Výsledok SEO testu

Posledné otestované URL z domény tonas.sk:

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://www.tonas.sk/

Načítané:
15. 12. 2022 01:42

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: OK

Výborne! Obidve adresy 'https://tonas.sk' a 'https://www.tonas.sk' boli presmerované na rovnakú URL adresu.

1 / 1

Dĺžka URL adresy: 21 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: - [HTTP 404]

Na Vašich stránkach nie je nahraný súbor robots.txt.

0 / 2

Sitemap: -

V súbore robots.txt nie je vyplnená adresa mapy stránok.

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
7 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: UTF-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: sk-SK

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Kompletné technické zabezpečenie vášho eventu | sound & light

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Profesionálne služby pre kompletné technické zabezpečenie eventov. Osvetlenie, ozvučenie, led obrazovky, pódia.

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>sound & light</h1>
<h1>Rental</h1>
<h1>Svadobné dekoratívne osvetlenie</h1>
<h1>Kontaktujte nás</h1>
<h1>Naši klienti</h1>

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov úrovne H1. Pre SEO je najlepšie, keď stránka obsahuje práve jeden nadpis úrovne H1.

1 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>sound & light
               <h3>kompletné technické zabezpečenie vášho eventu
          <h2>Už viac ako dve desaťročia prinášame profesionálne…
     <h1>Rental
          <h2>Zvuková technika
               <h3>Profesionálne ozvučenie pre všetky podujatia
          <h2>Svetelná technika
               <h3>Správne zvolená farba, intenzita a typ osvetlenia …
          <h2>LED obrazovky a projekcie
               <h3>Projekcia klipov a prezentácií je dnes neoddeliteľ…
          <h2>Pódia a zastrešenie
               <h3>Profesionálne protišmykové pódia s koncertnou stre…
     <h1>Svadobné dekoratívne osvetlenie
               <h3>- prenájom
          <h2>20 rokov
               <h3>Už viac ako dve desaťročia prinášame profesionálne…
     <h1>Kontaktujte nás
               <h3>Tomáš MILITKÝ
                    <h4>technical manager
               <h3>Anton ŠEPTÁK
                    <h4>managing director
     <h1>Naši klienti

Nadpisy na Vašej stránke nie sú v správnom poradí!

0 / 1

Počet nadpisov: 22

Vaša stránka obsahuje viac než 20 nadpisov.

0 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 73

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: 52

Vaša stránka obsahuje obrázky, ktoré nemajú vyplnený popisok (atribút alt).

0 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 51
  • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 1
  • Počet externých nofollow odkazov: 0

Vaša stránka obsahuje menej než 2 externých odkazov, zvážte pridanie viac externých odkazov.

1 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená zastaralým spôsobom
Ikona

Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky pre zariadenia Apple zastaralým spôsobom.

1 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 1561 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 2593 znakov.

Výborne! Viac než polovica všetkého textu na stránke je umiestnená v odstavcoch.

1 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'UI JS file ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
16 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje záhlavie.

1 / 1

Použitie päty strany: NIE

Vaša stránka neobsahuje pätu strany. Zvážte pridanie tagu footer.

0 / 1

Použitie navigácie: NIE

Vaša stránka neobsahuje navigáciu. Zvážte pridanie tagu nav.

0 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: sk_SK

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre jazyk.

1 / 1

Nastavenie typu obsahu: website

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: https://www.tonas.sk

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: Kompletné technické zabezpečenie vášho eventu | sound & light

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: Profesionálne služby pre kompletné technické zabezpečenie eventov. Osvetlenie, ozvučenie, led obrazovky, pódia.

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre popis stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Nastavenie titulného obrázku:

Vaša stránka má nastavený tag pre titulný obrázok stránky, ale jeho hodnota neobsahuje validnú úplnú URL adresu.

1 / 2


Dosiahnuté skóre:
9 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 353

Vaša stránka neobsahuje moc textu. Na stránke je '353' slov, zvážte pridanie viac textu.

