Výsledok SEO testu

Posledné otestované URL z domény heartsclub.sk:

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://www.heartsclub.sk/

Načítané:
8. 5. 2023 02:12

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: OK

Výborne! Obidve adresy 'https://heartsclub.sk' a 'https://www.heartsclub.sk' boli presmerované na rovnakú URL adresu.

1 / 1

Dĺžka URL adresy: 26 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://www.heartsclub.sk/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: https://www.heartsclub.sk/sitemap.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
11 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: UTF-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: sk-SK

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: pause-circle

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Kapela The Beatle Heart´s Club vznikla ako pocta jednej z najväčších hudobných skupín všetkých čias. TBHC ponúka špičkovú interpretáciu piesní The Beatles.

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>The Beatle Hearts Club</h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>The Beatle Hearts Club
          <h2>Skupina
          <h2>Členovia
               <h3>John Bajus Len On
               <h3>Georgio LaciKE Harrison
               <h3>Paul Martin McCartney
               <h3>Matyk Ringo Star
          <h2>Program
               <h3>THE BEATLES
                    <h4>Magical Hits Tour
               <h3>THE BEATLES
                    <h4>Príbeh legendy
          <h2>Koncerty
          <h2>Hudba
          <h2>Recenzie
          <h2>Booking

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov a sú použité v správnom poradí.

1 / 1

Počet nadpisov: 16

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 18

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
 • Počet interných follow odkazov: 15
 • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
 • Počet externých follow odkazov: 8
 • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránku pre zariadenia Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 400 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 7679 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadny nadbytočný obsah.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
22 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje záhlavie.

1 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
6 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: sk_SK

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre jazyk.

1 / 1

Nastavenie typu obsahu: website

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: https://www.heartsclub.sk/

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: • The Beatle Heart´s Club •

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: Kapela The Beatle Heart´s Club vznikla ako pocta jednej z najväčších hudobných skupín všetkých čias. TBHC ponúka špičkovú interpretáciu piesní The Beatles.

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre popis stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Nastavenie titulného obrázku: https://www.heartsclub.sk/wp-content/uploads/2023/05/RB-87657_v1.jpg

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulný obrázok stránky.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
10 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 801

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo slov. Na stránke je '801' slov.

2 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
left | 0px; | position | absolute; | visibility | hidden; | beatle | boli | cookies | center;

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
left9x0x0x0x
0px;8x0x0x0x
position8x0x0x0x
absolute;7x0x0x0x
visibility7x0x0x0x
hidden;7x0x0x0x
beatle5x1x1x1x
boli4x0x0x0x
cookies4x0x0x0x
center;4x0x0x0x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 16.1 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
https://www.heartsclub.sk/wp-content/cache/wmac/css/wmac_722941154996d7e1ae1ce5341cba5900.css16.4 kB
https://www.heartsclub.sk/16.1 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-json/14.3 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-json/wp/v2/pages/81.1 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-content/uploads/2023/05/cropped-favico_v1-32x32.png1.2 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-content/uploads/2023/05/cropped-favico_v1-192x192.png8.3 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-content/uploads/2023/05/cropped-favico_v1-180x180.png7.5 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-content/cache/wmac/css/wmac_single_94e739f2be0d9ab4c7deb49f16b9bd1e.css3.9 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-content/cache/wmac/css/wmac_single_51dfa1277791836250f65f60de436678.css0.3 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-content/cache/wmac/css/wmac_single_d45bd91836a1af54eec1bbc1eb74e94f.css3.5 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-content/cache/wmac/css/wmac_single_a55329d94b806b2b95adba1b77c8395f.css3.7 kB
Linkované súbory skriptov
https://www.heartsclub.sk/wp-content/plugins/oxyextras/components/assets/vime/@vime/core/dist/vime/vime.esm.js3.0 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-content/cache/wmac/js/wmac_c6530c25995f704ea8e64bc3ff473d8d.js47.9 kB
Linkované súbory obrázkov
https://www.heartsclub.sk/wp-content/uploads/2023/04/tbhc-logo-footer.svg5.5 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-content/uploads/2023/05/RB-87657_v1.webp382.2 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-content/uploads/2023/05/rado_v1.webp128.5 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-content/uploads/2023/05/laci_v1.webp147.2 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-content/uploads/2023/05/martin_v1.webp147.1 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-content/uploads/2023/05/matyk_v1.webp162.5 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-content/uploads/2023/05/RB-87615_v1.webp423.7 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-content/uploads/2023/05/RB-87811_v1.webp491.6 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-content/uploads/2023/05/foto_2.webp91.3 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-content/uploads/2023/05/foto_8.webp64.8 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-content/uploads/2023/05/foto_7.webp86.9 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-content/uploads/2023/05/foto_6.webp73.8 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-content/uploads/2023/05/foto_5.webp73.7 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-content/uploads/2023/05/foto_3.webp41.9 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-content/uploads/2023/05/foto_4.webp64.0 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-content/uploads/2023/05/foto_1.webp75.0 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-content/uploads/2023/05/image_footer_v2.webp83.5 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-content/uploads/2023/04/tbhc-logo-footer.svg5.5 kB
CELKOM2 676.1 kB

