Výsledok SEO testu

Posledné otestované URL z domény fitboxcentrum.sk:

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://www.fitboxcentrum.sk/

Načítané:
21. 2. 2023 09:27

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 2

Vaša URL adresa je 2 krát presmerovaná na inú URL! Pre SEO je lepšie používať adresy bez presmerovaní.

1 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: Chyba

Obidve adresy 'https://fitboxcentrum.sk' a 'https://www.fitboxcentrum.sk' sú dostupné. Jedná sa o duplicitný obsah, jednu z adries presmerujte na druhú.

0 / 1

Dĺžka URL adresy: 29 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://www.fitboxcentrum.sk/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: https://www.fitboxcentrum.sk/sitemap.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
9 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: UTF-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: sk-SK

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: FITBOX® CENTRUM

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Toto je životný štýl!

Meta popis má menej než 50 znakov. Vaša stránka má nastavený meta popis, ale ten je príliš krátky.

1 / 2

Nadpis H1: -

Vaša stránke neobsahuje nadpis úrovne H1!

0 / 2

Poradie nadpisov:
          <h2>pondelok (27.2.)
          <h2>18:15
               <h3>FITBOX
          <h2>štvrtok (2.3.)
          <h2>18:15
               <h3>FITBOX BASIC
          <h2>FITBOX® KREDIT
               <h3>Čo je to FITBOX ?
               <h3>PRE KOHO JE FITBOX® URČENÝ?
               <h3>Špeciálne rukavice na FITBOX®
               <h3>BANDÁŽE NA FITBOX®
               <h3>PRÍPRAVA NA PRVÚ LEKCIU FITBOX®-U
               <h3>FITBOX® TOTEMY
          <h2>PRVÁ HODINA ZDARMA
          <h2>FITBOX® NA SLOVENSKU
          <h2>FITBOX® pre verejnosť
          <h2>FITBOX® KIDS pre deti
          <h2>FITBOX® pre kondičnú prípravu športovcov
          <h2>Individuálny prenájom FITBOX® zariadenia
               <h3>NOVINKY
          <h2>Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy
          <h2>Reklamačný poriadok
               <h3>Reklamácie doručovacích služieb
          <h2>Reklamácia poškodeného tovaru
          <h2>Odstúpenie od nákupnej zmluvy (vrátenie tovaru)
               <h3>Podmienky pre vrátenie penazí
          <h2>Práva a povinnosti predávajúceho
          <h2>Práva a povinnosti kupujúceho
          <h2>Dodacie a platobné podmienky
          <h2>Program FITBOX® KIDS
          <h2>FITBOX® Kredit
          <h2>Ochrana osobných údajov
               <h3>Požadované údaje - fyzická osoba
               <h3>Požadované údaje - právnická osoba
          <h2>Súhlas s používaním osobných dát
               <h3>Vymazanie dát z databázy
          <h2>Zasielanie informačných vyjadrení (newsletter)
          <h2>Záverečné ustanovenia

Nadpisy na Vašej stránke nie sú v správnom poradí!

0 / 1

Počet nadpisov: 38

Vaša stránka obsahuje viac než 20 nadpisov.

0 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 44

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 63
  • Počet interných nofollow odkazov: 1

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 1
  • Počet externých nofollow odkazov: 0

Vaša stránka obsahuje menej než 2 externých odkazov, zvážte pridanie viac externých odkazov.

1 / 2

Počet tagov iframe: 1

Vaša stránka obsahuje tag iframe, zvážte ich nahradenie.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránku pre zariadenia Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 1195 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 15830 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: '/wp:paragraph ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
14 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje záhlavie.

1 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
6 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: sk_SK

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre jazyk.

1 / 1

Nastavenie typu obsahu: sport

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: https://www.fitboxcentrum.sk/

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: FITBOX® CENTRUM

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: Toto je životný štýl!

Vaša stránka má nastavený tag pre popis stránky, ale jeho hodnota je menšia než 50 znakov. Zvážte jeho rozšírenie.

1 / 2

Nastavenie titulného obrázku: https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/uploads/2019/09/FITBOX-KE-8.jpg

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulný obrázok stránky.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
9 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 2246

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo slov. Na stránke je '2246' slov.

