Výsledok SEO testu

Posledné otestované URL z domény kosenietrencin.sk:

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://kosenietrencin.sk/

Načítané:
27. 2. 2023 09:34

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: Chyba

Obidve adresy 'https://kosenietrencin.sk/' a 'https://www.kosenietrencin.sk/' sú dostupné. Jedná sa o duplicitný obsah, jednu z adries presmerujte na druhú.

0 / 1

Dĺžka URL adresy: 26 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: -

Na Vašich stránkach je nahraný súbor robots.txt, ale nie je v ňom vyplnená adresa mapy stránok.

1 / 2

Sitemap: -

V súbore robots.txt nie je vyplnená adresa mapy stránok.

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
7 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: utf-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: sk-sk

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: KTn Service - Kosenie a mulčovanie | Kosenie Trenčín

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: KTn Service - Kosenie Trenčín - Ponúkame Vám kosenie a mulčovanie pozemkov v Trenčianskom kraji. Kosenie trávy, mulčovanie trávy a kompletná údržba pozemkov!

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1></h1>
<h1>KTn Service s.r.o. - Kompletná údržba pozemkov na západnom Slovensku:</h1>

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov úrovne H1. Pre SEO je najlepšie, keď stránka obsahuje práve jeden nadpis úrovne H1.

1 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>
     <h1>KTn Service s.r.o. - Kompletná údržba pozemkov na …
          <h2>
          <h2>* Recenzie od zákazníkov *
          <h2>Naše služby:
               <h3>Čo Vám ponúkame:
               <h3>Naše služby:
               <h3>Kontakt:
               <h3>Články pre Vás:

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov a sú použité v správnom poradí.

1 / 1

Počet nadpisov: 9

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 7

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: 2

Vaša stránka obsahuje obrázky, ktoré nemajú vyplnený popisok (atribút alt).

0 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 36
  • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 10
  • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: -

Vaša stránka nemá vyplnenú ikonu stránky pre zariadenia Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 3137 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 4095 znakov.

Výborne! Viac než polovica všetkého textu na stránke je umiestnená v odstavcoch.

1 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'Go to top ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
18 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: NIE

Vaša stránka neobsahuje záhlavie. Zvážte pridanie tagu header.

0 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: NIE

Vaša stránka neobsahuje navigáciu. Zvážte pridanie tagu nav.

0 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: article

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: https://kosenietrencin.sk/

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: Domov

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: KTn Service s.r.o. - Kompletná údržba pozemkov na západnom Slovensku: Kosenie nás baví , nechajte kosenie na nás! Pokosíme Vaše záhrady, lúky, sady, firemn...

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre popis stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Nastavenie titulného obrázku: https://kosenietrencin.sk/images/thumbnails/images/118200658_s-fill-400x400.jpg

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulný obrázok stránky.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
9 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 567

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo slov. Na stránke je '567' slov.

2 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
kosenie | pozemkov | okolie | služby | údržba | starostlivosť | service | stromov | trávnika | kompletná