Vaša stránka vrátane zdrojového kódu má veľkosť 2 692.2 kB. Zvážte zmenšenie prenášaných dát nutných k zobrazeniu stránky.

0 / 2

Počet požiadaviek: 31

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva GTM, zvážte jeho použitie.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(56 / 64)

87.5 %

Kto sme a čo vieme?

Sme jedna z popredných firiem na poli SEO v ČR.

V obore SEO pôsobíme už radu rokov a SEO je našou primárnou činnosťou. Vieme vylepšiť Vaše pozície vo vyhľadávačoch a tým zvýšiť relevantnú návštevnosť Vášho webu. Naša cenová politika je dostupná väčšine, napriek tomu zachovávame vysokú kvalitu našich služieb.

máme
12
rokov skúseností
pomohli sme
1328
klientom
práve teraz máme
211
webov pod palcom
náš tím napísal už
358467
PR článkov

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktný formulár

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://www.heartsclub.sk/

Načítané:
8. 5. 2023 02:12

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: OK

Výborne! Obidve adresy 'https://heartsclub.sk' a 'https://www.heartsclub.sk' boli presmerované na rovnakú URL adresu.

1 / 1

Dĺžka URL adresy: 26 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://www.heartsclub.sk/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: https://www.heartsclub.sk/sitemap.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
11 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: UTF-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: sk-SK

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: pause-circle

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Kapela The Beatle Heart´s Club vznikla ako pocta jednej z najväčších hudobných skupín všetkých čias. TBHC ponúka špičkovú interpretáciu piesní The Beatles.

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>The Beatle Hearts Club</h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>The Beatle Hearts Club
          <h2>Skupina
          <h2>Členovia
               <h3>John Bajus Len On
               <h3>Georgio LaciKE Harrison
               <h3>Paul Martin McCartney
               <h3>Matyk Ringo Star
          <h2>Program
               <h3>THE BEATLES
                    <h4>Magical Hits Tour
               <h3>THE BEATLES
                    <h4>Príbeh legendy
          <h2>Koncerty
          <h2>Hudba
          <h2>Recenzie
          <h2>Booking

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov a sú použité v správnom poradí.

1 / 1

Počet nadpisov: 16

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 18

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
 • Počet interných follow odkazov: 15
 • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
 • Počet externých follow odkazov: 8
 • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránku pre zariadenia Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 400 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 7679 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadny nadbytočný obsah.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
22 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje záhlavie.

1 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
6 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: sk_SK

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre jazyk.

1 / 1

Nastavenie typu obsahu: website

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: https://www.heartsclub.sk/

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: • The Beatle Heart´s Club •

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: Kapela The Beatle Heart´s Club vznikla ako pocta jednej z najväčších hudobných skupín všetkých čias. TBHC ponúka špičkovú interpretáciu piesní The Beatles.

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre popis stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Nastavenie titulného obrázku: https://www.heartsclub.sk/wp-content/uploads/2023/05/RB-87657_v1.jpg

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulný obrázok stránky.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
10 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 801

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo slov. Na stránke je '801' slov.

