Výsledok SEO testu

Posledné otestované URL z domény pokladna.sk:

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://www.pokladna.sk/pos-systemy/

Načítané:
26. 3. 2022 12:48

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 1

Vaše URL adresa je 1 krát přesměrována na jinou URL! Pro SEO je lepší používat adresy bez přesměrování.

1 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování na www: Adresa 'https://pospokladna.sk' byla přesměrována na 'https://www.pokladna.sk/pos-systemy/'

Výborně! Verze URL adresy bez www se přesměrovává na URL adresu s www.

1 / 1

Délka URL adresy: 36 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: https://www.pokladna.sk/robots.txt

Výborně! Vaše stránky obsahují soubor robots.txt s vyplnénou adresou mapy stránek.

2 / 2

Sitemap: https://www.pokladna.sk/sitemap-pages.xml

Výborně! Vaše stránky obsahují validní XML mapu stránek.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
10 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: UTF-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Jazyk: sk

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: PokladniÄ né Systémy POS | PokladÅ a

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: PokladniÄ né systémy POS a pokladnice prestavujú moderné rieÅ¡enie riadenia správy predajov. POS systémy vykonávajú finanÄ né operácie a tiež evidujú stav skladu.

Meta popis má méně než 50 znaků. Vaše stránka má nastaven meta popis, ale ten je příliš krátký.

1 / 2

Nadpis H1:
<h1>POS pokladniÄ né systémy</h1>

Výborně! Vaše stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Pořadí nadpisů:
          <h2>EKASA REGISTRAÄ NÃ POKLADNICE
          <h2>Å iroký výber najpredávanejších eKasa pokladn…
               <h3>Euro-80 B
               <h3>FiskalPRO ORANGE
               <h3>FiskalPRO GREEN
               <h3>FiskalPRO Vx520 / N5 / N86 / N3
               <h3>Euro-50i/o Cash eKasa
               <h3>Euro-50i/o MINI eKasa
               <h3>Euro-150i/o Flexy eKasa
               <h3>Euro-2100TE
               <h3>FiskalPRO 520 Euro
               <h3>PRÃ SLUÅ ENSTVO
          <h2>EKASA TLAÄ IARNE
          <h2>Vysokorýchlostné eKasa tlaÄ iarne s termotlaÄ o…
               <h3>EFox - T - RP80 LAN
               <h3>Pegas Bixolon SRP 350 (termo)
               <h3>Varos FT5000/SRP350 (termo)
               <h3>FiskalPRO Vx520/Vx675/A8/N3
               <h3>FiskalPRO Vx520 / N5 / N86 / N3
          <h2>PLATOBNÃ TERMINÃ LY
               <h3>FiskalPRO Vx520
               <h3>FiskalPRO N5 eKasa
               <h3>FiskalPRO N86 eKasa
               <h3>FiskalPRO N3 eKasa
          <h2>POS SYSTÃ MY
          <h2>Unikátne rieÅ¡enia pre reÅ¡taurácie, kaviarne, o…
          <h2>PokladniÄ ný hardware
               <h3>POS FiskalPRO All in 1 Android
               <h3>Elcom Bravo OS Windows / Android
               <h3>FEC XPOS
               <h3>Elcom Glamor
               <h3>Uniq PC 150 - Retail
               <h3>FiskalPRO ORANGE
               <h3>FiskalPRO GREEN
          <h2>PokladniÄ ný software
          <h2>MARKEETA
          <h2>Predstavujeme vám MARKEETU, rieÅ¡enie eKasa pokla…
               <h3>MARKEETA PAY
               <h3>MARKEETA SMART
               <h3>MARKEETA PROFI
          <h2>HOTOVÃ RIEÅ ENIA DO PREVÃ DZOK
               <h3>ReÅ¡tauraÄ né zariadenia
               <h3>Ubytovacie zariadenia
               <h3>Fitness centrá
               <h3>Mobilný predaj
               <h3>Parkoviská
               <h3>Zdravotníctvo
               <h3>Kaderníctvo
               <h3>Dopravcovia, taxislužby
               <h3>Butiky
               <h3>Obchody
               <h3>Právne služby
     <h1>POS pokladniÄ né systémy
          <h2>PoÄ Ã­taÄ ové pokladniÄ né systémy POS - pre ob…
               <h3>POS systémy pre obchody a reÅ¡taurácie
               <h3>POS pokladniÄ né systémy pre dotykové terminál…
          <h2>ODPORÃ Ä AME
          <h2>eKasa FiskalPRO ORANGE
          <h2>FiskalPRO 520 LAN (eKasa tlaÄ iareÅ a platobka) +…
          <h2>eKasa / platobný terminál FiskalPRO ORANGE
          <h2>eKasa FiskalPRO GREEN
          <h2>FiskalPRO 520 LAN (eKasa tlaÄ iareÅ a platobka) T…
          <h2>eKasa / platobný terminál FiskalPRO GREEN
          <h2>POS KIOSK
          <h2>Samoobslužný pokladniÄ ný a objednávkový KIO…
               <h3>POS KIOSK
          <h2>POS pokladniÄ ný hardware
          <h2>SÃºÄ asÅ¥ou akéhokoľvek obchodu Ä i reÅ¡tauráci…
               <h3>FEC XPOS
               <h3>POS FiskalPRO All in 1 Android
               <h3>Elcom Glamor
               <h3>Elcom Bravo OS Windows / Android
               <h3>Uniq PC 150 - Retail
          <h2>K naÅ¡im pokladniÄ ným systémom ponúkame najmod…
               <h3>Dotykové pokladne
          <h2>POS pokladniÄ ný software
          <h2>Spravujte svoj obchod a predaj pomocou dotykovéh…
          <h2>CCONTROLL
               <h3>SpoloÄ nosÅ¥ Comein.sk, s.r.o. sa zaoberá vývojo…
          <h2>iKelp software
               <h3>iKelp Predajca |Â Â iKelp POS mobile
          <h2>X-data
               <h3>Maloobchod| ReÅ¡taurácia | Sklad
          <h2>MK SQL
               <h3>Ekonomické programy | Ã Ä tovníctvo | Sklad | Mz…
          <h2>MARKEETA
               <h3>VÅ¡etky tržby a personál pod kontrolou.
               <h3>NAÅ E PRODUKTY
               <h3>KONTAKT
               <h3>PREVÃ DZKY

