Výsledok SEO testu

Posledné otestované URL z domény slovanet.net:

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://www.slovanet.net/sk/

Načítané:
26. 1. 2023 16:11

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: OK

Výborne! Obidve adresy 'https://slovanet.net/sk/' a 'https://www.slovanet.net/sk/' boli presmerované na rovnakú URL adresu.

1 / 1

Dĺžka URL adresy: 28 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://www.slovanet.net/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: http://www.slovanet.net/sitemap.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
11 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: -

Vaša stránka nemá správne nastavenú použitú znakovú sadu!

0 / 1

Jazyk: sk

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Najlacnejší internet, digitálna televízia, telefonovanie | SLOVANET

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Ponuka služieb Slovanetu: Poriadne rýchly a neobmedzený internet, digitálna televízia, bohatá nádielka televíznych programov, lacnejšie telefonovanie.

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>NENECHAJTE SI VYSAŤ RODINNà POHODU</h1>
<h1>Spoľahlivé pripojenie PRE Nà ROÄ Nà CH</h1>
<h1>Výhodné volania AJ DO ZAHRANIÄ IA</h1>
<h1>Nový zážitok z televízie VIAC PROGRAMOV V HD</h1>
<h1>KARIà RA V SLOVANETE Neustále hľadáme šikovných ľudí.</h1>

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov úrovne H1. Pre SEO je najlepšie, keď stránka obsahuje práve jeden nadpis úrovne H1.

1 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>NENECHAJTE SI VYSAŤ RODINNà POHODU
     <h1>Spoľahlivé pripojenie PRE Nà ROÄ Nà CH
     <h1>Výhodné volania AJ DO ZAHRANIÄ IA
     <h1>Nový zážitok z televízie VIAC PROGRAMOV V HD
     <h1>KARIà RA V SLOVANETE Neustále hľadáme Å¡ikovný…
               <h3>PresvedÄ te sa, že sme vaÅ¡ou dobrou voľbou!
          <h2>Internet
          <h2>Telefonovanie
          <h2>Televízia
               <h3>PreÄ o si kúpiÅ¥ služby od Slovanetu?
          <h2>Nová Slovanet TV
          <h2>S nami ste vždy VYIP!
          <h2>NadaÄ ný fond Slovanet
                    <h4>Služby
                    <h4>Podpora
                    <h4>Informácie
                    <h4>Nástroje
                    <h4>Kontakty
          <h2>TIP PRE VÝHODNEJŠIU PONUKU

Nadpisy na Vašej stránke nie sú v správnom poradí!

0 / 1

Počet nadpisov: 19

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 12

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: 6

Vaša stránka obsahuje obrázky, ktoré nemajú vyplnený popisok (atribút alt).

0 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 55
  • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 30
  • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: -

Vaša stránka nemá vyplnenú ikonu stránky.

0 / 1

Ikona stránky pre Apple: -

Vaša stránka nemá vyplnenú ikonu stránky pre zariadenia Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 1057 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 3195 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'okno Filip ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
14 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje záhlavie.

1 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
6 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: article

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: http://www.slovanet.net/sk/

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: Využite najvýhodnejší internet, digitálnu televíziu alebo telefonovanie od Slovanetu už aj bez viazanosti!

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre popisu stránky!

0 / 2

Nastavenie titulného obrázku: https://bit.ly/3v0gniE

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulný obrázok stránky.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
7 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 420

Vaša stránka neobsahuje moc textu. Na stránke je '420' slov, zvážte pridanie viac textu.

1 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
sluå¾by | viac | slovanet | javascript | internet | informã¡cie | televã­zia | telefonovanie | adrese | vaå¡ej

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
sluå¾by7x0x0x2x
viac7x0x0x1x
slovanet7x1x0x2x
javascript6x0x0x0x
internet4x1x1x1x
informã¡cie4x0x0x1x
televã­zia4x1x1x1x
telefonovanie4x1x1x1x
adrese3x0x0x0x
vaå¡ej3x0x0x0x

V tabuľke nájdete zoznam slov, u ktorých by sa oplatilo zvážiť ich pridanie do titulku, popisu alebo nadpisov.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
2 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 11.6 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
/css/2015/flexboxgrid-swiper-normalize.min.css4.2 kB
/css/2015/style.css21.6 kB
/components/form/check_form.css0.9 kB
Linkované súbory skriptov
/components/_common/javascript/jquery.min.js34.6 kB
/components/_common/javascript/page_functions.js.jsp?language=sk11.0 kB
/jscripts/2015/3rd-party-scripts.concat.min.js68.2 kB
/jscripts/2015/custom.js22.8 kB
Linkované súbory obrázkov
/images/2015/slovanet-logo.svg3.5 kB
/images/2015/23slo020_banner_homepage_kv.png496.8 kB
/images/2015/v2.png359.9 kB
/images/2015/v3.png289.4 kB
/images/2015/v4.png327.8 kB
/images/2015/2022_year_1.png271.5 kB
/images/sk/televizia/slovanet-tv-nahlad-295x197-b.png29.9 kB
/images/2015/home-1.jpg10.4 kB
/images/2015/2percenta2.jpg21.3 kB
/images/2015/filip.svg4.0 kB
CELKOM1 977.8 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 1 989.3 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 17

Výborne! Vaša stránka potrebuje k načítaniu primeraný počet požiadaviek.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bolo otestovaných iba 30 náhodne vybraných interných odkazov. Vaša stránka obsahuje 55 interných odkazov.

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(49 / 64)

76.6 %

Kto sme a čo vieme?

Sme jedna z popredných firiem na poli SEO v ČR.

