Výsledok SEO testu

Posledné otestované URL z domény oakacustics.www3.atk.digital:

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
http://oakacustics.www3.atk.digital/en/

Načítané:
3. 3. 2023 16:54

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: http

Vaša URL adresa nepoužíva šifrovaný HTTPS protokol! Zvážte použitie šifrovania pripojenia k webovému serveru.

0 / 1

Presmerovanie: Chyba

Stala sa chyba pri dotazovaní niektorej z adries 'http://oakacustics.www3.atk.digital/en/' alebo 'http://www.oakacustics.www3.atk.digital/en/'.

0 / 1

Dĺžka URL adresy: 39 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: -

Na Vašich stránkach je nahraný súbor robots.txt, ale nie je v ňom vyplnená adresa mapy stránok.

1 / 2

Sitemap: -

V súbore robots.txt nie je vyplnená adresa mapy stránok.

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
6 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: utf-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: en-us

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Oak Acoustics: Slat Wood Wall Panels and Acoustic Panels - Oak Acoustics for Stylish Slat Walls and Ceilings

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Create a stunning interior with our wooden slatted wall panels and acoustic panels, designed for easy installation and improved acoustics. Not only will they enhance the aesthetics of your space, but they will also reduce reverberation and create a more peaceful and comfortable environment.

Meta popis má viac než 255 znakov. Vaša stránka má nastavený meta popis, ale ten je príliš dlhý.

1 / 2

Nadpis H1:
<h1>Acoustic slat panels for walls and ceilings</h1>
<h1>Acoustic slat panels</h1>

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov úrovne H1. Pre SEO je najlepšie, keď stránka obsahuje práve jeden nadpis úrovne H1.

1 / 2

Poradie nadpisov:
                    <h4>
          <h2>Transform your space with Oak Acoustics : Reduce r…
     <h1>Acoustic slat panels for walls and ceilings
               <h3>Online visualization in your interior We send samp…
     <h1>Acoustic slat panels
          <h2>Online visualization in your interior We send samp…
          <h2>Acoustic slat walls
          <h2>Moss for slat walls
          <h2>LED strips
          <h2>Order a sample
          <h2>Acoustic slat walls
          <h2>Moss for slats
          <h2>LED strips
          <h2>Order a sample
          <h2>VISUALIZATION of the slat wallnew design of your r…
          <h2>CONSTRUCTION OF SLAT WALLS
               <h3>Natural oak veneer with an oiled surface on an MDF…
               <h3>Acoustic absorption PET panel with environmentally…
               <h3>The acoustic panel works great for medium and high…
               <h3>FIND OUT MORE ABOUT ACOUSTICS
               <h3>Only with good acoustics is the interior perfect
                    <h4>SOUND IN A ROOM WITH CLEAN WALLS
                    <h4>SOUND IN A ROOM WITH ACOUSTIC WALLS
               <h3>LEARN MORE ABOUT ASSEMBLY
                    <h4>Choose from five mounting methods Each mounting me…
               <h3>START YOUR OWN PROJECT
          <h2>WITH LAMINATED PANELS
               <h3>1. Try a new room design with our slatted panels u…
                    <h4>ADRESs of SHOWROOM
                    <h4>OPENING HOURS
                    <h4>BILLING INFORMATION
                    <h4>WHERE TO FIND US

Nadpisy na Vašej stránke nie sú v správnom poradí!

0 / 1

Počet nadpisov: 32

Vaša stránka obsahuje viac než 20 nadpisov.

0 / 1

Dĺžka nadpisov:
445 znakov - <h3>1. Try a new room design with our slatted panels using the online visualizer ONLINE VISUALIZATION - CLICK HERE 2. Order a sample via the website or visit our showroom in Košice I want to order a sample - CLICK HERE 3. Order panels in a custom design and size (combination of slat surface, slat width, acoustic felt color and size) 4. Choose the assembly method and we will supply you with the necessary materials MANUFACTURER'S SHOP - CLICK HERE

Vaša stránka obsahuje nadpisy dlhšie než 255 znakov.

0 / 1

Počet obrázkov: 17

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
 • Počet interných follow odkazov: 28
 • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
 • Počet externých follow odkazov: 8
 • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 1

Vaša stránka obsahuje tag iframe, zvážte ich nahradenie.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: -

Vaša stránka nemá vyplnenú ikonu stránky pre zariadenia Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 975 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 3328 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: '<![endif] ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
13 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje záhlavie.

