Výsledok SEO testu

Posledné otestované URL z domény jelsava.sk:

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://www.jelsava.sk/

Načítané:
1. 7. 2022 20:31

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 2

Vaše URL adresa je 2 krát přesměrována na jinou URL! Pro SEO je lepší používat adresy bez přesměrování.

1 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování na www: Adresa 'http://jelsava.sk' byla přesměrována na 'https://www.jelsava.sk/'

Výborně! Verze URL adresy bez www se přesměrovává na URL adresu s www.

1 / 1

Délka URL adresy: 23 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: -

Na Vašich stránkách je nahrán soubor robots.txt, ale není v něm vyplnéna adresa mapy stránek.

1 / 2

Sitemap: -

V souboru robots.txt není vyplněna adresa mapy stránek.

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
7 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: -

Vaše stránka nemá správně nastavenu použitou znakovou sadu!

0 / 1

Jazyk: sk

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: Jel ava

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis:

Meta popis má méně než 50 znaků. Vaše stránka má nastaven meta popis, ale ten je příliš krátký.

1 / 2

Nadpis H1:
<h1>Oficiálne webové sídlo mesta Jel ava</h1>

Výborně! Vaše stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Pořadí nadpisů:
     <h1>Oficiálne webové sídlo mesta Jel ava
          <h2>Aktuálne oznamy
                    <h4>OZNAM
                    <h4>Výzva na predlo enie ponuky Nákup osobného vozidla…
                    <h4>PODVODNÍCI OPÄ ÚRADUJÚ
                    <h4>Vo¾by do orgánov samosprávy obcí a vo¾by do orgáno…
                    <h4>Výzva na predkladanie ponúk - Zabezpeèenie slu ieb…
                    <h4>Dobrovo¾ná vojenská príprava
                    <h4>Zis ovanie o pou ití spa¾ovacích zariadení a spotr…
                    <h4>Výzva na predlo enie ponuky - Komunitné centrum Je…
                    <h4>MFK Jel ava èlen Verejného súkromného partnerstva …
                    <h4>Okresné riadite¾stvo hasièského a záchranného zbor…
                    <h4>KALENDÁR triedeného zberu a komunálneho odpadu v m…
                    <h4>VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK Predmet zákazky: Kompl…
                    <h4>Ka tie¾ny deò 2021
                    <h4>Mesta a obce v trajkovej pohotovosti
                    <h4>Odporúèania hasièov poèas vykurovacej sezóny
                    <h4>Výzva na predlo enie cenovej ponuky: Zhotovite¾ pr…
                    <h4>Výzva
                    <h4>ZABURINENIE POZEMKOV - UPOZORNENIE
                    <h4>Mestské obèianske poriadkové slu by
                    <h4>Pozvánka na 34. plánované zasadnutie Mestského zas…
                    <h4>Komunitné centrum Jel ava (rekon trukcia objektu)
                    <h4>Mesto Jel ava vyhodnotené ako mesto s predpokladom…
                    <h4>Terénna sociálna práca v obciach
                    <h4>Podpora opatrovate¾skej slu by v meste Jel ava
                    <h4>Za obsah zodpovedá:
                    <h4>Technický prevádzkovate¾:
                    <h4>Informácie o stránke:

Nadpisy na Vaši stránce nejsou ve správném pořadí!

0 / 1

Počet nadpisů: 29

Vaše stránka obsahuje více než 20 nadpisů.

0 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 24

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: OK

Výborně! Všechny obrázky na Vaši stránce mají vyplněn popisek (atribut alt).

1 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 76
  • Počet interních nofollow odkazů: 7

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 56
  • Počet externích nofollow odkazů: 5

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 0

Výborně! Vaše stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: -

Vaše stránka nemá vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 2962 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 6548 znaků.

V odstavcích je umístěno méně než polovina veškerého textu na stránce. Zvažte pro umístění textu použití odstavců.

0 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'TS: 01.7.2022 20:31:21 // ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
15 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: OK

Výborně! Vaše obsahuje záhlaví.

1 / 1

Použití zápatí: OK

Výborně! Vaše obsahuje zápatí.

1 / 1

Použití navigace: OK

Výborně! Vaše obsahuje navigaci.

1 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: NE

Vaše stránka nemá rozdělen obsah do sekcí. Zvažte rozdělení obsahu do tagů section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavení URL: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro URL stránky!

