Výsledok SEO testu

Posledné otestované URL z domény noezon.sk:

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://www.noezon.sk/

Načítané:
28. 4. 2023 13:52

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: OK

Výborne! Obidve adresy 'https://noezon.sk/' a 'https://www.noezon.sk/' boli presmerované na rovnakú URL adresu.

1 / 1

Dĺžka URL adresy: 22 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://www.noezon.sk/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: https://www.noezon.sk/sitemap_sk.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
11 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: utf-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: sk

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: NOEZON - Bývalé Top-Nechty.sk!

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Krása z nechtov a krása z vlny a priadze vo Vašom obľúbenom e-shope. Noezon, tvorím teda som, pretože veríme, že len ten kto tvorí, naozaj žije!

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1: -

Vaša stránke neobsahuje nadpis úrovne H1!

0 / 2

Poradie nadpisov:
               <h3>O spoločnosti
               <h3>Vaše objednávky
               <h3>Iné
          <h2>Palivo pre tvoju tvorbu
          <h2>
          <h2>
          <h2>Privítajme jar!
          <h2>
          <h2>
          <h2>Tvoríme macrame dekorácie
          <h2>
          <h2>
               <h3>gél lak sady
               <h3>sady na gélové nechty
               <h3>gél laky
               <h3>gél lak sady
               <h3>sady na gélové nechty
               <h3>gél laky
               <h3>kozmetické kufríky
               <h3>brúsky na nechty
               <h3>DUAL lampy
               <h3>kozmetické kufríky
               <h3>brúsky na nechty
               <h3>DUAL lampy
               <h3>O spoločnosti
               <h3>Vaše objednávky
               <h3>Iné

Nadpisy na Vašej stránke nie sú v správnom poradí!

0 / 1

Počet nadpisov: 27

Vaša stránka obsahuje viac než 20 nadpisov.

0 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 39

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: 33

Vaša stránka obsahuje obrázky, ktoré nemajú vyplnený popisok (atribút alt).

0 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 660
  • Počet interných nofollow odkazov: 2

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 8
  • Počet externých nofollow odkazov: 1

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 1

Vaša stránka obsahuje tag iframe, zvážte ich nahradenie.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená zastaralým spôsobom
Ikona

Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky pre zariadenia Apple zastaralým spôsobom.

1 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 99 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 13049 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'End Google Search ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
14 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: NIE

Vaša stránka neobsahuje záhlavie. Zvážte pridanie tagu header.

0 / 1

Použitie päty strany: NIE

Vaša stránka neobsahuje pätu strany. Zvážte pridanie tagu footer.

0 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: website

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: https://www.noezon.sk/

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: NOEZON - Bývalé Top-Nechty.sk!

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre popisu stránky!

0 / 2

Nastavenie titulného obrázku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulný obrázok stránky!

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
5 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 1896

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo slov. Na stránke je '1896' slov.

2 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
nechty | sady | sklade | ihlice | kabelky | špagáty | vlny | stuhy | pomôcky | pletenie

