Výsledok SEO testu

Posledné otestované URL z domény ssk-branel.sk:

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://ssk-branel.sk/

Načítané:
2. 3. 2023 19:48

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: OK

Výborne! Obidve adresy 'https://ssk-branel.sk/' a 'https://www.ssk-branel.sk/' boli presmerované na rovnakú URL adresu.

1 / 1

Dĺžka URL adresy: 22 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://ssk-branel.sk/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: https://ssk-branel.sk/sitemap.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
11 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: UTF-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: sk-SK

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: BraNel - Športovo strelecký klub

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Sme nadšenci športovej streľby, ktorí v Nitre v roku 2022 založili športovo strelecký klub BraNel, organizujeme športové a strelecké podujatia.

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1: -

Vaša stránke neobsahuje nadpis úrovne H1!

0 / 2

Poradie nadpisov:
               <h3>Tréning 09.03.2023
               <h3>Tréning 27.02.2023
               <h3>Spustená nová webová stránka
                    <h4>Chcete nám zanechať správu ? Stačí vyplniť kontakt…

Nadpisy na Vašej stránke nie sú v správnom poradí!

0 / 1

Počet nadpisov: 4

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 7

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 19
  • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 3
  • Počet externých nofollow odkazov: 1

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 1

Vaša stránka obsahuje tag iframe, zvážte ich nahradenie.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránku pre zariadenia Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 1688 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 2382 znakov.

Výborne! Viac než polovica všetkého textu na stránke je umiestnená v odstavcoch.

1 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'Performance optimized by W3 Total Cache. Learn mor ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
18 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje záhlavie.

1 / 1

Použitie päty strany: NIE

Vaša stránka neobsahuje pätu strany. Zvážte pridanie tagu footer.

0 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: NIE

Vaša stránka nemá rozdelený obsah do sekcií. Zvážte rozdelenie obsahu do tagov section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: sk_SK

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre jazyk.

1 / 1

Nastavenie typu obsahu: sport

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: https://ssk-branel.sk/

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: BraNel - Športovo strelecký klub

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: Sme nadšenci športovej streľby, ktorí v Nitre v roku 2022 založili športovo strelecký klub BraNel, organizujeme športové a strelecké podujatia.

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre popis stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Nastavenie titulného obrázku: https://ssk-branel.sk/wp-content/uploads/2023/02/logo-2-orezane.png

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulný obrázok stránky.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
10 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 335

Vaša stránka neobsahuje moc textu. Na stránke je '335' slov, zvážte pridanie viac textu.

1 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
cookies | súbory | uložiť | tréning | cookie | 2023 | webovú | stránka | dôležité | gdpr

