Výsledok SEO testu

Posledné otestované URL z domény nuaktiv.sk:

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://www.nuaktiv.sk/

Načítané:
2. 7. 2022 10:30

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 1

Vaše URL adresa je 1 krát přesměrována na jinou URL! Pro SEO je lepší používat adresy bez přesměrování.

1 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování na www: Adresa 'https://nuaktiv.sk' byla přesměrována na 'https://www.nuaktiv.sk/'

Výborně! Verze URL adresy bez www se přesměrovává na URL adresu s www.

1 / 1

Délka URL adresy: 23 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: https://www.nuaktiv.sk/robots.txt

Výborně! Vaše stránky obsahují soubor robots.txt s vyplnénou adresou mapy stránek.

2 / 2

Sitemap: https://www.nuaktiv.sk/sitemap.xml

Výborně! Vaše stránky obsahují validní XML mapu stránek.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
10 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: utf-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Jazyk: sk

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: NUAKTIV / Riešenia, o ktoré sa môžete oprieť | NUAKTIV

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: NUAKTIV / Riešenia, o ktoré sa môžete oprieť

Meta popis má méně než 50 znaků. Vaše stránka má nastaven meta popis, ale ten je příliš krátký.

1 / 2

Nadpis H1:
<h1>Digitálne riešenia, o ktoré sa môžete oprieť.</h1>

Výborně! Vaše stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Pořadí nadpisů:
     <h1>Digitálne rieÅ¡enia, o ktoré sa môžete oprieÅ¥…
          <h2>Analytické práce
          <h2>vývoj aplikácií
          <h2>programovanie
          <h2>integrácie
          <h2>pokroÄ ilé technológie
          <h2>rieÅ¡enia v cloude
          <h2>NaÅ¡e rieÅ¡enia
          <h2>SKUTOÄ NE fungujú
               <h3>ActiveRegistratúra
               <h3>ActiveProcurement
               <h3>ActiveSport
               <h3>ActiveCity
               <h3>ActiveOffice
               <h3>ActiveWeb
               <h3>ActiveKonverzia
               <h3>Â ESMAO
          <h2>PoÄ pre nás pracovaÅ¥
          <h2>Kariéra
          <h2>Aktuality
          <h2>ActiveProcurement v zozname elektronických prostri…
          <h2>Malé eGov zlepÅ¡enia služieb mesta KoÅ¡ice
          <h2>Klub slovenských turistov má nový webový portál
          <h2>NaÅ¡e rieÅ¡enia a produkty používajú aj títo …
                    <h4>Budeme radi, keÄ sa ozvete

Nadpisy na Vaši stránce nejsou ve správném pořadí!

0 / 1

Počet nadpisů: 25

Vaše stránka obsahuje více než 20 nadpisů.

0 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 19

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: OK

Výborně! Všechny obrázky na Vaši stránce mají vyplněn popisek (atribut alt).

1 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 16
  • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 6
  • Počet externích nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 1

Vaše stránka obsahuje tag iframe, zvažte jejich nahrazení.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: -

Vaše stránka nemá vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 3180 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 3994 znaků.

Výborně! Více než polovina veškerého textu na stránce je umístěna v odstavcích.

1 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'End Google Tag Manager (noscript) ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
16 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: OK

Výborně! Vaše obsahuje záhlaví.

1 / 1

Použití zápatí: OK

Výborně! Vaše obsahuje zápatí.

1 / 1

Použití navigace: OK

Výborně! Vaše obsahuje navigaci.

1 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: OK

Výborně! Vaše má obsah rozdělen do sekcí.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
6 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: website

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavení URL: https://www.nuaktiv.sk/

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro URL stránky.

2 / 2

Titulek stránky: NUAKTIV / RieÅ¡enia, o ktoré sa môžete oprieÅ¥ | NUAKTIV

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulek stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Popis stránky: NUAKTIV / RieÅ¡enia, o ktoré sa môžete oprieÅ¥

Vaše stránka má nastaven tag pro popis stránky, ale jeho hodnota je menší než 50 znaků. Zvažte jeho rozšíření.

1 / 2

Nastavení titulního obrázku: https://www.nuaktiv.sk/content/assets/img/nuaktiv_og.png

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulní obrázek stránky.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
8 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránce: 523

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství slov. Na stránce je '523' slov.

