Výsledok SEO testu

Posledné otestované URL z domény strechym.sk:

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://strechym.sk/

Načítané:
19. 2. 2023 14:10

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: OK

Výborne! Obidve adresy 'https://strechym.sk' a 'https://www.strechym.sk' boli presmerované na rovnakú URL adresu.

1 / 1

Dĺžka URL adresy: 20 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://strechym.sk/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: https://strechym.sk/sitemap.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
11 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: utf-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: sk

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Likvidácia azbestu - STRECHY M

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: STRECHY M - Likvidácia azbestu. Likvidujeme azbest v exteriéroch, vo výškach za najlepšie ceny na kľúč - celý východ SR

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>STRECHY M – Likvidácia azbestu</h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>STRECHY M – Likvidácia azbestu
          <h2>Likvidujeme azbest v exteriéroch, vo výškach za na…
               <h3>V CENOVEJ PONUKE PRI LIKVIDÁCIÍ AZBESTU JE ZAHRNUT…
               <h3>Firemné údaje
               <h3>Adresa
               <h3>Nájdi nás
                    <h4>Privacy Overview

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov a sú použité v správnom poradí.

1 / 1

Počet nadpisov: 7

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 9

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
 • Počet interných follow odkazov: 12
 • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
 • Počet externých follow odkazov: 1
 • Počet externých nofollow odkazov: 0

Vaša stránka obsahuje menej než 2 externých odkazov, zvážte pridanie viac externých odkazov.

1 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránku pre zariadenia Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 378 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 7037 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'googleon: all ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
20 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje záhlavie.

1 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
6 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: sk_SK

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre jazyk.

1 / 1

Nastavenie typu obsahu: website

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: https://strechym.sk

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: STRECHY M - kompletná likvidácia azbestu

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: Kompletná likvidácia azbestu, eternitu a boletických panelov na kľúč - celý Východ SR

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre popis stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Nastavenie titulného obrázku: https://strechym.sk/wp-content/uploads/2023/02/dtrechym_logo-e1676372093820.png

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulný obrázok stránky.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
10 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 721

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo slov. Na stránke je '721' slov.

2 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
cookies | cookie | consent | website | used | user | these | azbestu | category | store

