Výsledok SEO testu

Posledné otestované URL z domény lee.sk:

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
http://www.lee.sk/

Načítané:
27. 11. 2022 22:23

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: http

Vaša URL adresa nepoužíva šifrovaný HTTPS protokol! Zvážte použitie šifrovania pripojenia k webovému serveru.

0 / 1

Presmerovanie: OK

Výborne! Obidve adresy 'http://lee.sk' a 'http://www.lee.sk' boli presmerované na rovnakú URL adresu.

1 / 1

Dĺžka URL adresy: 18 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: http://www.lee.sk/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: http://www.lee.sk:80/system/feeds/sitemap

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
10 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: UTF-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: -

Vaša stránka nemá správne nastavený použitý jazyk!

0 / 1

Meta titulok: LEE.SK s.r.o. - IT Riešenia pre malé a stredné firmy

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Komplexné IT riešenia, tvorba webstránok, reklama na internete, správa portálov a servrov, správa firemnej infraštruktúry a presun do cloudu. Programovanie aplikácií a hier na mieru.

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1: -

Vaša stránke neobsahuje nadpis úrovne H1!

0 / 2

Poradie nadpisov:
          <h2>
                    <h4>+++ Kontakt +++
                    <h4>+++ Navigácia +++
                    <h4>+++ Naše projekty +++
                    <h4>
               <h3>Komplexné IT riešenia pre malé a stredné podniky.
          <h2>Informatizácia malých a stredných firiem
          <h2>Webdesign - Tvorba webových stránok
          <h2>Webmarketing - Aby Vás bolo vidieť
          <h2>Bezpečnosť Vašej firemnej infraštruktúry
          <h2>Tvorba windows aplikácií na mieru

Nadpisy na Vašej stránke nie sú v správnom poradí!

0 / 1

Počet nadpisov: 11

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 16

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: 4

Vaša stránka obsahuje obrázky, ktoré nemajú vyplnený popisok (atribút alt).

0 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 43
  • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 23
  • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 1

Vaša stránka obsahuje tag iframe, zvážte ich nahradenie.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránku pre zariadenia Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 796 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 3235 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadny nadbytočný obsah.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
16 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: NIE

Vaša stránka nepoužíva štandard HTML 5. Zvážte jeho použitie.

0 / 1

Použitie záhlavia: NIE

Vaša stránka neobsahuje záhlavie. Zvážte pridanie tagu header.

0 / 1

Použitie päty strany: NIE

Vaša stránka neobsahuje pätu strany. Zvážte pridanie tagu footer.

0 / 1

Použitie navigácie: NIE

Vaša stránka neobsahuje navigáciu. Zvážte pridanie tagu nav.

0 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: NIE

Vaša stránka nemá rozdelený obsah do sekcií. Zvážte rozdelenie obsahu do tagov section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
1 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavenie URL: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre URL stránky!

0 / 2

Titulok stránky: LEE.SK s.r.o. - IT Riešenia pre malé a stredné firmy

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: Komplexné IT riešenia, tvorba webstránok, reklama na internete, správa portálov a servrov, správa firemnej infraštruktúry a presun do cloudu. Programovanie aplikácií a hier na mieru.

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre popis stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Nastavenie titulného obrázku: http://www.lee.sk/_/rsrc/1448309191149/home/LEE%20SK%20IT%20riesenia.png?height=151&width=200

Vaša stránka má nastavený tag pre titulný obrázok stránky, ale ten nie je dostupný pre šifrovaný HTTPS protokol. Zvážte umiestnenie obrázkov na šifrovanú adresu.

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
4 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 386

Vaša stránka neobsahuje moc textu. Na stránke je '386' slov, zvážte pridanie viac textu.

1 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
google | infraštruktúry | tvorba | firemnej | vašej | riešenia | malé | stredné | mieru | technológie

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
google6x0x0x0x
infraštruktúry5x0x1x1x
tvorba5x0x1x2x
firemnej5x0x1x1x
vašej5x0x0x1x
riešenia4x1x1x1x
malé4x1x0x1x
stredné4x1x0x1x
mieru4x0x1x1x
technológie3x0x0x0x

