Výsledok SEO testu

Posledné otestované URL z domény fokuseshop.sk:

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://fokuseshop.sk/

Načítané:
14. 9. 2022 08:55

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 1

Vaša URL adresa je 1 krát presmerovaná na inú URL! Pre SEO je lepšie používať adresy bez presmerovaní.

1 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: OK

Výborne! Obidve adresy 'Http://fokuseshop.sk' a 'Http://www.fokuseshop.sk' boli presmerované na rovnakú URL adresu.

1 / 1

Dĺžka URL adresy: 22 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://fokuseshop.sk/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: https://fokuseshop.sk/sitemap.xml.gz

XML mapy stránok na URL adrese zo súboru robots.txt nie je validná.

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
8 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: utf-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: sk

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Slnečné okuliare a kontaktné šošovky | fokuseshop.sk

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Široký výber sortimentu z pohodlia domova ✓ Dámske, pánske, detské slnečné okuliare, štýlové okuliarové rámy, kontaktné šošovky, kvalitné a značkové slnečné okuliare a ostatné príslušenstvo. Dizajnové okuliare značky ✓ Guess, versace, hugo boss, prada, bvlgari, a ďalšie. Plníme vaše želania!

Meta popis má viac než 255 znakov. Vaša stránka má nastavený meta popis, ale ten je príliš dlhý.

1 / 2

Nadpis H1: -

Vaša stránke neobsahuje nadpis úrovne H1!

0 / 2

Poradie nadpisov:
          <h2>Okuliarové rámy
          <h2>Slnečné okuliare
          <h2>Kontaktné šošovky

Nadpisy na Vašej stránke nie sú v správnom poradí!

0 / 1

Počet nadpisov: 3

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 12

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: 1

Vaša stránka obsahuje obrázky, ktoré nemajú vyplnený popisok (atribút alt).

0 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 39
  • Počet interných nofollow odkazov: 1

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 10
  • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: -

Vaša stránka nemá vyplnenú ikonu stránky pre zariadenia Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 949 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 1481 znakov.

Výborne! Viac než polovica všetkého textu na stránke je umiestnená v odstavcoch.

1 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'Global site tag (gtag.js) - Google Analytics ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
15 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje záhlavie.

1 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: NIE

Vaša stránka nemá rozdelený obsah do sekcií. Zvážte rozdelenie obsahu do tagov section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: article

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre URL stránky!

0 / 2

Titulok stránky: Slnečné okuliare a kontaktné šošovky | fokuseshop.sk

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: Široký výber sortimentu z pohodlia domova ✓ Dámske, pánske, detské slnečné okuliare, štýlové okuliarové rámy, kontaktné šošovky, kvalitné a značkové slnečné okuliare a ostatné príslušenstvo. Dizajnové okuliare značky ✓ Guess, versace, hugo boss, prada, bvlgari, a ďalšie. Plníme vaše želania!

Vaša stránka má nastavený tag pre popis stránky, ale jeho hodnota je väčšia než 255 znakov. Zvážte jeho skrátenie.

1 / 2

Nastavenie titulného obrázku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulný obrázok stránky!

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
4 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 176

Vaša stránka neobsahuje moc textu. Na stránke je '176' slov, zvážte pridanie viac textu.

1 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
okuliare | slnečné | dioptrické | pomôckou | okuliarov | okuliarekontaktné | optika | nákupedoprava | očná | switch

