Výsledok SEO testu

Posledné otestované URL z domény forlex.cz:

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://forlex.cz/

Načítané:
19. 7. 2023 09:25

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: Chyba

Obidve adresy 'https://forlex.cz/' a 'https://www.forlex.cz/' sú dostupné. Jedná sa o duplicitný obsah, jednu z adries presmerujte na druhú.

0 / 1

Dĺžka URL adresy: 18 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: -

Na Vašich stránkach je nahraný súbor robots.txt, ale nie je v ňom vyplnená adresa mapy stránok.

1 / 2

Sitemap: -

V súbore robots.txt nie je vyplnená adresa mapy stránok.

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
7 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: utf-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: cs

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: BuÄ te v právu. Kdykoliv. Kdekoliv. | Forlex

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Jsme advokátní kanceláŠ, která se nebojí jakékoliv výzvy. Máme více než 15 let zkušeností s obchodní advokacií na nejvyšší úrovni.

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>BUÄ TE V PRÃ VU</h1>
<h1>KDYKOLIV. KDEKOLIV.</h1>
<h1>FORLEX PRÃ VNÃ TÃ M</h1>
<h1>18 PRÃ VNÃ KÅ® V OSTRAVÄ A BRNÄ .</h1>
<h1>PRÃ VNICKÃ FIRMA ROKU</h1>
<h1>OPAKOVANÄ (VELMI) DOPORUÄ OVANÃ REGIONÃ LNÃ KANCELÃ Å .</h1>
<h1>KOMPLEXNÃ PRÃ VNÃ SERVIS</h1>
<h1>BOHATÃ ZKUÅ ENOSTI I INOVATIVNÃ PÅ Ã STUP.</h1>

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov úrovne H1. Pre SEO je najlepšie, keď stránka obsahuje práve jeden nadpis úrovne H1.

1 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>BUÄ TE V PRÃ VU
     <h1>KDYKOLIV. KDEKOLIV.
     <h1>FORLEX PRÃ VNÃ TÃ M
     <h1>18 PRÃ VNÃ KÅ® V OSTRAVÄ A BRNÄ .
     <h1>PRÃ VNICKÃ FIRMA ROKU
     <h1>OPAKOVANÄ (VELMI) DOPORUÄ OVANÃ REGIONÃ LNÃ KANCEL…
     <h1>KOMPLEXNÃ PRÃ VNÃ SERVIS
     <h1>BOHATÃ ZKUÅ ENOSTI I INOVATIVNÃ PÅ Ã STUP.
          <h2>ProÄ forlex
               <h3>DOSTUPNOST
               <h3>FLEXIBILITA
               <h3>PRODUKTIVITA
               <h3>LOAJALITA
               <h3>REGIONALITA
               <h3>EXPERTIZA
                    <h4>STAÅ SE SOUÄ Ã STÃ NAÅ EHO TÃ MU
                    <h4>UPDATE - PÅ elomové rozhodnutí SDEU
                    <h4>konec lhůty k zaslání dotazníků v rámci pro…
          <h2>NaÅ¡e služby
               <h3>OBCHODNÃ KORPORACE
               <h3>BANKOVNÃ FINANCOVÃ NÃ
               <h3>NEMOVITOSTI
               <h3>OBCHODNÃ VZTAHY
               <h3>PRACOVNÃ PRÃ VO
               <h3>SPORY A ARBITRà ŽE
               <h3>REGULATORIKA A VEÅ EJNÃ SEKTOR
               <h3>PRIVÃ TNÃ KLIENTI
          <h2>REFERENCE
               <h3>" TIETO CZECH S.R.O.
               <h3>"
               <h3>" ING. RUDOLF BOCHENEK
               <h3>"
               <h3>" UNIS, A.S.
               <h3>"
          <h2>Náš tým
               <h3>IVAN BARABÃ Å , JUDR., ING.
               <h3>ALEÅ KLECH, JUDR., LL.M.
               <h3>PAVEL Å Ã HA, MGR.
               <h3>LENKA NÄ MCOVÃ , MGR.
               <h3>EVA OSTRUSZKA KLUSOVÃ , MGR., LL.M.
               <h3>MATÄ J Ä ERNÃ , JUDR.
               <h3>MAREK JURÃ Å , JUDR., PH.D.
               <h3>LUKÃ Å MAREK, MGR.
               <h3>TEREZA PLÃ Å KOVÃ , MGR., ING.
               <h3>DOMINIK Å OLC, MGR.
               <h3>KAMILA ULRICHOVÃ , MGR.
               <h3>SIMONA ZAHRADNÃ Ä KOVÃ , MGR.
               <h3>JAKUB DOSTÃ L, MGR.
               <h3>ZUZANA PAVELKOVÃ , MGR.
               <h3>ROBERT SIKORA, MGR.
               <h3>ADAM TIETZ, MGR
               <h3>JIÅ Ã VEÄ ERKA, MGR.
          <h2>O nás
               <h3>Jsme advokátní kanceláŠpůsobící primárnÄ v…
          <h2>Kontakt