1 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: NIE

Vaša stránka nemá rozdelený obsah do sekcií. Zvážte rozdelenie obsahu do tagov section.

0 / 1

Zastaralé elementy: <font>

Vaša stránka obsahuje zastaralé HTML elementy. Zvážte ich odstránenie.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavenie URL: http://oakacustics.www3.atk.digital/en/

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: Oak Acoustics: Slat Wood Wall Panels and Acoustic Panels - Oak Acoustics for Stylish Slat Walls and Ceilings

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: Create a stunning interior with our wooden slatted wall panels and acoustic panels, designed for easy installation and improved acoustics. Not only will they enhance the aesthetics of your space, but they will also reduce reverberation and create a more peaceful and comfortable environment.

Vaša stránka má nastavený tag pre popis stránky, ale jeho hodnota je väčšia než 255 znakov. Zvážte jeho skrátenie.

1 / 2

Nastavenie titulného obrázku: http://oakacustics.www3.atk.digital/media/content/media/Lamelov%C3%A9%20panely%20na%20stene%20v%20modernom%20interieri/hd.jpg

Vaša stránka má nastavený tag pre titulný obrázok stránky, ale ten nie je dostupný pre šifrovaný HTTPS protokol. Zvážte umiestnenie obrázkov na šifrovanú adresu.

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
5 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 475

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo slov. Na stránke je '475' slov.

2 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
slat | walls | with | store | manufacturer's | acoustic | duboveparketycom | order | moss | strips

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
slat15x2x0x9x
walls13x1x0x7x
with10x0x1x10x
store10x0x0x0x
manufacturer's9x0x0x1x
acoustic9x1x1x9x
duboveparketycom8x0x0x0x
order7x0x0x5x
moss6x0x0x2x
strips6x0x0x2x

V tabuľke nájdete zoznam slov, u ktorých by sa oplatilo zvážiť ich pridanie do titulku, popisu alebo nadpisov.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server nepoužíva gzip kompresy

Zvážte použitie gzip kompresie na webovom serveri.

0 / 1

Veľkosť stránky: 46.3 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
/theme/custom/clean/theme.gz.css?63e5087b115.8 kB
/clib/common.gz.css?967070.8 kB
/clib/media.gz.css?967117.3 kB
/media/favicon.ico15.4 kB
Linkované súbory skriptov
/clib/common.gz.js?9673319.4 kB
/clib/media.gz.js?9671191.2 kB
/clib/common.post.gz.js?9174175.1 kB
/locale/cs_CZ.gz.js?63e4e8bf30.8 kB
Linkované súbory obrázkov
/clib/nge/img/flags/sk.jpg0.7 kB
/clib/nge/img/flags/cz.jpg0.7 kB
/clib/nge/img/flags/gb.jpg1.1 kB
CELKOM938.3 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 984.6 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 11

Výborne! Vaša stránka potrebuje k načítaniu primeraný počet požiadaviek.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva GTM, zvážte jeho použitie.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(37 / 64)

57.8 %

Kto sme a čo vieme?

Sme jedna z popredných firiem na poli SEO v ČR.

V obore SEO pôsobíme už radu rokov a SEO je našou primárnou činnosťou. Vieme vylepšiť Vaše pozície vo vyhľadávačoch a tým zvýšiť relevantnú návštevnosť Vášho webu. Naša cenová politika je dostupná väčšine, napriek tomu zachovávame vysokú kvalitu našich služieb.

máme
12
rokov skúseností
pomohli sme
1328
klientom
práve teraz máme
211
webov pod palcom
náš tím napísal už
358467
PR článkov

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktný formulár

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
http://oakacustics.www3.atk.digital/en/

Načítané:
3. 3. 2023 16:54

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: http

Vaša URL adresa nepoužíva šifrovaný HTTPS protokol! Zvážte použitie šifrovania pripojenia k webovému serveru.

0 / 1

Presmerovanie: Chyba

Stala sa chyba pri dotazovaní niektorej z adries 'http://oakacustics.www3.atk.digital/en/' alebo 'http://www.oakacustics.www3.atk.digital/en/'.

0 / 1

Dĺžka URL adresy: 39 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: -

Na Vašich stránkach je nahraný súbor robots.txt, ale nie je v ňom vyplnená adresa mapy stránok.

