Výsledok SEO testu

Posledné otestované URL z domény octopia.sk:

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://octopia.sk/nase-sluzby/automaticka-zavlaha

Načítané:
3. 12. 2022 15:30

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: OK

Výborne! Obidve adresy 'https://octopia.sk/nase-sluzby/automaticka-zavlaha' a 'https://www.octopia.sk/nase-sluzby/automaticka-zavlaha' boli presmerované na rovnakú URL adresu.

1 / 1

Dĺžka URL adresy: 50 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://octopia.sk/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: https://octopia.sk/sitemap.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
11 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: UTF-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: sk

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Automatická závlaha trávnika | Návrh, Montáž a Servis

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Zverte svoju automatickú závlahu do rúk profesionálov. Automatická závlaha trávnika dnes je už štandardom v dome. Návrh, montáž alebo servis Vám spravíme.

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>Automatická závlaha</h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>Automatická závlaha
          <h2>Čo Vám vieme ponúknuť?
               <h3>Návrh
               <h3>Montáž
               <h3>Servis
          <h2>Časté otázka FAQ
          <h2>Cenník / Cenová ponuka
               <h3>Návrh a realizácia novej automatickej závlahy
               <h3>Jarné spustenie/zazimovanie automatickej závlahy
               <h3>Údržba automatickej závlahy
               <h3>Cenová ponuka
          <h2>Octopia.sk
          <h2>Menu
          <h2>Naše služby
          <h2>Online kalkulačka
          <h2>Dôležité odkazy
          <h2>Kontakt
          <h2>Socialne siete

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov a sú použité v správnom poradí.

1 / 1

Počet nadpisov: 18

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 14

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
 • Počet interných follow odkazov: 29
 • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
 • Počet externých follow odkazov: 6
 • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránku pre zariadenia Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 6015 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 7099 znakov.

Výborne! Viac než polovica všetkého textu na stránke je umiestnená v odstavcoch.

1 / 1

Nadbytočný obsah: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadny nadbytočný obsah.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
23 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje záhlavie.

1 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
6 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: sk_SK

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre jazyk.

1 / 1

Nastavenie typu obsahu: website

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: https://octopia.sk/nase-sluzby/automaticka-zavlaha

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: Automatická závlaha trávnika | Návrh, Montáž a Servis

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: Zverte svoju automatickú závlahu do rúk profesionálov. Automatická závlaha trávnika dnes je už štandardom v dome. Návrh, montáž alebo servis Vám spravíme.

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre popis stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Nastavenie titulného obrázku: https://octopia.sk/images/socialnesiete/automaticka-zavlaha.jpg

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulný obrázok stránky.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
10 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 981

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo slov. Na stránke je '981' slov.

2 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
závlahy | automatickej | okres | závlahu | závlaha | služby | vody | automatická | automatickú | kontakt

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
závlahy14x0x0x3x
automatickej10x0x0x3x
okres7x0x0x0x
závlahu6x0x1x0x
závlaha5x1x1x1x
služby5x0x0x1x
vody5x0x0x0x
automatická5x1x1x1x
automatickú4x0x1x0x
kontakt4x0x0x1x

V tabuľke nájdete zoznam slov, u ktorých by sa oplatilo zvážiť ich pridanie do titulku, popisu alebo nadpisov.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 8.4 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
https://octopia.sk/nase-sluzby/automaticka-zavlaha8.4 kB
https://octopia.sk/css/servis_detail.css?190120222.0 kB
https://octopia.sk/images/favicons/favicon.ico7.4 kB
https://octopia.sk/images/favicons/favicon.ico7.4 kB
https://octopia.sk/images/favicons/favicon-32x32.png1.1 kB
https://octopia.sk/images/favicons/favicon-16x16.png0.7 kB
https://octopia.sk/images/favicons/apple-touch-icon.png10.7 kB
https://octopia.sk/images/favicons/favicons.json0.5 kB
/safari-pinned-tab.svg3.0 kB
Linkované súbory skriptov
https://octopia.sk/js/flickity.js14.5 kB
https://octopia.sk/js/mklb.js2.1 kB
https://octopia.sk/js/main.js0.5 kB
/js/app.js124.5 kB
Linkované súbory obrázkov
https://octopia.sk/images/logo/logo-600.png23.7 kB
https://octopia.sk/images/services/automaticka-zavlaha/1.jpg32.0 kB
https://octopia.sk/images/services/automaticka-zavlaha/2.jpg40.5 kB
https://octopia.sk/images/services/automaticka-zavlaha/4.jpg25.5 kB
https://octopia.sk/images/services/automaticka-zavlaha/5.jpg40.0 kB
https://octopia.sk/images/favicons/facebook.jpg9.6 kB
https://octopia.sk/images/favicons/instagram.jpg10.4 kB
https://octopia.sk/images/favicons/twitter.jpg9.5 kB
https://octopia.sk/images/favicons/youtube.jpg9.8 kB
https://octopia.sk/images/favicons/pinteres.jpg10.6 kB
https://octopia.sk/images/favicons/tumblr.jpg10.1 kB
https://octopia.sk/images/favicons/rss.jpg10.2 kB
https://octopia.sk/images/logo/logo-600.png23.7 kB
CELKOM438.5 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 447.0 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 26

Výborne! Vaša stránka potrebuje k načítaniu primeraný počet požiadaviek.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva GTM, zvážte jeho použitie.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(60 / 64)

93.8 %

Kto sme a čo vieme?