2 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
fitbox® | tovaru | tovar | údaje | objednávky | fitbox | alebo | zákazník | kupujúci | podmienky

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
fitbox®24x1x0x12x
tovaru22x0x0x2x
tovar14x0x0x0x
údaje14x0x0x2x
objednávky13x0x0x0x
fitbox13x0x0x3x
alebo10x0x0x0x
zákazník10x0x0x0x
kupujúci9x0x0x0x
podmienky9x0x0x2x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 40.5 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
https://www.fitboxcentrum.sk/40.5 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/feed/3.8 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/comments/feed/1.6 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css12.8 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-includes/js/mediaelement/mediaelementplayer-legacy.min.css2.9 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-includes/js/mediaelement/wp-mediaelement.min.css1.4 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/woo-gutenberg-products-block/build/wc-blocks-vendors-style.css2.2 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/woo-gutenberg-products-block/build/wc-blocks-style.css24.9 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-includes/css/classic-themes.min.css0.5 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/eu-cookies-bar/css/eu-cookies-bar-icons.css0.7 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/eu-cookies-bar/css/eu-cookies-bar.css1.6 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-includes/css/dashicons.min.css36.0 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/post-views-counter/css/frontend.min.css0.4 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/recipe-card/css/layout.css3.6 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/woo-variation-swatches/assets/css/frontend.min.css4.6 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/easy-woocommerce-discounts/public/css/wccs-public.min.css0.8 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/themes/freddo/style.css12.9 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/themes/freddo-child/style.css1.0 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/font-awesome.min.css7.3 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/themes/freddo/css/woocommerce.min.css5.1 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/mycred/assets/css/mycred-front.css1.8 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/mycred/assets/css/mycred-social-icons.css0.8 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/mycred/assets/css/mycred-social-share.css2.1 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/login-with-ajax/templates/login-with-ajax.min.css4.5 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/eicons/css/elementor-icons.min.css4.2 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/elementor/assets/css/frontend-legacy.min.css1.1 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/elementor/assets/css/frontend.min.css20.0 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/uploads/elementor/css/post-8731.css0.7 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css42.7 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/all.min.css13.2 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/v4-shims.min.css4.5 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/uploads/elementor/css/global.css5.0 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/uploads/elementor/css/post-8035.css2.0 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/essential-addons-for-elementor-lite/assets/front-end/css/view/general.min.css1.1 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/um-fonticons-ii.css6.2 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/um-fonticons-fa.css5.1 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/select2/select2.min.css2.3 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/um-crop.css1.3 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/um-modal.css1.2 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/um-styles.css4.6 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/um-profile.css2.5 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/um-account.css1.4 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/um-misc.css1.0 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/um-fileupload.css1.2 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/pickadate/default.css1.5 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/pickadate/default.date.css1.6 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/pickadate/default.time.css1.0 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/um-raty.css0.7 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/simplebar.css1.3 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/um-tipsy.css0.8 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/um-responsive.css2.2 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/um-old-default.css1.5 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/fontawesome.min.css12.9 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/solid.min.css0.6 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/jetpack/css/jetpack.css16.8 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-json/96.1 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-json/wp/v2/pages/80358.6 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/xmlrpc.php?rsd0.7 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-includes/wlwmanifest.xml0.8 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fwww.fitboxcentrum.sk%2F1.8 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fwww.fitboxcentrum.sk%2F&format=xml1.8 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/uploads/2014/12/cropped-FITBOX-logo-postavicka-transparent-32x32.png2.3 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/uploads/2014/12/cropped-FITBOX-logo-postavicka-transparent-192x192.png32.4 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/uploads/2014/12/cropped-FITBOX-logo-postavicka-transparent-180x180.png29.8 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/uploads/so-css/so-css-freddo.css0.3 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/animations/animations.min.css2.9 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/woocommerce/assets/css/photoswipe/photoswipe.min.css1.3 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/woocommerce/assets/css/photoswipe/default-skin/default-skin.min.css2.2 kB
Linkované súbory skriptov
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js31.3 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js4.5 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/eu-cookies-bar/js/eu-cookies-bar.js2.2 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/events-manager/includes/js/events-manager.js84.6 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/events-manager/includes/external/flatpickr/l10n/sk.min.js0.8 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/events-manager-pro/includes/js/events-manager-pro.js15.3 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/recipe-card/js/post.js103.6 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/mycred/addons/badges/assets/js/front.js0.7 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/login-with-ajax/templates/login-with-ajax.min.js2.2 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/js/v4-shims.min.js4.5 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/um-gdpr.min.js0.6 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/jquery-blockui/jquery.blockUI.min.js3.8 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/add-to-cart.min.js1.4 