2 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
left | 0px; | position | absolute; | visibility | hidden; | beatle | boli | cookies | center;

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
left9x0x0x0x
0px;8x0x0x0x
position8x0x0x0x
absolute;7x0x0x0x
visibility7x0x0x0x
hidden;7x0x0x0x
beatle5x1x1x1x
boli4x0x0x0x
cookies4x0x0x0x
center;4x0x0x0x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 16.1 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
https://www.heartsclub.sk/wp-content/cache/wmac/css/wmac_722941154996d7e1ae1ce5341cba5900.css16.4 kB
https://www.heartsclub.sk/16.1 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-json/14.3 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-json/wp/v2/pages/81.1 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-content/uploads/2023/05/cropped-favico_v1-32x32.png1.2 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-content/uploads/2023/05/cropped-favico_v1-192x192.png8.3 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-content/uploads/2023/05/cropped-favico_v1-180x180.png7.5 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-content/cache/wmac/css/wmac_single_94e739f2be0d9ab4c7deb49f16b9bd1e.css3.9 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-content/cache/wmac/css/wmac_single_51dfa1277791836250f65f60de436678.css0.3 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-content/cache/wmac/css/wmac_single_d45bd91836a1af54eec1bbc1eb74e94f.css3.5 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-content/cache/wmac/css/wmac_single_a55329d94b806b2b95adba1b77c8395f.css3.7 kB
Linkované súbory skriptov
https://www.heartsclub.sk/wp-content/plugins/oxyextras/components/assets/vime/@vime/core/dist/vime/vime.esm.js3.0 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-content/cache/wmac/js/wmac_c6530c25995f704ea8e64bc3ff473d8d.js47.9 kB
Linkované súbory obrázkov
https://www.heartsclub.sk/wp-content/uploads/2023/04/tbhc-logo-footer.svg5.5 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-content/uploads/2023/05/RB-87657_v1.webp382.2 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-content/uploads/2023/05/rado_v1.webp128.5 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-content/uploads/2023/05/laci_v1.webp147.2 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-content/uploads/2023/05/martin_v1.webp147.1 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-content/uploads/2023/05/matyk_v1.webp162.5 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-content/uploads/2023/05/RB-87615_v1.webp423.7 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-content/uploads/2023/05/RB-87811_v1.webp491.6 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-content/uploads/2023/05/foto_2.webp91.3 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-content/uploads/2023/05/foto_8.webp64.8 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-content/uploads/2023/05/foto_7.webp86.9 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-content/uploads/2023/05/foto_6.webp73.8 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-content/uploads/2023/05/foto_5.webp73.7 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-content/uploads/2023/05/foto_3.webp41.9 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-content/uploads/2023/05/foto_4.webp64.0 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-content/uploads/2023/05/foto_1.webp75.0 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-content/uploads/2023/05/image_footer_v2.webp83.5 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-content/uploads/2023/04/tbhc-logo-footer.svg5.5 kB
CELKOM2 676.1 kB

Vaša stránka vrátane zdrojového kódu má veľkosť 2 692.2 kB. Zvážte zmenšenie prenášaných dát nutných k zobrazeniu stránky.

0 / 2

Počet požiadaviek: 31

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva GTM, zvážte jeho použitie.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(56 / 64)

87.5 %

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://www.heartsclub.sk/

Načítané:
6. 5. 2023 00:41

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: OK

Výborne! Obidve adresy 'https://heartsclub.sk/' a 'https://www.heartsclub.sk/' boli presmerované na rovnakú URL adresu.

1 / 1

Dĺžka URL adresy: 26 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: -

Na Vašich stránkach je nahraný súbor robots.txt, ale nie je v ňom vyplnená adresa mapy stránok.

1 / 2

Sitemap: -

V súbore robots.txt nie je vyplnená adresa mapy stránok.

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
8 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: UTF-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: sk-SK

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: pause-circle

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: -

Vaša stránka nemá správne nastavený meta popis!

0 / 2

Nadpis H1:
<h1>The Beatle Hearts Club</h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>The Beatle Hearts Club
          <h2>Skupina
          <h2>Členovia
               <h3>John Bajus Len On
               <h3>Georgio LaciKE Harrison
               <h3>Paul Martin McCartney
               <h3>Matyk Ringo Star
          <h2>Program
               <h3>THE BEATLES
                    <h4>Magical Hits Tour
               <h3>THE BEATLES
                    <h4>Príbeh legendy
          <h2>Koncerty
          <h2>Hudba
          <h2>Recenzie
          <h2>Booking

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov a sú použité v správnom poradí.