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
cookies24x0x0x0x
cookie15x0x0x0x
consent13x0x0x0x
website9x0x0x0x
used8x0x0x0x
user7x0x0x0x
these7x0x0x0x
azbestu7x1x1x2x
category6x0x0x0x
store6x0x0x0x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 20.4 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
https://strechym.sk/favicon.ico0.8 kB
https://strechym.sk/wp-content/themes/trixs/setting/css/setting.min.css25.3 kB
https://strechym.sk/wp-content/themes/trixs/style.css0.8 kB
https://strechym.sk20.4 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/image-hover-effects-block//assets/fontawesome-v5/css/all.min.css?ver=1.4.3.112.4 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/wp-smart-preloader/assets/css/wsp-front-preloader.css?ver=1.140.5 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/wp-smart-preloader/assets/css/wsp-smart-preload-style.css?ver=1.142.0 kB
https://strechym.sk/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=81582bdb254a94e4464424087c6479a816.4 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/image-hover-effects-block/assets/css/style.min.css?ver=1.4.3.14.9 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/advanced-backgrounds/assets/awb/awb.min.css?ver=1.7.51.1 kB
https://strechym.sk/wp-includes/css/dist/components/style.min.css?ver=81582bdb254a94e4464424087c6479a816.1 kB
https://strechym.sk/wp-includes/css/dist/block-editor/style.min.css?ver=81582bdb254a94e4464424087c6479a821.7 kB
https://strechym.sk/wp-includes/css/dist/nux/style.min.css?ver=81582bdb254a94e4464424087c6479a81.1 kB
https://strechym.sk/wp-includes/css/dist/reusable-blocks/style.min.css?ver=81582bdb254a94e4464424087c6479a80.5 kB
https://strechym.sk/wp-includes/css/dist/editor/style.min.css?ver=81582bdb254a94e4464424087c6479a84.7 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/animated-blocks/dist/blocks.style.build.css?ver=81582bdb254a94e4464424087c6479a80.5 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/animated-blocks/dist/assets/css/animate.min.css?ver=81582bdb254a94e4464424087c6479a85.8 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/ultimate-blocks/dist/blocks.style.build.css?ver=2.4.712.4 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/blocks-animation/vendor/codeinwp/gutenberg-animation/assets/css/animate.min.css?ver=1a6b557931cf266dea133f1ea9fce5416.2 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/blocks-animation/vendor/codeinwp/gutenberg-animation/assets/css/style.css?ver=1a6b557931cf266dea133f1ea9fce5411.0 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/getwid/vendors/fontawesome-free/css/all.min.css?ver=5.5.013.1 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/getwid/vendors/slick/slick/slick.min.css?ver=1.9.00.8 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/getwid/vendors/slick/slick/slick-theme.min.css?ver=1.9.01.1 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/getwid/vendors/magnific-popup/magnific-popup.min.css?ver=1.1.02.0 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/getwid/assets/css/blocks.style.css?ver=1.7.122.6 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/otter-blocks/packages/codeinwp/gutenberg-blocks/build/style.css?ver=1.6.97.5 kB
https://strechym.sk/wp-includes/css/classic-themes.min.css?ver=10.5 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/cookie-law-info/public/css/cookie-law-info-public.css?ver=2.0.51.3 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/cookie-law-info/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=2.0.56.8 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/wpfront-scroll-top/css/wpfront-scroll-top.min.css?ver=2.0.5.071840.5 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/post-slider-carousel-custom-post-grids/assets/owlcarousel/assets/owl.carousel.min.css?ver=1.0.01.6 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/post-slider-carousel-custom-post-grids/assets/owlcarousel/assets/owl.theme.default.min.css?ver=1.0.00.8 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/post-slider-carousel-custom-post-grids/assets/css/ocpc-front-style.css?ver=1.0.07.8 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/ghostkit/gutenberg/style.min.css?ver=2.19.24.0 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/ghostkit/gutenberg/blocks/grid/styles/style.min.css?ver=2.19.22.8 kB
https://strechym.sk/wp-json/29.8 kB
https://strechym.sk/wp-json/wp/v2/pages/53.7 kB
https://strechym.sk/xmlrpc.php?rsd0.5 kB
https://strechym.sk/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fstrechym.sk%2F1.7 kB
https://strechym.sk/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fstrechym.sk%2F&format=xml1.7 kB
https://strechym.sk/wp-content/uploads/2023/02/cropped-apple-touch-icon-144-precomposed-32x32.png0.8 kB
https://strechym.sk/wp-content/uploads/2023/02/cropped-apple-touch-icon-144-precomposed-192x192.png5.6 kB
https://strechym.sk/wp-content/uploads/2023/02/cropped-apple-touch-icon-144-precomposed-180x180.png5.2 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/motopress-slider-lite/motoslider_core/styles/motoslider.css?ver=2.2.06.0 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/motopress-slider-lite/css/theme.css?ver=2.2.01.0 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/cookie-law-info/public/css/cookie-law-info-table.css?ver=2.0.52.2 kB
Linkované súbory skriptov
https://strechym.sk/wp-content/themes/trixs/setting/js/setting.min.js10.5 kB
https://strechym.sk/wp-content/themes/trixs/js/main.js0.3 kB
https://strechym.sk/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js?ver=3.6.136.4 kB
https://strechym.sk/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=3.3.24.9 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/wp-smart-preloader/assets/js/wsp-main-script.js?ver=1.141.1 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/cookie-law-info/public/js/cookie-law-info-public.js?ver=2.0.510.5 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/post-slider-carousel-custom-post-grids/assets/owlcarousel/owl.carousel.js?ver=1.0.026.0 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/post-slider-carousel-custom-post-grids/assets/js/masonry.pkgd.min.js?ver=1.0.08.8 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/post-slider-carousel-custom-post-grids/assets/js/ocpc-front-js.js?ver=1.0.00.4 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/post-slider-carousel-custom-post-grids/assets/js/imagesloaded.pkgd.min.js?ver=1.0.02.9 kB
https://strechym.sk/wp-content/themes/trixs/js/menu.js?ver=1.10.6 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/advanced-backgrounds/assets/vendor/jarallax/jarallax.min.js?ver=1.12.66.1 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/advanced-backgrounds/assets/vendor/jarallax/jarallax-video.min.js?ver=1.12.66.7 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/advanced-backgrounds/assets/vendor/object-fit-images/ofi.min.js?ver=3.2.41.8 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/advanced-backgrounds/assets/awb/awb.min.js?ver=1.7.54.0 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/animated-blocks/dist/assets/js/scrollClass.js?ver=1.01.0 kB
https://strechym.sk/wp-includes/js/dist/vendor/regenerator-runtime.min.js?ver=0.13.92.9 kB
https://strechym.sk/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js?ver=3.15.07.6 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/blocks-animation/vendor/codeinwp/gutenberg-animation/build/frontend.js?ver=1a6b557931cf266dea133f1ea9fce5411.6 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/getwid/assets/js/frontend.blocks.js?ver=1.7.110.5 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/super-simple-jquery-parallax-background/assets/js/super-simple-jquery-parallax-background.js?ver=81582bdb254a94e4464424087c6479a80.7 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/wpfront-scroll-top/js/wpfront-scroll-top.min.js?ver=2.0.5.071841.0 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/ghostkit/assets/js/helper.min.js?ver=2.19.21.0 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/ghostkit/assets/vendor/scrollreveal/dist/scrollreveal.min.js?ver=4.0.76.7 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/ghostkit/assets/js/main.min.js?ver=2.19.23.3 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/ghostkit/gutenberg/blocks/grid/frontend.min.js?ver=2.19.20.5 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/contact-form-7/modules/recaptcha/index.js?ver=5.4.21.2 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/motopress-slider-lite/motoslider_core/scripts/vendor.js?ver=2.2.088.1 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/motopress-slider-lite/motoslider_core/scripts/motoslider.js?ver=2.2.031.1 kB
Linkované súbory obrázkov
https://strechym.sk/wp-content/uploads/2023/02/cropped-dtrechym_logo-e1676372093820.png12.1 kB
https://strechym.sk/wp-content/uploads/2023/02/uvod_background.jpg267.3 kB
https://strechym.sk/wp-content/uploads/2023/02/uvod_foto.png1 074.5 kB
https://strechym.sk/wp-content/uploads/2023/02/uvod_logo-uvod.png10.8 kB
https://strechym.sk/wp-content/uploads/2023/02/uvod_piktogram.png65.3 kB
https://strechym.sk/wp-content/uploads/2023/02/uvod_fb.png16.7 kB
https://strechym.sk/wp-content/uploads/2023/02/asbest600.png374.5 kB
https://strechym.sk/wp-content/uploads/2023/02/tram_strechym-1024x135.png178.9 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/wpfront-scroll-top/images/icons/1.png0.8 kB
CELKOM2 565.4 kB

