Výsledok SEO testu

Posledné otestované URL z domény pfcgroup.cz:

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://www.pfcgroup.cz/

Načítané:
10. 6. 2024 09:28

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 1

Vaša URL adresa je 1 krát presmerovaná na inú URL! Pre SEO je lepšie používať adresy bez presmerovaní.

1 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: Chyba

Obidve adresy 'http://pfc-group.cz' a 'http://www.pfc-group.cz' sú dostupné. Jedná sa o duplicitný obsah, jednu z adries presmerujte na druhú.

0 / 1

Dĺžka URL adresy: 24 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://www.pfcgroup.cz/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: https://www.pfcgroup.cz/sitemap-cms.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
9 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: utf-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Pozícia meta tagu se znakovou sadou: 223 - 291 B

Výborne! Nastavenie znakovej sady je na Vašej stránke umiestnené v prvých 1024 bytoch.

1 / 1

Jazyk: cs-CZ

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Pro Futuro Consulting - partner pro digitální transformaci

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Transformujeme společnosti do digitálního prostředí. Nabízíme cloudové aplikace ZOHO. Pro všechny oblasti firemního využití. CRM, finance, reporting, HR, sklady, cloud úložiště, tvorba dokumentů a jiné.

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>Digitální transformace jako klíčový nástroj budoucího úspěchu Vaší firmy!</h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
          <h2>PFC Group
     <h1>Digitální transformace jako klíčový nástroj budouc…
               <h3>Automatizujeme procesy
               <h3>Získáváme zákazníky
               <h3>Propojujeme uživatele
               <h3>Digitalizujeme firmy
               <h3>Řídíme projekty
               <h3>Pořádáme akce

Nadpisy na Vašej stránke nie sú v správnom poradí!

0 / 1

Počet nadpisov: 8

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 3

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 11
  • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 1
  • Počet externých nofollow odkazov: 1

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 2

Vaša stránka obsahuje tag iframe, zvážte ich nahradenie.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: -

Vaša stránka nemá vyplnenú ikonu stránky pre zariadenia Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 1334 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 11818 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'End Google Tag Manager (noscript) ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
18 / 24

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: NIE

Vaša stránka neobsahuje záhlavie. Zvážte pridanie tagu header.

0 / 1

Použitie päty strany: NIE

Vaša stránka neobsahuje pätu strany. Zvážte pridanie tagu footer.

0 / 1

Použitie navigácie: NIE

Vaša stránka neobsahuje navigáciu. Zvážte pridanie tagu nav.

0 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: NIE

Vaša stránka nemá rozdelený obsah do sekcií. Zvážte rozdelenie obsahu do tagov section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: website

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: https://www.pfcgroup.cz/

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: Pro Futuro Consulting - partner pro digitální transformaci

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: Transformujeme společnosti do digitálního prostředí. Nabízíme cloudové aplikace ZOHO. Pro všechny oblasti firemního využití. CRM, finance, reporting, HR, sklady, cloud úložiště, tvorba dokumentů a jiné.

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre popis stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Nastavenie titulného obrázku: https://www.pfcgroup.cz/LinkedIN_profil_300x300.jpg

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulný obrázok stránky.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
9 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 705

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo slov. Na stránke je '705' slov.

2 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
borderradius1px; | zpdividercontainer | media | marginblockstart50px; | figure | marginblockstart32px; | zpimagecontainer | digitální | zpdividercommonbefore{ | zpdividercommonafter

