Výsledok SEO testu

Posledné otestované URL z domény party-ohnostroje.sk:

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://www.party-ohnostroje.sk/

Načítané:
28. 11. 2022 18:57

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: OK

Výborne! Obidve adresy 'https://party-ohnostroje.sk' a 'https://www.party-ohnostroje.sk' boli presmerované na rovnakú URL adresu.

1 / 1

Dĺžka URL adresy: 32 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://www.party-ohnostroje.sk/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: http://www.party-ohnostroje.sk/1_sk_0_sitemap.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
11 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: utf-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: sk-sk

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: OhŠostroje a zábavná pyrotechnika | party-ohnostroje.sk

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Pyrotechnika a ohÅ ostroje pre každého. Kompaktný ohÅ ostroj, profi ohÅ ostroje, prskavky na tortu, dymovnice. Rýchle dodanie. Nakupujte od profesionálov za najlepÅ¡ie ceny. â

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>Párty ohŠostroje a zábavná pyrotechnika</h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
               <h3>Mám viac ako 18 rokov.
          <h2>Kategórie
                         <h5>PETARDA 20ks
     <h1>Párty ohÅ ostroje a zábavná pyrotechnika
          <h2>Oficiálny eshop Pyrocollection
               <h3>Recenzie
                    <h4>NaÅ¡i dodávatelia:
               <h3>INFO
               <h3>PLATBA
                    <h4>SpoloÄ nosÅ¥ PyroCollection, Slovakia s.r.o.
                    <h4>Sledujte nás
                    <h4>Kategórie
                    <h4>Informácie
                    <h4>Môj ÃºÄ et
                    <h4>Store Information

Nadpisy na Vašej stránke nie sú v správnom poradí!

0 / 1

Počet nadpisov: 15

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 10

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: 2

Vaša stránka obsahuje obrázky, ktoré nemajú vyplnený popisok (atribút alt).

0 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 71
  • Počet interných nofollow odkazov: 9

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 5
  • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 1

Vaša stránka obsahuje tag iframe, zvážte ich nahradenie.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: -

Vaša stránka nemá vyplnenú ikonu stránky pre zariadenia Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 1002 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 3096 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: '#page ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
16 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: NIE

Vaša stránka nepoužíva štandard HTML 5. Zvážte jeho použitie.

0 / 1

Použitie záhlavia: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje záhlavie.

1 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: website

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: http://www.party-ohnostroje.sk/

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: Ohňostroje a zábavná pyrotechnika - party-ohnostroje.sk

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: Pyrotechnika a ohÅ ostroje pre každého. Kompaktný ohÅ ostroj, profi ohÅ ostroje, prskavky na tortu, dymovnice. Rýchle dodanie. Nakupujte od profesionálov za najlepÅ¡ie ceny. â

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre popis stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Nastavenie titulného obrázku: http://www.party-ohnostroje.skhttps://www.party-ohnostroje.sk/img/oh-logo-1573843546.jpg

Vaša stránka má nastavený tag pre titulný obrázok stránky, ale jeho hodnota neobsahuje validnú úplnú URL adresu.

1 / 2


Dosiahnuté skóre:
8 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 439

Vaša stránka neobsahuje moc textu. Na stránke je '439' slov, zvážte pridanie viac textu.

1 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
prskavky | ostroje | produkty | pyrocollection | ostroj | pyrotechnika | slovakia | produkt | rokov | spolu

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
prskavky14x0x1x0x
ostroje8x1x2x1x
produkty6x0x0x0x
pyrocollection5x0x0x2x
ostroj5x0x1x0x
pyrotechnika5x1x1x1x
slovakia4x0x0x1x
produkt4x0x0x0x
rokov3x0x0x1x
spolu3x0x0x0x