0 / 2

Titulek stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulek stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro popis stránky!

0 / 2

Nastavení titulního obrázku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulní obrázek stránky!

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
0 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránce: 973

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství slov. Na stránce je '973' slov.

2 / 2

Nejčastější slova na stránce:
viac | 2022 | výzva | mesta | mesto | meste | odpadu | ivot | kalendár | centrum

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
viac7x0x0x0x
20227x0x0x3x
výzva6x0x0x6x
mesta6x0x0x3x
mesto6x0x0x3x
meste6x0x0x2x
odpadu4x0x0x1x
ivot4x0x0x0x
kalendár4x0x0x1x
centrum4x0x0x2x

V tabulce naleznete seznam slov, u kterých by se oplatilo zvážit jejich přidání do titulku, popisu nebo nadpisů.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 12.0 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
/data/153/favicon.ico0.9 kB
/data/_default_prepend.css?ver=2022-07-01-20-3113.0 kB
/data/153/_style.css?ver=2022-07-0120.8 kB
/data/_style_google_default.css?ver=2022-07-010.3 kB
/data/153/_style_google.css?ver=2022-07-015.6 kB
/fonts-css/font-awesome.min.css7.1 kB
/_print.css?ver=2022-07-012.6 kB
/data/_default_absolut_new.css?ver=2022-07-01-20-317.6 kB
/data/user-font-size.css?ver=2022-07-010.3 kB
/data/153/_added.css?ver=2022-07-010.4 kB
/js/fancybox-master/dist/jquery.fancybox.min.css3.3 kB
Linkované soubory skriptů
/js/_new_js/languages.js?ver=2022-07-010.2 kB
/new_js.php?ver=2022-07-0113.4 kB
/main.js?ver=2022-07-018.1 kB
/js/swfobject.js?ver=2022-07-017.6 kB
/js/3.3.1/jquery-3.3.1.js?ver=2022-07-0181.1 kB
/js/3.3.1/jquery-migrate.min.js?ver=2022-07-014.0 kB
/js/3.3.1/jquery.tools.min.js?ver=2022-07-015.9 kB
/js/jquery.accordion.js?ver=2022-07-012.6 kB
/js/jquery.inputhints.js?ver=2022-07-010.4 kB
/js/_new_js/main.js?ver=2022-07-01-20-3116.9 kB
/js/fancybox-master/dist/jquery.fancybox.min.js16.7 kB
/js/fb-settings.js?ver=2022-07-010.3 kB
/js/common.js?ver=2022-07-014.7 kB
/js/_new_js/hmenu.js?ver=2022-07-012.5 kB
/js/homepage_banner_user.js?ver=2022-07-011.3 kB
Linkované soubory obrázků
/data/153/_headers/hlavicka_01.jpg?ver=2022-07-01204.3 kB
/images/rss_icon.png0.8 kB
/portals_pictures/i_006555/i_6555959.jpg147.5 kB
/portals_pictures/i_006555/i_6555960.jpg2.4 kB
/portals_pictures/i_006549/i_6549280.jpg2.3 kB
/portals_pictures/i_006272/i_6272249.jpg2.0 kB
/portals_pictures/i_006372/i_6372137.jpg2.3 kB
/portals_pictures/i_006335/i_6335148.jpg2.1 kB
/portals_pictures/i_006729/i_6729434.jpg?time=165670028174.2 kB
/portals_pictures/i_006644/i_6644513.jpg?time=165670028118.8 kB
/portals_pictures/i_006500/i_6500293.jpg?time=165670028167.5 kB
/portals_pictures/i_006716/i_6716840.png?time=165670028155.0 kB
/portals_pictures/i_006249/i_6249477.jpg?time=1656700281108.7 kB
/images/print.gif0.4 kB
/portals_pictures/i_005924/i_5924416.jpg15.2 kB
/portals_pictures/i_005955/i_5955467.jpg27.3 kB
/portals_pictures/i_004953/i_4953156.jpg9.9 kB
/portals_pictures/i_003735/i_3735842.jpg3.3 kB
/portals_pictures/i_003858/i_3858727.png37.4 kB
/portals_pictures/i_004543/i_4543751.jpg5.2 kB
/portals_pictures/i_005486/i_5486353.png38.4 kB
/data/153/webygroup.gif1.1 kB
/data/153/rss_icon.png0.9 kB
/images/empty.gif0.0 kB
CELKEM1 054.4 kB

Výborně! Vaše stránka má včetně zdrojového kódu přiměřenou velikost 1 066.4 kB.

