Výsledok SEO testu

Posledné otestované URL z domény keko.sk:

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://www.keko.sk/

Načítané:
12. 10. 2023 15:41

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: OK

Výborne! Obidve adresy 'https://keko.sk' a 'https://www.keko.sk' boli presmerované na rovnakú URL adresu.

1 / 1

Dĺžka URL adresy: 20 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://www.keko.sk/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: https://www.keko.sk/sitemap.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
11 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: utf-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: sk

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Úvod - Keko.sk

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis:

Meta popis má menej než 50 znakov. Vaša stránka má nastavený meta popis, ale ten je príliš krátky.

1 / 2

Nadpis H1:
<h1>Úvod</h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>Úvod
                    <h4>Zaručená kvalita
               <h3>Kompletné vybavenie k stolovaniu
                    <h4>Zaručená kvalita
               <h3>Kompletné vybavenie k stolovaniu
          <h2>Sezónne servítky JESEŇ
          <h2>Izbový servis
          <h2>Paderno Gastro inventár a doplnky
          <h2>Kapsičky na príbory
          <h2>Vernostné bonusy
                    <h4>Zisti viac
               <h3>Navštívte nás na našej Cash & Carry predajni
               <h3>Naša predajňa

Nadpisy na Vašej stránke nie sú v správnom poradí!

0 / 1

Počet nadpisov: 13

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 25

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 38
  • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 3
  • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 1

Vaša stránka obsahuje tag iframe, zvážte ich nahradenie.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: -

Vaša stránka nemá vyplnenú ikonu stránky pre zariadenia Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 263 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 1884 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'End Google Tag Manager (noscript) ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
16 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: NIE

Vaša stránka nepoužíva štandard HTML 5. Zvážte jeho použitie.

0 / 1

Použitie záhlavia: NIE

Vaša stránka neobsahuje záhlavie. Zvážte pridanie tagu header.

0 / 1

Použitie päty strany: NIE

Vaša stránka neobsahuje pätu strany. Zvážte pridanie tagu footer.

0 / 1

Použitie navigácie: NIE

Vaša stránka neobsahuje navigáciu. Zvážte pridanie tagu nav.

0 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: NIE

Vaša stránka nemá rozdelený obsah do sekcií. Zvážte rozdelenie obsahu do tagov section.

0 / 1

Zastaralé elementy: <u>

Vaša stránka obsahuje zastaralé HTML elementy. Zvážte ich odstránenie.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
0 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: sk_SK

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre jazyk.

1 / 1

Nastavenie typu obsahu: website

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: https://www.keko.sk/

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: Úvod - Keko.sk

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky:

Vaša stránka má nastavený tag pre popis stránky, ale jeho hodnota je menšia než 50 znakov. Zvážte jeho rozšírenie.

1 / 2

Nastavenie titulného obrázku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulný obrázok stránky!

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
7 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 183

Vaša stránka neobsahuje moc textu. Na stránke je '183' slov, zvážte pridanie viac textu.

1 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
viac | košík | vybavenie | bonusy | predajňa | úvod | kompletné | stolovaniu | kategoria | vernostné

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
viac3x0x0x1x
košík3x0x0x0x
vybavenie3x0x0x2x
bonusy3x0x0x1x
predajňa3x0x0x1x
úvod2x1x0x1x
kompletné2x0x0x2x
stolovaniu2x0x0x2x
kategoria2x0x0x0x
vernostné2x0x0x1x