V tabuľke nájdete zoznam slov, u ktorých by sa oplatilo zvážiť ich pridanie do titulku, popisu alebo nadpisov.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
2 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 19.2 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
/img/favicon.ico?166939181421.2 kB
/img/favicon.ico?166939181421.2 kB
/themes/default-bootstrap/css/global.css37.2 kB
/themes/default-bootstrap/css/autoload/highdpi.css0.2 kB
/themes/default-bootstrap/css/autoload/responsive-tables.css0.5 kB
/themes/default-bootstrap/css/autoload/uniform.default.css2.4 kB
/js/jquery/plugins/fancybox/jquery.fancybox.css1.4 kB
/themes/default-bootstrap/css/modules/blockbanner/blockbanner.css0.2 kB
/themes/default-bootstrap/css/modules/blockcart/blockcart.css2.8 kB
/js/jquery/plugins/bxslider/jquery.bxslider.css1.0 kB
/themes/default-bootstrap/css/modules/blockcategories/blockcategories.css0.8 kB
/modules/editorial/css/editorial.css0.3 kB
/themes/default-bootstrap/css/modules/blockcontact/blockcontact.css0.6 kB
/modules/blockleotopmenu/css/blockleotopmenu.css0.1 kB
/themes/default-bootstrap/css/modules/blockmyaccountfooter/blockmyaccount.css0.0 kB
/themes/default-bootstrap/css/modules/blocksearch/blocksearch.css0.6 kB
/js/jquery/plugins/autocomplete/jquery.autocomplete.css0.5 kB
/themes/default-bootstrap/css/modules/blockspecials/blockspecials.css0.0 kB
/themes/default-bootstrap/css/modules/blocktags/blocktags.css0.3 kB
/themes/default-bootstrap/css/modules/blockuserinfo/blockuserinfo.css0.3 kB
/themes/default-bootstrap/css/modules/blockviewed/blockviewed.css0.2 kB
/themes/default-bootstrap/css/modules/homeslider/homeslider.css0.9 kB
/modules/themeconfigurator/css/hooks.css0.4 kB
/modules/themeconfigurator/css/theme8.css1.1 kB
/themes/default-bootstrap/css/modules/blocktopmenu/css/blocktopmenu.css0.1 kB
/themes/default-bootstrap/css/modules/blocktopmenu/css/superfish-modified.css1.5 kB
/modules/codwfeeplus/views/css/style-front.css0.8 kB
/modules/paypal/views/css/paypal.css3.8 kB
/modules/dm_cookies/css/dm_cookies.css3.1 kB
/modules/belvg_verpage/css/belvg_verpage.css0.6 kB
https://www.party-ohnostroje.sk/modules/bavideotab/views/css/hookcss16.css0.8 kB
Linkované súbory skriptov
/js/jquery/jquery-1.11.0.min.js33.4 kB
/js/jquery/jquery-migrate-1.2.1.min.js3.1 kB
/js/jquery/plugins/jquery.easing.js1.2 kB
/js/tools.js6.3 kB
/themes/default-bootstrap/js/global.js5.6 kB
/themes/default-bootstrap/js/autoload/10-bootstrap.min.js7.2 kB
/themes/default-bootstrap/js/autoload/15-jquery.total-storage.min.js1.0 kB
/themes/default-bootstrap/js/autoload/15-jquery.uniform-modified-pts.js7.9 kB
/js/jquery/plugins/fancybox/jquery.fancybox.js8.6 kB
/themes/default-bootstrap/js/modules/blockcart/ajax-cart.js7.8 kB
/js/jquery/plugins/jquery.scrollTo.js1.3 kB
/js/jquery/plugins/jquery.serialScroll.js1.0 kB
/js/jquery/plugins/bxslider/jquery.bxslider.js5.2 kB
/themes/default-bootstrap/js/tools/treeManagement.js1.1 kB
/js/jquery/plugins/autocomplete/jquery.autocomplete.js6.5 kB
/themes/default-bootstrap/js/modules/blocksearch/blocksearch.js1.5 kB
/themes/default-bootstrap/js/modules/homeslider/js/homeslider.js0.9 kB
/themes/default-bootstrap/js/modules/blocktopmenu/js/hoverIntent.js1.6 kB
/themes/default-bootstrap/js/modules/blocktopmenu/js/superfish-modified.js2.3 kB
/themes/default-bootstrap/js/modules/blocktopmenu/js/blocktopmenu.js1.5 kB
/modules/codwfeeplus/views/js/front-reorder.js0.7 kB
/modules/belvg_verpage/js/belvg_verpage.js1.3 kB
/themes/default-bootstrap/js/index.js0.6 kB
https://www.party-ohnostroje.sk/modules/bavideotab/views/js/videopopup.js1.1 kB
Linkované súbory obrázkov
https://www.party-ohnostroje.sk/modules/blockbanner/img/e2fc1e114392d2f4c16bd9eef8e6cb3d.jpg80.4 kB
https://www.party-ohnostroje.sk/img/oh-logo-1573843546.jpg13.9 kB
/img/cms/Shipping-Icon-Image.png6.6 kB
https://www.party-ohnostroje.sk/39-small_default/txp010-petarda.jpg3.7 kB
https://www.party-ohnostroje.sk/img/cms/BANER202201.jpg301.3 kB
https://www.party-ohnostroje.sk/img/cms/BANER202202.jpg329.1 kB
https://www.party-ohnostroje.sk/img/cms/BANER202203.jpg296.6 kB
https://www.party-ohnostroje.sk/img/cms/BANER-B.jpg868.7 kB
/img/cms/trofeje.jpg176.1 kB
https://www.party-ohnostroje.sk/img/cms/dodavatelia.jpg32.5 kB
CELKOM2 322.6 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 2 341.8 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 65

