Výsledok SEO testu

Posledné otestované URL z domény watterka.de:

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://www.watterka.de/

Načítané:
3. 2. 2024 21:37

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: Chyba

Obidve adresy 'https://watterka.de' a 'https://www.watterka.de' sú dostupné. Jedná sa o duplicitný obsah, jednu z adries presmerujte na druhú.

0 / 1

Dĺžka URL adresy: 24 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://www.watterka.de/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: - [HTTP 404]

URL adresa mapy stránok z Vášho súboru robots.txt nie je dostupná.

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
8 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: utf-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Pozícia meta tagu se znakovou sadou: 362 - 384 B

Výborne! Nastavenie znakovej sady je na Vašej stránke umiestnené v prvých 1024 bytoch.

1 / 1

Jazyk: sk

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: watterka.de

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: -

Vaša stránka nemá správne nastavený meta popis!

0 / 2

Nadpis H1:
<h1></h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>
          <h2>
          <h2>Überprüfte Firma mit zahlreichen Erfahrungen
          <h2>Fachverstand und Verantwortung auf der ersten Stel…
          <h2>Zu unseren Klienten gehören
          <h2>Was kosten unsere Dienstleistungen?
                    <h4>Info
                    <h4>Schnellkontakt

Nadpisy na Vašej stránke nie sú v správnom poradí!

0 / 1

Počet nadpisov: 8

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 11

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: 7

Vaša stránka obsahuje obrázky, ktoré nemajú vyplnený popisok (atribút alt).

0 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 18
  • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 0
  • Počet externých nofollow odkazov: 0

Vaša stránka neobsahuje žiadne externé odkazy, zvážte pridanie viac externých odkazov.

0 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránku pre zariadenia Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 1119 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 1493 znakov.

Výborne! Viac než polovica všetkého textu na stránke je umiestnená v odstavcoch.

1 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'CSS pre logo slider ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
17 / 24

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: NIE

Vaša stránka neobsahuje záhlavie. Zvážte pridanie tagu header.

0 / 1

Použitie päty strany: NIE

Vaša stránka neobsahuje pätu strany. Zvážte pridanie tagu footer.

0 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavenie URL: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre URL stránky!

0 / 2

Titulok stránky: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulok stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre popisu stránky!

0 / 2

Nastavenie titulného obrázku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulný obrázok stránky!

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
0 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 178

Vaša stránka neobsahuje moc textu. Na stránke je '178' slov, zvážte pridanie viac textu.

1 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
dienstleistungen | über | firma | projekte | zertifikate | unsere | erfahrungen | werden | alle | oder

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
dienstleistungen5x0x0x1x
über4x0x0x0x
firma4x0x0x1x
projekte3x0x0x0x
zertifikate3x0x0x0x
unsere3x0x0x1x
erfahrungen2x0x0x1x
werden2x0x0x0x
alle2x0x0x0x
oder2x0x0x0x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
2 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 3.7 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
https://www.watterka.de/themes/watterkade/assets/css/normalize.css2.7 kB
https://www.watterka.de/themes/watterkade/assets/css/webflow.css9.4 kB
https://www.watterka.de/themes/watterkade/assets/css/watterka-de.webflow.css7.3 kB
https://www.watterka.de/themes/watterkade/assets/css/custom.css0.8 kB
https://www.watterka.de/themes/watterkade/assets/images/favicon/android-chrome-192x192.png7.4 kB
https://www.watterka.de/themes/watterkade/assets/images/favicon/apple-touch-icon.png6.5 kB
https://www.watterka.de/themes/watterkade/assets/images/favicon/favicon-32x32.png1.0 kB
https://www.watterka.de/themes/watterkade/assets/images/favicon/favicon-16x16.png0.5 kB
/modules/system/assets/css/framework.extras.css1.2 kB
Linkované súbory skriptov
https://www.watterka.de/themes/watterkade/assets/js/webflow.js16.3 kB
/modules/system/assets/js/framework.js6.7 kB
/modules/system/assets/js/framework.extras.js2.1 kB
Linkované súbory obrázkov
https://www.watterka.de/storage/temp/public/791/4a2/cf7/logo-na-web__240.png4.8 kB
https://www.watterka.de/storage/temp/public/1fe/a87/8b6/pracovnici__740.jpg100.4 kB
https://www.watterka.de/storage/temp/public/3d6/fa2/293/client12__158.png8.6 kB
https://www.watterka.de/storage/temp/public/e41/ff0/807/client7__158.png20.2 kB
https://www.watterka.de/storage/temp/public/461/460/43e/client3__158.png4.4 kB
https://www.watterka.de/storage/temp/public/1ed/6c0/1ce/client11-1__158.png4.7 kB
https://www.watterka.de/storage/temp/public/3d6/fa2/293/client12__158.png8.6 kB
https://www.watterka.de/storage/temp/public/2ba/4f2/785/client2__158.png3.1 kB
https://www.watterka.de/storage/temp/public/461/460/43e/client3__158.png4.4 kB
https://www.watterka.de/themes/watterkade/assets/images/contact-icon.svg1.0 kB
https://www.watterka.de/themes/watterkade/assets/images/email-icon.svg1.0 kB
CELKOM223.1 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 226.7 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 23

Výborne! Vaša stránka potrebuje k načítaniu primeraný počet požiadaviek.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(40 / 65)

61.5 %

Kto sme a čo vieme?

Sme jedna z popredných firiem na poli SEO v ČR.

