Výsledok SEO testu

Posledné otestované URL z domény rakan.sk:

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://www.rakan.sk/

Načítané:
21. 2. 2024 20:55

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: OK

Výborne! Obidve adresy 'https://rakan.sk' a 'https://www.rakan.sk' boli presmerované na rovnakú URL adresu.

1 / 1

Dĺžka URL adresy: 21 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://www.rakan.sk/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: https://www.rakan.sk/sitemap.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
11 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: UTF-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Pozícia meta tagu se znakovou sadou: 46 - 68 B

Výborne! Nastavenie znakovej sady je na Vašej stránke umiestnené v prvých 1024 bytoch.

1 / 1

Jazyk: sk-SK

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Sieťky proti hmyzu I Servis okien a dverí, Žalúzie-Sieťky, Bezpečnostné dvere

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Ponúkame komplexnú ponuku protihmyzových sieťok proti hmyzu. Sieťky pre byty, rodinné domy a administratívne budovy.

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>Sieťky proti hmyzu</h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>Sieťky proti hmyzu
          <h2>Sieťky proti hmyzu okenné:
               <h3>Dverné sieťky
               <h3>Interiérové žalúzie
               <h3>Sietky proti hmyzu

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov a sú použité v správnom poradí.

1 / 1

Počet nadpisov: 5

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 28

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
 • Počet interných follow odkazov: 66
 • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
 • Počet externých follow odkazov: 1
 • Počet externých nofollow odkazov: 0

Vaša stránka obsahuje menej než 2 externých odkazov, zvážte pridanie viac externých odkazov.

1 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránku pre zariadenia Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 2878 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 4291 znakov.

Výborne! Viac než polovica všetkého textu na stránke je umiestnená v odstavcoch.

1 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: '#page ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
22 / 24

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje záhlavie.

1 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: NIE

Vaša stránka nemá rozdelený obsah do sekcií. Zvážte rozdelenie obsahu do tagov section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: sk_SK

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre jazyk.

1 / 1

Nastavenie typu obsahu: website

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: https://www.rakan.sk/

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: Sieťky proti hmyzu I Servis okien a dverí, Žalúzie-Sieťky, Bezpečnostné dvere

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: Ponúkame komplexnú ponuku protihmyzových sieťok proti hmyzu. Sieťky pre byty, rodinné domy a administratívne budovy.

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre popis stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Nastavenie titulného obrázku: http://www.rakan.sk/wp-content/uploads/2018/11/sietka_komarom-300x199.jpg

Vaša stránka má nastavený tag pre titulný obrázok stránky, ale ten nie je dostupný pre šifrovaný HTTPS protokol. Zvážte umiestnenie obrázkov na šifrovanú adresu.

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
8 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 607

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo slov. Na stránke je '607' slov.

2 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
sieťky | okná | plastové | proti | dvere | hmyzu | okien | bezpečnostné | menu | toggle

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
sieťky17x1x1x3x
okná15x0x0x0x
plastové13x0x0x0x
proti12x1x1x3x
dvere10x1x0x0x
hmyzu10x1x1x3x
okien8x1x0x0x
bezpečnostné7x1x0x0x
menu7x0x0x0x
toggle6x0x0x0x