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/js-cookie/js.cookie.min.js1.3 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/woocommerce.min.js1.1 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/cart-fragments.min.js1.3 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/duracelltomi-google-tag-manager/js/gtm4wp-form-move-tracker.js0.7 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-includes/js/underscore.min.js7.6 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-includes/js/wp-util.min.js1.1 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-includes/js/api-request.min.js0.9 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-includes/js/dist/vendor/regenerator-runtime.min.js2.8 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js6.8 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-includes/js/dist/hooks.min.js2.0 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-includes/js/dist/i18n.min.js4.2 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-includes/js/dist/url.min.js4.0 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-includes/js/dist/api-fetch.min.js2.6 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/woo-variation-swatches/assets/js/frontend.min.js4.1 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/themes/freddo/js/navigation.min.js1.0 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/themes/freddo/js/jquery.freddo.min.js1.9 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/themes/freddo/js/SmoothScroll.min.js3.6 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/bj-lazy-load/js/bj-lazy-load.min.js1.0 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/essential-addons-for-elementor-lite/assets/front-end/js/view/general.min.js3.2 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/select2/select2.full.min.js22.3 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/um-crop.min.js5.8 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/um-modal.min.js1.5 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/um-jquery-form.min.js5.8 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/um-fileupload.js3.7 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/pickadate/picker.js9.7 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/pickadate/picker.date.js11.0 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/pickadate/picker.time.js8.0 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/pickadate/translations/sk_SK.js0.7 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/um-raty.min.js3.3 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/um-tipsy.min.js1.9 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-includes/js/imagesloaded.min.js2.1 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-includes/js/masonry.min.js7.7 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-includes/js/jquery/jquery.masonry.min.js1.0 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/simplebar.min.js13.6 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/um-functions.min.js3.9 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/um-responsive.min.js0.4 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/um-conditional.min.js2.7 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/um-scripts.min.js3.6 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/um-profile.min.js1.2 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/um-account.min.js1.1 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-includes/js/hoverIntent.min.js1.0 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/megamenu/js/maxmegamenu.js5.2 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/jetpack/modules/theme-tools/responsive-videos/responsive-videos.min.js0.7 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/mycred/assets/libs/jquery-numerator.js1.6 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/js/webpack-pro.runtime.min.js2.7 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/elementor/assets/js/webpack.runtime.min.js2.5 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/elementor/assets/js/frontend-modules.min.js11.1 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/js/frontend.min.js6.0 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/waypoints/waypoints.min.js3.3 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-includes/js/jquery/ui/core.min.js7.4 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/swiper/swiper.min.js35.8 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/share-link/share-link.min.js1.4 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/dialog/dialog.min.js3.7 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/elementor/assets/js/frontend.min.js12.3 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/js/preloaded-elements-handlers.min.js33.1 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/elementor/assets/js/preloaded-modules.min.js13.4 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/lib/sticky/jquery.sticky.min.js1.8 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/photoswipe/photoswipe.min.js12.2 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/photoswipe/photoswipe-ui-default.min.js3.9 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/add-to-cart-variation.min.js3.9 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/single-product.min.js2.2 kB
Linkované súbory obrázkov
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/uploads/2022/05/FITBOX-KREDIT-250x250.png22.5 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/uploads/2014/03/Co-je-FITBOX-300x187.jpg19.1 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/uploads/2014/02/fitbox-logo.jpg15.0 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/uploads/2014/03/fitbox-rukavice-294x300.jpg37.9 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/uploads/2014/02/Bandaze1-300x300.jpg16.0 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/uploads/2014/03/fitbox-4-300x224.jpg19.6 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/uploads/2014/03/totem-256x300.jpg31.4 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/uploads/2019/09/FITBOX-KE-4-500x500.jpg55.8 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/uploads/2019/07/FITBOX-KIDS-Cover-500x375.jpg33.5 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/uploads/2019/09/FITBOX-KE-8-400x500.jpg29.6 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/uploads/2020/01/IMG_2092-768x792.jpg74.8 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/uploads/2019/09/Nikuska-Karatnikova-Matej.jpg12.8 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/uploads/2019/09/Alica-Molnárová.jpg62.6 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/uploads/2019/09/Silvia-Gutteková.jpg150.7 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/uploads/2019/09/Soňa-Šimonová.jpg103.7 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/uploads/2019/09/FITBOX-KE-6-500x500.jpg50.9 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/uploads/2019/09/FITBOX-KE-2-500x500.jpg44.4 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/uploads/2019/07/FITBOX-Kids-15-500x333.jpg27.0 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/uploads/2019/09/FITBOX-KE-7-500x500.jpg47.3 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/uploads/2019/07/FITBOX-Kids-12-500x333.jpg34.1 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/uploads/2019/09/FITBOX-KE-1-500x500.jpg54.3 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/uploads/2019/09/FITBOX-KE-3-500x500.jpg45.4 kB
CELKOM2 088.7 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 2 129.2 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 164

