Výsledok SEO testu

Posledné otestované URL z domény sluzbyvam.sk:

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://www.sluzbyvam.sk/

Načítané:
27. 1. 2024 12:18

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: OK

Výborne! Obidve adresy 'https://sluzbyvam.sk' a 'https://www.sluzbyvam.sk' boli presmerované na rovnakú URL adresu.

1 / 1

Dĺžka URL adresy: 25 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://www.sluzbyvam.sk/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: https://www.sluzbyvam.sk/sitemap.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
11 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: utf-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Pozícia meta tagu se znakovou sadou: 234 - 256 B

Výborne! Nastavenie znakovej sady je na Vašej stránke umiestnené v prvých 1024 bytoch.

1 / 1

Jazyk: cs

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: SLUŽBY VÁM | ÚDRŽBA ZELENE A POZEMKOV | KOŠICE

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Údržba záhrad, zelene a pozemkov, záhradné práce, vertikutácia trávnikov, čistenie, kosenie pozemkov, strihanie ovocných stromov a živých plotov, výškové práce, rizikové pílenie, výrub stromov.

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>ÚDRŽBA ZELENE A POZEMKOV</h1>
<h1>Záhradnícke práce pre Košice a okolie</h1>
<h1>Cenník prác</h1>
<h1>Kontakt</h1>

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov úrovne H1. Pre SEO je najlepšie, keď stránka obsahuje práve jeden nadpis úrovne H1.

1 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>ÚDRŽBA ZELENE A POZEMKOV
          <h2>Našim pôsobením od roku 2011 uskutočňujeme jednora…
               <h3>ODBORNÝ REZ A STRIHANIE OVOCNÝCH STROMOV
               <h3>
               <h3>TERÉNNE ÚPRAVY POZEMKOV
               <h3>VERTIKUTÁCIA A ÚDRŽBA TRÁVNIKOV
               <h3>
               <h3>STRIHANIE A OREZ ˇŽIVÝCH PLOTOV A RASTLÍN
               <h3>KOSENIE A ČISTENIE POZEMKOV
               <h3>ZÁHRADNÍCKE PRÁCE
               <h3>RIZIKOVÉ VÝRUBY STROMOV
               <h3>LIKVIDÁCIA SRŠŇOV A ÔS
               <h3>ČISTENIE KANALIZÁCIE A ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
               <h3>OCHRANA A POSTREKY RASTLÍN
               <h3>
               <h3>VYPRATÁVANIE NEHNUTEĽNOSTÍ A POZEMKOV
               <h3>
               <h3>LIKVIDÁCIA ODPADU
               <h3>
               <h3>ČISTIACE A UPRATOVACIE PRÁCE
               <h3>DROBNÉ STAVEBNÉ PRÁCE
               <h3>
               <h3>AUTODOPRAVA
               <h3>ZIMNÁ ÚDRŽBA
               <h3>
     <h1>Záhradnícke práce pre Košice a okolie
     <h1>Cenník prác
     <h1>Kontakt
               <h3>Organizácia
               <h3>Služby Vám
               <h3>Informácie
               <h3>+421 911 399 933
               <h3>E-mail
               <h3>sluzbyvam@sluzbyvam.sk
               <h3>Identifikačné číslo organizácie
               <h3>50013785

Nadpisy na Vašej stránke nie sú v správnom poradí!

0 / 1

Počet nadpisov: 36

Vaša stránka obsahuje viac než 20 nadpisov.

0 / 1

Dĺžka nadpisov:
406 znakov - <h2>Našim pôsobením od roku 2011 uskutočňujeme jednorazové a pravidelné záhradnícke služby, údržbu záhrad, správu zelene a pozemkov. Práce vykonávame pre fyzické osoby, firmy verejný a súkromný sektor. Našim poslaním je dodávať služby podľa požiadaviek zákazníka, zabezpečiť spoľahlivé a kvalitné práce s presným načasovaním s dôrazom na ich detail. Služby uskutočňujeme v meste Košice a v širokom okolí Košíc.

Vaša stránka obsahuje nadpisy dlhšie než 255 znakov.

0 / 1

Počet obrázkov: 19

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 23
  • Počet interných nofollow odkazov: 1

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 0
  • Počet externých nofollow odkazov: 0

Vaša stránka neobsahuje žiadne externé odkazy, zvážte pridanie viac externých odkazov.

0 / 2

Počet tagov iframe: 1

Vaša stránka obsahuje tag iframe, zvážte ich nahradenie.

0 / 1

Ikona stránky: -

Vaša stránka nemá vyplnenú ikonu stránky.

