Výsledok SEO testu

Posledné otestované URL z domény libra-vahy.sk:

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://www.libra-vahy.sk/

Načítané:
3. 1. 2024 15:34

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: OK

Výborne! Obidve adresy 'https://libra-vahy.sk' a 'https://www.libra-vahy.sk' boli presmerované na rovnakú URL adresu.

1 / 1

Dĺžka URL adresy: 26 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://www.libra-vahy.sk/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: https://www.libra-vahy.sk/sitemap.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
11 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: utf-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Pozícia meta tagu se znakovou sadou: 1159 - 1228 B

Nastavenie použitej znakovej sady je na Vašej stránke uvedené príliš neskoro. Tag meta charset by mal byť uvedený v prvých 1024 bytoch stránky. Ideálne hneď za otváracou značkou tagu head.

0 / 1

Jazyk: sk

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: najširší výber digitálnych obchodných, priemyselných a laboratórnych | libra-vahy.sk

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Firma Libra má najširšiu ponuku digitálnych váh pre predaj. Ponúkame obchodné váhy, priemyselné váhy, laboratórne a mikro váhy, zdravotnícke váhy, závesné a žeriavové váhy.

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>libra-vahy.sk</h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>libra-vahy.sk
          <h2>Kontrolná váha
          <h2>Váženie pre dve nápravy
          <h2>Vysokozdvižné vozíky
               <h3>Prenájom váh
               <h3>Kalibrácie
               <h3>Servis váh
               <h3>Legislatíva
          <h2>O nás
          <h2>Údržba váh a jej význam pre užívateľov
          <h2>Metrológia – náuka o meraní, mierach a meradlách
          <h2>Mobilné váženie - úspora času, miesta a peňazí
          <h2>Mostové váhy na váženie cestných a koľajových vozi…
               <h3>Mobilný kontakt
               <h3>E-mail
               <h3>Bratislava, Pšeničná 8D

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov a sú použité v správnom poradí.

1 / 1

Počet nadpisov: 16

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 106

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 213
  • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 1
  • Počet externých nofollow odkazov: 0

Vaša stránka obsahuje menej než 2 externých odkazov, zvážte pridanie viac externých odkazov.

1 / 2

Počet tagov iframe: 2

Vaša stránka obsahuje tag iframe, zvážte ich nahradenie.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránku pre zariadenia Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 2387 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 6254 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: ' ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
19 / 24

HTML 5


Použitie HTML 5: NIE

Vaša stránka nepoužíva štandard HTML 5. Zvážte jeho použitie.

0 / 1

Použitie záhlavia: NIE

Vaša stránka neobsahuje záhlavie. Zvážte pridanie tagu header.

0 / 1

Použitie päty strany: NIE

Vaša stránka neobsahuje pätu strany. Zvážte pridanie tagu footer.

0 / 1

Použitie navigácie: NIE

Vaša stránka neobsahuje navigáciu. Zvážte pridanie tagu nav.

0 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: NIE

Vaša stránka nemá rozdelený obsah do sekcií. Zvážte rozdelenie obsahu do tagov section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
1 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: sk_SK

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre jazyk.

1 / 1

Nastavenie typu obsahu: website

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: https://www.libra-vahy.sk/

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: najširší výber digitálnych obchodných, priemyselných a laboratórnych | libra-vahy.sk

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: Firma Libra má najširšiu ponuku digitálnych váh pre predaj. Ponúkame obchodné váhy, priemyselné váhy, laboratórne a mikro váhy, zdravotnícke váhy, závesné a žeriavové váhy.

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre popis stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Nastavenie titulného obrázku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulný obrázok stránky!

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
8 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 906

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo slov. Na stránke je '906' slov.

2 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
váhy | trieda | viac | váženie | oiml | plošinové | osobné | stolové | obchodné | presné

