Výsledok SEO testu

Posledné otestované URL z domény presov.virtualne.sk:

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://presov.virtualne.sk/

Načítané:
10. 7. 2022 17:20

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 3

Vaše URL adresa je 3 krát přesměrována na jinou URL! Pro SEO je lepší používat adresy bez přesměrování.

1 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování na www: Adresa 'http://presovvirtualne.sk' byla přesměrována na 'https://presov.virtualne.sk/'

Verze URL adresy bez www se nepřesměrovává na URL adresu s www.

0 / 1

Délka URL adresy: 28 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: -

Na Vašich stránkách je nahrán soubor robots.txt, ale není v něm vyplnéna adresa mapy stránek.

1 / 2

Sitemap: -

V souboru robots.txt není vyplněna adresa mapy stránek.

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
6 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: -

Vaše stránka nemá správně nastavenu použitou znakovou sadu!

0 / 1

Jazyk: sk

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: Mesto Pre ov

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: Bezplatná inzercia, práca, kultúra, port, informácie a spravodajstvo. Firmy a slu by v meste Pre ov a okolí aj s vyznaèením polohy a ulíc na mape.

Meta popis má méně než 50 znaků. Vaše stránka má nastaven meta popis, ale ten je příliš krátký.

1 / 2

Nadpis H1: -

Vaše stránka neobsahuje nadpis úrovně H1!

0 / 2

Pořadí nadpisů:
               <h3>Dnes niekoho pozvem na kúpalisko. Spravíme si zába…
          <h2>Info mapa mesta Pre ov
               <h3>Kalendár podujatí
                    <h4>Sluha dvoch pánov / DJZ Pre ov
               <h3>Inzercia
                    <h4>Ubytovanie v penzióne Torna¾a
               <h3>Top ponuky a z¾avy
               <h3>Ponuka práce
               <h3>Èlánky a rady
                    <h4>Turistický vláèik Dráèik jazdí po celé leto
               <h3>Spravodajstvo
                    <h4>Slovensko
                    <h4>Ekonomika
                    <h4>Veda a technika
                    <h4>Svet
                    <h4>Kultúra
                    <h4>port
                    <h4>Zdravie
                    <h4>Zaujímavosti
               <h3>Reklama
               <h3>Posledné registrované firmy
               <h3>Rýchla vo¾ba
               <h3>Obce v regióne mesta

Nadpisy na Vaši stránce nejsou ve správném pořadí!

0 / 1

Počet nadpisů: 23

Vaše stránka obsahuje více než 20 nadpisů.

0 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 22

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: OK

Výborně! Všechny obrázky na Vaši stránce mají vyplněn popisek (atribut alt).

1 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 202
  • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 206
  • Počet externích nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 0

Výborně! Vaše stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: -

Vaše stránka nemá vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 1645 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 8894 znaků.

V odstavcích je umístěno méně než polovina veškerého textu na stránce. Zvažte pro umístění textu použití odstavců.

0 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'TS: 10.7.2022 17:20:52 // ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
13 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: OK

Výborně! Vaše obsahuje záhlaví.

1 / 1

Použití zápatí: OK

Výborně! Vaše obsahuje zápatí.

1 / 1

Použití navigace: NE

Vaše stránka neobsahuje navigaci. Zvažte přidání tagu nav.

0 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: NE

Vaše stránka nemá rozdělen obsah do sekcí. Zvažte rozdělení obsahu do tagů section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavení URL: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro URL stránky!

0 / 2

Titulek stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulek stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro popis stránky!

0 / 2

Nastavení titulního obrázku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulní obrázek stránky!

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
0 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránce: 1232

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství slov. Na stránce je '1232' slov.

2 / 2

Nejčastější slova na stránce:
firmy | ponuka | pridajte | práce | pomoc | reality | h¾adaj | lekárne | inzercia | lekári

