Výsledok SEO testu

Posledné otestované URL z domény pktaxi.eu:

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://pktaxi.eu/

Načítané:
28. 2. 2023 17:25

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: Chyba

Obidve adresy 'https://pktaxi.eu/' a 'https://www.pktaxi.eu/' sú dostupné. Jedná sa o duplicitný obsah, jednu z adries presmerujte na druhú.

0 / 1

Dĺžka URL adresy: 18 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: -

Na Vašich stránkach je nahraný súbor robots.txt, ale nie je v ňom vyplnená adresa mapy stránok.

1 / 2

Sitemap: -

V súbore robots.txt nie je vyplnená adresa mapy stránok.

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
7 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: utf-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: -

Vaša stránka nemá správne nastavený použitý jazyk!

0 / 1

Meta titulok: Taxi Pezinok | PKtaxi.eu

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Nonstop taxislužba Pezinok a okolie. Objednaj si výhodný taxík. Taxi Pezinok 0905 02 05 15. Fixná cena jazdného v Pezinku 5€. U nás viete cenu dopredu.

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>Spoľahlivá taxi služba v Pezinku a okolíPezinok - Grinava - Cajla - Pezinokjednotné jazdné 5 € po meste Pezinok</h1>
<h1>TAXI PEZINOK</h1>
<h1>✆ 0905 02 05 15</h1>

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov úrovne H1. Pre SEO je najlepšie, keď stránka obsahuje práve jeden nadpis úrovne H1.

1 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>Spoľahlivá taxi služba v Pezinku a okolíPezinok - …
     <h1>TAXI PEZINOK
     <h1>✆ 0905 02 05 15
          <h2>FLEXIBILNÉ A FIXNÉ CENY TAXI Pezinok
                    <h4>FIXNÉ CENY V PEZINKU
                    <h4>TAXI SADZBA
                    <h4>DOVOZ ALKOHOLU A CIGARIET
          <h2>BENEFITY TAXI Pezinok
               <h3>7 MIESTNE TAXI Pezinok
               <h3>PREVOZ DETÍ TAXÍKOM
               <h3>NEFAJČIARSKE TAXI Pezinok
          <h2>Taxi Pezinok
          <h2>CENNÍK JÁZD Taxi Pezinok
               <h3>Taxi z Pezinka:
               <h3>
               <h3>Taxi Pezinok
               <h3>Taxi Pezinok
               <h3>Taxi Pezinok
               <h3>Taxi Pezinok
               <h3>Taxi Pezinok
               <h3>Taxi Pezinok
                    <h4>Dôležité odkazy
                    <h4>Kontaktné informácie
                              <h6>Darcekoviny s.r.o.
                              <h6>Cintorínska 7A
                              <h6>Tel.: +421905020515
                              <h6>info@pktaxi.eu
               <h3>Taxi Pezinok

Nadpisy na Vašej stránke nie sú v správnom poradí!

0 / 1

Počet nadpisov: 28

Vaša stránka obsahuje viac než 20 nadpisov.

0 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 46

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: 2

Vaša stránka obsahuje obrázky, ktoré nemajú vyplnený popisok (atribút alt).

0 / 1

Počet odkazov:
 • Počet interných follow odkazov: 24
 • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
 • Počet externých follow odkazov: 7
 • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 1

Vaša stránka obsahuje tag iframe, zvážte ich nahradenie.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená zastaralým spôsobom
Ikona

Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky pre zariadenia Apple zastaralým spôsobom.

1 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 2595 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 4314 znakov.

Výborne! Viac než polovica všetkého textu na stránke je umiestnená v odstavcoch.

1 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'gallery 2 ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
15 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje záhlavie.

1 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: <font>

Vaša stránka obsahuje zastaralé HTML elementy. Zvážte ich odstránenie.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavenie URL: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre URL stránky!

0 / 2

Titulok stránky: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulok stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre popisu stránky!

0 / 2

Nastavenie titulného obrázku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulný obrázok stránky!