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
cookies13x0x0x0x
súbory5x0x0x0x
uložiť4x0x0x0x
tréning4x0x0x2x
cookie4x0x0x0x
20234x0x0x0x
webovú3x0x0x0x
stránka3x0x0x1x
dôležité3x0x0x0x
gdpr3x0x0x0x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
2 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 14.2 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
https://ssk-branel.sk/14.2 kB
https://ssk-branel.sk/feed/5.7 kB
https://ssk-branel.sk/comments/feed/1.4 kB
https://ssk-branel.sk/wp-content/plugins/photo-gallery/booster/assets/css/global.css?ver=1.0.03.4 kB
https://ssk-branel.sk/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=81582bdb254a94e4464424087c6479a812.5 kB
https://ssk-branel.sk/wp-includes/css/classic-themes.min.css?ver=10.2 kB
https://ssk-branel.sk/wp-content/plugins/photo-gallery/css/bwg-fonts/fonts.css?ver=0.0.10.9 kB
https://ssk-branel.sk/wp-content/plugins/photo-gallery/css/sumoselect.min.css?ver=3.4.62.1 kB
https://ssk-branel.sk/wp-content/plugins/photo-gallery/css/jquery.mCustomScrollbar.min.css?ver=3.1.54.0 kB
https://ssk-branel.sk/wp-content/plugins/photo-gallery/css/styles.min.css?ver=1.8.137.1 kB
https://ssk-branel.sk/wp-content/themes/mh-magazine-lite/style.css?ver=2.9.29.2 kB
https://ssk-branel.sk/wp-content/themes/mh-magazine-lite/includes/font-awesome.min.css7.1 kB
https://ssk-branel.sk/wp-content/plugins/gdpr-cookie-compliance/dist/styles/gdpr-main-nf.css?ver=4.10.28.2 kB
https://ssk-branel.sk/wp-json/14.6 kB
https://ssk-branel.sk/xmlrpc.php?rsd0.3 kB
https://ssk-branel.sk/wp-content/uploads/2023/02/cropped-logo-2-orezane-32x32.png1.6 kB
https://ssk-branel.sk/wp-content/uploads/2023/02/cropped-logo-2-orezane-192x192.png8.2 kB
https://ssk-branel.sk/wp-content/uploads/2023/02/cropped-logo-2-orezane-180x180.png7.6 kB
https://ssk-branel.sk/wp-content/uploads/so-css/so-css-mh-magazine-lite.css?ver=16776939401.0 kB
https://ssk-branel.sk/wp-content/plugins/wpforms-lite/assets/css/wpforms-full.min.css?ver=1.8.0.26.6 kB
Linkované súbory skriptov
https://ssk-branel.sk/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js?ver=3.6.131.0 kB
https://ssk-branel.sk/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=3.3.24.2 kB
https://ssk-branel.sk/wp-content/plugins/photo-gallery/booster/assets/js/circle-progress.js?ver=1.2.24.5 kB
https://ssk-branel.sk/wp-content/plugins/photo-gallery/booster/assets/js/global.js?ver=1.0.02.5 kB
https://ssk-branel.sk/wp-content/plugins/photo-gallery/js/jquery.sumoselect.min.js?ver=3.4.67.9 kB
https://ssk-branel.sk/wp-content/plugins/photo-gallery/js/tocca.min.js?ver=2.0.91.4 kB
https://ssk-branel.sk/wp-content/plugins/photo-gallery/js/jquery.mCustomScrollbar.concat.min.js?ver=3.1.512.9 kB
https://ssk-branel.sk/wp-content/plugins/photo-gallery/js/jquery.fullscreen.min.js?ver=0.6.02.2 kB
https://ssk-branel.sk/wp-content/plugins/photo-gallery/js/scripts.min.js?ver=1.8.1334.5 kB
https://ssk-branel.sk/wp-content/themes/mh-magazine-lite/js/scripts.js?ver=2.9.211.7 kB
https://ssk-branel.sk/wp-content/plugins/visual-footer-credit-remover/script.js?ver=81582bdb254a94e4464424087c6479a80.1 kB
https://ssk-branel.sk/wp-content/plugins/gdpr-cookie-compliance/dist/scripts/main.js?ver=4.10.214.0 kB
https://ssk-branel.sk/wp-content/plugins/wpforms-lite/assets/lib/jquery.validate.min.js?ver=1.19.57.9 kB
https://ssk-branel.sk/wp-content/plugins/wpforms-lite/assets/lib/mailcheck.min.js?ver=1.1.21.7 kB
https://ssk-branel.sk/wp-content/plugins/wpforms-lite/assets/lib/punycode.min.js?ver=1.0.00.9 kB
https://ssk-branel.sk/wp-content/plugins/wpforms-lite/assets/js/utils.min.js?ver=1.8.0.20.2 kB
https://ssk-branel.sk/wp-content/plugins/wpforms-lite/assets/js/wpforms.min.js?ver=1.8.0.210.1 kB
Linkované súbory obrázkov
https://ssk-branel.sk/wp-content/uploads/2023/02/banner.png164.8 kB
https://ssk-branel.sk/wp-content/uploads/2023/03/p_1_7_0_8_1708-Pistol-GLOCK-19-gen.4-kaliber-9x19mm-600x492-1-326x245.webp6.4 kB
https://ssk-branel.sk/wp-content/uploads/2023/02/Hammerli_TAC_R1_22_kal_22LR-2-800x800-1-326x245.jpg6.3 kB
https://ssk-branel.sk/wp-content/uploads/2023/02/gun-fun-326x245.jpg14.9 kB
https://ssk-branel.sk/wp-content/uploads/2023/03/Branel.png32.2 kB
https://ssk-branel.sk/wp-content/plugins/wpforms-lite/assets/images/submit-spin.svg0.3 kB
https://ssk-branel.sk/wp-content/uploads/2023/02/logo-2-orezane-300x300.png13.5 kB
CELKOM501.9 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 516.1 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 44

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org:
Používa tieto formáty: Microdata

Výborne! Vaša stránka používa schema.org.

2 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
6 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(55 / 64)

85.9 %

Kto sme a čo vieme?

Sme jedna z popredných firiem na poli SEO v ČR.