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky:
ChybaURL
500https://www.party-ohnostroje.sk/my-account
https://www.party-ohnostroje.sk/order-history
Poznámka: Bolo otestovaných iba 30 náhodne vybraných interných odkazov. Vaša stránka obsahuje 80 interných odkazov.

Vaša stránka obsahuje odkazy, ktoré vedú na stránky, ktorých spracovanie skončí niektorou z chýb 4xx alebo 5xx.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
3 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(49 / 64)

76.6 %

Kto sme a čo vieme?

Sme jedna z popredných firiem na poli SEO v ČR.

V obore SEO pôsobíme už radu rokov a SEO je našou primárnou činnosťou. Vieme vylepšiť Vaše pozície vo vyhľadávačoch a tým zvýšiť relevantnú návštevnosť Vášho webu. Naša cenová politika je dostupná väčšine, napriek tomu zachovávame vysokú kvalitu našich služieb.

máme
13
rokov skúseností
pomohli sme
1328
klientom
práve teraz máme
211
webov pod palcom
náš tím napísal už
358467
PR článkov

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktný formulár

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://www.party-ohnostroje.sk/

Načítané:
28. 11. 2022 18:57

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: OK

Výborne! Obidve adresy 'https://party-ohnostroje.sk' a 'https://www.party-ohnostroje.sk' boli presmerované na rovnakú URL adresu.

1 / 1

Dĺžka URL adresy: 32 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://www.party-ohnostroje.sk/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: http://www.party-ohnostroje.sk/1_sk_0_sitemap.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
11 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: utf-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: sk-sk

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: OhŠostroje a zábavná pyrotechnika | party-ohnostroje.sk

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Pyrotechnika a ohÅ ostroje pre každého. Kompaktný ohÅ ostroj, profi ohÅ ostroje, prskavky na tortu, dymovnice. Rýchle dodanie. Nakupujte od profesionálov za najlepÅ¡ie ceny. â

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>Párty ohŠostroje a zábavná pyrotechnika</h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
               <h3>Mám viac ako 18 rokov.
          <h2>Kategórie
                         <h5>PETARDA 20ks
     <h1>Párty ohÅ ostroje a zábavná pyrotechnika
          <h2>Oficiálny eshop Pyrocollection
               <h3>Recenzie
                    <h4>NaÅ¡i dodávatelia:
               <h3>INFO
               <h3>PLATBA
                    <h4>SpoloÄ nosÅ¥ PyroCollection, Slovakia s.r.o.
                    <h4>Sledujte nás
                    <h4>Kategórie
                    <h4>Informácie
                    <h4>Môj ÃºÄ et
                    <h4>Store Information

Nadpisy na Vašej stránke nie sú v správnom poradí!