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
nechty29x0x0x4x
sady23x0x0x4x
sklade20x0x0x0x
ihlice17x0x0x0x
kabelky17x0x0x0x
špagáty16x0x0x0x
vlny16x0x1x0x
stuhy14x0x0x0x
pomôcky14x0x0x0x
pletenie14x0x0x0x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 22.2 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
https://www.noezon.sk/22.2 kB
/bundles/cookieconsent/cookieconsent.css4.4 kB
/css/web.dda01899.css53.0 kB
/9864.4a1a2cef.css18.1 kB
/js/vue.7f5c6ac4.css4.7 kB
/favicon/favicon.ico34.5 kB
/favicon/apple-touch-icon-57x57.png3.3 kB
/favicon/apple-touch-icon-114x114.png10.4 kB
/favicon/apple-touch-icon-72x72.png4.9 kB
/favicon/apple-touch-icon-144x144.png16.0 kB
/favicon/apple-touch-icon-60x60.png3.6 kB
/favicon/apple-touch-icon-120x120.png11.5 kB
/favicon/apple-touch-icon-76x76.png5.5 kB
/favicon/apple-touch-icon-152x152.png18.1 kB
/favicon/favicon-196x196.png25.7 kB
/favicon/favicon-96x96.png7.7 kB
/favicon/favicon-32x32.png1.0 kB
/favicon/favicon-16x16.png0.5 kB
/favicon/favicon-128.png4.7 kB
Linkované súbory skriptov
/bundles/cookieconsent/cookieconsent.js6.6 kB
/runtime.392a5b9c.js3.3 kB
/6486.1c71018f.js24.9 kB
/6612.bb59faec.js47.1 kB
/9755.e1fa9e09.js31.2 kB
/2861.8232f33f.js11.1 kB
/1628.d45af0b2.js19.7 kB
/5505.949eaf70.js15.7 kB
/9864.f3614792.js58.9 kB
/js/web.876cccb3.js2.6 kB
/4434.17712b2d.js70.2 kB
/4000.027d821e.js48.9 kB
/9726.157037b6.js8.5 kB
/6306.7ef10015.js20.3 kB
/2808.20072799.js252.4 kB
/525.9db42c67.js5.5 kB
/js/vue.67a16045.js29.2 kB
/js/cookieconsent-init.13b1f433.js8.2 kB
Linkované súbory obrázkov
/images/logo4.png8.9 kB
/data/files/jpg/2023-4-darcek-nad40-gumicky-do-vlasov-web.jpg64.0 kB
/data/files/jpg/2023-4-darcek-nad100-sada-na-batoh-a-haciky-web.jpg63.4 kB
/data/files/jpg/2023-4-macrame-rozcesatelne-spagaty-web.jpg48.4 kB
/images/default.jpg30.7 kB
/images/default.jpg30.7 kB
/images/default.jpg30.7 kB
/images/default.jpg30.7 kB
/images/default.jpg30.7 kB
/images/default.jpg30.7 kB
/images/default.jpg30.7 kB
/images/default.jpg30.7 kB
/images/default.jpg30.7 kB
/images/default.jpg30.7 kB
/images/default.jpg30.7 kB
/images/default.jpg30.7 kB
/images/default.jpg30.7 kB
/images/default.jpg30.7 kB
/images/default.jpg30.7 kB
/images/default.jpg30.7 kB
/images/default.jpg30.7 kB
/images/default.jpg30.7 kB
/images/default.jpg30.7 kB
/images/default.jpg30.7 kB
/images/default.jpg30.7 kB
/images/default.jpg30.7 kB
/images/default.jpg30.7 kB
/images/default.jpg30.7 kB
/images/default.jpg30.7 kB
/images/default.jpg30.7 kB
/images/default.jpg30.7 kB
/images/web/category/gel-lak-sada-na-nechty.jpg40.1 kB
/images/web/category/sady-na-gelove-nechty.jpg50.1 kB
/data/files/jpeg/gel-lak.jpeg48.6 kB
/data/files/jpeg/kufre.jpeg48.4 kB
/images/web/category/bruska-na-nechty.jpg29.1 kB
/images/web/category/uv-lampy.jpg25.7 kB
/images/web/saec.jpg16.6 kB
/images/web/shoproku_cena_kvality_absolutny_vitaz.png7.0 kB
CELKOM2 192.2 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 2 214.4 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 76

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org:
Používa tieto formáty: Microdata

Výborne! Vaša stránka používa schema.org.

2 / 2

Použitie Google Tag Manager: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva GTM, zvážte jeho použitie.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bolo otestovaných iba 30 náhodne vybraných interných odkazov. Vaša stránka obsahuje 662 interných odkazov.

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(45 / 64)

70.3 %

Kto sme a čo vieme?

Sme jedna z popredných firiem na poli SEO v ČR.