V tabuľke nájdete zoznam slov, u ktorých by sa oplatilo zvážiť ich pridanie do titulku, popisu alebo nadpisov.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 25.3 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
https://www.rakan.sk/25.3 kB
https://www.rakan.sk/feed/5.6 kB
https://www.rakan.sk/comments/feed/0.5 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/themes/astra/assets/css/minified/main.min.css?ver=4.6.58.3 kB
https://www.rakan.sk/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=6.4.314.5 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/plugins/best-editor/inc/font-awesome/css/font-awesome.min.css?ver=4.7.07.1 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/plugins/best-editor/inc/bootstrap/css/bootstrap.min.css?ver=3.3.719.7 kB
https://www.rakan.sk/wp-json/19.0 kB
https://www.rakan.sk/wp-json/wp/v2/pages/23737.2 kB
https://www.rakan.sk/xmlrpc.php?rsd0.2 kB
https://www.rakan.sk/25.3 kB
https://www.rakan.sk/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fwww.rakan.sk%2F1.2 kB
https://www.rakan.sk/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fwww.rakan.sk%2F&format=xml1.3 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/uploads/2018/10/cropped-Lg-Rakan-FB-105x105.jpg2.5 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/uploads/2018/10/cropped-Lg-Rakan-FB-285x285.jpg7.3 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/uploads/2018/10/cropped-Lg-Rakan-FB-285x285.jpg7.3 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/plugins/photo-gallery-image/resources/assets/css/font-awesome.min.css?ver=6.4.37.1 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/plugins/photo-gallery-image/resources/assets/css/frontend/unite-gallery.css?ver=6.4.35.0 kB
Linkované súbory skriptov
https://www.rakan.sk/wp-content/themes/astra/assets/js/minified/frontend.min.js?ver=4.6.55.1 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/plugins/best-editor/inc/bootstrap/js/bootstrap.min.js?ver=3.3.79.8 kB
https://www.rakan.sk/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js?ver=3.7.130.4 kB
https://www.rakan.sk/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=3.4.14.9 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/plugins/photo-gallery-image/resources/assets/js/frontend/unitegallery.js?ver=6.4.3127.7 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/plugins/photo-gallery-image/resources/assets/js/frontend/main.js?ver=6.4.30.7 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/plugins/photo-gallery-image/resources/assets/js/frontend/ug-theme-carousel.js?ver=6.4.32.4 kB
Linkované súbory obrázkov
https://www.rakan.sk/wp-content/uploads/2023/12/cropped-cropped-cropped-Rakan-Logo-web-1-1.png1.1 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/uploads/2023/12/cropped-cropped-cropped-Rakan-Logo-web-1-1.png1.1 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/uploads/2018/12/DSC_0127-siete.jpg122.8 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/uploads/2018/11/siet-1.jpg324.1 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/uploads/2018/12/DSC_1092-e1545147189502.jpg195.5 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/uploads/2018/11/Rolo-siet-Rakan.png142.9 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/uploads/2018/12/DSC_0714-e1545146980612.jpg217.9 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/uploads/2018/12/DSC_0715-e1545147046831.jpg270.8 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/uploads/2018/12/DSC_1037-e1545147234546.jpg245.8 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/uploads/2018/12/DSC_1038-e1545147211492.jpg263.4 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/uploads/2018/12/DSC_1135-e1545147166156.jpg838.6 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/uploads/2018/12/DSC_1138-e1545147146958.jpg249.3 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/uploads/2018/12/DSC_1140-e1545147124964.jpg175.1 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/uploads/2018/12/DSC_1141-e1545147094894.jpg164.4 kB
25.3 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/uploads/2018/12/DSC_1216-e1545147386365.jpg2 350.0 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/uploads/2018/12/DSC_1217-e1545147361970.jpg2 209.1 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/uploads/2018/12/DSC_1218-e1545147328554-scaled.jpg487.9 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/uploads/2018/12/DSC_1219-e1545147266732.jpg1 841.5 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/uploads/2018/12/Dvere-Hanka-e1707527790414.jpg422.1 kB
CELKOM10 894.1 kB

Vaša stránka vrátane zdrojového kódu má veľkosť 10 919.4 kB. Zvážte zmenšenie prenášaných dát nutných k zobrazeniu stránky.

0 / 2

Počet požiadaviek: 45

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org:
Používa tieto formáty: Microdata

Výborne! Vaša stránka používa schema.org.

2 / 2

Použitie Google Tag Manager: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva GTM, zvážte jeho použitie.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bolo otestovaných iba 30 náhodne vybraných interných odkazov. Vaša stránka obsahuje 66 interných odkazov.

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(55 / 65)

84.6 %

Kto sme a čo vieme?

Sme jedna z popredných firiem na poli SEO v ČR.

V obore SEO pôsobíme už radu rokov a SEO je našou primárnou činnosťou. Vieme vylepšiť Vaše pozície vo vyhľadávačoch a tým zvýšiť relevantnú návštevnosť Vášho webu. Naša cenová politika je dostupná väčšine, napriek tomu zachovávame vysokú kvalitu našich služieb.

máme
13
rokov skúseností
pomohli sme
1328
klientom
práve teraz máme
211
webov pod palcom
náš tím napísal už
358467
PR článkov

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktný formulár

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://www.rakan.sk/

Načítané:
21. 2. 2024 20:55

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: OK

Výborne! Obidve adresy 'https://rakan.sk' a 'https://www.rakan.sk' boli presmerované na rovnakú URL adresu.