1 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
profesionálne | osvetlenie | tonas | podujatia | technika | kompletné | technické | zabezpečenie | kontaktujte | dekoratívne

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
profesionálne4x0x1x4x
osvetlenie4x0x1x1x
tonas3x0x0x0x
podujatia3x0x0x1x
technika3x0x0x2x
kompletné3x1x1x3x
technické3x1x1x3x
zabezpečenie3x1x1x3x
kontaktujte3x0x0x1x
dekoratívne3x0x0x1x

V tabuľke nájdete zoznam slov, u ktorých by sa oplatilo zvážiť ich pridanie do titulku, popisu alebo nadpisov.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
2 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 8.7 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
https://www.tonas.sk/wp-content/themes/promoline/img/favi/apple-touch-icon-57x57.png1.2 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/themes/promoline/img/favi/apple-touch-icon-114x114.png4.8 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/themes/promoline/img/favi/apple-touch-icon-72x72.png1.4 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/themes/promoline/img/favi/apple-touch-icon-144x144.png3.5 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/themes/promoline/img/favi/apple-touch-icon-60x60.png0.8 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/themes/promoline/img/favi/apple-touch-icon-120x120.png1.4 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/themes/promoline/img/favi/apple-touch-icon-76x76.png2.0 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/themes/promoline/img/favi/apple-touch-icon-152x152.png6.6 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/themes/promoline/img/favi/favicon-196x196.png16.4 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/themes/promoline/img/favi/favicon-96x96.png1.0 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/themes/promoline/img/favi/favicon-32x32.png0.3 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/themes/promoline/img/favi/favicon-16x16.png0.3 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/themes/promoline/img/favi/favicon-128.png1.0 kB
https://www.tonas.sk8.7 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=5.0.10.7 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/themes/promoline/style.css?ver=4.9.227.1 kB
https://www.tonas.sk/index.php?rest_route=/5.8 kB
Linkované súbory skriptov
https://www.tonas.sk/wp-content/themes/promoline/js/jquery.flexslider.js12.1 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/themes/promoline/js/jquery.flexslider.js12.1 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/themes/promoline/js/jquery.matchHeight.js3.0 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/themes/promoline/js/jquery.slicknav.js4.6 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/themes/promoline/js/vendor/modernizr-2.8.3.min.js6.3 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/themes/promoline/js/image.js1.9 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/themes/promoline/js/photoswipe.min.js12.2 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/themes/promoline/js/photoswipe-ui-default.min.js3.8 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/themes/promoline/js/plugins.js0.4 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/themes/promoline/js/main.js0.0 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js?ver=5.0.14.0 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/themes/promoline/js/navigation.js?ver=201512151.2 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/themes/promoline/js/skip-link-focus-fix.js?ver=201512150.5 kB
https://www.tonas.sk/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.220.7 kB
Linkované súbory obrázkov
https://www.tonas.sk/wp-content/themes/promoline/img/logo-tonas-w.svg1.2 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/03/tonas-sound-light-ozvucenie-osvetlenie_1.jpg611.5 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/03/tonas-sound-light-ozvucenie-osvetlenie_2.jpg620.4 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/03/tonas-sound-light-ozvucenie-osvetlenie_3.jpg233.9 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/03/tonas-sound-light-ozvucenie-osvetlenie_4.jpg532.1 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/03/tonas-sound-light-ozvucenie-osvetlenie_5.jpg618.4 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/03/tonas-sound-light-ozvucenie-osvetlenie_6.jpg589.6 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/themes/promoline/img/stage.svg5.2 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0301.jpg151.0 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0324-200x125.jpg7.3 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0323-200x125.jpg5.8 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0322-200x125.jpg9.7 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0321-200x125.jpg10.2 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0320-200x125.jpg5.8 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0319-200x125.jpg5.4 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0318-200x125.jpg8.4 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0317-200x125.jpg10.0 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0316-200x125.jpg8.1 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0315-200x125.jpg8.3 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0314-200x125.jpg9.4 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0313-200x125.jpg7.8 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0312-200x125.jpg9.3 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0311-200x125.jpg9.4 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0310-200x125.jpg9.4 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0309-200x125.jpg6.7 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0308-200x125.jpg8.6 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0307-200x125.jpg8.4 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0306-200x125.jpg10.4 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0305-200x125.jpg9.2 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0304-200x125.jpg10.7 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0303-200x125.jpg8.9 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0302-200x125.jpg6.9 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0301-200x125.jpg8.9 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0300-200x125.jpg7.1 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0299-200x125.jpg8.6 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0298-200x125.jpg7.9 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0297-200x125.jpg7.4 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0296-200x125.jpg9.0 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0295-200x125.jpg7.2 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0294-200x125.jpg5.2 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0293-200x125.jpg9.2 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0292-200x125.jpg9.2 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0291-200x125.jpg8.3 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0290-200x125.jpg8.7 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0289-200x125.jpg9.8 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0288-200x125.jpg7.4 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0287-200x125.jpg7.6 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0286-200x125.jpg8.6 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0285-200x125.jpg6.9 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0284-200x125.jpg9.7 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0283-200x125.jpg7.8 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0282-200x125.jpg8.8 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0281-200x125.jpg5.3 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0280-200x125.jpg8.9 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0279-200x125.jpg6.1 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/themes/promoline/img/auticko.svg3.4 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2016/10/militky-3-2.jpg54.8 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2016/10/septak-3-2.jpg37.4 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2016/10/logo-22.jpg1.9 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2016/10/logo-2.jpg1.2 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2016/10/logo13.jpg1.8 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2016/10/logo12.jpg1.4 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2016/10/logo11.jpg1.6 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2016/10/logo10.jpg1.7 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2016/10/logo9.jpg1.8 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2016/10/logo8.jpg1.0 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2016/10/logo7.jpg1.6 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2016/10/logo6.jpg1.7 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2016/10/logo5.jpg2.6 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2016/10/logo4.jpg1.3 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2016/10/logo3.jpg1.3 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2016/10/logo2.jpg2.4 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2016/10/logo.jpg1.1 kB
CELKOM3 986.4 kB

