Výsledok SEO testu

Posledné otestované URL z domény grupy.sk:

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://www.grupy.sk/

Načítané:
21. 11. 2023 00:12

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 1

Vaša URL adresa je 1 krát presmerovaná na inú URL! Pre SEO je lepšie používať adresy bez presmerovaní.

1 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: Chyba

Obidve adresy 'https://Grupy.sk' a 'https://www.Grupy.sk' sú dostupné. Jedná sa o duplicitný obsah, jednu z adries presmerujte na druhú.

0 / 1

Dĺžka URL adresy: 21 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: -

Na Vašich stránkach je nahraný súbor robots.txt, ale nie je v ňom vyplnená adresa mapy stránok.

1 / 2

Sitemap: -

V súbore robots.txt nie je vyplnená adresa mapy stránok.

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
6 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: utf-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Pozícia meta tagu se znakovou sadou: 3966 - 3988 B

Nastavenie použitej znakovej sady je na Vašej stránke uvedené príliš neskoro. Tag meta charset by mal byť uvedený v prvých 1024 bytoch stránky. Ideálne hneď za otváracou značkou tagu head.

0 / 1

Jazyk: sk

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Untitled-1

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Pridaj sa k nám a nakupujme spoločne

Meta popis má menej než 50 znakov. Vaša stránka má nastavený meta popis, ale ten je príliš krátky.

1 / 2

Nadpis H1: -

Vaša stránke neobsahuje nadpis úrovne H1!

0 / 2

Poradie nadpisov:
          <h2>Zmena údajov
          <h2>Vytvor. Zdieľaj ...a predávaj.
          <h2>Unikátne odkazy
          <h2>Unikátny profil
          <h2>Sleduj vytvorené odkazy
          <h2>Napíš alebo nám zavolaj
          <h2>Add to desktop on iOS
          <h2>Add to desktop on Android
          <h2>Log in

Nadpisy na Vašej stránke nie sú v správnom poradí!

0 / 1

Počet nadpisov: 9

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 9

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: 9

Vaša stránka obsahuje obrázky, ktoré nemajú vyplnený popisok (atribút alt).

0 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 7
  • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 1
  • Počet externých nofollow odkazov: 0

Vaša stránka obsahuje menej než 2 externých odkazov, zvážte pridanie viac externých odkazov.

1 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránku pre zariadenia Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 1976 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 3015 znakov.

Výborne! Viac než polovica všetkého textu na stránke je umiestnená v odstavcoch.

1 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'Bootstrap Core JavaScript ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
16 / 24

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: NIE

Vaša stránka neobsahuje záhlavie. Zvážte pridanie tagu header.

0 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: NIE

Vaša stránka neobsahuje navigáciu. Zvážte pridanie tagu nav.

0 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: NIE

Vaša stránka nemá rozdelený obsah do sekcií. Zvážte rozdelenie obsahu do tagov section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
3 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: website

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: https://www.grupy.sk/

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: GRUPY | Akcie na jednom mieste

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: Pridaj sa k nám a nakupujme spoločne

Vaša stránka má nastavený tag pre popis stránky, ale jeho hodnota je menšia než 50 znakov. Zvážte jeho rozšírenie.

1 / 2

Nastavenie titulného obrázku: https://www.grupy.sk/assets/template/basic/img/shareimg.jpg

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulný obrázok stránky.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
8 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 416

Vaša stránka neobsahuje moc textu. Na stránke je '416' slov, zvážte pridanie viac textu.

1 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
odkaz | your | cls1{fill#ffa900;}cls2{fill#00c84f;}cls3{fill#ff0054;}cls4{fill#fff;}untitled1 | vytvor | tvoj | click | browser | alebo | icon | momente