V obore SEO pôsobíme už radu rokov a SEO je našou primárnou činnosťou. Vieme vylepšiť Vaše pozície vo vyhľadávačoch a tým zvýšiť relevantnú návštevnosť Vášho webu. Naša cenová politika je dostupná väčšine, napriek tomu zachovávame vysokú kvalitu našich služieb.

máme
13
rokov skúseností
pomohli sme
1328
klientom
práve teraz máme
211
webov pod palcom
náš tím napísal už
358467
PR článkov

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktný formulár

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://www.noezon.sk/

Načítané:
28. 4. 2023 13:52

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: OK

Výborne! Obidve adresy 'https://noezon.sk/' a 'https://www.noezon.sk/' boli presmerované na rovnakú URL adresu.

1 / 1

Dĺžka URL adresy: 22 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://www.noezon.sk/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: https://www.noezon.sk/sitemap_sk.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
11 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: utf-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: sk

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: NOEZON - Bývalé Top-Nechty.sk!

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Krása z nechtov a krása z vlny a priadze vo Vašom obľúbenom e-shope. Noezon, tvorím teda som, pretože veríme, že len ten kto tvorí, naozaj žije!

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1: -

Vaša stránke neobsahuje nadpis úrovne H1!

0 / 2

Poradie nadpisov:
               <h3>O spoločnosti
               <h3>Vaše objednávky
               <h3>Iné
          <h2>Palivo pre tvoju tvorbu
          <h2>
          <h2>
          <h2>Privítajme jar!
          <h2>
          <h2>
          <h2>Tvoríme macrame dekorácie
          <h2>
          <h2>
               <h3>gél lak sady
               <h3>sady na gélové nechty
               <h3>gél laky
               <h3>gél lak sady
               <h3>sady na gélové nechty
               <h3>gél laky
               <h3>kozmetické kufríky
               <h3>brúsky na nechty
               <h3>DUAL lampy
               <h3>kozmetické kufríky
               <h3>brúsky na nechty
               <h3>DUAL lampy
               <h3>O spoločnosti
               <h3>Vaše objednávky
               <h3>Iné

Nadpisy na Vašej stránke nie sú v správnom poradí!

0 / 1

Počet nadpisov: 27

Vaša stránka obsahuje viac než 20 nadpisov.

0 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 39

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: 33

Vaša stránka obsahuje obrázky, ktoré nemajú vyplnený popisok (atribút alt).

0 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 660
  • Počet interných nofollow odkazov: 2

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 8
  • Počet externých nofollow odkazov: 1

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 1

Vaša stránka obsahuje tag iframe, zvážte ich nahradenie.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená zastaralým spôsobom
Ikona

Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky pre zariadenia Apple zastaralým spôsobom.

1 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 99 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 13049 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'End Google Search ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
14 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: NIE

Vaša stránka neobsahuje záhlavie. Zvážte pridanie tagu header.

0 / 1

Použitie päty strany: NIE

Vaša stránka neobsahuje pätu strany. Zvážte pridanie tagu footer.

0 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: website

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: https://www.noezon.sk/

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: NOEZON - Bývalé Top-Nechty.sk!

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre popisu stránky!

0 / 2

Nastavenie titulného obrázku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulný obrázok stránky!

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
5 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 1896

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo slov. Na stránke je '1896' slov.

2 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
nechty | sady | sklade | ihlice | kabelky | špagáty | vlny | stuhy | pomôcky | pletenie