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
borderradius1px;81x0x0x0x
zpdividercontainer10x0x0x0x
media7x0x0x0x
marginblockstart50px;6x0x0x0x
figure6x0x0x0x
marginblockstart32px;6x0x0x0x
zpimagecontainer6x0x0x0x
digitální5x1x0x1x
zpdividercommonbefore{5x0x0x0x
zpdividercommonafter5x0x0x0x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 11.0 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
/favicon.png17.4 kB
https://www.pfcgroup.cz/11.0 kB
https://www.pfcgroup.cz/home11.0 kB
/css/zsite-core.css28.7 kB
/css/zsite-core.css28.7 kB
/template/11e99090e24449da89161385488cde53/stylesheets/style.css28.0 kB
/template/11e99090e24449da89161385488cde53/stylesheets/style.css28.0 kB
/template/11e99090e24449da89161385488cde53/stylesheets/sub-style.css0.1 kB
/template/11e99090e24449da89161385488cde53/stylesheets/sub-style.css0.1 kB
/zs-customcss.css0.1 kB
/zs-customcss.css0.1 kB
Linkované súbory skriptov
/zs-lang_cs_CZ.js14.6 kB
/js/zsite-core.js37.7 kB
/template/11e99090e24449da89161385488cde53/js/header.js5.3 kB
/template/11e99090e24449da89161385488cde53/js/eventhandler.js8.4 kB
/template/11e99090e24449da89161385488cde53/js/megamenu.js3.1 kB
Linkované súbory obrázkov
/pro-futuro-consulting-logo.png16.0 kB
/files/Loga/advanced-badge-new.png21.9 kB
/pro-futuro-consulting.png1.6 kB
CELKOM261.9 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 272.9 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 19

Výborne! Vaša stránka potrebuje k načítaniu primeraný počet požiadaviek.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky:
ChybaURL
400https://www.pfcgroup.cz/zoho cloud app/daktela-voip-system

Vaša stránka obsahuje odkazy, ktoré vedú na stránky, ktorých spracovanie skončí niektorou z chýb 4xx alebo 5xx.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
3 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(49 / 65)

75.4 %

Kto sme a čo vieme?

Sme jedna z popredných firiem na poli SEO v ČR.

V obore SEO pôsobíme už radu rokov a SEO je našou primárnou činnosťou. Vieme vylepšiť Vaše pozície vo vyhľadávačoch a tým zvýšiť relevantnú návštevnosť Vášho webu. Naša cenová politika je dostupná väčšine, napriek tomu zachovávame vysokú kvalitu našich služieb.

máme
13
rokov skúseností
pomohli sme
1328
klientom
práve teraz máme
211
webov pod palcom
náš tím napísal už
358467
PR článkov

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktný formulár

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://www.pfcgroup.cz/

Načítané:
10. 6. 2024 09:28

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 1

Vaša URL adresa je 1 krát presmerovaná na inú URL! Pre SEO je lepšie používať adresy bez presmerovaní.

1 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: Chyba

Obidve adresy 'http://pfc-group.cz' a 'http://www.pfc-group.cz' sú dostupné. Jedná sa o duplicitný obsah, jednu z adries presmerujte na druhú.

0 / 1

Dĺžka URL adresy: 24 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://www.pfcgroup.cz/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: https://www.pfcgroup.cz/sitemap-cms.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
9 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: utf-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Pozícia meta tagu se znakovou sadou: 223 - 291 B

Výborne! Nastavenie znakovej sady je na Vašej stránke umiestnené v prvých 1024 bytoch.

1 / 1

Jazyk: cs-CZ

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Pro Futuro Consulting - partner pro digitální transformaci

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Transformujeme společnosti do digitálního prostředí. Nabízíme cloudové aplikace ZOHO. Pro všechny oblasti firemního využití. CRM, finance, reporting, HR, sklady, cloud úložiště, tvorba dokumentů a jiné.

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>Digitální transformace jako klíčový nástroj budoucího úspěchu Vaší firmy!</h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
          <h2>PFC Group
     <h1>Digitální transformace jako klíčový nástroj budouc…
               <h3>Automatizujeme procesy
               <h3>Získáváme zákazníky
               <h3>Propojujeme uživatele
               <h3>Digitalizujeme firmy
               <h3>Řídíme projekty
               <h3>Pořádáme akce

Nadpisy na Vašej stránke nie sú v správnom poradí!