2 / 2

Nejčastější slova na stránce:
rieå¡enie | viac | mesto | pouå¾ã­vaj㺠| inã½ch | informã¡ciã­ | rieå¡enia | okrem | bratislava | naå¡e

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
rieå¡enie13x0x0x0x
viac12x0x0x0x
mesto10x0x0x0x
pouå¾ã­vajãº9x0x0x1x
inã½ch8x0x0x0x
informã¡ciã­8x0x0x0x
rieå¡enia8x1x1x4x
okrem8x0x0x0x
bratislava5x0x0x0x
naå¡e4x0x0x2x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 6.8 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
/content/assets/img/favicon.ico3.5 kB
/content/assets/img/favicon.ico3.5 kB
/Content/app.min.css41.9 kB
Linkované soubory skriptů
/Content/main.min.js179.3 kB
Linkované soubory obrázků
/content/assets/img/logo/logo.svg0.9 kB
/content/assets/img/menu_close.png1.0 kB
/content/assets/img/bg_mobile.jpg87.4 kB
/Content/assets/img/image1.svg1.4 kB
/Content/assets/img/image2.svg0.6 kB
/Content/assets/img/image3.svg0.8 kB
/Content/assets/img/image4.svg1.7 kB
/Content/assets/img/image5.svg1.4 kB
/Content/assets/img/image6.svg0.6 kB
/Content/assets/img/onas.png58.7 kB
/Content/assets/img/back.png2.4 kB
/Content/assets/img/next.png2.5 kB
/Content/assets/img/back_mobile.png2.7 kB
/Content/assets/img/next_mobile.png2.7 kB
/Content/assets/img/jobs.jpg35.8 kB
/Content/assets/img/clients1.png24.6 kB
/Content/assets/img/clients2.png34.4 kB
/Content/assets/img/clients3.png32.2 kB
/Content/assets/img/clients4.png30.3 kB
CELKEM550.3 kB

Výborně! Vaše stránka má včetně zdrojového kódu přiměřenou velikost 557.1 kB.

2 / 2

Počet požadavků: 23

Výborně! Vaše stránka potřebuje k načtení přiměřený počet požadavků.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 5

Ostatné


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Používá se

Výborně! Vaše stránka používá GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(52 / 64)

81.3 %

Kto sme a čo vieme?

Sme jedna z popredných firiem na poli SEO v ČR.

V obore SEO pôsobíme už radu rokov a SEO je našou primárnou činnosťou. Vieme vylepšiť Vaše pozície vo vyhľadávačoch a tým zvýšiť relevantnú návštevnosť Vášho webu. Naša cenová politika je dostupná väčšine, napriek tomu zachovávame vysokú kvalitu našich služieb.

máme
13
rokov skúseností
pomohli sme
1328
klientom
práve teraz máme
211
webov pod palcom
náš tím napísal už
358467
PR článkov

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktný formulár

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://www.nuaktiv.sk/

Načítané:
2. 7. 2022 10:30

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 1

Vaše URL adresa je 1 krát přesměrována na jinou URL! Pro SEO je lepší používat adresy bez přesměrování.

1 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování na www: Adresa 'https://nuaktiv.sk' byla přesměrována na 'https://www.nuaktiv.sk/'

Výborně! Verze URL adresy bez www se přesměrovává na URL adresu s www.

1 / 1

Délka URL adresy: 23 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: https://www.nuaktiv.sk/robots.txt

Výborně! Vaše stránky obsahují soubor robots.txt s vyplnénou adresou mapy stránek.

2 / 2

Sitemap: https://www.nuaktiv.sk/sitemap.xml

Výborně! Vaše stránky obsahují validní XML mapu stránek.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
10 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: utf-8

Výborně! Vaše stránka má nastavenu použitou znakovou sadu.

1 / 1

Jazyk: sk

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: NUAKTIV / Riešenia, o ktoré sa môžete oprieť | NUAKTIV

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis: NUAKTIV / Riešenia, o ktoré sa môžete oprieť

Meta popis má méně než 50 znaků. Vaše stránka má nastaven meta popis, ale ten je příliš krátký.

1 / 2

Nadpis H1:
<h1>Digitálne riešenia, o ktoré sa môžete oprieť.</h1>

Výborně! Vaše stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Pořadí nadpisů:
     <h1>Digitálne rieÅ¡enia, o ktoré sa môžete oprieÅ¥…
          <h2>Analytické práce
          <h2>vývoj aplikácií
          <h2>programovanie
          <h2>integrácie
          <h2>pokroÄ ilé technológie
          <h2>rieÅ¡enia v cloude
          <h2>NaÅ¡e rieÅ¡enia
          <h2>SKUTOÄ NE fungujú
               <h3>ActiveRegistratúra
               <h3>ActiveProcurement
               <h3>ActiveSport
               <h3>ActiveCity
               <h3>ActiveOffice
               <h3>ActiveWeb
               <h3>ActiveKonverzia
               <h3>Â ESMAO
          <h2>PoÄ pre nás pracovaÅ¥
          <h2>Kariéra
          <h2>Aktuality
          <h2>ActiveProcurement v zozname elektronických prostri…
          <h2>Malé eGov zlepÅ¡enia služieb mesta KoÅ¡ice
          <h2>Klub slovenských turistov má nový webový portál
          <h2>NaÅ¡e rieÅ¡enia a produkty používajú aj títo …
                    <h4>Budeme radi, keÄ sa ozvete

Nadpisy na Vaši stránce nejsou ve správném pořadí!