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov a sú použité v správnom poradí.

1 / 1

Počet nadpisov: 55

Vaša stránka obsahuje viac než 20 nadpisov.

0 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 39

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 63
  • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 4
  • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 2

Vaša stránka obsahuje tag iframe, zvážte ich nahradenie.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: -

Vaša stránka nemá vyplnenú ikonu stránky pre zariadenia Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 10250 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 13302 znakov.

Výborne! Viac než polovica všetkého textu na stránke je umiestnená v odstavcoch.

1 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'End body ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
17 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje záhlavie.

1 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
6 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: website

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: https://www.forlex.cz/

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: Forlex. BuÄ te v právu. Kdykoliv. Kdekoliv.

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: Jsme advokátní kanceláŠ, která se nebojí jakékoliv výzvy. Máme více než 15 let zkuÅ¡eností s obchodní advokacií na nejvyšší úrovni a Váš úspÄ ch je pro nás prioritou. To znamená, že jsme vždy k dispozici s plným nasazením. A když Šíkáme vždy, myslíme opravdu vždy. Právo se neptá na Ä as.

Vaša stránka má nastavený tag pre popis stránky, ale jeho hodnota je väčšia než 255 znakov. Zvážte jeho skrátenie.

1 / 2

Nastavenie titulného obrázku: http://www.forlex.cz/img/intro/intro-forlex-2021-2.jpg

Vaša stránka má nastavený tag pre titulný obrázok stránky, ale ten nie je dostupný pre šifrovaný HTTPS protokol. Zvážte umiestnenie obrázkov na šifrovanú adresu.

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
6 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 1948

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo slov. Na stránke je '1948' slov.

2 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
prã¡vo | advokã¡tnã­ | forlex | kancelã¡å | celã© | spoleä | obchodnã­ch | zamä | zejmã©na | prã¡vnã­