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org:
Používa tieto formáty: Microdata

Výborne! Vaša stránka používa schema.org.

2 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bolo otestovaných iba 30 náhodne vybraných interných odkazov. Vaša stránka obsahuje 64 interných odkazov.

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
6 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(51 / 64)

79.7 %

Kto sme a čo vieme?

Sme jedna z popredných firiem na poli SEO v ČR.

V obore SEO pôsobíme už radu rokov a SEO je našou primárnou činnosťou. Vieme vylepšiť Vaše pozície vo vyhľadávačoch a tým zvýšiť relevantnú návštevnosť Vášho webu. Naša cenová politika je dostupná väčšine, napriek tomu zachovávame vysokú kvalitu našich služieb.

máme
13
rokov skúseností
pomohli sme
1328
klientom
práve teraz máme
211
webov pod palcom
náš tím napísal už
358467
PR článkov

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktný formulár

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://www.fitboxcentrum.sk/

Načítané:
21. 2. 2023 09:27

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 2

Vaša URL adresa je 2 krát presmerovaná na inú URL! Pre SEO je lepšie používať adresy bez presmerovaní.

1 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: Chyba

Obidve adresy 'https://fitboxcentrum.sk' a 'https://www.fitboxcentrum.sk' sú dostupné. Jedná sa o duplicitný obsah, jednu z adries presmerujte na druhú.

0 / 1

Dĺžka URL adresy: 29 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://www.fitboxcentrum.sk/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: https://www.fitboxcentrum.sk/sitemap.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
9 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: UTF-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: sk-SK

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: FITBOX® CENTRUM

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Toto je životný štýl!

Meta popis má menej než 50 znakov. Vaša stránka má nastavený meta popis, ale ten je príliš krátky.

1 / 2

Nadpis H1: -

Vaša stránke neobsahuje nadpis úrovne H1!