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
váhy85x0x5x1x
trieda13x0x0x0x
viac10x0x0x0x
váženie8x0x0x3x
oiml7x0x0x0x
plošinové6x0x0x0x
osobné6x0x0x0x
stolové6x0x0x0x
obchodné5x0x1x0x
presné5x0x0x0x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 23.6 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
/sub/libra-vahy.sk/images/manifest/apple-touch-icon.png0.7 kB
/sub/libra-vahy.sk/images/manifest/site.webmanifest0.4 kB
/sub/libra-vahy.sk/images/manifest/safari-pinned-tab.svg1.3 kB
/sub/libra-vahy.sk/images/manifest/favicon-32x32.png0.4 kB
/sub/libra-vahy.sk/images/manifest/favicon-16x16.png0.3 kB
/sub/libra-vahy.sk/images/manifest/android-chrome-192x192.png1.5 kB
/sub/libra-vahy.sk/images/manifest/android-chrome-512x512.png2.6 kB
/sub/libra-vahy.sk/images/manifest/favicon.ico15.1 kB
https://www.libra-vahy.sk/23.6 kB
https://www.libra-vahy.sk/templates/global/_fonts/ubuntu/ubuntu_300.woff238.8 kB
https://www.libra-vahy.sk/templates/global/_fonts/ubuntu/ubuntu_300_ext.woff253.8 kB
https://www.libra-vahy.sk/templates/global/_fonts/ubuntu/ubuntu_400.woff234.9 kB
https://www.libra-vahy.sk/templates/global/_fonts/ubuntu/ubuntu_400_ext.woff246.8 kB
https://www.libra-vahy.sk/templates/global/_fonts/ubuntu/ubuntu_500.woff230.5 kB
https://www.libra-vahy.sk/templates/global/_fonts/ubuntu/ubuntu_500_ext.woff242.3 kB
https://www.libra-vahy.sk/templates/global/_fonts/ubuntu/ubuntu_700.woff229.8 kB
https://www.libra-vahy.sk/templates/global/_fonts/ubuntu/ubuntu_700_ext.woff237.8 kB
https://www.libra-vahy.sk/sub/libra-vahy.sk/images/slider_bg/1000/slide2.jpg.webp3.8 kB
https://www.libra-vahy.sk/sub/libra-vahy.sk/images/slider_bg/slide2.jpg.webp10.4 kB
https://www.libra-vahy.sk/includes/js/cache/f5b5da6f5941c87bf5a81ec4d5a67aad.css?1703064601111.1 kB
https://www.libra-vahy.sk/templates/design/libra-vahy.sk/css/screen.min.css?1700092698154.3 kB
/component/option,com_rss/2.2 kB
Linkované súbory skriptov
https://www.libra-vahy.sk/includes/js/cache/f9eae7a9f44fd78dc533e855cf49c35e.min.js?1703064683417.4 kB
https://www.libra-vahy.sk/templates/js/cache/2c69c6d12977544b3aa5bef588dfeba9.min.js?170399248710.1 kB
Linkované súbory obrázkov
https://www.libra-vahy.sk/sub/libra-vahy.sk/images/slider_img/RADWAG-SLIDER-dwt_hl_hpw.png206.5 kB
https://www.libra-vahy.sk/sub/libra-vahy.sk/images/slider_bg/slide2.jpg.webp?t=165660253410.4 kB
https://www.libra-vahy.sk/sub/libra-vahy.sk/images/slider_img/DINI-SLIDER-4WWSDFWW.png421.1 kB
https://www.libra-vahy.sk/sub/libra-vahy.sk/images/slider_bg/slide3.jpg.webp?t=16659943468.7 kB
https://www.libra-vahy.sk/sub/libra-vahy.sk/images/slider_img/RAVAS-SLIDER-iforks52.png148.7 kB
https://www.libra-vahy.sk/sub/libra-vahy.sk/images/slider_bg/slide4_red.jpg.webp?t=166600548611.6 kB
/sub/libra-vahy.sk/images/banner_benefits/calendar.svg2.3 kB
/sub/libra-vahy.sk/images/banner_benefits/certificate.svg2.0 kB
/sub/libra-vahy.sk/images/banner_benefits/scale.svg1.8 kB
/sub/libra-vahy.sk/images/banner_benefits/people.svg2.1 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/sub/libra-vahy.sk/images/banner_top/img_1.jpg.webp9.6 kB
/sub/libra-vahy.sk/images/banner_top/img_2.jpg.webp10.6 kB
/sub/libra-vahy.sk/images/banner_top/img_3.jpg.webp12.7 kB
/sub/libra-vahy.sk/images/banner_top/img_4.jpg.webp12.8 kB
images/1px-trans.gif0.0 kB
images/1px-trans.gif0.0 kB
images/1px-trans.gif0.0 kB
images/1px-trans.gif0.0 kB
https://www.libra-vahy.sk/sub/libra-vahy.sk/images/banner_logos/kern.svg2.4 kB
https://www.libra-vahy.sk/sub/libra-vahy.sk/images/banner_logos/tscale.svg4.5 kB
https://www.libra-vahy.sk/sub/libra-vahy.sk/images/banner_logos/DiniArgeoWeb.png6.3 kB
https://www.libra-vahy.sk/sub/libra-vahy.sk/images/banner_logos/ravas.svg2.3 kB
https://www.libra-vahy.sk/sub/libra-vahy.sk/images/banner_logos/Epelsa1bw.jpg7.2 kB
https://www.libra-vahy.sk/sub/libra-vahy.sk/images/banner_logos/RadwagWeb.png3.2 kB
https://www.libra-vahy.sk/sub/libra-vahy.sk/images/banner_logos/soehnle.svg6.4 kB
https://www.libra-vahy.sk/sub/libra-vahy.sk/images/banner_logos/Penko.png19.1 kB
https://www.libra-vahy.sk/sub/libra-vahy.sk/images/banner_logos/ravas.svg2.3 kB
https://www.libra-vahy.sk/sub/libra-vahy.sk/images/banner_logos/axis.svg2.1 kB
https://www.libra-vahy.sk/sub/libra-vahy.sk/images/banner_logos/tscale.svg4.5 kB
https://www.libra-vahy.sk/sub/libra-vahy.sk/images/banner_logos/soehnle.svg6.4 kB
https://www.libra-vahy.sk/sub/libra-vahy.sk/images/banner_logos/RadwagWeb.png3.2 kB
https://www.libra-vahy.sk/sub/libra-vahy.sk/images/banner_logos/DiniArgeoWeb.png6.3 kB
https://www.libra-vahy.sk/sub/libra-vahy.sk/images/banner_logos/Penko.png19.1 kB
/sub/libra-vahy.sk/images/footer_contact/logo.svg6.2 kB
CELKOM2 035.6 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 2 059.2 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 130

