Výsledok SEO testu

Posledné otestované URL z domény hecht.sk:

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://www.hecht.sk/

Načítané:
8. 3. 2023 21:50

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: OK

Výborne! Obidve adresy 'https://hecht.sk' a 'https://www.hecht.sk' boli presmerované na rovnakú URL adresu.

1 / 1

Dĺžka URL adresy: 21 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://www.hecht.sk/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: https://www.hecht.sk/sitemap.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
11 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: UTF-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: sk-SK

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: HECHT - špecialista na záhradu | HECHT.SK

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: -

Vaša stránka nemá správne nastavený meta popis!

0 / 2

Nadpis H1:
<h1>NAJNAVÅ TEVOVANEJÅ IE KATEGÃ RIE</h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
          <h2>Novinky â º
               <h3>Práve vyÅ¡iel nový katalóg HECHT!
               <h3>Sme jednotkou v predaji elektrických motocyklov v…
               <h3>Ollie RouÄ ková na Dakar 2023 tretia!
          <h2>Blog â º
               <h3>Kutil v byte: Ako si vybaviÅ¥ malú dielÅ u
               <h3>Jar klope na dvere! Ste pripravení?
               <h3>Ä o môžete robiÅ¥ vo februári v záhrade?
     <h1>NAJNAVÅ TEVOVANEJÅ IE KATEGÃ RIE
                         <h5>SNEŽNà FRà ZY
                         <h5>ZAMETACIE STROJE
                         <h5>ODHÅ Å AÄ E, LOPATY NA SNEH
                         <h5>KACHLE
                         <h5>TEPLOVZDUÅ NÃ TURBÃ NY
                         <h5>KOSAÄ KY
                         <h5>ROBOTICKÃ KOSAÄ KY
                         <h5>KROVINOREZY
                         <h5>PREVZDUÅ Å OVAÄ E
                         <h5>TRAKTORY
                         <h5>AKUMULÃ TOROVÃ PROGRAMY
                         <h5>PÃ LY
                         <h5>ELEKTROSKÃ TRE
                         <h5>ELEKTROBICYKLE
                         <h5>Å TVORKOLKY
                         <h5>KULTIVÃ TORY
                         <h5>STAVEBNÃ STROJE
                         <h5>KOMPRESORY
                         <h5>KRMIVO PROMINENT
                         <h5>STAVEBNÃ MIEÅ AÄ KY
                    <h4>Akciové letáky na Váš e-mail
                    <h4>SieÅ¥ predajní
                    <h4>Chránime prírodu
                    <h4>O spoloÄ nosti
                    <h4>Kontakty
                    <h4>VÅ¡etko o nákupe
                    <h4>Servis a podpora
                    <h4>Aktuálne informácie
                    <h4>Závlahy
                    <h4>Blog
                    <h4>Sledujte nás

Nadpisy na Vašej stránke nie sú v správnom poradí!

0 / 1

Počet nadpisov: 40

Vaša stránka obsahuje viac než 20 nadpisov.

0 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 389

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: 31

Vaša stránka obsahuje obrázky, ktoré nemajú vyplnený popisok (atribút alt).

0 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 1092
  • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 2
  • Počet externých nofollow odkazov: 1

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: -

Vaša stránka nemá vyplnenú ikonu stránky pre zariadenia Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 2983 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 17773 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: '@dostupnost_ok@ ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
14 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje záhlavie.

1 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: NIE

Vaša stránka neobsahuje navigáciu. Zvážte pridanie tagu nav.

0 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: website

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: https://www.hecht.sk

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: HECHT - Å¡pecialista na záhradu | HECHT.SK

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: HECHT - Å¡pecialista na záhradu. Popredný dodávateľ záhradnej techniky v SR. KosaÄ ky, kultivátory, píly, grily a iné záhradné vybavenie Hecht, a Ä alÅ¡ie.

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre popis stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Nastavenie titulného obrázku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulný obrázok stránky!

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
7 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 2278

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo slov. Na stránke je '2278' slov.

2 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
prã­sluå¡enstvo | vå¡etko | kategã³rii | motorovã© | elektrickã© | program | akumulã¡torovã© | kosaä | nã¡radie | krmivo

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
prã­sluå¡enstvo73x0x0x0x
vå¡etko42x0x0x1x
kategã³rii39x0x0x0x
motorovã©30x0x0x0x
elektrickã©26x0x0x0x
program25x0x0x0x
akumulã¡torovã©24x0x0x0x
kosaä24x0x0x2x
nã¡radie22x0x0x0x
krmivo17x0x0x1x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 57.8 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
https://www.hecht.sk/57.8 kB
/rss-novinky5.3 kB
/rss-clanky2.7 kB
/manifest.json2.1 kB
Linkované súbory skriptov
Linkované súbory obrázkov
CELKOM67.9 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 125.7 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 4

Výborne! Vaša stránka potrebuje k načítaniu primeraný počet požiadaviek.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva GTM, zvážte jeho použitie.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bolo otestovaných iba 30 náhodne vybraných interných odkazov. Vaša stránka obsahuje 1092 interných odkazov.

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(47 / 64)

73.4 %

Kto sme a čo vieme?

Sme jedna z popredných firiem na poli SEO v ČR.