V tabuľke nájdete zoznam slov, u ktorých by sa oplatilo zvážiť ich pridanie do titulku, popisu alebo nadpisov.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
2 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 11.3 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
/_/rsrc/1448309189484/favicon.ico0.4 kB
http://www.lee.sk/home11.3 kB
/_/rsrc/1668098603000/system/app/css/overlay.css?cb=beigeandblue17a165220goog-ws-nav-leftnone30middlestandard0.9 kB
/_/rsrc/1668098603000/system/app/css/camelot/allthemes-view.css0.5 kB
Linkované súbory skriptov
Linkované súbory obrázkov
/_/rsrc/1448309189488/config/customLogo.gif?revision=33.8 kB
http://www.lee.sk/_/rsrc/1448309191150/kontakt/postbox.png0.5 kB
http://www.lee.sk/_/rsrc/1448309191150/kontakt/phone.png0.4 kB
http://www.lee.sk/_/rsrc/1448309191150/kontakt/email.png0.4 kB
http://www.lee.sk/_/rsrc/1448309191150/kontakt/web.png0.4 kB
http://www.lee.sk/_/rsrc/1448309191149/home/LEE%20SK%20IT%20riesenia.png?height=151&width=20024.5 kB
http://www.lee.sk/_/rsrc/1448309191149/home/icon-server.png?height=85&width=1005.0 kB
http://www.lee.sk/_/rsrc/1448309191149/home/icon-bookmarks.png?height=85&width=1003.9 kB
http://www.lee.sk/_/rsrc/1448309191149/home/icon-search.png?height=85&width=1007.7 kB
http://www.lee.sk/_/rsrc/1448309191149/home/icon-security.png?height=85&width=1004.0 kB
http://www.lee.sk/_/rsrc/1448309191149/home/c-sharp.png?height=85&width=1009.3 kB
http://www.lee.sk/_/rsrc/1474613672944/home/upwork-logo-1200.png2.2 kB
CELKOM75.1 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 86.4 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 16

Výborne! Vaša stránka potrebuje k načítaniu primeraný počet požiadaviek.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 5

Ostatné


Responzivita: Nie je responzívny

Vaša stránka nie je responzívna a nemá nastavený meta tag viewport.

0 / 1

Použitie schema.org:
Používa tieto formáty: Microdata

Výborne! Vaša stránka používa schema.org.

2 / 2

Použitie Google Tag Manager: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva GTM, zvážte jeho použitie.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bolo otestovaných iba 30 náhodne vybraných interných odkazov. Vaša stránka obsahuje 43 interných odkazov.

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
3 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(41 / 64)

64.1 %

Kto sme a čo vieme?

Sme jedna z popredných firiem na poli SEO v ČR.

V obore SEO pôsobíme už radu rokov a SEO je našou primárnou činnosťou. Vieme vylepšiť Vaše pozície vo vyhľadávačoch a tým zvýšiť relevantnú návštevnosť Vášho webu. Naša cenová politika je dostupná väčšine, napriek tomu zachovávame vysokú kvalitu našich služieb.

máme
13
rokov skúseností
pomohli sme
1328
klientom
práve teraz máme
211
webov pod palcom
náš tím napísal už
358467
PR článkov

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktný formulár

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
http://www.lee.sk/

Načítané:
27. 11. 2022 22:23

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: http

Vaša URL adresa nepoužíva šifrovaný HTTPS protokol! Zvážte použitie šifrovania pripojenia k webovému serveru.

0 / 1

Presmerovanie: OK

Výborne! Obidve adresy 'http://lee.sk' a 'http://www.lee.sk' boli presmerované na rovnakú URL adresu.

1 / 1

Dĺžka URL adresy: 18 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: http://www.lee.sk/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: http://www.lee.sk:80/system/feeds/sitemap

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
10 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: UTF-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: -

Vaša stránka nemá správne nastavený použitý jazyk!

0 / 1

Meta titulok: LEE.SK s.r.o. - IT Riešenia pre malé a stredné firmy

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Komplexné IT riešenia, tvorba webstránok, reklama na internete, správa portálov a servrov, správa firemnej infraštruktúry a presun do cloudu. Programovanie aplikácií a hier na mieru.

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1: -

Vaša stránke neobsahuje nadpis úrovne H1!

0 / 2

Poradie nadpisov:
          <h2>
                    <h4>+++ Kontakt +++
                    <h4>+++ Navigácia +++
                    <h4>+++ Naše projekty +++
                    <h4>
               <h3>Komplexné IT riešenia pre malé a stredné podniky.
          <h2>Informatizácia malých a stredných firiem
          <h2>Webdesign - Tvorba webových stránok
          <h2>Webmarketing - Aby Vás bolo vidieť
          <h2>Bezpečnosť Vašej firemnej infraštruktúry
          <h2>Tvorba windows aplikácií na mieru

Nadpisy na Vašej stránke nie sú v správnom poradí!

0 / 1

Počet nadpisov: 11

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 16

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: 4

Vaša stránka obsahuje obrázky, ktoré nemajú vyplnený popisok (atribút alt).