Vaša stránka vrátane zdrojového kódu má veľkosť 2 585.8 kB. Zvážte zmenšenie prenášaných dát nutných k zobrazeniu stránky.

0 / 2

Počet požiadaviek: 84

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org:
Používa tieto formáty: Microdata

Výborne! Vaša stránka používa schema.org.

2 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky:
ChybaURL
404https://strechym.sk/kontakt/hello@companyname.com

Vaša stránka obsahuje odkazy, ktoré vedú na stránky, ktorých spracovanie skončí niektorou z chýb 4xx alebo 5xx.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(57 / 64)

89.1 %

Kto sme a čo vieme?

Sme jedna z popredných firiem na poli SEO v ČR.

V obore SEO pôsobíme už radu rokov a SEO je našou primárnou činnosťou. Vieme vylepšiť Vaše pozície vo vyhľadávačoch a tým zvýšiť relevantnú návštevnosť Vášho webu. Naša cenová politika je dostupná väčšine, napriek tomu zachovávame vysokú kvalitu našich služieb.

máme
13
rokov skúseností
pomohli sme
1328
klientom
práve teraz máme
211
webov pod palcom
náš tím napísal už
358467
PR článkov

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktný formulár

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://strechym.sk/

Načítané:
19. 2. 2023 14:10

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: OK

Výborne! Obidve adresy 'https://strechym.sk' a 'https://www.strechym.sk' boli presmerované na rovnakú URL adresu.

1 / 1

Dĺžka URL adresy: 20 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://strechym.sk/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: https://strechym.sk/sitemap.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
11 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: utf-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: sk

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Likvidácia azbestu - STRECHY M

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: STRECHY M - Likvidácia azbestu. Likvidujeme azbest v exteriéroch, vo výškach za najlepšie ceny na kľúč - celý východ SR

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>STRECHY M – Likvidácia azbestu</h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>STRECHY M – Likvidácia azbestu
          <h2>Likvidujeme azbest v exteriéroch, vo výškach za na…
               <h3>V CENOVEJ PONUKE PRI LIKVIDÁCIÍ AZBESTU JE ZAHRNUT…
               <h3>Firemné údaje
               <h3>Adresa
               <h3>Nájdi nás
                    <h4>Privacy Overview

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov a sú použité v správnom poradí.

1 / 1

Počet nadpisov: 7

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 9

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
 • Počet interných follow odkazov: 12
 • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
 • Počet externých follow odkazov: 1
 • Počet externých nofollow odkazov: 0

Vaša stránka obsahuje menej než 2 externých odkazov, zvážte pridanie viac externých odkazov.

1 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránku pre zariadenia Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 378 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 7037 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'googleon: all ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
20 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje záhlavie.

1 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
6 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: sk_SK

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre jazyk.

1 / 1

Nastavenie typu obsahu: website

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: https://strechym.sk

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: STRECHY M - kompletná likvidácia azbestu

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: Kompletná likvidácia azbestu, eternitu a boletických panelov na kľúč - celý Východ SR

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre popis stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Nastavenie titulného obrázku: https://strechym.sk/wp-content/uploads/2023/02/dtrechym_logo-e1676372093820.png

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulný obrázok stránky.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
10 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 721

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo slov. Na stránke je '721' slov.