Nadpisy na Vaši stránce nejsou ve správném pořadí!

0 / 1

Počet nadpisů: 90

Vaše stránka obsahuje více než 20 nadpisů.

0 / 1

Délka nadpisů:
268 znaků - <h2>SÃºÄ asÅ¥ou akéhokoľvek obchodu Ä i reÅ¡taurácie je registraÄ ná pokladÅ a. K stáliciam v sortimente patrí klasická registraÄ ná pokladÅ a, ale stále viac žiadaná je POS pokladÅ a. K POS rieÅ¡eniam ponúkame kvalitný hardware, softvér a prísluÅ¡enstvo.

Vaše stránka obsahuje nadpisy delší než 255 znaků.

0 / 1

Počet obrázků: 63

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: OK

Výborně! Všechny obrázky na Vaši stránce mají vyplněn popisek (atribut alt).

1 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 232
  • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 4
  • Počet externích nofollow odkazů: 1

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 0

Výborně! Vaše stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: -

Vaše stránka nemá vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 3493 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 116871 znaků.

V odstavcích je umístěno méně než polovina veškerého textu na stránce. Zvažte pro umístění textu použití odstavců.

0 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'EndPage ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
15 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: OK

Výborně! Vaše obsahuje záhlaví.

1 / 1

Použití zápatí: OK

Výborně! Vaše obsahuje zápatí.

1 / 1

Použití navigace: OK

Výborně! Vaše obsahuje navigaci.

1 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: OK

Výborně! Vaše má obsah rozdělen do sekcí.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
6 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: website

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavení URL: https://www.pokladna.sk/pos-systemy/

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro URL stránky.

2 / 2

Titulek stránky: PokladniÄ né Systémy POS | PokladÅ a

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulek stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Popis stránky: PokladniÄ né systémy POS a pokladnice prestavujú moderné rieÅ¡enie riadenia správy predajov. POS systémy vykonávajú finanÄ né operácie a tiež evidujú stav skladu.

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro popis stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Nastavení titulního obrázku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulní obrázek stránky!

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
7 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránce: 5267

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství slov. Na stránce je '5267' slov.

2 / 2

Nejčastější slova na stránce:
themenavigationthemenavigation | #ffffff;} | transparent;} | themenavigationitemhover | themenavigationitem | auto;} | contentgroup | #themenavigationmegamenuidm1882 | tablerow;whitespace | #themenavigationmegamenuidm1383

