Výsledok SEO testu

Posledné otestované URL z domény strikanapurpena.cz:

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://strikanapurpena.cz/

Načítané:
16. 10. 2023 13:54

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: Chyba

Obidve adresy 'https://strikanapurpena.cz' a 'https://www.strikanapurpena.cz' sú dostupné. Jedná sa o duplicitný obsah, jednu z adries presmerujte na druhú.

0 / 1

Dĺžka URL adresy: 27 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://strikanapurpena.cz/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: https://strikanapurpena.cz/sitemap.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
10 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: utf-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: cs

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: StŠíkaná pur pÄ na

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: StŠíkaná pur pÄ na - Kvalita za nejlepší cenu

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>StŠíkaná PUR pÄ na</h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>StŠíkaná PUR pÄ na
                         <h5>StŠíkaná pur pÄ na
               <h3>SPOÄ Ã TEJTE SI CENU VAÅ Ã STÅ Ã KANÃ PUR PÄ NY
                         <h5>StŠíkaná pur pÄ na

Nadpisy na Vašej stránke nie sú v správnom poradí!

0 / 1

Počet nadpisov: 4

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 19

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 7
  • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 3
  • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: -

Vaša stránka nemá vyplnenú ikonu stránky.

0 / 1

Ikona stránky pre Apple: -

Vaša stránka nemá vyplnenú ikonu stránky pre zariadenia Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 542 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 103465 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadny nadbytočný obsah.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
18 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje záhlavie.

1 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
6 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavenie URL: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre URL stránky!

0 / 2

Titulok stránky: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulok stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre popisu stránky!

0 / 2

Nastavenie titulného obrázku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulný obrázok stránky!

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
0 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 546

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo slov. Na stránke je '546' slov.

2 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
100% | ã­kanã¡ | kvalitnã­ | nezã¡vaznã¡ | wsbutton | tã½m | wsheader | 'open | kalkulace | kanã

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
100%30x0x0x0x
ã­kanã¡6x1x1x3x
kvalitnã­2x0x0x0x
nezã¡vaznã¡2x0x0x0x
wsbutton2x0x0x0x
tã½m2x0x0x0x
wsheader2x0x0x0x
'open2x0x0x0x
kalkulace2x0x0x0x
kanã2x0x0x1x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 18.5 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
/ws/bundles/css/2b9378a86813e504c4e8209936ec5150.css50.2 kB
Linkované súbory skriptov
/ws/bundles/js/91a544a2125d8486733c62b5731134f6.js400.0 kB
Linkované súbory obrázkov
/ws/media-library/e433b21253ca4ed5b7c9104dd893f99c/si_1.png86.0 kB
/ws/media-library/1c03a46940f043ed9b2b4c135dbb9f72/01c.jpg227.8 kB
/ws/media-library/fbbae6da61df452e96967ee782c215a8/06.jpg385.0 kB
/ws/resized-images/04846800728b4b5898af6b95ec070b2d/01.jpg31.1 kB
/ws/resized-images/b3ee8c76403f45f88433e53614bb33a9/02.jpg23.0 kB
/ws/resized-images/bd89dffb071c4833a2f12e2e99c83be1/03.jpg37.1 kB
/ws/resized-images/271769b6dbfe4d9b84b42fdf538ad66d/04.jpg61.0 kB
/ws/resized-images/f59de6f13ee5436b87fa448b9befccf1/05.jpg19.0 kB
/ws/resized-images/b0a51925bbd5477e8df2dfd2adfaa266/06.jpg30.8 kB
/ws/resized-images/69c6b44835bd4e288e85f75c87c7a373/07.jpg44.9 kB
/ws/resized-images/8e9d7d659a504ec9981673bced25fb96/08.jpg61.0 kB
/ws/resized-images/6b4958e9e7fc46de8f2a4c9676f6da1d/09.jpg43.5 kB
/ws/resized-images/426b953eec7c4085ab7ba9ef7dd6fb37/fb_img_1692213148906.jpg59.0 kB
/ws/resized-images/51310dbccc70481ebc75141cd8b7c910/img_0175.jpg78.5 kB
/ws/resized-images/0892571e24bd46129d8d318149e06cd9/img_0965.jpg47.9 kB
/ws/resized-images/87ed923faab44d2eb109e38e5787c047/screenshot_20230816_210255_business-suite.jpg74.6 kB
/ws/resized-images/ea475fe5cc2b4db4b2d6138dcccc404c/screenshot_20230816_210724_business-suite.jpg61.3 kB
/ws/resized-images/62b29c4d2bbf48ee9e1cb8f11410ddd5/signal-2023-09-22-191046_002.jpeg48.5 kB
/ws/media-library/e433b21253ca4ed5b7c9104dd893f99c/si_1.png86.0 kB
CELKOM1 956.4 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 1 974.9 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 21

Výborne! Vaša stránka potrebuje k načítaniu primeraný počet požiadaviek.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva GTM, zvážte jeho použitie.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(44 / 64)

68.8 %

Kto sme a čo vieme?

Sme jedna z popredných firiem na poli SEO v ČR.

