Výsledok SEO testu

Posledné otestované URL z domény ozpksr.sk:

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://www.ozpksr.sk/

Načítané:
9. 7. 2022 06:37

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 1

Vaše URL adresa je 1 krát přesměrována na jinou URL! Pro SEO je lepší používat adresy bez přesměrování.

1 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování na www: Adresa 'https://ozpksr.sk' byla přesměrována na 'https://www.ozpksr.sk/'

Výborně! Verze URL adresy bez www se přesměrovává na URL adresu s www.

1 / 1

Délka URL adresy: 22 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: - [HTTP 404]

Na Vašich stránkách není nahrán soubor robots.txt.

0 / 2

Sitemap: -

V souboru robots.txt není vyplněna adresa mapy stránek.

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
6 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: UTF-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Jazyk: sk-SK

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: O nás - Odborový zväz pracovníkov knižníc Slovenskej republiky

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: -

Vaše stránka nemá správně nastaven meta popis!

0 / 2

Nadpis H1:
<h1>Odborový zväz pracovníkov knižníc Slovenskej republiky</h1>
<h1>O nás</h1>

Vaše stránka obsahuje více nadpisů úrovně H1. Pro SEO je nejlepší, když stránka obsahuje právě jeden nadpis úrovně H1.

1 / 2

Pořadí nadpisů:
     <h1>Odborový zväz pracovníkov knižníc Slovenskej repub…
     <h1>O nás

Vaše stránka obsahuje více nadpisy a jsou použity ve správném pořadí.

1 / 1

Počet nadpisů: 2

Výborně! Vaše stránka obsahuje přiměřené množství nadpisů.

1 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 1

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: OK

Výborně! Všechny obrázky na Vaši stránce mají vyplněn popisek (atribut alt).

1 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 9
  • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 0
  • Počet externích nofollow odkazů: 0

Vaše stránka neobsahuje žádné externí odkazy, zvažte přidání více externích odkazů.

0 / 2

Počet tagů iframe: 0

Výborně! Vaše stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: -

Vaše stránka nemá vyplněnou ikonu stránky.

0 / 1

Ikona stránky pro Apple: -

Vaše stránka nemá vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 1418 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 1646 znaků.

Výborně! Více než polovina veškerého textu na stránce je umístěna v odstavcích.

1 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'Performance optimized by W3 Total Cache. Learn mor ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
14 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: OK

Výborně! Vaše obsahuje záhlaví.

1 / 1

Použití zápatí: OK

Výborně! Vaše obsahuje zápatí.

1 / 1

Použití navigace: OK

Výborně! Vaše obsahuje navigaci.

1 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: NE

Vaše stránka nemá rozdělen obsah do sekcí. Zvažte rozdělení obsahu do tagů section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavení jazyku: sk_SK

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro jazyk.

1 / 1

Nastavení typu obsahu: website

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavení URL: https://www.ozpksr.sk/

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro URL stránky.

2 / 2

Titulek stránky: O nás - Odborový zväz pracovníkov knižníc Slovenskej republiky

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulek stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Popis stránky: Začiatkom 90–tych rokov minulého storočia rozpadom Revolučného odborového hnutia vznikla 1. československá odborová centrála – Konfederácia umenia a kultúry (KUK), ktorá združovala niekoľko odborových zväzov podľa profesijnej orientácie ich členov. V marci 1991 sa konal prvý riadny zjazd Odborového svazu pracovníků knihoven (OSPK), ktorý fungoval na dvojkomorovom systéme – česká a slovenská komora. Majetková, delimitačná a správna únia rozdelila [ ]

Vaše stránka má nastaven tag pro popis stránky, ale jeho hodnota je větší než 255 znaků. Zvažte jeho zkrácení.

1 / 2

Nastavení titulního obrázku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulní obrázek stránky!

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
7 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránce: 229

Vaše stránka neobsahuje moc textu. Na stránce je '229' slov, zvažte přidání více textu.

1 / 2

Nejčastější slova na stránce:
zväzu | pracovníkov | knižníc | ozpk | odborového | členov | predsedníčkou | roku | republiky | zväz

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
zväzu4x0x0x0x
pracovníkov4x1x0x1x
knižníc4x1x0x1x
ozpk3x0x0x0x
odborového3x0x0x0x
členov3x0x0x0x
predsedníčkou3x0x0x0x
roku3x0x0x0x
republiky3x1x0x1x
zväz3x1x0x1x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
2 / 3