2 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
cookies | cookie | consent | website | used | user | these | azbestu | category | store

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
cookies24x0x0x0x
cookie15x0x0x0x
consent13x0x0x0x
website9x0x0x0x
used8x0x0x0x
user7x0x0x0x
these7x0x0x0x
azbestu7x1x1x2x
category6x0x0x0x
store6x0x0x0x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 20.4 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
https://strechym.sk/favicon.ico0.8 kB
https://strechym.sk/wp-content/themes/trixs/setting/css/setting.min.css25.3 kB
https://strechym.sk/wp-content/themes/trixs/style.css0.8 kB
https://strechym.sk20.4 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/image-hover-effects-block//assets/fontawesome-v5/css/all.min.css?ver=1.4.3.112.4 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/wp-smart-preloader/assets/css/wsp-front-preloader.css?ver=1.140.5 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/wp-smart-preloader/assets/css/wsp-smart-preload-style.css?ver=1.142.0 kB
https://strechym.sk/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=81582bdb254a94e4464424087c6479a816.4 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/image-hover-effects-block/assets/css/style.min.css?ver=1.4.3.14.9 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/advanced-backgrounds/assets/awb/awb.min.css?ver=1.7.51.1 kB
https://strechym.sk/wp-includes/css/dist/components/style.min.css?ver=81582bdb254a94e4464424087c6479a816.1 kB
https://strechym.sk/wp-includes/css/dist/block-editor/style.min.css?ver=81582bdb254a94e4464424087c6479a821.7 kB
https://strechym.sk/wp-includes/css/dist/nux/style.min.css?ver=81582bdb254a94e4464424087c6479a81.1 kB
https://strechym.sk/wp-includes/css/dist/reusable-blocks/style.min.css?ver=81582bdb254a94e4464424087c6479a80.5 kB
https://strechym.sk/wp-includes/css/dist/editor/style.min.css?ver=81582bdb254a94e4464424087c6479a84.7 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/animated-blocks/dist/blocks.style.build.css?ver=81582bdb254a94e4464424087c6479a80.5 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/animated-blocks/dist/assets/css/animate.min.css?ver=81582bdb254a94e4464424087c6479a85.8 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/ultimate-blocks/dist/blocks.style.build.css?ver=2.4.712.4 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/blocks-animation/vendor/codeinwp/gutenberg-animation/assets/css/animate.min.css?ver=1a6b557931cf266dea133f1ea9fce5416.2 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/blocks-animation/vendor/codeinwp/gutenberg-animation/assets/css/style.css?ver=1a6b557931cf266dea133f1ea9fce5411.0 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/getwid/vendors/fontawesome-free/css/all.min.css?ver=5.5.013.1 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/getwid/vendors/slick/slick/slick.min.css?ver=1.9.00.8 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/getwid/vendors/slick/slick/slick-theme.min.css?ver=1.9.01.1 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/getwid/vendors/magnific-popup/magnific-popup.min.css?ver=1.1.02.0 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/getwid/assets/css/blocks.style.css?ver=1.7.122.6 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/otter-blocks/packages/codeinwp/gutenberg-blocks/build/style.css?ver=1.6.97.5 kB
https://strechym.sk/wp-includes/css/classic-themes.min.css?ver=10.5 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/cookie-law-info/public/css/cookie-law-info-public.css?ver=2.0.51.3 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/cookie-law-info/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=2.0.56.8 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/wpfront-scroll-top/css/wpfront-scroll-top.min.css?ver=2.0.5.071840.5 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/post-slider-carousel-custom-post-grids/assets/owlcarousel/assets/owl.carousel.min.css?ver=1.0.01.6 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/post-slider-carousel-custom-post-grids/assets/owlcarousel/assets/owl.theme.default.min.css?ver=1.0.00.8 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/post-slider-carousel-custom-post-grids/assets/css/ocpc-front-style.css?ver=1.0.07.8 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/ghostkit/gutenberg/style.min.css?ver=2.19.24.0 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/ghostkit/gutenberg/blocks/grid/styles/style.min.css?ver=2.19.22.8 kB
https://strechym.sk/wp-json/29.8 kB
https://strechym.sk/wp-json/wp/v2/pages/53.7 kB
https://strechym.sk/xmlrpc.php?rsd0.5 kB
https://strechym.sk/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fstrechym.sk%2F1.7 kB
https://strechym.sk/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fstrechym.sk%2F&format=xml1.7 kB
https://strechym.sk/wp-content/uploads/2023/02/cropped-apple-touch-icon-144-precomposed-32x32.png0.8 kB
https://strechym.sk/wp-content/uploads/2023/02/cropped-apple-touch-icon-144-precomposed-192x192.png5.6 kB
https://strechym.sk/wp-content/uploads/2023/02/cropped-apple-touch-icon-144-precomposed-180x180.png5.2 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/motopress-slider-lite/motoslider_core/styles/motoslider.css?ver=2.2.06.0 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/motopress-slider-lite/css/theme.css?ver=2.2.01.0 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/cookie-law-info/public/css/cookie-law-info-table.css?ver=2.0.52.2 kB
Linkované súbory skriptov
https://strechym.sk/wp-content/themes/trixs/setting/js/setting.min.js10.5 kB
https://strechym.sk/wp-content/themes/trixs/js/main.js0.3 kB
https://strechym.sk/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js?ver=3.6.136.4 kB
https://strechym.sk/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=3.3.24.9 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/wp-smart-preloader/assets/js/wsp-main-script.js?ver=1.141.1 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/cookie-law-info/public/js/cookie-law-info-public.js?ver=2.0.510.5 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/post-slider-carousel-custom-post-grids/assets/owlcarousel/owl.carousel.js?ver=1.0.026.0 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/post-slider-carousel-custom-post-grids/assets/js/masonry.pkgd.min.js?ver=1.0.08.8 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/post-slider-carousel-custom-post-grids/assets/js/ocpc-front-js.js?ver=1.0.00.4 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/post-slider-carousel-custom-post-grids/assets/js/imagesloaded.pkgd.min.js?ver=1.0.02.9 kB
https://strechym.sk/wp-content/themes/trixs/js/menu.js?ver=1.10.6 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/advanced-backgrounds/assets/vendor/jarallax/jarallax.min.js?ver=1.12.66.1 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/advanced-backgrounds/assets/vendor/jarallax/jarallax-video.min.js?ver=1.12.66.7 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/advanced-backgrounds/assets/vendor/object-fit-images/ofi.min.js?ver=3.2.41.8 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/advanced-backgrounds/assets/awb/awb.min.js?ver=1.7.54.0 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/animated-blocks/dist/assets/js/scrollClass.js?ver=1.01.0 kB
https://strechym.sk/wp-includes/js/dist/vendor/regenerator-runtime.min.js?ver=0.13.92.9 kB
https://strechym.sk/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js?ver=3.15.07.6 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/blocks-animation/vendor/codeinwp/gutenberg-animation/build/frontend.js?ver=1a6b557931cf266dea133f1ea9fce5411.6 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/getwid/assets/js/frontend.blocks.js?ver=1.7.110.5 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/super-simple-jquery-parallax-background/assets/js/super-simple-jquery-parallax-background.js?ver=81582bdb254a94e4464424087c6479a80.7 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/wpfront-scroll-top/js/wpfront-scroll-top.min.js?ver=2.0.5.071841.0 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/ghostkit/assets/js/helper.min.js?ver=2.19.21.0 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/ghostkit/assets/vendor/scrollreveal/dist/scrollreveal.min.js?ver=4.0.76.7 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/ghostkit/assets/js/main.min.js?ver=2.19.23.3 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/ghostkit/gutenberg/blocks/grid/frontend.min.js?ver=2.19.20.5 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/contact-form-7/modules/recaptcha/index.js?ver=5.4.21.2 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/motopress-slider-lite/motoslider_core/scripts/vendor.js?ver=2.2.088.1 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/motopress-slider-lite/motoslider_core/scripts/motoslider.js?ver=2.2.031.1 kB
Linkované súbory obrázkov
https://strechym.sk/wp-content/uploads/2023/02/cropped-dtrechym_logo-e1676372093820.png12.1 kB
https://strechym.sk/wp-content/uploads/2023/02/uvod_background.jpg267.3 kB
https://strechym.sk/wp-content/uploads/2023/02/uvod_foto.png1 074.5 kB
https://strechym.sk/wp-content/uploads/2023/02/uvod_logo-uvod.png10.8 kB
https://strechym.sk/wp-content/uploads/2023/02/uvod_piktogram.png65.3 kB
https://strechym.sk/wp-content/uploads/2023/02/uvod_fb.png16.7 kB
https://strechym.sk/wp-content/uploads/2023/02/asbest600.png374.5 kB
https://strechym.sk/wp-content/uploads/2023/02/tram_strechym-1024x135.png178.9 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/wpfront-scroll-top/images/icons/1.png0.8 kB
CELKOM2 565.4 kB