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
themenavigationthemenavigation256x0x0x0x
#ffffff;}180x0x0x0x
transparent;}102x0x0x0x
themenavigationitemhover74x0x0x0x
themenavigationitem72x0x0x0x
auto;}60x0x0x0x
contentgroup56x0x0x0x
#themenavigationmegamenuidm188254x0x0x0x
tablerow;whitespace50x0x0x0x
#themenavigationmegamenuidm138350x0x0x0x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 43.7 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
/data/pokladna.sk/documents/FAJKA_1419938638.jpg6.0 kB
/data_cache/pokladna.sk/cache/publish_layout/Webfonts.css?16463207870.6 kB
/core/system/layout/layouts/Default.min.css?164371515635.5 kB
/core/system/layout/layouts/DefaultEffects.min.css?16105168509.8 kB
/core/system/layout/layouts/DefaultResponsive.min.css?16294578995.8 kB
/core/system/layout/layouts/layout.min.css?16105168501.3 kB
/data_cache/pokladna.sk/cache/publish_layout/layout_remote_j4xrrblzmuhc.css?16463207877.7 kB
/core/scripts/jquery.fancybox.min.css?3.2.104.0 kB
/core/scripts/jquery.galleriffic.css1.6 kB
/core/system/layout/layouts/DefaultNoScript.min.css?16105168500.7 kB
Linkované soubory skriptů
/core/scripts/privacy/definitions.min.js2.1 kB
/core/scripts/jquery-3.2.1.min.js30.6 kB
/core/scripts/jquery-migrate-3.0.0.min.js3.1 kB
/core/scripts/jquery-ui-1.12.1.custom.min.js?1.428.4 kB
/core/scripts/jquery.ui.touch-punch.min.js1.0 kB
/core/scripts/circletype.plugins.js2.0 kB
/core/scripts/circletype.min.js1.4 kB
/core/scripts/jquery.printElement.min.js1.8 kB
/core/scripts/jquery.tooltip.min.js5.0 kB
/core/scripts/jquery.galleriffic.min.js4.8 kB
/core/scripts/owl.carousel.min.js11.3 kB
/core/scripts/jquery.cycle2.min.js7.5 kB
/core/scripts/jquery.cycle2.effects.min.js4.0 kB
/core/scripts/sw_scripts.min.js?5.8.1460.6 kB
/core/scripts/fileuploader.min.js6.6 kB
/core/scripts/jquery.fancybox.min.js?3.2.1020.0 kB
/core/scripts/jquery.scrolltofixed.min.js2.0 kB
/core/scripts/jquery.pretty-text-diff.min.js1.1 kB
/core/scripts/hoverIntent.min.js0.9 kB
/core/scripts/superfish.min.js2.2 kB
/core/scripts/jquery.lazyload.min.js?1.11.9 kB
/core/scripts/privacy/privacy.min.js1.4 kB
Linkované soubory obrázků
/data/pokladna.sk/images/tmp/pokladna_logo_818c3eb02de45a64a170.svg4.9 kB
/images/euro_80_b_c9d67e9131b2a0e9.png12.9 kB
/images/fiskalpro_orange_e47c4647be9b9e55.png8.9 kB
/images/fiskalpro_green_bb8aff83c81ab97a.png7.7 kB
/images/fiskalpro_vx520_n5_n86_n3_35b7b8368d373a63.png7.9 kB
/images/euro_50i_o_cash_ekasa_34cd8c23e384013e.png6.5 kB
/images/euro_50i_o_mini_ekasa_70ad00d72efa7101.png4.9 kB
/images/euro_150i_o_flexy_ekasa_4aaaba63b393fb63.png5.6 kB
/images/euro_2100te_22d546d59a4acc33.png7.6 kB
/images/fiskalpro_520_euro_7c41132af3b1c6a6.png8.3 kB
/images/prislusenstvo_bae0cbb6d8ee46e2.png4.7 kB
/images/registracna_pokladnica_a571a1211ed56b6b.png78.0 kB
/images/efox_t_rp80_lan_80d5e38bbcaf03e3.png4.5 kB