1 / 2

Sitemap: -

V súbore robots.txt nie je vyplnená adresa mapy stránok.

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
6 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: utf-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: en-us

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Oak Acoustics: Slat Wood Wall Panels and Acoustic Panels - Oak Acoustics for Stylish Slat Walls and Ceilings

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Create a stunning interior with our wooden slatted wall panels and acoustic panels, designed for easy installation and improved acoustics. Not only will they enhance the aesthetics of your space, but they will also reduce reverberation and create a more peaceful and comfortable environment.

Meta popis má viac než 255 znakov. Vaša stránka má nastavený meta popis, ale ten je príliš dlhý.

1 / 2

Nadpis H1:
<h1>Acoustic slat panels for walls and ceilings</h1>
<h1>Acoustic slat panels</h1>

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov úrovne H1. Pre SEO je najlepšie, keď stránka obsahuje práve jeden nadpis úrovne H1.

1 / 2

Poradie nadpisov:
                    <h4>
          <h2>Transform your space with Oak Acoustics : Reduce r…
     <h1>Acoustic slat panels for walls and ceilings
               <h3>Online visualization in your interior We send samp…
     <h1>Acoustic slat panels
          <h2>Online visualization in your interior We send samp…
          <h2>Acoustic slat walls
          <h2>Moss for slat walls
          <h2>LED strips
          <h2>Order a sample
          <h2>Acoustic slat walls
          <h2>Moss for slats
          <h2>LED strips
          <h2>Order a sample
          <h2>VISUALIZATION of the slat wallnew design of your r…
          <h2>CONSTRUCTION OF SLAT WALLS
               <h3>Natural oak veneer with an oiled surface on an MDF…
               <h3>Acoustic absorption PET panel with environmentally…
               <h3>The acoustic panel works great for medium and high…
               <h3>FIND OUT MORE ABOUT ACOUSTICS
               <h3>Only with good acoustics is the interior perfect
                    <h4>SOUND IN A ROOM WITH CLEAN WALLS
                    <h4>SOUND IN A ROOM WITH ACOUSTIC WALLS
               <h3>LEARN MORE ABOUT ASSEMBLY
                    <h4>Choose from five mounting methods Each mounting me…
               <h3>START YOUR OWN PROJECT
          <h2>WITH LAMINATED PANELS
               <h3>1. Try a new room design with our slatted panels u…
                    <h4>ADRESs of SHOWROOM
                    <h4>OPENING HOURS
                    <h4>BILLING INFORMATION
                    <h4>WHERE TO FIND US

Nadpisy na Vašej stránke nie sú v správnom poradí!

0 / 1

Počet nadpisov: 32

Vaša stránka obsahuje viac než 20 nadpisov.

0 / 1

Dĺžka nadpisov:
445 znakov - <h3>1. Try a new room design with our slatted panels using the online visualizer ONLINE VISUALIZATION - CLICK HERE 2. Order a sample via the website or visit our showroom in Košice I want to order a sample - CLICK HERE 3. Order panels in a custom design and size (combination of slat surface, slat width, acoustic felt color and size) 4. Choose the assembly method and we will supply you with the necessary materials MANUFACTURER'S SHOP - CLICK HERE

Vaša stránka obsahuje nadpisy dlhšie než 255 znakov.

0 / 1

Počet obrázkov: 17

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
 • Počet interných follow odkazov: 28
 • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
 • Počet externých follow odkazov: 8
 • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 1

Vaša stránka obsahuje tag iframe, zvážte ich nahradenie.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: -

Vaša stránka nemá vyplnenú ikonu stránky pre zariadenia Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 975 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 3328 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: '<![endif] ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
13 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje záhlavie.

1 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: NIE

Vaša stránka nemá rozdelený obsah do sekcií. Zvážte rozdelenie obsahu do tagov section.

0 / 1

Zastaralé elementy: <font>

Vaša stránka obsahuje zastaralé HTML elementy. Zvážte ich odstránenie.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavenie URL: http://oakacustics.www3.atk.digital/en/

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: Oak Acoustics: Slat Wood Wall Panels and Acoustic Panels - Oak Acoustics for Stylish Slat Walls and Ceilings

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: Create a stunning interior with our wooden slatted wall panels and acoustic panels, designed for easy installation and improved acoustics. Not only will they enhance the aesthetics of your space, but they will also reduce reverberation and create a more peaceful and comfortable environment.

