Výsledok SEO testu

Posledné otestované URL z domény pemadk.sk:

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://www.pemadk.sk/test/

Načítané:
1. 3. 2023 10:00

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: Chyba

Obidve adresy 'https://pemadk.sk/test/' a 'https://www.pemadk.sk/test/' sú dostupné. Jedná sa o duplicitný obsah, jednu z adries presmerujte na druhú.

0 / 1

Dĺžka URL adresy: 27 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://www.pemadk.sk/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: https://www.pemadk.sk/sitemap.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
10 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: utf-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: -

Vaša stránka nemá správne nastavený použitý jazyk!

0 / 1

Meta titulok: Pema com, s.r.o.

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Návrhy, financovanie a realizácie projektov verejného osvetlenia, nabíjacích staníc, smartcity riešení a osvetlenia budov po celom Slovensku

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>NABÍJACIE STANICE</h1>
<h1>VEREJNÉ OSVETLENIE</h1>
<h1>ILUMINÁCIE</h1>

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov úrovne H1. Pre SEO je najlepšie, keď stránka obsahuje práve jeden nadpis úrovne H1.

1 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>NABÍJACIE STANICE
     <h1>VEREJNÉ OSVETLENIE
     <h1>ILUMINÁCIE
                         <h5>Otváracie hodiny
                         <h5>Adresa
                         <h5>Kontakt

Nadpisy na Vašej stránke nie sú v správnom poradí!

0 / 1

Počet nadpisov: 6

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 5

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
 • Počet interných follow odkazov: 3
 • Počet interných nofollow odkazov: 0

Vaša stránka obsahuje menej než 5 follow interných odkazov, zvážte lepšie interné prelinkovanie stránky.

1 / 2

Počet odkazov:
 • Počet externých follow odkazov: 6
 • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránku pre zariadenia Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 392 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 595 znakov.

Výborne! Viac než polovica všetkého textu na stránke je umiestnená v odstavcoch.

1 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'Theme Custom ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
18 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje záhlavie.

1 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: NIE

Vaša stránka nemá rozdelený obsah do sekcií. Zvážte rozdelenie obsahu do tagov section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: website

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre URL stránky!

0 / 2

Titulok stránky: Pema com, s.r.o.

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: WEB spoločnosti Pema com, s.r.o.

Vaša stránka má nastavený tag pre popis stránky, ale jeho hodnota je menšia než 50 znakov. Zvážte jeho rozšírenie.

1 / 2

Nastavenie titulného obrázku: https://www.pemadk.sk/assets/website/pictures/iluminacie-KostolDK_Katarina.jpg

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulný obrázok stránky.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
6 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 82

Vaša stránka obsahuje príliš málo textu. Na stránke je iba '82' slov.

0 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
osvetlenia | nabíjacie | verejné | osvetlenie | pema | viac | realizácie | návrhy | stanice | email

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
osvetlenia3x0x2x0x
nabíjacie3x0x0x1x
verejné2x0x0x1x
osvetlenie2x0x0x1x
pema2x1x0x0x
viac2x0x0x0x
realizácie2x0x1x0x
návrhy2x0x1x0x
stanice2x0x0x1x
email1x0x0x0x

