Výsledok SEO testu

Posledné otestované URL z domény rodopis.sk:

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
http://www.rodopis.sk/tipy-a-rady/priciny-umrti

Načítané:
14. 11. 2023 07:41

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: http

Vaša URL adresa nepoužíva šifrovaný HTTPS protokol! Zvážte použitie šifrovania pripojenia k webovému serveru.

0 / 1

Presmerovanie: Chyba

Obidve adresy 'http://rodopis.sk/tipy-a-rady/priciny-umrti' a 'http://www.rodopis.sk/tipy-a-rady/priciny-umrti' sú dostupné. Jedná sa o duplicitný obsah, jednu z adries presmerujte na druhú.

0 / 1

Dĺžka URL adresy: 47 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: -

Na Vašich stránkach je nahraný súbor robots.txt, ale nie je v ňom vyplnená adresa mapy stránok.

1 / 2

Sitemap: -

V súbore robots.txt nie je vyplnená adresa mapy stránok.

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
6 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: utf-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Pozícia meta tagu se znakovou sadou: 413 - 482 B

Výborne! Nastavenie znakovej sady je na Vašej stránke umiestnené v prvých 1024 bytoch.

1 / 1

Jazyk: sk-sk

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Príčiny úmrtí

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Výberový zoznam najčastejších chorôb a príčin úmrtí v latinčine a maďarčine so slovenským prekladom, ktoré iste oceníte najmä pri práci s matrikami zo...

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>Rodopis</h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>Rodopis
          <h2>Príčiny úmrtí
               <h3>Referencie

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov a sú použité v správnom poradí.

1 / 1

Počet nadpisov: 3

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 2

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 53
  • Počet interných nofollow odkazov: 2

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 1
  • Počet externých nofollow odkazov: 0

Vaša stránka obsahuje menej než 2 externých odkazov, zvážte pridanie viac externých odkazov.

1 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: -

Vaša stránka nemá vyplnenú ikonu stránky pre zariadenia Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 358 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 13714 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: '//MAIN CONTAINER ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
19 / 24

HTML 5


Použitie HTML 5: NIE

Vaša stránka nepoužíva štandard HTML 5. Zvážte jeho použitie.

0 / 1

Použitie záhlavia: NIE

Vaša stránka neobsahuje záhlavie. Zvážte pridanie tagu header.

0 / 1

Použitie päty strany: NIE

Vaša stránka neobsahuje pätu strany. Zvážte pridanie tagu footer.

0 / 1

Použitie navigácie: NIE

Vaša stránka neobsahuje navigáciu. Zvážte pridanie tagu nav.

0 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: NIE

Vaša stránka nemá rozdelený obsah do sekcií. Zvážte rozdelenie obsahu do tagov section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
1 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: article

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: http://www.rodopis.sk/tipy-a-rady/priciny-umrti

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: Príčiny úmrtí

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: Výberový zoznam najčastejších chorôb a príčin úmrtí v latinčine a maďarčine so slovenským prekladom, ktoré iste oceníte najmä pri práci s matrikami zo...

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre popis stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Nastavenie titulného obrázku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulný obrázok stránky!

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
7 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 1667

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo slov. Na stránke je '1667' slov.

2 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
zápal | pľúc | febris | tuberkulóza | choroba | morbus | týfus | horúčka | malária | úplavica