1 / 1

Dĺžka URL adresy: 21 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://www.rakan.sk/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: https://www.rakan.sk/sitemap.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
11 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: UTF-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Pozícia meta tagu se znakovou sadou: 46 - 68 B

Výborne! Nastavenie znakovej sady je na Vašej stránke umiestnené v prvých 1024 bytoch.

1 / 1

Jazyk: sk-SK

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Sieťky proti hmyzu I Servis okien a dverí, Žalúzie-Sieťky, Bezpečnostné dvere

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Ponúkame komplexnú ponuku protihmyzových sieťok proti hmyzu. Sieťky pre byty, rodinné domy a administratívne budovy.

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>Sieťky proti hmyzu</h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>Sieťky proti hmyzu
          <h2>Sieťky proti hmyzu okenné:
               <h3>Dverné sieťky
               <h3>Interiérové žalúzie
               <h3>Sietky proti hmyzu

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov a sú použité v správnom poradí.

1 / 1

Počet nadpisov: 5

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 28

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
 • Počet interných follow odkazov: 66
 • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
 • Počet externých follow odkazov: 1
 • Počet externých nofollow odkazov: 0

Vaša stránka obsahuje menej než 2 externých odkazov, zvážte pridanie viac externých odkazov.

1 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránku pre zariadenia Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 2878 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 4291 znakov.

Výborne! Viac než polovica všetkého textu na stránke je umiestnená v odstavcoch.

1 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: '#page ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
22 / 24

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje záhlavie.

1 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: NIE

Vaša stránka nemá rozdelený obsah do sekcií. Zvážte rozdelenie obsahu do tagov section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: sk_SK

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre jazyk.

1 / 1

Nastavenie typu obsahu: website

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: https://www.rakan.sk/

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: Sieťky proti hmyzu I Servis okien a dverí, Žalúzie-Sieťky, Bezpečnostné dvere

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: Ponúkame komplexnú ponuku protihmyzových sieťok proti hmyzu. Sieťky pre byty, rodinné domy a administratívne budovy.

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre popis stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Nastavenie titulného obrázku: http://www.rakan.sk/wp-content/uploads/2018/11/sietka_komarom-300x199.jpg

Vaša stránka má nastavený tag pre titulný obrázok stránky, ale ten nie je dostupný pre šifrovaný HTTPS protokol. Zvážte umiestnenie obrázkov na šifrovanú adresu.

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
8 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 607

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo slov. Na stránke je '607' slov.

2 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
sieťky | okná | plastové | proti | dvere | hmyzu | okien | bezpečnostné | menu | toggle

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
sieťky17x1x1x3x
okná15x0x0x0x
plastové13x0x0x0x
proti12x1x1x3x
dvere10x1x0x0x
hmyzu10x1x1x3x
okien8x1x0x0x
bezpečnostné7x1x0x0x
menu7x0x0x0x
toggle6x0x0x0x

