Výsledok SEO testu

Posledné otestované URL z domény janacopy.sk:

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://janacopy.sk/

Načítané:
29. 12. 2023 14:06

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: OK

Výborne! Obidve adresy 'https://janacopy.sk/' a 'https://www.janacopy.sk/' boli presmerované na rovnakú URL adresu.

1 / 1

Dĺžka URL adresy: 20 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://janacopy.sk/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: https://janacopy.sk/sitemap_index.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
11 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: UTF-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Pozícia meta tagu se znakovou sadou: 44 - 68 B

Výborne! Nastavenie znakovej sady je na Vašej stránke umiestnené v prvých 1024 bytoch.

1 / 1

Jazyk: sk-SK

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Úvod - JanaCopy

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Kvalitné texty dokážu zázraky! Túžite po preukázateľných výsledkoch a úspešnom podnikaní? Vytvorím vám texty na mieru vašim potrebám.

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>Copywriting & Content writing</h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>Copywriting & Content writing
          <h2>Moje služby
               <h3>Online copywriting
               <h3>Offline copywriting
               <h3>Blog
          <h2>Silné stránky
               <h3>Precíznosť
               <h3>Jedinečnosť
               <h3>Dochvíľnosť
               <h3>Ústretovosť
               <h3>Vždy k dispozícii
               <h3>Prijateľné ceny
               <h3>Rokov skúseností
               <h3>Úspešnosť
               <h3>Článkov
               <h3>Spokojnosť

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov a sú použité v správnom poradí.

1 / 1

Počet nadpisov: 16

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 5

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: 1

Vaša stránka obsahuje obrázky, ktoré nemajú vyplnený popisok (atribút alt).

0 / 1

Počet odkazov:
 • Počet interných follow odkazov: 10
 • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
 • Počet externých follow odkazov: 0
 • Počet externých nofollow odkazov: 0

Vaša stránka neobsahuje žiadne externé odkazy, zvážte pridanie viac externých odkazov.

0 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránku pre zariadenia Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 904 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 1259 znakov.

Výborne! Viac než polovica všetkého textu na stránke je umiestnená v odstavcoch.

1 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: '#page ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
20 / 24

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje záhlavie.

1 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
6 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: sk_SK

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre jazyk.

1 / 1

Nastavenie typu obsahu: website

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: https://janacopy.sk/

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: Úvod - JanaCopy

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: Kvalitné texty dokážu zázraky! Túžite po preukázateľných výsledkoch a úspešnom podnikaní? Vytvorím vám texty na mieru vašim potrebám.

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre popis stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Nastavenie titulného obrázku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulný obrázok stránky!

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
8 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 188

Vaša stránka neobsahuje moc textu. Na stránke je '188' slov, zvážte pridanie viac textu.

1 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
článok | copywriting | ešte | texty | 100% | medzi | blog | cudzí | pojem | práceneschopnosť

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
článok3x0x0x0x
copywriting3x0x0x3x
ešte2x0x0x0x
texty2x0x2x0x
100%2x0x0x0x
medzi2x0x0x0x
blog2x0x0x1x
cudzí1x0x0x0x
pojem1x0x0x0x
práceneschopnosť1x0x0x0x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
2 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 8.7 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
https://janacopy.sk/8.7 kB
https://janacopy.sk/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=6.4.216.3 kB
https://janacopy.sk/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=5.8.51.3 kB
https://janacopy.sk/wp-content/themes/janacopy/assets/css/bulma.min.css?ver=0.9.330.2 kB
https://janacopy.sk/wp-content/themes/janacopy/assets/css/materialdesignicons.min.css?ver=6.5.9554.3 kB
https://janacopy.sk/wp-content/themes/janacopy/assets/css/style.css?ver=1.10.4 kB
https://janacopy.sk/wp-content/themes/janacopy/assets/css/media.css?ver=1.10.8 kB
https://janacopy.sk/wp-json/17.1 kB
https://janacopy.sk/wp-json/wp/v2/pages/792.6 kB
https://janacopy.sk/xmlrpc.php?rsd0.6 kB
https://janacopy.sk/8.7 kB
https://janacopy.sk/wp-content/uploads/2022/01/cropped-LogoSymbol-32x32.png1.4 kB
https://janacopy.sk/wp-content/uploads/2022/01/cropped-LogoSymbol-192x192.png13.3 kB
https://janacopy.sk/wp-content/uploads/2022/01/cropped-LogoSymbol-180x180.png12.3 kB
Linkované súbory skriptov
https://janacopy.sk/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js?ver=3.7.131.9 kB
https://janacopy.sk/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=3.4.15.3 kB
https://janacopy.sk/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/index.js?ver=5.8.53.6 kB
https://janacopy.sk/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/index.js?ver=5.8.54.6 kB
https://janacopy.sk/wp-content/themes/janacopy/assets/js/script.js?ver=1.11.5 kB
Linkované súbory obrázkov
https://janacopy.sk/wp-content/uploads/2022/01/cropped-LogoColorPNG.png63.3 kB
https://janacopy.sk/wp-content/uploads/2022/01/on-copy.png5.2 kB
https://janacopy.sk/wp-content/uploads/2022/01/off-copy.png3.7 kB
https://janacopy.sk/wp-content/uploads/2022/01/blog.png5.2 kB
CELKOM292.3 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 301.0 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 23

