Výsledok SEO testu

Posledné otestované URL z domény vrp2.ka-comp.sk:

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://vrp2.ka-comp.sk/

Načítané:
10. 12. 2022 14:43

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 1

Vaša URL adresa je 1 krát presmerovaná na inú URL! Pre SEO je lepšie používať adresy bez presmerovaní.

1 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: Chyba

Obidve adresy 'https://vrp2.ka-comp.sk' a 'https://www.vrp2.ka-comp.sk' sú dostupné. Jedná sa o duplicitný obsah, jednu z adries presmerujte na druhú.

0 / 1

Dĺžka URL adresy: 24 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: -

Na Vašich stránkach je nahraný súbor robots.txt, ale nie je v ňom vyplnená adresa mapy stránok.

1 / 2

Sitemap: -

V súbore robots.txt nie je vyplnená adresa mapy stránok.

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
6 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: utf-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: sk

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Ekasa pokladničné riešenia pre vašú fyrmu. Certifikované online registračné pokladnice

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Potrebujete poradiť s výberom Ekas? Neviete sa rozhodnúť pre akú registračnú pokladňu? Poradíme zadarmo.

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1: -

Vaša stránke neobsahuje nadpis úrovne H1!

0 / 2

Poradie nadpisov:
                    <h4>Nové produkty v E-shope VRP2
                    <h4>Registračne pokladne v Moldave nad Bodvu
          <h2>elio tlačový ovládač VRP2 licencia
          <h2>Tlačiareň elio XP-58IIBT VRP
          <h2>Tlačiareň elio RPP02N VRP
          <h2>elio miniPOS V2 VRP2
                         <h5>O nás
                         <h5>Podpora
                         <h5>Kontakt
                         <h5>Nasleduj nás
                         <h5>Newsletter

Nadpisy na Vašej stránke nie sú v správnom poradí!

0 / 1

Počet nadpisov: 11

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 12

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 75
  • Počet interných nofollow odkazov: 2

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 0
  • Počet externých nofollow odkazov: 0

Vaša stránka neobsahuje žiadne externé odkazy, zvážte pridanie viac externých odkazov.

0 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: -

Vaša stránka nemá vyplnenú ikonu stránky pre zariadenia Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 177 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 11884 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'Footer content ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
14 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje záhlavie.

1 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
6 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: website

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: https://vrp2.ka-comp.sk/

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: Ekasa pokladničné riešenia pre vašú fyrmu. Certifikované online registračné pokladnice

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: Potrebujete poradiť s výberom Ekas? Neviete sa rozhodnúť pre akú registračnú pokladňu? Poradíme zadarmo.

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre popis stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Nastavenie titulného obrázku: https://vrp2.ka-comp.sk/img/logo-1666701856.jpg

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulný obrázok stránky.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
9 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 651

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo slov. Na stránke je '651' slov.

2 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
elementoriqitbanner | elio | 15px | elementorbutton | 30px | vrp2 | pokladne | elementorelementpopulated{padding0px | elementorwidgetcontainer{padding0px | elementorwidgetcontainer{margin0px

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
elementoriqitbanner20x0x0x0x
elio16x0x0x4x
15px16x0x0x0x
elementorbutton8x0x0x0x
30px8x0x0x0x
vrp28x0x0x3x
pokladne7x0x0x1x
elementorelementpopulated{padding0px6x0x0x0x
elementorwidgetcontainer{padding0px6x0x0x0x
elementorwidgetcontainer{margin0px6x0x0x0x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 16.4 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
https://vrp2.ka-comp.sk/img/favicon.ico?16667018561.4 kB
https://vrp2.ka-comp.sk/img/favicon.ico?16667018561.4 kB
https://vrp2.ka-comp.sk/themes/warehouse/assets/cache/theme-86906525.css88.5 kB
/themes/warehouse/assets/css/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff?v=4.7.098.0 kB
/themes/warehouse/assets/css/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff2?v=4.7.077.2 kB
/themes/warehouse/assets/css/font-awesome/css/font-awesome-preload.css7.2 kB
Linkované súbory skriptov
https://vrp2.ka-comp.sk/themes/warehouse/assets/cache/bottom-a116ff24.js287.8 kB
Linkované súbory obrázkov
https://vrp2.ka-comp.sk/img/logo-1666701856.jpg11.8 kB
https://vrp2.ka-comp.sk/img/logo-1666701856.jpg11.8 kB
https://vrp2.ka-comp.sk/img/cms/ikelp1.jpg49.0 kB
https://vrp2.ka-comp.sk/img/cms/img_2header.jpg26.4 kB
https://vrp2.ka-comp.sk/img/cms/cer1.jpg32.2 kB
https://vrp2.ka-comp.sk/img/cms/img_2op.jpg57.1 kB
CELKOM749.8 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 766.2 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 13