Vaša stránka vrátane zdrojového kódu má veľkosť 3 995.2 kB. Zvážte zmenšenie prenášaných dát nutných k zobrazeniu stránky.

0 / 2

Počet požiadaviek: 104

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org:
Používa tieto formáty: Microdata

Výborne! Vaša stránka používa schema.org.

2 / 2

Použitie Google Tag Manager: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva GTM, zvážte jeho použitie.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bolo otestovaných iba 30 náhodne vybraných interných odkazov. Vaša stránka obsahuje 51 interných odkazov.

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(44 / 64)

68.8 %

Kto sme a čo vieme?

Sme jedna z popredných firiem na poli SEO v ČR.

V obore SEO pôsobíme už radu rokov a SEO je našou primárnou činnosťou. Vieme vylepšiť Vaše pozície vo vyhľadávačoch a tým zvýšiť relevantnú návštevnosť Vášho webu. Naša cenová politika je dostupná väčšine, napriek tomu zachovávame vysokú kvalitu našich služieb.

máme
13
rokov skúseností
pomohli sme
1328
klientom
práve teraz máme
211
webov pod palcom
náš tím napísal už
358467
PR článkov

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktný formulár

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://www.tonas.sk/

Načítané:
15. 12. 2022 01:42

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: OK

Výborne! Obidve adresy 'https://tonas.sk' a 'https://www.tonas.sk' boli presmerované na rovnakú URL adresu.

1 / 1

Dĺžka URL adresy: 21 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: - [HTTP 404]

Na Vašich stránkach nie je nahraný súbor robots.txt.

0 / 2

Sitemap: -

V súbore robots.txt nie je vyplnená adresa mapy stránok.

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
7 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: UTF-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: sk-SK

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Kompletné technické zabezpečenie vášho eventu | sound & light

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Profesionálne služby pre kompletné technické zabezpečenie eventov. Osvetlenie, ozvučenie, led obrazovky, pódia.

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>sound & light</h1>
<h1>Rental</h1>
<h1>Svadobné dekoratívne osvetlenie</h1>
<h1>Kontaktujte nás</h1>
<h1>Naši klienti</h1>

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov úrovne H1. Pre SEO je najlepšie, keď stránka obsahuje práve jeden nadpis úrovne H1.

1 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>sound & light
               <h3>kompletné technické zabezpečenie vášho eventu
          <h2>Už viac ako dve desaťročia prinášame profesionálne…
     <h1>Rental
          <h2>Zvuková technika
               <h3>Profesionálne ozvučenie pre všetky podujatia
          <h2>Svetelná technika
               <h3>Správne zvolená farba, intenzita a typ osvetlenia …
          <h2>LED obrazovky a projekcie
               <h3>Projekcia klipov a prezentácií je dnes neoddeliteľ…
          <h2>Pódia a zastrešenie
               <h3>Profesionálne protišmykové pódia s koncertnou stre…
     <h1>Svadobné dekoratívne osvetlenie
               <h3>- prenájom
          <h2>20 rokov
               <h3>Už viac ako dve desaťročia prinášame profesionálne…
     <h1>Kontaktujte nás
               <h3>Tomáš MILITKÝ
                    <h4>technical manager
               <h3>Anton ŠEPTÁK
                    <h4>managing director
     <h1>Naši klienti

Nadpisy na Vašej stránke nie sú v správnom poradí!