/images/pegas_bixolon_srp_350_termo__79922b61dbfbf33d.png4.7 kB
/images/varos_ft5000_srp350_termo__a4ff012447b26ff2.png8.4 kB
/images/fiskalpro_vx520_vx675_a8_n3_5e319c20423bd7b6.jpg5.2 kB
/images/fiskalpro_vx520_n5_n86_n3_3177d3c5f582157d.png9.1 kB
/images/picture_52974de330d6b530.png84.7 kB
/images/fiskalpro_vx520_42bcd645ee9b4eac.png21.9 kB
/images/fiskalpro_n5_ekasa_14fb31d47c56694a.png28.5 kB
/images/fiskalpro_n86_ekasa_b54ab2887029a01a.png15.9 kB
/images/fiskalpro_n3_ekasa_01967071b7311470.png40.7 kB
/images/platobne_terminaly_96b4ea2d90c62ea9.png189.7 kB
/images/pos_fiskalpro_all_in_1_android_e420844796271aee.png9.9 kB
/images/elcom_bravo_os_windows_android_8689b569701e78fc.png12.1 kB
/images/fec_xpos_168969d622b72089.png8.2 kB
/images/elcom_glamor_dd6df08be11550e8.png7.8 kB
/images/uniq_pc_150_retail_9d046ae66323a43f.png7.1 kB
/images/fiskalpro_orange_e47c4647be9b9e55.png8.9 kB
/images/fiskalpro_green_bb8aff83c81ab97a.png7.7 kB
/data/pokladna.sk/images/tmp/picture_fc3bf88f75d5893d.png183.7 kB
/images/markeeta_pay_2771494e928ccbbe.png7.8 kB
/images/markeeta_smart_14841f5aad4579cc.png8.4 kB
/images/markeeta_profi_0f351993da464e86.png10.0 kB
/images/picture_d9f6885f794c8204.jpg31.5 kB
/images/baner_len_desktop_5d688c06cef737e5.jpg97.1 kB
/images/banneritem_66db2fe8a7bbacb8.png131.7 kB
/images/baner_len_desktop_f41a0ce0c69e1c1c.jpg97.0 kB
/data/pokladna.sk/images/tmp/banneritem_682c9dfbff724b8b.png183.7 kB
/data/pokladna.sk/images/tmp/baner_mobil_a_tablet_5b765375c1ad6db6.jpg85.7 kB
/images/banneritem_dca33824d09b8fad.png69.7 kB
/data/pokladna.sk/images/tmp/baner_mobil_a_tablet_c4bf1444031ed8a3.png739.7 kB
/images/banneritem_5b38791fab018213.png113.5 kB
/images/pos_systemy_423aaf7883cdb7c7.png54.0 kB
/data_cache/pokladna.sk/images/pos_systemy_2037b4f5dd8ff.svg1.2 kB
/images/pos_systemy_df3be5d8f1cc52d7.png47.6 kB
/data_cache/pokladna.sk/images/pos_systemy_2037b4f5dd8ff.svg1.2 kB
/images/pos_kiosk_26052aac9cdae719.png63.8 kB
/images/fec_xpos_a8a2602673e4883f.png79.4 kB
/images/pos_fiskalpro_all_in_1_android_2f8429e940aa5d41.png68.8 kB
/images/elcom_glamor_1dc11c831dd7d52e.png59.7 kB
/images/elcom_bravo_os_windows_android_fe23a9e2dec876ab.png96.2 kB
/images/uniq_pc_150_retail_a0a717adb5aa0949.png52.2 kB
/images/pos_systemy_e386b2b057cbbcb1.jpg8.2 kB
/images/pos_systemy_5bf893443fa6e6ef.png17.4 kB
/images/pos_systemy_62f74dd79bf49b66.jpg7.8 kB
/data/pokladna.sk/images/tmp/pos_systemy_ffe66233eba31945.gif7.6 kB
/images/papaya_pos_pokladnicny_system_9e9c9b0bf42ab7cb.png21.4 kB
/images/picture_cf2c323c527f1054.jpg15.4 kB
/data/pokladna.sk/images/tmp/vzdialena_podpora_teamviewer_63af810efafd3245.png16.9 kB
/data/pokladna.sk/images/tmp/lb_servis_na_youtube_f2cd0f4516ad17e2.png1.6 kB
/images/ekasa_pokladna_d46f705a900ac104.jpg4.3 kB
/data/pokladna.sk/images/tmp/nastavenie_wifi_na_pokladni_youtube_2b119471829b446e.jpg69.4 kB
CELKEM3 359.2 kB