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
odkaz7x0x0x0x
your6x0x0x0x
cls1{fill#ffa900;}cls2{fill#00c84f;}cls3{fill#ff0054;}cls4{fill#fff;}untitled15x0x0x0x
vytvor5x0x0x1x
tvoj5x0x0x0x
click4x0x0x0x
browser4x0x0x0x
alebo3x0x0x1x
icon3x0x0x0x
momente3x0x0x0x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
2 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 14.1 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
https://www.grupy.sk/assets/template/basic/img/icons/apple-icon-60x60.png2.5 kB
https://www.grupy.sk/assets/template/basic/img/icons/apple-icon-72x72.png2.9 kB
https://www.grupy.sk/assets/template/basic/img/icons/apple-icon-76x76.png3.1 kB
https://www.grupy.sk/assets/template/basic/img/icons/apple-icon-120x120.png4.8 kB
https://www.grupy.sk/assets/template/basic/img/icons/apple-icon-152x152.png6.8 kB
https://www.grupy.sk/assets/template/basic/img/icons/apple-icon-180x180.png8.7 kB
https://www.grupy.sk/assets/template/basic/img/icons/apple-icon-512x512.png8.0 kB
https://www.grupy.sk/assets/template/basic/img/icons/favicon-32x32.png2.0 kB
https://www.grupy.sk/assets/template/basic/img/icons/favicon-96x96.png3.6 kB
https://www.grupy.sk/assets/template/basic/img/icons/favicon-16x16.png1.4 kB
https://www.grupy.sk/assets/template/basic/css/jquery-ui.theme.min.css2.7 kB
https://www.grupy.sk/assets/template/basic/css/jquery-ui.structure.min.css5.3 kB
https://www.grupy.sk/assets/template/basic/css/jquery-ui.min.css8.3 kB
https://www.grupy.sk/assets/template/basic/css/bootstrap.min.css23.6 kB
https://www.grupy.sk/assets/template/basic/css/bootstrap-grid.min.css6.4 kB
https://www.grupy.sk/assets/template/basic/css/bootstrap-reboot.min.css2.0 kB
https://www.grupy.sk/assets/template/basic/fonts/lineicons/LineIcons.min.css4.8 kB
https://www.grupy.sk/assets/template/basic/css/style.css?Tuesday 21st of November 2023 12:12:39 AM0.2 kB
manifest.json0.8 kB
https://www.grupy.sk/assets/template/basic/css/jquery-ui-timepicker-addon.css0.9 kB
Linkované súbory skriptov
https://www.grupy.sk/assets/template/basic/js/jquery-3.6.0.min.js31.3 kB
https://www.grupy.sk/assets/template/basic/js/jquery-ui.min.js68.5 kB
https://www.grupy.sk/index.js1.0 kB
https://www.grupy.sk/assets/template/basic/js/bootstrap.bundle.min.js22.7 kB
https://www.grupy.sk/assets/template/basic/js/bootstrap-switch.min.js3.7 kB
https://www.grupy.sk/assets/js/datepicker-sk.js1.1 kB
https://www.grupy.sk/assets/template/basic/js/input-spinner.js3.7 kB
https://www.grupy.sk/assets/template/basic/js/jquery.autogrowtextarea.min.js1.5 kB
https://www.grupy.sk/assets/template/basic/js/jquery.countdown.min.js2.8 kB
https://www.grupy.sk/assets/template/basic/js/funkcie.js?Tuesday 21st of November 2023 12:12:39 AM0.2 kB
https://www.grupy.sk/assets/template/basic/js/stripe.js?Tuesday 21st of November 2023 12:12:39 AM0.2 kB
Linkované súbory obrázkov
https://www.grupy.sk/assets/template/basic/img/mantest.png168.8 kB
https://www.grupy.sk/assets/template/basic/img/black_logo.png8.0 kB
https://www.grupy.sk/assets/template/basic/img/girlX.png477.8 kB
https://www.grupy.sk/assets/template/basic/img/chrome.png26.4 kB
https://www.grupy.sk/assets/template/basic/img/safari.png122.4 kB
https://www.grupy.sk/assets/template/basic/img/safari.png122.4 kB
https://www.grupy.sk/assets/template/basic/img/iosicon.png12.9 kB
https://www.grupy.sk/assets/template/basic/img/chrome.png26.4 kB
https://www.grupy.sk/assets/template/basic/img/chromeinstall.png18.5 kB
CELKOM1 219.2 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 1 233.2 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 40

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva GTM, zvážte jeho použitie.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(41 / 65)

63.1 %

Kto sme a čo vieme?

Sme jedna z popredných firiem na poli SEO v ČR.

