Výsledok SEO testu

Posledné otestované URL z domény slovenskozalohuje.sk:

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://slovenskozalohuje.sk/

Načítané:
16. 3. 2022 13:12

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 0

Výborně! URL adresa míří přímo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování na www: Adresa 'https://slovenskozalohuje.sk' byla přesměrována na 'https://slovenskozalohuje.sk/'

Verze URL adresy bez www se nepřesměrovává na URL adresu s www.

0 / 1

Délka URL adresy: 29 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: - [HTTP 404]

Na Vašich stránkách není nahrán soubor robots.txt.

0 / 2

Sitemap: -

V souboru robots.txt není vyplněna adresa mapy stránek.

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
6 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: utf-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Jazyk: sk

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: Logo Youtube

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: 1. 1. 2022 začína ďalšia fáza úsilia o čistejšie Slovensko, ktorého súčasťou budeme my všetci.

Meta popis má méně než 50 znaků. Vaše stránka má nastaven meta popis, ale ten je příliš krátký.

1 / 2

Nadpis H1:
<h1>Slovensko zálohuje</h1>

Výborně! Vaše stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Pořadí nadpisů:
     <h1>Slovensko zálohuje
          <h2>Zoznamodberných miest
          <h2>Prečo Slovensko zálohuje
          <h2>Ako funguje zálohový systém
                         <h5>Pri kúpe nápoja zaplatíme záloh za obal.
                         <h5>Obaly nestláčame. Spolu s vrchnákom ich vrátime na…
                         <h5>Za každý vrátený zálohovaný obal s čitateľným EAN …
                         <h5>Vrátené zálohované obaly sa prevezú do triediaceho…
                         <h5>Ďalej obaly putujú na spracovanie k recyklátorovi.
                         <h5>A vyrobia sa z nich nové obaly na nápoje. Znova a …
               <h3>Ako sa môžem zapojiť
          <h2>Časté otázky
                    <h4>Čo je zálohový systém?
                    <h4>Aké sú výhody zálohového systému?
                    <h4>Kedy začína na Slovensku zálohový systém?
                    <h4>Ktoré obaly sa budú zálohovať?
                    <h4>Ako spoznám zálohovaný obal?
                    <h4>Aká je výška zálohu a prečo?
                    <h4>Platím záloh od 1.januára hneď za všetky plastové …
                    <h4>Ako sa budú obaly vracať?
                    <h4>Kde môžem vrátiť zálohovaný obal?
                    <h4>Kedy dostanem záloh späť?
                    <h4>Čo sa bude diať s obalmi ďalej?
                    <h4>Čo sa stane, ak obal vyhodím do žltej nádoby na tr…
                    <h4>Čo robiť s plastovými fľašami a plechovkami od jed…
                    <h4>Kto spravuje zálohový systém?
                    <h4>Ako je financovaný zálohový systém?
                    <h4>Kto reguluje a kontroluje zálohový systém?
                    <h4>Prečo sa zálohujú len plastové nápojové obaly a pl…
                    <h4>Čo sa stane s plastovými fľašami a plechovkami, kt…
                    <h4>Čo sa stane s obalmi pohodenými v prírode?
                    <h4>Prečo sa rovno nezačnú používať biodegradovateľné …
                    <h4>Prečo sa nevrátime k skleneným fľašiam namiesto pl…
                    <h4>Nezvýši zálohový systém cenu nápojov?
                    <h4>Nebol by viac motivujúci vyšší záloh?
                    <h4>Čo sa stane s nevyzbieranými zálohami?
                    <h4>Nemôže sa aj v zálohovom systéme stať, že vyzbiera…
                    <h4>A čo iné plastové obaly z potravín alebo drogérie?
                    <h4>Budú sa dať zálohované obaly vrátiť aj na vidieku …
          <h2>Kontakt

Nadpisy na Vaši stránce nejsou ve správném pořadí!

0 / 1

Počet nadpisů: 40

Vaše stránka obsahuje více než 20 nadpisů.

0 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 13

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: 1

Vaše stránka obsahuje obrázky, které nemají vyplněn popisek (atribut alt).

0 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 9
  • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 13
  • Počet externích nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 1

Vaše stránka obsahuje tag iframe, zvažte jejich nahrazení.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 9504 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 11889 znaků.

Výborně! Více než polovina veškerého textu na stránce je umístěna v odstavcích.

1 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'End Google Tag Manager (noscript) ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
17 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: NE

Vaše stránka neobsahuje záhlaví. Zvažte přidání tagu header.

0 / 1

Použití zápatí: NE

Vaše stránka neobsahuje zápatí. Zvažte přidání tagu footer.

0 / 1

Použití navigace: OK

Výborně! Vaše obsahuje navigaci.

1 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: OK

Výborně! Vaše má obsah rozdělen do sekcí.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: website

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavení URL: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro URL stránky!