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
okuliare5x1x3x1x
slnečné3x1x2x1x
dioptrické2x0x0x0x
pomôckou2x0x0x0x
okuliarov2x0x0x0x
okuliarekontaktné2x0x0x0x
optika2x0x0x0x
nákupedoprava2x0x0x0x
očná2x0x0x0x
switch1x0x0x0x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
2 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 6.1 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
/eshop/scripts/ce_cms.min.css?t=105.4 kB
/eshop/scripts/ce/controls.min.css?t=95.1 kB
/template/eshop/scripts_clean10/eshop_main.min.css?t=76.4 kB
/template/eshop/scripts_clean10/clickeshopmenu/menu.min.css?t=90.8 kB
/template/eshop/scripts_clean10/sitemapstyler/sitemapstyler.min.css?t=90.8 kB
https://fokuseshop.sk6.1 kB
/storage/icons/favicon.png18.3 kB
/storage/icons/favicon.png18.3 kB
/storage/scripts/custom2.css?t=81.2 kB
/eshop/scripts/image_gallery/css/lightbox.css1.1 kB
Linkované súbory skriptov
/eshop/scripts/jquery3.min.js30.8 kB
/eshop/scripts/mainscript.js?t=4613.9 kB
/template/eshop/scripts_clean10/clickeshopmenu/menu.js?t=81.1 kB
/template/eshop/scripts_clean10/sitemapstyler/sitemapstyler.js?t=30.7 kB
/eshop/scripts/ce/controls.js?t=712.6 kB
/eshop/scripts/image_gallery/js/lightbox.js9.1 kB
/storage/scripts/google_ecom.js?t=11.0 kB
Linkované súbory obrázkov
/storage/web/fokus_logo_smallest.png3.3 kB
/storage/web/fokus_eshop.png4.7 kB
/storage/sk_eshop_switch_banner_new.jpg428.1 kB
/storage/ram.jpg366.7 kB
/storage/sln.jpg56.4 kB
/storage/sos.jpg193.7 kB
/storage/payments/mastercard.jpg20.5 kB
/storage/payments/veryfied_by_visa.jpg338.4 kB
/storage/payments/superbrands_bez_textu.jpg605.3 kB
/storage/payments/ray_ban_certified_reseller.jpg25.7 kB
/storage/web/fokus_logo_smallest.png3.3 kB
CELKOM2 179.2 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 2 185.3 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 28

Výborne! Vaša stránka potrebuje k načítaniu primeraný počet požiadaviek.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org:
Používa tieto formáty: Microdata

Výborne! Vaša stránka používa schema.org.

2 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky:
ChybaURL
404https://fokuseshop.sk/okuliarove-ramy/c1018
Poznámka: Bolo otestovaných iba 30 náhodne vybraných interných odkazov. Vaša stránka obsahuje 40 interných odkazov.

Vaša stránka obsahuje odkazy, ktoré vedú na stránky, ktorých spracovanie skončí niektorou z chýb 4xx alebo 5xx.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(44 / 64)

68.8 %

Kto sme a čo vieme?

Sme jedna z popredných firiem na poli SEO v ČR.

V obore SEO pôsobíme už radu rokov a SEO je našou primárnou činnosťou. Vieme vylepšiť Vaše pozície vo vyhľadávačoch a tým zvýšiť relevantnú návštevnosť Vášho webu. Naša cenová politika je dostupná väčšine, napriek tomu zachovávame vysokú kvalitu našich služieb.

máme
13
rokov skúseností
pomohli sme
1328
klientom
práve teraz máme
211
webov pod palcom
náš tím napísal už
358467
PR článkov

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktný formulár

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://fokuseshop.sk/

Načítané:
14. 9. 2022 08:55

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 1

Vaša URL adresa je 1 krát presmerovaná na inú URL! Pre SEO je lepšie používať adresy bez presmerovaní.

1 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: OK

Výborne! Obidve adresy 'Http://fokuseshop.sk' a 'Http://www.fokuseshop.sk' boli presmerované na rovnakú URL adresu.

1 / 1

Dĺžka URL adresy: 22 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://fokuseshop.sk/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: https://fokuseshop.sk/sitemap.xml.gz

XML mapy stránok na URL adrese zo súboru robots.txt nie je validná.

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
8 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: utf-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: sk

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Slnečné okuliare a kontaktné šošovky | fokuseshop.sk

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Široký výber sortimentu z pohodlia domova ✓ Dámske, pánske, detské slnečné okuliare, štýlové okuliarové rámy, kontaktné šošovky, kvalitné a značkové slnečné okuliare a ostatné príslušenstvo. Dizajnové okuliare značky ✓ Guess, versace, hugo boss, prada, bvlgari, a ďalšie. Plníme vaše želania!

Meta popis má viac než 255 znakov. Vaša stránka má nastavený meta popis, ale ten je príliš dlhý.

1 / 2

Nadpis H1: -

Vaša stránke neobsahuje nadpis úrovne H1!

0 / 2

Poradie nadpisov:
          <h2>Okuliarové rámy
          <h2>Slnečné okuliare
          <h2>Kontaktné šošovky

Nadpisy na Vašej stránke nie sú v správnom poradí!

0 / 1

Počet nadpisov: 3

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 12

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: 1

Vaša stránka obsahuje obrázky, ktoré nemajú vyplnený popisok (atribút alt).

0 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 39
  • Počet interných nofollow odkazov: 1

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 10
  • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: -

Vaša stránka nemá vyplnenú ikonu stránky pre zariadenia Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 949 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 1481 znakov.

