Výsledok SEO testu

Posledné otestované URL z domény heliosmedia.sk:

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://heliosmedia.sk/

Načítané:
13. 3. 2023 23:01

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: Chyba

Obidve adresy 'https://heliosmedia.sk/' a 'https://www.heliosmedia.sk/' sú dostupné. Jedná sa o duplicitný obsah, jednu z adries presmerujte na druhú.

0 / 1

Dĺžka URL adresy: 23 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: - [HTTP 404]

Na Vašich stránkach nie je nahraný súbor robots.txt.

0 / 2

Sitemap: -

V súbore robots.txt nie je vyplnená adresa mapy stránok.

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
6 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: UTF-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: -

Vaša stránka nemá správne nastavený použitý jazyk!

0 / 1

Meta titulok: Video produkcia pre Vás osobne

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Ponúkame širokú škálu služieb vrátane vývoja konceptu, scenára, natáčania a postprodukcie. Vytvárame vysokokvalitný video obsah pre široké spektrum klientov, od malých firiem až po veľké korporácie.

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>Video produkcia pre Vás osobne</h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>Video produkcia pre Vás osobne
                    <h4>Firemné video
                    <h4>Reklamné video
                    <h4>Promo video
               <h3>Video produkcia nielen pre veľkých hráčov
               <h3>Naši klienti
               <h3>Videoprodukcia v teréne
                    <h4>Postup pri tvorbe video projektu
               <h3>Kontakt
                    <h4>Konzultácia zdarma
                    <h4>Email
                         <h5>Pošlite nám mail na heliosmedia.sk@gmail.com
                    <h4>Telefón
                         <h5>Volajte 0949837494
                         <h5>Heliosmedia.sk
                         <h5>Sociálne siete
                         <h5>Služby
                         <h5>

Nadpisy na Vašej stránke nie sú v správnom poradí!

0 / 1

Počet nadpisov: 18

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 19

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 26
  • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 9
  • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: -

Vaša stránka nemá vyplnenú ikonu stránky pre zariadenia Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 1738 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 2330 znakov.

Výborne! Viac než polovica všetkého textu na stránke je umiestnená v odstavcoch.

1 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: '/Analytics ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
18 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: NIE

Vaša stránka neobsahuje záhlavie. Zvážte pridanie tagu header.

0 / 1

Použitie päty strany: NIE

Vaša stránka neobsahuje pätu strany. Zvážte pridanie tagu footer.

0 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavenie URL: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre URL stránky!

0 / 2

Titulok stránky: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulok stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre popisu stránky!

0 / 2

Nastavenie titulného obrázku:

Vaša stránka má nastavený tag pre titulný obrázok stránky, ale jeho hodnota neobsahuje validnú úplnú URL adresu.

1 / 2


Dosiahnuté skóre:
1 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 322

Vaša stránka neobsahuje moc textu. Na stránke je '322' slov, zvážte pridanie viac textu.

1 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
video | videa | produkcia | zdarma | konzultácia | záberov | služby | firemné | reklamné | promo

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
video16x1x1x6x
videa4x0x0x0x
produkcia4x1x0x2x
zdarma4x0x0x1x
konzultácia3x0x0x1x
záberov3x0x0x0x
služby2x0x0x1x
firemné2x0x0x1x
reklamné2x0x0x1x
promo2x0x0x1x

V tabuľke nájdete zoznam slov, u ktorých by sa oplatilo zvážiť ich pridanie do titulku, popisu alebo nadpisov.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
2 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server nepoužíva gzip kompresy

Zvážte použitie gzip kompresie na webovom serveri.