Výborne! Vaša stránka potrebuje k načítaniu primeraný počet požiadaviek.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(56 / 65)

86.2 %

Kto sme a čo vieme?

Sme jedna z popredných firiem na poli SEO v ČR.

V obore SEO pôsobíme už radu rokov a SEO je našou primárnou činnosťou. Vieme vylepšiť Vaše pozície vo vyhľadávačoch a tým zvýšiť relevantnú návštevnosť Vášho webu. Naša cenová politika je dostupná väčšine, napriek tomu zachovávame vysokú kvalitu našich služieb.

máme
13
rokov skúseností
pomohli sme
1328
klientom
práve teraz máme
211
webov pod palcom
náš tím napísal už
358467
PR článkov

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktný formulár

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://janacopy.sk/

Načítané:
29. 12. 2023 14:06

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: OK

Výborne! Obidve adresy 'https://janacopy.sk/' a 'https://www.janacopy.sk/' boli presmerované na rovnakú URL adresu.

1 / 1

Dĺžka URL adresy: 20 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://janacopy.sk/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: https://janacopy.sk/sitemap_index.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
11 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: UTF-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Pozícia meta tagu se znakovou sadou: 44 - 68 B

Výborne! Nastavenie znakovej sady je na Vašej stránke umiestnené v prvých 1024 bytoch.

1 / 1

Jazyk: sk-SK

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Úvod - JanaCopy

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Kvalitné texty dokážu zázraky! Túžite po preukázateľných výsledkoch a úspešnom podnikaní? Vytvorím vám texty na mieru vašim potrebám.

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>Copywriting & Content writing</h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>Copywriting & Content writing
          <h2>Moje služby
               <h3>Online copywriting
               <h3>Offline copywriting
               <h3>Blog
          <h2>Silné stránky
               <h3>Precíznosť
               <h3>Jedinečnosť
               <h3>Dochvíľnosť
               <h3>Ústretovosť
               <h3>Vždy k dispozícii
               <h3>Prijateľné ceny
               <h3>Rokov skúseností
               <h3>Úspešnosť
               <h3>Článkov
               <h3>Spokojnosť

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov a sú použité v správnom poradí.

1 / 1

Počet nadpisov: 16

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 5

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: 1

Vaša stránka obsahuje obrázky, ktoré nemajú vyplnený popisok (atribút alt).

0 / 1

Počet odkazov:
 • Počet interných follow odkazov: 10
 • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
 • Počet externých follow odkazov: 0
 • Počet externých nofollow odkazov: 0

Vaša stránka neobsahuje žiadne externé odkazy, zvážte pridanie viac externých odkazov.

0 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránku pre zariadenia Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 904 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 1259 znakov.

Výborne! Viac než polovica všetkého textu na stránke je umiestnená v odstavcoch.

1 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: '#page ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
20 / 24

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje záhlavie.

1 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
6 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: sk_SK

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre jazyk.