0 / 1

Ikona stránky pre Apple: -

Vaša stránka nemá vyplnenú ikonu stránky pre zariadenia Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 1383 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 2989 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadny nadbytočný obsah.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
13 / 24

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje záhlavie.

1 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: <font>

Vaša stránka obsahuje zastaralé HTML elementy. Zvážte ich odstránenie.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: article

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: https://www.sluzbyvam.sk/

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: SLUŽBY VÁM | ÚDRŽBA ZELENE A POZEMKOV | KOŠICE

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: Údržba záhrad, zelene a pozemkov, záhradné práce, vertikutácia trávnikov, čistenie, kosenie pozemkov, strihanie ovocných stromov a živých plotov, výškové práce, rizikové pílenie, výrub stromov.

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre popis stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Nastavenie titulného obrázku: https://90dfb293e1.clvaw-cdnwnd.com/1702e5565c32615d5a69f0fe0f575b45/200001128-0d6080d60b/700/IMG_4859.jpeg?ph=90dfb293e1

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulný obrázok stránky.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
9 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 388

Vaša stránka neobsahuje moc textu. Na stránke je '388' slov, zvážte pridanie viac textu.

1 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
stromov | práce | služby | pozemkov | údržba | vybrať | súbor | nahrať | odpadu | strihanie

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
stromov8x0x2x2x
práce7x0x2x6x
služby6x1x0x4x
pozemkov6x1x2x5x
údržba5x1x1x3x
vybrať5x0x0x0x
súbor5x0x0x0x
nahrať5x0x0x0x
odpadu5x0x0x1x
strihanie4x0x1x2x

V tabuľke nájdete zoznam slov, u ktorých by sa oplatilo zvážiť ich pridanie do titulku, popisu alebo nadpisov.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
2 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 21.9 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
https://www.sluzbyvam.sk/21.9 kB
Linkované súbory skriptov
Linkované súbory obrázkov
CELKOM21.9 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 43.8 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 1

Výborne! Vaša stránka potrebuje k načítaniu primeraný počet požiadaviek.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(49 / 65)

75.4 %

Kto sme a čo vieme?

Sme jedna z popredných firiem na poli SEO v ČR.

V obore SEO pôsobíme už radu rokov a SEO je našou primárnou činnosťou. Vieme vylepšiť Vaše pozície vo vyhľadávačoch a tým zvýšiť relevantnú návštevnosť Vášho webu. Naša cenová politika je dostupná väčšine, napriek tomu zachovávame vysokú kvalitu našich služieb.

máme
13
rokov skúseností
pomohli sme
1328
klientom
práve teraz máme
211
webov pod palcom
náš tím napísal už
358467
PR článkov

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktný formulár

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://www.sluzbyvam.sk/

Načítané:
27. 1. 2024 12:18

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: OK

Výborne! Obidve adresy 'https://sluzbyvam.sk' a 'https://www.sluzbyvam.sk' boli presmerované na rovnakú URL adresu.

1 / 1

Dĺžka URL adresy: 25 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://www.sluzbyvam.sk/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: https://www.sluzbyvam.sk/sitemap.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
11 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: utf-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Pozícia meta tagu se znakovou sadou: 234 - 256 B

Výborne! Nastavenie znakovej sady je na Vašej stránke umiestnené v prvých 1024 bytoch.

1 / 1

Jazyk: cs

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: SLUŽBY VÁM | ÚDRŽBA ZELENE A POZEMKOV | KOŠICE

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Údržba záhrad, zelene a pozemkov, záhradné práce, vertikutácia trávnikov, čistenie, kosenie pozemkov, strihanie ovocných stromov a živých plotov, výškové práce, rizikové pílenie, výrub stromov.

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>ÚDRŽBA ZELENE A POZEMKOV</h1>
<h1>Záhradnícke práce pre Košice a okolie</h1>
<h1>Cenník prác</h1>
<h1>Kontakt</h1>

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov úrovne H1. Pre SEO je najlepšie, keď stránka obsahuje práve jeden nadpis úrovne H1.