0 / 1

Počet nadpisov: 22

Vaša stránka obsahuje viac než 20 nadpisov.

0 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 73

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: 52

Vaša stránka obsahuje obrázky, ktoré nemajú vyplnený popisok (atribút alt).

0 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 51
  • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 1
  • Počet externých nofollow odkazov: 0

Vaša stránka obsahuje menej než 2 externých odkazov, zvážte pridanie viac externých odkazov.

1 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená zastaralým spôsobom
Ikona

Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky pre zariadenia Apple zastaralým spôsobom.

1 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 1561 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 2593 znakov.

Výborne! Viac než polovica všetkého textu na stránke je umiestnená v odstavcoch.

1 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'UI JS file ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
16 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje záhlavie.

1 / 1

Použitie päty strany: NIE

Vaša stránka neobsahuje pätu strany. Zvážte pridanie tagu footer.

0 / 1

Použitie navigácie: NIE

Vaša stránka neobsahuje navigáciu. Zvážte pridanie tagu nav.

0 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: sk_SK

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre jazyk.

1 / 1

Nastavenie typu obsahu: website

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: https://www.tonas.sk

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: Kompletné technické zabezpečenie vášho eventu | sound & light

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: Profesionálne služby pre kompletné technické zabezpečenie eventov. Osvetlenie, ozvučenie, led obrazovky, pódia.

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre popis stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Nastavenie titulného obrázku:

Vaša stránka má nastavený tag pre titulný obrázok stránky, ale jeho hodnota neobsahuje validnú úplnú URL adresu.

1 / 2


Dosiahnuté skóre:
9 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 353

Vaša stránka neobsahuje moc textu. Na stránke je '353' slov, zvážte pridanie viac textu.

1 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
profesionálne | osvetlenie | tonas | podujatia | technika | kompletné | technické | zabezpečenie | kontaktujte | dekoratívne

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
profesionálne4x0x1x4x
osvetlenie4x0x1x1x
tonas3x0x0x0x
podujatia3x0x0x1x
technika3x0x0x2x
kompletné3x1x1x3x
technické3x1x1x3x
zabezpečenie3x1x1x3x
kontaktujte3x0x0x1x
dekoratívne3x0x0x1x