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
0 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 671

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo slov. Na stránke je '671' slov.

2 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
taxi | pezinok | meste | cenník | taxíkom | wwwpktaxieu | ceny | miestne | cigariet | jednu

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
taxi69x1x1x17x
pezinok58x1x2x15x
meste4x0x0x1x
cenník4x0x0x1x
taxíkom4x0x0x1x
wwwpktaxieu4x0x0x0x
ceny4x0x0x2x
miestne3x0x0x1x
cigariet3x0x0x1x
jednu3x0x0x0x

V tabuľke nájdete zoznam slov, u ktorých by sa oplatilo zvážiť ich pridanie do titulku, popisu alebo nadpisov.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 16.8 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
/elements/images/uploads/12399/taxi_pezinok_(2)1.png1.2 kB
/css/main.css0.2 kB
/css/normalize.css2.6 kB
/css/style-video-background.css1.3 kB
/css/forum/bootstrap-datepicker3.css2.5 kB
/elements/bootstrap/css/bootstrap.css17.8 kB
/elements/css/style-headers.css1.3 kB
/elements/120/css/animate.min.css4.7 kB
/elements/120/css/owl.carousel.css0.5 kB
/elements/120/css/owl.transitions.css0.7 kB
/elements/120/css/prettyPhoto.css2.8 kB
/elements/120/css/main.css10.5 kB
/elements/120/css/responsive.css0.0 kB
/elements/120/css2/normalize.css2.6 kB
/elements/120/css2/style.css1.3 kB
/elements/css/share-element/global.css0.1 kB
/elements/120/css/font-awesome.min.css5.0 kB
/elements/120/images/ico/apple-touch-icon-144-precomposed.png16.8 kB
/elements/120/images/ico/apple-touch-icon-114-precomposed.png11.4 kB
/elements/120/images/ico/apple-touch-icon-72-precomposed.png5.7 kB
/elements/120/images/ico/apple-touch-icon-57-precomposed.png4.0 kB
/elements/120/masterslider/style/masterslider.css2.6 kB
/elements/120/masterslider/skins/default/style.css1.0 kB
/css/unslider/dist/css/unslider.css0.3 kB
/css/unslider/dist/css/unslider-dots.css0.9 kB
/elements/css/share-element/cookie_bar.css0.4 kB
/elements/css/share-element/additional_unslider.css0.7 kB
/css/iframe_builder.css0.1 kB
/custom_css/12399/9ebtcv/custom_css.css0.0 kB
/bower_components/unitegallery/dist/css/unite-gallery.css4.9 kB
/bower_components/unitegallery/dist/themes/default/ug-theme-default.css0.9 kB
Linkované súbory skriptov
/js/ckeditor/ckeditor.js168.0 kB
/googleApiKeyProvider/getGoogleApiKeyPublic/185440.6 kB
/elements/js/jquery-1.10.2.min.js32.8 kB
/elements/js/share-element/jquery-cookie/src/jquery.cookie.js1.4 kB
/elements/120/masterslider/masterslider.min.js30.5 kB
/elements/js/share-element/okzoom.js1.7 kB
/elements/js/share-element/bootstrap.min.js9.4 kB
/elements/js/share-element/owl.carousel.min.js6.5 kB
/elements/js/share-element/mousescroll.js2.9 kB
/elements/js/share-element/smoothscroll.js2.3 kB
/elements/js/share-element/jquery.prettyPhoto.js6.0 kB
/elements/js/share-element/jquery.isotope.min.js11.0 kB
/elements/js/share-element/unslider-min.js2.2 kB
/elements/js/share-element/jquery.inview.min.js0.8 kB
/elements/js/share-element/wow.min.js1.7 kB
/elements/js/share-element/main.js3.9 kB
/elements/js/share-element/device.min.js0.9 kB
/elements/js/share-element/video_background.js16.5 kB
/elements/js/share-element/eshop.js0.5 kB
/js/base64.js0.9 kB
/elements/js/share-element/own_box.js3.0 kB
/elements/js/share-element/mobile_action.js0.3 kB
/bower_components/unitegallery/dist/js/unitegallery.min.js65.6 kB
/bower_components/unitegallery/dist/themes/default/ug-theme-default.js4.3 kB
/bower_components/unitegallery/dist/themes/tiles/ug-theme-tiles.js2.1 kB
/bower_components/unitegallery/dist/themes/tilesgrid/ug-theme-tilesgrid.js3.1 kB
/bower_components/unitegallery/dist/themes/carousel/ug-theme-carousel.js2.7 kB
/bower_components/unitegallery/dist/themes/grid/ug-theme-grid.js2.8 kB
/bower_components/unitegallery/dist/themes/slider/ug-theme-slider.js1.3 kB
/elements/js/share-element/gallery.js1.1 kB
/elements/js/share-element/slider_gallery.js0.8 kB
/css/forum/bootstrap-datepicker.js14.8 kB
Linkované súbory obrázkov
/elements/images/uploads/12399/taxi_pezinok.png54.4 kB
/elements/images/uploads/12399/taxi_pezinok_taxi_pk.jpg171.2 kB
/elements/images/uploads/12399/taxi_pezinok_5_eur1.jpg20.7 kB
/elements/images/uploads/12399/taxi_pezinok_1_eur-km.jpg42.7 kB
/elements/images/uploads/12399/dovoz_alkoholu_taxi_pezinok.jpg31.1 kB
/elements/images/uploads/12399/taxi_pezinok1.jpg15.8 kB
/elements/images/uploads/12399/taxi_pezinok_preprava_deti.png184.5 kB
/elements/images/uploads/12399/nefajciarske_taxi_pezinok.png184.5 kB
/elements/images/uploads/12399/taxi_pk_pezinok_ntaxi_pezinok1.jpg68.1 kB
16.8 kB
16.8 kB
/elements/images/uploads/12399/taxi_Pezinok_interier.jpg580.4 kB
/elements/images/uploads/12399/Txi_Pezinok_viacmiestne_taxi.jpg228.0 kB
/elements/images/uploads/12399/taxi_pezinok_-_preprava_deti.jpg34.7 kB
/elements/images/uploads/12399/TAXI_PEZINOK_5_EUR.jpg87.9 kB
/elements/images/uploads/12399/taxi_pezinok_alkohol_a_cigarety.jpg64.4 kB
/elements/images/uploads/12399/taxi_pezinok_cigarety.jpg79.4 kB
/elements/images/uploads/12399/taxi_pezinok.png54.4 kB
/ajax-requests/get-captcha-img3.5 kB
CELKOM2 446.7 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 2 463.5 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 82