Výborne! Viac než polovica všetkého textu na stránke je umiestnená v odstavcoch.

1 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'Global site tag (gtag.js) - Google Analytics ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
15 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje záhlavie.

1 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: NIE

Vaša stránka nemá rozdelený obsah do sekcií. Zvážte rozdelenie obsahu do tagov section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: article

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre URL stránky!

0 / 2

Titulok stránky: Slnečné okuliare a kontaktné šošovky | fokuseshop.sk

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: Široký výber sortimentu z pohodlia domova ✓ Dámske, pánske, detské slnečné okuliare, štýlové okuliarové rámy, kontaktné šošovky, kvalitné a značkové slnečné okuliare a ostatné príslušenstvo. Dizajnové okuliare značky ✓ Guess, versace, hugo boss, prada, bvlgari, a ďalšie. Plníme vaše želania!

Vaša stránka má nastavený tag pre popis stránky, ale jeho hodnota je väčšia než 255 znakov. Zvážte jeho skrátenie.

1 / 2

Nastavenie titulného obrázku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulný obrázok stránky!

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
4 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 176

Vaša stránka neobsahuje moc textu. Na stránke je '176' slov, zvážte pridanie viac textu.

1 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
okuliare | slnečné | dioptrické | pomôckou | okuliarov | okuliarekontaktné | optika | nákupedoprava | očná | switch

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
okuliare5x1x3x1x
slnečné3x1x2x1x
dioptrické2x0x0x0x
pomôckou2x0x0x0x
okuliarov2x0x0x0x
okuliarekontaktné2x0x0x0x
optika2x0x0x0x
nákupedoprava2x0x0x0x
očná2x0x0x0x
switch1x0x0x0x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
2 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 6.1 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
/eshop/scripts/ce_cms.min.css?t=105.4 kB
/eshop/scripts/ce/controls.min.css?t=95.1 kB
/template/eshop/scripts_clean10/eshop_main.min.css?t=76.4 kB
/template/eshop/scripts_clean10/clickeshopmenu/menu.min.css?t=90.8 kB
/template/eshop/scripts_clean10/sitemapstyler/sitemapstyler.min.css?t=90.8 kB
https://fokuseshop.sk6.1 kB
/storage/icons/favicon.png18.3 kB
/storage/icons/favicon.png18.3 kB
/storage/scripts/custom2.css?t=81.2 kB
/eshop/scripts/image_gallery/css/lightbox.css1.1 kB
Linkované súbory skriptov
/eshop/scripts/jquery3.min.js30.8 kB
/eshop/scripts/mainscript.js?t=4613.9 kB
/template/eshop/scripts_clean10/clickeshopmenu/menu.js?t=81.1 kB
/template/eshop/scripts_clean10/sitemapstyler/sitemapstyler.js?t=30.7 kB
/eshop/scripts/ce/controls.js?t=712.6 kB
/eshop/scripts/image_gallery/js/lightbox.js9.1 kB
/storage/scripts/google_ecom.js?t=11.0 kB
Linkované súbory obrázkov
/storage/web/fokus_logo_smallest.png3.3 kB
/storage/web/fokus_eshop.png4.7 kB
/storage/sk_eshop_switch_banner_new.jpg428.1 kB
/storage/ram.jpg366.7 kB
/storage/sln.jpg56.4 kB
/storage/sos.jpg193.7 kB
/storage/payments/mastercard.jpg20.5 kB
/storage/payments/veryfied_by_visa.jpg338.4 kB
/storage/payments/superbrands_bez_textu.jpg605.3 kB
/storage/payments/ray_ban_certified_reseller.jpg25.7 kB
/storage/web/fokus_logo_smallest.png3.3 kB
CELKOM2 179.2 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 2 185.3 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 28

Výborne! Vaša stránka potrebuje k načítaniu primeraný počet požiadaviek.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org:
Používa tieto formáty: Microdata

Výborne! Vaša stránka používa schema.org.

2 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky:
ChybaURL
404https://fokuseshop.sk/okuliarove-ramy/c1018
Poznámka: Bolo otestovaných iba 30 náhodne vybraných interných odkazov. Vaša stránka obsahuje 40 interných odkazov.

Vaša stránka obsahuje odkazy, ktoré vedú na stránky, ktorých spracovanie skončí niektorou z chýb 4xx alebo 5xx.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(44 / 64)

68.8 %