Výsledok SEO testu

Posledné otestované URL z domény miskech.sk:

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://miskech.sk/

Načítané:
9. 12. 2022 07:54

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 1

Vaša URL adresa je 1 krát presmerovaná na inú URL! Pre SEO je lepšie používať adresy bez presmerovaní.

1 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: Chyba

Obidve adresy 'https://miskech.sk' a 'https://www.miskech.sk' sú dostupné. Jedná sa o duplicitný obsah, jednu z adries presmerujte na druhú.

0 / 1

Dĺžka URL adresy: 19 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://miskech.sk/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: https://miskech.sk/sitemap.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
9 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: UTF-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: sk-SK

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Miškech - Voda - Plyn - Kúrenie

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Miškech - Voda, plyn, kúrenie, inštalačný materiál, požičovňa náradia, kúpeľňové štúdio Považská Bystrica

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>VODA</h1>
<h1>PLYN</h1>
<h1>KÚRENIE</h1>

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov úrovne H1. Pre SEO je najlepšie, keď stránka obsahuje práve jeden nadpis úrovne H1.

1 / 2

Poradie nadpisov:
          <h2>Záhradné centrum
          <h2>Požičovňa náradia
          <h2>Kúpeľňové Štúdio
               <h3>Zavlažovanie záhrad
     <h1>VODA
     <h1>PLYN
     <h1>KÚRENIE
               <h3>Stavebná činnosť
          <h2>Honda pre každého
          <h2>Skrášlite svoj domov

Nadpisy na Vašej stránke nie sú v správnom poradí!

0 / 1

Počet nadpisov: 10

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 5

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 30
  • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 0
  • Počet externých nofollow odkazov: 0

Vaša stránka neobsahuje žiadne externé odkazy, zvážte pridanie viac externých odkazov.

0 / 2

Počet tagov iframe: 1

Vaša stránka obsahuje tag iframe, zvážte ich nahradenie.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránku pre zariadenia Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 3220 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 6756 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'wrapper ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
16 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje záhlavie.

1 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: NIE

Vaša stránka nemá rozdelený obsah do sekcií. Zvážte rozdelenie obsahu do tagov section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: sk_SK

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre jazyk.

1 / 1

Nastavenie typu obsahu: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavenie URL: https://miskech.sk/

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: Miškech - Voda - Plyn - Kúrenie

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre popisu stránky!

0 / 2

Nastavenie titulného obrázku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulný obrázok stránky!

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
5 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 873

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo slov. Na stránke je '873' slov.

2 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
stránok | cookies | stránky | ktoré | alebo | miškech | vašom | vaše | výber | personál

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
stránok7x0x0x0x
cookies6x0x0x0x
stránky6x0x0x0x
ktoré5x0x0x0x
alebo5x0x0x0x
miškech5x1x1x0x
vašom4x0x0x0x
vaše4x0x0x0x
výber4x0x0x0x
personál4x0x0x0x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server nepoužíva gzip kompresy

Zvážte použitie gzip kompresie na webovom serveri.