0 / 2

Poradie nadpisov:
          <h2>pondelok (27.2.)
          <h2>18:15
               <h3>FITBOX
          <h2>štvrtok (2.3.)
          <h2>18:15
               <h3>FITBOX BASIC
          <h2>FITBOX® KREDIT
               <h3>Čo je to FITBOX ?
               <h3>PRE KOHO JE FITBOX® URČENÝ?
               <h3>Špeciálne rukavice na FITBOX®
               <h3>BANDÁŽE NA FITBOX®
               <h3>PRÍPRAVA NA PRVÚ LEKCIU FITBOX®-U
               <h3>FITBOX® TOTEMY
          <h2>PRVÁ HODINA ZDARMA
          <h2>FITBOX® NA SLOVENSKU
          <h2>FITBOX® pre verejnosť
          <h2>FITBOX® KIDS pre deti
          <h2>FITBOX® pre kondičnú prípravu športovcov
          <h2>Individuálny prenájom FITBOX® zariadenia
               <h3>NOVINKY
          <h2>Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy
          <h2>Reklamačný poriadok
               <h3>Reklamácie doručovacích služieb
          <h2>Reklamácia poškodeného tovaru
          <h2>Odstúpenie od nákupnej zmluvy (vrátenie tovaru)
               <h3>Podmienky pre vrátenie penazí
          <h2>Práva a povinnosti predávajúceho
          <h2>Práva a povinnosti kupujúceho
          <h2>Dodacie a platobné podmienky
          <h2>Program FITBOX® KIDS
          <h2>FITBOX® Kredit
          <h2>Ochrana osobných údajov
               <h3>Požadované údaje - fyzická osoba
               <h3>Požadované údaje - právnická osoba
          <h2>Súhlas s používaním osobných dát
               <h3>Vymazanie dát z databázy
          <h2>Zasielanie informačných vyjadrení (newsletter)
          <h2>Záverečné ustanovenia

Nadpisy na Vašej stránke nie sú v správnom poradí!

0 / 1

Počet nadpisov: 38

Vaša stránka obsahuje viac než 20 nadpisov.

0 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 44

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 63
  • Počet interných nofollow odkazov: 1

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 1
  • Počet externých nofollow odkazov: 0

Vaša stránka obsahuje menej než 2 externých odkazov, zvážte pridanie viac externých odkazov.

1 / 2

Počet tagov iframe: 1

Vaša stránka obsahuje tag iframe, zvážte ich nahradenie.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránku pre zariadenia Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 1195 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 15830 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: '/wp:paragraph ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
14 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje záhlavie.

1 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
6 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: sk_SK

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre jazyk.

1 / 1

Nastavenie typu obsahu: sport

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: https://www.fitboxcentrum.sk/

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: FITBOX® CENTRUM

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: Toto je životný štýl!

Vaša stránka má nastavený tag pre popis stránky, ale jeho hodnota je menšia než 50 znakov. Zvážte jeho rozšírenie.

1 / 2

Nastavenie titulného obrázku: https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/uploads/2019/09/FITBOX-KE-8.jpg

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulný obrázok stránky.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
9 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 2246

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo slov. Na stránke je '2246' slov.

2 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
fitbox® | tovaru | tovar | údaje | objednávky | fitbox | alebo | zákazník | kupujúci | podmienky