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva GTM, zvážte jeho použitie.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(36 / 64)

56.3 %

Kto sme a čo vieme?

Sme jedna z popredných firiem na poli SEO v ČR.

V obore SEO pôsobíme už radu rokov a SEO je našou primárnou činnosťou. Vieme vylepšiť Vaše pozície vo vyhľadávačoch a tým zvýšiť relevantnú návštevnosť Vášho webu. Naša cenová politika je dostupná väčšine, napriek tomu zachovávame vysokú kvalitu našich služieb.

máme
13
rokov skúseností
pomohli sme
1328
klientom
práve teraz máme
211
webov pod palcom
náš tím napísal už
358467
PR článkov

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktný formulár

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://pktaxi.eu/

Načítané:
28. 2. 2023 17:25

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: Chyba

Obidve adresy 'https://pktaxi.eu/' a 'https://www.pktaxi.eu/' sú dostupné. Jedná sa o duplicitný obsah, jednu z adries presmerujte na druhú.

0 / 1

Dĺžka URL adresy: 18 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: -

Na Vašich stránkach je nahraný súbor robots.txt, ale nie je v ňom vyplnená adresa mapy stránok.

1 / 2

Sitemap: -

V súbore robots.txt nie je vyplnená adresa mapy stránok.

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
7 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: utf-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: -

Vaša stránka nemá správne nastavený použitý jazyk!

