Výsledok SEO testu

Posledné otestované URL z domény webapp.sk:

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://www.webapp.sk/tvorba-WEB-stranok-a-aplikacii/Bytca

Načítané:
26. 1. 2023 18:02

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: Chyba

Obidve adresy 'https://webapp.sk/tvorba-WEB-stranok-a-aplikacii/Bytca' a 'https://www.webapp.sk/tvorba-WEB-stranok-a-aplikacii/Bytca' sú dostupné. Jedná sa o duplicitný obsah, jednu z adries presmerujte na druhú.

0 / 1

Dĺžka URL adresy: 58 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://www.webapp.sk/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: https://www.webapp.sk/xml/sitemap

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
10 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: UTF-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: sk-SK

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Tvorba WEB stránok Bytča | WebAPP.sk

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Vytvoríme Vám web stránku na mieru. Tvorba WEB stránok Bytča WEB dizajn a webové aplikácie rýchlo, kvalitne a hlavne s rozumom.

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>Tvorba WEB stránok Bytča</h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>Tvorba WEB stránok Bytča
          <h2>WEB stránky na mieru
               <h3>WWW stránky inak
               <h3>WEBdizajn Bytča
               <h3>Pravidlá a nariadenia
               <h3>Index a SEO
               <h3>Správa domény
               <h3>Analytics
               <h3>Zdieľaný Cloud
               <h3>24/7 Podpora
               <h3>99.9% Stabilita
               <h3>Pôsobenie
               <h3>Kľúčové slová
               <h3>Navigácia
               <h3>Novinky
               <h3>Kontaktujte nás

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov a sú použité v správnom poradí.

1 / 1

Počet nadpisov: 16

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 3

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
 • Počet interných follow odkazov: 116
 • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
 • Počet externých follow odkazov: 0
 • Počet externých nofollow odkazov: 0

Vaša stránka neobsahuje žiadne externé odkazy, zvážte pridanie viac externých odkazov.

0 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránku pre zariadenia Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 682 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 2882 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: ' ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
19 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje záhlavie.

1 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
6 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: website

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: https://www.webapp.sk/tvorba-WEB-stranok-a-aplikacii/Bytca

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: Tvorba WEB stránok Bytča

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: Vytvoríme Vám web stránku na mieru. Tvorba WEB stránok Bytča WEB dizajn a webové aplikácie rýchlo, kvalitne a hlavne s rozumom.

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre popis stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Nastavenie titulného obrázku: https://www.webapp.sk/img/webdizajn.png

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulný obrázok stránky.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
9 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 422

Vaša stránka neobsahuje moc textu. Na stránke je '422' slov, zvážte pridanie viac textu.

1 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
bytča | stránok | tvorba | vždy | 26012023 | naších | nové | zdieľaný | podpora | mesto

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
bytča7x1x1x2x
stránok7x1x1x1x
tvorba5x1x1x1x
vždy4x0x0x0x
260120233x0x0x0x
naších3x0x0x0x
nové3x0x0x0x
zdieľaný2x0x0x1x
podpora2x0x0x1x
mesto2x0x0x0x