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva GTM, zvážte jeho použitie.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bolo otestovaných iba 30 náhodne vybraných interných odkazov. Vaša stránka obsahuje 213 interných odkazov.

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(48 / 65)

73.8 %

Kto sme a čo vieme?

Sme jedna z popredných firiem na poli SEO v ČR.

V obore SEO pôsobíme už radu rokov a SEO je našou primárnou činnosťou. Vieme vylepšiť Vaše pozície vo vyhľadávačoch a tým zvýšiť relevantnú návštevnosť Vášho webu. Naša cenová politika je dostupná väčšine, napriek tomu zachovávame vysokú kvalitu našich služieb.

máme
13
rokov skúseností
pomohli sme
1328
klientom
práve teraz máme
211
webov pod palcom
náš tím napísal už
358467
PR článkov

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktný formulár

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://www.libra-vahy.sk/

Načítané:
3. 1. 2024 15:34

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: OK

Výborne! Obidve adresy 'https://libra-vahy.sk' a 'https://www.libra-vahy.sk' boli presmerované na rovnakú URL adresu.

1 / 1

Dĺžka URL adresy: 26 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://www.libra-vahy.sk/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: https://www.libra-vahy.sk/sitemap.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
11 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: utf-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Pozícia meta tagu se znakovou sadou: 1159 - 1228 B

Nastavenie použitej znakovej sady je na Vašej stránke uvedené príliš neskoro. Tag meta charset by mal byť uvedený v prvých 1024 bytoch stránky. Ideálne hneď za otváracou značkou tagu head.

0 / 1

Jazyk: sk

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: najširší výber digitálnych obchodných, priemyselných a laboratórnych | libra-vahy.sk

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Firma Libra má najširšiu ponuku digitálnych váh pre predaj. Ponúkame obchodné váhy, priemyselné váhy, laboratórne a mikro váhy, zdravotnícke váhy, závesné a žeriavové váhy.

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>libra-vahy.sk</h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>libra-vahy.sk
          <h2>Kontrolná váha
          <h2>Váženie pre dve nápravy
          <h2>Vysokozdvižné vozíky
               <h3>Prenájom váh
               <h3>Kalibrácie
               <h3>Servis váh
               <h3>Legislatíva
          <h2>O nás
          <h2>Údržba váh a jej význam pre užívateľov
          <h2>Metrológia – náuka o meraní, mierach a meradlách
          <h2>Mobilné váženie - úspora času, miesta a peňazí
          <h2>Mostové váhy na váženie cestných a koľajových vozi…
               <h3>Mobilný kontakt
               <h3>E-mail
               <h3>Bratislava, Pšeničná 8D

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov a sú použité v správnom poradí.