Vaša stránka má nastavený tag pre popis stránky, ale jeho hodnota je väčšia než 255 znakov. Zvážte jeho skrátenie.

1 / 2

Nastavenie titulného obrázku: http://oakacustics.www3.atk.digital/media/content/media/Lamelov%C3%A9%20panely%20na%20stene%20v%20modernom%20interieri/hd.jpg

Vaša stránka má nastavený tag pre titulný obrázok stránky, ale ten nie je dostupný pre šifrovaný HTTPS protokol. Zvážte umiestnenie obrázkov na šifrovanú adresu.

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
5 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 475

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo slov. Na stránke je '475' slov.

2 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
slat | walls | with | store | manufacturer's | acoustic | duboveparketycom | order | moss | strips

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
slat15x2x0x9x
walls13x1x0x7x
with10x0x1x10x
store10x0x0x0x
manufacturer's9x0x0x1x
acoustic9x1x1x9x
duboveparketycom8x0x0x0x
order7x0x0x5x
moss6x0x0x2x
strips6x0x0x2x

V tabuľke nájdete zoznam slov, u ktorých by sa oplatilo zvážiť ich pridanie do titulku, popisu alebo nadpisov.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server nepoužíva gzip kompresy

Zvážte použitie gzip kompresie na webovom serveri.

0 / 1

Veľkosť stránky: 46.3 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
/theme/custom/clean/theme.gz.css?63e5087b115.8 kB
/clib/common.gz.css?967070.8 kB
/clib/media.gz.css?967117.3 kB
/media/favicon.ico15.4 kB
Linkované súbory skriptov
/clib/common.gz.js?9673319.4 kB
/clib/media.gz.js?9671191.2 kB
/clib/common.post.gz.js?9174175.1 kB
/locale/cs_CZ.gz.js?63e4e8bf30.8 kB
Linkované súbory obrázkov
/clib/nge/img/flags/sk.jpg0.7 kB
/clib/nge/img/flags/cz.jpg0.7 kB
/clib/nge/img/flags/gb.jpg1.1 kB
CELKOM938.3 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 984.6 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 11

Výborne! Vaša stránka potrebuje k načítaniu primeraný počet požiadaviek.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva GTM, zvážte jeho použitie.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(37 / 64)

57.8 %

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
http://oakacustics.www3.atk.digital/sk/

Načítané:
3. 3. 2023 11:13

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: http

Vaša URL adresa nepoužíva šifrovaný HTTPS protokol! Zvážte použitie šifrovania pripojenia k webovému serveru.

0 / 1

Presmerovanie: Chyba

Stala sa chyba pri dotazovaní niektorej z adries 'http://oakacustics.www3.atk.digital/sk/' alebo 'http://www.oakacustics.www3.atk.digital/sk/'.

0 / 1

Dĺžka URL adresy: 39 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: -

Na Vašich stránkach je nahraný súbor robots.txt, ale nie je v ňom vyplnená adresa mapy stránok.

1 / 2

Sitemap: -

V súbore robots.txt nie je vyplnená adresa mapy stránok.

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
6 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: utf-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: sk-sk

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Lamely pre steny a stropy - Akustické lamelové panely Oak Acoustics

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Ztlmte hluk a zlepšite akustiku svojho priestoru s lamelovými akustickými stenami Oak Acoustics. Vyrábame v stovkách dizajnov lamiel na mieru, možnosť online vizualizácie a zaslania vzoriek.