V tabuľke nájdete zoznam slov, u ktorých by sa oplatilo zvážiť ich pridanie do titulku, popisu alebo nadpisov.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
2 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 10.2 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
https://www.webapp.sk/img/apple-touch-icon.png3.1 kB
https://www.webapp.sk/img/favicon-32x32.png1.4 kB
https://www.webapp.sk/img/favicon-16x16.png0.9 kB
https://www.webapp.sk/img/site.webmanifest0.4 kB
https://www.webapp.sk/css/animate.min.css5.8 kB
https://www.webapp.sk/css/style.css?v=1.00421.9 kB
https://www.webapp.sk/css/orange.css?v=1.0047.4 kB
https://www.webapp.sk/css/config.css0.9 kB
https://www.webapp.sk/css/orange.css7.4 kB
https://www.webapp.sk/css/responsive.css?v=1.0043.2 kB
https://www.webapp.sk/css/bootstrap-margin-padding.css10.1 kB
https://www.webapp.sk/css/hosting.css?v=1.0041.9 kB
Linkované súbory skriptov
https://www.webapp.sk/js/jquery-1.12.4.min.js39.9 kB
https://www.webapp.sk/js/bootstrap.min.js12.3 kB
https://www.webapp.sk/js/jquery.bxslider.min.js6.5 kB
https://www.webapp.sk/js/owl.carousel.min.js13.3 kB
https://www.webapp.sk/js/jquery-parallax.js1.4 kB
https://www.webapp.sk/js/validate.js7.7 kB
https://www.webapp.sk/js/jquery.mixitup.min.js10.2 kB
https://www.webapp.sk/js/jquery.fancybox.pack.js10.2 kB
https://www.webapp.sk/js/jquery.easing.min.js2.5 kB
https://www.webapp.sk/js/circle-progress.js4.7 kB
https://www.webapp.sk/js/jquery.appear.js1.3 kB
https://www.webapp.sk/js/jquery.countTo.js1.7 kB
https://www.webapp.sk/js/gmap.js11.0 kB
https://www.webapp.sk/js/isotope.pkgd.min.js13.8 kB
https://www.webapp.sk/js/jquery-ui-1.11.4/jquery-ui.js145.0 kB
https://www.webapp.sk/revolution/js/jquery.themepunch.tools.min.js44.5 kB
https://www.webapp.sk/revolution/js/jquery.themepunch.revolution.min.js21.9 kB
https://www.webapp.sk/revolution/js/extensions/revolution.extension.actions.min.js3.4 kB
https://www.webapp.sk/revolution/js/extensions/revolution.extension.carousel.min.js3.3 kB
https://www.webapp.sk/revolution/js/extensions/revolution.extension.kenburn.min.js2.2 kB
https://www.webapp.sk/revolution/js/extensions/revolution.extension.layeranimation.min.js17.6 kB
https://www.webapp.sk/revolution/js/extensions/revolution.extension.migration.min.js8.6 kB
https://www.webapp.sk/revolution/js/extensions/revolution.extension.navigation.min.js8.7 kB
https://www.webapp.sk/revolution/js/extensions/revolution.extension.parallax.min.js4.0 kB
https://www.webapp.sk/revolution/js/extensions/revolution.extension.slideanims.min.js8.7 kB
https://www.webapp.sk/revolution/js/extensions/revolution.extension.video.min.js8.5 kB
https://www.webapp.sk/js/wow.min.js3.5 kB
https://www.webapp.sk/js/custom.js?v=1.0047.6 kB
Linkované súbory obrázkov
https://www.webapp.sk/images/webove aplikacie logo.svg0.2 kB
https://www.webapp.sk/img/webdizajn.png459.6 kB
https://www.webapp.sk/images/webove aplikacie logo-biele.svg0.2 kB
CELKOM948.5 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 958.7 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 43

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bolo otestovaných iba 30 náhodne vybraných interných odkazov. Vaša stránka obsahuje 116 interných odkazov.

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(54 / 64)

84.4 %

Kto sme a čo vieme?

Sme jedna z popredných firiem na poli SEO v ČR.

V obore SEO pôsobíme už radu rokov a SEO je našou primárnou činnosťou. Vieme vylepšiť Vaše pozície vo vyhľadávačoch a tým zvýšiť relevantnú návštevnosť Vášho webu. Naša cenová politika je dostupná väčšine, napriek tomu zachovávame vysokú kvalitu našich služieb.

máme
13
rokov skúseností
pomohli sme
1328
klientom
práve teraz máme
211
webov pod palcom
náš tím napísal už
358467
PR článkov

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktný formulár

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://www.webapp.sk/tvorba-WEB-stranok-a-aplikacii/Bytca

Načítané:
26. 1. 2023 18:02

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: Chyba

Obidve adresy 'https://webapp.sk/tvorba-WEB-stranok-a-aplikacii/Bytca' a 'https://www.webapp.sk/tvorba-WEB-stranok-a-aplikacii/Bytca' sú dostupné. Jedná sa o duplicitný obsah, jednu z adries presmerujte na druhú.

0 / 1

Dĺžka URL adresy: 58 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://www.webapp.sk/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: https://www.webapp.sk/xml/sitemap

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
10 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: UTF-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: sk-SK

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Tvorba WEB stránok Bytča | WebAPP.sk

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Vytvoríme Vám web stránku na mieru. Tvorba WEB stránok Bytča WEB dizajn a webové aplikácie rýchlo, kvalitne a hlavne s rozumom.