0 / 1

Veľkosť stránky: 87.0 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
https://miskech.sk/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=6.1.194.9 kB
https://miskech.sk/wp-includes/css/classic-themes.min.css?ver=10.2 kB
https://miskech.sk/wp-content/themes/mioweb3/style.css?ver=1667452167191.2 kB
https://miskech.sk/wp-json/181.8 kB
https://miskech.sk/wp-json/wp/v2/pages/2871.0 kB
https://miskech.sk/xmlrpc.php?rsd1.2 kB
https://miskech.sk/87.0 kB
https://miskech.sk/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fmiskech.sk%2F3.3 kB
https://miskech.sk/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fmiskech.sk%2F&format=xml3.3 kB
https://miskech.sk/wp-content/uploads/favicon.png23.5 kB
https://miskech.sk/wp-content/uploads/favicon.png23.5 kB
https://miskech.sk/87.0 kB
https://miskech.sk/wp-content/themes/mioweb3/modules/visualeditor/includes/lightbox/lightbox.css?ver=16674521673.2 kB
https://miskech.sk/wp-content/themes/mioweb3/modules/visualeditor/includes/miocarousel/miocarousel.css?ver=16674521677.0 kB
https://miskech.sk/wp-content/themes/mioweb3/modules/visualeditor/includes/animate/animate.css?ver=166745216765.1 kB
Linkované súbory skriptov
https://miskech.sk/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js?ver=3.6.189.7 kB
https://miskech.sk/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=3.3.211.2 kB
https://miskech.sk/wp-content/themes/mioweb3/modules/visualeditor/js/front_menu.js?ver=166745216710.9 kB
https://miskech.sk/wp-content/themes/mioweb3/modules/visualeditor/js/front.js?ver=166745216727.7 kB
https://miskech.sk/wp-content/themes/mioweb3/modules/visualeditor/js/svgxuse.min.js?ver=12.9 kB
https://miskech.sk/wp-content/themes/mioweb3/modules/visualeditor/includes/lightbox/lightbox.js?ver=166745216713.6 kB
https://miskech.sk/wp-content/themes/mioweb3/modules/visualeditor/includes/miocarousel/miocarousel.js?ver=166745216713.7 kB
https://miskech.sk/wp-content/themes/mioweb3/modules/visualeditor/includes/animate/waypoints.min.js?ver=110.4 kB
https://miskech.sk/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=6.1.13.0 kB
Linkované súbory obrázkov
https://miskech.sk/wp-content/uploads/Miskech-Logo.png2.8 kB
https://miskech.sk/wp-content/uploads/vodamiskech.png4.2 kB
https://miskech.sk/wp-content/uploads/plynmiskech.png6.0 kB
https://miskech.sk/wp-content/uploads/kureniemiskech.png3.9 kB
https://miskech.sk/wp-content/uploads/stavebna-cinnost.jpg38.9 kB
CELKOM1 081.9 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 1 168.9 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 29

Výborne! Vaša stránka potrebuje k načítaniu primeraný počet požiadaviek.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(46 / 64)

71.9 %

Kto sme a čo vieme?

Sme jedna z popredných firiem na poli SEO v ČR.

V obore SEO pôsobíme už radu rokov a SEO je našou primárnou činnosťou. Vieme vylepšiť Vaše pozície vo vyhľadávačoch a tým zvýšiť relevantnú návštevnosť Vášho webu. Naša cenová politika je dostupná väčšine, napriek tomu zachovávame vysokú kvalitu našich služieb.

máme
13
rokov skúseností
pomohli sme
1328
klientom
práve teraz máme
211
webov pod palcom
náš tím napísal už
358467
PR článkov

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktný formulár

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://miskech.sk/

Načítané:
9. 12. 2022 07:54

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 1

Vaša URL adresa je 1 krát presmerovaná na inú URL! Pre SEO je lepšie používať adresy bez presmerovaní.

1 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: Chyba

Obidve adresy 'https://miskech.sk' a 'https://www.miskech.sk' sú dostupné. Jedná sa o duplicitný obsah, jednu z adries presmerujte na druhú.

0 / 1

Dĺžka URL adresy: 19 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://miskech.sk/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: https://miskech.sk/sitemap.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
9 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: UTF-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: sk-SK

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Miškech - Voda - Plyn - Kúrenie

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Miškech - Voda, plyn, kúrenie, inštalačný materiál, požičovňa náradia, kúpeľňové štúdio Považská Bystrica

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>VODA</h1>
<h1>PLYN</h1>
<h1>KÚRENIE</h1>

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov úrovne H1. Pre SEO je najlepšie, keď stránka obsahuje práve jeden nadpis úrovne H1.

1 / 2

Poradie nadpisov:
          <h2>Záhradné centrum
          <h2>Požičovňa náradia
          <h2>Kúpeľňové Štúdio
               <h3>Zavlažovanie záhrad
     <h1>VODA
     <h1>PLYN
     <h1>KÚRENIE
               <h3>Stavebná činnosť
          <h2>Honda pre každého
          <h2>Skrášlite svoj domov

Nadpisy na Vašej stránke nie sú v správnom poradí!

0 / 1

Počet nadpisov: 10

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 5

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 30
  • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 0
  • Počet externých nofollow odkazov: 0

Vaša stránka neobsahuje žiadne externé odkazy, zvážte pridanie viac externých odkazov.