V obore SEO pôsobíme už radu rokov a SEO je našou primárnou činnosťou. Vieme vylepšiť Vaše pozície vo vyhľadávačoch a tým zvýšiť relevantnú návštevnosť Vášho webu. Naša cenová politika je dostupná väčšine, napriek tomu zachovávame vysokú kvalitu našich služieb.

máme
13
rokov skúseností
pomohli sme
1328
klientom
práve teraz máme
211
webov pod palcom
náš tím napísal už
358467
PR článkov

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktný formulár

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://strikanapurpena.cz/

Načítané:
16. 10. 2023 13:54

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: Chyba

Obidve adresy 'https://strikanapurpena.cz' a 'https://www.strikanapurpena.cz' sú dostupné. Jedná sa o duplicitný obsah, jednu z adries presmerujte na druhú.

0 / 1

Dĺžka URL adresy: 27 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://strikanapurpena.cz/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: https://strikanapurpena.cz/sitemap.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
10 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: utf-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: cs

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: StŠíkaná pur pÄ na

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: StŠíkaná pur pÄ na - Kvalita za nejlepší cenu

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>StŠíkaná PUR pÄ na</h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>StŠíkaná PUR pÄ na
                         <h5>StŠíkaná pur pÄ na
               <h3>SPOÄ Ã TEJTE SI CENU VAÅ Ã STÅ Ã KANÃ PUR PÄ NY
                         <h5>StŠíkaná pur pÄ na

Nadpisy na Vašej stránke nie sú v správnom poradí!

0 / 1

Počet nadpisov: 4

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 19

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 7
  • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 3
  • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: -

Vaša stránka nemá vyplnenú ikonu stránky.

0 / 1

Ikona stránky pre Apple: -

Vaša stránka nemá vyplnenú ikonu stránky pre zariadenia Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 542 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 103465 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadny nadbytočný obsah.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
18 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje záhlavie.

1 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
6 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavenie URL: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre URL stránky!

0 / 2

Titulok stránky: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulok stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre popisu stránky!

0 / 2

Nastavenie titulného obrázku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulný obrázok stránky!

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
0 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 546

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo slov. Na stránke je '546' slov.

2 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
100% | ã­kanã¡ | kvalitnã­ | nezã¡vaznã¡ | wsbutton | tã½m | wsheader | 'open | kalkulace | kanã

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
100%30x0x0x0x
ã­kanã¡6x1x1x3x
kvalitnã­2x0x0x0x
nezã¡vaznã¡2x0x0x0x
wsbutton2x0x0x0x
tã½m2x0x0x0x
wsheader2x0x0x0x
'open2x0x0x0x
kalkulace2x0x0x0x
kanã2x0x0x1x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 18.5 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
/ws/bundles/css/2b9378a86813e504c4e8209936ec5150.css50.2 kB
Linkované súbory skriptov
/ws/bundles/js/91a544a2125d8486733c62b5731134f6.js400.0 kB
Linkované súbory obrázkov
/ws/media-library/e433b21253ca4ed5b7c9104dd893f99c/si_1.png86.0 kB
/ws/media-library/1c03a46940f043ed9b2b4c135dbb9f72/01c.jpg227.8 kB
/ws/media-library/fbbae6da61df452e96967ee782c215a8/06.jpg385.0 kB
/ws/resized-images/04846800728b4b5898af6b95ec070b2d/01.jpg31.1 kB
/ws/resized-images/b3ee8c76403f45f88433e53614bb33a9/02.jpg23.0 kB
/ws/resized-images/bd89dffb071c4833a2f12e2e99c83be1/03.jpg37.1 kB
/ws/resized-images/271769b6dbfe4d9b84b42fdf538ad66d/04.jpg61.0 kB
/ws/resized-images/f59de6f13ee5436b87fa448b9befccf1/05.jpg19.0 kB
/ws/resized-images/b0a51925bbd5477e8df2dfd2adfaa266/06.jpg30.8 kB
/ws/resized-images/69c6b44835bd4e288e85f75c87c7a373/07.jpg44.9 kB
/ws/resized-images/8e9d7d659a504ec9981673bced25fb96/08.jpg61.0 kB
/ws/resized-images/6b4958e9e7fc46de8f2a4c9676f6da1d/09.jpg43.5 kB
/ws/resized-images/426b953eec7c4085ab7ba9ef7dd6fb37/fb_img_1692213148906.jpg59.0 kB
/ws/resized-images/51310dbccc70481ebc75141cd8b7c910/img_0175.jpg78.5 kB
/ws/resized-images/0892571e24bd46129d8d318149e06cd9/img_0965.jpg47.9 kB
/ws/resized-images/87ed923faab44d2eb109e38e5787c047/screenshot_20230816_210255_business-suite.jpg74.6 kB
/ws/resized-images/ea475fe5cc2b4db4b2d6138dcccc404c/screenshot_20230816_210724_business-suite.jpg61.3 kB
/ws/resized-images/62b29c4d2bbf48ee9e1cb8f11410ddd5/signal-2023-09-22-191046_002.jpeg48.5 kB
/ws/media-library/e433b21253ca4ed5b7c9104dd893f99c/si_1.png86.0 kB
CELKOM1 956.4 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 1 974.9 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 21

Výborne! Vaša stránka potrebuje k načítaniu primeraný počet požiadaviek.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva GTM, zvážte jeho použitie.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(44 / 64)

68.8 %