1 / 1

Počet nadpisov: 16

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 106

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 213
  • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 1
  • Počet externých nofollow odkazov: 0

Vaša stránka obsahuje menej než 2 externých odkazov, zvážte pridanie viac externých odkazov.

1 / 2

Počet tagov iframe: 2

Vaša stránka obsahuje tag iframe, zvážte ich nahradenie.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránku pre zariadenia Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 2387 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 6254 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: ' ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
19 / 24

HTML 5


Použitie HTML 5: NIE

Vaša stránka nepoužíva štandard HTML 5. Zvážte jeho použitie.

0 / 1

Použitie záhlavia: NIE

Vaša stránka neobsahuje záhlavie. Zvážte pridanie tagu header.

0 / 1

Použitie päty strany: NIE

Vaša stránka neobsahuje pätu strany. Zvážte pridanie tagu footer.

0 / 1

Použitie navigácie: NIE

Vaša stránka neobsahuje navigáciu. Zvážte pridanie tagu nav.

0 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: NIE

Vaša stránka nemá rozdelený obsah do sekcií. Zvážte rozdelenie obsahu do tagov section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
1 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: sk_SK

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre jazyk.

1 / 1

Nastavenie typu obsahu: website

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: https://www.libra-vahy.sk/

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: najširší výber digitálnych obchodných, priemyselných a laboratórnych | libra-vahy.sk

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: Firma Libra má najširšiu ponuku digitálnych váh pre predaj. Ponúkame obchodné váhy, priemyselné váhy, laboratórne a mikro váhy, zdravotnícke váhy, závesné a žeriavové váhy.

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre popis stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Nastavenie titulného obrázku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulný obrázok stránky!

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
8 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 906

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo slov. Na stránke je '906' slov.

2 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
váhy | trieda | viac | váženie | oiml | plošinové | osobné | stolové | obchodné | presné