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
prã¡vo31x0x0x0x
advokã¡tnã­29x0x1x1x
forlex28x1x0x2x
kancelã¡å24x0x1x1x
celã©21x0x0x0x
spoleä18x0x0x0x
obchodnã­ch13x0x0x0x
zamä13x0x0x0x
zejmã©na12x0x0x0x
prã¡vnã­12x0x0x0x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 14.4 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
favicon.ico1.2 kB
favicon.ico1.2 kB
editor/custom.css0.4 kB
forlex/bootstrap/css/bootstrap.min.css19.7 kB
forlex/animate.min.css4.0 kB
forlex/font-awesome/css/font-awesome.min.css7.1 kB
forlex/ytplayer/css/jquery.mb.YTPlayer.min.css5.1 kB
forlex/owl-carousel/css/owl.carousel.min.css0.5 kB
forlex/owl-carousel/css/owl.carousel.plugins.css0.7 kB
forlex/owl-carousel/css/owl.theme.default.css0.5 kB
forlex/magnific-popup/css/magnific-popup.min.css1.6 kB
css/base.min.css6.6 kB
css/style.min.css15.3 kB
css/cookieconsent.css4.5 kB
Linkované súbory skriptov
forlex/jquery/jquery-1.11.1.min.js33.2 kB
forlex/bootstrap/js/bootstrap.min.js9.8 kB
forlex/ytplayer/js/jquery.mb.YTPlayer.min.js11.9 kB
forlex/wow.min.js2.8 kB
forlex/owl-carousel/js/owl.carousel.min.js6.8 kB
forlex/owl-carousel/js/owl.carousel.plugins.min.js5.6 kB
forlex/magnific-popup/js/jquery.magnific-popup.min.js7.3 kB
forlex/isotope.pkgd.min.js11.0 kB
forlex/imagesloaded.pkgd.min.js1.8 kB
forlex/smoothscroll.min.js3.7 kB
forlex/jquery.easing.min.js0.8 kB
js/theme.min.js3.5 kB
js/cookieconsent.js7.1 kB
js/cookieconsent-init.js6.7 kB
Linkované súbory obrázkov
../img/flag-en.png0.3 kB
../img/flag-ua.png0.3 kB
img/ico_dostupnost.png1.0 kB
img/ico_flexibilita.png1.4 kB
img/ico_produktivita.png1.3 kB
img/ico_loajalita.png1.4 kB
img/ico_regionalita.png1.6 kB
img/ico_expertiza.png2.0 kB
img/ico_obchodni-korporace.png1.0 kB
img/ico_bankovni-financovani.png0.6 kB
img/ico_nemovitosti.png0.6 kB
img/ico_obchodni-vztahy.png1.4 kB
img/ico_pracovni-pravo.png0.8 kB
img/ico_spory-a-arbitraze.png1.2 kB
img/ico_spravni-pravo.png0.8 kB
img/ico_privatni-klienti.png1.0 kB
img/team/ivan-barabas.jpg19.2 kB
img/team/ales-klech.jpg20.1 kB
img/team/pavel-riha.jpg18.2 kB
img/team/lenka-nemcova.jpg13.2 kB
img/team/eva-klusova.jpg14.8 kB
img/team/matej-cerny.jpg30.5 kB
img/team/marek-juras.jpg23.5 kB
img/team/lukas-marek.jpg16.2 kB
img/team/tereza-plaskova.jpg37.0 kB
img/team/dominik-solc.jpg34.2 kB
img/team/kamila-ulrichova.jpg37.3 kB
img/team/simona-wolfova.jpg22.5 kB
img/team/jakub-dostal.jpg29.0 kB
img/team/zuzana-fricova.jpg31.2 kB
img/team/robert-sikora.jpg26.6 kB
img/team/adam-tietz.jpg30.8 kB
img/team/jiri-vecerka.jpg26.9 kB
img/logo_pravnik-roku-2018-white.svg14.7 kB
img/logo_pravnik-roku-2019-white.svg15.1 kB
img/logo_pravnik-roku-2020-white.svg15.9 kB
img/logo_pravnik-roku-2021-white.svg14.4 kB
img/logo_pravnik-roku-2022-white.svg15.1 kB
img/ico_vcard.png0.9 kB
CELKOM704.1 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 718.5 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 67

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva GTM, zvážte jeho použitie.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bolo otestovaných iba 30 náhodne vybraných interných odkazov. Vaša stránka obsahuje 63 interných odkazov.

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(45 / 64)

70.3 %

Kto sme a čo vieme?

Sme jedna z popredných firiem na poli SEO v ČR.

