Výsledok SEO testu

Posledné otestované URL z domény figo-design.sk:

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://www.figo-design.sk/

Načítané:
30. 11. 2022 10:39

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: Chyba

Obidve adresy 'https://figo-design.sk' a 'https://www.figo-design.sk' sú dostupné. Jedná sa o duplicitný obsah, jednu z adries presmerujte na druhú.

0 / 1

Dĺžka URL adresy: 27 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://www.figo-design.sk/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: http://figo-design.sk/sitemap.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
10 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: UTF-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: SK

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Grafické štúdio - Figo-design.sk

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Grafické štúdio - tvorba web stránok, grafika, reklama. Trendový dizajn, ktorý tvoríme s dôrazom na detail.

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>Trendový dizajn, ktorý tvoríme s dôrazom na detail</h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>Trendový dizajn, ktorý tvoríme s dôrazom na detail
          <h2>Služby
          <h2>Portfólio
          <h2>KTO SME
               <h3>Miroslav Rigo
          <h2>História
               <h3>Spoločnosť začala svoje pôsobenie v oblasti grafic…
               <h3>Veľkou výzvou pre nás bola kompletná príprava úspe…
               <h3>Rok 2012 bol pre nás prelomový a odštartoval spolu…
               <h3>V roku 2014 sme obliekli web do nového dizajnu. Hl…
               <h3>Doba sa mení a my meníme šaty webu a do našich slu…
          <h2>VIZUÁL
          <h2>Knowhow
          <h2>Kontakt

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov a sú použité v správnom poradí.

1 / 1

Počet nadpisov: 14

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 30

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 28
  • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 7
  • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránku pre zariadenia Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 1210 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 4917 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'End Analytics ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
21 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: NIE

Vaša stránka nepoužíva štandard HTML 5. Zvážte jeho použitie.

0 / 1

Použitie záhlavia: NIE

Vaša stránka neobsahuje záhlavie. Zvážte pridanie tagu header.

0 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: NIE

Vaša stránka nemá rozdelený obsah do sekcií. Zvážte rozdelenie obsahu do tagov section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
3 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavenie URL: http://figo-design.sk/

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: Grafické štúdio | Figo-design

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: Grafické štúdio - tvorba web stránok, grafika, reklama. Trendový dizajn, ktorý tvoríme s dôrazom na detail.

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre popis stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Nastavenie titulného obrázku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulný obrázok stránky!

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
6 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 712

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo slov. Na stránke je '712' slov.

2 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
dizajn | tvorba | vizualizácie | logo | potlač | vizualizácia | dizajnu | design | prezentácia | 2012

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
dizajn10x0x1x2x
tvorba5x0x1x1x
vizualizácie5x0x0x0x
logo3x0x0x0x
potlač3x0x0x0x
vizualizácia3x0x0x0x
dizajnu3x0x0x2x
design3x0x0x0x
prezentácia3x0x0x0x
20123x0x0x1x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 8.0 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
favicon.ico5.7 kB
#8.0 kB
#8.0 kB
#8.0 kB
#8.0 kB
css/clear.css0.7 kB
css/common.css2.2 kB
css/font-awesome.min.css6.7 kB
css/carouFredSel.css0.7 kB
css/prettyPhoto.css3.4 kB
css/sm-clean.css1.7 kB
style.css5.0 kB
Linkované súbory skriptov
js/jquery.js33.8 kB
js/jquery.sticky-kit.min.js1.3 kB
js/jquery.smartmenus.min.js7.0 kB
js/jquery.sticky.js1.3 kB
js/jquery.dryMenu.js0.5 kB
js/isotope.pkgd.js26.5 kB
js/jquery.carouFredSel-6.2.0-packed.js14.2 kB
js/jquery.mousewheel.min.js0.7 kB
js/jquery.touchSwipe.min.js1.9 kB
js/jquery.easing.1.3.js0.4 kB
js/imagesloaded.pkgd.js6.8 kB
js/jquery.prettyPhoto.js9.3 kB
js/main.js3.2 kB
Linkované súbory obrázkov
images/ajax-document-loader.gif189.6 kB
demo-images/logo.png20.7 kB
demo-images/icon_03.png2.2 kB
demo-images/icon_04.png1.8 kB
demo-images/icon_04.png1.8 kB
demo-images/icon_03.png2.2 kB
demo-images/icon_04.png1.8 kB
demo-images/icon_03.png2.2 kB
demo-images/icon_03.png2.2 kB
demo-images/icon_04.png1.8 kB
demo-images/webstránka01.jpg250.7 kB
images/icon_post.svg0.7 kB
demo-images/tvorba_logo.jpg122.4 kB
images/icon_post.svg0.7 kB
demo-images/tvorba_plagatov.jpg155.6 kB
images/icon_post.svg0.7 kB
demo-images/produkty_potlac.jpg183.5 kB
images/icon_post.svg0.7 kB
images/icon_infinity.svg1.1 kB
demo-images/logo_figodesign.png20.9 kB
demo-images/about_img_04.jpg88.1 kB
demo-images/about_img_05.jpg66.4 kB
demo-images/about_img_06.jpg67.6 kB
demo-images/about_img_01.jpg258.5 kB
demo-images/vizualizacia.jpg360.3 kB
demo-images/icon_clear.png11.1 kB
demo-images/icon_display.png1.7 kB
demo-images/icon_time.png9.4 kB
demo-images/icon_ideas.png7.3 kB
demo-images/icon_solution.png9.2 kB
CELKOM2 007.5 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 2 015.4 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 55

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva GTM, zvážte jeho použitie.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(49 / 64)

76.6 %

Kto sme a čo vieme?