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
váhy85x0x5x1x
trieda13x0x0x0x
viac10x0x0x0x
váženie8x0x0x3x
oiml7x0x0x0x
plošinové6x0x0x0x
osobné6x0x0x0x
stolové6x0x0x0x
obchodné5x0x1x0x
presné5x0x0x0x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 23.6 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
/sub/libra-vahy.sk/images/manifest/apple-touch-icon.png0.7 kB
/sub/libra-vahy.sk/images/manifest/site.webmanifest0.4 kB
/sub/libra-vahy.sk/images/manifest/safari-pinned-tab.svg1.3 kB
/sub/libra-vahy.sk/images/manifest/favicon-32x32.png0.4 kB
/sub/libra-vahy.sk/images/manifest/favicon-16x16.png0.3 kB
/sub/libra-vahy.sk/images/manifest/android-chrome-192x192.png1.5 kB
/sub/libra-vahy.sk/images/manifest/android-chrome-512x512.png2.6 kB
/sub/libra-vahy.sk/images/manifest/favicon.ico15.1 kB
https://www.libra-vahy.sk/23.6 kB
https://www.libra-vahy.sk/templates/global/_fonts/ubuntu/ubuntu_300.woff238.8 kB
https://www.libra-vahy.sk/templates/global/_fonts/ubuntu/ubuntu_300_ext.woff253.8 kB
https://www.libra-vahy.sk/templates/global/_fonts/ubuntu/ubuntu_400.woff234.9 kB
https://www.libra-vahy.sk/templates/global/_fonts/ubuntu/ubuntu_400_ext.woff246.8 kB
https://www.libra-vahy.sk/templates/global/_fonts/ubuntu/ubuntu_500.woff230.5 kB
https://www.libra-vahy.sk/templates/global/_fonts/ubuntu/ubuntu_500_ext.woff242.3 kB
https://www.libra-vahy.sk/templates/global/_fonts/ubuntu/ubuntu_700.woff229.8 kB
https://www.libra-vahy.sk/templates/global/_fonts/ubuntu/ubuntu_700_ext.woff237.8 kB
https://www.libra-vahy.sk/sub/libra-vahy.sk/images/slider_bg/1000/slide2.jpg.webp3.8 kB
https://www.libra-vahy.sk/sub/libra-vahy.sk/images/slider_bg/slide2.jpg.webp10.4 kB
https://www.libra-vahy.sk/includes/js/cache/f5b5da6f5941c87bf5a81ec4d5a67aad.css?1703064601111.1 kB
https://www.libra-vahy.sk/templates/design/libra-vahy.sk/css/screen.min.css?1700092698154.3 kB
/component/option,com_rss/2.2 kB
Linkované súbory skriptov
https://www.libra-vahy.sk/includes/js/cache/f9eae7a9f44fd78dc533e855cf49c35e.min.js?1703064683417.4 kB
https://www.libra-vahy.sk/templates/js/cache/2c69c6d12977544b3aa5bef588dfeba9.min.js?170399248710.1 kB
Linkované súbory obrázkov
https://www.libra-vahy.sk/sub/libra-vahy.sk/images/slider_img/RADWAG-SLIDER-dwt_hl_hpw.png206.5 kB
https://www.libra-vahy.sk/sub/libra-vahy.sk/images/slider_bg/slide2.jpg.webp?t=165660253410.4 kB
https://www.libra-vahy.sk/sub/libra-vahy.sk/images/slider_img/DINI-SLIDER-4WWSDFWW.png421.1 kB
https://www.libra-vahy.sk/sub/libra-vahy.sk/images/slider_bg/slide3.jpg.webp?t=16659943468.7 kB
https://www.libra-vahy.sk/sub/libra-vahy.sk/images/slider_img/RAVAS-SLIDER-iforks52.png148.7 kB
https://www.libra-vahy.sk/sub/libra-vahy.sk/images/slider_bg/slide4_red.jpg.webp?t=166600548611.6 kB
/sub/libra-vahy.sk/images/banner_benefits/calendar.svg2.3 kB
/sub/libra-vahy.sk/images/banner_benefits/certificate.svg2.0 kB
/sub/libra-vahy.sk/images/banner_benefits/scale.svg1.8 kB
/sub/libra-vahy.sk/images/banner_benefits/people.svg2.1 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/images/1px-trans.gif0.0 kB
/sub/libra-vahy.sk/images/banner_top/img_1.jpg.webp9.6 kB
/sub/libra-vahy.sk/images/banner_top/img_2.jpg.webp10.6 kB
/sub/libra-vahy.sk/images/banner_top/img_3.jpg.webp12.7 kB
/sub/libra-vahy.sk/images/banner_top/img_4.jpg.webp12.8 kB
images/1px-trans.gif0.0 kB
images/1px-trans.gif0.0 kB
images/1px-trans.gif0.0 kB
images/1px-trans.gif0.0 kB
https://www.libra-vahy.sk/sub/libra-vahy.sk/images/banner_logos/kern.svg2.4 kB
https://www.libra-vahy.sk/sub/libra-vahy.sk/images/banner_logos/tscale.svg4.5 kB
https://www.libra-vahy.sk/sub/libra-vahy.sk/images/banner_logos/DiniArgeoWeb.png6.3 kB
https://www.libra-vahy.sk/sub/libra-vahy.sk/images/banner_logos/ravas.svg2.3 kB
https://www.libra-vahy.sk/sub/libra-vahy.sk/images/banner_logos/Epelsa1bw.jpg7.2 kB
https://www.libra-vahy.sk/sub/libra-vahy.sk/images/banner_logos/RadwagWeb.png3.2 kB
https://www.libra-vahy.sk/sub/libra-vahy.sk/images/banner_logos/soehnle.svg6.4 kB
https://www.libra-vahy.sk/sub/libra-vahy.sk/images/banner_logos/Penko.png19.1 kB
https://www.libra-vahy.sk/sub/libra-vahy.sk/images/banner_logos/ravas.svg2.3 kB
https://www.libra-vahy.sk/sub/libra-vahy.sk/images/banner_logos/axis.svg2.1 kB
https://www.libra-vahy.sk/sub/libra-vahy.sk/images/banner_logos/tscale.svg4.5 kB
https://www.libra-vahy.sk/sub/libra-vahy.sk/images/banner_logos/soehnle.svg6.4 kB
https://www.libra-vahy.sk/sub/libra-vahy.sk/images/banner_logos/RadwagWeb.png3.2 kB
https://www.libra-vahy.sk/sub/libra-vahy.sk/images/banner_logos/DiniArgeoWeb.png6.3 kB
https://www.libra-vahy.sk/sub/libra-vahy.sk/images/banner_logos/Penko.png19.1 kB
/sub/libra-vahy.sk/images/footer_contact/logo.svg6.2 kB
CELKOM2 035.6 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 2 059.2 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 130

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva GTM, zvážte jeho použitie.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bolo otestovaných iba 30 náhodne vybraných interných odkazov. Vaša stránka obsahuje 213 interných odkazov.

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(48 / 65)

73.8 %