V obore SEO pôsobíme už radu rokov a SEO je našou primárnou činnosťou. Vieme vylepšiť Vaše pozície vo vyhľadávačoch a tým zvýšiť relevantnú návštevnosť Vášho webu. Naša cenová politika je dostupná väčšine, napriek tomu zachovávame vysokú kvalitu našich služieb.

máme
13
rokov skúseností
pomohli sme
1328
klientom
práve teraz máme
211
webov pod palcom
náš tím napísal už
358467
PR článkov

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktný formulár

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://www.watterka.de/

Načítané:
3. 2. 2024 21:37

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: Chyba

Obidve adresy 'https://watterka.de' a 'https://www.watterka.de' sú dostupné. Jedná sa o duplicitný obsah, jednu z adries presmerujte na druhú.

0 / 1

Dĺžka URL adresy: 24 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://www.watterka.de/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: - [HTTP 404]

URL adresa mapy stránok z Vášho súboru robots.txt nie je dostupná.

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
8 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: utf-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Pozícia meta tagu se znakovou sadou: 362 - 384 B

Výborne! Nastavenie znakovej sady je na Vašej stránke umiestnené v prvých 1024 bytoch.

1 / 1

Jazyk: sk

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: watterka.de

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: -

Vaša stránka nemá správne nastavený meta popis!

0 / 2

Nadpis H1:
<h1></h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>
          <h2>
          <h2>Überprüfte Firma mit zahlreichen Erfahrungen
          <h2>Fachverstand und Verantwortung auf der ersten Stel…
          <h2>Zu unseren Klienten gehören
          <h2>Was kosten unsere Dienstleistungen?
                    <h4>Info
                    <h4>Schnellkontakt

Nadpisy na Vašej stránke nie sú v správnom poradí!

0 / 1

Počet nadpisov: 8

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 11

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: 7

Vaša stránka obsahuje obrázky, ktoré nemajú vyplnený popisok (atribút alt).

0 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 18
  • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 0
  • Počet externých nofollow odkazov: 0

Vaša stránka neobsahuje žiadne externé odkazy, zvážte pridanie viac externých odkazov.

0 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránku pre zariadenia Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 1119 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 1493 znakov.

Výborne! Viac než polovica všetkého textu na stránke je umiestnená v odstavcoch.

1 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'CSS pre logo slider ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
17 / 24

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: NIE

Vaša stránka neobsahuje záhlavie. Zvážte pridanie tagu header.

0 / 1

Použitie päty strany: NIE

Vaša stránka neobsahuje pätu strany. Zvážte pridanie tagu footer.

0 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavenie URL: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre URL stránky!

0 / 2

Titulok stránky: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulok stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre popisu stránky!

0 / 2

Nastavenie titulného obrázku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulný obrázok stránky!

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
0 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 178

Vaša stránka neobsahuje moc textu. Na stránke je '178' slov, zvážte pridanie viac textu.

1 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
dienstleistungen | über | firma | projekte | zertifikate | unsere | erfahrungen | werden | alle | oder

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
dienstleistungen5x0x0x1x
über4x0x0x0x
firma4x0x0x1x
projekte3x0x0x0x
zertifikate3x0x0x0x
unsere3x0x0x1x
erfahrungen2x0x0x1x
werden2x0x0x0x
alle2x0x0x0x
oder2x0x0x0x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
2 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 3.7 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
https://www.watterka.de/themes/watterkade/assets/css/normalize.css2.7 kB
https://www.watterka.de/themes/watterkade/assets/css/webflow.css9.4 kB
https://www.watterka.de/themes/watterkade/assets/css/watterka-de.webflow.css7.3 kB
https://www.watterka.de/themes/watterkade/assets/css/custom.css0.8 kB
https://www.watterka.de/themes/watterkade/assets/images/favicon/android-chrome-192x192.png7.4 kB
https://www.watterka.de/themes/watterkade/assets/images/favicon/apple-touch-icon.png6.5 kB
https://www.watterka.de/themes/watterkade/assets/images/favicon/favicon-32x32.png1.0 kB
https://www.watterka.de/themes/watterkade/assets/images/favicon/favicon-16x16.png0.5 kB
/modules/system/assets/css/framework.extras.css1.2 kB
Linkované súbory skriptov
https://www.watterka.de/themes/watterkade/assets/js/webflow.js16.3 kB
/modules/system/assets/js/framework.js6.7 kB
/modules/system/assets/js/framework.extras.js2.1 kB
Linkované súbory obrázkov
https://www.watterka.de/storage/temp/public/791/4a2/cf7/logo-na-web__240.png4.8 kB
https://www.watterka.de/storage/temp/public/1fe/a87/8b6/pracovnici__740.jpg100.4 kB
https://www.watterka.de/storage/temp/public/3d6/fa2/293/client12__158.png8.6 kB
https://www.watterka.de/storage/temp/public/e41/ff0/807/client7__158.png20.2 kB
https://www.watterka.de/storage/temp/public/461/460/43e/client3__158.png4.4 kB
https://www.watterka.de/storage/temp/public/1ed/6c0/1ce/client11-1__158.png4.7 kB
https://www.watterka.de/storage/temp/public/3d6/fa2/293/client12__158.png8.6 kB
https://www.watterka.de/storage/temp/public/2ba/4f2/785/client2__158.png3.1 kB
https://www.watterka.de/storage/temp/public/461/460/43e/client3__158.png4.4 kB
https://www.watterka.de/themes/watterkade/assets/images/contact-icon.svg1.0 kB
https://www.watterka.de/themes/watterkade/assets/images/email-icon.svg1.0 kB
CELKOM223.1 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 226.7 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 23

Výborne! Vaša stránka potrebuje k načítaniu primeraný počet požiadaviek.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(40 / 65)

61.5 %