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
fitbox®24x1x0x12x
tovaru22x0x0x2x
tovar14x0x0x0x
údaje14x0x0x2x
objednávky13x0x0x0x
fitbox13x0x0x3x
alebo10x0x0x0x
zákazník10x0x0x0x
kupujúci9x0x0x0x
podmienky9x0x0x2x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 40.5 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
https://www.fitboxcentrum.sk/40.5 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/feed/3.8 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/comments/feed/1.6 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css12.8 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-includes/js/mediaelement/mediaelementplayer-legacy.min.css2.9 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-includes/js/mediaelement/wp-mediaelement.min.css1.4 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/woo-gutenberg-products-block/build/wc-blocks-vendors-style.css2.2 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/woo-gutenberg-products-block/build/wc-blocks-style.css24.9 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-includes/css/classic-themes.min.css0.5 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/eu-cookies-bar/css/eu-cookies-bar-icons.css0.7 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/eu-cookies-bar/css/eu-cookies-bar.css1.6 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-includes/css/dashicons.min.css36.0 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/post-views-counter/css/frontend.min.css0.4 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/recipe-card/css/layout.css3.6 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/woo-variation-swatches/assets/css/frontend.min.css4.6 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/easy-woocommerce-discounts/public/css/wccs-public.min.css0.8 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/themes/freddo/style.css12.9 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/themes/freddo-child/style.css1.0 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/font-awesome.min.css7.3 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/themes/freddo/css/woocommerce.min.css5.1 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/mycred/assets/css/mycred-front.css1.8 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/mycred/assets/css/mycred-social-icons.css0.8 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/mycred/assets/css/mycred-social-share.css2.1 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/login-with-ajax/templates/login-with-ajax.min.css4.5 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/eicons/css/elementor-icons.min.css4.2 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/elementor/assets/css/frontend-legacy.min.css1.1 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/elementor/assets/css/frontend.min.css20.0 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/uploads/elementor/css/post-8731.css0.7 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend.min.css42.7 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/all.min.css13.2 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/v4-shims.min.css4.5 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/uploads/elementor/css/global.css5.0 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/uploads/elementor/css/post-8035.css2.0 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/essential-addons-for-elementor-lite/assets/front-end/css/view/general.min.css1.1 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/um-fonticons-ii.css6.2 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/um-fonticons-fa.css5.1 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/select2/select2.min.css2.3 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/um-crop.css1.3 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/um-modal.css1.2 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/um-styles.css4.6 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/um-profile.css2.5 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/um-account.css1.4 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/um-misc.css1.0 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/um-fileupload.css1.2 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/pickadate/default.css1.5 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/pickadate/default.date.css1.6 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/pickadate/default.time.css1.0 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/um-raty.css0.7 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/simplebar.css1.3 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/um-tipsy.css0.8 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/um-responsive.css2.2 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/css/um-old-default.css1.5 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/fontawesome.min.css12.9 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/solid.min.css0.6 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/jetpack/css/jetpack.css16.8 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-json/96.1 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-json/wp/v2/pages/80358.6 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/xmlrpc.php?rsd0.7 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-includes/wlwmanifest.xml0.8 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fwww.fitboxcentrum.sk%2F1.8 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fwww.fitboxcentrum.sk%2F&format=xml1.8 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/uploads/2014/12/cropped-FITBOX-logo-postavicka-transparent-32x32.png2.3 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/uploads/2014/12/cropped-FITBOX-logo-postavicka-transparent-192x192.png32.4 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/uploads/2014/12/cropped-FITBOX-logo-postavicka-transparent-180x180.png29.8 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/uploads/so-css/so-css-freddo.css0.3 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/animations/animations.min.css2.9 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/woocommerce/assets/css/photoswipe/photoswipe.min.css1.3 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/woocommerce/assets/css/photoswipe/default-skin/default-skin.min.css2.2 kB
Linkované súbory skriptov
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js31.3 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js4.5 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/eu-cookies-bar/js/eu-cookies-bar.js2.2 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/events-manager/includes/js/events-manager.js84.6 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/events-manager/includes/external/flatpickr/l10n/sk.min.js0.8 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/events-manager-pro/includes/js/events-manager-pro.js15.3 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/recipe-card/js/post.js103.6 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/mycred/addons/badges/assets/js/front.js0.7 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/login-with-ajax/templates/login-with-ajax.min.js2.2 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/js/v4-shims.min.js4.5 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/um-gdpr.min.js0.6 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/jquery-blockui/jquery.blockUI.min.js3.8 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/add-to-cart.min.js1.4 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/js-cookie/js.cookie.min.js1.3 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/woocommerce.min.js1.1 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/cart-fragments.min.js1.3 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/duracelltomi-google-tag-manager/js/gtm4wp-form-move-tracker.js0.7 