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
nechty29x0x0x4x
sady23x0x0x4x
sklade20x0x0x0x
ihlice17x0x0x0x
kabelky17x0x0x0x
špagáty16x0x0x0x
vlny16x0x1x0x
stuhy14x0x0x0x
pomôcky14x0x0x0x
pletenie14x0x0x0x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 22.2 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
https://www.noezon.sk/22.2 kB
/bundles/cookieconsent/cookieconsent.css4.4 kB
/css/web.dda01899.css53.0 kB
/9864.4a1a2cef.css18.1 kB
/js/vue.7f5c6ac4.css4.7 kB
/favicon/favicon.ico34.5 kB
/favicon/apple-touch-icon-57x57.png3.3 kB
/favicon/apple-touch-icon-114x114.png10.4 kB
/favicon/apple-touch-icon-72x72.png4.9 kB
/favicon/apple-touch-icon-144x144.png16.0 kB
/favicon/apple-touch-icon-60x60.png3.6 kB
/favicon/apple-touch-icon-120x120.png11.5 kB
/favicon/apple-touch-icon-76x76.png5.5 kB
/favicon/apple-touch-icon-152x152.png18.1 kB
/favicon/favicon-196x196.png25.7 kB
/favicon/favicon-96x96.png7.7 kB
/favicon/favicon-32x32.png1.0 kB
/favicon/favicon-16x16.png0.5 kB
/favicon/favicon-128.png4.7 kB
Linkované súbory skriptov
/bundles/cookieconsent/cookieconsent.js6.6 kB
/runtime.392a5b9c.js3.3 kB
/6486.1c71018f.js24.9 kB
/6612.bb59faec.js47.1 kB
/9755.e1fa9e09.js31.2 kB
/2861.8232f33f.js11.1 kB
/1628.d45af0b2.js19.7 kB
/5505.949eaf70.js15.7 kB
/9864.f3614792.js58.9 kB
/js/web.876cccb3.js2.6 kB
/4434.17712b2d.js70.2 kB
/4000.027d821e.js48.9 kB
/9726.157037b6.js8.5 kB
/6306.7ef10015.js20.3 kB
/2808.20072799.js252.4 kB
/525.9db42c67.js5.5 kB
/js/vue.67a16045.js29.2 kB
/js/cookieconsent-init.13b1f433.js8.2 kB
Linkované súbory obrázkov
/images/logo4.png8.9 kB
/data/files/jpg/2023-4-darcek-nad40-gumicky-do-vlasov-web.jpg64.0 kB
/data/files/jpg/2023-4-darcek-nad100-sada-na-batoh-a-haciky-web.jpg63.4 kB
/data/files/jpg/2023-4-macrame-rozcesatelne-spagaty-web.jpg48.4 kB
/images/default.jpg30.7 kB
/images/default.jpg30.7 kB
/images/default.jpg30.7 kB
/images/default.jpg30.7 kB
/images/default.jpg30.7 kB
/images/default.jpg30.7 kB
/images/default.jpg30.7 kB
/images/default.jpg30.7 kB
/images/default.jpg30.7 kB
/images/default.jpg30.7 kB
/images/default.jpg30.7 kB
/images/default.jpg30.7 kB
/images/default.jpg30.7 kB
/images/default.jpg30.7 kB
/images/default.jpg30.7 kB
/images/default.jpg30.7 kB
/images/default.jpg30.7 kB
/images/default.jpg30.7 kB
/images/default.jpg30.7 kB
/images/default.jpg30.7 kB
/images/default.jpg30.7 kB
/images/default.jpg30.7 kB
/images/default.jpg30.7 kB
/images/default.jpg30.7 kB
/images/default.jpg30.7 kB
/images/default.jpg30.7 kB
/images/default.jpg30.7 kB
/images/web/category/gel-lak-sada-na-nechty.jpg40.1 kB
/images/web/category/sady-na-gelove-nechty.jpg50.1 kB
/data/files/jpeg/gel-lak.jpeg48.6 kB
/data/files/jpeg/kufre.jpeg48.4 kB
/images/web/category/bruska-na-nechty.jpg29.1 kB
/images/web/category/uv-lampy.jpg25.7 kB
/images/web/saec.jpg16.6 kB
/images/web/shoproku_cena_kvality_absolutny_vitaz.png7.0 kB
CELKOM2 192.2 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 2 214.4 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 76

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org:
Používa tieto formáty: Microdata

Výborne! Vaša stránka používa schema.org.

2 / 2

Použitie Google Tag Manager: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva GTM, zvážte jeho použitie.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bolo otestovaných iba 30 náhodne vybraných interných odkazov. Vaša stránka obsahuje 662 interných odkazov.

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(45 / 64)

70.3 %