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
kosenie9x2x3x0x
pozemkov7x0x2x1x
okolie6x0x0x0x
služby6x0x0x2x
údržba6x0x1x1x
starostlivosť5x0x0x0x
service5x1x1x1x
stromov5x0x0x0x
trávnika4x0x0x0x
kompletná4x0x1x1x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 7.1 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
/images/favicon_2.png22.6 kB
/media/plg_content_mavikthumbnails/magnific/magnific-popup.css2.3 kB
/media/plg_content_mavikthumbnails/css/mavikthumbnails.css0.4 kB
/templates/jl_teatree_pro/css/bootstrap.min.css20.1 kB
/templates/jl_teatree_pro/css/font-awesome.min.css7.0 kB
/templates/jl_teatree_pro/css/animate.min.css4.2 kB
/templates/jl_teatree_pro/css/custom.css0.4 kB
/templates/jl_teatree_pro/css/legacy.css4.5 kB
/templates/jl_teatree_pro/css/template.css16.2 kB
/templates/jl_teatree_pro/css/presets/preset1.css0.9 kB
/templates/jl_teatree_pro/css/frontend-edit.css1.2 kB
Linkované súbory skriptov
/media/jui/js/jquery.min.js?1efc8ca8f23d2626640bfd76d3b453bc34.5 kB
/media/jui/js/jquery-noconflict.js?1efc8ca8f23d2626640bfd76d3b453bc0.4 kB
/media/jui/js/jquery-migrate.min.js?1efc8ca8f23d2626640bfd76d3b453bc4.3 kB
/media/plg_content_mavikthumbnails/magnific/jquery.magnific-popup.min.js7.9 kB
/media/system/js/caption.js?1efc8ca8f23d2626640bfd76d3b453bc0.7 kB
/templates/jl_teatree_pro/js/bootstrap.min.js10.2 kB
/templates/jl_teatree_pro/js/jquery.sticky.js2.0 kB
/templates/jl_teatree_pro/js/main.js2.3 kB
/templates/jl_teatree_pro/js/wow.min.js3.1 kB
/templates/jl_teatree_pro/js/frontend-edit.js1.0 kB
Linkované súbory obrázkov
/images/ktnlogosss.png8.5 kB
/images/ktnlogosss.png8.5 kB
/images/118200658_s.jpg132.1 kB
/images/uvodkosenieeee.jpg411.8 kB
/images/button_precitat-blog-tu.png4.9 kB
/images/fb.png1.7 kB
/images/in.png12.5 kB
CELKOM726.2 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 733.3 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 28

Výborne! Vaša stránka potrebuje k načítaniu primeraný počet požiadaviek.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org:
Používa tieto formáty: Microdata

Výborne! Vaša stránka používa schema.org.

2 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bolo otestovaných iba 30 náhodne vybraných interných odkazov. Vaša stránka obsahuje 36 interných odkazov.

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
6 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(52 / 64)

81.3 %

Kto sme a čo vieme?

Sme jedna z popredných firiem na poli SEO v ČR.

V obore SEO pôsobíme už radu rokov a SEO je našou primárnou činnosťou. Vieme vylepšiť Vaše pozície vo vyhľadávačoch a tým zvýšiť relevantnú návštevnosť Vášho webu. Naša cenová politika je dostupná väčšine, napriek tomu zachovávame vysokú kvalitu našich služieb.

máme
13
rokov skúseností
pomohli sme
1328
klientom
práve teraz máme
211
webov pod palcom
náš tím napísal už
358467
PR článkov

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktný formulár

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://kosenietrencin.sk/

Načítané:
27. 2. 2023 09:34

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: Chyba

Obidve adresy 'https://kosenietrencin.sk/' a 'https://www.kosenietrencin.sk/' sú dostupné. Jedná sa o duplicitný obsah, jednu z adries presmerujte na druhú.

0 / 1

Dĺžka URL adresy: 26 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: -

Na Vašich stránkach je nahraný súbor robots.txt, ale nie je v ňom vyplnená adresa mapy stránok.

1 / 2

Sitemap: -

V súbore robots.txt nie je vyplnená adresa mapy stránok.

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
7 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: utf-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: sk-sk

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: KTn Service - Kosenie a mulčovanie | Kosenie Trenčín

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: KTn Service - Kosenie Trenčín - Ponúkame Vám kosenie a mulčovanie pozemkov v Trenčianskom kraji. Kosenie trávy, mulčovanie trávy a kompletná údržba pozemkov!

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1></h1>
<h1>KTn Service s.r.o. - Kompletná údržba pozemkov na západnom Slovensku:</h1>

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov úrovne H1. Pre SEO je najlepšie, keď stránka obsahuje práve jeden nadpis úrovne H1.

1 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>
     <h1>KTn Service s.r.o. - Kompletná údržba pozemkov na …
          <h2>
          <h2>* Recenzie od zákazníkov *
          <h2>Naše služby:
               <h3>Čo Vám ponúkame:
               <h3>Naše služby:
               <h3>Kontakt:
               <h3>Články pre Vás:

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov a sú použité v správnom poradí.

1 / 1

Počet nadpisov: 9

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 7

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: 2

Vaša stránka obsahuje obrázky, ktoré nemajú vyplnený popisok (atribút alt).