V tabuľke nájdete zoznam slov, u ktorých by sa oplatilo zvážiť ich pridanie do titulku, popisu alebo nadpisov.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 25.3 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
https://www.rakan.sk/25.3 kB
https://www.rakan.sk/feed/5.6 kB
https://www.rakan.sk/comments/feed/0.5 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/themes/astra/assets/css/minified/main.min.css?ver=4.6.58.3 kB
https://www.rakan.sk/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=6.4.314.5 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/plugins/best-editor/inc/font-awesome/css/font-awesome.min.css?ver=4.7.07.1 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/plugins/best-editor/inc/bootstrap/css/bootstrap.min.css?ver=3.3.719.7 kB
https://www.rakan.sk/wp-json/19.0 kB
https://www.rakan.sk/wp-json/wp/v2/pages/23737.2 kB
https://www.rakan.sk/xmlrpc.php?rsd0.2 kB
https://www.rakan.sk/25.3 kB
https://www.rakan.sk/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fwww.rakan.sk%2F1.2 kB
https://www.rakan.sk/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fwww.rakan.sk%2F&format=xml1.3 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/uploads/2018/10/cropped-Lg-Rakan-FB-105x105.jpg2.5 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/uploads/2018/10/cropped-Lg-Rakan-FB-285x285.jpg7.3 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/uploads/2018/10/cropped-Lg-Rakan-FB-285x285.jpg7.3 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/plugins/photo-gallery-image/resources/assets/css/font-awesome.min.css?ver=6.4.37.1 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/plugins/photo-gallery-image/resources/assets/css/frontend/unite-gallery.css?ver=6.4.35.0 kB
Linkované súbory skriptov
https://www.rakan.sk/wp-content/themes/astra/assets/js/minified/frontend.min.js?ver=4.6.55.1 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/plugins/best-editor/inc/bootstrap/js/bootstrap.min.js?ver=3.3.79.8 kB
https://www.rakan.sk/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js?ver=3.7.130.4 kB
https://www.rakan.sk/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=3.4.14.9 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/plugins/photo-gallery-image/resources/assets/js/frontend/unitegallery.js?ver=6.4.3127.7 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/plugins/photo-gallery-image/resources/assets/js/frontend/main.js?ver=6.4.30.7 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/plugins/photo-gallery-image/resources/assets/js/frontend/ug-theme-carousel.js?ver=6.4.32.4 kB
Linkované súbory obrázkov
https://www.rakan.sk/wp-content/uploads/2023/12/cropped-cropped-cropped-Rakan-Logo-web-1-1.png1.1 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/uploads/2023/12/cropped-cropped-cropped-Rakan-Logo-web-1-1.png1.1 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/uploads/2018/12/DSC_0127-siete.jpg122.8 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/uploads/2018/11/siet-1.jpg324.1 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/uploads/2018/12/DSC_1092-e1545147189502.jpg195.5 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/uploads/2018/11/Rolo-siet-Rakan.png142.9 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/uploads/2018/12/DSC_0714-e1545146980612.jpg217.9 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/uploads/2018/12/DSC_0715-e1545147046831.jpg270.8 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/uploads/2018/12/DSC_1037-e1545147234546.jpg245.8 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/uploads/2018/12/DSC_1038-e1545147211492.jpg263.4 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/uploads/2018/12/DSC_1135-e1545147166156.jpg838.6 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/uploads/2018/12/DSC_1138-e1545147146958.jpg249.3 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/uploads/2018/12/DSC_1140-e1545147124964.jpg175.1 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/uploads/2018/12/DSC_1141-e1545147094894.jpg164.4 kB
25.3 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/uploads/2018/12/DSC_1216-e1545147386365.jpg2 350.0 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/uploads/2018/12/DSC_1217-e1545147361970.jpg2 209.1 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/uploads/2018/12/DSC_1218-e1545147328554-scaled.jpg487.9 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/uploads/2018/12/DSC_1219-e1545147266732.jpg1 841.5 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/uploads/2018/12/Dvere-Hanka-e1707527790414.jpg422.1 kB
CELKOM10 894.1 kB

Vaša stránka vrátane zdrojového kódu má veľkosť 10 919.4 kB. Zvážte zmenšenie prenášaných dát nutných k zobrazeniu stránky.

0 / 2

Počet požiadaviek: 45

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org:
Používa tieto formáty: Microdata

Výborne! Vaša stránka používa schema.org.

2 / 2

Použitie Google Tag Manager: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva GTM, zvážte jeho použitie.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bolo otestovaných iba 30 náhodne vybraných interných odkazov. Vaša stránka obsahuje 66 interných odkazov.

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(55 / 65)

84.6 %

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://www.rakan.sk/

Načítané:
18. 2. 2024 16:35

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 1

Vaša URL adresa je 1 krát presmerovaná na inú URL! Pre SEO je lepšie používať adresy bez presmerovaní.

1 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: Chyba

Obidve adresy 'https://rakan.sk' a 'https://www.rakan.sk' sú dostupné. Jedná sa o duplicitný obsah, jednu z adries presmerujte na druhú.