Načítanie zdrojov


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 7.7 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
https://www.ozpksr.sk/xmlrpc.php0.0 kB
https://www.ozpksr.sk/7.7 kB
https://www.ozpksr.sk/?feed=rss21.4 kB
https://www.ozpksr.sk/?feed=comments-rss21.4 kB
https://www.ozpksr.sk/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=5.9.311.2 kB
https://www.ozpksr.sk/wp-content/plugins/google-analytics-for-wordpress/assets/css/frontend.min.css?ver=7.13.00.8 kB
https://www.ozpksr.sk/wp-content/themes/refur/css/font-awesome.min.css?ver=4.4.06.1 kB
https://www.ozpksr.sk/wp-content/themes/refur/style.css?ver=1.1.011.9 kB
https://www.ozpksr.sk/index.php?rest_route=/13.2 kB
https://www.ozpksr.sk/index.php?rest_route=/wp/v2/pages/82.2 kB
https://www.ozpksr.sk/xmlrpc.php?rsd0.3 kB
https://www.ozpksr.sk/wp-includes/wlwmanifest.xml0.5 kB
https://www.ozpksr.sk/7.7 kB
https://www.ozpksr.sk/index.php?rest_route=%2Foembed%2F1.0%2Fembed&url=https%3A%2F%2Fwww.ozpksr.sk%2F1.5 kB
https://www.ozpksr.sk/index.php?rest_route=%2Foembed%2F1.0%2Fembed&url=https%3A%2F%2Fwww.ozpksr.sk%2F&format=xml1.7 kB
Linkované soubory skriptů
https://www.ozpksr.sk/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js?ver=3.6.030.9 kB
https://www.ozpksr.sk/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=3.3.24.2 kB
https://www.ozpksr.sk/wp-content/themes/refur/js/slick.min.js?ver=1.8.110.4 kB
https://www.ozpksr.sk/wp-content/themes/refur/js/jquery.magnific-popup.min.js?ver=1.1.07.3 kB
https://www.ozpksr.sk/wp-content/themes/refur/js/script.js?ver=1.1.02.1 kB
https://www.ozpksr.sk/wp-content/themes/refur/js/skip-link-focus-fix.js?ver=1.1.00.5 kB
Linkované soubory obrázků
https://www.ozpksr.sk/wp-content/uploads/2021/02/cropped-hl1a.jpg90.4 kB
CELKEM213.3 kB

Výborně! Vaše stránka má včetně zdrojového kódu přiměřenou velikost 220.9 kB.

2 / 2

Počet požadavků: 22

Výborně! Vaše stránka potřebuje k načtení přiměřený počet požadavků.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 5

Ostatné


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá GTM, zvažte jeho použití.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(41 / 64)

64.1 %

Kto sme a čo vieme?

Sme jedna z popredných firiem na poli SEO v ČR.

V obore SEO pôsobíme už radu rokov a SEO je našou primárnou činnosťou. Vieme vylepšiť Vaše pozície vo vyhľadávačoch a tým zvýšiť relevantnú návštevnosť Vášho webu. Naša cenová politika je dostupná väčšine, napriek tomu zachovávame vysokú kvalitu našich služieb.

máme
13
rokov skúseností
pomohli sme
1328
klientom
práve teraz máme
211
webov pod palcom
náš tím napísal už
358467
PR článkov

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktný formulár

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://www.ozpksr.sk/

Načítané:
9. 7. 2022 06:37

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 1

Vaše URL adresa je 1 krát přesměrována na jinou URL! Pro SEO je lepší používat adresy bez přesměrování.

1 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování na www: Adresa 'https://ozpksr.sk' byla přesměrována na 'https://www.ozpksr.sk/'

Výborně! Verze URL adresy bez www se přesměrovává na URL adresu s www.

1 / 1

Délka URL adresy: 22 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: - [HTTP 404]

Na Vašich stránkách není nahrán soubor robots.txt.

0 / 2

Sitemap: -

V souboru robots.txt není vyplněna adresa mapy stránek.

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
6 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: UTF-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Jazyk: sk-SK

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: O nás - Odborový zväz pracovníkov knižníc Slovenskej republiky

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: -

Vaše stránka nemá správně nastaven meta popis!

0 / 2

Nadpis H1:
<h1>Odborový zväz pracovníkov knižníc Slovenskej republiky</h1>
<h1>O nás</h1>

Vaše stránka obsahuje více nadpisů úrovně H1. Pro SEO je nejlepší, když stránka obsahuje právě jeden nadpis úrovně H1.

1 / 2

Pořadí nadpisů:
     <h1>Odborový zväz pracovníkov knižníc Slovenskej repub…
     <h1>O nás

Vaše stránka obsahuje více nadpisy a jsou použity ve správném pořadí.

1 / 1

Počet nadpisů: 2

Výborně! Vaše stránka obsahuje přiměřené množství nadpisů.

1 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 1

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: OK

Výborně! Všechny obrázky na Vaši stránce mají vyplněn popisek (atribut alt).

1 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 9
  • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 0
  • Počet externích nofollow odkazů: 0

Vaše stránka neobsahuje žádné externí odkazy, zvažte přidání více externích odkazů.

0 / 2

Počet tagů iframe: 0

Výborně! Vaše stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: -

Vaše stránka nemá vyplněnou ikonu stránky.

0 / 1

Ikona stránky pro Apple: -

Vaše stránka nemá vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 1418 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 1646 znaků.