Výborne! Vaša stránka potrebuje k načítaniu primeraný počet požiadaviek.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org:
Používa tieto formáty: Microdata

Výborne! Vaša stránka používa schema.org.

2 / 2

Použitie Google Tag Manager: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva GTM, zvážte jeho použitie.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky:
ChybaURL
400https://vrp2.ka-comp.sk/instagram url
https://vrp2.ka-comp.sk/google url
https://vrp2.ka-comp.sk/pintrest url
404https://vrp2.ka-comp.sk/content/1-delivery
Poznámka: Bolo otestovaných iba 30 náhodne vybraných interných odkazov. Vaša stránka obsahuje 77 interných odkazov.

Vaša stránka obsahuje odkazy, ktoré vedú na stránky, ktorých spracovanie skončí niektorou z chýb 4xx alebo 5xx.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
3 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(46 / 64)

71.9 %

Kto sme a čo vieme?

Sme jedna z popredných firiem na poli SEO v ČR.

V obore SEO pôsobíme už radu rokov a SEO je našou primárnou činnosťou. Vieme vylepšiť Vaše pozície vo vyhľadávačoch a tým zvýšiť relevantnú návštevnosť Vášho webu. Naša cenová politika je dostupná väčšine, napriek tomu zachovávame vysokú kvalitu našich služieb.

máme
13
rokov skúseností
pomohli sme
1328
klientom
práve teraz máme
211
webov pod palcom
náš tím napísal už
358467
PR článkov

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktný formulár

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://vrp2.ka-comp.sk/

Načítané:
10. 12. 2022 14:43

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 1

Vaša URL adresa je 1 krát presmerovaná na inú URL! Pre SEO je lepšie používať adresy bez presmerovaní.

1 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: Chyba

Obidve adresy 'https://vrp2.ka-comp.sk' a 'https://www.vrp2.ka-comp.sk' sú dostupné. Jedná sa o duplicitný obsah, jednu z adries presmerujte na druhú.

0 / 1

Dĺžka URL adresy: 24 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: -

Na Vašich stránkach je nahraný súbor robots.txt, ale nie je v ňom vyplnená adresa mapy stránok.

1 / 2

Sitemap: -

V súbore robots.txt nie je vyplnená adresa mapy stránok.

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
6 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: utf-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: sk

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Ekasa pokladničné riešenia pre vašú fyrmu. Certifikované online registračné pokladnice

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Potrebujete poradiť s výberom Ekas? Neviete sa rozhodnúť pre akú registračnú pokladňu? Poradíme zadarmo.

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1: -

Vaša stránke neobsahuje nadpis úrovne H1!

0 / 2

Poradie nadpisov:
                    <h4>Nové produkty v E-shope VRP2
                    <h4>Registračne pokladne v Moldave nad Bodvu
          <h2>elio tlačový ovládač VRP2 licencia
          <h2>Tlačiareň elio XP-58IIBT VRP
          <h2>Tlačiareň elio RPP02N VRP
          <h2>elio miniPOS V2 VRP2
                         <h5>O nás
                         <h5>Podpora
                         <h5>Kontakt
                         <h5>Nasleduj nás
                         <h5>Newsletter

Nadpisy na Vašej stránke nie sú v správnom poradí!