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-includes/js/underscore.min.js7.6 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-includes/js/wp-util.min.js1.1 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-includes/js/api-request.min.js0.9 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-includes/js/dist/vendor/regenerator-runtime.min.js2.8 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js6.8 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-includes/js/dist/hooks.min.js2.0 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-includes/js/dist/i18n.min.js4.2 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-includes/js/dist/url.min.js4.0 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-includes/js/dist/api-fetch.min.js2.6 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/woo-variation-swatches/assets/js/frontend.min.js4.1 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/themes/freddo/js/navigation.min.js1.0 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/themes/freddo/js/jquery.freddo.min.js1.9 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/themes/freddo/js/SmoothScroll.min.js3.6 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/bj-lazy-load/js/bj-lazy-load.min.js1.0 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/essential-addons-for-elementor-lite/assets/front-end/js/view/general.min.js3.2 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/select2/select2.full.min.js22.3 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/um-crop.min.js5.8 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/um-modal.min.js1.5 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/um-jquery-form.min.js5.8 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/um-fileupload.js3.7 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/pickadate/picker.js9.7 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/pickadate/picker.date.js11.0 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/pickadate/picker.time.js8.0 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/pickadate/translations/sk_SK.js0.7 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/um-raty.min.js3.3 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/um-tipsy.min.js1.9 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-includes/js/imagesloaded.min.js2.1 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-includes/js/masonry.min.js7.7 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-includes/js/jquery/jquery.masonry.min.js1.0 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/simplebar.min.js13.6 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/um-functions.min.js3.9 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/um-responsive.min.js0.4 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/um-conditional.min.js2.7 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/um-scripts.min.js3.6 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/um-profile.min.js1.2 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/ultimate-member/assets/js/um-account.min.js1.1 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-includes/js/hoverIntent.min.js1.0 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/megamenu/js/maxmegamenu.js5.2 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/jetpack/modules/theme-tools/responsive-videos/responsive-videos.min.js0.7 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/mycred/assets/libs/jquery-numerator.js1.6 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/js/webpack-pro.runtime.min.js2.7 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/elementor/assets/js/webpack.runtime.min.js2.5 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/elementor/assets/js/frontend-modules.min.js11.1 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/js/frontend.min.js6.0 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/waypoints/waypoints.min.js3.3 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-includes/js/jquery/ui/core.min.js7.4 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/swiper/swiper.min.js35.8 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/share-link/share-link.min.js1.4 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/dialog/dialog.min.js3.7 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/elementor/assets/js/frontend.min.js12.3 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/js/preloaded-elements-handlers.min.js33.1 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/elementor/assets/js/preloaded-modules.min.js13.4 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/lib/sticky/jquery.sticky.min.js1.8 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/photoswipe/photoswipe.min.js12.2 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/photoswipe/photoswipe-ui-default.min.js3.9 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/add-to-cart-variation.min.js3.9 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/single-product.min.js2.2 kB
Linkované súbory obrázkov
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/uploads/2022/05/FITBOX-KREDIT-250x250.png22.5 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/uploads/2014/03/Co-je-FITBOX-300x187.jpg19.1 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/uploads/2014/02/fitbox-logo.jpg15.0 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/uploads/2014/03/fitbox-rukavice-294x300.jpg37.9 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/uploads/2014/02/Bandaze1-300x300.jpg16.0 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/uploads/2014/03/fitbox-4-300x224.jpg19.6 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/uploads/2014/03/totem-256x300.jpg31.4 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/uploads/2019/09/FITBOX-KE-4-500x500.jpg55.8 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/uploads/2019/07/FITBOX-KIDS-Cover-500x375.jpg33.5 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/uploads/2019/09/FITBOX-KE-8-400x500.jpg29.6 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/uploads/2020/01/IMG_2092-768x792.jpg74.8 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/uploads/2019/09/Nikuska-Karatnikova-Matej.jpg12.8 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/uploads/2019/09/Alica-Molnárová.jpg62.6 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/uploads/2019/09/Silvia-Gutteková.jpg150.7 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/uploads/2019/09/Soňa-Šimonová.jpg103.7 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/uploads/2019/09/FITBOX-KE-6-500x500.jpg50.9 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/uploads/2019/09/FITBOX-KE-2-500x500.jpg44.4 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/uploads/2019/07/FITBOX-Kids-15-500x333.jpg27.0 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/uploads/2019/09/FITBOX-KE-7-500x500.jpg47.3 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/uploads/2019/07/FITBOX-Kids-12-500x333.jpg34.1 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/uploads/2019/09/FITBOX-KE-1-500x500.jpg54.3 kB
https://www.fitboxcentrum.sk/wp-content/uploads/2019/09/FITBOX-KE-3-500x500.jpg45.4 kB
CELKOM2 088.7 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 2 129.2 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 164

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org:
Používa tieto formáty: Microdata

Výborne! Vaša stránka používa schema.org.

2 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bolo otestovaných iba 30 náhodne vybraných interných odkazov. Vaša stránka obsahuje 64 interných odkazov.

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
6 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(51 / 64)

79.7 %