V obore SEO pôsobíme už radu rokov a SEO je našou primárnou činnosťou. Vieme vylepšiť Vaše pozície vo vyhľadávačoch a tým zvýšiť relevantnú návštevnosť Vášho webu. Naša cenová politika je dostupná väčšine, napriek tomu zachovávame vysokú kvalitu našich služieb.

máme
13
rokov skúseností
pomohli sme
1328
klientom
práve teraz máme
211
webov pod palcom
náš tím napísal už
358467
PR článkov

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktný formulár

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://www.grupy.sk/

Načítané:
21. 11. 2023 00:12

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 1

Vaša URL adresa je 1 krát presmerovaná na inú URL! Pre SEO je lepšie používať adresy bez presmerovaní.

1 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: Chyba

Obidve adresy 'https://Grupy.sk' a 'https://www.Grupy.sk' sú dostupné. Jedná sa o duplicitný obsah, jednu z adries presmerujte na druhú.

0 / 1

Dĺžka URL adresy: 21 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: -

Na Vašich stránkach je nahraný súbor robots.txt, ale nie je v ňom vyplnená adresa mapy stránok.

1 / 2

Sitemap: -

V súbore robots.txt nie je vyplnená adresa mapy stránok.

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
6 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: utf-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Pozícia meta tagu se znakovou sadou: 3966 - 3988 B

Nastavenie použitej znakovej sady je na Vašej stránke uvedené príliš neskoro. Tag meta charset by mal byť uvedený v prvých 1024 bytoch stránky. Ideálne hneď za otváracou značkou tagu head.

0 / 1

Jazyk: sk

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Untitled-1

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Pridaj sa k nám a nakupujme spoločne

Meta popis má menej než 50 znakov. Vaša stránka má nastavený meta popis, ale ten je príliš krátky.

1 / 2

Nadpis H1: -

Vaša stránke neobsahuje nadpis úrovne H1!

0 / 2

Poradie nadpisov:
          <h2>Zmena údajov
          <h2>Vytvor. Zdieľaj ...a predávaj.
          <h2>Unikátne odkazy
          <h2>Unikátny profil
          <h2>Sleduj vytvorené odkazy
          <h2>Napíš alebo nám zavolaj
          <h2>Add to desktop on iOS
          <h2>Add to desktop on Android
          <h2>Log in

Nadpisy na Vašej stránke nie sú v správnom poradí!

0 / 1

Počet nadpisov: 9

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 9

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: 9

Vaša stránka obsahuje obrázky, ktoré nemajú vyplnený popisok (atribút alt).

0 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 7
  • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 1
  • Počet externých nofollow odkazov: 0

Vaša stránka obsahuje menej než 2 externých odkazov, zvážte pridanie viac externých odkazov.

1 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránku pre zariadenia Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 1976 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 3015 znakov.

Výborne! Viac než polovica všetkého textu na stránke je umiestnená v odstavcoch.

1 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'Bootstrap Core JavaScript ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
16 / 24

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: NIE

Vaša stránka neobsahuje záhlavie. Zvážte pridanie tagu header.

0 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: NIE

Vaša stránka neobsahuje navigáciu. Zvážte pridanie tagu nav.

0 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: NIE

Vaša stránka nemá rozdelený obsah do sekcií. Zvážte rozdelenie obsahu do tagov section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
3 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: website

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: https://www.grupy.sk/

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: GRUPY | Akcie na jednom mieste

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: Pridaj sa k nám a nakupujme spoločne

Vaša stránka má nastavený tag pre popis stránky, ale jeho hodnota je menšia než 50 znakov. Zvážte jeho rozšírenie.

1 / 2

Nastavenie titulného obrázku: https://www.grupy.sk/assets/template/basic/img/shareimg.jpg

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulný obrázok stránky.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
8 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 416

Vaša stránka neobsahuje moc textu. Na stránke je '416' slov, zvážte pridanie viac textu.