0 / 1

Počet nadpisov: 11

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 12

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 75
  • Počet interných nofollow odkazov: 2

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 0
  • Počet externých nofollow odkazov: 0

Vaša stránka neobsahuje žiadne externé odkazy, zvážte pridanie viac externých odkazov.

0 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: -

Vaša stránka nemá vyplnenú ikonu stránky pre zariadenia Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 177 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 11884 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'Footer content ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
14 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje záhlavie.

1 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
6 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: website

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: https://vrp2.ka-comp.sk/

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: Ekasa pokladničné riešenia pre vašú fyrmu. Certifikované online registračné pokladnice

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: Potrebujete poradiť s výberom Ekas? Neviete sa rozhodnúť pre akú registračnú pokladňu? Poradíme zadarmo.

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre popis stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Nastavenie titulného obrázku: https://vrp2.ka-comp.sk/img/logo-1666701856.jpg

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulný obrázok stránky.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
9 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 651

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo slov. Na stránke je '651' slov.

2 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
elementoriqitbanner | elio | 15px | elementorbutton | 30px | vrp2 | pokladne | elementorelementpopulated{padding0px | elementorwidgetcontainer{padding0px | elementorwidgetcontainer{margin0px

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
elementoriqitbanner20x0x0x0x
elio16x0x0x4x
15px16x0x0x0x
elementorbutton8x0x0x0x
30px8x0x0x0x
vrp28x0x0x3x
pokladne7x0x0x1x
elementorelementpopulated{padding0px6x0x0x0x
elementorwidgetcontainer{padding0px6x0x0x0x
elementorwidgetcontainer{margin0px6x0x0x0x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 16.4 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
https://vrp2.ka-comp.sk/img/favicon.ico?16667018561.4 kB
https://vrp2.ka-comp.sk/img/favicon.ico?16667018561.4 kB
https://vrp2.ka-comp.sk/themes/warehouse/assets/cache/theme-86906525.css88.5 kB
/themes/warehouse/assets/css/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff?v=4.7.098.0 kB
/themes/warehouse/assets/css/font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff2?v=4.7.077.2 kB
/themes/warehouse/assets/css/font-awesome/css/font-awesome-preload.css7.2 kB
Linkované súbory skriptov
https://vrp2.ka-comp.sk/themes/warehouse/assets/cache/bottom-a116ff24.js287.8 kB
Linkované súbory obrázkov
https://vrp2.ka-comp.sk/img/logo-1666701856.jpg11.8 kB
https://vrp2.ka-comp.sk/img/logo-1666701856.jpg11.8 kB
https://vrp2.ka-comp.sk/img/cms/ikelp1.jpg49.0 kB
https://vrp2.ka-comp.sk/img/cms/img_2header.jpg26.4 kB
https://vrp2.ka-comp.sk/img/cms/cer1.jpg32.2 kB
https://vrp2.ka-comp.sk/img/cms/img_2op.jpg57.1 kB
CELKOM749.8 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 766.2 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 13

Výborne! Vaša stránka potrebuje k načítaniu primeraný počet požiadaviek.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org:
Používa tieto formáty: Microdata

Výborne! Vaša stránka používa schema.org.

2 / 2

Použitie Google Tag Manager: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva GTM, zvážte jeho použitie.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky:
ChybaURL
400https://vrp2.ka-comp.sk/instagram url
https://vrp2.ka-comp.sk/google url
https://vrp2.ka-comp.sk/pintrest url
404https://vrp2.ka-comp.sk/content/1-delivery
Poznámka: Bolo otestovaných iba 30 náhodne vybraných interných odkazov. Vaša stránka obsahuje 77 interných odkazov.

Vaša stránka obsahuje odkazy, ktoré vedú na stránky, ktorých spracovanie skončí niektorou z chýb 4xx alebo 5xx.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
3 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(46 / 64)

71.9 %