0 / 2

Počet tagov iframe: 1

Vaša stránka obsahuje tag iframe, zvážte ich nahradenie.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránku pre zariadenia Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 3220 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 6756 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'wrapper ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
16 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje záhlavie.

1 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: NIE

Vaša stránka nemá rozdelený obsah do sekcií. Zvážte rozdelenie obsahu do tagov section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: sk_SK

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre jazyk.

1 / 1

Nastavenie typu obsahu: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavenie URL: https://miskech.sk/

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: Miškech - Voda - Plyn - Kúrenie

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre popisu stránky!

0 / 2

Nastavenie titulného obrázku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulný obrázok stránky!

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
5 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 873

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo slov. Na stránke je '873' slov.

2 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
stránok | cookies | stránky | ktoré | alebo | miškech | vašom | vaše | výber | personál

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
stránok7x0x0x0x
cookies6x0x0x0x
stránky6x0x0x0x
ktoré5x0x0x0x
alebo5x0x0x0x
miškech5x1x1x0x
vašom4x0x0x0x
vaše4x0x0x0x
výber4x0x0x0x
personál4x0x0x0x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server nepoužíva gzip kompresy

Zvážte použitie gzip kompresie na webovom serveri.

0 / 1

Veľkosť stránky: 87.0 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
https://miskech.sk/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=6.1.194.9 kB
https://miskech.sk/wp-includes/css/classic-themes.min.css?ver=10.2 kB
https://miskech.sk/wp-content/themes/mioweb3/style.css?ver=1667452167191.2 kB
https://miskech.sk/wp-json/181.8 kB
https://miskech.sk/wp-json/wp/v2/pages/2871.0 kB
https://miskech.sk/xmlrpc.php?rsd1.2 kB
https://miskech.sk/87.0 kB
https://miskech.sk/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fmiskech.sk%2F3.3 kB
https://miskech.sk/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fmiskech.sk%2F&format=xml3.3 kB
https://miskech.sk/wp-content/uploads/favicon.png23.5 kB
https://miskech.sk/wp-content/uploads/favicon.png23.5 kB
https://miskech.sk/87.0 kB
https://miskech.sk/wp-content/themes/mioweb3/modules/visualeditor/includes/lightbox/lightbox.css?ver=16674521673.2 kB
https://miskech.sk/wp-content/themes/mioweb3/modules/visualeditor/includes/miocarousel/miocarousel.css?ver=16674521677.0 kB
https://miskech.sk/wp-content/themes/mioweb3/modules/visualeditor/includes/animate/animate.css?ver=166745216765.1 kB
Linkované súbory skriptov
https://miskech.sk/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js?ver=3.6.189.7 kB
https://miskech.sk/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=3.3.211.2 kB
https://miskech.sk/wp-content/themes/mioweb3/modules/visualeditor/js/front_menu.js?ver=166745216710.9 kB
https://miskech.sk/wp-content/themes/mioweb3/modules/visualeditor/js/front.js?ver=166745216727.7 kB
https://miskech.sk/wp-content/themes/mioweb3/modules/visualeditor/js/svgxuse.min.js?ver=12.9 kB
https://miskech.sk/wp-content/themes/mioweb3/modules/visualeditor/includes/lightbox/lightbox.js?ver=166745216713.6 kB
https://miskech.sk/wp-content/themes/mioweb3/modules/visualeditor/includes/miocarousel/miocarousel.js?ver=166745216713.7 kB
https://miskech.sk/wp-content/themes/mioweb3/modules/visualeditor/includes/animate/waypoints.min.js?ver=110.4 kB
https://miskech.sk/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=6.1.13.0 kB
Linkované súbory obrázkov
https://miskech.sk/wp-content/uploads/Miskech-Logo.png2.8 kB
https://miskech.sk/wp-content/uploads/vodamiskech.png4.2 kB
https://miskech.sk/wp-content/uploads/plynmiskech.png6.0 kB
https://miskech.sk/wp-content/uploads/kureniemiskech.png3.9 kB
https://miskech.sk/wp-content/uploads/stavebna-cinnost.jpg38.9 kB
CELKOM1 081.9 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 1 168.9 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 29

Výborne! Vaša stránka potrebuje k načítaniu primeraný počet požiadaviek.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(46 / 64)

71.9 %