V obore SEO pôsobíme už radu rokov a SEO je našou primárnou činnosťou. Vieme vylepšiť Vaše pozície vo vyhľadávačoch a tým zvýšiť relevantnú návštevnosť Vášho webu. Naša cenová politika je dostupná väčšine, napriek tomu zachovávame vysokú kvalitu našich služieb.

máme
13
rokov skúseností
pomohli sme
1328
klientom
práve teraz máme
211
webov pod palcom
náš tím napísal už
358467
PR článkov

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktný formulár

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://www.hecht.sk/

Načítané:
8. 3. 2023 21:50

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: OK

Výborne! Obidve adresy 'https://hecht.sk' a 'https://www.hecht.sk' boli presmerované na rovnakú URL adresu.

1 / 1

Dĺžka URL adresy: 21 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://www.hecht.sk/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: https://www.hecht.sk/sitemap.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
11 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: UTF-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: sk-SK

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: HECHT - špecialista na záhradu | HECHT.SK

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: -

Vaša stránka nemá správne nastavený meta popis!

0 / 2

Nadpis H1:
<h1>NAJNAVÅ TEVOVANEJÅ IE KATEGÃ RIE</h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
          <h2>Novinky â º
               <h3>Práve vyÅ¡iel nový katalóg HECHT!
               <h3>Sme jednotkou v predaji elektrických motocyklov v…
               <h3>Ollie RouÄ ková na Dakar 2023 tretia!
          <h2>Blog â º
               <h3>Kutil v byte: Ako si vybaviÅ¥ malú dielÅ u
               <h3>Jar klope na dvere! Ste pripravení?
               <h3>Ä o môžete robiÅ¥ vo februári v záhrade?
     <h1>NAJNAVÅ TEVOVANEJÅ IE KATEGÃ RIE
                         <h5>SNEŽNà FRà ZY
                         <h5>ZAMETACIE STROJE
                         <h5>ODHÅ Å AÄ E, LOPATY NA SNEH
                         <h5>KACHLE
                         <h5>TEPLOVZDUÅ NÃ TURBÃ NY
                         <h5>KOSAÄ KY
                         <h5>ROBOTICKÃ KOSAÄ KY
                         <h5>KROVINOREZY
                         <h5>PREVZDUÅ Å OVAÄ E
                         <h5>TRAKTORY
                         <h5>AKUMULÃ TOROVÃ PROGRAMY
                         <h5>PÃ LY
                         <h5>ELEKTROSKÃ TRE
                         <h5>ELEKTROBICYKLE
                         <h5>Å TVORKOLKY
                         <h5>KULTIVÃ TORY
                         <h5>STAVEBNÃ STROJE
                         <h5>KOMPRESORY
                         <h5>KRMIVO PROMINENT
                         <h5>STAVEBNÃ MIEÅ AÄ KY
                    <h4>Akciové letáky na Váš e-mail
                    <h4>SieÅ¥ predajní
                    <h4>Chránime prírodu
                    <h4>O spoloÄ nosti
                    <h4>Kontakty
                    <h4>VÅ¡etko o nákupe
                    <h4>Servis a podpora
                    <h4>Aktuálne informácie
                    <h4>Závlahy
                    <h4>Blog
                    <h4>Sledujte nás

Nadpisy na Vašej stránke nie sú v správnom poradí!

0 / 1

Počet nadpisov: 40

Vaša stránka obsahuje viac než 20 nadpisov.

0 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 389

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: 31

Vaša stránka obsahuje obrázky, ktoré nemajú vyplnený popisok (atribút alt).

0 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 1092
  • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 2
  • Počet externých nofollow odkazov: 1

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: -

Vaša stránka nemá vyplnenú ikonu stránky pre zariadenia Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 2983 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 17773 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: '@dostupnost_ok@ ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
14 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje záhlavie.

1 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: NIE

Vaša stránka neobsahuje navigáciu. Zvážte pridanie tagu nav.

0 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: website

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: https://www.hecht.sk

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: HECHT - Å¡pecialista na záhradu | HECHT.SK

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: HECHT - Å¡pecialista na záhradu. Popredný dodávateľ záhradnej techniky v SR. KosaÄ ky, kultivátory, píly, grily a iné záhradné vybavenie Hecht, a Ä alÅ¡ie.

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre popis stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Nastavenie titulného obrázku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulný obrázok stránky!

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
7 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 2278

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo slov. Na stránke je '2278' slov.

2 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
prã­sluå¡enstvo | vå¡etko | kategã³rii | motorovã© | elektrickã© | program | akumulã¡torovã© | kosaä | nã¡radie | krmivo

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
prã­sluå¡enstvo73x0x0x0x
vå¡etko42x0x0x1x
kategã³rii39x0x0x0x
motorovã©30x0x0x0x
elektrickã©26x0x0x0x
program25x0x0x0x
akumulã¡torovã©24x0x0x0x
kosaä24x0x0x2x
nã¡radie22x0x0x0x
krmivo17x0x0x1x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 57.8 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
https://www.hecht.sk/57.8 kB
/rss-novinky5.3 kB
/rss-clanky2.7 kB
/manifest.json2.1 kB
Linkované súbory skriptov
Linkované súbory obrázkov
CELKOM67.9 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 125.7 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 4

Výborne! Vaša stránka potrebuje k načítaniu primeraný počet požiadaviek.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva GTM, zvážte jeho použitie.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bolo otestovaných iba 30 náhodne vybraných interných odkazov. Vaša stránka obsahuje 1092 interných odkazov.

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(47 / 64)

73.4 %