0 / 1

Dĺžka URL adresy: 21 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: -

Na Vašich stránkach je nahraný súbor robots.txt, ale nie je v ňom vyplnená adresa mapy stránok.

1 / 2

Sitemap: -

V súbore robots.txt nie je vyplnená adresa mapy stránok.

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
6 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: UTF-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Pozícia meta tagu se znakovou sadou: 46 - 68 B

Výborne! Nastavenie znakovej sady je na Vašej stránke umiestnené v prvých 1024 bytoch.

1 / 1

Jazyk: sk-SK

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Sieťky proti hmyzu II Servis okien a dverí, Žalúzie-Sieťky, Bezpečnostné dvere

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Ponúkame komplexnú ponuku protihmyzových sieťok proti hmyzu. Sieťky pre byty, rodinné domy a administratívne budovy.

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>Sieťky proti hmyzu</h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>Sieťky proti hmyzu
          <h2>Sieťky proti hmyzu
               <h3>Sieťky proti hmyzu:
               <h3>Sieťky proti hmyzu okenné:
               <h3>Dverné sieťky:
                    <h4>Zabezpečujeme aj dodávku rolovacích dverných sietí…
               <h3>Sietky proti hmyzu #gdgallery-container-11 a.ug-th…
               <h3>Sietky proti hmyzu
               <h3>Interiérové žalúzie

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov a sú použité v správnom poradí.

1 / 1

Počet nadpisov: 9

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov:
852 znakov - <h3>Sietky proti hmyzu #gdgallery-container-11 a.ug-thumb-wrapper{ box-shadow: none !important; } .ug-lightbox .ug-lightbox-top-panel-overlay{ background-color: #000000 !important; } #gdgallery_container_11{}

Vaša stránka obsahuje nadpisy dlhšie než 255 znakov.

0 / 1

Počet obrázkov: 28

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
 • Počet interných follow odkazov: 66
 • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
 • Počet externých follow odkazov: 1
 • Počet externých nofollow odkazov: 0

Vaša stránka obsahuje menej než 2 externých odkazov, zvážte pridanie viac externých odkazov.

1 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránku pre zariadenia Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 2563 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 4319 znakov.

Výborne! Viac než polovica všetkého textu na stránke je umiestnená v odstavcoch.

1 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: '#page ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
21 / 24

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje záhlavie.

1 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: NIE

Vaša stránka nemá rozdelený obsah do sekcií. Zvážte rozdelenie obsahu do tagov section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: sk_SK

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre jazyk.

1 / 1

Nastavenie typu obsahu: website

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: https://www.rakan.sk/

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: Sieťky proti hmyzu II Servis okien a dverí, Žalúzie-Sieťky, Bezpečnostné dvere

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: Ponúkame komplexnú ponuku protihmyzových sieťok proti hmyzu. Sieťky pre byty, rodinné domy a administratívne budovy.

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre popis stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Nastavenie titulného obrázku: http://www.rakan.sk/wp-content/uploads/2018/11/sietka_komarom-300x199.jpg

Vaša stránka má nastavený tag pre titulný obrázok stránky, ale ten nie je dostupný pre šifrovaný HTTPS protokol. Zvážte umiestnenie obrázkov na šifrovanú adresu.

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
8 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 612

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo slov. Na stránke je '612' slov.

2 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
sieťky | okná | proti | plastové | hmyzu | dvere | okien | menu | bezpečnostné | toggle

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
sieťky19x1x1x5x
okná15x0x0x0x
proti14x1x1x6x
plastové13x0x0x0x
hmyzu12x1x1x6x
dvere10x1x0x0x
okien8x1x0x0x
menu7x0x0x0x
bezpečnostné7x1x0x0x
toggle6x0x0x0x