0 / 1

Počet nadpisov: 8

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 3

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 11
  • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 1
  • Počet externých nofollow odkazov: 1

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 2

Vaša stránka obsahuje tag iframe, zvážte ich nahradenie.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: -

Vaša stránka nemá vyplnenú ikonu stránky pre zariadenia Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 1334 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 11818 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'End Google Tag Manager (noscript) ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
18 / 24

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: NIE

Vaša stránka neobsahuje záhlavie. Zvážte pridanie tagu header.

0 / 1

Použitie päty strany: NIE

Vaša stránka neobsahuje pätu strany. Zvážte pridanie tagu footer.

0 / 1

Použitie navigácie: NIE

Vaša stránka neobsahuje navigáciu. Zvážte pridanie tagu nav.

0 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: NIE

Vaša stránka nemá rozdelený obsah do sekcií. Zvážte rozdelenie obsahu do tagov section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: website

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: https://www.pfcgroup.cz/

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: Pro Futuro Consulting - partner pro digitální transformaci

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: Transformujeme společnosti do digitálního prostředí. Nabízíme cloudové aplikace ZOHO. Pro všechny oblasti firemního využití. CRM, finance, reporting, HR, sklady, cloud úložiště, tvorba dokumentů a jiné.

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre popis stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Nastavenie titulného obrázku: https://www.pfcgroup.cz/LinkedIN_profil_300x300.jpg

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulný obrázok stránky.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
9 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 705

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo slov. Na stránke je '705' slov.

2 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
borderradius1px; | zpdividercontainer | media | marginblockstart50px; | figure | marginblockstart32px; | zpimagecontainer | digitální | zpdividercommonbefore{ | zpdividercommonafter

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
borderradius1px;81x0x0x0x
zpdividercontainer10x0x0x0x
media7x0x0x0x
marginblockstart50px;6x0x0x0x
figure6x0x0x0x
marginblockstart32px;6x0x0x0x
zpimagecontainer6x0x0x0x
digitální5x1x0x1x
zpdividercommonbefore{5x0x0x0x
zpdividercommonafter5x0x0x0x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 11.0 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
/favicon.png17.4 kB
https://www.pfcgroup.cz/11.0 kB
https://www.pfcgroup.cz/home11.0 kB
/css/zsite-core.css28.7 kB
/css/zsite-core.css28.7 kB
/template/11e99090e24449da89161385488cde53/stylesheets/style.css28.0 kB
/template/11e99090e24449da89161385488cde53/stylesheets/style.css28.0 kB
/template/11e99090e24449da89161385488cde53/stylesheets/sub-style.css0.1 kB
/template/11e99090e24449da89161385488cde53/stylesheets/sub-style.css0.1 kB
/zs-customcss.css0.1 kB
/zs-customcss.css0.1 kB
Linkované súbory skriptov
/zs-lang_cs_CZ.js14.6 kB
/js/zsite-core.js37.7 kB
/template/11e99090e24449da89161385488cde53/js/header.js5.3 kB
/template/11e99090e24449da89161385488cde53/js/eventhandler.js8.4 kB
/template/11e99090e24449da89161385488cde53/js/megamenu.js3.1 kB
Linkované súbory obrázkov
/pro-futuro-consulting-logo.png16.0 kB
/files/Loga/advanced-badge-new.png21.9 kB
/pro-futuro-consulting.png1.6 kB
CELKOM261.9 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 272.9 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 19

Výborne! Vaša stránka potrebuje k načítaniu primeraný počet požiadaviek.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky:
ChybaURL
400https://www.pfcgroup.cz/zoho cloud app/daktela-voip-system

Vaša stránka obsahuje odkazy, ktoré vedú na stránky, ktorých spracovanie skončí niektorou z chýb 4xx alebo 5xx.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
3 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(49 / 65)

75.4 %