0 / 2

Titulek stránky: Slovensko zálohuje

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulek stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Popis stránky: 1. 1. 2022 začína ďalšia fáza úsilia o čistejšie Slovensko, ktorého súčasťou budeme my všetci.

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro popis stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Nastavení titulního obrázku: https://www.slovenskozalohuje.sk/images/SlovenskoZalohuje_thumbnail.jpg

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulní obrázek stránky.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
7 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránce: 1772

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství slov. Na stránce je '1772' slov.

2 / 2

Nejčastější slova na stránce:
obaly | systém | fľaše | plechovky | zálohový | záloh | obal | plastové | ktoré | obalov

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
obaly27x0x0x10x
systém17x0x0x7x
fľaše14x0x0x1x
plechovky13x0x0x2x
zálohový13x0x0x7x
záloh13x0x0x5x
obal12x0x0x5x
plastové11x0x0x3x
ktoré11x0x0x2x
obalov11x0x0x1x

V tabulce naleznete seznam slov, u kterých by se oplatilo zvážit jejich přidání do titulku, popisu nebo nadpisů.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 88.2 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
images/favicon.png0.5 kB
images/webclip.png2.7 kB
Linkované soubory skriptů
Linkované soubory obrázků
images/logo-z_mark.svg1.3 kB
images/logo_s.svg5.0 kB
images/adela.png153.6 kB
images/sajfa.png154.3 kB
images/tormova.png144.4 kB
images/fero.png157.4 kB
images/info_g01_02.svg2.0 kB
images/info_g03_03.svg2.9 kB
images/info_g03_02.svg2.0 kB
images/info_g04_02.svg3.0 kB
images/info_g05_02.svg3.0 kB
images/info_g06_01.svg2.3 kB
CELKEM634.3 kB

Výborně! Vaše stránka má včetně zdrojového kódu přiměřenou velikost 722.5 kB.

2 / 2

Počet požadavků: 14

Výborně! Vaše stránka potřebuje k načtení přiměřený počet požadavků.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 5

Ostatné


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Používá se

Výborně! Vaše stránka používá GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(46 / 64)

71.9 %

Kto sme a čo vieme?

Sme jedna z popredných firiem na poli SEO v ČR.

V obore SEO pôsobíme už radu rokov a SEO je našou primárnou činnosťou. Vieme vylepšiť Vaše pozície vo vyhľadávačoch a tým zvýšiť relevantnú návštevnosť Vášho webu. Naša cenová politika je dostupná väčšine, napriek tomu zachovávame vysokú kvalitu našich služieb.

máme
13
rokov skúseností
pomohli sme
1328
klientom
práve teraz máme
211
webov pod palcom
náš tím napísal už
358467
PR článkov

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktný formulár

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://slovenskozalohuje.sk/

Načítané:
16. 3. 2022 13:12

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 0

Výborně! URL adresa míří přímo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování na www: Adresa 'https://slovenskozalohuje.sk' byla přesměrována na 'https://slovenskozalohuje.sk/'

Verze URL adresy bez www se nepřesměrovává na URL adresu s www.

0 / 1

Délka URL adresy: 29 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: - [HTTP 404]

Na Vašich stránkách není nahrán soubor robots.txt.

0 / 2

Sitemap: -

V souboru robots.txt není vyplněna adresa mapy stránek.

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
6 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: utf-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Jazyk: sk

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: Logo Youtube

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: 1. 1. 2022 začína ďalšia fáza úsilia o čistejšie Slovensko, ktorého súčasťou budeme my všetci.

Meta popis má méně než 50 znaků. Vaše stránka má nastaven meta popis, ale ten je příliš krátký.