Vaša stránka vrátane zdrojového kódu má veľkosť 2 585.8 kB. Zvážte zmenšenie prenášaných dát nutných k zobrazeniu stránky.

0 / 2

Počet požiadaviek: 84

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org:
Používa tieto formáty: Microdata

Výborne! Vaša stránka používa schema.org.

2 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky:
ChybaURL
404https://strechym.sk/kontakt/hello@companyname.com

Vaša stránka obsahuje odkazy, ktoré vedú na stránky, ktorých spracovanie skončí niektorou z chýb 4xx alebo 5xx.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(57 / 64)

89.1 %

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://strechym.sk/

Načítané:
18. 2. 2023 23:08

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 1

Vaša URL adresa je 1 krát presmerovaná na inú URL! Pre SEO je lepšie používať adresy bez presmerovaní.

1 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: Chyba

Obidve adresy 'https://strechym.sk' a 'https://www.strechym.sk' sú dostupné. Jedná sa o duplicitný obsah, jednu z adries presmerujte na druhú.

0 / 1

Dĺžka URL adresy: 20 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://strechym.sk/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: https://strechym.sk/sitemap.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
9 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: utf-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: sk

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Likvidácia azbestu - STRECHY M

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: STRECHY M - Likvidácia azbestu. Likvidujeme azbest v exteriéroch, vo výškach za najlepšie ceny na kľúč - celý východ SR

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>STRECHY M – Likvidácia azbestu</h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>STRECHY M – Likvidácia azbestu
          <h2>Likvidujeme azbest v exteriéroch, vo výškach za na…
               <h3>V CENOVEJ PONUKE PRI LIKVIDÁCIÍ AZBESTU JE ZAHRNUT…
               <h3>Firemné údaje
               <h3>Adresa
               <h3>Nájdi nás
                    <h4>Privacy Overview

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov a sú použité v správnom poradí.