0 / 1

Meta titulok: Taxi Pezinok | PKtaxi.eu

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Nonstop taxislužba Pezinok a okolie. Objednaj si výhodný taxík. Taxi Pezinok 0905 02 05 15. Fixná cena jazdného v Pezinku 5€. U nás viete cenu dopredu.

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>Spoľahlivá taxi služba v Pezinku a okolíPezinok - Grinava - Cajla - Pezinokjednotné jazdné 5 € po meste Pezinok</h1>
<h1>TAXI PEZINOK</h1>
<h1>✆ 0905 02 05 15</h1>

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov úrovne H1. Pre SEO je najlepšie, keď stránka obsahuje práve jeden nadpis úrovne H1.

1 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>Spoľahlivá taxi služba v Pezinku a okolíPezinok - …
     <h1>TAXI PEZINOK
     <h1>✆ 0905 02 05 15
          <h2>FLEXIBILNÉ A FIXNÉ CENY TAXI Pezinok
                    <h4>FIXNÉ CENY V PEZINKU
                    <h4>TAXI SADZBA
                    <h4>DOVOZ ALKOHOLU A CIGARIET
          <h2>BENEFITY TAXI Pezinok
               <h3>7 MIESTNE TAXI Pezinok
               <h3>PREVOZ DETÍ TAXÍKOM
               <h3>NEFAJČIARSKE TAXI Pezinok
          <h2>Taxi Pezinok
          <h2>CENNÍK JÁZD Taxi Pezinok
               <h3>Taxi z Pezinka:
               <h3>
               <h3>Taxi Pezinok
               <h3>Taxi Pezinok
               <h3>Taxi Pezinok
               <h3>Taxi Pezinok
               <h3>Taxi Pezinok
               <h3>Taxi Pezinok
                    <h4>Dôležité odkazy
                    <h4>Kontaktné informácie
                              <h6>Darcekoviny s.r.o.
                              <h6>Cintorínska 7A
                              <h6>Tel.: +421905020515
                              <h6>info@pktaxi.eu
               <h3>Taxi Pezinok

Nadpisy na Vašej stránke nie sú v správnom poradí!

0 / 1

Počet nadpisov: 28

Vaša stránka obsahuje viac než 20 nadpisov.

0 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 46

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: 2

Vaša stránka obsahuje obrázky, ktoré nemajú vyplnený popisok (atribút alt).

0 / 1

Počet odkazov:
 • Počet interných follow odkazov: 24
 • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
 • Počet externých follow odkazov: 7
 • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 1

Vaša stránka obsahuje tag iframe, zvážte ich nahradenie.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená zastaralým spôsobom
Ikona

Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky pre zariadenia Apple zastaralým spôsobom.

1 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 2595 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 4314 znakov.

Výborne! Viac než polovica všetkého textu na stránke je umiestnená v odstavcoch.

1 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'gallery 2 ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
15 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje záhlavie.

1 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: <font>

Vaša stránka obsahuje zastaralé HTML elementy. Zvážte ich odstránenie.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavenie URL: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre URL stránky!

0 / 2

Titulok stránky: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulok stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre popisu stránky!

0 / 2

Nastavenie titulného obrázku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulný obrázok stránky!

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
0 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 671

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo slov. Na stránke je '671' slov.

2 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
taxi | pezinok | meste | cenník | taxíkom | wwwpktaxieu | ceny | miestne | cigariet | jednu

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
taxi69x1x1x17x
pezinok58x1x2x15x
meste4x0x0x1x
cenník4x0x0x1x
taxíkom4x0x0x1x
wwwpktaxieu4x0x0x0x
ceny4x0x0x2x
miestne3x0x0x1x
cigariet3x0x0x1x
jednu3x0x0x0x