V obore SEO pôsobíme už radu rokov a SEO je našou primárnou činnosťou. Vieme vylepšiť Vaše pozície vo vyhľadávačoch a tým zvýšiť relevantnú návštevnosť Vášho webu. Naša cenová politika je dostupná väčšine, napriek tomu zachovávame vysokú kvalitu našich služieb.

máme
13
rokov skúseností
pomohli sme
1328
klientom
práve teraz máme
211
webov pod palcom
náš tím napísal už
358467
PR článkov

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktný formulár

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://forlex.cz/

Načítané:
19. 7. 2023 09:25

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: Chyba

Obidve adresy 'https://forlex.cz/' a 'https://www.forlex.cz/' sú dostupné. Jedná sa o duplicitný obsah, jednu z adries presmerujte na druhú.

0 / 1

Dĺžka URL adresy: 18 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: -

Na Vašich stránkach je nahraný súbor robots.txt, ale nie je v ňom vyplnená adresa mapy stránok.

1 / 2

Sitemap: -

V súbore robots.txt nie je vyplnená adresa mapy stránok.

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
7 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: utf-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: cs

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: BuÄ te v právu. Kdykoliv. Kdekoliv. | Forlex

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Jsme advokátní kanceláŠ, která se nebojí jakékoliv výzvy. Máme více než 15 let zkušeností s obchodní advokacií na nejvyšší úrovni.

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>BUÄ TE V PRÃ VU</h1>
<h1>KDYKOLIV. KDEKOLIV.</h1>
<h1>FORLEX PRÃ VNÃ TÃ M</h1>
<h1>18 PRÃ VNÃ KÅ® V OSTRAVÄ A BRNÄ .</h1>
<h1>PRÃ VNICKÃ FIRMA ROKU</h1>
<h1>OPAKOVANÄ (VELMI) DOPORUÄ OVANÃ REGIONÃ LNÃ KANCELÃ Å .</h1>
<h1>KOMPLEXNÃ PRÃ VNÃ SERVIS</h1>
<h1>BOHATÃ ZKUÅ ENOSTI I INOVATIVNÃ PÅ Ã STUP.</h1>

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov úrovne H1. Pre SEO je najlepšie, keď stránka obsahuje práve jeden nadpis úrovne H1.

1 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>BUÄ TE V PRÃ VU
     <h1>KDYKOLIV. KDEKOLIV.
     <h1>FORLEX PRÃ VNÃ TÃ M
     <h1>18 PRÃ VNÃ KÅ® V OSTRAVÄ A BRNÄ .
     <h1>PRÃ VNICKÃ FIRMA ROKU
     <h1>OPAKOVANÄ (VELMI) DOPORUÄ OVANÃ REGIONÃ LNÃ KANCEL…
     <h1>KOMPLEXNÃ PRÃ VNÃ SERVIS
     <h1>BOHATÃ ZKUÅ ENOSTI I INOVATIVNÃ PÅ Ã STUP.
          <h2>ProÄ forlex
               <h3>DOSTUPNOST
               <h3>FLEXIBILITA
               <h3>PRODUKTIVITA
               <h3>LOAJALITA
               <h3>REGIONALITA
               <h3>EXPERTIZA
                    <h4>STAÅ SE SOUÄ Ã STÃ NAÅ EHO TÃ MU
                    <h4>UPDATE - PÅ elomové rozhodnutí SDEU
                    <h4>konec lhůty k zaslání dotazníků v rámci pro…
          <h2>NaÅ¡e služby
               <h3>OBCHODNÃ KORPORACE
               <h3>BANKOVNÃ FINANCOVÃ NÃ
               <h3>NEMOVITOSTI
               <h3>OBCHODNÃ VZTAHY
               <h3>PRACOVNÃ PRÃ VO
               <h3>SPORY A ARBITRà ŽE
               <h3>REGULATORIKA A VEÅ EJNÃ SEKTOR
               <h3>PRIVÃ TNÃ KLIENTI
          <h2>REFERENCE
               <h3>" TIETO CZECH S.R.O.
               <h3>"
               <h3>" ING. RUDOLF BOCHENEK
               <h3>"
               <h3>" UNIS, A.S.
               <h3>"
          <h2>Náš tým
               <h3>IVAN BARABÃ Å , JUDR., ING.
               <h3>ALEÅ KLECH, JUDR., LL.M.
               <h3>PAVEL Å Ã HA, MGR.
               <h3>LENKA NÄ MCOVÃ , MGR.
               <h3>EVA OSTRUSZKA KLUSOVÃ , MGR., LL.M.
               <h3>MATÄ J Ä ERNÃ , JUDR.
               <h3>MAREK JURÃ Å , JUDR., PH.D.
               <h3>LUKÃ Å MAREK, MGR.
               <h3>TEREZA PLÃ Å KOVÃ , MGR., ING.
               <h3>DOMINIK Å OLC, MGR.
               <h3>KAMILA ULRICHOVÃ , MGR.
               <h3>SIMONA ZAHRADNÃ Ä KOVÃ , MGR.
               <h3>JAKUB DOSTÃ L, MGR.
               <h3>ZUZANA PAVELKOVÃ , MGR.
               <h3>ROBERT SIKORA, MGR.
               <h3>ADAM TIETZ, MGR
               <h3>JIÅ Ã VEÄ ERKA, MGR.
          <h2>O nás
               <h3>Jsme advokátní kanceláŠpůsobící primárnÄ v…
          <h2>Kontakt