Sme jedna z popredných firiem na poli SEO v ČR.

V obore SEO pôsobíme už radu rokov a SEO je našou primárnou činnosťou. Vieme vylepšiť Vaše pozície vo vyhľadávačoch a tým zvýšiť relevantnú návštevnosť Vášho webu. Naša cenová politika je dostupná väčšine, napriek tomu zachovávame vysokú kvalitu našich služieb.

máme
13
rokov skúseností
pomohli sme
1328
klientom
práve teraz máme
211
webov pod palcom
náš tím napísal už
358467
PR článkov

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktný formulár

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://octopia.sk/nase-sluzby/automaticka-zavlaha

Načítané:
3. 12. 2022 15:30

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: OK

Výborne! Obidve adresy 'https://octopia.sk/nase-sluzby/automaticka-zavlaha' a 'https://www.octopia.sk/nase-sluzby/automaticka-zavlaha' boli presmerované na rovnakú URL adresu.

1 / 1

Dĺžka URL adresy: 50 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://octopia.sk/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: https://octopia.sk/sitemap.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
11 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: UTF-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: sk

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Automatická závlaha trávnika | Návrh, Montáž a Servis

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Zverte svoju automatickú závlahu do rúk profesionálov. Automatická závlaha trávnika dnes je už štandardom v dome. Návrh, montáž alebo servis Vám spravíme.

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>Automatická závlaha</h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>Automatická závlaha
          <h2>Čo Vám vieme ponúknuť?
               <h3>Návrh
               <h3>Montáž
               <h3>Servis
          <h2>Časté otázka FAQ
          <h2>Cenník / Cenová ponuka
               <h3>Návrh a realizácia novej automatickej závlahy
               <h3>Jarné spustenie/zazimovanie automatickej závlahy
               <h3>Údržba automatickej závlahy
               <h3>Cenová ponuka
          <h2>Octopia.sk
          <h2>Menu
          <h2>Naše služby
          <h2>Online kalkulačka
          <h2>Dôležité odkazy
          <h2>Kontakt
          <h2>Socialne siete

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov a sú použité v správnom poradí.

1 / 1

Počet nadpisov: 18

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 14

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
 • Počet interných follow odkazov: 29
 • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
 • Počet externých follow odkazov: 6
 • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránku pre zariadenia Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 6015 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 7099 znakov.

Výborne! Viac než polovica všetkého textu na stránke je umiestnená v odstavcoch.

1 / 1

Nadbytočný obsah: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadny nadbytočný obsah.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
23 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje záhlavie.

1 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
6 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: sk_SK

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre jazyk.

1 / 1

Nastavenie typu obsahu: website

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: https://octopia.sk/nase-sluzby/automaticka-zavlaha

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: Automatická závlaha trávnika | Návrh, Montáž a Servis

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: Zverte svoju automatickú závlahu do rúk profesionálov. Automatická závlaha trávnika dnes je už štandardom v dome. Návrh, montáž alebo servis Vám spravíme.

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre popis stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Nastavenie titulného obrázku: https://octopia.sk/images/socialnesiete/automaticka-zavlaha.jpg

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulný obrázok stránky.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
10 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 981

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo slov. Na stránke je '981' slov.

2 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
závlahy | automatickej | okres | závlahu | závlaha | služby | vody | automatická | automatickú | kontakt

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
závlahy14x0x0x3x
automatickej10x0x0x3x
okres7x0x0x0x
závlahu6x0x1x0x
závlaha5x1x1x1x
služby5x0x0x1x
vody5x0x0x0x
automatická5x1x1x1x
automatickú4x0x1x0x
kontakt4x0x0x1x