V tabuľke nájdete zoznam slov, u ktorých by sa oplatilo zvážiť ich pridanie do titulku, popisu alebo nadpisov.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 26.1 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
https://www.rakan.sk/26.1 kB
https://www.rakan.sk/feed/5.6 kB
https://www.rakan.sk/comments/feed/0.5 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/themes/astra/assets/css/minified/main.min.css?ver=4.6.48.3 kB
https://www.rakan.sk/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=6.4.314.5 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/plugins/best-editor/inc/font-awesome/css/font-awesome.min.css?ver=4.7.07.1 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/plugins/best-editor/inc/bootstrap/css/bootstrap.min.css?ver=3.3.719.7 kB
https://www.rakan.sk/wp-json/19.0 kB
https://www.rakan.sk/wp-json/wp/v2/pages/23737.5 kB
https://www.rakan.sk/xmlrpc.php?rsd0.2 kB
https://www.rakan.sk/26.1 kB
https://www.rakan.sk/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fwww.rakan.sk%2F1.2 kB
https://www.rakan.sk/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fwww.rakan.sk%2F&format=xml1.3 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/uploads/2018/10/cropped-Lg-Rakan-FB-105x105.jpg2.5 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/uploads/2018/10/cropped-Lg-Rakan-FB-285x285.jpg7.3 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/uploads/2018/10/cropped-Lg-Rakan-FB-285x285.jpg7.3 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/plugins/photo-gallery-image/resources/assets/css/font-awesome.min.css?ver=6.4.37.1 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/plugins/photo-gallery-image/resources/assets/css/frontend/unite-gallery.css?ver=6.4.35.0 kB
Linkované súbory skriptov
https://www.rakan.sk/wp-content/themes/astra/assets/js/minified/frontend.min.js?ver=4.6.45.1 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/plugins/best-editor/inc/bootstrap/js/bootstrap.min.js?ver=3.3.79.8 kB
https://www.rakan.sk/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js?ver=3.7.130.4 kB
https://www.rakan.sk/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=3.4.14.9 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/plugins/photo-gallery-image/resources/assets/js/frontend/unitegallery.js?ver=6.4.3127.7 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/plugins/photo-gallery-image/resources/assets/js/frontend/main.js?ver=6.4.30.7 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/plugins/photo-gallery-image/resources/assets/js/frontend/ug-theme-carousel.js?ver=6.4.32.4 kB
Linkované súbory obrázkov
https://www.rakan.sk/wp-content/uploads/2023/12/cropped-cropped-cropped-Rakan-Logo-web-1-1.png1.1 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/uploads/2023/12/cropped-cropped-cropped-Rakan-Logo-web-1-1.png1.1 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/uploads/2018/12/DSC_0127-siete.jpg122.8 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/uploads/2018/11/siet-1.jpg324.1 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/uploads/2018/12/DSC_1092-e1545147189502.jpg195.5 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/uploads/2018/11/Rolo-siet-Rakan.png142.9 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/uploads/2018/12/DSC_0714-e1545146980612.jpg217.9 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/uploads/2018/12/DSC_0715-e1545147046831.jpg270.8 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/uploads/2018/12/DSC_1037-e1545147234546.jpg245.8 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/uploads/2018/12/DSC_1038-e1545147211492.jpg263.4 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/uploads/2018/12/DSC_1135-e1545147166156.jpg838.6 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/uploads/2018/12/DSC_1138-e1545147146958.jpg249.3 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/uploads/2018/12/DSC_1140-e1545147124964.jpg175.1 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/uploads/2018/12/DSC_1141-e1545147094894.jpg164.4 kB
26.1 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/uploads/2018/12/DSC_1216-e1545147386365.jpg2 350.0 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/uploads/2018/12/DSC_1217-e1545147361970.jpg2 209.1 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/uploads/2018/12/DSC_1218-e1545147328554-scaled.jpg487.9 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/uploads/2018/12/DSC_1219-e1545147266732.jpg1 841.5 kB
https://www.rakan.sk/wp-content/uploads/2018/12/Dvere-Hanka-e1707527790414.jpg422.1 kB
CELKOM10 896.8 kB

Vaša stránka vrátane zdrojového kódu má veľkosť 10 922.9 kB. Zvážte zmenšenie prenášaných dát nutných k zobrazeniu stránky.

0 / 2

Počet požiadaviek: 45

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org:
Používa tieto formáty: Microdata

Výborne! Vaša stránka používa schema.org.

2 / 2

Použitie Google Tag Manager: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva GTM, zvážte jeho použitie.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bolo otestovaných iba 30 náhodne vybraných interných odkazov. Vaša stránka obsahuje 66 interných odkazov.

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(49 / 65)

75.4 %