: NIE

Vaša stránka nemá rozdelený obsah do sekcií. Zvážte rozdelenie obsahu do tagov section.

0 / 1

Zastaralé elementy: <font>, <s>

Vaša stránka obsahuje zastaralé HTML elementy. Zvážte ich odstránenie.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
0 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: website

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: http://www.whysk.sk

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: WHY® SLOW FASHION

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: WHY® originálna slovenská slow fashion značka štýlového oblečenia pre deti, teenage, dámy aj pánov. Štýlovú módu šijeme v našej dielničke na Slovensku s prihliadnutím na kvalitu, ekológiu a udržateľnosť.

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre popis stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Nastavenie titulného obrázku: http://www.whysk.sk/fotky43577/design_setup/images/logo_LOGO-2-275x100.png

Vaša stránka má nastavený tag pre titulný obrázok stránky, ale ten nie je dostupný pre šifrovaný HTTPS protokol. Zvážte umiestnenie obrázkov na šifrovanú adresu.

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
7 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 1210

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo slov. Na stránke je '1210' slov.

2 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
cookies | why® | cena | veľkosti | topánky | výroba | legíny | informácie | údajov | bundy

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
cookies15x0x0x0x
why®13x1x1x0x
cena13x0x0x0x
veľkosti10x0x0x0x
topánky9x0x0x0x
výroba8x0x0x0x
legíny8x0x0x0x
informácie7x0x0x0x
údajov7x0x0x0x
bundy6x0x0x0x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 21.2 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
/css/jquery.selectBoxIt.wa_script.css?_=2022-09-09-15-011.2 kB
/css/jquery.qtip.lupa.css?_=2022-09-09-15-012.3 kB
/css/colorbox.css?_=2022-09-09-15-011.2 kB
/css/lang_dependent_css/lang_sk.css?_=2022-09-09-15-010.1 kB
/wa_script/js/styles.css?_=2022-09-09-15-015.2 kB
/bower_components/owl.carousel/dist/assets/owl.carousel.min.css1.1 kB
/bower_components/owl.carousel/dist/assets/owl.theme.default.min.css0.5 kB
/bower_components/priority-nav/dist/priority-nav-core.css0.4 kB
/css/font-awesome.4.7.0.min.css7.0 kB
/sablony/nove/zincum/zincumpink/css/product_var3.css?_=2022-09-09-15-013.0 kB
/sablony/nove/zincum/zincumpink/css/colors.css?_=2022-09-09-15-0119.8 kB
/css/steps_order.css?_=2022-09-09-15-011.3 kB
/fotky43577/design_setup/css/user_defined.css?_=16480201252.2 kB
/assets/vendor/magnific-popup/magnific-popup.css2.0 kB
/node_modules/select2/dist/css/select2.min.css2.0 kB
/css/masterslider.css?_=2022-09-09-15-012.3 kB
Linkované súbory skriptov
/wa_script/js/jquery.hoverIntent.minified.js?_=2022-09-09-15-010.7 kB
/adminold/jscripts/jquery.qtip.min.js?_=2022-09-09-15-0114.7 kB
/wa_script/js/jquery.selectBoxIt.min.js?_=2022-09-09-15-015.5 kB
/wa_script/js/bs_overlay.js?_=2022-09-09-15-012.3 kB
/wa_script/js/bs_design.js?_=2022-09-09-15-010.6 kB
/adminold/jscripts/wa_translation.js?_=2022-09-09-15-010.1 kB
/wa_script/js/jquery.colorbox-min.js?_=2022-09-09-15-014.7 kB
/wa_script/js/javascripts.js?_=2022-09-09-15-0124.1 kB
/wa_script/js/check_tel.js?_=2022-09-09-15-010.3 kB
/wa_script/js/bs_user.js?_=2022-09-09-15-010.2 kB
/wa_script/js/bs_fce.js?_=2022-09-09-15-012.7 kB
/wa_script/js/bs_fixed_bar.js?_=2022-09-09-15-012.4 kB
/bohemiasoft/js/bs.js?_=2022-09-09-15-016.5 kB
/wa_script/js/jquery.number.min.js?_=2022-09-09-15-012.4 kB
/js/progress_button/modernizr.custom.js3.8 kB
/bower_components/owl.carousel/dist/owl.carousel.min.js11.4 kB
/bower_components/priority-nav/dist/priority-nav.js5.3 kB
/wa_script/js/search_autocompleter.js?_=2022-09-09-15-011.7 kB
/assets/vendor/magnific-popup/jquery.magnific-popup.js14.0 kB
/node_modules/select2/dist/js/select2.min.js19.7 kB
/node_modules/maximize-select2-height/maximize-select2-height.min.js0.5 kB
/wa_script/js/app.js?_=2022-09-09-15-018.1 kB
/node_modules/jquery-validation/dist/jquery.validate.min.js7.5 kB
/wa_script/js/fb_pixel_func.js0.7 kB
/js/masterslider.min.js30.6 kB
/wa_script/js/wa_url_translator.js?d=10.2 kB
/wa_script/js/add_basket_v4.js?d=12&_= 2022-09-09-15-010.2 kB
/wa_script/js/add_basket_fce.js?d=9&_= 2022-09-09-15-010.2 kB
/js/responsiveMenu.js?_=2022-09-09-15-012.9 kB
Linkované súbory obrázkov
/fotky43577/fotos/_vyr_375_MHP5933.jpg97.1 kB
/fotky43577/fotos/43577_364__vyr_3451111_1.jpg1 090.8 kB
/fotky43577/fotos/_vyr_966_MHP1177.jpg52.3 kB
/fotky43577/fotos/_vyr_964_MHP1034.jpg80.4 kB
/fotky43577/fofomix/Softshell kabátik WHY motýľ tmavý 3.jpg0.2 kB
/fotky43577/fofomix/Lost Name File (1742) kopie.jpg0.2 kB
/fotky43577/fofomix/_MHP6252 kopie.jpg0.2 kB
/fotky43577/fofomix/Home Page legíny modrobiele Ela.jpg0.2 kB
/fotky43577/fofomix/Skúška 1.jpg0.2 kB
/fotky43577/fotos/gen320/gen__vyr_713Cierna.jpg36.2 kB
/images/empty.gif0.0 kB
/fotky43577/fotos/gen320/gen__vyr_712Ruzova.jpg37.6 kB
/images/empty.gif0.0 kB
/fotky43577/fotos/gen320/gen__vyr_647Lela-a-Lilinka-ANGEL-WHY-1-1024x1024.jpg110.3 kB
/images/empty.gif0.0 kB
/fotky43577/fotos/_vyr_11903-za-2-detske.jpg151.4 kB
/fotky43577/fotos/_vyr_398mix_1.jpg350.1 kB
/fotky43577/fotos/_vyr_11913-za-2-damske.jpg190.8 kB
CELKOM2 423.3 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 2 444.5 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 63