V tabuľke nájdete zoznam slov, u ktorých by sa oplatilo zvážiť ich pridanie do titulku, popisu alebo nadpisov.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 8.4 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
https://octopia.sk/nase-sluzby/automaticka-zavlaha8.4 kB
https://octopia.sk/css/servis_detail.css?190120222.0 kB
https://octopia.sk/images/favicons/favicon.ico7.4 kB
https://octopia.sk/images/favicons/favicon.ico7.4 kB
https://octopia.sk/images/favicons/favicon-32x32.png1.1 kB
https://octopia.sk/images/favicons/favicon-16x16.png0.7 kB
https://octopia.sk/images/favicons/apple-touch-icon.png10.7 kB
https://octopia.sk/images/favicons/favicons.json0.5 kB
/safari-pinned-tab.svg3.0 kB
Linkované súbory skriptov
https://octopia.sk/js/flickity.js14.5 kB
https://octopia.sk/js/mklb.js2.1 kB
https://octopia.sk/js/main.js0.5 kB
/js/app.js124.5 kB
Linkované súbory obrázkov
https://octopia.sk/images/logo/logo-600.png23.7 kB
https://octopia.sk/images/services/automaticka-zavlaha/1.jpg32.0 kB
https://octopia.sk/images/services/automaticka-zavlaha/2.jpg40.5 kB
https://octopia.sk/images/services/automaticka-zavlaha/4.jpg25.5 kB
https://octopia.sk/images/services/automaticka-zavlaha/5.jpg40.0 kB
https://octopia.sk/images/favicons/facebook.jpg9.6 kB
https://octopia.sk/images/favicons/instagram.jpg10.4 kB
https://octopia.sk/images/favicons/twitter.jpg9.5 kB
https://octopia.sk/images/favicons/youtube.jpg9.8 kB
https://octopia.sk/images/favicons/pinteres.jpg10.6 kB
https://octopia.sk/images/favicons/tumblr.jpg10.1 kB
https://octopia.sk/images/favicons/rss.jpg10.2 kB
https://octopia.sk/images/logo/logo-600.png23.7 kB
CELKOM438.5 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 447.0 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 26

Výborne! Vaša stránka potrebuje k načítaniu primeraný počet požiadaviek.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva GTM, zvážte jeho použitie.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(60 / 64)

93.8 %

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://octopia.sk/

Načítané:
3. 12. 2022 15:28

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: OK

Výborne! Obidve adresy 'https://octopia.sk' a 'https://www.octopia.sk' boli presmerované na rovnakú URL adresu.

1 / 1

Dĺžka URL adresy: 19 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://octopia.sk/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: https://octopia.sk/sitemap.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
11 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: UTF-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: sk

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Váš projekt - naša radosť | Octopia.sk

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Vybudujeme Vám záhradu na kľúč, automatickú závlahu, kobercový trávnik. Sme certifikovaný tým.

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>Váš projekt - naša radosť</h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>Váš projekt - naša radosť

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov a sú použité v správnom poradí.

1 / 1

Počet nadpisov: 1

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 3

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: 1

Vaša stránka obsahuje obrázky, ktoré nemajú vyplnený popisok (atribút alt).

0 / 1

Počet odkazov:
 • Počet interných follow odkazov: 12
 • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
 • Počet externých follow odkazov: 0
 • Počet externých nofollow odkazov: 0

Vaša stránka neobsahuje žiadne externé odkazy, zvážte pridanie viac externých odkazov.

0 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránku pre zariadenia Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 0 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 120 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadny nadbytočný obsah.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
19 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje záhlavie.

1 / 1

Použitie päty strany: NIE

Vaša stránka neobsahuje pätu strany. Zvážte pridanie tagu footer.

0 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: sk_SK

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre jazyk.

1 / 1

Nastavenie typu obsahu: website

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: https://octopia.sk

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: Váš projekt - naša radosť | Octopia.sk

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: Vybudujeme Vám záhradu na kľúč, automatickú závlahu, kobercový trávnik. Sme certifikovaný tým.

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre popis stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Nastavenie titulného obrázku: https://octopia.sk/images/socialnesiete.png

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulný obrázok stránky.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
10 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 21

Vaša stránka obsahuje príliš málo textu. Na stránke je iba '21' slov.

0 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
naše | služby | referencie | blog | kontakt | domov | projekt | naša | radosť

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
naše3x0x0x0x
služby3x0x0x0x
referencie2x0x0x0x
blog2x0x0x0x
kontakt2x0x0x0x
domov1x0x0x0x
projekt1x1x0x1x
naša1x1x0x1x
radosť1x1x0x1x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
1 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 3.3 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
https://octopia.sk3.3 kB
https://octopia.sk/images/favicons/favicon.ico7.4 kB
https://octopia.sk/images/favicons/favicon.ico7.4 kB
https://octopia.sk/images/favicons/favicon-32x32.png1.1 kB
https://octopia.sk/images/favicons/favicon-16x16.png0.7 kB
https://octopia.sk/images/favicons/apple-touch-icon.png10.7 kB
https://octopia.sk/images/favicons/favicons.json0.5 kB
/safari-pinned-tab.svg3.0 kB
https://octopia.sk/css/index.css?180120221.7 kB
Linkované súbory skriptov
https://octopia.sk/js/main.js0.5 kB
/js/app.js124.5 kB
Linkované súbory obrázkov
https://octopia.sk/images/logo/logo-white-600.png33.6 kB
https://octopia.sk/images/logo/logo-600.png23.7 kB
CELKOM218.2 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 221.5 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 13

Výborne! Vaša stránka potrebuje k načítaniu primeraný počet požiadaviek.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva GTM, zvážte jeho použitie.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(53 / 64)

82.8 %