1 / 1

Nastavenie typu obsahu: website

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: https://janacopy.sk/

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: Úvod - JanaCopy

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: Kvalitné texty dokážu zázraky! Túžite po preukázateľných výsledkoch a úspešnom podnikaní? Vytvorím vám texty na mieru vašim potrebám.

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre popis stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Nastavenie titulného obrázku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulný obrázok stránky!

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
8 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 188

Vaša stránka neobsahuje moc textu. Na stránke je '188' slov, zvážte pridanie viac textu.

1 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
článok | copywriting | ešte | texty | 100% | medzi | blog | cudzí | pojem | práceneschopnosť

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
článok3x0x0x0x
copywriting3x0x0x3x
ešte2x0x0x0x
texty2x0x2x0x
100%2x0x0x0x
medzi2x0x0x0x
blog2x0x0x1x
cudzí1x0x0x0x
pojem1x0x0x0x
práceneschopnosť1x0x0x0x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
2 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 8.7 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
https://janacopy.sk/8.7 kB
https://janacopy.sk/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=6.4.216.3 kB
https://janacopy.sk/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=5.8.51.3 kB
https://janacopy.sk/wp-content/themes/janacopy/assets/css/bulma.min.css?ver=0.9.330.2 kB
https://janacopy.sk/wp-content/themes/janacopy/assets/css/materialdesignicons.min.css?ver=6.5.9554.3 kB
https://janacopy.sk/wp-content/themes/janacopy/assets/css/style.css?ver=1.10.4 kB
https://janacopy.sk/wp-content/themes/janacopy/assets/css/media.css?ver=1.10.8 kB
https://janacopy.sk/wp-json/17.1 kB
https://janacopy.sk/wp-json/wp/v2/pages/792.6 kB
https://janacopy.sk/xmlrpc.php?rsd0.6 kB
https://janacopy.sk/8.7 kB
https://janacopy.sk/wp-content/uploads/2022/01/cropped-LogoSymbol-32x32.png1.4 kB
https://janacopy.sk/wp-content/uploads/2022/01/cropped-LogoSymbol-192x192.png13.3 kB
https://janacopy.sk/wp-content/uploads/2022/01/cropped-LogoSymbol-180x180.png12.3 kB
Linkované súbory skriptov
https://janacopy.sk/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js?ver=3.7.131.9 kB
https://janacopy.sk/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=3.4.15.3 kB
https://janacopy.sk/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/index.js?ver=5.8.53.6 kB
https://janacopy.sk/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/index.js?ver=5.8.54.6 kB
https://janacopy.sk/wp-content/themes/janacopy/assets/js/script.js?ver=1.11.5 kB
Linkované súbory obrázkov
https://janacopy.sk/wp-content/uploads/2022/01/cropped-LogoColorPNG.png63.3 kB
https://janacopy.sk/wp-content/uploads/2022/01/on-copy.png5.2 kB
https://janacopy.sk/wp-content/uploads/2022/01/off-copy.png3.7 kB
https://janacopy.sk/wp-content/uploads/2022/01/blog.png5.2 kB
CELKOM292.3 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 301.0 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 23

Výborne! Vaša stránka potrebuje k načítaniu primeraný počet požiadaviek.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(56 / 65)

86.2 %

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://janacopy.sk/

Načítané:
21. 6. 2023 10:28

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: OK

Výborne! Obidve adresy 'https://janacopy.sk' a 'https://www.janacopy.sk' boli presmerované na rovnakú URL adresu.

1 / 1

Dĺžka URL adresy: 20 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://janacopy.sk/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: https://janacopy.sk/sitemap_index.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
11 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: UTF-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: sk-SK

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Úvod - JanaCopy

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Kvalitné texty dokážu zázraky! Túžite po preukázateľných výsledkoch a úspešnom podnikaní? Vytvorím vám texty na mieru vašim potrebám.

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>Copywriting & Content writing</h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>Copywriting & Content writing
          <h2>Moje služby
               <h3>Online copywriting
               <h3>Offline copywriting
               <h3>Blog
          <h2>Silné stránky
               <h3>Precíznosť
               <h3>Jedinečnosť
               <h3>Dochvíľnosť
               <h3>Ústretovosť
               <h3>Vždy k dispozícii
               <h3>Prijateľné ceny
               <h3>Rokov skúseností
               <h3>Úspešnosť
               <h3>Článkov
               <h3>Spokojnosť

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov a sú použité v správnom poradí.