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bolo otestovaných iba 30 náhodne vybraných interných odkazov. Vaša stránka obsahuje 208 interných odkazov.

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(42 / 64)

65.6 %

Kto sme a čo vieme?

Sme jedna z popredných firiem na poli SEO v ČR.

V obore SEO pôsobíme už radu rokov a SEO je našou primárnou činnosťou. Vieme vylepšiť Vaše pozície vo vyhľadávačoch a tým zvýšiť relevantnú návštevnosť Vášho webu. Naša cenová politika je dostupná väčšine, napriek tomu zachovávame vysokú kvalitu našich služieb.

máme
13
rokov skúseností
pomohli sme
1328
klientom
práve teraz máme
211
webov pod palcom
náš tím napísal už
358467
PR článkov

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktný formulár

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://www.whysk.sk/

Načítané:
21. 9. 2022 23:32

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: OK

Výborne! Obidve adresy 'https://whysk.sk' a 'https://www.whysk.sk' boli presmerované na rovnakú URL adresu.

1 / 1

Dĺžka URL adresy: 21 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://www.whysk.sk/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: http://www.whysk.sk/sitemap.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
11 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: utf-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: sk

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: WHY® SLOW FASHION

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: WHY® originálna slovenská slow fashion značka štýlového oblečenia pre deti, teenage, dámy aj pánov. Štýlovú módu šijeme v našej dielničke na Slovensku s prihliadnutím na kvalitu, ekológiu a udržateľnosť.

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1: -

Vaša stránke neobsahuje nadpis úrovne H1!

