Výsledok SEO testu

Posledné otestované URL z domény scanquilt.sk:

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://www.scanquilt.sk/

Načítané:
9. 1. 2023 21:30

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: OK

Výborne! Obidve adresy 'https://scanquilt.sk' a 'https://www.scanquilt.sk' boli presmerované na rovnakú URL adresu.

1 / 1

Dĺžka URL adresy: 25 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: -

Na Vašich stránkach je nahraný súbor robots.txt, ale nie je v ňom vyplnená adresa mapy stránok.

1 / 2

Sitemap: -

V súbore robots.txt nie je vyplnená adresa mapy stránok.

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
8 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: UTF-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: -

Vaša stránka nemá správne nastavený použitý jazyk!

0 / 1

Meta titulok: Bytový textil značky SCANquilt® | Vankúše, Prikrývky, Posteľná bielizeň, Matracové chrániče, Prestieradlá, Prikrývky postelí, Vankúšiky, Deky, Obrusy, Uteráky

Titulok má viac než 125 znakov. Vaša stránka má nastavený titulok, ale ten je príliš dlhý.

1 / 2

Meta popis: Ponúkame Vám bytový textil značky SCANquilt®. V našej ponuke nájdete vankúše, prikrývky, posteľnú bielizeň, matracové chrániče, prestieradlá, prikrývky postelí, vankúšiky, deky, obrusy a uteráky.

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1: -

Vaša stránke neobsahuje nadpis úrovne H1!

0 / 2

Poradie nadpisov: -

Vaša stránka neobsahuje žiadny nadpis!

0 / 1

Počet nadpisov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 0

Vaša stránka neobsahuje žiadne obrázky, zvážte ich pridanie.

0 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 0
  • Počet interných nofollow odkazov: 0

Vaša stránka neobsahuje žiadne follow interné odkazy, zvážte lepšie interné prelinkovanie stránky.

0 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 0
  • Počet externých nofollow odkazov: 0

Vaša stránka neobsahuje žiadne externé odkazy, zvážte pridanie viac externých odkazov.

0 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: -

Vaša stránka nemá vyplnenú ikonu stránky pre zariadenia Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 0 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 923 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'Foxentry end ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
9 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: NIE

Vaša stránka neobsahuje záhlavie. Zvážte pridanie tagu header.

0 / 1

Použitie päty strany: NIE

Vaša stránka neobsahuje pätu strany. Zvážte pridanie tagu footer.

0 / 1

Použitie navigácie: NIE

Vaša stránka neobsahuje navigáciu. Zvážte pridanie tagu nav.

0 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: NIE

Vaša stránka nemá rozdelený obsah do sekcií. Zvážte rozdelenie obsahu do tagov section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavenie URL: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre URL stránky!

0 / 2

Titulok stránky: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulok stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre popisu stránky!

0 / 2

Nastavenie titulného obrázku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulný obrázok stránky!

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
0 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 75

Vaša stránka obsahuje príliš málo textu. Na stránke je iba '75' slov.

0 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
marketingové | documentcreateelement'script'; | 'textjavascript'; | cookies | sonload | eparentnodeappendchilds; | 'httpscdnfoxentryczlib'; | ssetattribute'src' | 'true'; | 'httpssslheurekaskdirectigjsphpnwdgt&sak0878c507d73821779636e1048a876633';