V tabuľke nájdete zoznam slov, u ktorých by sa oplatilo zvážiť ich pridanie do titulku, popisu alebo nadpisov.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
2 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 20.3 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
https://www.keko.sk/sub/keko.sk/images/favicon.ico143.5 kB
https://www.keko.sk/20.3 kB
https://www.keko.sk/templates/design/globals.min.css?169596641426.3 kB
https://www.keko.sk/includes/_global_js_css/cache/global_frontend_CSS.min.css?169469079449.2 kB
https://www.keko.sk/includes/_global_js_css/cache/global_defer_frontend_CSS.min.css?169469079517.4 kB
https://www.keko.sk/templates/design/keko.sk/css/screen.min.css?1695968350124.1 kB
/component/option,com_rss/1.9 kB
Linkované súbory skriptov
https://www.keko.sk/language/js/slovak-utf.js?169659108571.5 kB
https://www.keko.sk/includes/js/core.min.js?16964959674.7 kB
https://www.keko.sk/includes/js/jquery/jquery-ui-1.8.24/ui/i18n/jquery.ui.datepicker-sk.js?16964959691.4 kB
https://www.keko.sk/includes/js/jquery/timepicker/i18n/jquery.ui.timepicker-sk.js?16964959691.1 kB
https://www.keko.sk/includes/_global_js_css/cache/global_frontend_JS.min.js?1694690791342.0 kB
https://www.keko.sk/includes/_global_js_css/cache/global_defer_frontend_JS.min.js?169469079376.8 kB
https://www.keko.sk/includes/js/system/Modal.js?16964959704.7 kB
https://www.keko.sk/templates/js/cache/ffcc2ea3a7186a88cede2b648b7a7fa2.min.js?16969036599.0 kB
https://www.keko.sk/templates/design/keko.sk/js/local.js?15253446741.2 kB
https://www.keko.sk/includes/js/jquery/lightbox/jquery.lightbox-lang.js?16964959691.3 kB
https://www.keko.sk/includes/js/jquery/osvaldas_lightbox/imagelightbox.js?16964959697.8 kB
https://www.keko.sk/modules/js/mod_shop_search.min.js?16943773113.6 kB
https://www.keko.sk/modules/js/mod_sudo_slider.min.js?16943773113.3 kB
https://www.keko.sk/modules/js/mod_lettermansubscribe.min.js?16943773115.9 kB
https://www.keko.sk/modules/js/mod_vm_product_watch.js?16943773111.4 kB
Linkované súbory obrázkov
https://www.keko.sk/sub/keko.sk/images/slider/slider-1.png?t=1525086793502.2 kB
https://www.keko.sk/sub/keko.sk/images/slider/slider-2.png?t=1525086793509.6 kB
images/1px-trans.gif0.0 kB
images/1px-trans.gif0.0 kB
images/1px-trans.gif0.0 kB
images/1px-trans.gif0.0 kB
images/1px-trans.gif0.0 kB
images/1px-trans.gif0.0 kB
images/1px-trans.gif0.0 kB
images/1px-trans.gif0.0 kB
images/1px-trans.gif0.0 kB
images/1px-trans.gif0.0 kB
https://www.keko.sk/sub/keko.sk/images/IMG_0010_(002).jpg1 965.8 kB
https://www.keko.sk/sub/keko.sk/images/IMG_0035_(002).jpg1 499.1 kB
https://www.keko.sk/sub/keko.sk/images/IMG_0012_(002).jpg1 466.3 kB
https://www.keko.sk/sub/keko.sk/images/IMG_0020_(004).jpg2 050.4 kB
CELKOM8 912.2 kB

Vaša stránka vrátane zdrojového kódu má veľkosť 8 932.5 kB. Zvážte zmenšenie prenášaných dát nutných k zobrazeniu stránky.

0 / 2

Počet požiadaviek: 38

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bolo otestovaných iba 30 náhodne vybraných interných odkazov. Vaša stránka obsahuje 38 interných odkazov.

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(42 / 64)

65.6 %

Kto sme a čo vieme?

Sme jedna z popredných firiem na poli SEO v ČR.

V obore SEO pôsobíme už radu rokov a SEO je našou primárnou činnosťou. Vieme vylepšiť Vaše pozície vo vyhľadávačoch a tým zvýšiť relevantnú návštevnosť Vášho webu. Naša cenová politika je dostupná väčšine, napriek tomu zachovávame vysokú kvalitu našich služieb.

máme
13
rokov skúseností
pomohli sme
1328
klientom
práve teraz máme
211
webov pod palcom
náš tím napísal už
358467
PR článkov

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktný formulár

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://www.keko.sk/

Načítané:
12. 10. 2023 15:41

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: OK

Výborne! Obidve adresy 'https://keko.sk' a 'https://www.keko.sk' boli presmerované na rovnakú URL adresu.

1 / 1

Dĺžka URL adresy: 20 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://www.keko.sk/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: https://www.keko.sk/sitemap.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
11 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: utf-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: sk

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Úvod - Keko.sk

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis:

Meta popis má menej než 50 znakov. Vaša stránka má nastavený meta popis, ale ten je príliš krátky.

1 / 2

Nadpis H1:
<h1>Úvod</h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>Úvod
                    <h4>Zaručená kvalita
               <h3>Kompletné vybavenie k stolovaniu
                    <h4>Zaručená kvalita
               <h3>Kompletné vybavenie k stolovaniu
          <h2>Sezónne servítky JESEŇ
          <h2>Izbový servis
          <h2>Paderno Gastro inventár a doplnky
          <h2>Kapsičky na príbory
          <h2>Vernostné bonusy
                    <h4>Zisti viac
               <h3>Navštívte nás na našej Cash & Carry predajni
               <h3>Naša predajňa

Nadpisy na Vašej stránke nie sú v správnom poradí!

0 / 1

Počet nadpisov: 13

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 25

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 38
  • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 3
  • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 1

Vaša stránka obsahuje tag iframe, zvážte ich nahradenie.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: -

Vaša stránka nemá vyplnenú ikonu stránky pre zariadenia Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 263 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 1884 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'End Google Tag Manager (noscript) ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
16 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: NIE

Vaša stránka nepoužíva štandard HTML 5. Zvážte jeho použitie.

0 / 1

Použitie záhlavia: NIE

Vaša stránka neobsahuje záhlavie. Zvážte pridanie tagu header.

0 / 1

Použitie päty strany: NIE

Vaša stránka neobsahuje pätu strany. Zvážte pridanie tagu footer.

0 / 1

Použitie navigácie: NIE

Vaša stránka neobsahuje navigáciu. Zvážte pridanie tagu nav.

0 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: NIE

Vaša stránka nemá rozdelený obsah do sekcií. Zvážte rozdelenie obsahu do tagov section.