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>Tvorba WEB stránok Bytča</h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>Tvorba WEB stránok Bytča
          <h2>WEB stránky na mieru
               <h3>WWW stránky inak
               <h3>WEBdizajn Bytča
               <h3>Pravidlá a nariadenia
               <h3>Index a SEO
               <h3>Správa domény
               <h3>Analytics
               <h3>Zdieľaný Cloud
               <h3>24/7 Podpora
               <h3>99.9% Stabilita
               <h3>Pôsobenie
               <h3>Kľúčové slová
               <h3>Navigácia
               <h3>Novinky
               <h3>Kontaktujte nás

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov a sú použité v správnom poradí.

1 / 1

Počet nadpisov: 16

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 3

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
 • Počet interných follow odkazov: 116
 • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
 • Počet externých follow odkazov: 0
 • Počet externých nofollow odkazov: 0

Vaša stránka neobsahuje žiadne externé odkazy, zvážte pridanie viac externých odkazov.

0 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránku pre zariadenia Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 682 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 2882 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: ' ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
19 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje záhlavie.

1 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
6 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: website

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: https://www.webapp.sk/tvorba-WEB-stranok-a-aplikacii/Bytca

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: Tvorba WEB stránok Bytča

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: Vytvoríme Vám web stránku na mieru. Tvorba WEB stránok Bytča WEB dizajn a webové aplikácie rýchlo, kvalitne a hlavne s rozumom.

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre popis stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Nastavenie titulného obrázku: https://www.webapp.sk/img/webdizajn.png

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulný obrázok stránky.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
9 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 422

Vaša stránka neobsahuje moc textu. Na stránke je '422' slov, zvážte pridanie viac textu.

1 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
bytča | stránok | tvorba | vždy | 26012023 | naších | nové | zdieľaný | podpora | mesto

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
bytča7x1x1x2x
stránok7x1x1x1x
tvorba5x1x1x1x
vždy4x0x0x0x
260120233x0x0x0x
naších3x0x0x0x
nové3x0x0x0x
zdieľaný2x0x0x1x
podpora2x0x0x1x
mesto2x0x0x0x

V tabuľke nájdete zoznam slov, u ktorých by sa oplatilo zvážiť ich pridanie do titulku, popisu alebo nadpisov.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
2 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 10.2 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
https://www.webapp.sk/img/apple-touch-icon.png3.1 kB
https://www.webapp.sk/img/favicon-32x32.png1.4 kB
https://www.webapp.sk/img/favicon-16x16.png0.9 kB
https://www.webapp.sk/img/site.webmanifest0.4 kB
https://www.webapp.sk/css/animate.min.css5.8 kB
https://www.webapp.sk/css/style.css?v=1.00421.9 kB
https://www.webapp.sk/css/orange.css?v=1.0047.4 kB
https://www.webapp.sk/css/config.css0.9 kB
https://www.webapp.sk/css/orange.css7.4 kB
https://www.webapp.sk/css/responsive.css?v=1.0043.2 kB
https://www.webapp.sk/css/bootstrap-margin-padding.css10.1 kB
https://www.webapp.sk/css/hosting.css?v=1.0041.9 kB
Linkované súbory skriptov
https://www.webapp.sk/js/jquery-1.12.4.min.js39.9 kB
https://www.webapp.sk/js/bootstrap.min.js12.3 kB
https://www.webapp.sk/js/jquery.bxslider.min.js6.5 kB
https://www.webapp.sk/js/owl.carousel.min.js13.3 kB
https://www.webapp.sk/js/jquery-parallax.js1.4 kB
https://www.webapp.sk/js/validate.js7.7 kB
https://www.webapp.sk/js/jquery.mixitup.min.js10.2 kB
https://www.webapp.sk/js/jquery.fancybox.pack.js10.2 kB
https://www.webapp.sk/js/jquery.easing.min.js2.5 kB
https://www.webapp.sk/js/circle-progress.js4.7 kB
https://www.webapp.sk/js/jquery.appear.js1.3 kB
https://www.webapp.sk/js/jquery.countTo.js1.7 kB
https://www.webapp.sk/js/gmap.js11.0 kB
https://www.webapp.sk/js/isotope.pkgd.min.js13.8 kB
https://www.webapp.sk/js/jquery-ui-1.11.4/jquery-ui.js145.0 kB
https://www.webapp.sk/revolution/js/jquery.themepunch.tools.min.js44.5 kB
https://www.webapp.sk/revolution/js/jquery.themepunch.revolution.min.js21.9 kB
https://www.webapp.sk/revolution/js/extensions/revolution.extension.actions.min.js3.4 kB
https://www.webapp.sk/revolution/js/extensions/revolution.extension.carousel.min.js3.3 kB
https://www.webapp.sk/revolution/js/extensions/revolution.extension.kenburn.min.js2.2 kB
https://www.webapp.sk/revolution/js/extensions/revolution.extension.layeranimation.min.js17.6 kB
https://www.webapp.sk/revolution/js/extensions/revolution.extension.migration.min.js8.6 kB
https://www.webapp.sk/revolution/js/extensions/revolution.extension.navigation.min.js8.7 kB
https://www.webapp.sk/revolution/js/extensions/revolution.extension.parallax.min.js4.0 kB
https://www.webapp.sk/revolution/js/extensions/revolution.extension.slideanims.min.js8.7 kB
https://www.webapp.sk/revolution/js/extensions/revolution.extension.video.min.js8.5 kB
https://www.webapp.sk/js/wow.min.js3.5 kB
https://www.webapp.sk/js/custom.js?v=1.0047.6 kB
Linkované súbory obrázkov
https://www.webapp.sk/images/webove aplikacie logo.svg0.2 kB
https://www.webapp.sk/img/webdizajn.png459.6 kB
https://www.webapp.sk/images/webove aplikacie logo-biele.svg0.2 kB
CELKOM948.5 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 958.7 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 43