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov a sú použité v správnom poradí.

1 / 1

Počet nadpisov: 55

Vaša stránka obsahuje viac než 20 nadpisov.

0 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 39

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 63
  • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 4
  • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 2

Vaša stránka obsahuje tag iframe, zvážte ich nahradenie.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: -

Vaša stránka nemá vyplnenú ikonu stránky pre zariadenia Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 10250 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 13302 znakov.

Výborne! Viac než polovica všetkého textu na stránke je umiestnená v odstavcoch.

1 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'End body ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
17 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje záhlavie.

1 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
6 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: website

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: https://www.forlex.cz/

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: Forlex. BuÄ te v právu. Kdykoliv. Kdekoliv.

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: Jsme advokátní kanceláŠ, která se nebojí jakékoliv výzvy. Máme více než 15 let zkuÅ¡eností s obchodní advokacií na nejvyšší úrovni a Váš úspÄ ch je pro nás prioritou. To znamená, že jsme vždy k dispozici s plným nasazením. A když Šíkáme vždy, myslíme opravdu vždy. Právo se neptá na Ä as.

Vaša stránka má nastavený tag pre popis stránky, ale jeho hodnota je väčšia než 255 znakov. Zvážte jeho skrátenie.

1 / 2

Nastavenie titulného obrázku: http://www.forlex.cz/img/intro/intro-forlex-2021-2.jpg

Vaša stránka má nastavený tag pre titulný obrázok stránky, ale ten nie je dostupný pre šifrovaný HTTPS protokol. Zvážte umiestnenie obrázkov na šifrovanú adresu.

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
6 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 1948

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo slov. Na stránke je '1948' slov.

2 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
prã¡vo | advokã¡tnã­ | forlex | kancelã¡å | celã© | spoleä | obchodnã­ch | zamä | zejmã©na | prã¡vnã­