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
zápal55x0x0x0x
pľúc21x0x0x0x
febris21x0x0x0x
tuberkulóza20x0x0x0x
choroba19x0x0x0x
morbus18x0x0x0x
týfus17x0x0x0x
horúčka13x0x0x0x
malária11x0x0x0x
úplavica11x0x0x0x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 16.2 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
http://www.rodopis.sk/component/search/?Itemid=748&format=opensearch0.6 kB
/media/system/css/modal.css1.2 kB
/plugins/system/jcemediabox/css/jcemediabox.css1.8 kB
/plugins/system/jcemediabox/themes/standard/css/style.css1.8 kB
/templates/system/css/system.css0.7 kB
/templates/system/css/general.css1.2 kB
/media/com_acymailing/css/module_default.css1.0 kB
/plugins/system/jat3/jat3/base-themes/default/css/typo.css2.3 kB
/plugins/system/jat3/jat3/base-themes/default/css/addons.css1.5 kB
/plugins/system/jat3/jat3/base-themes/default/css/layout.css1.3 kB
/plugins/system/jat3/jat3/base-themes/default/css/template.css6.8 kB
/plugins/system/jat3/jat3/base-themes/default/css/usertools.css1.4 kB
/plugins/system/jat3/jat3/base-themes/default/css/css3.css0.9 kB
/plugins/system/jat3/jat3/base-themes/default/css/menu/mega.css1.6 kB
/templates/asareng/css/k2.css8.3 kB
/templates/asareng/css/typo.css3.9 kB
/templates/asareng/css/template.css4.8 kB
/templates/asareng/css/menu/mega.css1.0 kB
/templates/asareng/themes/light-green/css/template.css0.4 kB
/templates/asareng/favicon.ico1.2 kB
Linkované súbory skriptov
/media/system/js/mootools-core.js31.5 kB
/media/system/js/core.js2.0 kB
/media/system/js/mootools-more.js68.3 kB
/media/plg_jblibrary/jquery/jquery-none.min.js0.4 kB
/media/system/js/modal.js3.6 kB
/components/com_k2/js/k2.js?v2.6.8&sitepath=/2.5 kB
/plugins/system/jcemediabox/js/jcemediabox.js?version=11917.5 kB
/plugins/system/jat3/jat3/base-themes/default/js/core.js2.3 kB
/plugins/system/jat3/jat3/base-themes/default/js/menu/mega.js4.8 kB
/media/com_acymailing/js/acymailing_module.js?v=4623.4 kB
Linkované súbory obrázkov
/components/com_k2/images/system/blank.gif0.0 kB
/components/com_k2/images/system/blank.gif0.0 kB
CELKOM180.2 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 196.4 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 32

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 5

Ostatné


Responzivita: Nie je responzívny

Vaša stránka nie je responzívna a nemá nastavený meta tag viewport.

0 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva GTM, zvážte jeho použitie.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bolo otestovaných iba 30 náhodne vybraných interných odkazov. Vaša stránka obsahuje 55 interných odkazov.

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
1 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(41 / 65)

63.1 %

Kto sme a čo vieme?

Sme jedna z popredných firiem na poli SEO v ČR.

V obore SEO pôsobíme už radu rokov a SEO je našou primárnou činnosťou. Vieme vylepšiť Vaše pozície vo vyhľadávačoch a tým zvýšiť relevantnú návštevnosť Vášho webu. Naša cenová politika je dostupná väčšine, napriek tomu zachovávame vysokú kvalitu našich služieb.

máme
12
rokov skúseností
pomohli sme
1328
klientom
práve teraz máme
211
webov pod palcom
náš tím napísal už
358467
PR článkov

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktný formulár

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
http://www.rodopis.sk/tipy-a-rady/priciny-umrti

Načítané:
14. 11. 2023 07:41

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: http

Vaša URL adresa nepoužíva šifrovaný HTTPS protokol! Zvážte použitie šifrovania pripojenia k webovému serveru.

0 / 1

Presmerovanie: Chyba

Obidve adresy 'http://rodopis.sk/tipy-a-rady/priciny-umrti' a 'http://www.rodopis.sk/tipy-a-rady/priciny-umrti' sú dostupné. Jedná sa o duplicitný obsah, jednu z adries presmerujte na druhú.

0 / 1

Dĺžka URL adresy: 47 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: -

Na Vašich stránkach je nahraný súbor robots.txt, ale nie je v ňom vyplnená adresa mapy stránok.

1 / 2

Sitemap: -

V súbore robots.txt nie je vyplnená adresa mapy stránok.

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
6 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: utf-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Pozícia meta tagu se znakovou sadou: 413 - 482 B

Výborne! Nastavenie znakovej sady je na Vašej stránke umiestnené v prvých 1024 bytoch.

1 / 1

Jazyk: sk-sk

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Príčiny úmrtí

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Výberový zoznam najčastejších chorôb a príčin úmrtí v latinčine a maďarčine so slovenským prekladom, ktoré iste oceníte najmä pri práci s matrikami zo...

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>Rodopis</h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>Rodopis
          <h2>Príčiny úmrtí
               <h3>Referencie

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov a sú použité v správnom poradí.

1 / 1

Počet nadpisov: 3

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 2

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 53
  • Počet interných nofollow odkazov: 2

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 1
  • Počet externých nofollow odkazov: 0

Vaša stránka obsahuje menej než 2 externých odkazov, zvážte pridanie viac externých odkazov.