1 / 2

Nadpis H1:
<h1>Slovensko zálohuje</h1>

Výborně! Vaše stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Pořadí nadpisů:
     <h1>Slovensko zálohuje
          <h2>Zoznamodberných miest
          <h2>Prečo Slovensko zálohuje
          <h2>Ako funguje zálohový systém
                         <h5>Pri kúpe nápoja zaplatíme záloh za obal.
                         <h5>Obaly nestláčame. Spolu s vrchnákom ich vrátime na…
                         <h5>Za každý vrátený zálohovaný obal s čitateľným EAN …
                         <h5>Vrátené zálohované obaly sa prevezú do triediaceho…
                         <h5>Ďalej obaly putujú na spracovanie k recyklátorovi.
                         <h5>A vyrobia sa z nich nové obaly na nápoje. Znova a …
               <h3>Ako sa môžem zapojiť
          <h2>Časté otázky
                    <h4>Čo je zálohový systém?
                    <h4>Aké sú výhody zálohového systému?
                    <h4>Kedy začína na Slovensku zálohový systém?
                    <h4>Ktoré obaly sa budú zálohovať?
                    <h4>Ako spoznám zálohovaný obal?
                    <h4>Aká je výška zálohu a prečo?
                    <h4>Platím záloh od 1.januára hneď za všetky plastové …
                    <h4>Ako sa budú obaly vracať?
                    <h4>Kde môžem vrátiť zálohovaný obal?
                    <h4>Kedy dostanem záloh späť?
                    <h4>Čo sa bude diať s obalmi ďalej?
                    <h4>Čo sa stane, ak obal vyhodím do žltej nádoby na tr…
                    <h4>Čo robiť s plastovými fľašami a plechovkami od jed…
                    <h4>Kto spravuje zálohový systém?
                    <h4>Ako je financovaný zálohový systém?
                    <h4>Kto reguluje a kontroluje zálohový systém?
                    <h4>Prečo sa zálohujú len plastové nápojové obaly a pl…
                    <h4>Čo sa stane s plastovými fľašami a plechovkami, kt…
                    <h4>Čo sa stane s obalmi pohodenými v prírode?
                    <h4>Prečo sa rovno nezačnú používať biodegradovateľné …
                    <h4>Prečo sa nevrátime k skleneným fľašiam namiesto pl…
                    <h4>Nezvýši zálohový systém cenu nápojov?
                    <h4>Nebol by viac motivujúci vyšší záloh?
                    <h4>Čo sa stane s nevyzbieranými zálohami?
                    <h4>Nemôže sa aj v zálohovom systéme stať, že vyzbiera…
                    <h4>A čo iné plastové obaly z potravín alebo drogérie?
                    <h4>Budú sa dať zálohované obaly vrátiť aj na vidieku …
          <h2>Kontakt

Nadpisy na Vaši stránce nejsou ve správném pořadí!

0 / 1

Počet nadpisů: 40

Vaše stránka obsahuje více než 20 nadpisů.

0 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 13

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: 1

Vaše stránka obsahuje obrázky, které nemají vyplněn popisek (atribut alt).

0 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 9
  • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 13
  • Počet externích nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 1

Vaše stránka obsahuje tag iframe, zvažte jejich nahrazení.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 9504 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 11889 znaků.

Výborně! Více než polovina veškerého textu na stránce je umístěna v odstavcích.

1 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'End Google Tag Manager (noscript) ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
17 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: NE

Vaše stránka neobsahuje záhlaví. Zvažte přidání tagu header.

0 / 1

Použití zápatí: NE

Vaše stránka neobsahuje zápatí. Zvažte přidání tagu footer.

0 / 1

Použití navigace: OK

Výborně! Vaše obsahuje navigaci.

1 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: OK

Výborně! Vaše má obsah rozdělen do sekcí.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: website

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavení URL: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro URL stránky!

0 / 2

Titulek stránky: Slovensko zálohuje

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulek stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Popis stránky: 1. 1. 2022 začína ďalšia fáza úsilia o čistejšie Slovensko, ktorého súčasťou budeme my všetci.

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro popis stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Nastavení titulního obrázku: https://www.slovenskozalohuje.sk/images/SlovenskoZalohuje_thumbnail.jpg

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulní obrázek stránky.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
7 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránce: 1772

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství slov. Na stránce je '1772' slov.

2 / 2

Nejčastější slova na stránce:
obaly | systém | fľaše | plechovky | zálohový | záloh | obal | plastové | ktoré | obalov

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
obaly27x0x0x10x
systém17x0x0x7x
fľaše14x0x0x1x
plechovky13x0x0x2x
zálohový13x0x0x7x
záloh13x0x0x5x
obal12x0x0x5x
plastové11x0x0x3x
ktoré11x0x0x2x
obalov11x0x0x1x

V tabulce naleznete seznam slov, u kterých by se oplatilo zvážit jejich přidání do titulku, popisu nebo nadpisů.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 88.2 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
images/favicon.png0.5 kB
images/webclip.png2.7 kB
Linkované soubory skriptů
Linkované soubory obrázků
images/logo-z_mark.svg1.3 kB
images/logo_s.svg5.0 kB
images/adela.png153.6 kB
images/sajfa.png154.3 kB
images/tormova.png144.4 kB
images/fero.png157.4 kB
images/info_g01_02.svg2.0 kB
images/info_g03_03.svg2.9 kB
images/info_g03_02.svg2.0 kB
images/info_g04_02.svg3.0 kB
images/info_g05_02.svg3.0 kB
images/info_g06_01.svg2.3 kB
CELKEM634.3 kB

Výborně! Vaše stránka má včetně zdrojového kódu přiměřenou velikost 722.5 kB.

2 / 2

Počet požadavků: 14

Výborně! Vaše stránka potřebuje k načtení přiměřený počet požadavků.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 5

Ostatné


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Používá se

Výborně! Vaše stránka používá GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(46 / 64)

71.9 %