2 / 2

Počet požadavků: 50

Vaše stránka potřebuje k načtení více než 30 dalších HTTP požadavků. Zvažte optimalizaci její počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 5

Ostatné


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá GTM, zvažte jeho použití.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bylo otestováno pouze 30 náhodně vybraných interních odkazů. Vaše stránka obsahuje 83 interních odkazů.

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(36 / 64)

56.3 %

Kto sme a čo vieme?

Sme jedna z popredných firiem na poli SEO v ČR.

V obore SEO pôsobíme už radu rokov a SEO je našou primárnou činnosťou. Vieme vylepšiť Vaše pozície vo vyhľadávačoch a tým zvýšiť relevantnú návštevnosť Vášho webu. Naša cenová politika je dostupná väčšine, napriek tomu zachovávame vysokú kvalitu našich služieb.

máme
12
rokov skúseností
pomohli sme
1328
klientom
práve teraz máme
211
webov pod palcom
náš tím napísal už
358467
PR článkov

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktný formulár

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://www.jelsava.sk/

Načítané:
1. 7. 2022 20:31

Status kód: 200

Výborně! Vaše URL adresa vrací úspěšný stavový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborně! Vaše URL adresa vrací obsah ve formátu HTML.

1 / 1

Počet přesměrování: 2

Vaše URL adresa je 2 krát přesměrována na jinou URL! Pro SEO je lepší používat adresy bez přesměrování.

1 / 2

Protokol: https

Výborně! URL adresa používá šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Přesměrování na www: Adresa 'http://jelsava.sk' byla přesměrována na 'https://www.jelsava.sk/'

Výborně! Verze URL adresy bez www se přesměrovává na URL adresu s www.

1 / 1

Délka URL adresy: 23 znaků

Výborně! Vaše URL adresa má přiměřenou délku.

1 / 1

Soubor robots.txt: -

Na Vašich stránkách je nahrán soubor robots.txt, ale není v něm vyplnéna adresa mapy stránek.

1 / 2

Sitemap: -

V souboru robots.txt není vyplněna adresa mapy stránek.

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
7 / 11

Analýza obsahu


Nastavení znakové sady: -

Vaše stránka nemá správně nastavenu použitou znakovou sadu!

0 / 1

Jazyk: sk

Výborně! Vaše stránka má nastaven použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulek: Jel ava

Výborně! Vaše stránka má nastaven přiměřeně dlouhý titulek.

2 / 2

Meta popis:

Meta popis má méně než 50 znaků. Vaše stránka má nastaven meta popis, ale ten je příliš krátký.

1 / 2

Nadpis H1:
<h1>Oficiálne webové sídlo mesta Jel ava</h1>

Výborně! Vaše stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Pořadí nadpisů:
     <h1>Oficiálne webové sídlo mesta Jel ava
          <h2>Aktuálne oznamy
                    <h4>OZNAM
                    <h4>Výzva na predlo enie ponuky Nákup osobného vozidla…
                    <h4>PODVODNÍCI OPÄ ÚRADUJÚ
                    <h4>Vo¾by do orgánov samosprávy obcí a vo¾by do orgáno…
                    <h4>Výzva na predkladanie ponúk - Zabezpeèenie slu ieb…
                    <h4>Dobrovo¾ná vojenská príprava
                    <h4>Zis ovanie o pou ití spa¾ovacích zariadení a spotr…
                    <h4>Výzva na predlo enie ponuky - Komunitné centrum Je…
                    <h4>MFK Jel ava èlen Verejného súkromného partnerstva …
                    <h4>Okresné riadite¾stvo hasièského a záchranného zbor…
                    <h4>KALENDÁR triedeného zberu a komunálneho odpadu v m…
                    <h4>VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK Predmet zákazky: Kompl…
                    <h4>Ka tie¾ny deò 2021
                    <h4>Mesta a obce v trajkovej pohotovosti
                    <h4>Odporúèania hasièov poèas vykurovacej sezóny
                    <h4>Výzva na predlo enie cenovej ponuky: Zhotovite¾ pr…
                    <h4>Výzva
                    <h4>ZABURINENIE POZEMKOV - UPOZORNENIE
                    <h4>Mestské obèianske poriadkové slu by
                    <h4>Pozvánka na 34. plánované zasadnutie Mestského zas…
                    <h4>Komunitné centrum Jel ava (rekon trukcia objektu)
                    <h4>Mesto Jel ava vyhodnotené ako mesto s predpokladom…
                    <h4>Terénna sociálna práca v obciach
                    <h4>Podpora opatrovate¾skej slu by v meste Jel ava
                    <h4>Za obsah zodpovedá:
                    <h4>Technický prevádzkovate¾:
                    <h4>Informácie o stránke:

Nadpisy na Vaši stránce nejsou ve správném pořadí!

0 / 1

Počet nadpisů: 29

Vaše stránka obsahuje více než 20 nadpisů.

0 / 1

Délka nadpisů: OK

Výborně! Vaše stránka obsahuje pouze přiměřeně dlouhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázků: 24

Výborně! Vaše stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázků bez popisu: OK

Výborně! Všechny obrázky na Vaši stránce mají vyplněn popisek (atribut alt).

1 / 1

Počet odkazů:
  • Počet interních follow odkazů: 76
  • Počet interních nofollow odkazů: 7

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet odkazů:
  • Počet externích follow odkazů: 56
  • Počet externích nofollow odkazů: 5

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství interních follow odkazů.

2 / 2

Počet tagů iframe: 0

Výborně! Vaše stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplněna
Ikona

Výborně! Vaše stránka má vyplněnou ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pro Apple: -

Vaše stránka nemá vyplněnou ikonu stránky pro zařízení Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcích je umístněn text o délce 2962 znaků. Délka veškerého textu na stránce je 6548 znaků.

V odstavcích je umístěno méně než polovina veškerého textu na stránce. Zvažte pro umístění textu použití odstavců.

0 / 1

Nadbytečný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentářích: 'TS: 01.7.2022 20:31:21 // ...'.

Na stránce je v komentářích umístěn nadbytečný obsah. Zvažte odstranění tohoto nadbytečného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
15 / 23

HTML 5


Použití HTML 5: OK

Výborně! Vaše stránka používá standard HTML 5.

1 / 1

Použití záhlaví: OK

Výborně! Vaše obsahuje záhlaví.

1 / 1

Použití zápatí: OK

Výborně! Vaše obsahuje zápatí.

1 / 1

Použití navigace: OK

Výborně! Vaše obsahuje navigaci.

1 / 1

Rozdělení obsahu do sekcí: NE

Vaše stránka nemá rozdělen obsah do sekcí. Zvažte rozdělení obsahu do tagů section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborně! Vaše stránka neobsahuje žádné zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavení jazyku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro jazyk stránky!

0 / 1

Nastavení typu obsahu: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavení URL: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro URL stránky!

0 / 2

Titulek stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulek stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro popis stránky!

0 / 2

Nastavení titulního obrázku: -

Vaše stránka nemá správně nastaven tag s hodnotu pro titulní obrázek stránky!

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
0 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránce: 973

Výborně! Vaše stránka obsahuje dostatečné množství slov. Na stránce je '973' slov.

2 / 2

Nejčastější slova na stránce:
viac | 2022 | výzva | mesta | mesto | meste | odpadu | ivot | kalendár | centrum

Mezi nejčastějšími slovy na Vašich stránkách by se měli nacházet Vaše klíčová slova.

1 / 1

Konzistence klíčových slov:
celkový početv titulkuv popisuv nadpisech
viac7x0x0x0x
20227x0x0x3x
výzva6x0x0x6x
mesta6x0x0x3x
mesto6x0x0x3x
meste6x0x0x2x
odpadu4x0x0x1x
ivot4x0x0x0x
kalendár4x0x0x1x
centrum4x0x0x2x

V tabulce naleznete seznam slov, u kterých by se oplatilo zvážit jejich přidání do titulku, popisu nebo nadpisů.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použití gzip komprese: Webový server používá gzip kompresy

Výborně! Váš server používá gzip kompresy.

1 / 1

Velikost stránky: 12.0 kB

Výborně! Vaše stránka má přiměřenou velikost.