0 / 1

Zastaralé elementy: <u>

Vaša stránka obsahuje zastaralé HTML elementy. Zvážte ich odstránenie.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
0 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: sk_SK

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre jazyk.

1 / 1

Nastavenie typu obsahu: website

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: https://www.keko.sk/

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: Úvod - Keko.sk

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky:

Vaša stránka má nastavený tag pre popis stránky, ale jeho hodnota je menšia než 50 znakov. Zvážte jeho rozšírenie.

1 / 2

Nastavenie titulného obrázku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulný obrázok stránky!

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
7 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 183

Vaša stránka neobsahuje moc textu. Na stránke je '183' slov, zvážte pridanie viac textu.

1 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
viac | košík | vybavenie | bonusy | predajňa | úvod | kompletné | stolovaniu | kategoria | vernostné

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
viac3x0x0x1x
košík3x0x0x0x
vybavenie3x0x0x2x
bonusy3x0x0x1x
predajňa3x0x0x1x
úvod2x1x0x1x
kompletné2x0x0x2x
stolovaniu2x0x0x2x
kategoria2x0x0x0x
vernostné2x0x0x1x

V tabuľke nájdete zoznam slov, u ktorých by sa oplatilo zvážiť ich pridanie do titulku, popisu alebo nadpisov.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
2 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 20.3 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
https://www.keko.sk/sub/keko.sk/images/favicon.ico143.5 kB
https://www.keko.sk/20.3 kB
https://www.keko.sk/templates/design/globals.min.css?169596641426.3 kB
https://www.keko.sk/includes/_global_js_css/cache/global_frontend_CSS.min.css?169469079449.2 kB
https://www.keko.sk/includes/_global_js_css/cache/global_defer_frontend_CSS.min.css?169469079517.4 kB
https://www.keko.sk/templates/design/keko.sk/css/screen.min.css?1695968350124.1 kB
/component/option,com_rss/1.9 kB
Linkované súbory skriptov
https://www.keko.sk/language/js/slovak-utf.js?169659108571.5 kB
https://www.keko.sk/includes/js/core.min.js?16964959674.7 kB
https://www.keko.sk/includes/js/jquery/jquery-ui-1.8.24/ui/i18n/jquery.ui.datepicker-sk.js?16964959691.4 kB
https://www.keko.sk/includes/js/jquery/timepicker/i18n/jquery.ui.timepicker-sk.js?16964959691.1 kB
https://www.keko.sk/includes/_global_js_css/cache/global_frontend_JS.min.js?1694690791342.0 kB
https://www.keko.sk/includes/_global_js_css/cache/global_defer_frontend_JS.min.js?169469079376.8 kB
https://www.keko.sk/includes/js/system/Modal.js?16964959704.7 kB
https://www.keko.sk/templates/js/cache/ffcc2ea3a7186a88cede2b648b7a7fa2.min.js?16969036599.0 kB
https://www.keko.sk/templates/design/keko.sk/js/local.js?15253446741.2 kB
https://www.keko.sk/includes/js/jquery/lightbox/jquery.lightbox-lang.js?16964959691.3 kB
https://www.keko.sk/includes/js/jquery/osvaldas_lightbox/imagelightbox.js?16964959697.8 kB
https://www.keko.sk/modules/js/mod_shop_search.min.js?16943773113.6 kB
https://www.keko.sk/modules/js/mod_sudo_slider.min.js?16943773113.3 kB
https://www.keko.sk/modules/js/mod_lettermansubscribe.min.js?16943773115.9 kB
https://www.keko.sk/modules/js/mod_vm_product_watch.js?16943773111.4 kB
Linkované súbory obrázkov
https://www.keko.sk/sub/keko.sk/images/slider/slider-1.png?t=1525086793502.2 kB
https://www.keko.sk/sub/keko.sk/images/slider/slider-2.png?t=1525086793509.6 kB
images/1px-trans.gif0.0 kB
images/1px-trans.gif0.0 kB
images/1px-trans.gif0.0 kB
images/1px-trans.gif0.0 kB
images/1px-trans.gif0.0 kB
images/1px-trans.gif0.0 kB
images/1px-trans.gif0.0 kB
images/1px-trans.gif0.0 kB
images/1px-trans.gif0.0 kB
images/1px-trans.gif0.0 kB
https://www.keko.sk/sub/keko.sk/images/IMG_0010_(002).jpg1 965.8 kB
https://www.keko.sk/sub/keko.sk/images/IMG_0035_(002).jpg1 499.1 kB
https://www.keko.sk/sub/keko.sk/images/IMG_0012_(002).jpg1 466.3 kB
https://www.keko.sk/sub/keko.sk/images/IMG_0020_(004).jpg2 050.4 kB
CELKOM8 912.2 kB

Vaša stránka vrátane zdrojového kódu má veľkosť 8 932.5 kB. Zvážte zmenšenie prenášaných dát nutných k zobrazeniu stránky.

0 / 2

Počet požiadaviek: 38

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bolo otestovaných iba 30 náhodne vybraných interných odkazov. Vaša stránka obsahuje 38 interných odkazov.

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(42 / 64)

65.6 %