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
firmy10x0x1x1x
ponuka8x0x0x1x
pridajte7x0x0x0x
práce7x0x0x1x
pomoc6x0x0x0x
reality5x0x0x0x
h¾adaj5x0x0x0x
lekárne5x0x0x0x
inzercia5x0x1x1x
lekári4x0x0x0x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 16.9 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
/virtualne-new/data/favicon.ico1.3 kB
/virtualne-new/css/style.css?ver=2022-07-1042.2 kB
/virtualne-new/css/firma-new-b.css5.1 kB
/virtualne-new/css/style-program.css?ver=2022-07-109.2 kB
/virtualne-new/fonts/5.15.1/css/all.min.css12.9 kB
Linkované soubory skriptů
/virtualne-new/js/jquery.min.js?ver=1.12.430.1 kB
/virtualne-new/js/jquery.tools.min.js5.9 kB
/virtualne-new/js/jquery.scrollTo.js1.4 kB
/virtualne-new/js/js.js?ver=2022-07-101.3 kB
/virtualne-new/js/main.js?ver=2022-07-107.5 kB
/virtualne-new/js/search.js?ver=2022-07-100.3 kB
/virtualne-new/js/cookie-management.js?ver=2022-07-101.7 kB
/virtualne-new/js/jquery-ui.min.js64.9 kB
/js/OpenLayers-2.13.1/OpenLayers.js193.0 kB
/virtualne-new/js/openstreetmaps.js?ver=2022-07-106.2 kB
Linkované soubory obrázků
/virtualne-new/data/hlavicka.png5.7 kB
/virtualne-new/data/good_deed_logo.png292.7 kB
/virtualne-new/data/good_deed_sep.png1.0 kB
/virtualne-new/data/good_deed_sep.png1.0 kB
/virtualne-new/data/loader.gif2.6 kB
/portals_pictures/i_006781/i_6781750.jpg1.8 kB
/portals_pictures/i_006782/i_6782410.jpg81.5 kB
/virtualne-new/data/stavebnik.png8.3 kB
/virtualne-new/data/dobrarada.png2.1 kB
/virtualne-new/data/couvarit.png2.0 kB
/virtualne-new/data/virtualne.png11.0 kB
/virtualne-new/data/google-play.png329.5 kB
/virtualne-new/data/app-store-button.png12.6 kB
CELKEM1 134.9 kB

Výborně! Vaše stránka má včetně zdrojového kódu přiměřenou velikost 1 151.9 kB.

2 / 2

Počet požadavků: 28

Výborně! Vaše stránka potřebuje k načtení přiměřený počet požadavků.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 5

Ostatné


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá GTM, zvažte jeho použití.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bylo otestováno pouze 30 náhodně vybraných interních odkazů. Vaše stránka obsahuje 202 interních odkazů.

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(33 / 64)

51.6 %

Kto sme a čo vieme?

Sme jedna z popredných firiem na poli SEO v ČR.

V obore SEO pôsobíme už radu rokov a SEO je našou primárnou činnosťou. Vieme vylepšiť Vaše pozície vo vyhľadávačoch a tým zvýšiť relevantnú návštevnosť Vášho webu. Naša cenová politika je dostupná väčšine, napriek tomu zachovávame vysokú kvalitu našich služieb.

máme
13
rokov skúseností
pomohli sme
1328
klientom
práve teraz máme
211
webov pod palcom
náš tím napísal už
358467
PR článkov

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktný formulár

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://presov.virtualne.sk/

Načítané:
10. 7. 2022 17:20

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 3

Vaše URL adresa je 3 krát přesměrována na jinou URL! Pro SEO je lepší používat adresy bez přesměrování.

1 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování na www: Adresa 'http://presovvirtualne.sk' byla přesměrována na 'https://presov.virtualne.sk/'

Verze URL adresy bez www se nepřesměrovává na URL adresu s www.

0 / 1

Délka URL adresy: 28 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: -

Na Vašich stránkách je nahrán soubor robots.txt, ale není v něm vyplnéna adresa mapy stránek.

1 / 2

Sitemap: -

V souboru robots.txt není vyplněna adresa mapy stránek.

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
6 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: -

Vaše stránka nemá správně nastavenu použitou znakovou sadu!

0 / 1

Jazyk: sk

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: Mesto Pre ov

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: Bezplatná inzercia, práca, kultúra, port, informácie a spravodajstvo. Firmy a slu by v meste Pre ov a okolí aj s vyznaèením polohy a ulíc na mape.

Meta popis má méně než 50 znaků. Vaše stránka má nastaven meta popis, ale ten je příliš krátký.

1 / 2

Nadpis H1: -

Vaše stránka neobsahuje nadpis úrovně H1!

0 / 2

Pořadí nadpisů:
               <h3>Dnes niekoho pozvem na kúpalisko. Spravíme si zába…
          <h2>Info mapa mesta Pre ov
               <h3>Kalendár podujatí
                    <h4>Sluha dvoch pánov / DJZ Pre ov
               <h3>Inzercia
                    <h4>Ubytovanie v penzióne Torna¾a
               <h3>Top ponuky a z¾avy
               <h3>Ponuka práce
               <h3>Èlánky a rady
                    <h4>Turistický vláèik Dráèik jazdí po celé leto
               <h3>Spravodajstvo
                    <h4>Slovensko
                    <h4>Ekonomika
                    <h4>Veda a technika
                    <h4>Svet
                    <h4>Kultúra
                    <h4>port
                    <h4>Zdravie
                    <h4>Zaujímavosti
               <h3>Reklama
               <h3>Posledné registrované firmy
               <h3>Rýchla vo¾ba
               <h3>Obce v regióne mesta

Nadpisy na Vaši stránce nejsou ve správném pořadí!