V obore SEO pôsobíme už radu rokov a SEO je našou primárnou činnosťou. Vieme vylepšiť Vaše pozície vo vyhľadávačoch a tým zvýšiť relevantnú návštevnosť Vášho webu. Naša cenová politika je dostupná väčšine, napriek tomu zachovávame vysokú kvalitu našich služieb.

máme
13
rokov skúseností
pomohli sme
1328
klientom
práve teraz máme
211
webov pod palcom
náš tím napísal už
358467
PR článkov

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktný formulár

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://ssk-branel.sk/

Načítané:
2. 3. 2023 19:48

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: OK

Výborne! Obidve adresy 'https://ssk-branel.sk/' a 'https://www.ssk-branel.sk/' boli presmerované na rovnakú URL adresu.

1 / 1

Dĺžka URL adresy: 22 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://ssk-branel.sk/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: https://ssk-branel.sk/sitemap.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
11 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: UTF-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: sk-SK

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: BraNel - Športovo strelecký klub

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Sme nadšenci športovej streľby, ktorí v Nitre v roku 2022 založili športovo strelecký klub BraNel, organizujeme športové a strelecké podujatia.

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1: -

Vaša stránke neobsahuje nadpis úrovne H1!

0 / 2

Poradie nadpisov:
               <h3>Tréning 09.03.2023
               <h3>Tréning 27.02.2023
               <h3>Spustená nová webová stránka
                    <h4>Chcete nám zanechať správu ? Stačí vyplniť kontakt…

Nadpisy na Vašej stránke nie sú v správnom poradí!

0 / 1

Počet nadpisov: 4

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 7

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 19
  • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 3
  • Počet externých nofollow odkazov: 1

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 1

Vaša stránka obsahuje tag iframe, zvážte ich nahradenie.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránku pre zariadenia Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 1688 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 2382 znakov.

Výborne! Viac než polovica všetkého textu na stránke je umiestnená v odstavcoch.

1 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'Performance optimized by W3 Total Cache. Learn mor ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
18 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje záhlavie.

1 / 1

Použitie päty strany: NIE

Vaša stránka neobsahuje pätu strany. Zvážte pridanie tagu footer.

0 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: NIE

Vaša stránka nemá rozdelený obsah do sekcií. Zvážte rozdelenie obsahu do tagov section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: sk_SK

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre jazyk.

1 / 1

Nastavenie typu obsahu: sport

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: https://ssk-branel.sk/

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: BraNel - Športovo strelecký klub

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: Sme nadšenci športovej streľby, ktorí v Nitre v roku 2022 založili športovo strelecký klub BraNel, organizujeme športové a strelecké podujatia.

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre popis stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Nastavenie titulného obrázku: https://ssk-branel.sk/wp-content/uploads/2023/02/logo-2-orezane.png

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulný obrázok stránky.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
10 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 335

Vaša stránka neobsahuje moc textu. Na stránke je '335' slov, zvážte pridanie viac textu.

1 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
cookies | súbory | uložiť | tréning | cookie | 2023 | webovú | stránka | dôležité | gdpr