0 / 2

Poradie nadpisov:
                    <h4><= ESHOP
                    <h4>KATEGÓRIA

Nadpisy na Vašej stránke nie sú v správnom poradí!

0 / 1

Počet nadpisov: 2

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 20

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: 1

Vaša stránka obsahuje obrázky, ktoré nemajú vyplnený popisok (atribút alt).

0 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 207
  • Počet interných nofollow odkazov: 1

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 1
  • Počet externých nofollow odkazov: 0

Vaša stránka obsahuje menej než 2 externých odkazov, zvážte pridanie viac externých odkazov.

1 / 2

Počet tagov iframe: 1

Vaša stránka obsahuje tag iframe, zvážte ich nahradenie.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: -

Vaša stránka nemá vyplnenú ikonu stránky pre zariadenia Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 1514 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 8396 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'Piwik ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
13 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: NIE

Vaša stránka nepoužíva štandard HTML 5. Zvážte jeho použitie.

0 / 1

Použitie záhlavia: NIE

Vaša stránka neobsahuje záhlavie. Zvážte pridanie tagu header.

0 / 1

Použitie päty strany: NIE

Vaša stránka neobsahuje pätu strany. Zvážte pridanie tagu footer.

0 / 1

Použitie navigácie: NIE

Vaša stránka neobsahuje navigáciu. Zvážte pridanie tagu nav.

0 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: NIE

Vaša stránka nemá rozdelený obsah do sekcií. Zvážte rozdelenie obsahu do tagov section.

0 / 1

Zastaralé elementy: <font>, <s>

Vaša stránka obsahuje zastaralé HTML elementy. Zvážte ich odstránenie.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
0 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: website

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: http://www.whysk.sk

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: WHY® SLOW FASHION

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: WHY® originálna slovenská slow fashion značka štýlového oblečenia pre deti, teenage, dámy aj pánov. Štýlovú módu šijeme v našej dielničke na Slovensku s prihliadnutím na kvalitu, ekológiu a udržateľnosť.

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre popis stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Nastavenie titulného obrázku: http://www.whysk.sk/fotky43577/design_setup/images/logo_LOGO-2-275x100.png

Vaša stránka má nastavený tag pre titulný obrázok stránky, ale ten nie je dostupný pre šifrovaný HTTPS protokol. Zvážte umiestnenie obrázkov na šifrovanú adresu.

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
7 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 1210

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo slov. Na stránke je '1210' slov.

2 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
cookies | why® | cena | veľkosti | topánky | výroba | legíny | informácie | údajov | bundy