V tabuľke nájdete zoznam slov, u ktorých by sa oplatilo zvážiť ich pridanie do titulku, popisu alebo nadpisov.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
1 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 4.9 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
/assets/website/img/favicon/apple-touch-icon.png?v=Pema_20201.0 kB
/assets/website/img/favicon/favicon-192x192.png?v=Pema_20202.9 kB
/assets/website/img/favicon/favicon-144x144.png?v=Pema_20202.2 kB
/assets/website/img/favicon/favicon-96x96.png?v=Pema_20201.4 kB
/assets/website/img/favicon/favicon-48x48.png?v=Pema_20200.7 kB
/assets/website/img/favicon/favicon-32x32.png?v=Pema_20200.5 kB
/assets/website/img/favicon/favicon-16x16.png?v=Pema_20200.4 kB
/assets/website/img/favicon/manifest.json?v=Pema_20200.2 kB
/assets/website/img/favicon/safari-pinned-tab.svg?v=Pema_20200.6 kB
/assets/website/img/favicon/favicon.ico?v=Pema_20208.7 kB
/assets/charge/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css23.9 kB
/assets/charge/vendor/fontawesome-free/css/all.min.css12.9 kB
/assets/charge/vendor/animate/animate.compat.css5.2 kB
/assets/charge/vendor/simple-line-icons/css/simple-line-icons.min.css2.4 kB
/assets/charge/vendor/owl.carousel/assets/owl.carousel.min.css1.1 kB
/assets/charge/vendor/owl.carousel/assets/owl.theme.default.min.css0.5 kB
/assets/charge/vendor/magnific-popup/magnific-popup.min.css1.6 kB
/assets/charge/css/theme.css23.9 kB
/assets/charge/css/theme-elements.css52.3 kB
/assets/charge/css/theme-blog.css1.4 kB
/assets/charge/css/theme-shop.css3.0 kB
/assets/charge/css/skins/default.css15.8 kB
/assets/charge/css/custom.css?v=Pema_20202.5 kB
Linkované súbory skriptov
/assets/charge/vendor/modernizr/modernizr.min.js4.0 kB
/assets/charge/vendor/jquery/jquery.min.js30.9 kB
/assets/charge/vendor/jquery.appear/jquery.appear.min.js0.7 kB
/assets/charge/vendor/jquery.easing/jquery.easing.min.js0.8 kB
/assets/charge/vendor/jquery.cookie/jquery.cookie.min.js0.7 kB
/assets/charge/vendor/popper/umd/popper.min.js7.5 kB
/assets/charge/vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js14.9 kB
/assets/charge/vendor/jquery.validation/jquery.validate.min.js7.8 kB
/assets/charge/vendor/jquery.easy-pie-chart/jquery.easypiechart.min.js1.7 kB
/assets/charge/vendor/jquery.gmap/jquery.gmap.min.js1.3 kB
/assets/charge/vendor/lazysizes/lazysizes.min.js3.5 kB
/assets/charge/vendor/isotope/jquery.isotope.min.js13.4 kB
/assets/charge/vendor/owl.carousel/owl.carousel.min.js11.4 kB
/assets/charge/vendor/magnific-popup/jquery.magnific-popup.min.js7.3 kB
/assets/charge/vendor/vide/jquery.vide.min.js1.9 kB
/assets/charge/vendor/vivus/vivus.min.js3.9 kB
/assets/charge/js/theme.js55.5 kB
/assets/charge/js/theme.init.js1.7 kB
/assets/charge/js/custom.js?v=Pema_20200.0 kB
Linkované súbory obrázkov
/assets/charge/img/logos/Pema-logo-09-plain.png8.6 kB
/assets/charge/img/slides/slide-title-border-light.png0.1 kB
/assets/charge/img/slides/slide-title-border-light.png0.1 kB
/assets/charge/img/slides/slide-title-border-light.png0.1 kB
/assets/charge/img/slides/slide-title-border-light.png0.1 kB
CELKOM343.0 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 347.9 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 47

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(48 / 64)

75.0 %

Kto sme a čo vieme?

Sme jedna z popredných firiem na poli SEO v ČR.

V obore SEO pôsobíme už radu rokov a SEO je našou primárnou činnosťou. Vieme vylepšiť Vaše pozície vo vyhľadávačoch a tým zvýšiť relevantnú návštevnosť Vášho webu. Naša cenová politika je dostupná väčšine, napriek tomu zachovávame vysokú kvalitu našich služieb.

máme
12
rokov skúseností
pomohli sme
1328
klientom
práve teraz máme
211
webov pod palcom
náš tím napísal už
358467
PR článkov

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktný formulár

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://www.pemadk.sk/test/

Načítané:
1. 3. 2023 10:00

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: Chyba

Obidve adresy 'https://pemadk.sk/test/' a 'https://www.pemadk.sk/test/' sú dostupné. Jedná sa o duplicitný obsah, jednu z adries presmerujte na druhú.