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
marketingové2x0x0x0x
documentcreateelement'script';2x0x0x0x
'textjavascript';2x0x0x0x
cookies2x0x0x0x
sonload1x0x0x0x
eparentnodeappendchilds;1x0x0x0x
'httpscdnfoxentryczlib';1x0x0x0x
ssetattribute'src'1x0x0x0x
'true';1x0x0x0x
'httpssslheurekaskdirectigjsphpnwdgt&sak0878c507d73821779636e1048a876633';1x0x0x0x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
1 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 6.8 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
assets/plugins/owl-carousel2/owl.carousel.css1.1 kB
assets/plugins/jquery-ui/jquery-ui.structure.min.css0.7 kB
assets/plugins/jquery-ui/jquery-ui.css0.9 kB
assets/plugins/lightbox2/css/lightbox.css1.0 kB
assets/plugins/select2/css/select2.min.css2.0 kB
assets/plugins/toastr/toastr.min.css3.0 kB
assets/css/style.css?1311.7 kB
images/favicon.ico1.4 kB
Linkované súbory skriptov
assets/plugins/jquery.min.js33.3 kB
assets/plugins/jquery.uniform.min.js3.0 kB
assets/plugins/jquery-ui/jquery-ui.min.js11.2 kB
assets/plugins/bootstrap.min.js3.3 kB
assets/plugins/bootstrap-hover-dropdown/bootstrap-hover-dropdown.min.js0.8 kB
assets/plugins/owl-carousel2/owl.carousel.js17.5 kB
assets/plugins/lightbox2/js/lightbox.min.js2.6 kB
assets/plugins/jquery.number.min.js2.4 kB
assets/plugins/js.cookie.min.js0.9 kB
assets/plugins/select2/js/select2.min.js18.6 kB
assets/plugins/select2/js/i18n/sk.js0.6 kB
assets/plugins/toastr/toastr.min.js2.2 kB
assets/plugins/underscore-min.js6.4 kB
assets/scripts/common.js?145.0 kB
Linkované súbory obrázkov
assets/images/logo.png3.2 kB
/data/banners/ban1669882715.png580.9 kB
/data/banners/ban1580289515.jpg142.0 kB
/data/banners/ban1580289441.jpg129.7 kB
/data/banners/ban1477467756.jpg269.9 kB
/data/banners/ban1669882728.png436.8 kB
/data/banners/ban1580386593.jpg110.7 kB
/data/banners/ban1580386610.jpg98.2 kB
products/e/1/f/e1f82a36a39344a35443e748cd6c65be_medium.jpg289.3 kB
products/6/f/9/6f9ad66694ea83b1402803bedfb7274f_medium.jpg143.8 kB
products/8/b/5/8b53ee13719ddc99471695b0172dde91_medium.jpg261.2 kB
products/1/1/7/1172a179c1cd4d69ace9d9918ee0a42f_medium.jpg184.7 kB
products/5/f/7/5f7cb28dc2e18df8a079c77fa9ec7ec3_medium.jpg144.4 kB
products/1/2/3/12339fbb0e6bd78c57f00b37ce37bbd5_medium.jpg140.1 kB
products/b/5/a/b5ac9fa6b2067100298efae517bdb1f6_medium.jpg144.3 kB
products/0/e/1/0e14bc09465655889005b1b07b9946c3_medium.jpg146.1 kB
assets/images/datasun.svg16.4 kB
CELKOM3 371.4 kB

Vaša stránka vrátane zdrojového kódu má veľkosť 3 378.2 kB. Zvážte zmenšenie prenášaných dát nutných k zobrazeniu stránky.

0 / 2

Počet požiadaviek: 39

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bolo otestovaných iba 30 náhodne vybraných interných odkazov. Vaša stránka obsahuje 90 interných odkazov.

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(26 / 64)

40.6 %

Kto sme a čo vieme?

Sme jedna z popredných firiem na poli SEO v ČR.

V obore SEO pôsobíme už radu rokov a SEO je našou primárnou činnosťou. Vieme vylepšiť Vaše pozície vo vyhľadávačoch a tým zvýšiť relevantnú návštevnosť Vášho webu. Naša cenová politika je dostupná väčšine, napriek tomu zachovávame vysokú kvalitu našich služieb.

máme
13
rokov skúseností
pomohli sme
1328
klientom
práve teraz máme
211
webov pod palcom
náš tím napísal už
358467
PR článkov

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktný formulár

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://www.scanquilt.sk/

Načítané:
9. 1. 2023 21:30

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: OK

Výborne! Obidve adresy 'https://scanquilt.sk' a 'https://www.scanquilt.sk' boli presmerované na rovnakú URL adresu.

1 / 1

Dĺžka URL adresy: 25 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: -

Na Vašich stránkach je nahraný súbor robots.txt, ale nie je v ňom vyplnená adresa mapy stránok.

1 / 2

Sitemap: -

V súbore robots.txt nie je vyplnená adresa mapy stránok.

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
8 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: UTF-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: -

Vaša stránka nemá správne nastavený použitý jazyk!

0 / 1

Meta titulok: Bytový textil značky SCANquilt® | Vankúše, Prikrývky, Posteľná bielizeň, Matracové chrániče, Prestieradlá, Prikrývky postelí, Vankúšiky, Deky, Obrusy, Uteráky

Titulok má viac než 125 znakov. Vaša stránka má nastavený titulok, ale ten je príliš dlhý.

1 / 2

Meta popis: Ponúkame Vám bytový textil značky SCANquilt®. V našej ponuke nájdete vankúše, prikrývky, posteľnú bielizeň, matracové chrániče, prestieradlá, prikrývky postelí, vankúšiky, deky, obrusy a uteráky.

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1: -

Vaša stránke neobsahuje nadpis úrovne H1!

0 / 2

Poradie nadpisov: -

Vaša stránka neobsahuje žiadny nadpis!

0 / 1

Počet nadpisov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 0

Vaša stránka neobsahuje žiadne obrázky, zvážte ich pridanie.

0 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 0
  • Počet interných nofollow odkazov: 0

Vaša stránka neobsahuje žiadne follow interné odkazy, zvážte lepšie interné prelinkovanie stránky.

0 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 0
  • Počet externých nofollow odkazov: 0

Vaša stránka neobsahuje žiadne externé odkazy, zvážte pridanie viac externých odkazov.

0 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: -

Vaša stránka nemá vyplnenú ikonu stránky pre zariadenia Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 0 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 923 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'Foxentry end ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
9 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: NIE

Vaša stránka neobsahuje záhlavie. Zvážte pridanie tagu header.