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
prã¡vo31x0x0x0x
advokã¡tnã­29x0x1x1x
forlex28x1x0x2x
kancelã¡å24x0x1x1x
celã©21x0x0x0x
spoleä18x0x0x0x
obchodnã­ch13x0x0x0x
zamä13x0x0x0x
zejmã©na12x0x0x0x
prã¡vnã­12x0x0x0x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 14.4 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
favicon.ico1.2 kB
favicon.ico1.2 kB
editor/custom.css0.4 kB
forlex/bootstrap/css/bootstrap.min.css19.7 kB
forlex/animate.min.css4.0 kB
forlex/font-awesome/css/font-awesome.min.css7.1 kB
forlex/ytplayer/css/jquery.mb.YTPlayer.min.css5.1 kB
forlex/owl-carousel/css/owl.carousel.min.css0.5 kB
forlex/owl-carousel/css/owl.carousel.plugins.css0.7 kB
forlex/owl-carousel/css/owl.theme.default.css0.5 kB
forlex/magnific-popup/css/magnific-popup.min.css1.6 kB
css/base.min.css6.6 kB
css/style.min.css15.3 kB
css/cookieconsent.css4.5 kB
Linkované súbory skriptov
forlex/jquery/jquery-1.11.1.min.js33.2 kB
forlex/bootstrap/js/bootstrap.min.js9.8 kB
forlex/ytplayer/js/jquery.mb.YTPlayer.min.js11.9 kB
forlex/wow.min.js2.8 kB
forlex/owl-carousel/js/owl.carousel.min.js6.8 kB
forlex/owl-carousel/js/owl.carousel.plugins.min.js5.6 kB
forlex/magnific-popup/js/jquery.magnific-popup.min.js7.3 kB
forlex/isotope.pkgd.min.js11.0 kB
forlex/imagesloaded.pkgd.min.js1.8 kB
forlex/smoothscroll.min.js3.7 kB
forlex/jquery.easing.min.js0.8 kB
js/theme.min.js3.5 kB
js/cookieconsent.js7.1 kB
js/cookieconsent-init.js6.7 kB
Linkované súbory obrázkov
../img/flag-en.png0.3 kB
../img/flag-ua.png0.3 kB
img/ico_dostupnost.png1.0 kB
img/ico_flexibilita.png1.4 kB
img/ico_produktivita.png1.3 kB
img/ico_loajalita.png1.4 kB
img/ico_regionalita.png1.6 kB
img/ico_expertiza.png2.0 kB
img/ico_obchodni-korporace.png1.0 kB
img/ico_bankovni-financovani.png0.6 kB
img/ico_nemovitosti.png0.6 kB
img/ico_obchodni-vztahy.png1.4 kB
img/ico_pracovni-pravo.png0.8 kB
img/ico_spory-a-arbitraze.png1.2 kB
img/ico_spravni-pravo.png0.8 kB
img/ico_privatni-klienti.png1.0 kB
img/team/ivan-barabas.jpg19.2 kB
img/team/ales-klech.jpg20.1 kB
img/team/pavel-riha.jpg18.2 kB
img/team/lenka-nemcova.jpg13.2 kB
img/team/eva-klusova.jpg14.8 kB
img/team/matej-cerny.jpg30.5 kB
img/team/marek-juras.jpg23.5 kB
img/team/lukas-marek.jpg16.2 kB
img/team/tereza-plaskova.jpg37.0 kB
img/team/dominik-solc.jpg34.2 kB
img/team/kamila-ulrichova.jpg37.3 kB
img/team/simona-wolfova.jpg22.5 kB
img/team/jakub-dostal.jpg29.0 kB
img/team/zuzana-fricova.jpg31.2 kB
img/team/robert-sikora.jpg26.6 kB
img/team/adam-tietz.jpg30.8 kB
img/team/jiri-vecerka.jpg26.9 kB
img/logo_pravnik-roku-2018-white.svg14.7 kB
img/logo_pravnik-roku-2019-white.svg15.1 kB
img/logo_pravnik-roku-2020-white.svg15.9 kB
img/logo_pravnik-roku-2021-white.svg14.4 kB
img/logo_pravnik-roku-2022-white.svg15.1 kB
img/ico_vcard.png0.9 kB
CELKOM704.1 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 718.5 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 67

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva GTM, zvážte jeho použitie.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bolo otestovaných iba 30 náhodne vybraných interných odkazov. Vaša stránka obsahuje 63 interných odkazov.

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(45 / 64)

70.3 %