0 / 1

Dĺžka URL adresy: 27 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://www.pemadk.sk/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: https://www.pemadk.sk/sitemap.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
10 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: utf-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: -

Vaša stránka nemá správne nastavený použitý jazyk!

0 / 1

Meta titulok: Pema com, s.r.o.

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Návrhy, financovanie a realizácie projektov verejného osvetlenia, nabíjacích staníc, smartcity riešení a osvetlenia budov po celom Slovensku

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>NABÍJACIE STANICE</h1>
<h1>VEREJNÉ OSVETLENIE</h1>
<h1>ILUMINÁCIE</h1>

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov úrovne H1. Pre SEO je najlepšie, keď stránka obsahuje práve jeden nadpis úrovne H1.

1 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>NABÍJACIE STANICE
     <h1>VEREJNÉ OSVETLENIE
     <h1>ILUMINÁCIE
                         <h5>Otváracie hodiny
                         <h5>Adresa
                         <h5>Kontakt

Nadpisy na Vašej stránke nie sú v správnom poradí!

0 / 1

Počet nadpisov: 6

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 5

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
 • Počet interných follow odkazov: 3
 • Počet interných nofollow odkazov: 0

Vaša stránka obsahuje menej než 5 follow interných odkazov, zvážte lepšie interné prelinkovanie stránky.

1 / 2

Počet odkazov:
 • Počet externých follow odkazov: 6
 • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránku pre zariadenia Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 392 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 595 znakov.

Výborne! Viac než polovica všetkého textu na stránke je umiestnená v odstavcoch.

1 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'Theme Custom ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
18 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje záhlavie.

1 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: NIE

Vaša stránka nemá rozdelený obsah do sekcií. Zvážte rozdelenie obsahu do tagov section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: website

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre URL stránky!

0 / 2

Titulok stránky: Pema com, s.r.o.

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: WEB spoločnosti Pema com, s.r.o.

Vaša stránka má nastavený tag pre popis stránky, ale jeho hodnota je menšia než 50 znakov. Zvážte jeho rozšírenie.

1 / 2

Nastavenie titulného obrázku: https://www.pemadk.sk/assets/website/pictures/iluminacie-KostolDK_Katarina.jpg

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulný obrázok stránky.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
6 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 82

Vaša stránka obsahuje príliš málo textu. Na stránke je iba '82' slov.

0 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
osvetlenia | nabíjacie | verejné | osvetlenie | pema | viac | realizácie | návrhy | stanice | email

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
osvetlenia3x0x2x0x
nabíjacie3x0x0x1x
verejné2x0x0x1x
osvetlenie2x0x0x1x
pema2x1x0x0x
viac2x0x0x0x
realizácie2x0x1x0x
návrhy2x0x1x0x
stanice2x0x0x1x
email1x0x0x0x