Vaše stránka včetně zdrojového kódu má velikost 3 403.0 kB. Zvažte zmenšení přenášených dat nutných k zobrazení stránky.

0 / 2

Počet požadavků: 95

Vaše stránka potřebuje k načtení více než 30 dalších HTTP požadavků. Zvažte optimalizaci její počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 5

Ostatné


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org:
Používá tyto formáty: Microdata

Výborně! Vaše stránka používá schema.org.

2 / 2

Použití Google Tag Manager: Používá se

Výborně! Vaše stránka používá GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bylo otestováno pouze 30 náhodně vybraných interních odkazů. Vaše stránka obsahuje 232 interních odkazů.

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
6 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(49 / 64)

76.6 %

Kto sme a čo vieme?

Sme jedna z popredných firiem na poli SEO v ČR.

V obore SEO pôsobíme už radu rokov a SEO je našou primárnou činnosťou. Vieme vylepšiť Vaše pozície vo vyhľadávačoch a tým zvýšiť relevantnú návštevnosť Vášho webu. Naša cenová politika je dostupná väčšine, napriek tomu zachovávame vysokú kvalitu našich služieb.

máme
13
rokov skúseností
pomohli sme
1328
klientom
práve teraz máme
211
webov pod palcom
náš tím napísal už
358467
PR článkov

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktný formulár

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://www.pokladna.sk/pos-systemy/

Načítané:
26. 3. 2022 12:48

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 1

Vaše URL adresa je 1 krát přesměrována na jinou URL! Pro SEO je lepší používat adresy bez přesměrování.

1 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování na www: Adresa 'https://pospokladna.sk' byla přesměrována na 'https://www.pokladna.sk/pos-systemy/'

Výborně! Verze URL adresy bez www se přesměrovává na URL adresu s www.

1 / 1

Délka URL adresy: 36 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: https://www.pokladna.sk/robots.txt

Výborně! Vaše stránky obsahují soubor robots.txt s vyplnénou adresou mapy stránek.

2 / 2

Sitemap: https://www.pokladna.sk/sitemap-pages.xml

Výborně! Vaše stránky obsahují validní XML mapu stránek.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
10 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: UTF-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Jazyk: sk

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: PokladniÄ né Systémy POS | PokladÅ a

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: PokladniÄ né systémy POS a pokladnice prestavujú moderné rieÅ¡enie riadenia správy predajov. POS systémy vykonávajú finanÄ né operácie a tiež evidujú stav skladu.

Meta popis má méně než 50 znaků. Vaše stránka má nastaven meta popis, ale ten je příliš krátký.

1 / 2

Nadpis H1:
<h1>POS pokladniÄ né systémy</h1>

Výborně! Vaše stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Pořadí nadpisů:
          <h2>EKASA REGISTRAÄ NÃ POKLADNICE
          <h2>Å iroký výber najpredávanejších eKasa pokladn…
               <h3>Euro-80 B
               <h3>FiskalPRO ORANGE
               <h3>FiskalPRO GREEN
               <h3>FiskalPRO Vx520 / N5 / N86 / N3
               <h3>Euro-50i/o Cash eKasa
               <h3>Euro-50i/o MINI eKasa
               <h3>Euro-150i/o Flexy eKasa
               <h3>Euro-2100TE
               <h3>FiskalPRO 520 Euro
               <h3>PRÃ SLUÅ ENSTVO
          <h2>EKASA TLAÄ IARNE
          <h2>Vysokorýchlostné eKasa tlaÄ iarne s termotlaÄ o…
               <h3>EFox - T - RP80 LAN
               <h3>Pegas Bixolon SRP 350 (termo)
               <h3>Varos FT5000/SRP350 (termo)
               <h3>FiskalPRO Vx520/Vx675/A8/N3
               <h3>FiskalPRO Vx520 / N5 / N86 / N3
          <h2>PLATOBNÃ TERMINÃ LY
               <h3>FiskalPRO Vx520
               <h3>FiskalPRO N5 eKasa
               <h3>FiskalPRO N86 eKasa
               <h3>FiskalPRO N3 eKasa
          <h2>POS SYSTÃ MY
          <h2>Unikátne rieÅ¡enia pre reÅ¡taurácie, kaviarne, o…
          <h2>PokladniÄ ný hardware
               <h3>POS FiskalPRO All in 1 Android
               <h3>Elcom Bravo OS Windows / Android
               <h3>FEC XPOS
               <h3>Elcom Glamor
               <h3>Uniq PC 150 - Retail
               <h3>FiskalPRO ORANGE
               <h3>FiskalPRO GREEN
          <h2>PokladniÄ ný software
          <h2>MARKEETA
          <h2>Predstavujeme vám MARKEETU, rieÅ¡enie eKasa pokla…
               <h3>MARKEETA PAY
               <h3>MARKEETA SMART
               <h3>MARKEETA PROFI
          <h2>HOTOVÃ RIEÅ ENIA DO PREVÃ DZOK
               <h3>ReÅ¡tauraÄ né zariadenia
               <h3>Ubytovacie zariadenia
               <h3>Fitness centrá
               <h3>Mobilný predaj
               <h3>Parkoviská
               <h3>Zdravotníctvo
               <h3>Kaderníctvo
               <h3>Dopravcovia, taxislužby
               <h3>Butiky
               <h3>Obchody
               <h3>Právne služby
     <h1>POS pokladniÄ né systémy
          <h2>PoÄ Ã­taÄ ové pokladniÄ né systémy POS - pre ob…
               <h3>POS systémy pre obchody a reÅ¡taurácie
               <h3>POS pokladniÄ né systémy pre dotykové terminál…
          <h2>ODPORÃ Ä AME
          <h2>eKasa FiskalPRO ORANGE
          <h2>FiskalPRO 520 LAN (eKasa tlaÄ iareÅ a platobka) +…
          <h2>eKasa / platobný terminál FiskalPRO ORANGE
          <h2>eKasa FiskalPRO GREEN
          <h2>FiskalPRO 520 LAN (eKasa tlaÄ iareÅ a platobka) T…
          <h2>eKasa / platobný terminál FiskalPRO GREEN
          <h2>POS KIOSK
          <h2>Samoobslužný pokladniÄ ný a objednávkový KIO…
               <h3>POS KIOSK
          <h2>POS pokladniÄ ný hardware
          <h2>SÃºÄ asÅ¥ou akéhokoľvek obchodu Ä i reÅ¡tauráci…
               <h3>FEC XPOS
               <h3>POS FiskalPRO All in 1 Android
               <h3>Elcom Glamor
               <h3>Elcom Bravo OS Windows / Android
               <h3>Uniq PC 150 - Retail
          <h2>K naÅ¡im pokladniÄ ným systémom ponúkame najmod…
               <h3>Dotykové pokladne
          <h2>POS pokladniÄ ný software
          <h2>Spravujte svoj obchod a predaj pomocou dotykovéh…
          <h2>CCONTROLL
               <h3>SpoloÄ nosÅ¥ Comein.sk, s.r.o. sa zaoberá vývojo…
          <h2>iKelp software
               <h3>iKelp Predajca |Â Â iKelp POS mobile
          <h2>X-data
               <h3>Maloobchod| ReÅ¡taurácia | Sklad
          <h2>MK SQL
               <h3>Ekonomické programy | Ã Ä tovníctvo | Sklad | Mz…
          <h2>MARKEETA
               <h3>VÅ¡etky tržby a personál pod kontrolou.
               <h3>NAÅ E PRODUKTY
               <h3>KONTAKT
               <h3>PREVÃ DZKY