1 / 1

Soubory k načtení:
Linkované soubory
/data/153/favicon.ico0.9 kB
/data/_default_prepend.css?ver=2022-07-01-20-3113.0 kB
/data/153/_style.css?ver=2022-07-0120.8 kB
/data/_style_google_default.css?ver=2022-07-010.3 kB
/data/153/_style_google.css?ver=2022-07-015.6 kB
/fonts-css/font-awesome.min.css7.1 kB
/_print.css?ver=2022-07-012.6 kB
/data/_default_absolut_new.css?ver=2022-07-01-20-317.6 kB
/data/user-font-size.css?ver=2022-07-010.3 kB
/data/153/_added.css?ver=2022-07-010.4 kB
/js/fancybox-master/dist/jquery.fancybox.min.css3.3 kB
Linkované soubory skriptů
/js/_new_js/languages.js?ver=2022-07-010.2 kB
/new_js.php?ver=2022-07-0113.4 kB
/main.js?ver=2022-07-018.1 kB
/js/swfobject.js?ver=2022-07-017.6 kB
/js/3.3.1/jquery-3.3.1.js?ver=2022-07-0181.1 kB
/js/3.3.1/jquery-migrate.min.js?ver=2022-07-014.0 kB
/js/3.3.1/jquery.tools.min.js?ver=2022-07-015.9 kB
/js/jquery.accordion.js?ver=2022-07-012.6 kB
/js/jquery.inputhints.js?ver=2022-07-010.4 kB
/js/_new_js/main.js?ver=2022-07-01-20-3116.9 kB
/js/fancybox-master/dist/jquery.fancybox.min.js16.7 kB
/js/fb-settings.js?ver=2022-07-010.3 kB
/js/common.js?ver=2022-07-014.7 kB
/js/_new_js/hmenu.js?ver=2022-07-012.5 kB
/js/homepage_banner_user.js?ver=2022-07-011.3 kB
Linkované soubory obrázků
/data/153/_headers/hlavicka_01.jpg?ver=2022-07-01204.3 kB
/images/rss_icon.png0.8 kB
/portals_pictures/i_006555/i_6555959.jpg147.5 kB
/portals_pictures/i_006555/i_6555960.jpg2.4 kB
/portals_pictures/i_006549/i_6549280.jpg2.3 kB
/portals_pictures/i_006272/i_6272249.jpg2.0 kB
/portals_pictures/i_006372/i_6372137.jpg2.3 kB
/portals_pictures/i_006335/i_6335148.jpg2.1 kB
/portals_pictures/i_006729/i_6729434.jpg?time=165670028174.2 kB
/portals_pictures/i_006644/i_6644513.jpg?time=165670028118.8 kB
/portals_pictures/i_006500/i_6500293.jpg?time=165670028167.5 kB
/portals_pictures/i_006716/i_6716840.png?time=165670028155.0 kB
/portals_pictures/i_006249/i_6249477.jpg?time=1656700281108.7 kB
/images/print.gif0.4 kB
/portals_pictures/i_005924/i_5924416.jpg15.2 kB
/portals_pictures/i_005955/i_5955467.jpg27.3 kB
/portals_pictures/i_004953/i_4953156.jpg9.9 kB
/portals_pictures/i_003735/i_3735842.jpg3.3 kB
/portals_pictures/i_003858/i_3858727.png37.4 kB
/portals_pictures/i_004543/i_4543751.jpg5.2 kB
/portals_pictures/i_005486/i_5486353.png38.4 kB
/data/153/webygroup.gif1.1 kB
/data/153/rss_icon.png0.9 kB
/images/empty.gif0.0 kB
CELKEM1 054.4 kB

Výborně! Vaše stránka má včetně zdrojového kódu přiměřenou velikost 1 066.4 kB.

2 / 2

Počet požadavků: 50

Vaše stránka potřebuje k načtení více než 30 dalších HTTP požadavků. Zvažte optimalizaci její počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 5

Ostatné


Responsivita: Je responsivní

Výborně! Vaše stránka je responsivní a používá meta tag viewport.

1 / 1

Použití schema.org: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá schema.org, zvažte použití strukturovaných dat.

0 / 2

Použití Google Tag Manager: Nepoužito

Vaše stránka nepoužívá GTM, zvažte jeho použití.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bylo otestováno pouze 30 náhodně vybraných interních odkazů. Vaše stránka obsahuje 83 interních odkazů.

Výborně! Vaše stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(36 / 64)

56.3 %