V tabuľke nájdete zoznam slov, u ktorých by sa oplatilo zvážiť ich pridanie do titulku, popisu alebo nadpisov.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
1 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 4.9 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
/assets/website/img/favicon/apple-touch-icon.png?v=Pema_20201.0 kB
/assets/website/img/favicon/favicon-192x192.png?v=Pema_20202.9 kB
/assets/website/img/favicon/favicon-144x144.png?v=Pema_20202.2 kB
/assets/website/img/favicon/favicon-96x96.png?v=Pema_20201.4 kB
/assets/website/img/favicon/favicon-48x48.png?v=Pema_20200.7 kB
/assets/website/img/favicon/favicon-32x32.png?v=Pema_20200.5 kB
/assets/website/img/favicon/favicon-16x16.png?v=Pema_20200.4 kB
/assets/website/img/favicon/manifest.json?v=Pema_20200.2 kB
/assets/website/img/favicon/safari-pinned-tab.svg?v=Pema_20200.6 kB
/assets/website/img/favicon/favicon.ico?v=Pema_20208.7 kB
/assets/charge/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css23.9 kB
/assets/charge/vendor/fontawesome-free/css/all.min.css12.9 kB
/assets/charge/vendor/animate/animate.compat.css5.2 kB
/assets/charge/vendor/simple-line-icons/css/simple-line-icons.min.css2.4 kB
/assets/charge/vendor/owl.carousel/assets/owl.carousel.min.css1.1 kB
/assets/charge/vendor/owl.carousel/assets/owl.theme.default.min.css0.5 kB
/assets/charge/vendor/magnific-popup/magnific-popup.min.css1.6 kB
/assets/charge/css/theme.css23.9 kB
/assets/charge/css/theme-elements.css52.3 kB
/assets/charge/css/theme-blog.css1.4 kB
/assets/charge/css/theme-shop.css3.0 kB
/assets/charge/css/skins/default.css15.8 kB
/assets/charge/css/custom.css?v=Pema_20202.5 kB
Linkované súbory skriptov
/assets/charge/vendor/modernizr/modernizr.min.js4.0 kB
/assets/charge/vendor/jquery/jquery.min.js30.9 kB
/assets/charge/vendor/jquery.appear/jquery.appear.min.js0.7 kB
/assets/charge/vendor/jquery.easing/jquery.easing.min.js0.8 kB
/assets/charge/vendor/jquery.cookie/jquery.cookie.min.js0.7 kB
/assets/charge/vendor/popper/umd/popper.min.js7.5 kB
/assets/charge/vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js14.9 kB
/assets/charge/vendor/jquery.validation/jquery.validate.min.js7.8 kB
/assets/charge/vendor/jquery.easy-pie-chart/jquery.easypiechart.min.js1.7 kB
/assets/charge/vendor/jquery.gmap/jquery.gmap.min.js1.3 kB
/assets/charge/vendor/lazysizes/lazysizes.min.js3.5 kB
/assets/charge/vendor/isotope/jquery.isotope.min.js13.4 kB
/assets/charge/vendor/owl.carousel/owl.carousel.min.js11.4 kB
/assets/charge/vendor/magnific-popup/jquery.magnific-popup.min.js7.3 kB
/assets/charge/vendor/vide/jquery.vide.min.js1.9 kB
/assets/charge/vendor/vivus/vivus.min.js3.9 kB
/assets/charge/js/theme.js55.5 kB
/assets/charge/js/theme.init.js1.7 kB
/assets/charge/js/custom.js?v=Pema_20200.0 kB
Linkované súbory obrázkov
/assets/charge/img/logos/Pema-logo-09-plain.png8.6 kB
/assets/charge/img/slides/slide-title-border-light.png0.1 kB
/assets/charge/img/slides/slide-title-border-light.png0.1 kB
/assets/charge/img/slides/slide-title-border-light.png0.1 kB
/assets/charge/img/slides/slide-title-border-light.png0.1 kB
CELKOM343.0 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 347.9 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 47

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(48 / 64)

75.0 %

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://www.pemadk.sk/

Načítané:
1. 3. 2023 09:58

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: Chyba

Obidve adresy 'https://pemadk.sk' a 'https://www.pemadk.sk' sú dostupné. Jedná sa o duplicitný obsah, jednu z adries presmerujte na druhú.

0 / 1

Dĺžka URL adresy: 22 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://www.pemadk.sk/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: https://www.pemadk.sk/sitemap.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
10 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: utf-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: sk

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Pema com, s.r.o.

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: WEB spoločnosti Pema com, s.r.o.

Meta popis má menej než 50 znakov. Vaša stránka má nastavený meta popis, ale ten je príliš krátky.

1 / 2

Nadpis H1:
<h1>Pema com, s.r.o.</h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>Pema com, s.r.o.

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov a sú použité v správnom poradí.

1 / 1

Počet nadpisov: 1

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 7

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
 • Počet interných follow odkazov: 2
 • Počet interných nofollow odkazov: 0

Vaša stránka obsahuje menej než 5 follow interných odkazov, zvážte lepšie interné prelinkovanie stránky.

1 / 2

Počet odkazov:
 • Počet externých follow odkazov: 4
 • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránku pre zariadenia Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 1662 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 1681 znakov.