0 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 43
  • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 23
  • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 1

Vaša stránka obsahuje tag iframe, zvážte ich nahradenie.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránku pre zariadenia Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 796 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 3235 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadny nadbytočný obsah.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
16 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: NIE

Vaša stránka nepoužíva štandard HTML 5. Zvážte jeho použitie.

0 / 1

Použitie záhlavia: NIE

Vaša stránka neobsahuje záhlavie. Zvážte pridanie tagu header.

0 / 1

Použitie päty strany: NIE

Vaša stránka neobsahuje pätu strany. Zvážte pridanie tagu footer.

0 / 1

Použitie navigácie: NIE

Vaša stránka neobsahuje navigáciu. Zvážte pridanie tagu nav.

0 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: NIE

Vaša stránka nemá rozdelený obsah do sekcií. Zvážte rozdelenie obsahu do tagov section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
1 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavenie URL: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre URL stránky!

0 / 2

Titulok stránky: LEE.SK s.r.o. - IT Riešenia pre malé a stredné firmy

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: Komplexné IT riešenia, tvorba webstránok, reklama na internete, správa portálov a servrov, správa firemnej infraštruktúry a presun do cloudu. Programovanie aplikácií a hier na mieru.

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre popis stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Nastavenie titulného obrázku: http://www.lee.sk/_/rsrc/1448309191149/home/LEE%20SK%20IT%20riesenia.png?height=151&width=200

Vaša stránka má nastavený tag pre titulný obrázok stránky, ale ten nie je dostupný pre šifrovaný HTTPS protokol. Zvážte umiestnenie obrázkov na šifrovanú adresu.

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
4 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 386

Vaša stránka neobsahuje moc textu. Na stránke je '386' slov, zvážte pridanie viac textu.

1 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
google | infraštruktúry | tvorba | firemnej | vašej | riešenia | malé | stredné | mieru | technológie

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
google6x0x0x0x
infraštruktúry5x0x1x1x
tvorba5x0x1x2x
firemnej5x0x1x1x
vašej5x0x0x1x
riešenia4x1x1x1x
malé4x1x0x1x
stredné4x1x0x1x
mieru4x0x1x1x
technológie3x0x0x0x

V tabuľke nájdete zoznam slov, u ktorých by sa oplatilo zvážiť ich pridanie do titulku, popisu alebo nadpisov.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
2 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 11.3 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
/_/rsrc/1448309189484/favicon.ico0.4 kB
http://www.lee.sk/home11.3 kB
/_/rsrc/1668098603000/system/app/css/overlay.css?cb=beigeandblue17a165220goog-ws-nav-leftnone30middlestandard0.9 kB
/_/rsrc/1668098603000/system/app/css/camelot/allthemes-view.css0.5 kB
Linkované súbory skriptov
Linkované súbory obrázkov
/_/rsrc/1448309189488/config/customLogo.gif?revision=33.8 kB
http://www.lee.sk/_/rsrc/1448309191150/kontakt/postbox.png0.5 kB
http://www.lee.sk/_/rsrc/1448309191150/kontakt/phone.png0.4 kB
http://www.lee.sk/_/rsrc/1448309191150/kontakt/email.png0.4 kB
http://www.lee.sk/_/rsrc/1448309191150/kontakt/web.png0.4 kB
http://www.lee.sk/_/rsrc/1448309191149/home/LEE%20SK%20IT%20riesenia.png?height=151&width=20024.5 kB
http://www.lee.sk/_/rsrc/1448309191149/home/icon-server.png?height=85&width=1005.0 kB
http://www.lee.sk/_/rsrc/1448309191149/home/icon-bookmarks.png?height=85&width=1003.9 kB
http://www.lee.sk/_/rsrc/1448309191149/home/icon-search.png?height=85&width=1007.7 kB
http://www.lee.sk/_/rsrc/1448309191149/home/icon-security.png?height=85&width=1004.0 kB
http://www.lee.sk/_/rsrc/1448309191149/home/c-sharp.png?height=85&width=1009.3 kB
http://www.lee.sk/_/rsrc/1474613672944/home/upwork-logo-1200.png2.2 kB
CELKOM75.1 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 86.4 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 16

Výborne! Vaša stránka potrebuje k načítaniu primeraný počet požiadaviek.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 5

Ostatné


Responzivita: Nie je responzívny

Vaša stránka nie je responzívna a nemá nastavený meta tag viewport.

0 / 1

Použitie schema.org:
Používa tieto formáty: Microdata

Výborne! Vaša stránka používa schema.org.

2 / 2

Použitie Google Tag Manager: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva GTM, zvážte jeho použitie.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bolo otestovaných iba 30 náhodne vybraných interných odkazov. Vaša stránka obsahuje 43 interných odkazov.

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
3 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(41 / 64)

64.1 %