V tabuľke nájdete zoznam slov, u ktorých by sa oplatilo zvážiť ich pridanie do titulku, popisu alebo nadpisov.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
2 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 8.7 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
https://www.tonas.sk/wp-content/themes/promoline/img/favi/apple-touch-icon-57x57.png1.2 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/themes/promoline/img/favi/apple-touch-icon-114x114.png4.8 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/themes/promoline/img/favi/apple-touch-icon-72x72.png1.4 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/themes/promoline/img/favi/apple-touch-icon-144x144.png3.5 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/themes/promoline/img/favi/apple-touch-icon-60x60.png0.8 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/themes/promoline/img/favi/apple-touch-icon-120x120.png1.4 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/themes/promoline/img/favi/apple-touch-icon-76x76.png2.0 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/themes/promoline/img/favi/apple-touch-icon-152x152.png6.6 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/themes/promoline/img/favi/favicon-196x196.png16.4 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/themes/promoline/img/favi/favicon-96x96.png1.0 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/themes/promoline/img/favi/favicon-32x32.png0.3 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/themes/promoline/img/favi/favicon-16x16.png0.3 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/themes/promoline/img/favi/favicon-128.png1.0 kB
https://www.tonas.sk8.7 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=5.0.10.7 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/themes/promoline/style.css?ver=4.9.227.1 kB
https://www.tonas.sk/index.php?rest_route=/5.8 kB
Linkované súbory skriptov
https://www.tonas.sk/wp-content/themes/promoline/js/jquery.flexslider.js12.1 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/themes/promoline/js/jquery.flexslider.js12.1 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/themes/promoline/js/jquery.matchHeight.js3.0 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/themes/promoline/js/jquery.slicknav.js4.6 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/themes/promoline/js/vendor/modernizr-2.8.3.min.js6.3 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/themes/promoline/js/image.js1.9 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/themes/promoline/js/photoswipe.min.js12.2 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/themes/promoline/js/photoswipe-ui-default.min.js3.8 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/themes/promoline/js/plugins.js0.4 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/themes/promoline/js/main.js0.0 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js?ver=5.0.14.0 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/themes/promoline/js/navigation.js?ver=201512151.2 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/themes/promoline/js/skip-link-focus-fix.js?ver=201512150.5 kB
https://www.tonas.sk/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.220.7 kB
Linkované súbory obrázkov
https://www.tonas.sk/wp-content/themes/promoline/img/logo-tonas-w.svg1.2 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/03/tonas-sound-light-ozvucenie-osvetlenie_1.jpg611.5 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/03/tonas-sound-light-ozvucenie-osvetlenie_2.jpg620.4 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/03/tonas-sound-light-ozvucenie-osvetlenie_3.jpg233.9 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/03/tonas-sound-light-ozvucenie-osvetlenie_4.jpg532.1 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/03/tonas-sound-light-ozvucenie-osvetlenie_5.jpg618.4 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/03/tonas-sound-light-ozvucenie-osvetlenie_6.jpg589.6 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/themes/promoline/img/stage.svg5.2 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0301.jpg151.0 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0324-200x125.jpg7.3 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0323-200x125.jpg5.8 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0322-200x125.jpg9.7 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0321-200x125.jpg10.2 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0320-200x125.jpg5.8 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0319-200x125.jpg5.4 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0318-200x125.jpg8.4 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0317-200x125.jpg10.0 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0316-200x125.jpg8.1 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0315-200x125.jpg8.3 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0314-200x125.jpg9.4 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0313-200x125.jpg7.8 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0312-200x125.jpg9.3 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0311-200x125.jpg9.4 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0310-200x125.jpg9.4 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0309-200x125.jpg6.7 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0308-200x125.jpg8.6 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0307-200x125.jpg8.4 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0306-200x125.jpg10.4 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0305-200x125.jpg9.2 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0304-200x125.jpg10.7 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0303-200x125.jpg8.9 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0302-200x125.jpg6.9 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0301-200x125.jpg8.9 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0300-200x125.jpg7.1 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0299-200x125.jpg8.6 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0298-200x125.jpg7.9 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0297-200x125.jpg7.4 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0296-200x125.jpg9.0 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0295-200x125.jpg7.2 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0294-200x125.jpg5.2 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0293-200x125.jpg9.2 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0292-200x125.jpg9.2 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0291-200x125.jpg8.3 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0290-200x125.jpg8.7 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0289-200x125.jpg9.8 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0288-200x125.jpg7.4 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0287-200x125.jpg7.6 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0286-200x125.jpg8.6 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0285-200x125.jpg6.9 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0284-200x125.jpg9.7 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0283-200x125.jpg7.8 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0282-200x125.jpg8.8 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0281-200x125.jpg5.3 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0280-200x125.jpg8.9 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2018/02/tonas__0279-200x125.jpg6.1 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/themes/promoline/img/auticko.svg3.4 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2016/10/militky-3-2.jpg54.8 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2016/10/septak-3-2.jpg37.4 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2016/10/logo-22.jpg1.9 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2016/10/logo-2.jpg1.2 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2016/10/logo13.jpg1.8 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2016/10/logo12.jpg1.4 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2016/10/logo11.jpg1.6 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2016/10/logo10.jpg1.7 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2016/10/logo9.jpg1.8 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2016/10/logo8.jpg1.0 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2016/10/logo7.jpg1.6 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2016/10/logo6.jpg1.7 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2016/10/logo5.jpg2.6 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2016/10/logo4.jpg1.3 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2016/10/logo3.jpg1.3 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2016/10/logo2.jpg2.4 kB
https://www.tonas.sk/wp-content/uploads/2016/10/logo.jpg1.1 kB
CELKOM3 986.4 kB

Vaša stránka vrátane zdrojového kódu má veľkosť 3 995.2 kB. Zvážte zmenšenie prenášaných dát nutných k zobrazeniu stránky.

0 / 2

Počet požiadaviek: 104

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org:
Používa tieto formáty: Microdata

Výborne! Vaša stránka používa schema.org.

2 / 2

Použitie Google Tag Manager: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva GTM, zvážte jeho použitie.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bolo otestovaných iba 30 náhodne vybraných interných odkazov. Vaša stránka obsahuje 51 interných odkazov.

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(44 / 64)

68.8 %