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bolo otestovaných iba 30 náhodne vybraných interných odkazov. Vaša stránka obsahuje 116 interných odkazov.

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(54 / 64)

84.4 %

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://www.webapp.sk/tvorba-WEB-stranok-a-aplikacii/Svit

Načítané:
26. 1. 2023 17:58

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: Chyba

Obidve adresy 'https://webapp.sk/tvorba-WEB-stranok-a-aplikacii/Svit' a 'https://www.webapp.sk/tvorba-WEB-stranok-a-aplikacii/Svit' sú dostupné. Jedná sa o duplicitný obsah, jednu z adries presmerujte na druhú.

0 / 1

Dĺžka URL adresy: 57 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://www.webapp.sk/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: https://www.webapp.sk/xml/sitemap

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
10 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: UTF-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: sk

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Tvorba WEB stránok Svit | WebAPP.sk

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Vytvoríme Vám web stránku na mieru. Tvorba WEB stránok Svit WEB dizajn a webové aplikácie rýchlo, kvalitne a hlavne s rozumom.

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>Tvorba WEB stránok Svit</h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>Tvorba WEB stránok Svit
          <h2>WEB stránky na mieru
               <h3>WWW stránky inak
               <h3>WEBdizajn Svit
               <h3>Pravidlá a nariadenia
               <h3>Index a SEO
               <h3>Správa domény
               <h3>Analytics
               <h3>Zdieľaný Cloud
               <h3>24/7 Podpora
               <h3>99.9% Stabilita
               <h3>Pôsobenie
               <h3>Kľúčové slová
               <h3>Navigácia
               <h3>Novinky
               <h3>Kontaktujte nás

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov a sú použité v správnom poradí.

1 / 1

Počet nadpisov: 16

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 3

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
 • Počet interných follow odkazov: 116
 • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
 • Počet externých follow odkazov: 0
 • Počet externých nofollow odkazov: 0

Vaša stránka neobsahuje žiadne externé odkazy, zvážte pridanie viac externých odkazov.

0 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránku pre zariadenia Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 682 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 2876 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: ' ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
19 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje záhlavie.

1 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
6 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: website

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: https://www.webapp.sk/tvorba-WEB-stranok-a-aplikacii/Svit

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: Tvorba WEB stránok Svit

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: Vytvoríme Vám web stránku na mieru. Tvorba WEB stránok Svit WEB dizajn a webové aplikácie rýchlo, kvalitne a hlavne s rozumom.

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre popis stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Nastavenie titulného obrázku: https://www.webapp.sk/img/webdizajn.png

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulný obrázok stránky.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
9 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 422

Vaša stránka neobsahuje moc textu. Na stránke je '422' slov, zvážte pridanie viac textu.