0 / 1

Veľkosť stránky: 27.6 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
assets/images/logo-helios-2022-trans2-128x128.png2.7 kB
assets/web/assets/mobirise-icons2/mobirise2.css8.7 kB
assets/web/assets/mobirise-icons/mobirise-icons.css7.6 kB
assets/bootstrap/css/bootstrap.min.css155.6 kB
assets/bootstrap/css/bootstrap-grid.min.css51.5 kB
assets/bootstrap/css/bootstrap-reboot.min.css4.6 kB
assets/web/assets/gdpr-plugin/gdpr-styles.css0.5 kB
assets/dropdown/css/style.css7.9 kB
assets/socicon/css/styles.css15.5 kB
assets/theme/css/style.css14.9 kB
assets/mobirise/css/mbr-additional.css217.3 kB
assets/mobirise/css/mbr-additional.css217.3 kB
Linkované súbory skriptov
assets/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js78.7 kB
assets/smoothscroll/smooth-scroll.js7.5 kB
assets/ytplayer/index.js27.5 kB
assets/dropdown/js/navbar-dropdown.js3.0 kB
assets/vimeoplayer/player.js26.1 kB
assets/theme/js/script.js36.4 kB
Linkované súbory obrázkov
assets/images/komplet-produkcia-646x863.jpg107.2 kB
assets/images/ds-smith-240x162.png8.4 kB
assets/images/reisswolf-243x208.png4.9 kB
assets/images/guarant-logo-776x352.png30.2 kB
assets/images/intime-180x73.png2.4 kB
assets/images/hknitra-300x373.png26.6 kB
assets/images/souvenirs-300x335.png10.5 kB
assets/images/logokastiel-720x430.jpg61.0 kB
assets/images/car-route-logo-240x100.png8.2 kB
assets/images/camaro-623x398.png115.0 kB
assets/images/whatsapp-image-2022-03-29-at-5.21.56-pm-694x521.jpg88.6 kB
assets/images/mbr-694x1041.jpg86.6 kB
assets/images/av0a8799-694x463.jpg59.1 kB
assets/images/camaro-623x398.png115.0 kB
assets/images/whatsapp-image-2022-03-29-at-5.21.56-pm-694x521.jpg88.6 kB
assets/images/mbr-694x1041.jpg86.6 kB
assets/images/av0a8799-694x463.jpg59.1 kB
assets/images/logo-helios-2022-trans2-397x397.png10.3 kB
CELKOM1 851.6 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 1 879.2 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 36

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
3 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky:
ChybaURL
400https://heliosmedia.sk/o_firme_ heliosmedia.html

Vaša stránka obsahuje odkazy, ktoré vedú na stránky, ktorých spracovanie skončí niektorou z chýb 4xx alebo 5xx.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
3 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(37 / 64)

57.8 %

Kto sme a čo vieme?

Sme jedna z popredných firiem na poli SEO v ČR.

V obore SEO pôsobíme už radu rokov a SEO je našou primárnou činnosťou. Vieme vylepšiť Vaše pozície vo vyhľadávačoch a tým zvýšiť relevantnú návštevnosť Vášho webu. Naša cenová politika je dostupná väčšine, napriek tomu zachovávame vysokú kvalitu našich služieb.

máme
13
rokov skúseností
pomohli sme
1328
klientom
práve teraz máme
211
webov pod palcom
náš tím napísal už
358467
PR článkov

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktný formulár

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://heliosmedia.sk/

Načítané:
13. 3. 2023 23:01

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: Chyba

Obidve adresy 'https://heliosmedia.sk/' a 'https://www.heliosmedia.sk/' sú dostupné. Jedná sa o duplicitný obsah, jednu z adries presmerujte na druhú.

0 / 1

Dĺžka URL adresy: 23 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: - [HTTP 404]

Na Vašich stránkach nie je nahraný súbor robots.txt.

0 / 2

Sitemap: -

V súbore robots.txt nie je vyplnená adresa mapy stránok.

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
6 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: UTF-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: -

Vaša stránka nemá správne nastavený použitý jazyk!

0 / 1

Meta titulok: Video produkcia pre Vás osobne

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Ponúkame širokú škálu služieb vrátane vývoja konceptu, scenára, natáčania a postprodukcie. Vytvárame vysokokvalitný video obsah pre široké spektrum klientov, od malých firiem až po veľké korporácie.

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>Video produkcia pre Vás osobne</h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>Video produkcia pre Vás osobne
                    <h4>Firemné video
                    <h4>Reklamné video
                    <h4>Promo video
               <h3>Video produkcia nielen pre veľkých hráčov
               <h3>Naši klienti
               <h3>Videoprodukcia v teréne
                    <h4>Postup pri tvorbe video projektu
               <h3>Kontakt
                    <h4>Konzultácia zdarma
                    <h4>Email
                         <h5>Pošlite nám mail na heliosmedia.sk@gmail.com
                    <h4>Telefón
                         <h5>Volajte 0949837494
                         <h5>Heliosmedia.sk
                         <h5>Sociálne siete
                         <h5>Služby
                         <h5>

Nadpisy na Vašej stránke nie sú v správnom poradí!

0 / 1

Počet nadpisov: 18

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 19

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 26
  • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 9
  • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: -

Vaša stránka nemá vyplnenú ikonu stránky pre zariadenia Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 1738 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 2330 znakov.