Výborně! Více než polovina veškerého textu na stránce je umístěna v odstavcích.

1 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'Performance optimized by W3 Total Cache. Learn mor ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
14 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: OK

Výborně! Vaše obsahuje záhlaví.

1 / 1

Použití zápatí: OK

Výborně! Vaše obsahuje zápatí.

1 / 1

Použití navigace: OK

Výborně! Vaše obsahuje navigaci.

1 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: NE

Vaše stránka nemá rozdělen obsah do sekcí. Zvažte rozdělení obsahu do tagů section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavení jazyku: sk_SK

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro jazyk.

1 / 1

Nastavení typu obsahu: website

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavení URL: https://www.ozpksr.sk/

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro URL stránky.

2 / 2

Titulek stránky: O nás - Odborový zväz pracovníkov knižníc Slovenskej republiky

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulek stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Popis stránky: Začiatkom 90–tych rokov minulého storočia rozpadom Revolučného odborového hnutia vznikla 1. československá odborová centrála – Konfederácia umenia a kultúry (KUK), ktorá združovala niekoľko odborových zväzov podľa profesijnej orientácie ich členov. V marci 1991 sa konal prvý riadny zjazd Odborového svazu pracovníků knihoven (OSPK), ktorý fungoval na dvojkomorovom systéme – česká a slovenská komora. Majetková, delimitačná a správna únia rozdelila [ ]

Vaše stránka má nastaven tag pro popis stránky, ale jeho hodnota je větší než 255 znaků. Zvažte jeho zkrácení.

1 / 2

Nastavení titulního obrázku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulní obrázek stránky!

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
7 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránce: 229

Vaše stránka neobsahuje moc textu. Na stránce je '229' slov, zvažte přidání více textu.

1 / 2

Nejčastější slova na stránce:
zväzu | pracovníkov | knižníc | ozpk | odborového | členov | predsedníčkou | roku | republiky | zväz

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
zväzu4x0x0x0x
pracovníkov4x1x0x1x
knižníc4x1x0x1x
ozpk3x0x0x0x
odborového3x0x0x0x
členov3x0x0x0x
predsedníčkou3x0x0x0x
roku3x0x0x0x
republiky3x1x0x1x
zväz3x1x0x1x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
2 / 3

Načítanie zdrojov


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 7.7 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
https://www.ozpksr.sk/xmlrpc.php0.0 kB
https://www.ozpksr.sk/7.7 kB
https://www.ozpksr.sk/?feed=rss21.4 kB
https://www.ozpksr.sk/?feed=comments-rss21.4 kB
https://www.ozpksr.sk/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=5.9.311.2 kB
https://www.ozpksr.sk/wp-content/plugins/google-analytics-for-wordpress/assets/css/frontend.min.css?ver=7.13.00.8 kB
https://www.ozpksr.sk/wp-content/themes/refur/css/font-awesome.min.css?ver=4.4.06.1 kB
https://www.ozpksr.sk/wp-content/themes/refur/style.css?ver=1.1.011.9 kB
https://www.ozpksr.sk/index.php?rest_route=/13.2 kB
https://www.ozpksr.sk/index.php?rest_route=/wp/v2/pages/82.2 kB
https://www.ozpksr.sk/xmlrpc.php?rsd0.3 kB
https://www.ozpksr.sk/wp-includes/wlwmanifest.xml0.5 kB
https://www.ozpksr.sk/7.7 kB
https://www.ozpksr.sk/index.php?rest_route=%2Foembed%2F1.0%2Fembed&url=https%3A%2F%2Fwww.ozpksr.sk%2F1.5 kB
https://www.ozpksr.sk/index.php?rest_route=%2Foembed%2F1.0%2Fembed&url=https%3A%2F%2Fwww.ozpksr.sk%2F&format=xml1.7 kB
Linkované soubory skriptů
https://www.ozpksr.sk/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js?ver=3.6.030.9 kB
https://www.ozpksr.sk/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=3.3.24.2 kB
https://www.ozpksr.sk/wp-content/themes/refur/js/slick.min.js?ver=1.8.110.4 kB
https://www.ozpksr.sk/wp-content/themes/refur/js/jquery.magnific-popup.min.js?ver=1.1.07.3 kB
https://www.ozpksr.sk/wp-content/themes/refur/js/script.js?ver=1.1.02.1 kB
https://www.ozpksr.sk/wp-content/themes/refur/js/skip-link-focus-fix.js?ver=1.1.00.5 kB
Linkované soubory obrázků
https://www.ozpksr.sk/wp-content/uploads/2021/02/cropped-hl1a.jpg90.4 kB
CELKEM213.3 kB

Výborně! Vaše stránka má včetně zdrojového kódu přiměřenou velikost 220.9 kB.

2 / 2

Počet požadavků: 22

Výborně! Vaše stránka potřebuje k načtení přiměřený počet požadavků.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 5

Ostatné


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá GTM, zvažte jeho použití.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(41 / 64)

64.1 %