Nadpisy na Vaši stránce nejsou ve správném pořadí!

0 / 1

Počet nadpisů: 90

Vaše stránka obsahuje více než 20 nadpisů.

0 / 1

Délka nadpisů:
268 znaků - <h2>SÃºÄ asÅ¥ou akéhokoľvek obchodu Ä i reÅ¡taurácie je registraÄ ná pokladÅ a. K stáliciam v sortimente patrí klasická registraÄ ná pokladÅ a, ale stále viac žiadaná je POS pokladÅ a. K POS rieÅ¡eniam ponúkame kvalitný hardware, softvér a prísluÅ¡enstvo.

Vaše stránka obsahuje nadpisy delší než 255 znaků.

0 / 1

Počet obrázků: 63

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: OK

Výborně! Všechny obrázky na Vaši stránce mají vyplněn popisek (atribut alt).

1 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 232
  • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 4
  • Počet externích nofollow odkazů: 1

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 0

Výborně! Vaše stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: -

Vaše stránka nemá vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 3493 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 116871 znaků.

V odstavcích je umístěno méně než polovina veškerého textu na stránce. Zvažte pro umístění textu použití odstavců.

0 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'EndPage ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
15 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: OK

Výborně! Vaše obsahuje záhlaví.

1 / 1

Použití zápatí: OK

Výborně! Vaše obsahuje zápatí.

1 / 1

Použití navigace: OK

Výborně! Vaše obsahuje navigaci.

1 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: OK

Výborně! Vaše má obsah rozdělen do sekcí.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
6 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: website

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavení URL: https://www.pokladna.sk/pos-systemy/

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro URL stránky.

2 / 2

Titulek stránky: PokladniÄ né Systémy POS | PokladÅ a

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulek stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Popis stránky: PokladniÄ né systémy POS a pokladnice prestavujú moderné rieÅ¡enie riadenia správy predajov. POS systémy vykonávajú finanÄ né operácie a tiež evidujú stav skladu.

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro popis stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Nastavení titulního obrázku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulní obrázek stránky!

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
7 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránce: 5267

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství slov. Na stránce je '5267' slov.