1 / 1

Počet nadpisov: 7

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 9

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
 • Počet interných follow odkazov: 12
 • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
 • Počet externých follow odkazov: 1
 • Počet externých nofollow odkazov: 0

Vaša stránka obsahuje menej než 2 externých odkazov, zvážte pridanie viac externých odkazov.

1 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránku pre zariadenia Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 378 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 7037 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'googleon: all ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
20 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje záhlavie.

1 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
6 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: sk_SK

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre jazyk.

1 / 1

Nastavenie typu obsahu: website

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: https://strechym.sk

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: STRECHY M - kompletná likvidácia azbestu

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: Kompletná likvidácia azbestu, eternitu a boletických panelov na kľúč - celý Východ SR

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre popis stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Nastavenie titulného obrázku: https://strechym.sk/wp-content/uploads/2023/02/dtrechym_logo-e1676372093820.png

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulný obrázok stránky.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
10 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 721

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo slov. Na stránke je '721' slov.

2 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
cookies | cookie | consent | website | used | user | these | azbestu | category | store

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
cookies24x0x0x0x
cookie15x0x0x0x
consent13x0x0x0x
website9x0x0x0x
used8x0x0x0x
user7x0x0x0x
these7x0x0x0x
azbestu7x1x1x2x
category6x0x0x0x
store6x0x0x0x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 20.5 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
https://strechym.sk/favicon.ico0.8 kB
https://strechym.sk/wp-content/themes/trixs/setting/css/setting.min.css25.3 kB
https://strechym.sk/wp-content/themes/trixs/style.css0.8 kB
https://strechym.sk20.5 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/image-hover-effects-block//assets/fontawesome-v5/css/all.min.css?ver=1.4.3.112.4 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/wp-smart-preloader/assets/css/wsp-front-preloader.css?ver=1.140.5 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/wp-smart-preloader/assets/css/wsp-smart-preload-style.css?ver=1.142.0 kB
https://strechym.sk/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=81582bdb254a94e4464424087c6479a816.5 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/image-hover-effects-block/assets/css/style.min.css?ver=1.4.3.14.8 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/advanced-backgrounds/assets/awb/awb.min.css?ver=1.7.51.1 kB
https://strechym.sk/wp-includes/css/dist/components/style.min.css?ver=81582bdb254a94e4464424087c6479a816.1 kB
https://strechym.sk/wp-includes/css/dist/block-editor/style.min.css?ver=81582bdb254a94e4464424087c6479a821.7 kB
https://strechym.sk/wp-includes/css/dist/nux/style.min.css?ver=81582bdb254a94e4464424087c6479a81.1 kB
https://strechym.sk/wp-includes/css/dist/reusable-blocks/style.min.css?ver=81582bdb254a94e4464424087c6479a80.5 kB
https://strechym.sk/wp-includes/css/dist/editor/style.min.css?ver=81582bdb254a94e4464424087c6479a84.7 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/animated-blocks/dist/blocks.style.build.css?ver=81582bdb254a94e4464424087c6479a80.5 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/animated-blocks/dist/assets/css/animate.min.css?ver=81582bdb254a94e4464424087c6479a85.8 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/ultimate-blocks/dist/blocks.style.build.css?ver=2.4.712.4 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/blocks-animation/vendor/codeinwp/gutenberg-animation/assets/css/animate.min.css?ver=1a6b557931cf266dea133f1ea9fce5416.2 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/blocks-animation/vendor/codeinwp/gutenberg-animation/assets/css/style.css?ver=1a6b557931cf266dea133f1ea9fce5411.0 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/getwid/vendors/fontawesome-free/css/all.min.css?ver=5.5.013.1 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/getwid/vendors/slick/slick/slick.min.css?ver=1.9.00.8 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/getwid/vendors/slick/slick/slick-theme.min.css?ver=1.9.01.1 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/getwid/vendors/magnific-popup/magnific-popup.min.css?ver=1.1.02.0 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/getwid/assets/css/blocks.style.css?ver=1.7.122.7 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/otter-blocks/packages/codeinwp/gutenberg-blocks/build/style.css?ver=1.6.97.5 kB
https://strechym.sk/wp-includes/css/classic-themes.min.css?ver=10.5 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/cookie-law-info/public/css/cookie-law-info-public.css?ver=2.0.51.3 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/cookie-law-info/public/css/cookie-law-info-gdpr.css?ver=2.0.56.8 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/wpfront-scroll-top/css/wpfront-scroll-top.min.css?ver=2.0.5.071840.5 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/post-slider-carousel-custom-post-grids/assets/owlcarousel/assets/owl.carousel.min.css?ver=1.0.01.6 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/post-slider-carousel-custom-post-grids/assets/owlcarousel/assets/owl.theme.default.min.css?ver=1.0.00.8 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/post-slider-carousel-custom-post-grids/assets/css/ocpc-front-style.css?ver=1.0.07.8 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/ghostkit/gutenberg/style.min.css?ver=2.19.24.0 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/ghostkit/gutenberg/blocks/grid/styles/style.min.css?ver=2.19.22.8 kB