0 / 1

Použitie päty strany: NIE

Vaša stránka neobsahuje pätu strany. Zvážte pridanie tagu footer.

0 / 1

Použitie navigácie: NIE

Vaša stránka neobsahuje navigáciu. Zvážte pridanie tagu nav.

0 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: NIE

Vaša stránka nemá rozdelený obsah do sekcií. Zvážte rozdelenie obsahu do tagov section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavenie URL: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre URL stránky!

0 / 2

Titulok stránky: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulok stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre popisu stránky!

0 / 2

Nastavenie titulného obrázku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulný obrázok stránky!

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
0 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 75

Vaša stránka obsahuje príliš málo textu. Na stránke je iba '75' slov.

0 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
marketingové | documentcreateelement'script'; | 'textjavascript'; | cookies | sonload | eparentnodeappendchilds; | 'httpscdnfoxentryczlib'; | ssetattribute'src' | 'true'; | 'httpssslheurekaskdirectigjsphpnwdgt&sak0878c507d73821779636e1048a876633';

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
marketingové2x0x0x0x
documentcreateelement'script';2x0x0x0x
'textjavascript';2x0x0x0x
cookies2x0x0x0x
sonload1x0x0x0x
eparentnodeappendchilds;1x0x0x0x
'httpscdnfoxentryczlib';1x0x0x0x
ssetattribute'src'1x0x0x0x
'true';1x0x0x0x
'httpssslheurekaskdirectigjsphpnwdgt&sak0878c507d73821779636e1048a876633';1x0x0x0x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
1 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 6.8 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
assets/plugins/owl-carousel2/owl.carousel.css1.1 kB
assets/plugins/jquery-ui/jquery-ui.structure.min.css0.7 kB
assets/plugins/jquery-ui/jquery-ui.css0.9 kB
assets/plugins/lightbox2/css/lightbox.css1.0 kB
assets/plugins/select2/css/select2.min.css2.0 kB
assets/plugins/toastr/toastr.min.css3.0 kB
assets/css/style.css?1311.7 kB
images/favicon.ico1.4 kB
Linkované súbory skriptov
assets/plugins/jquery.min.js33.3 kB
assets/plugins/jquery.uniform.min.js3.0 kB
assets/plugins/jquery-ui/jquery-ui.min.js11.2 kB
assets/plugins/bootstrap.min.js3.3 kB
assets/plugins/bootstrap-hover-dropdown/bootstrap-hover-dropdown.min.js0.8 kB
assets/plugins/owl-carousel2/owl.carousel.js17.5 kB
assets/plugins/lightbox2/js/lightbox.min.js2.6 kB
assets/plugins/jquery.number.min.js2.4 kB
assets/plugins/js.cookie.min.js0.9 kB
assets/plugins/select2/js/select2.min.js18.6 kB
assets/plugins/select2/js/i18n/sk.js0.6 kB
assets/plugins/toastr/toastr.min.js2.2 kB
assets/plugins/underscore-min.js6.4 kB
assets/scripts/common.js?145.0 kB
Linkované súbory obrázkov
assets/images/logo.png3.2 kB
/data/banners/ban1669882715.png580.9 kB
/data/banners/ban1580289515.jpg142.0 kB
/data/banners/ban1580289441.jpg129.7 kB
/data/banners/ban1477467756.jpg269.9 kB
/data/banners/ban1669882728.png436.8 kB
/data/banners/ban1580386593.jpg110.7 kB
/data/banners/ban1580386610.jpg98.2 kB
products/e/1/f/e1f82a36a39344a35443e748cd6c65be_medium.jpg289.3 kB
products/6/f/9/6f9ad66694ea83b1402803bedfb7274f_medium.jpg143.8 kB
products/8/b/5/8b53ee13719ddc99471695b0172dde91_medium.jpg261.2 kB
products/1/1/7/1172a179c1cd4d69ace9d9918ee0a42f_medium.jpg184.7 kB
products/5/f/7/5f7cb28dc2e18df8a079c77fa9ec7ec3_medium.jpg144.4 kB
products/1/2/3/12339fbb0e6bd78c57f00b37ce37bbd5_medium.jpg140.1 kB
products/b/5/a/b5ac9fa6b2067100298efae517bdb1f6_medium.jpg144.3 kB
products/0/e/1/0e14bc09465655889005b1b07b9946c3_medium.jpg146.1 kB
assets/images/datasun.svg16.4 kB
CELKOM3 371.4 kB

Vaša stránka vrátane zdrojového kódu má veľkosť 3 378.2 kB. Zvážte zmenšenie prenášaných dát nutných k zobrazeniu stránky.

0 / 2

Počet požiadaviek: 39

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bolo otestovaných iba 30 náhodne vybraných interných odkazov. Vaša stránka obsahuje 90 interných odkazov.

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(26 / 64)

40.6 %