2 / 2

Nejčastější slova na stránce:
themenavigationthemenavigation | #ffffff;} | transparent;} | themenavigationitemhover | themenavigationitem | auto;} | contentgroup | #themenavigationmegamenuidm1882 | tablerow;whitespace | #themenavigationmegamenuidm1383

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
themenavigationthemenavigation256x0x0x0x
#ffffff;}180x0x0x0x
transparent;}102x0x0x0x
themenavigationitemhover74x0x0x0x
themenavigationitem72x0x0x0x
auto;}60x0x0x0x
contentgroup56x0x0x0x
#themenavigationmegamenuidm188254x0x0x0x
tablerow;whitespace50x0x0x0x
#themenavigationmegamenuidm138350x0x0x0x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 43.7 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
/data/pokladna.sk/documents/FAJKA_1419938638.jpg6.0 kB
/data_cache/pokladna.sk/cache/publish_layout/Webfonts.css?16463207870.6 kB
/core/system/layout/layouts/Default.min.css?164371515635.5 kB
/core/system/layout/layouts/DefaultEffects.min.css?16105168509.8 kB
/core/system/layout/layouts/DefaultResponsive.min.css?16294578995.8 kB
/core/system/layout/layouts/layout.min.css?16105168501.3 kB
/data_cache/pokladna.sk/cache/publish_layout/layout_remote_j4xrrblzmuhc.css?16463207877.7 kB
/core/scripts/jquery.fancybox.min.css?3.2.104.0 kB
/core/scripts/jquery.galleriffic.css1.6 kB
/core/system/layout/layouts/DefaultNoScript.min.css?16105168500.7 kB
Linkované soubory skriptů
/core/scripts/privacy/definitions.min.js2.1 kB
/core/scripts/jquery-3.2.1.min.js30.6 kB
/core/scripts/jquery-migrate-3.0.0.min.js3.1 kB
/core/scripts/jquery-ui-1.12.1.custom.min.js?1.428.4 kB
/core/scripts/jquery.ui.touch-punch.min.js1.0 kB
/core/scripts/circletype.plugins.js2.0 kB
/core/scripts/circletype.min.js1.4 kB
/core/scripts/jquery.printElement.min.js1.8 kB
/core/scripts/jquery.tooltip.min.js5.0 kB
/core/scripts/jquery.galleriffic.min.js4.8 kB
/core/scripts/owl.carousel.min.js11.3 kB
/core/scripts/jquery.cycle2.min.js7.5 kB
/core/scripts/jquery.cycle2.effects.min.js4.0 kB
/core/scripts/sw_scripts.min.js?5.8.1460.6 kB
/core/scripts/fileuploader.min.js6.6 kB
/core/scripts/jquery.fancybox.min.js?3.2.1020.0 kB
/core/scripts/jquery.scrolltofixed.min.js2.0 kB
/core/scripts/jquery.pretty-text-diff.min.js1.1 kB
/core/scripts/hoverIntent.min.js0.9 kB
/core/scripts/superfish.min.js2.2 kB
/core/scripts/jquery.lazyload.min.js?1.11.9 kB
/core/scripts/privacy/privacy.min.js1.4 kB
Linkované soubory obrázků
/data/pokladna.sk/images/tmp/pokladna_logo_818c3eb02de45a64a170.svg4.9 kB
/images/euro_80_b_c9d67e9131b2a0e9.png12.9 kB
/images/fiskalpro_orange_e47c4647be9b9e55.png8.9 kB
/images/fiskalpro_green_bb8aff83c81ab97a.png7.7 kB
/images/fiskalpro_vx520_n5_n86_n3_35b7b8368d373a63.png7.9 kB
/images/euro_50i_o_cash_ekasa_34cd8c23e384013e.png6.5 kB
/images/euro_50i_o_mini_ekasa_70ad00d72efa7101.png4.9 kB
/images/euro_150i_o_flexy_ekasa_4aaaba63b393fb63.png5.6 kB
/images/euro_2100te_22d546d59a4acc33.png7.6 kB
/images/fiskalpro_520_euro_7c41132af3b1c6a6.png8.3 kB
/images/prislusenstvo_bae0cbb6d8ee46e2.png4.7 kB
/images/registracna_pokladnica_a571a1211ed56b6b.png78.0 kB
/images/efox_t_rp80_lan_80d5e38bbcaf03e3.png4.5 kB
/images/pegas_bixolon_srp_350_termo__79922b61dbfbf33d.png4.7 kB
/images/varos_ft5000_srp350_termo__a4ff012447b26ff2.png8.4 kB
/images/fiskalpro_vx520_vx675_a8_n3_5e319c20423bd7b6.jpg5.2 kB
/images/fiskalpro_vx520_n5_n86_n3_3177d3c5f582157d.png9.1 kB
/images/picture_52974de330d6b530.png84.7 kB