1 / 1

Počet nadpisov: 16

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 4

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
 • Počet interných follow odkazov: 10
 • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
 • Počet externých follow odkazov: 0
 • Počet externých nofollow odkazov: 0

Vaša stránka neobsahuje žiadne externé odkazy, zvážte pridanie viac externých odkazov.

0 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránku pre zariadenia Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 904 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 1259 znakov.

Výborne! Viac než polovica všetkého textu na stránke je umiestnená v odstavcoch.

1 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: '#page ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
20 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje záhlavie.

1 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
6 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: sk_SK

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre jazyk.

1 / 1

Nastavenie typu obsahu: website

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: https://janacopy.sk/

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: Úvod - JanaCopy

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: Kvalitné texty dokážu zázraky! Túžite po preukázateľných výsledkoch a úspešnom podnikaní? Vytvorím vám texty na mieru vašim potrebám.

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre popis stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Nastavenie titulného obrázku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulný obrázok stránky!

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
8 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 188

Vaša stránka neobsahuje moc textu. Na stránke je '188' slov, zvážte pridanie viac textu.

1 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
článok | copywriting | ešte | texty | 100% | medzi | blog | cudzí | pojem | práceneschopnosť

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
článok3x0x0x0x
copywriting3x0x0x3x
ešte2x0x0x0x
texty2x0x2x0x
100%2x0x0x0x
medzi2x0x0x0x
blog2x0x0x1x
cudzí1x0x0x0x
pojem1x0x0x0x
práceneschopnosť1x0x0x0x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
2 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 8.0 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
https://janacopy.sk/8.0 kB
https://janacopy.sk/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=6.2.213.0 kB
https://janacopy.sk/wp-includes/css/classic-themes.min.css?ver=6.2.20.5 kB
https://janacopy.sk/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=5.7.71.3 kB
https://janacopy.sk/wp-content/themes/janacopy/assets/css/bulma.min.css?ver=0.9.327.8 kB
https://janacopy.sk/wp-content/themes/janacopy/assets/css/materialdesignicons.min.css?ver=6.5.9548.8 kB
https://janacopy.sk/wp-content/themes/janacopy/assets/css/style.css?ver=1.10.4 kB
https://janacopy.sk/wp-content/themes/janacopy/assets/css/media.css?ver=1.10.8 kB
https://janacopy.sk/wp-json/14.4 kB
https://janacopy.sk/wp-json/wp/v2/pages/792.5 kB
https://janacopy.sk/xmlrpc.php?rsd0.5 kB
https://janacopy.sk/wp-includes/wlwmanifest.xml0.8 kB
https://janacopy.sk/8.0 kB
https://janacopy.sk/wp-content/uploads/2022/01/cropped-LogoSymbol-32x32.png1.4 kB
https://janacopy.sk/wp-content/uploads/2022/01/cropped-LogoSymbol-192x192.png13.3 kB
https://janacopy.sk/wp-content/uploads/2022/01/cropped-LogoSymbol-180x180.png12.3 kB
Linkované súbory skriptov
https://janacopy.sk/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js?ver=3.6.431.4 kB
https://janacopy.sk/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=3.4.05.1 kB
https://janacopy.sk/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/index.js?ver=5.7.73.3 kB
https://janacopy.sk/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/index.js?ver=5.7.74.5 kB
https://janacopy.sk/wp-content/themes/janacopy/assets/js/script.js?ver=1.11.5 kB
Linkované súbory obrázkov
https://janacopy.sk/wp-content/uploads/2022/01/cropped-LogoColorPNG.png63.3 kB
https://janacopy.sk/wp-content/uploads/2022/01/on-copy.png5.2 kB
https://janacopy.sk/wp-content/uploads/2022/01/off-copy.png3.7 kB
https://janacopy.sk/wp-content/uploads/2022/01/blog.png5.2 kB
CELKOM277.0 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 285.0 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 25

Výborne! Vaša stránka potrebuje k načítaniu primeraný počet požiadaviek.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(56 / 64)

87.5 %