0 / 1

Počet nadpisů: 25

Vaše stránka obsahuje více než 20 nadpisů.

0 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 19

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: OK

Výborně! Všechny obrázky na Vaši stránce mají vyplněn popisek (atribut alt).

1 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 16
  • Počet interních nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 6
  • Počet externích nofollow odkazů: 0

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 1

Vaše stránka obsahuje tag iframe, zvažte jejich nahrazení.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: -

Vaše stránka nemá vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 3180 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 3994 znaků.

Výborně! Více než polovina veškerého textu na stránce je umístěna v odstavcích.

1 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'End Google Tag Manager (noscript) ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
16 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: OK

Výborně! Vaše obsahuje záhlaví.

1 / 1

Použití zápatí: OK

Výborně! Vaše obsahuje zápatí.

1 / 1

Použití navigace: OK

Výborně! Vaše obsahuje navigaci.

1 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: OK

Výborně! Vaše má obsah rozdělen do sekcí.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
6 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: website

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavení URL: https://www.nuaktiv.sk/

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro URL stránky.

2 / 2

Titulek stránky: NUAKTIV / RieÅ¡enia, o ktoré sa môžete oprieÅ¥ | NUAKTIV

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulek stránky a titulek má přiměřenou velikost.

2 / 2

Popis stránky: NUAKTIV / RieÅ¡enia, o ktoré sa môžete oprieÅ¥

Vaše stránka má nastaven tag pro popis stránky, ale jeho hodnota je menší než 50 znaků. Zvažte jeho rozšíření.

1 / 2

Nastavení titulního obrázku: https://www.nuaktiv.sk/content/assets/img/nuaktiv_og.png

Výborně! Vaše stránka má správně nastaven tag pro titulní obrázek stránky.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
8 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránce: 523

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství slov. Na stránce je '523' slov.

2 / 2

Nejčastější slova na stránce:
rieå¡enie | viac | mesto | pouå¾ã­vaj㺠| inã½ch | informã¡ciã­ | rieå¡enia | okrem | bratislava | naå¡e

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
rieå¡enie13x0x0x0x
viac12x0x0x0x
mesto10x0x0x0x
pouå¾ã­vajãº9x0x0x1x
inã½ch8x0x0x0x
informã¡ciã­8x0x0x0x
rieå¡enia8x1x1x4x
okrem8x0x0x0x
bratislava5x0x0x0x
naå¡e4x0x0x2x

V titulku, popisu a nadpisech máte málo klíčových zvažte jejich přidání.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 6.8 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
/content/assets/img/favicon.ico3.5 kB
/content/assets/img/favicon.ico3.5 kB
/Content/app.min.css41.9 kB
Linkované soubory skriptů
/Content/main.min.js179.3 kB
Linkované soubory obrázků
/content/assets/img/logo/logo.svg0.9 kB
/content/assets/img/menu_close.png1.0 kB
/content/assets/img/bg_mobile.jpg87.4 kB
/Content/assets/img/image1.svg1.4 kB
/Content/assets/img/image2.svg0.6 kB
/Content/assets/img/image3.svg0.8 kB
/Content/assets/img/image4.svg1.7 kB
/Content/assets/img/image5.svg1.4 kB
/Content/assets/img/image6.svg0.6 kB
/Content/assets/img/onas.png58.7 kB
/Content/assets/img/back.png2.4 kB
/Content/assets/img/next.png2.5 kB
/Content/assets/img/back_mobile.png2.7 kB
/Content/assets/img/next_mobile.png2.7 kB
/Content/assets/img/jobs.jpg35.8 kB
/Content/assets/img/clients1.png24.6 kB
/Content/assets/img/clients2.png34.4 kB
/Content/assets/img/clients3.png32.2 kB
/Content/assets/img/clients4.png30.3 kB
CELKEM550.3 kB

Výborně! Vaše stránka má včetně zdrojového kódu přiměřenou velikost 557.1 kB.

2 / 2

Počet požadavků: 23

Výborně! Vaše stránka potřebuje k načtení přiměřený počet požadavků.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 5

Ostatné


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Používá se

Výborně! Vaše stránka používá GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(52 / 64)

81.3 %