V tabuľke nájdete zoznam slov, u ktorých by sa oplatilo zvážiť ich pridanie do titulku, popisu alebo nadpisov.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 16.8 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
/elements/images/uploads/12399/taxi_pezinok_(2)1.png1.2 kB
/css/main.css0.2 kB
/css/normalize.css2.6 kB
/css/style-video-background.css1.3 kB
/css/forum/bootstrap-datepicker3.css2.5 kB
/elements/bootstrap/css/bootstrap.css17.8 kB
/elements/css/style-headers.css1.3 kB
/elements/120/css/animate.min.css4.7 kB
/elements/120/css/owl.carousel.css0.5 kB
/elements/120/css/owl.transitions.css0.7 kB
/elements/120/css/prettyPhoto.css2.8 kB
/elements/120/css/main.css10.5 kB
/elements/120/css/responsive.css0.0 kB
/elements/120/css2/normalize.css2.6 kB
/elements/120/css2/style.css1.3 kB
/elements/css/share-element/global.css0.1 kB
/elements/120/css/font-awesome.min.css5.0 kB
/elements/120/images/ico/apple-touch-icon-144-precomposed.png16.8 kB
/elements/120/images/ico/apple-touch-icon-114-precomposed.png11.4 kB
/elements/120/images/ico/apple-touch-icon-72-precomposed.png5.7 kB
/elements/120/images/ico/apple-touch-icon-57-precomposed.png4.0 kB
/elements/120/masterslider/style/masterslider.css2.6 kB
/elements/120/masterslider/skins/default/style.css1.0 kB
/css/unslider/dist/css/unslider.css0.3 kB
/css/unslider/dist/css/unslider-dots.css0.9 kB
/elements/css/share-element/cookie_bar.css0.4 kB
/elements/css/share-element/additional_unslider.css0.7 kB
/css/iframe_builder.css0.1 kB
/custom_css/12399/9ebtcv/custom_css.css0.0 kB
/bower_components/unitegallery/dist/css/unite-gallery.css4.9 kB
/bower_components/unitegallery/dist/themes/default/ug-theme-default.css0.9 kB
Linkované súbory skriptov
/js/ckeditor/ckeditor.js168.0 kB
/googleApiKeyProvider/getGoogleApiKeyPublic/185440.6 kB
/elements/js/jquery-1.10.2.min.js32.8 kB
/elements/js/share-element/jquery-cookie/src/jquery.cookie.js1.4 kB
/elements/120/masterslider/masterslider.min.js30.5 kB
/elements/js/share-element/okzoom.js1.7 kB
/elements/js/share-element/bootstrap.min.js9.4 kB
/elements/js/share-element/owl.carousel.min.js6.5 kB
/elements/js/share-element/mousescroll.js2.9 kB
/elements/js/share-element/smoothscroll.js2.3 kB
/elements/js/share-element/jquery.prettyPhoto.js6.0 kB
/elements/js/share-element/jquery.isotope.min.js11.0 kB
/elements/js/share-element/unslider-min.js2.2 kB
/elements/js/share-element/jquery.inview.min.js0.8 kB
/elements/js/share-element/wow.min.js1.7 kB
/elements/js/share-element/main.js3.9 kB
/elements/js/share-element/device.min.js0.9 kB
/elements/js/share-element/video_background.js16.5 kB
/elements/js/share-element/eshop.js0.5 kB
/js/base64.js0.9 kB
/elements/js/share-element/own_box.js3.0 kB
/elements/js/share-element/mobile_action.js0.3 kB
/bower_components/unitegallery/dist/js/unitegallery.min.js65.6 kB
/bower_components/unitegallery/dist/themes/default/ug-theme-default.js4.3 kB
/bower_components/unitegallery/dist/themes/tiles/ug-theme-tiles.js2.1 kB
/bower_components/unitegallery/dist/themes/tilesgrid/ug-theme-tilesgrid.js3.1 kB
/bower_components/unitegallery/dist/themes/carousel/ug-theme-carousel.js2.7 kB
/bower_components/unitegallery/dist/themes/grid/ug-theme-grid.js2.8 kB
/bower_components/unitegallery/dist/themes/slider/ug-theme-slider.js1.3 kB
/elements/js/share-element/gallery.js1.1 kB
/elements/js/share-element/slider_gallery.js0.8 kB
/css/forum/bootstrap-datepicker.js14.8 kB
Linkované súbory obrázkov
/elements/images/uploads/12399/taxi_pezinok.png54.4 kB
/elements/images/uploads/12399/taxi_pezinok_taxi_pk.jpg171.2 kB
/elements/images/uploads/12399/taxi_pezinok_5_eur1.jpg20.7 kB
/elements/images/uploads/12399/taxi_pezinok_1_eur-km.jpg42.7 kB
/elements/images/uploads/12399/dovoz_alkoholu_taxi_pezinok.jpg31.1 kB
/elements/images/uploads/12399/taxi_pezinok1.jpg15.8 kB
/elements/images/uploads/12399/taxi_pezinok_preprava_deti.png184.5 kB
/elements/images/uploads/12399/nefajciarske_taxi_pezinok.png184.5 kB
/elements/images/uploads/12399/taxi_pk_pezinok_ntaxi_pezinok1.jpg68.1 kB
16.8 kB
16.8 kB
/elements/images/uploads/12399/taxi_Pezinok_interier.jpg580.4 kB
/elements/images/uploads/12399/Txi_Pezinok_viacmiestne_taxi.jpg228.0 kB
/elements/images/uploads/12399/taxi_pezinok_-_preprava_deti.jpg34.7 kB
/elements/images/uploads/12399/TAXI_PEZINOK_5_EUR.jpg87.9 kB
/elements/images/uploads/12399/taxi_pezinok_alkohol_a_cigarety.jpg64.4 kB
/elements/images/uploads/12399/taxi_pezinok_cigarety.jpg79.4 kB
/elements/images/uploads/12399/taxi_pezinok.png54.4 kB
/ajax-requests/get-captcha-img3.5 kB
CELKOM2 446.7 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 2 463.5 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 82