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>Akustické lamelové panely na steny a stropy</h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
                    <h4>
                    <h4>Oak Acoustics - zníženie ozveny zútulní miestnosť
     <h1>Akustické lamelové panely na steny a stropy
               <h3>Online vizualizácia lamelovej steny vo vašom inter…
          <h2>Akustické lamelové panely
          <h2>Online vizualizácia vo vašom interiéri Zasielame v…
          <h2>Akustické lamelové steny
          <h2>Mach pre lamely
          <h2>LED pásy
          <h2>Objednaj vzorku
          <h2>Akustické lamelové steny
          <h2>Mach pre lamely
          <h2>LED pásy
          <h2>Objednaj vzrku
          <h2>VIZUALIZÁCIA lamelovej stenynový dizajn vašej mies…
          <h2>KONŠTRUKCIA LAMELOVÝCH STIEN
               <h3>Prírodná dubová dyha s olejovaným povrchom na MDF …
               <h3>Akustický absorbčný PET panel s ekologicky udržate…
               <h3>Akustický panel funguje skvele pre stredné a vysok…
               <h3>ZISTI VIAC O AKUSTIKE
               <h3>Len s dobrou akustikou je interiér dokonalý
                    <h4>ZVUK V MIESTNOSTI BEZ AKUSTICKEJ STENY
                    <h4>ZVUK V MIESTNOSTI S AKUSTICKÝMI STENAMI
               <h3>ZISTI VIAC O MONTÁŽI
                    <h4>Vyberte si z piatich spôsobov montáže Každý spôsob…
          <h2>ZAČNI VLASTNÝ PROJEKT
          <h2>S LAMELOVÝMI PANELMI
                    <h4>¯¯¯¯¯
               <h3>1. Vyskúšajte nový dizajn miestnosti s našimi lame…
                    <h4>ADRESA SHOWROOMU
                    <h4>OTVÁracie HODINY
                    <h4>FAKTURAČNÉ ÚDAJE
                    <h4>KDE NÁS NAJDETE

Nadpisy na Vašej stránke nie sú v správnom poradí!

0 / 1

Počet nadpisov: 33

Vaša stránka obsahuje viac než 20 nadpisov.

0 / 1

Dĺžka nadpisov:
452 znakov - <h3>1. Vyskúšajte nový dizajn miestnosti s našimi lamelovými panelmi pomocou online vizualizéraONLINE VIZUALIZÁCIA - KLIKNI SEM 2. Objednajte vzorku na cez stránku alebo navštívte náš showroom v Košiciach Chcem objednať vzorku - KLIKNI SEM 3. Objednajte panely v dizajne a rozmere na mieru (kombinácia povrchu lamiel, šírky lamiel, farba akustickej plsti a rozmeru) 4. Vyberte si spôsob montáže a my vám dodáme potrebné materiály OBCHOD VÝROBCU- KLIKNI SEM

Vaša stránka obsahuje nadpisy dlhšie než 255 znakov.

0 / 1

Počet obrázkov: 17

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
 • Počet interných follow odkazov: 28
 • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
 • Počet externých follow odkazov: 9
 • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 1

Vaša stránka obsahuje tag iframe, zvážte ich nahradenie.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: -

Vaša stránka nemá vyplnenú ikonu stránky pre zariadenia Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 846 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 3179 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: '<![endif] ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
15 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje záhlavie.

1 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: NIE

Vaša stránka nemá rozdelený obsah do sekcií. Zvážte rozdelenie obsahu do tagov section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavenie URL: http://oakacustics.www3.atk.digital/sk/

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: Lamely pre steny a stropy - Akustické lamelové panely Oak Acoustics

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: Ztlmte hluk a zlepšite akustiku svojho priestoru s lamelovými akustickými stenami Oak Acoustics. Vyrábame v stovkách dizajnov lamiel na mieru, možnosť online vizualizácie a zaslania vzoriek.

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre popis stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Nastavenie titulného obrázku: http://oakacustics.www3.atk.digital/media/content/media/Lamelov%C3%A9%20panely%20na%20stene%20v%20modernom%20interieri/hd.jpg

Vaša stránka má nastavený tag pre titulný obrázok stránky, ale ten nie je dostupný pre šifrovaný HTTPS protokol. Zvážte umiestnenie obrázkov na šifrovanú adresu.

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
6 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 432

Vaša stránka neobsahuje moc textu. Na stránke je '432' slov, zvážte pridanie viac textu.

1 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
výrobcu | steny | vstup | lamelové | duboveparketycz | obchodu | vizualizácia | 1700 | vzorku | viac

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
výrobcu11x0x0x1x
steny11x1x0x5x
vstup9x0x0x0x
lamelové8x1x0x4x
duboveparketycz8x0x0x0x
obchodu8x0x0x0x
vizualizácia6x0x0x4x
17005x0x0x0x
vzorku5x0x0x3x
viac4x0x0x2x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
2 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server nepoužíva gzip kompresy

Zvážte použitie gzip kompresie na webovom serveri.