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
cookies15x0x0x0x
why®13x1x1x0x
cena13x0x0x0x
veľkosti10x0x0x0x
topánky9x0x0x0x
výroba8x0x0x0x
legíny8x0x0x0x
informácie7x0x0x0x
údajov7x0x0x0x
bundy6x0x0x0x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 21.2 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
/css/jquery.selectBoxIt.wa_script.css?_=2022-09-09-15-011.2 kB
/css/jquery.qtip.lupa.css?_=2022-09-09-15-012.3 kB
/css/colorbox.css?_=2022-09-09-15-011.2 kB
/css/lang_dependent_css/lang_sk.css?_=2022-09-09-15-010.1 kB
/wa_script/js/styles.css?_=2022-09-09-15-015.2 kB
/bower_components/owl.carousel/dist/assets/owl.carousel.min.css1.1 kB
/bower_components/owl.carousel/dist/assets/owl.theme.default.min.css0.5 kB
/bower_components/priority-nav/dist/priority-nav-core.css0.4 kB
/css/font-awesome.4.7.0.min.css7.0 kB
/sablony/nove/zincum/zincumpink/css/product_var3.css?_=2022-09-09-15-013.0 kB
/sablony/nove/zincum/zincumpink/css/colors.css?_=2022-09-09-15-0119.8 kB
/css/steps_order.css?_=2022-09-09-15-011.3 kB
/fotky43577/design_setup/css/user_defined.css?_=16480201252.2 kB
/assets/vendor/magnific-popup/magnific-popup.css2.0 kB
/node_modules/select2/dist/css/select2.min.css2.0 kB
/css/masterslider.css?_=2022-09-09-15-012.3 kB
Linkované súbory skriptov
/wa_script/js/jquery.hoverIntent.minified.js?_=2022-09-09-15-010.7 kB
/adminold/jscripts/jquery.qtip.min.js?_=2022-09-09-15-0114.7 kB
/wa_script/js/jquery.selectBoxIt.min.js?_=2022-09-09-15-015.5 kB
/wa_script/js/bs_overlay.js?_=2022-09-09-15-012.3 kB
/wa_script/js/bs_design.js?_=2022-09-09-15-010.6 kB
/adminold/jscripts/wa_translation.js?_=2022-09-09-15-010.1 kB
/wa_script/js/jquery.colorbox-min.js?_=2022-09-09-15-014.7 kB
/wa_script/js/javascripts.js?_=2022-09-09-15-0124.1 kB
/wa_script/js/check_tel.js?_=2022-09-09-15-010.3 kB
/wa_script/js/bs_user.js?_=2022-09-09-15-010.2 kB
/wa_script/js/bs_fce.js?_=2022-09-09-15-012.7 kB
/wa_script/js/bs_fixed_bar.js?_=2022-09-09-15-012.4 kB
/bohemiasoft/js/bs.js?_=2022-09-09-15-016.5 kB
/wa_script/js/jquery.number.min.js?_=2022-09-09-15-012.4 kB
/js/progress_button/modernizr.custom.js3.8 kB
/bower_components/owl.carousel/dist/owl.carousel.min.js11.4 kB
/bower_components/priority-nav/dist/priority-nav.js5.3 kB
/wa_script/js/search_autocompleter.js?_=2022-09-09-15-011.7 kB
/assets/vendor/magnific-popup/jquery.magnific-popup.js14.0 kB
/node_modules/select2/dist/js/select2.min.js19.7 kB
/node_modules/maximize-select2-height/maximize-select2-height.min.js0.5 kB
/wa_script/js/app.js?_=2022-09-09-15-018.1 kB
/node_modules/jquery-validation/dist/jquery.validate.min.js7.5 kB
/wa_script/js/fb_pixel_func.js0.7 kB
/js/masterslider.min.js30.6 kB
/wa_script/js/wa_url_translator.js?d=10.2 kB
/wa_script/js/add_basket_v4.js?d=12&_= 2022-09-09-15-010.2 kB
/wa_script/js/add_basket_fce.js?d=9&_= 2022-09-09-15-010.2 kB
/js/responsiveMenu.js?_=2022-09-09-15-012.9 kB
Linkované súbory obrázkov
/fotky43577/fotos/_vyr_375_MHP5933.jpg97.1 kB
/fotky43577/fotos/43577_364__vyr_3451111_1.jpg1 090.8 kB
/fotky43577/fotos/_vyr_966_MHP1177.jpg52.3 kB
/fotky43577/fotos/_vyr_964_MHP1034.jpg80.4 kB
/fotky43577/fofomix/Softshell kabátik WHY motýľ tmavý 3.jpg0.2 kB
/fotky43577/fofomix/Lost Name File (1742) kopie.jpg0.2 kB
/fotky43577/fofomix/_MHP6252 kopie.jpg0.2 kB
/fotky43577/fofomix/Home Page legíny modrobiele Ela.jpg0.2 kB
/fotky43577/fofomix/Skúška 1.jpg0.2 kB
/fotky43577/fotos/gen320/gen__vyr_713Cierna.jpg36.2 kB
/images/empty.gif0.0 kB
/fotky43577/fotos/gen320/gen__vyr_712Ruzova.jpg37.6 kB
/images/empty.gif0.0 kB
/fotky43577/fotos/gen320/gen__vyr_647Lela-a-Lilinka-ANGEL-WHY-1-1024x1024.jpg110.3 kB
/images/empty.gif0.0 kB
/fotky43577/fotos/_vyr_11903-za-2-detske.jpg151.4 kB
/fotky43577/fotos/_vyr_398mix_1.jpg350.1 kB
/fotky43577/fotos/_vyr_11913-za-2-damske.jpg190.8 kB
CELKOM2 423.3 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 2 444.5 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 63

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bolo otestovaných iba 30 náhodne vybraných interných odkazov. Vaša stránka obsahuje 208 interných odkazov.

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(42 / 64)

65.6 %