1 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
svit | stránok | tvorba | vždy | nové | 26012023 | naších | používame | preto | webdizajn

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
svit7x1x1x2x
stránok7x1x1x1x
tvorba5x1x1x1x
vždy4x0x0x0x
nové3x0x0x0x
260120233x0x0x0x
naších3x0x0x0x
používame2x0x0x0x
preto2x0x0x0x
webdizajn2x0x0x1x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
2 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 10.2 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
https://www.webapp.sk/img/apple-touch-icon.png3.1 kB
https://www.webapp.sk/img/favicon-32x32.png1.4 kB
https://www.webapp.sk/img/favicon-16x16.png0.9 kB
https://www.webapp.sk/img/site.webmanifest0.4 kB
https://www.webapp.sk/css/animate.min.css5.9 kB
https://www.webapp.sk/css/style.css?v=1.00421.8 kB
https://www.webapp.sk/css/orange.css?v=1.0047.4 kB
https://www.webapp.sk/css/config.css0.9 kB
https://www.webapp.sk/css/orange.css7.4 kB
https://www.webapp.sk/css/responsive.css?v=1.0043.2 kB
https://www.webapp.sk/css/bootstrap-margin-padding.css10.1 kB
https://www.webapp.sk/css/hosting.css?v=1.0041.9 kB
Linkované súbory skriptov
https://www.webapp.sk/js/jquery-1.12.4.min.js39.9 kB
https://www.webapp.sk/js/bootstrap.min.js12.3 kB
https://www.webapp.sk/js/jquery.bxslider.min.js6.5 kB
https://www.webapp.sk/js/owl.carousel.min.js13.3 kB
https://www.webapp.sk/js/jquery-parallax.js1.4 kB
https://www.webapp.sk/js/validate.js7.7 kB
https://www.webapp.sk/js/jquery.mixitup.min.js10.1 kB
https://www.webapp.sk/js/jquery.fancybox.pack.js10.2 kB
https://www.webapp.sk/js/jquery.easing.min.js2.5 kB
https://www.webapp.sk/js/circle-progress.js4.7 kB
https://www.webapp.sk/js/jquery.appear.js1.3 kB
https://www.webapp.sk/js/jquery.countTo.js1.7 kB
https://www.webapp.sk/js/gmap.js11.0 kB
https://www.webapp.sk/js/isotope.pkgd.min.js13.8 kB
https://www.webapp.sk/js/jquery-ui-1.11.4/jquery-ui.js145.1 kB
https://www.webapp.sk/revolution/js/jquery.themepunch.tools.min.js44.4 kB
https://www.webapp.sk/revolution/js/jquery.themepunch.revolution.min.js21.8 kB
https://www.webapp.sk/revolution/js/extensions/revolution.extension.actions.min.js3.4 kB
https://www.webapp.sk/revolution/js/extensions/revolution.extension.carousel.min.js3.3 kB
https://www.webapp.sk/revolution/js/extensions/revolution.extension.kenburn.min.js2.2 kB
https://www.webapp.sk/revolution/js/extensions/revolution.extension.layeranimation.min.js17.6 kB
https://www.webapp.sk/revolution/js/extensions/revolution.extension.migration.min.js8.6 kB
https://www.webapp.sk/revolution/js/extensions/revolution.extension.navigation.min.js8.7 kB
https://www.webapp.sk/revolution/js/extensions/revolution.extension.parallax.min.js4.0 kB
https://www.webapp.sk/revolution/js/extensions/revolution.extension.slideanims.min.js8.7 kB
https://www.webapp.sk/revolution/js/extensions/revolution.extension.video.min.js8.5 kB
https://www.webapp.sk/js/wow.min.js3.5 kB
https://www.webapp.sk/js/custom.js?v=1.0047.6 kB
Linkované súbory obrázkov
https://www.webapp.sk/images/webove aplikacie logo.svg0.2 kB
https://www.webapp.sk/img/webdizajn.png459.6 kB
https://www.webapp.sk/images/webove aplikacie logo-biele.svg0.2 kB
CELKOM948.3 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 958.5 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 43

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bolo otestovaných iba 30 náhodne vybraných interných odkazov. Vaša stránka obsahuje 116 interných odkazov.

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(54 / 64)

84.4 %