Výborne! Viac než polovica všetkého textu na stránke je umiestnená v odstavcoch.

1 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: '/Analytics ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
18 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: NIE

Vaša stránka neobsahuje záhlavie. Zvážte pridanie tagu header.

0 / 1

Použitie päty strany: NIE

Vaša stránka neobsahuje pätu strany. Zvážte pridanie tagu footer.

0 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavenie URL: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre URL stránky!

0 / 2

Titulok stránky: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulok stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre popisu stránky!

0 / 2

Nastavenie titulného obrázku:

Vaša stránka má nastavený tag pre titulný obrázok stránky, ale jeho hodnota neobsahuje validnú úplnú URL adresu.

1 / 2


Dosiahnuté skóre:
1 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 322

Vaša stránka neobsahuje moc textu. Na stránke je '322' slov, zvážte pridanie viac textu.

1 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
video | videa | produkcia | zdarma | konzultácia | záberov | služby | firemné | reklamné | promo

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
video16x1x1x6x
videa4x0x0x0x
produkcia4x1x0x2x
zdarma4x0x0x1x
konzultácia3x0x0x1x
záberov3x0x0x0x
služby2x0x0x1x
firemné2x0x0x1x
reklamné2x0x0x1x
promo2x0x0x1x

V tabuľke nájdete zoznam slov, u ktorých by sa oplatilo zvážiť ich pridanie do titulku, popisu alebo nadpisov.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
2 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server nepoužíva gzip kompresy

Zvážte použitie gzip kompresie na webovom serveri.

0 / 1

Veľkosť stránky: 27.6 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
assets/images/logo-helios-2022-trans2-128x128.png2.7 kB
assets/web/assets/mobirise-icons2/mobirise2.css8.7 kB
assets/web/assets/mobirise-icons/mobirise-icons.css7.6 kB
assets/bootstrap/css/bootstrap.min.css155.6 kB
assets/bootstrap/css/bootstrap-grid.min.css51.5 kB
assets/bootstrap/css/bootstrap-reboot.min.css4.6 kB
assets/web/assets/gdpr-plugin/gdpr-styles.css0.5 kB
assets/dropdown/css/style.css7.9 kB
assets/socicon/css/styles.css15.5 kB
assets/theme/css/style.css14.9 kB
assets/mobirise/css/mbr-additional.css217.3 kB
assets/mobirise/css/mbr-additional.css217.3 kB
Linkované súbory skriptov
assets/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js78.7 kB
assets/smoothscroll/smooth-scroll.js7.5 kB
assets/ytplayer/index.js27.5 kB
assets/dropdown/js/navbar-dropdown.js3.0 kB
assets/vimeoplayer/player.js26.1 kB
assets/theme/js/script.js36.4 kB
Linkované súbory obrázkov
assets/images/komplet-produkcia-646x863.jpg107.2 kB
assets/images/ds-smith-240x162.png8.4 kB
assets/images/reisswolf-243x208.png4.9 kB
assets/images/guarant-logo-776x352.png30.2 kB
assets/images/intime-180x73.png2.4 kB
assets/images/hknitra-300x373.png26.6 kB
assets/images/souvenirs-300x335.png10.5 kB
assets/images/logokastiel-720x430.jpg61.0 kB
assets/images/car-route-logo-240x100.png8.2 kB
assets/images/camaro-623x398.png115.0 kB
assets/images/whatsapp-image-2022-03-29-at-5.21.56-pm-694x521.jpg88.6 kB
assets/images/mbr-694x1041.jpg86.6 kB
assets/images/av0a8799-694x463.jpg59.1 kB
assets/images/camaro-623x398.png115.0 kB
assets/images/whatsapp-image-2022-03-29-at-5.21.56-pm-694x521.jpg88.6 kB
assets/images/mbr-694x1041.jpg86.6 kB
assets/images/av0a8799-694x463.jpg59.1 kB
assets/images/logo-helios-2022-trans2-397x397.png10.3 kB
CELKOM1 851.6 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 1 879.2 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 36

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
3 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky:
ChybaURL
400https://heliosmedia.sk/o_firme_ heliosmedia.html

Vaša stránka obsahuje odkazy, ktoré vedú na stránky, ktorých spracovanie skončí niektorou z chýb 4xx alebo 5xx.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
3 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(37 / 64)

57.8 %