Výborne! Viac než polovica všetkého textu na stránke je umiestnená v odstavcoch.

1 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'Navigation ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
20 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: NIE

Vaša stránka neobsahuje záhlavie. Zvážte pridanie tagu header.

0 / 1

Použitie päty strany: NIE

Vaša stránka neobsahuje pätu strany. Zvážte pridanie tagu footer.

0 / 1

Použitie navigácie: NIE

Vaša stránka neobsahuje navigáciu. Zvážte pridanie tagu nav.

0 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: NIE

Vaša stránka nemá rozdelený obsah do sekcií. Zvážte rozdelenie obsahu do tagov section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: website

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre URL stránky!

0 / 2

Titulok stránky: Pema com, s.r.o.

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: WEB spoločnosti Pema com, s.r.o.

Vaša stránka má nastavený tag pre popis stránky, ale jeho hodnota je menšia než 50 znakov. Zvážte jeho rozšírenie.

1 / 2

Nastavenie titulného obrázku: https://www.pemadk.sk/assets/website/pictures/verejne-osvetlenie3.jpg

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulný obrázok stránky.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
6 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 227

Vaša stránka neobsahuje moc textu. Na stránke je '227' slov, zvážte pridanie viac textu.

1 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
firmy | svietidlá | slovensku | osvetlenia | pema | roku | rosa | zastúpenie | oficiálne | osvetlenie

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
firmy5x0x0x0x
svietidlá3x0x0x0x
slovensku3x0x0x0x
osvetlenia3x0x0x0x
pema2x1x1x1x
roku2x0x0x0x
rosa2x0x0x0x
zastúpenie2x0x0x0x
oficiálne2x0x0x0x
osvetlenie2x0x0x0x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
2 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 4.6 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
/assets/website/img/favicon/apple-touch-icon.png?v=Pema_20221.0 kB
/assets/website/img/favicon/favicon-192x192.png?v=Pema_20222.9 kB
/assets/website/img/favicon/favicon-144x144.png?v=Pema_20222.2 kB
/assets/website/img/favicon/favicon-96x96.png?v=Pema_20221.4 kB
/assets/website/img/favicon/favicon-48x48.png?v=Pema_20220.7 kB
/assets/website/img/favicon/favicon-32x32.png?v=Pema_20220.5 kB
/assets/website/img/favicon/favicon-16x16.png?v=Pema_20220.4 kB
/assets/website/img/favicon/manifest.json?v=Pema_20220.2 kB
/assets/website/img/favicon/safari-pinned-tab.svg?v=Pema_20220.6 kB
/assets/website/img/favicon/favicon.ico?v=Pema_20228.7 kB
/assets/website/css/style.css0.7 kB
/assets/website/css/supersized.css0.7 kB
/assets/website/theme/supersized.shutter.css1.5 kB
/assets/website/css/tooltip.css0.1 kB
Linkované súbory skriptov
/assets/website/js/jquery-1.8.0.min.js33.1 kB
/assets/website/js/jquery.easing.min.js1.9 kB
/assets/website/js/supersized.3.2.7.min.js3.4 kB
/assets/website/theme/supersized.shutter.js3.2 kB
/assets/website/js/tooltip.js0.6 kB
Linkované súbory obrázkov
/assets/website/img/img_logos/logo_PemaVO.png10.4 kB
/assets/website/img/img_logos/logo_PemaLED.png14.4 kB
/assets/website/img/img_logos/logo_PemaZ2.png13.8 kB
/assets/website/img/img_logos/logo_PemaSHOP2.png18.0 kB
/assets/website/img/25years.png5.9 kB
/assets/website/img/pause.png1.1 kB
/assets/website/img/button-tray-up.png1.5 kB
CELKOM128.9 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 133.6 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 26

Výborne! Vaša stránka potrebuje k načítaniu primeraný počet požiadaviek.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 5

Ostatné


Responzivita: Nie je responzívny

Vaša stránka nie je responzívna a nemá nastavený meta tag viewport.

0 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
3 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(48 / 64)

75.0 %