0 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 36
  • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 10
  • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: -

Vaša stránka nemá vyplnenú ikonu stránky pre zariadenia Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 3137 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 4095 znakov.

Výborne! Viac než polovica všetkého textu na stránke je umiestnená v odstavcoch.

1 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'Go to top ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
18 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: NIE

Vaša stránka neobsahuje záhlavie. Zvážte pridanie tagu header.

0 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: NIE

Vaša stránka neobsahuje navigáciu. Zvážte pridanie tagu nav.

0 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: article

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: https://kosenietrencin.sk/

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: Domov

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: KTn Service s.r.o. - Kompletná údržba pozemkov na západnom Slovensku: Kosenie nás baví , nechajte kosenie na nás! Pokosíme Vaše záhrady, lúky, sady, firemn...

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre popis stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Nastavenie titulného obrázku: https://kosenietrencin.sk/images/thumbnails/images/118200658_s-fill-400x400.jpg

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulný obrázok stránky.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
9 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 567

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo slov. Na stránke je '567' slov.

2 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
kosenie | pozemkov | okolie | služby | údržba | starostlivosť | service | stromov | trávnika | kompletná

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
kosenie9x2x3x0x
pozemkov7x0x2x1x
okolie6x0x0x0x
služby6x0x0x2x
údržba6x0x1x1x
starostlivosť5x0x0x0x
service5x1x1x1x
stromov5x0x0x0x
trávnika4x0x0x0x
kompletná4x0x1x1x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 7.1 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
/images/favicon_2.png22.6 kB
/media/plg_content_mavikthumbnails/magnific/magnific-popup.css2.3 kB
/media/plg_content_mavikthumbnails/css/mavikthumbnails.css0.4 kB
/templates/jl_teatree_pro/css/bootstrap.min.css20.1 kB
/templates/jl_teatree_pro/css/font-awesome.min.css7.0 kB
/templates/jl_teatree_pro/css/animate.min.css4.2 kB
/templates/jl_teatree_pro/css/custom.css0.4 kB
/templates/jl_teatree_pro/css/legacy.css4.5 kB
/templates/jl_teatree_pro/css/template.css16.2 kB
/templates/jl_teatree_pro/css/presets/preset1.css0.9 kB
/templates/jl_teatree_pro/css/frontend-edit.css1.2 kB
Linkované súbory skriptov
/media/jui/js/jquery.min.js?1efc8ca8f23d2626640bfd76d3b453bc34.5 kB
/media/jui/js/jquery-noconflict.js?1efc8ca8f23d2626640bfd76d3b453bc0.4 kB
/media/jui/js/jquery-migrate.min.js?1efc8ca8f23d2626640bfd76d3b453bc4.3 kB
/media/plg_content_mavikthumbnails/magnific/jquery.magnific-popup.min.js7.9 kB
/media/system/js/caption.js?1efc8ca8f23d2626640bfd76d3b453bc0.7 kB
/templates/jl_teatree_pro/js/bootstrap.min.js10.2 kB
/templates/jl_teatree_pro/js/jquery.sticky.js2.0 kB
/templates/jl_teatree_pro/js/main.js2.3 kB
/templates/jl_teatree_pro/js/wow.min.js3.1 kB
/templates/jl_teatree_pro/js/frontend-edit.js1.0 kB
Linkované súbory obrázkov
/images/ktnlogosss.png8.5 kB
/images/ktnlogosss.png8.5 kB
/images/118200658_s.jpg132.1 kB
/images/uvodkosenieeee.jpg411.8 kB
/images/button_precitat-blog-tu.png4.9 kB
/images/fb.png1.7 kB
/images/in.png12.5 kB
CELKOM726.2 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 733.3 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 28

Výborne! Vaša stránka potrebuje k načítaniu primeraný počet požiadaviek.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org:
Používa tieto formáty: Microdata

Výborne! Vaša stránka používa schema.org.

2 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bolo otestovaných iba 30 náhodne vybraných interných odkazov. Vaša stránka obsahuje 36 interných odkazov.

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
6 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(52 / 64)

81.3 %