0 / 1

Počet nadpisů: 23

Vaše stránka obsahuje více než 20 nadpisů.

0 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 22

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: OK

Výborně! Všechny obrázky na Vaši stránce mají vyplněn popisek (atribut alt).

1 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 202
  • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 206
  • Počet externích nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 0

Výborně! Vaše stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: -

Vaše stránka nemá vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 1645 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 8894 znaků.

V odstavcích je umístěno méně než polovina veškerého textu na stránce. Zvažte pro umístění textu použití odstavců.

0 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'TS: 10.7.2022 17:20:52 // ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
13 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: OK

Výborně! Vaše obsahuje záhlaví.

1 / 1

Použití zápatí: OK

Výborně! Vaše obsahuje zápatí.

1 / 1

Použití navigace: NE

Vaše stránka neobsahuje navigaci. Zvažte přidání tagu nav.

0 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: NE

Vaše stránka nemá rozdělen obsah do sekcí. Zvažte rozdělení obsahu do tagů section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavení URL: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro URL stránky!

0 / 2

Titulek stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulek stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro popis stránky!

0 / 2

Nastavení titulního obrázku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulní obrázek stránky!

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
0 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránce: 1232

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství slov. Na stránce je '1232' slov.

2 / 2

Nejčastější slova na stránce:
firmy | ponuka | pridajte | práce | pomoc | reality | h¾adaj | lekárne | inzercia | lekári

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
firmy10x0x1x1x
ponuka8x0x0x1x
pridajte7x0x0x0x
práce7x0x0x1x
pomoc6x0x0x0x
reality5x0x0x0x
h¾adaj5x0x0x0x
lekárne5x0x0x0x
inzercia5x0x1x1x
lekári4x0x0x0x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 16.9 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
/virtualne-new/data/favicon.ico1.3 kB
/virtualne-new/css/style.css?ver=2022-07-1042.2 kB
/virtualne-new/css/firma-new-b.css5.1 kB
/virtualne-new/css/style-program.css?ver=2022-07-109.2 kB
/virtualne-new/fonts/5.15.1/css/all.min.css12.9 kB
Linkované soubory skriptů
/virtualne-new/js/jquery.min.js?ver=1.12.430.1 kB
/virtualne-new/js/jquery.tools.min.js5.9 kB
/virtualne-new/js/jquery.scrollTo.js1.4 kB
/virtualne-new/js/js.js?ver=2022-07-101.3 kB
/virtualne-new/js/main.js?ver=2022-07-107.5 kB
/virtualne-new/js/search.js?ver=2022-07-100.3 kB
/virtualne-new/js/cookie-management.js?ver=2022-07-101.7 kB
/virtualne-new/js/jquery-ui.min.js64.9 kB
/js/OpenLayers-2.13.1/OpenLayers.js193.0 kB
/virtualne-new/js/openstreetmaps.js?ver=2022-07-106.2 kB
Linkované soubory obrázků
/virtualne-new/data/hlavicka.png5.7 kB
/virtualne-new/data/good_deed_logo.png292.7 kB
/virtualne-new/data/good_deed_sep.png1.0 kB
/virtualne-new/data/good_deed_sep.png1.0 kB
/virtualne-new/data/loader.gif2.6 kB
/portals_pictures/i_006781/i_6781750.jpg1.8 kB
/portals_pictures/i_006782/i_6782410.jpg81.5 kB
/virtualne-new/data/stavebnik.png8.3 kB
/virtualne-new/data/dobrarada.png2.1 kB
/virtualne-new/data/couvarit.png2.0 kB
/virtualne-new/data/virtualne.png11.0 kB
/virtualne-new/data/google-play.png329.5 kB
/virtualne-new/data/app-store-button.png12.6 kB
CELKEM1 134.9 kB

Výborně! Vaše stránka má včetně zdrojového kódu přiměřenou velikost 1 151.9 kB.

2 / 2

Počet požadavků: 28

Výborně! Vaše stránka potřebuje k načtení přiměřený počet požadavků.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 5

Ostatné


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá GTM, zvažte jeho použití.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bylo otestováno pouze 30 náhodně vybraných interních odkazů. Vaše stránka obsahuje 202 interních odkazů.

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(33 / 64)

51.6 %