1 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: -

Vaša stránka nemá vyplnenú ikonu stránky pre zariadenia Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 358 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 13714 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: '//MAIN CONTAINER ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
19 / 24

HTML 5


Použitie HTML 5: NIE

Vaša stránka nepoužíva štandard HTML 5. Zvážte jeho použitie.

0 / 1

Použitie záhlavia: NIE

Vaša stránka neobsahuje záhlavie. Zvážte pridanie tagu header.

0 / 1

Použitie päty strany: NIE

Vaša stránka neobsahuje pätu strany. Zvážte pridanie tagu footer.

0 / 1

Použitie navigácie: NIE

Vaša stránka neobsahuje navigáciu. Zvážte pridanie tagu nav.

0 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: NIE

Vaša stránka nemá rozdelený obsah do sekcií. Zvážte rozdelenie obsahu do tagov section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
1 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: article

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: http://www.rodopis.sk/tipy-a-rady/priciny-umrti

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: Príčiny úmrtí

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: Výberový zoznam najčastejších chorôb a príčin úmrtí v latinčine a maďarčine so slovenským prekladom, ktoré iste oceníte najmä pri práci s matrikami zo...

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre popis stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Nastavenie titulného obrázku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulný obrázok stránky!

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
7 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 1667

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo slov. Na stránke je '1667' slov.

2 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
zápal | pľúc | febris | tuberkulóza | choroba | morbus | týfus | horúčka | malária | úplavica

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
zápal55x0x0x0x
pľúc21x0x0x0x
febris21x0x0x0x
tuberkulóza20x0x0x0x
choroba19x0x0x0x
morbus18x0x0x0x
týfus17x0x0x0x
horúčka13x0x0x0x
malária11x0x0x0x
úplavica11x0x0x0x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 16.2 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
http://www.rodopis.sk/component/search/?Itemid=748&format=opensearch0.6 kB
/media/system/css/modal.css1.2 kB
/plugins/system/jcemediabox/css/jcemediabox.css1.8 kB
/plugins/system/jcemediabox/themes/standard/css/style.css1.8 kB
/templates/system/css/system.css0.7 kB
/templates/system/css/general.css1.2 kB
/media/com_acymailing/css/module_default.css1.0 kB
/plugins/system/jat3/jat3/base-themes/default/css/typo.css2.3 kB
/plugins/system/jat3/jat3/base-themes/default/css/addons.css1.5 kB
/plugins/system/jat3/jat3/base-themes/default/css/layout.css1.3 kB
/plugins/system/jat3/jat3/base-themes/default/css/template.css6.8 kB
/plugins/system/jat3/jat3/base-themes/default/css/usertools.css1.4 kB
/plugins/system/jat3/jat3/base-themes/default/css/css3.css0.9 kB
/plugins/system/jat3/jat3/base-themes/default/css/menu/mega.css1.6 kB
/templates/asareng/css/k2.css8.3 kB
/templates/asareng/css/typo.css3.9 kB
/templates/asareng/css/template.css4.8 kB
/templates/asareng/css/menu/mega.css1.0 kB
/templates/asareng/themes/light-green/css/template.css0.4 kB
/templates/asareng/favicon.ico1.2 kB
Linkované súbory skriptov
/media/system/js/mootools-core.js31.5 kB
/media/system/js/core.js2.0 kB
/media/system/js/mootools-more.js68.3 kB
/media/plg_jblibrary/jquery/jquery-none.min.js0.4 kB
/media/system/js/modal.js3.6 kB
/components/com_k2/js/k2.js?v2.6.8&sitepath=/2.5 kB
/plugins/system/jcemediabox/js/jcemediabox.js?version=11917.5 kB
/plugins/system/jat3/jat3/base-themes/default/js/core.js2.3 kB
/plugins/system/jat3/jat3/base-themes/default/js/menu/mega.js4.8 kB
/media/com_acymailing/js/acymailing_module.js?v=4623.4 kB
Linkované súbory obrázkov
/components/com_k2/images/system/blank.gif0.0 kB
/components/com_k2/images/system/blank.gif0.0 kB
CELKOM180.2 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 196.4 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 32

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 5

Ostatné


Responzivita: Nie je responzívny

Vaša stránka nie je responzívna a nemá nastavený meta tag viewport.

0 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva GTM, zvážte jeho použitie.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bolo otestovaných iba 30 náhodne vybraných interných odkazov. Vaša stránka obsahuje 55 interných odkazov.

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
1 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(41 / 65)

63.1 %