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva GTM, zvážte jeho použitie.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(36 / 64)

56.3 %

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://pktaxi.eu/

Načítané:
26. 1. 2023 16:02

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: Chyba

Obidve adresy 'https://pktaxi.eu' a 'https://www.pktaxi.eu' sú dostupné. Jedná sa o duplicitný obsah, jednu z adries presmerujte na druhú.

0 / 1

Dĺžka URL adresy: 18 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: -

Na Vašich stránkach je nahraný súbor robots.txt, ale nie je v ňom vyplnená adresa mapy stránok.

1 / 2

Sitemap: -

V súbore robots.txt nie je vyplnená adresa mapy stránok.

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
7 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: utf-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: -

Vaša stránka nemá správne nastavený použitý jazyk!

0 / 1

Meta titulok: Taxi Pezinok | PKtaxi.eu

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Nonstop taxislužba Pezinok a okolie. Objednaj si výhodný taxík. Taxi Pezinok 0905 02 05 15. Fixná cena jazdného v Pezinku 5€. U nás viete cenu dopredu.

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>Spoľahlivá taxi služba v Pezinku a okolí5 € Pezinok taxi bez príplatkovmax 6 osôb/ 1 jazda.</h1>
<h1>TAXI PEZINOK</h1>
<h1>✆ 0905 02 05 15</h1>

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov úrovne H1. Pre SEO je najlepšie, keď stránka obsahuje práve jeden nadpis úrovne H1.

1 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>Spoľahlivá taxi služba v Pezinku a okolí5 € Pezino…
     <h1>TAXI PEZINOK
     <h1>✆ 0905 02 05 15
          <h2>FLEXIBILNÉ A FIXNÉ CENY TAXI Pezinok
                    <h4>FIXNÉ CENY V PEZINKU
                    <h4>TAXI SADZBA
                    <h4>DOVOZ ALKOHOLU A CIGARIET
          <h2>BENEFITY TAXI Pezinok
               <h3>7 MIESTNE TAXI Pezinok
               <h3>PREVOZ DETÍ TAXÍKOM
               <h3>NEFAJČIARSKE TAXI Pezinok
          <h2>Taxi Pezinok
          <h2>CENNÍK JÁZD Taxi Pezinok
               <h3>Taxi z Pezinka:
               <h3>Bernolákovo 14 €
               <h3>
               <h3>Taxi Pezinok
               <h3>Taxi Pezinok
               <h3>Taxi Pezinok
                    <h4>Dôležité odkazy
                    <h4>Kontaktné informácie
                              <h6>Darcekoviny s.r.o.
                              <h6>Cintorínska 7A
                              <h6>Tel.: +421905020515
                              <h6>info@pktaxi.eu