V obore SEO pôsobíme už radu rokov a SEO je našou primárnou činnosťou. Vieme vylepšiť Vaše pozície vo vyhľadávačoch a tým zvýšiť relevantnú návštevnosť Vášho webu. Naša cenová politika je dostupná väčšine, napriek tomu zachovávame vysokú kvalitu našich služieb.

máme
13
rokov skúseností
pomohli sme
1328
klientom
práve teraz máme
211
webov pod palcom
náš tím napísal už
358467
PR článkov

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktný formulár

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://www.slovanet.net/sk/

Načítané:
26. 1. 2023 16:11

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: OK

Výborne! Obidve adresy 'https://slovanet.net/sk/' a 'https://www.slovanet.net/sk/' boli presmerované na rovnakú URL adresu.

1 / 1

Dĺžka URL adresy: 28 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://www.slovanet.net/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: http://www.slovanet.net/sitemap.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
11 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: -

Vaša stránka nemá správne nastavenú použitú znakovú sadu!

0 / 1

Jazyk: sk

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Najlacnejší internet, digitálna televízia, telefonovanie | SLOVANET

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Ponuka služieb Slovanetu: Poriadne rýchly a neobmedzený internet, digitálna televízia, bohatá nádielka televíznych programov, lacnejšie telefonovanie.

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>NENECHAJTE SI VYSAŤ RODINNà POHODU</h1>
<h1>Spoľahlivé pripojenie PRE Nà ROÄ Nà CH</h1>
<h1>Výhodné volania AJ DO ZAHRANIÄ IA</h1>
<h1>Nový zážitok z televízie VIAC PROGRAMOV V HD</h1>
<h1>KARIà RA V SLOVANETE Neustále hľadáme šikovných ľudí.</h1>

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov úrovne H1. Pre SEO je najlepšie, keď stránka obsahuje práve jeden nadpis úrovne H1.

1 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>NENECHAJTE SI VYSAŤ RODINNà POHODU
     <h1>Spoľahlivé pripojenie PRE Nà ROÄ Nà CH
     <h1>Výhodné volania AJ DO ZAHRANIÄ IA
     <h1>Nový zážitok z televízie VIAC PROGRAMOV V HD
     <h1>KARIà RA V SLOVANETE Neustále hľadáme Å¡ikovný…
               <h3>PresvedÄ te sa, že sme vaÅ¡ou dobrou voľbou!
          <h2>Internet
          <h2>Telefonovanie
          <h2>Televízia
               <h3>PreÄ o si kúpiÅ¥ služby od Slovanetu?
          <h2>Nová Slovanet TV
          <h2>S nami ste vždy VYIP!
          <h2>NadaÄ ný fond Slovanet
                    <h4>Služby
                    <h4>Podpora
                    <h4>Informácie
                    <h4>Nástroje
                    <h4>Kontakty
          <h2>TIP PRE VÝHODNEJŠIU PONUKU

Nadpisy na Vašej stránke nie sú v správnom poradí!

0 / 1

Počet nadpisov: 19

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 12

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: 6

Vaša stránka obsahuje obrázky, ktoré nemajú vyplnený popisok (atribút alt).

0 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 55
  • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 30
  • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: -

Vaša stránka nemá vyplnenú ikonu stránky.

0 / 1

Ikona stránky pre Apple: -

Vaša stránka nemá vyplnenú ikonu stránky pre zariadenia Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 1057 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 3195 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'okno Filip ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
14 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje záhlavie.

1 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
6 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: article

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: http://www.slovanet.net/sk/

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: Využite najvýhodnejší internet, digitálnu televíziu alebo telefonovanie od Slovanetu už aj bez viazanosti!

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre popisu stránky!

0 / 2

Nastavenie titulného obrázku: https://bit.ly/3v0gniE

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulný obrázok stránky.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
7 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 420

Vaša stránka neobsahuje moc textu. Na stránke je '420' slov, zvážte pridanie viac textu.

1 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
sluå¾by | viac | slovanet | javascript | internet | informã¡cie | televã­zia | telefonovanie | adrese | vaå¡ej

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
sluå¾by7x0x0x2x
viac7x0x0x1x
slovanet7x1x0x2x
javascript6x0x0x0x
internet4x1x1x1x
informã¡cie4x0x0x1x
televã­zia4x1x1x1x
telefonovanie4x1x1x1x
adrese3x0x0x0x
vaå¡ej3x0x0x0x

V tabuľke nájdete zoznam slov, u ktorých by sa oplatilo zvážiť ich pridanie do titulku, popisu alebo nadpisov.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
2 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 11.6 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
/css/2015/flexboxgrid-swiper-normalize.min.css4.2 kB
/css/2015/style.css21.6 kB
/components/form/check_form.css0.9 kB
Linkované súbory skriptov
/components/_common/javascript/jquery.min.js34.6 kB
/components/_common/javascript/page_functions.js.jsp?language=sk11.0 kB
/jscripts/2015/3rd-party-scripts.concat.min.js68.2 kB
/jscripts/2015/custom.js22.8 kB
Linkované súbory obrázkov
/images/2015/slovanet-logo.svg3.5 kB
/images/2015/23slo020_banner_homepage_kv.png496.8 kB
/images/2015/v2.png359.9 kB
/images/2015/v3.png289.4 kB
/images/2015/v4.png327.8 kB
/images/2015/2022_year_1.png271.5 kB
/images/sk/televizia/slovanet-tv-nahlad-295x197-b.png29.9 kB
/images/2015/home-1.jpg10.4 kB
/images/2015/2percenta2.jpg21.3 kB
/images/2015/filip.svg4.0 kB
CELKOM1 977.8 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 1 989.3 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 17

Výborne! Vaša stránka potrebuje k načítaniu primeraný počet požiadaviek.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bolo otestovaných iba 30 náhodne vybraných interných odkazov. Vaša stránka obsahuje 55 interných odkazov.

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(49 / 64)

76.6 %