https://strechym.sk/wp-json/29.6 kB
https://strechym.sk/wp-json/wp/v2/pages/53.8 kB
https://strechym.sk/xmlrpc.php?rsd0.5 kB
https://strechym.sk/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fstrechym.sk%2F1.7 kB
https://strechym.sk/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fstrechym.sk%2F&format=xml1.7 kB
https://strechym.sk/wp-content/uploads/2023/02/cropped-apple-touch-icon-144-precomposed-32x32.png0.8 kB
https://strechym.sk/wp-content/uploads/2023/02/cropped-apple-touch-icon-144-precomposed-192x192.png5.6 kB
https://strechym.sk/wp-content/uploads/2023/02/cropped-apple-touch-icon-144-precomposed-180x180.png5.2 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/motopress-slider-lite/motoslider_core/styles/motoslider.css?ver=2.2.06.0 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/motopress-slider-lite/css/theme.css?ver=2.2.01.0 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/cookie-law-info/public/css/cookie-law-info-table.css?ver=2.0.52.2 kB
Linkované súbory skriptov
https://strechym.sk/wp-content/themes/trixs/setting/js/setting.min.js10.5 kB
https://strechym.sk/wp-content/themes/trixs/js/main.js0.3 kB
https://strechym.sk/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js?ver=3.6.136.4 kB
https://strechym.sk/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=3.3.24.9 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/wp-smart-preloader/assets/js/wsp-main-script.js?ver=1.141.1 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/cookie-law-info/public/js/cookie-law-info-public.js?ver=2.0.510.4 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/post-slider-carousel-custom-post-grids/assets/owlcarousel/owl.carousel.js?ver=1.0.026.1 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/post-slider-carousel-custom-post-grids/assets/js/masonry.pkgd.min.js?ver=1.0.08.8 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/post-slider-carousel-custom-post-grids/assets/js/ocpc-front-js.js?ver=1.0.00.4 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/post-slider-carousel-custom-post-grids/assets/js/imagesloaded.pkgd.min.js?ver=1.0.02.9 kB
https://strechym.sk/wp-content/themes/trixs/js/menu.js?ver=1.10.6 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/advanced-backgrounds/assets/vendor/jarallax/jarallax.min.js?ver=1.12.66.1 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/advanced-backgrounds/assets/vendor/jarallax/jarallax-video.min.js?ver=1.12.66.7 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/advanced-backgrounds/assets/vendor/object-fit-images/ofi.min.js?ver=3.2.41.8 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/advanced-backgrounds/assets/awb/awb.min.js?ver=1.7.54.0 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/animated-blocks/dist/assets/js/scrollClass.js?ver=1.01.0 kB
https://strechym.sk/wp-includes/js/dist/vendor/regenerator-runtime.min.js?ver=0.13.92.9 kB
https://strechym.sk/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js?ver=3.15.07.6 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/blocks-animation/vendor/codeinwp/gutenberg-animation/build/frontend.js?ver=1a6b557931cf266dea133f1ea9fce5411.6 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/getwid/assets/js/frontend.blocks.js?ver=1.7.110.5 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/super-simple-jquery-parallax-background/assets/js/super-simple-jquery-parallax-background.js?ver=81582bdb254a94e4464424087c6479a80.7 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/wpfront-scroll-top/js/wpfront-scroll-top.min.js?ver=2.0.5.071841.0 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/ghostkit/assets/js/helper.min.js?ver=2.19.21.0 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/ghostkit/assets/vendor/scrollreveal/dist/scrollreveal.min.js?ver=4.0.76.7 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/ghostkit/assets/js/main.min.js?ver=2.19.23.3 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/ghostkit/gutenberg/blocks/grid/frontend.min.js?ver=2.19.20.5 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/contact-form-7/modules/recaptcha/index.js?ver=5.4.21.2 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/motopress-slider-lite/motoslider_core/scripts/vendor.js?ver=2.2.088.3 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/motopress-slider-lite/motoslider_core/scripts/motoslider.js?ver=2.2.031.2 kB
Linkované súbory obrázkov
https://strechym.sk/wp-content/uploads/2023/02/cropped-dtrechym_logo-e1676372093820.png12.1 kB
https://strechym.sk/wp-content/uploads/2023/02/uvod_background.jpg267.3 kB
https://strechym.sk/wp-content/uploads/2023/02/uvod_foto.png1 074.5 kB
https://strechym.sk/wp-content/uploads/2023/02/uvod_logo-uvod.png10.8 kB
https://strechym.sk/wp-content/uploads/2023/02/uvod_piktogram.png65.3 kB
https://strechym.sk/wp-content/uploads/2023/02/uvod_fb.png16.7 kB
https://strechym.sk/wp-content/uploads/2023/02/asbest600.png374.5 kB
https://strechym.sk/wp-content/uploads/2023/02/tram_strechym-1024x135.png178.9 kB
https://strechym.sk/wp-content/plugins/wpfront-scroll-top/images/icons/1.png0.8 kB
CELKOM2 565.7 kB

Vaša stránka vrátane zdrojového kódu má veľkosť 2 586.2 kB. Zvážte zmenšenie prenášaných dát nutných k zobrazeniu stránky.