Nadpisy na Vašej stránke nie sú v správnom poradí!

0 / 1

Počet nadpisov: 25

Vaša stránka obsahuje viac než 20 nadpisov.

0 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 15

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: 1

Vaša stránka obsahuje obrázky, ktoré nemajú vyplnený popisok (atribút alt).

0 / 1

Počet odkazov:
 • Počet interných follow odkazov: 20
 • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
 • Počet externých follow odkazov: 3
 • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená zastaralým spôsobom
Ikona

Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky pre zariadenia Apple zastaralým spôsobom.

1 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 2138 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 3213 znakov.

Výborne! Viac než polovica všetkého textu na stránke je umiestnená v odstavcoch.

1 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'gallery 2 ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
16 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje záhlavie.

1 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: <font>

Vaša stránka obsahuje zastaralé HTML elementy. Zvážte ich odstránenie.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavenie URL: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre URL stránky!

0 / 2

Titulok stránky: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulok stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre popisu stránky!

0 / 2

Nastavenie titulného obrázku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulný obrázok stránky!

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
0 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 501

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo slov. Na stránke je '501' slov.

2 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
taxi | pezinok | ceny | taxíkom | okolie | fixné | presný | pezinku | jednu | viacmiestne

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
taxi38x1x1x14x
pezinok22x1x2x11x
ceny5x0x0x2x
taxíkom4x0x0x1x
okolie3x0x1x0x
fixné3x0x0x2x
presný3x0x0x0x
pezinku3x0x1x2x
jednu3x0x0x0x
viacmiestne3x0x0x0x