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
cookies13x0x0x0x
súbory5x0x0x0x
uložiť4x0x0x0x
tréning4x0x0x2x
cookie4x0x0x0x
20234x0x0x0x
webovú3x0x0x0x
stránka3x0x0x1x
dôležité3x0x0x0x
gdpr3x0x0x0x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
2 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 14.2 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
https://ssk-branel.sk/14.2 kB
https://ssk-branel.sk/feed/5.7 kB
https://ssk-branel.sk/comments/feed/1.4 kB
https://ssk-branel.sk/wp-content/plugins/photo-gallery/booster/assets/css/global.css?ver=1.0.03.4 kB
https://ssk-branel.sk/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=81582bdb254a94e4464424087c6479a812.5 kB
https://ssk-branel.sk/wp-includes/css/classic-themes.min.css?ver=10.2 kB
https://ssk-branel.sk/wp-content/plugins/photo-gallery/css/bwg-fonts/fonts.css?ver=0.0.10.9 kB
https://ssk-branel.sk/wp-content/plugins/photo-gallery/css/sumoselect.min.css?ver=3.4.62.1 kB
https://ssk-branel.sk/wp-content/plugins/photo-gallery/css/jquery.mCustomScrollbar.min.css?ver=3.1.54.0 kB
https://ssk-branel.sk/wp-content/plugins/photo-gallery/css/styles.min.css?ver=1.8.137.1 kB
https://ssk-branel.sk/wp-content/themes/mh-magazine-lite/style.css?ver=2.9.29.2 kB
https://ssk-branel.sk/wp-content/themes/mh-magazine-lite/includes/font-awesome.min.css7.1 kB
https://ssk-branel.sk/wp-content/plugins/gdpr-cookie-compliance/dist/styles/gdpr-main-nf.css?ver=4.10.28.2 kB
https://ssk-branel.sk/wp-json/14.6 kB
https://ssk-branel.sk/xmlrpc.php?rsd0.3 kB
https://ssk-branel.sk/wp-content/uploads/2023/02/cropped-logo-2-orezane-32x32.png1.6 kB
https://ssk-branel.sk/wp-content/uploads/2023/02/cropped-logo-2-orezane-192x192.png8.2 kB
https://ssk-branel.sk/wp-content/uploads/2023/02/cropped-logo-2-orezane-180x180.png7.6 kB
https://ssk-branel.sk/wp-content/uploads/so-css/so-css-mh-magazine-lite.css?ver=16776939401.0 kB
https://ssk-branel.sk/wp-content/plugins/wpforms-lite/assets/css/wpforms-full.min.css?ver=1.8.0.26.6 kB
Linkované súbory skriptov
https://ssk-branel.sk/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js?ver=3.6.131.0 kB
https://ssk-branel.sk/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=3.3.24.2 kB
https://ssk-branel.sk/wp-content/plugins/photo-gallery/booster/assets/js/circle-progress.js?ver=1.2.24.5 kB
https://ssk-branel.sk/wp-content/plugins/photo-gallery/booster/assets/js/global.js?ver=1.0.02.5 kB
https://ssk-branel.sk/wp-content/plugins/photo-gallery/js/jquery.sumoselect.min.js?ver=3.4.67.9 kB
https://ssk-branel.sk/wp-content/plugins/photo-gallery/js/tocca.min.js?ver=2.0.91.4 kB
https://ssk-branel.sk/wp-content/plugins/photo-gallery/js/jquery.mCustomScrollbar.concat.min.js?ver=3.1.512.9 kB
https://ssk-branel.sk/wp-content/plugins/photo-gallery/js/jquery.fullscreen.min.js?ver=0.6.02.2 kB
https://ssk-branel.sk/wp-content/plugins/photo-gallery/js/scripts.min.js?ver=1.8.1334.5 kB
https://ssk-branel.sk/wp-content/themes/mh-magazine-lite/js/scripts.js?ver=2.9.211.7 kB
https://ssk-branel.sk/wp-content/plugins/visual-footer-credit-remover/script.js?ver=81582bdb254a94e4464424087c6479a80.1 kB
https://ssk-branel.sk/wp-content/plugins/gdpr-cookie-compliance/dist/scripts/main.js?ver=4.10.214.0 kB
https://ssk-branel.sk/wp-content/plugins/wpforms-lite/assets/lib/jquery.validate.min.js?ver=1.19.57.9 kB
https://ssk-branel.sk/wp-content/plugins/wpforms-lite/assets/lib/mailcheck.min.js?ver=1.1.21.7 kB
https://ssk-branel.sk/wp-content/plugins/wpforms-lite/assets/lib/punycode.min.js?ver=1.0.00.9 kB
https://ssk-branel.sk/wp-content/plugins/wpforms-lite/assets/js/utils.min.js?ver=1.8.0.20.2 kB
https://ssk-branel.sk/wp-content/plugins/wpforms-lite/assets/js/wpforms.min.js?ver=1.8.0.210.1 kB
Linkované súbory obrázkov
https://ssk-branel.sk/wp-content/uploads/2023/02/banner.png164.8 kB
https://ssk-branel.sk/wp-content/uploads/2023/03/p_1_7_0_8_1708-Pistol-GLOCK-19-gen.4-kaliber-9x19mm-600x492-1-326x245.webp6.4 kB
https://ssk-branel.sk/wp-content/uploads/2023/02/Hammerli_TAC_R1_22_kal_22LR-2-800x800-1-326x245.jpg6.3 kB
https://ssk-branel.sk/wp-content/uploads/2023/02/gun-fun-326x245.jpg14.9 kB
https://ssk-branel.sk/wp-content/uploads/2023/03/Branel.png32.2 kB
https://ssk-branel.sk/wp-content/plugins/wpforms-lite/assets/images/submit-spin.svg0.3 kB
https://ssk-branel.sk/wp-content/uploads/2023/02/logo-2-orezane-300x300.png13.5 kB
CELKOM501.9 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 516.1 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 44

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org:
Používa tieto formáty: Microdata

Výborne! Vaša stránka používa schema.org.

2 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
6 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(55 / 64)

85.9 %