0 / 1

Počet nadpisov: 15

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 10

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: 2

Vaša stránka obsahuje obrázky, ktoré nemajú vyplnený popisok (atribút alt).

0 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 71
  • Počet interných nofollow odkazov: 9

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 5
  • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 1

Vaša stránka obsahuje tag iframe, zvážte ich nahradenie.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: -

Vaša stránka nemá vyplnenú ikonu stránky pre zariadenia Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 1002 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 3096 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: '#page ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
16 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: NIE

Vaša stránka nepoužíva štandard HTML 5. Zvážte jeho použitie.

0 / 1

Použitie záhlavia: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje záhlavie.

1 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: website

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: http://www.party-ohnostroje.sk/

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: Ohňostroje a zábavná pyrotechnika - party-ohnostroje.sk

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: Pyrotechnika a ohÅ ostroje pre každého. Kompaktný ohÅ ostroj, profi ohÅ ostroje, prskavky na tortu, dymovnice. Rýchle dodanie. Nakupujte od profesionálov za najlepÅ¡ie ceny. â

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre popis stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Nastavenie titulného obrázku: http://www.party-ohnostroje.skhttps://www.party-ohnostroje.sk/img/oh-logo-1573843546.jpg

Vaša stránka má nastavený tag pre titulný obrázok stránky, ale jeho hodnota neobsahuje validnú úplnú URL adresu.

1 / 2


Dosiahnuté skóre:
8 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 439

Vaša stránka neobsahuje moc textu. Na stránke je '439' slov, zvážte pridanie viac textu.

1 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
prskavky | ostroje | produkty | pyrocollection | ostroj | pyrotechnika | slovakia | produkt | rokov | spolu

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
prskavky14x0x1x0x
ostroje8x1x2x1x
produkty6x0x0x0x
pyrocollection5x0x0x2x
ostroj5x0x1x0x
pyrotechnika5x1x1x1x
slovakia4x0x0x1x
produkt4x0x0x0x
rokov3x0x0x1x
spolu3x0x0x0x