0 / 2

Počet požiadaviek: 84

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org:
Používa tieto formáty: Microdata

Výborne! Vaša stránka používa schema.org.

2 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky:
ChybaURL
404https://strechym.sk/kontakt/hello@companyname.com

Vaša stránka obsahuje odkazy, ktoré vedú na stránky, ktorých spracovanie skončí niektorou z chýb 4xx alebo 5xx.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(55 / 64)

85.9 %

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
http://www.strechym.sk/

Načítané:
2. 2. 2023 09:20

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: http

Vaša URL adresa nepoužíva šifrovaný HTTPS protokol! Zvážte použitie šifrovania pripojenia k webovému serveru.

0 / 1

Presmerovanie: Chyba

Obidve adresy 'http://strechym.sk' a 'http://www.strechym.sk' sú dostupné. Jedná sa o duplicitný obsah, jednu z adries presmerujte na druhú.

0 / 1

Dĺžka URL adresy: 23 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: - [HTTP 404]

Na Vašich stránkach nie je nahraný súbor robots.txt.

0 / 2

Sitemap: -

V súbore robots.txt nie je vyplnená adresa mapy stránok.

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
5 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: utf-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: sk

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: StrechyM

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Likvidácia azbestu, azbest, Prešov, Sabinov, Lipany, strechy, oprava strechy

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1></h1>
<h1>Likvidácia azbestu</h1>
<h1>Azbest</h1>
<h1>V CENOVEJ PONUKE JE ZAHRNUTÉ:</h1>

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov úrovne H1. Pre SEO je najlepšie, keď stránka obsahuje práve jeden nadpis úrovne H1.

1 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>
     <h1>Likvidácia azbestu
     <h1>Azbest
     <h1>V CENOVEJ PONUKE JE ZAHRNUTÉ:

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov a sú použité v správnom poradí.

1 / 1

Počet nadpisov: 4

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 4

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
 • Počet interných follow odkazov: 7
 • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
 • Počet externých follow odkazov: 0
 • Počet externých nofollow odkazov: 0

Vaša stránka neobsahuje žiadne externé odkazy, zvážte pridanie viac externých odkazov.

0 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená zastaralým spôsobom
Ikona

Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky pre zariadenia Apple zastaralým spôsobom.

1 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 1000 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 1151 znakov.

Výborne! Viac než polovica všetkého textu na stránke je umiestnená v odstavcoch.

1 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: '/#footer ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
18 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje záhlavie.

1 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: NIE

Vaša stránka neobsahuje navigáciu. Zvážte pridanie tagu nav.

0 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavenie URL: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre URL stránky!

0 / 2

Titulok stránky: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulok stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre popisu stránky!

0 / 2

Nastavenie titulného obrázku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulný obrázok stránky!

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
0 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 160

Vaša stránka neobsahuje moc textu. Na stránke je '160' slov, zvážte pridanie viac textu.

1 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
azbestu | odpadu | vypracovanie | nebezpečného | likvidácia | oúžp | rúvz | povolení | skládku | azbestového

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
azbestu6x0x1x1x
odpadu4x0x0x0x
vypracovanie4x0x0x0x
nebezpečného3x0x0x0x
likvidácia3x0x1x1x
oúžp3x0x0x0x
rúvz3x0x0x0x
povolení2x0x0x0x
skládku2x0x0x0x
azbestového2x0x0x0x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
2 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 2.8 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
css/bootstrap.min.css24.8 kB
css/font-awesome.min.css6.4 kB
css/animate.min.css6.9 kB
css/lightbox.css1.4 kB
css/main.css11.2 kB
css/responsive.css3.0 kB
images/ico/favicon.ico1.2 kB
images/ico/apple-touch-icon-144-precomposed.png4.9 kB
images/ico/apple-touch-icon-114-precomposed.png4.2 kB
images/ico/apple-touch-icon-72-precomposed.png3.4 kB
images/ico/apple-touch-icon-57-precomposed.png3.3 kB
Linkované súbory skriptov
js/jquery.js38.5 kB
js/bootstrap.min.js11.8 kB
js/lightbox.min.js2.9 kB
js/wow.min.js2.1 kB
js/main.js1.5 kB
Linkované súbory obrázkov
images/logo.png6.5 kB
images/home/slider/azbest.png668.0 kB
images/home/azbest_r.jpg44.5 kB
images/home/under.png217.0 kB
CELKOM1 063.5 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 1 066.3 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 20

Výborne! Vaša stránka potrebuje k načítaniu primeraný počet požiadaviek.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva GTM, zvážte jeho použitie.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(37 / 64)

57.8 %