0 / 1

Veľkosť stránky: 47.0 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
/theme/custom/clean/theme.gz.css?63e5087b115.8 kB
/clib/common.gz.css?967070.8 kB
/clib/media.gz.css?967117.3 kB
/media/favicon.ico22.4 kB
Linkované súbory skriptov
/clib/common.gz.js?9673319.4 kB
/clib/media.gz.js?9671191.2 kB
/clib/common.post.gz.js?9174175.1 kB
/locale/sk_SK.gz.js?63e4e8bf47.2 kB
/locale/cs_CZ.gz.js?63e4e8bf30.8 kB
Linkované súbory obrázkov
/clib/nge/img/flags/sk.jpg0.7 kB
/clib/nge/img/flags/cz.jpg0.7 kB
/clib/nge/img/flags/gb.jpg1.1 kB
CELKOM992.5 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 1 039.5 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 12

Výborne! Vaša stránka potrebuje k načítaniu primeraný počet požiadaviek.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva GTM, zvážte jeho použitie.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(40 / 64)

62.5 %

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
http://oakacustics.www3.atk.digital/sk

Načítané:
2. 3. 2023 16:30

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: http

Vaša URL adresa nepoužíva šifrovaný HTTPS protokol! Zvážte použitie šifrovania pripojenia k webovému serveru.

0 / 1

Presmerovanie: Chyba

Stala sa chyba pri dotazovaní niektorej z adries 'http://oakacustics.www3.atk.digital/sk' alebo 'http://www.oakacustics.www3.atk.digital/sk'.

0 / 1

Dĺžka URL adresy: 38 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: -

Na Vašich stránkach je nahraný súbor robots.txt, ale nie je v ňom vyplnená adresa mapy stránok.

1 / 2

Sitemap: -

V súbore robots.txt nie je vyplnená adresa mapy stránok.

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
6 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: utf-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: sk-sk

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Lamely s akustickým panelom stišujú interiér v modernom dizajne - Akustické lamelové panely Oak Acoustics

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Ztlmte hluk a zlepšite akustiku svojho priestoru s lamelovými akustickými stenami Oak Acoustics. Vyrábané na Slovensku v stovkách dizajnov lamiel na mieru. Možnosť online vizualizácie a zaslania vzoriek. Vyberte si moderný dizajn lamely ktorý dokonale doplní váš interiér.

Meta popis má viac než 255 znakov. Vaša stránka má nastavený meta popis, ale ten je príliš dlhý.

1 / 2

Nadpis H1:
<h1>Akustické lamelové panelyna steny a stropy</h1>
<h1>Akustické lamelové panely</h1>

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov úrovne H1. Pre SEO je najlepšie, keď stránka obsahuje práve jeden nadpis úrovne H1.

1 / 2

Poradie nadpisov:
                    <h4>
                    <h4>Oak Acoustics - zníženie ozveny zútulní miestnosť
     <h1>Akustické lamelové panelyna steny a stropy
               <h3>Online vizualizácia lamelovej steny vo vašom inter…
     <h1>Akustické lamelové panely
          <h2>Online vizualizácia vo vašom interiéri Zasielame v…
          <h2>Akustické lamelové steny
          <h2>Mach pre lamely
          <h2>LED pásy
          <h2>Objednaj vzorku
          <h2>Akustické lamelové steny
          <h2>Mach pre lamely
          <h2>LED pásy
          <h2>Objednaj vzrku
          <h2>VIZUALIZÁCIA lamelovej stenynový dizajn vašej mies…
          <h2>KONŠTRUKCIA LAMELOVÝCH STIEN
               <h3>Prírodná dubová dyha s olejovaným povrchom na MDF …
               <h3>Akustický absorbčný PET panel s ekologicky udržate…
               <h3>Akustický panel funguje skvele pre stredné a vysok…
               <h3>ZISTI VIAC O AKUSTIKE
               <h3>Len s dobrou akustikou je interiér dokonalý
                    <h4>ZVUK V MIESTNOSTI BEZ AKUSTICKEJ STENY
                    <h4>ZVUK V MIESTNOSTI S AKUSTICKÝMI STENAMI
               <h3>ZISTI VIAC O MONTÁŽI
                    <h4>Vyberte si z piatich spôsobov montáže Každý spôsob…
               <h3>ZAČNI TVOJ VLASTNÝ PROJEKT
          <h2>S LAMELOVÝMI PANELMI
                    <h4>¯¯¯¯¯
               <h3>1. Vyskúšajte nový dizajn miestnosti s našimi lame…
                    <h4>ADRESA SHOWROOMU
                    <h4>OTVÁracie HODINY
                    <h4>FAKTURAČNÉ ÚDAJE
                    <h4>KDE NÁS NAJDETE

Nadpisy na Vašej stránke nie sú v správnom poradí!