V tabuľke nájdete zoznam slov, u ktorých by sa oplatilo zvážiť ich pridanie do titulku, popisu alebo nadpisov.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
2 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 19.2 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
/img/favicon.ico?166939181421.2 kB
/img/favicon.ico?166939181421.2 kB
/themes/default-bootstrap/css/global.css37.2 kB
/themes/default-bootstrap/css/autoload/highdpi.css0.2 kB
/themes/default-bootstrap/css/autoload/responsive-tables.css0.5 kB
/themes/default-bootstrap/css/autoload/uniform.default.css2.4 kB
/js/jquery/plugins/fancybox/jquery.fancybox.css1.4 kB
/themes/default-bootstrap/css/modules/blockbanner/blockbanner.css0.2 kB
/themes/default-bootstrap/css/modules/blockcart/blockcart.css2.8 kB
/js/jquery/plugins/bxslider/jquery.bxslider.css1.0 kB
/themes/default-bootstrap/css/modules/blockcategories/blockcategories.css0.8 kB
/modules/editorial/css/editorial.css0.3 kB
/themes/default-bootstrap/css/modules/blockcontact/blockcontact.css0.6 kB
/modules/blockleotopmenu/css/blockleotopmenu.css0.1 kB
/themes/default-bootstrap/css/modules/blockmyaccountfooter/blockmyaccount.css0.0 kB
/themes/default-bootstrap/css/modules/blocksearch/blocksearch.css0.6 kB
/js/jquery/plugins/autocomplete/jquery.autocomplete.css0.5 kB
/themes/default-bootstrap/css/modules/blockspecials/blockspecials.css0.0 kB
/themes/default-bootstrap/css/modules/blocktags/blocktags.css0.3 kB
/themes/default-bootstrap/css/modules/blockuserinfo/blockuserinfo.css0.3 kB
/themes/default-bootstrap/css/modules/blockviewed/blockviewed.css0.2 kB
/themes/default-bootstrap/css/modules/homeslider/homeslider.css0.9 kB
/modules/themeconfigurator/css/hooks.css0.4 kB
/modules/themeconfigurator/css/theme8.css1.1 kB
/themes/default-bootstrap/css/modules/blocktopmenu/css/blocktopmenu.css0.1 kB
/themes/default-bootstrap/css/modules/blocktopmenu/css/superfish-modified.css1.5 kB
/modules/codwfeeplus/views/css/style-front.css0.8 kB
/modules/paypal/views/css/paypal.css3.8 kB
/modules/dm_cookies/css/dm_cookies.css3.1 kB
/modules/belvg_verpage/css/belvg_verpage.css0.6 kB
https://www.party-ohnostroje.sk/modules/bavideotab/views/css/hookcss16.css0.8 kB
Linkované súbory skriptov
/js/jquery/jquery-1.11.0.min.js33.4 kB
/js/jquery/jquery-migrate-1.2.1.min.js3.1 kB
/js/jquery/plugins/jquery.easing.js1.2 kB
/js/tools.js6.3 kB
/themes/default-bootstrap/js/global.js5.6 kB
/themes/default-bootstrap/js/autoload/10-bootstrap.min.js7.2 kB
/themes/default-bootstrap/js/autoload/15-jquery.total-storage.min.js1.0 kB
/themes/default-bootstrap/js/autoload/15-jquery.uniform-modified-pts.js7.9 kB
/js/jquery/plugins/fancybox/jquery.fancybox.js8.6 kB
/themes/default-bootstrap/js/modules/blockcart/ajax-cart.js7.8 kB
/js/jquery/plugins/jquery.scrollTo.js1.3 kB
/js/jquery/plugins/jquery.serialScroll.js1.0 kB
/js/jquery/plugins/bxslider/jquery.bxslider.js5.2 kB
/themes/default-bootstrap/js/tools/treeManagement.js1.1 kB
/js/jquery/plugins/autocomplete/jquery.autocomplete.js6.5 kB
/themes/default-bootstrap/js/modules/blocksearch/blocksearch.js1.5 kB
/themes/default-bootstrap/js/modules/homeslider/js/homeslider.js0.9 kB
/themes/default-bootstrap/js/modules/blocktopmenu/js/hoverIntent.js1.6 kB
/themes/default-bootstrap/js/modules/blocktopmenu/js/superfish-modified.js2.3 kB
/themes/default-bootstrap/js/modules/blocktopmenu/js/blocktopmenu.js1.5 kB
/modules/codwfeeplus/views/js/front-reorder.js0.7 kB
/modules/belvg_verpage/js/belvg_verpage.js1.3 kB
/themes/default-bootstrap/js/index.js0.6 kB
https://www.party-ohnostroje.sk/modules/bavideotab/views/js/videopopup.js1.1 kB
Linkované súbory obrázkov
https://www.party-ohnostroje.sk/modules/blockbanner/img/e2fc1e114392d2f4c16bd9eef8e6cb3d.jpg80.4 kB
https://www.party-ohnostroje.sk/img/oh-logo-1573843546.jpg13.9 kB
/img/cms/Shipping-Icon-Image.png6.6 kB
https://www.party-ohnostroje.sk/39-small_default/txp010-petarda.jpg3.7 kB
https://www.party-ohnostroje.sk/img/cms/BANER202201.jpg301.3 kB
https://www.party-ohnostroje.sk/img/cms/BANER202202.jpg329.1 kB
https://www.party-ohnostroje.sk/img/cms/BANER202203.jpg296.6 kB
https://www.party-ohnostroje.sk/img/cms/BANER-B.jpg868.7 kB
/img/cms/trofeje.jpg176.1 kB
https://www.party-ohnostroje.sk/img/cms/dodavatelia.jpg32.5 kB
CELKOM2 322.6 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 2 341.8 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 65

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky:
ChybaURL
500https://www.party-ohnostroje.sk/my-account
https://www.party-ohnostroje.sk/order-history
Poznámka: Bolo otestovaných iba 30 náhodne vybraných interných odkazov. Vaša stránka obsahuje 80 interných odkazov.

Vaša stránka obsahuje odkazy, ktoré vedú na stránky, ktorých spracovanie skončí niektorou z chýb 4xx alebo 5xx.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
3 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(49 / 64)

76.6 %