1 / 1

Počet nadpisov: 16

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 18

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
 • Počet interných follow odkazov: 12
 • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
 • Počet externých follow odkazov: 8
 • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránku pre zariadenia Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 62 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 5821 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadny nadbytočný obsah.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
20 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: NIE

Vaša stránka neobsahuje záhlavie. Zvážte pridanie tagu header.

0 / 1

Použitie päty strany: NIE

Vaša stránka neobsahuje pätu strany. Zvážte pridanie tagu footer.

0 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: sk_SK

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre jazyk.

1 / 1

Nastavenie typu obsahu: website

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: https://www.heartsclub.sk/

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: The Beatle Hearts Club

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre popisu stránky!

0 / 2

Nastavenie titulného obrázku: https://www.heartsclub.sk/wp-content/uploads/2023/05/RB-87657_v1.webp

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulný obrázok stránky.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
8 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 660

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo slov. Na stránke je '660' slov.

2 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
0px; | hidden; | visibility | left | absolute; | position | boli | beatle | hudobný | program

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
0px;8x0x0x0x
hidden;7x0x0x0x
visibility7x0x0x0x
left7x0x0x0x
absolute;7x0x0x0x
position7x0x0x0x
boli4x0x0x0x
beatle4x1x0x1x
hudobný3x0x0x0x
program3x0x0x1x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 15.4 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
https://www.heartsclub.sk/15.4 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css12.7 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-includes/css/classic-themes.min.css0.2 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-content/cache/wmac/css/wmac_single_87696c74ff0d80a3b4f5e4035208164e.css4.1 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-json/14.4 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-json/wp/v2/pages/81.1 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-content/uploads/2023/05/cropped-favico_v1-32x32.png1.2 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-content/uploads/2023/05/cropped-favico_v1-192x192.png8.3 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-content/uploads/2023/05/cropped-favico_v1-180x180.png7.5 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-content/cache/wmac/css/wmac_single_94e739f2be0d9ab4c7deb49f16b9bd1e.css3.9 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-content/cache/wmac/css/wmac_single_51dfa1277791836250f65f60de436678.css0.3 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-content/cache/wmac/css/wmac_single_d45bd91836a1af54eec1bbc1eb74e94f.css3.5 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-content/cache/wmac/css/wmac_single_d8d7071913903ac8f038a44dcf8734e2.css3.5 kB
Linkované súbory skriptov
https://www.heartsclub.sk/wp-content/plugins/oxyextras/components/assets/vime/@vime/core/dist/vime/vime.esm.js3.0 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-content/cache/wmac/js/wmac_8b73e0b4bf271118fa3d12afa093ce1e.js46.9 kB
Linkované súbory obrázkov
https://www.heartsclub.sk/wp-content/uploads/2023/04/tbhc-logo-footer.svg5.5 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-content/uploads/2023/05/RB-87657_v1.webp382.2 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-content/uploads/2023/05/rado_v1.webp128.5 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-content/uploads/2023/05/laci_v1.webp147.2 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-content/uploads/2023/05/martin_v1.webp147.1 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-content/uploads/2023/05/matyk_v1.webp162.5 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-content/uploads/2023/05/RB-87615_v1.webp423.7 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-content/uploads/2023/05/RB-87811_v1.webp491.6 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-content/uploads/2023/05/foto_2.webp91.3 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-content/uploads/2023/05/foto_8.webp64.8 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-content/uploads/2023/05/foto_7.webp86.9 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-content/uploads/2023/05/foto_6.webp73.8 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-content/uploads/2023/05/foto_5.webp73.7 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-content/uploads/2023/05/foto_3.webp41.9 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-content/uploads/2023/05/foto_4.webp64.0 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-content/uploads/2023/05/foto_1.webp75.0 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-content/uploads/2023/05/image_footer_v2.webp83.5 kB
https://www.heartsclub.sk/wp-content/uploads/2023/04/tbhc-logo-footer.svg5.5 kB
CELKOM2 674.8 kB

Vaša stránka vrátane zdrojového kódu má veľkosť 2 690.3 kB. Zvážte zmenšenie prenášaných dát nutných k zobrazeniu stránky.

0 / 2

Počet požiadaviek: 33

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(49 / 64)

76.6 %