0 / 1

Počet nadpisov: 33

Vaša stránka obsahuje viac než 20 nadpisov.

0 / 1

Dĺžka nadpisov:
517 znakov - <h3>1. Vyskúšajte nový dizajn miestnosti s našimi lamelovými panelmi pomocou online vizualizéra ONLINE VIZUALIZÁCIA - KLIKNI SEM 2. Objednajte vzorku na cez stránku alebo navštívte náš showroom v Košiciach Chcem objednať vzorku - KLIKNI SEM 3. Objednajte panely v dizajne a rozmere na mieru (kombinácia povrchu lamiel, šírky lamiel, farba akustickej plsti a rozmeru) 4. Vyberte si spôsob montáže a my vám dodáme potrebné materiály OBCHOD VÝROBCA- KLIKNI SEM

Vaša stránka obsahuje nadpisy dlhšie než 255 znakov.

0 / 1

Počet obrázkov: 17

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
 • Počet interných follow odkazov: 27
 • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
 • Počet externých follow odkazov: 9
 • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 1

Vaša stránka obsahuje tag iframe, zvážte ich nahradenie.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: -

Vaša stránka nemá vyplnenú ikonu stránky pre zariadenia Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 846 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 3184 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: '<![endif] ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
13 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje záhlavie.

1 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: NIE

Vaša stránka nemá rozdelený obsah do sekcií. Zvážte rozdelenie obsahu do tagov section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavenie URL: http://oakacustics.www3.atk.digital/sk

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: Lamely s akustickým panelom stišujú interiér v modernom dizajne - Akustické lamelové panely Oak Acoustics

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: Ztlmte hluk a zlepšite akustiku svojho priestoru s lamelovými akustickými stenami Oak Acoustics. Vyrábané na Slovensku v stovkách dizajnov lamiel na mieru. Možnosť online vizualizácie a zaslania vzoriek. Vyberte si moderný dizajn lamely ktorý dokonale doplní váš interiér.

Vaša stránka má nastavený tag pre popis stránky, ale jeho hodnota je väčšia než 255 znakov. Zvážte jeho skrátenie.

1 / 2

Nastavenie titulného obrázku: http://oakacustics.www3.atk.digital/media/content/media/Lamelov%C3%A9%20panely%20na%20stene%20v%20modernom%20interieri/hd.jpg

Vaša stránka má nastavený tag pre titulný obrázok stránky, ale ten nie je dostupný pre šifrovaný HTTPS protokol. Zvážte umiestnenie obrázkov na šifrovanú adresu.

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
5 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 433

Vaša stránka neobsahuje moc textu. Na stránke je '433' slov, zvážte pridanie viac textu.

1 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
steny | výrobcu | vstup | lamelové | obchodu | duboveparketycz | vizualizácia | 1700 | vzorku | objednaj

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
steny11x0x0x5x
výrobcu10x0x0x0x
vstup9x0x0x0x
lamelové8x1x0x4x
obchodu8x0x0x0x
duboveparketycz8x0x0x0x
vizualizácia6x0x0x4x
17005x0x0x0x
vzorku5x0x0x3x
objednaj4x0x0x2x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
2 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server nepoužíva gzip kompresy

Zvážte použitie gzip kompresie na webovom serveri.

0 / 1

Veľkosť stránky: 47.6 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
/theme/custom/clean/theme.gz.css?63e5087b115.8 kB
/clib/common.gz.css?967070.8 kB
/clib/media.gz.css?967117.3 kB
/media/favicon.ico22.4 kB
Linkované súbory skriptov
/clib/common.gz.js?9673319.4 kB
/clib/media.gz.js?9671191.2 kB
/clib/common.post.gz.js?9174175.1 kB
/locale/sk_SK.gz.js?63e4e8bf47.2 kB
/locale/cs_CZ.gz.js?63e4e8bf30.8 kB
Linkované súbory obrázkov
/clib/nge/img/flags/sk.jpg0.7 kB
/clib/nge/img/flags/cz.jpg0.7 kB
/clib/nge/img/flags/gb.jpg1.1 kB
CELKOM992.5 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 1 040.1 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 12

Výborne! Vaša stránka potrebuje k načítaniu primeraný počet požiadaviek.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva GTM, zvážte jeho použitie.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(37 / 64)

57.8 %