/images/fiskalpro_vx520_42bcd645ee9b4eac.png21.9 kB
/images/fiskalpro_n5_ekasa_14fb31d47c56694a.png28.5 kB
/images/fiskalpro_n86_ekasa_b54ab2887029a01a.png15.9 kB
/images/fiskalpro_n3_ekasa_01967071b7311470.png40.7 kB
/images/platobne_terminaly_96b4ea2d90c62ea9.png189.7 kB
/images/pos_fiskalpro_all_in_1_android_e420844796271aee.png9.9 kB
/images/elcom_bravo_os_windows_android_8689b569701e78fc.png12.1 kB
/images/fec_xpos_168969d622b72089.png8.2 kB
/images/elcom_glamor_dd6df08be11550e8.png7.8 kB
/images/uniq_pc_150_retail_9d046ae66323a43f.png7.1 kB
/images/fiskalpro_orange_e47c4647be9b9e55.png8.9 kB
/images/fiskalpro_green_bb8aff83c81ab97a.png7.7 kB
/data/pokladna.sk/images/tmp/picture_fc3bf88f75d5893d.png183.7 kB
/images/markeeta_pay_2771494e928ccbbe.png7.8 kB
/images/markeeta_smart_14841f5aad4579cc.png8.4 kB
/images/markeeta_profi_0f351993da464e86.png10.0 kB
/images/picture_d9f6885f794c8204.jpg31.5 kB
/images/baner_len_desktop_5d688c06cef737e5.jpg97.1 kB
/images/banneritem_66db2fe8a7bbacb8.png131.7 kB
/images/baner_len_desktop_f41a0ce0c69e1c1c.jpg97.0 kB
/data/pokladna.sk/images/tmp/banneritem_682c9dfbff724b8b.png183.7 kB
/data/pokladna.sk/images/tmp/baner_mobil_a_tablet_5b765375c1ad6db6.jpg85.7 kB
/images/banneritem_dca33824d09b8fad.png69.7 kB
/data/pokladna.sk/images/tmp/baner_mobil_a_tablet_c4bf1444031ed8a3.png739.7 kB
/images/banneritem_5b38791fab018213.png113.5 kB
/images/pos_systemy_423aaf7883cdb7c7.png54.0 kB
/data_cache/pokladna.sk/images/pos_systemy_2037b4f5dd8ff.svg1.2 kB
/images/pos_systemy_df3be5d8f1cc52d7.png47.6 kB
/data_cache/pokladna.sk/images/pos_systemy_2037b4f5dd8ff.svg1.2 kB
/images/pos_kiosk_26052aac9cdae719.png63.8 kB
/images/fec_xpos_a8a2602673e4883f.png79.4 kB
/images/pos_fiskalpro_all_in_1_android_2f8429e940aa5d41.png68.8 kB
/images/elcom_glamor_1dc11c831dd7d52e.png59.7 kB
/images/elcom_bravo_os_windows_android_fe23a9e2dec876ab.png96.2 kB
/images/uniq_pc_150_retail_a0a717adb5aa0949.png52.2 kB
/images/pos_systemy_e386b2b057cbbcb1.jpg8.2 kB
/images/pos_systemy_5bf893443fa6e6ef.png17.4 kB
/images/pos_systemy_62f74dd79bf49b66.jpg7.8 kB
/data/pokladna.sk/images/tmp/pos_systemy_ffe66233eba31945.gif7.6 kB
/images/papaya_pos_pokladnicny_system_9e9c9b0bf42ab7cb.png21.4 kB
/images/picture_cf2c323c527f1054.jpg15.4 kB
/data/pokladna.sk/images/tmp/vzdialena_podpora_teamviewer_63af810efafd3245.png16.9 kB
/data/pokladna.sk/images/tmp/lb_servis_na_youtube_f2cd0f4516ad17e2.png1.6 kB
/images/ekasa_pokladna_d46f705a900ac104.jpg4.3 kB
/data/pokladna.sk/images/tmp/nastavenie_wifi_na_pokladni_youtube_2b119471829b446e.jpg69.4 kB
CELKEM3 359.2 kB

Vaše stránka včetně zdrojového kódu má velikost 3 403.0 kB. Zvažte zmenšení přenášených dat nutných k zobrazení stránky.

0 / 2

Počet požadavků: 95

Vaše stránka potřebuje k načtení více než 30 dalších HTTP požadavků. Zvažte optimalizaci její počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 5

Ostatné


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org:
Používá tyto formáty: Microdata

Výborně! Vaše stránka používá schema.org.

2 / 2

Použití Google Tag Manager: Používá se

Výborně! Vaše stránka používá GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bylo otestováno pouze 30 náhodně vybraných interních odkazů. Vaše stránka obsahuje 232 interních odkazů.

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
6 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(49 / 64)

76.6 %