V tabuľke nájdete zoznam slov, u ktorých by sa oplatilo zvážiť ich pridanie do titulku, popisu alebo nadpisov.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 9.6 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
/css/main.css0.2 kB
/css/normalize.css2.6 kB
/css/style-video-background.css1.3 kB
/css/forum/bootstrap-datepicker3.css2.5 kB
/elements/bootstrap/css/bootstrap.css17.8 kB
/elements/css/style-headers.css1.3 kB
/elements/120/css/animate.min.css4.7 kB
/elements/120/css/owl.carousel.css0.5 kB
/elements/120/css/owl.transitions.css0.7 kB
/elements/120/css/prettyPhoto.css2.8 kB
/elements/120/css/main.css10.5 kB
/elements/120/css/responsive.css0.0 kB
/elements/120/css2/normalize.css2.6 kB
/elements/120/css2/style.css1.3 kB
/elements/css/share-element/global.css0.1 kB
/elements/120/css/font-awesome.min.css5.0 kB
/elements/120/images/ico/favicon.ico0.9 kB
/elements/120/images/ico/apple-touch-icon-144-precomposed.png16.8 kB
/elements/120/images/ico/apple-touch-icon-114-precomposed.png11.4 kB
/elements/120/images/ico/apple-touch-icon-72-precomposed.png5.7 kB
/elements/120/images/ico/apple-touch-icon-57-precomposed.png4.0 kB
/elements/120/masterslider/style/masterslider.css2.6 kB
/elements/120/masterslider/skins/default/style.css1.0 kB
/css/unslider/dist/css/unslider.css0.3 kB
/css/unslider/dist/css/unslider-dots.css0.9 kB
/elements/css/share-element/cookie_bar.css0.4 kB
/elements/css/share-element/additional_unslider.css0.7 kB
/css/iframe_builder.css0.1 kB
/custom_css/12399/9ebtcv/custom_css.css0.0 kB
/bower_components/unitegallery/dist/css/unite-gallery.css4.9 kB
/bower_components/unitegallery/dist/themes/default/ug-theme-default.css0.9 kB
Linkované súbory skriptov
/js/ckeditor/ckeditor.js168.0 kB
/googleApiKeyProvider/getGoogleApiKeyPublic/185440.5 kB
/elements/js/jquery-1.10.2.min.js32.8 kB
/elements/js/share-element/jquery-cookie/src/jquery.cookie.js1.4 kB
/elements/120/masterslider/masterslider.min.js30.5 kB
/elements/js/share-element/okzoom.js1.7 kB
/elements/js/share-element/bootstrap.min.js9.4 kB
/elements/js/share-element/owl.carousel.min.js6.5 kB
/elements/js/share-element/mousescroll.js2.9 kB
/elements/js/share-element/smoothscroll.js2.3 kB
/elements/js/share-element/jquery.prettyPhoto.js6.0 kB
/elements/js/share-element/jquery.isotope.min.js11.0 kB
/elements/js/share-element/unslider-min.js2.2 kB
/elements/js/share-element/jquery.inview.min.js0.8 kB
/elements/js/share-element/wow.min.js1.7 kB
/elements/js/share-element/main.js3.9 kB
/elements/js/share-element/device.min.js0.9 kB
/elements/js/share-element/video_background.js16.5 kB
/elements/js/share-element/eshop.js0.5 kB
/js/base64.js0.9 kB
/elements/js/share-element/own_box.js3.0 kB
/elements/js/share-element/mobile_action.js0.3 kB
/bower_components/unitegallery/dist/js/unitegallery.min.js65.6 kB
/bower_components/unitegallery/dist/themes/default/ug-theme-default.js4.3 kB
/bower_components/unitegallery/dist/themes/tiles/ug-theme-tiles.js2.1 kB
/bower_components/unitegallery/dist/themes/tilesgrid/ug-theme-tilesgrid.js3.1 kB
/bower_components/unitegallery/dist/themes/carousel/ug-theme-carousel.js2.7 kB
/bower_components/unitegallery/dist/themes/grid/ug-theme-grid.js2.8 kB
/bower_components/unitegallery/dist/themes/slider/ug-theme-slider.js1.3 kB
/elements/js/share-element/gallery.js1.1 kB
/elements/js/share-element/slider_gallery.js0.8 kB
/css/forum/bootstrap-datepicker.js14.8 kB
Linkované súbory obrázkov
/elements/images/uploads/12399/taxi_pezinok.png54.4 kB
/elements/images/uploads/12399/taxi_pezinok_taxi_pk.jpg171.2 kB
/elements/images/uploads/12399/taxi_pezinok_5_eur1.jpg20.7 kB
/elements/images/uploads/12399/taxi_pezinok_1_eur-km.jpg42.7 kB
/elements/images/uploads/12399/dovoz_alkoholu_taxi_pezinok.jpg31.1 kB
/elements/images/uploads/12399/taxi_pezinok1.jpg15.8 kB
/elements/images/uploads/12399/taxi_pezinok_preprava_deti.png184.5 kB
/elements/images/uploads/12399/nefajciarske_taxi_pezinok.png184.5 kB
/elements/images/uploads/12399/taxi_pk_pezinok_ntaxi_pezinok1.jpg68.1 kB
9.4 kB
9.4 kB
/elements/images/uploads/12399/taxi_Pezinok_interier.jpg580.4 kB
/elements/images/uploads/12399/Txi_Pezinok_viacmiestne_taxi.jpg228.0 kB
/elements/images/uploads/12399/taxi_pezinok_-_preprava_deti.jpg34.7 kB
/elements/images/uploads/12399/taxi_pezinok.png54.4 kB
CELKOM2 196.3 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 2 205.9 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 78

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva GTM, zvážte jeho použitie.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(37 / 64)

57.8 %