1 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
odkaz | your | cls1{fill#ffa900;}cls2{fill#00c84f;}cls3{fill#ff0054;}cls4{fill#fff;}untitled1 | vytvor | tvoj | click | browser | alebo | icon | momente

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
odkaz7x0x0x0x
your6x0x0x0x
cls1{fill#ffa900;}cls2{fill#00c84f;}cls3{fill#ff0054;}cls4{fill#fff;}untitled15x0x0x0x
vytvor5x0x0x1x
tvoj5x0x0x0x
click4x0x0x0x
browser4x0x0x0x
alebo3x0x0x1x
icon3x0x0x0x
momente3x0x0x0x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
2 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 14.1 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
https://www.grupy.sk/assets/template/basic/img/icons/apple-icon-60x60.png2.5 kB
https://www.grupy.sk/assets/template/basic/img/icons/apple-icon-72x72.png2.9 kB
https://www.grupy.sk/assets/template/basic/img/icons/apple-icon-76x76.png3.1 kB
https://www.grupy.sk/assets/template/basic/img/icons/apple-icon-120x120.png4.8 kB
https://www.grupy.sk/assets/template/basic/img/icons/apple-icon-152x152.png6.8 kB
https://www.grupy.sk/assets/template/basic/img/icons/apple-icon-180x180.png8.7 kB
https://www.grupy.sk/assets/template/basic/img/icons/apple-icon-512x512.png8.0 kB
https://www.grupy.sk/assets/template/basic/img/icons/favicon-32x32.png2.0 kB
https://www.grupy.sk/assets/template/basic/img/icons/favicon-96x96.png3.6 kB
https://www.grupy.sk/assets/template/basic/img/icons/favicon-16x16.png1.4 kB
https://www.grupy.sk/assets/template/basic/css/jquery-ui.theme.min.css2.7 kB
https://www.grupy.sk/assets/template/basic/css/jquery-ui.structure.min.css5.3 kB
https://www.grupy.sk/assets/template/basic/css/jquery-ui.min.css8.3 kB
https://www.grupy.sk/assets/template/basic/css/bootstrap.min.css23.6 kB
https://www.grupy.sk/assets/template/basic/css/bootstrap-grid.min.css6.4 kB
https://www.grupy.sk/assets/template/basic/css/bootstrap-reboot.min.css2.0 kB
https://www.grupy.sk/assets/template/basic/fonts/lineicons/LineIcons.min.css4.8 kB
https://www.grupy.sk/assets/template/basic/css/style.css?Tuesday 21st of November 2023 12:12:39 AM0.2 kB
manifest.json0.8 kB
https://www.grupy.sk/assets/template/basic/css/jquery-ui-timepicker-addon.css0.9 kB
Linkované súbory skriptov
https://www.grupy.sk/assets/template/basic/js/jquery-3.6.0.min.js31.3 kB
https://www.grupy.sk/assets/template/basic/js/jquery-ui.min.js68.5 kB
https://www.grupy.sk/index.js1.0 kB
https://www.grupy.sk/assets/template/basic/js/bootstrap.bundle.min.js22.7 kB
https://www.grupy.sk/assets/template/basic/js/bootstrap-switch.min.js3.7 kB
https://www.grupy.sk/assets/js/datepicker-sk.js1.1 kB
https://www.grupy.sk/assets/template/basic/js/input-spinner.js3.7 kB
https://www.grupy.sk/assets/template/basic/js/jquery.autogrowtextarea.min.js1.5 kB
https://www.grupy.sk/assets/template/basic/js/jquery.countdown.min.js2.8 kB
https://www.grupy.sk/assets/template/basic/js/funkcie.js?Tuesday 21st of November 2023 12:12:39 AM0.2 kB
https://www.grupy.sk/assets/template/basic/js/stripe.js?Tuesday 21st of November 2023 12:12:39 AM0.2 kB
Linkované súbory obrázkov
https://www.grupy.sk/assets/template/basic/img/mantest.png168.8 kB
https://www.grupy.sk/assets/template/basic/img/black_logo.png8.0 kB
https://www.grupy.sk/assets/template/basic/img/girlX.png477.8 kB
https://www.grupy.sk/assets/template/basic/img/chrome.png26.4 kB
https://www.grupy.sk/assets/template/basic/img/safari.png122.4 kB
https://www.grupy.sk/assets/template/basic/img/safari.png122.4 kB
https://www.grupy.sk/assets/template/basic/img/iosicon.png12.9 kB
https://www.grupy.sk/assets/template/basic/img/chrome.png26.4 kB
https://www.grupy.sk/assets/template/basic/img/chromeinstall.png18.5 kB
CELKOM1 219.2 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 1 233.2 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 40

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva GTM, zvážte jeho použitie.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(41 / 65)

63.1 %