1 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>ÚDRŽBA ZELENE A POZEMKOV
          <h2>Našim pôsobením od roku 2011 uskutočňujeme jednora…
               <h3>ODBORNÝ REZ A STRIHANIE OVOCNÝCH STROMOV
               <h3>
               <h3>TERÉNNE ÚPRAVY POZEMKOV
               <h3>VERTIKUTÁCIA A ÚDRŽBA TRÁVNIKOV
               <h3>
               <h3>STRIHANIE A OREZ ˇŽIVÝCH PLOTOV A RASTLÍN
               <h3>KOSENIE A ČISTENIE POZEMKOV
               <h3>ZÁHRADNÍCKE PRÁCE
               <h3>RIZIKOVÉ VÝRUBY STROMOV
               <h3>LIKVIDÁCIA SRŠŇOV A ÔS
               <h3>ČISTENIE KANALIZÁCIE A ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV
               <h3>OCHRANA A POSTREKY RASTLÍN
               <h3>
               <h3>VYPRATÁVANIE NEHNUTEĽNOSTÍ A POZEMKOV
               <h3>
               <h3>LIKVIDÁCIA ODPADU
               <h3>
               <h3>ČISTIACE A UPRATOVACIE PRÁCE
               <h3>DROBNÉ STAVEBNÉ PRÁCE
               <h3>
               <h3>AUTODOPRAVA
               <h3>ZIMNÁ ÚDRŽBA
               <h3>
     <h1>Záhradnícke práce pre Košice a okolie
     <h1>Cenník prác
     <h1>Kontakt
               <h3>Organizácia
               <h3>Služby Vám
               <h3>Informácie
               <h3>+421 911 399 933
               <h3>E-mail
               <h3>sluzbyvam@sluzbyvam.sk
               <h3>Identifikačné číslo organizácie
               <h3>50013785

Nadpisy na Vašej stránke nie sú v správnom poradí!

0 / 1

Počet nadpisov: 36

Vaša stránka obsahuje viac než 20 nadpisov.

0 / 1

Dĺžka nadpisov:
406 znakov - <h2>Našim pôsobením od roku 2011 uskutočňujeme jednorazové a pravidelné záhradnícke služby, údržbu záhrad, správu zelene a pozemkov. Práce vykonávame pre fyzické osoby, firmy verejný a súkromný sektor. Našim poslaním je dodávať služby podľa požiadaviek zákazníka, zabezpečiť spoľahlivé a kvalitné práce s presným načasovaním s dôrazom na ich detail. Služby uskutočňujeme v meste Košice a v širokom okolí Košíc.

Vaša stránka obsahuje nadpisy dlhšie než 255 znakov.

0 / 1

Počet obrázkov: 19

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 23
  • Počet interných nofollow odkazov: 1

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 0
  • Počet externých nofollow odkazov: 0

Vaša stránka neobsahuje žiadne externé odkazy, zvážte pridanie viac externých odkazov.

0 / 2

Počet tagov iframe: 1

Vaša stránka obsahuje tag iframe, zvážte ich nahradenie.

0 / 1

Ikona stránky: -

Vaša stránka nemá vyplnenú ikonu stránky.

0 / 1

Ikona stránky pre Apple: -

Vaša stránka nemá vyplnenú ikonu stránky pre zariadenia Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 1383 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 2989 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadny nadbytočný obsah.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
13 / 24

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje záhlavie.

1 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: <font>

Vaša stránka obsahuje zastaralé HTML elementy. Zvážte ich odstránenie.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: article

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: https://www.sluzbyvam.sk/

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: SLUŽBY VÁM | ÚDRŽBA ZELENE A POZEMKOV | KOŠICE

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: Údržba záhrad, zelene a pozemkov, záhradné práce, vertikutácia trávnikov, čistenie, kosenie pozemkov, strihanie ovocných stromov a živých plotov, výškové práce, rizikové pílenie, výrub stromov.

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre popis stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Nastavenie titulného obrázku: https://90dfb293e1.clvaw-cdnwnd.com/1702e5565c32615d5a69f0fe0f575b45/200001128-0d6080d60b/700/IMG_4859.jpeg?ph=90dfb293e1

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulný obrázok stránky.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
9 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 388

Vaša stránka neobsahuje moc textu. Na stránke je '388' slov, zvážte pridanie viac textu.

1 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
stromov | práce | služby | pozemkov | údržba | vybrať | súbor | nahrať | odpadu | strihanie

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
stromov8x0x2x2x
práce7x0x2x6x
služby6x1x0x4x
pozemkov6x1x2x5x
údržba5x1x1x3x
vybrať5x0x0x0x
súbor5x0x0x0x
nahrať5x0x0x0x
odpadu5x0x0x1x
strihanie4x0x1x2x

V tabuľke nájdete zoznam slov, u ktorých by sa oplatilo zvážiť ich pridanie do titulku, popisu alebo nadpisov.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
2 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 21.9 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
https://www.sluzbyvam.sk/21.9 kB
Linkované súbory skriptov
Linkované súbory obrázkov
CELKOM21.9 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 43.8 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 1

Výborne! Vaša stránka potrebuje k načítaniu primeraný počet požiadaviek.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(49 / 65)

75.4 %