Sme jedna z popredných firiem na poli SEO v ČR.

V obore SEO pôsobíme už radu rokov a SEO je našou primárnou činnosťou. Vieme vylepšiť Vaše pozície vo vyhľadávačoch a tým zvýšiť relevantnú návštevnosť Vášho webu. Naša cenová politika je dostupná väčšine, napriek tomu zachovávame vysokú kvalitu našich služieb.

máme
12
rokov skúseností
pomohli sme
1328
klientom
práve teraz máme
211
webov pod palcom
náš tím napísal už
358467
PR článkov

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktný formulár

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://www.figo-design.sk/

Načítané:
30. 11. 2022 10:39

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: Chyba

Obidve adresy 'https://figo-design.sk' a 'https://www.figo-design.sk' sú dostupné. Jedná sa o duplicitný obsah, jednu z adries presmerujte na druhú.

0 / 1

Dĺžka URL adresy: 27 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://www.figo-design.sk/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: http://figo-design.sk/sitemap.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
10 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: UTF-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: SK

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Grafické štúdio - Figo-design.sk

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Grafické štúdio - tvorba web stránok, grafika, reklama. Trendový dizajn, ktorý tvoríme s dôrazom na detail.

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>Trendový dizajn, ktorý tvoríme s dôrazom na detail</h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>Trendový dizajn, ktorý tvoríme s dôrazom na detail
          <h2>Služby
          <h2>Portfólio
          <h2>KTO SME
               <h3>Miroslav Rigo
          <h2>História
               <h3>Spoločnosť začala svoje pôsobenie v oblasti grafic…
               <h3>Veľkou výzvou pre nás bola kompletná príprava úspe…
               <h3>Rok 2012 bol pre nás prelomový a odštartoval spolu…
               <h3>V roku 2014 sme obliekli web do nového dizajnu. Hl…
               <h3>Doba sa mení a my meníme šaty webu a do našich slu…
          <h2>VIZUÁL
          <h2>Knowhow
          <h2>Kontakt

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov a sú použité v správnom poradí.

1 / 1

Počet nadpisov: 14

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 30

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 28
  • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 7
  • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránku pre zariadenia Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 1210 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 4917 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'End Analytics ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
21 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: NIE

Vaša stránka nepoužíva štandard HTML 5. Zvážte jeho použitie.

0 / 1

Použitie záhlavia: NIE

Vaša stránka neobsahuje záhlavie. Zvážte pridanie tagu header.

0 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: NIE

Vaša stránka nemá rozdelený obsah do sekcií. Zvážte rozdelenie obsahu do tagov section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
3 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavenie URL: http://figo-design.sk/

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: Grafické štúdio | Figo-design

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: Grafické štúdio - tvorba web stránok, grafika, reklama. Trendový dizajn, ktorý tvoríme s dôrazom na detail.

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre popis stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Nastavenie titulného obrázku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulný obrázok stránky!

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
6 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 712

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo slov. Na stránke je '712' slov.

2 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
dizajn | tvorba | vizualizácie | logo | potlač | vizualizácia | dizajnu | design | prezentácia | 2012

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
dizajn10x0x1x2x
tvorba5x0x1x1x
vizualizácie5x0x0x0x
logo3x0x0x0x
potlač3x0x0x0x
vizualizácia3x0x0x0x
dizajnu3x0x0x2x
design3x0x0x0x
prezentácia3x0x0x0x
20123x0x0x1x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 8.0 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
favicon.ico5.7 kB
#8.0 kB
#8.0 kB
#8.0 kB
#8.0 kB
css/clear.css0.7 kB
css/common.css2.2 kB
css/font-awesome.min.css6.7 kB
css/carouFredSel.css0.7 kB
css/prettyPhoto.css3.4 kB
css/sm-clean.css1.7 kB
style.css5.0 kB
Linkované súbory skriptov
js/jquery.js33.8 kB
js/jquery.sticky-kit.min.js1.3 kB
js/jquery.smartmenus.min.js7.0 kB
js/jquery.sticky.js1.3 kB
js/jquery.dryMenu.js0.5 kB
js/isotope.pkgd.js26.5 kB
js/jquery.carouFredSel-6.2.0-packed.js14.2 kB
js/jquery.mousewheel.min.js0.7 kB
js/jquery.touchSwipe.min.js1.9 kB
js/jquery.easing.1.3.js0.4 kB
js/imagesloaded.pkgd.js6.8 kB
js/jquery.prettyPhoto.js9.3 kB
js/main.js3.2 kB
Linkované súbory obrázkov
images/ajax-document-loader.gif189.6 kB
demo-images/logo.png20.7 kB
demo-images/icon_03.png2.2 kB
demo-images/icon_04.png1.8 kB
demo-images/icon_04.png1.8 kB
demo-images/icon_03.png2.2 kB
demo-images/icon_04.png1.8 kB
demo-images/icon_03.png2.2 kB
demo-images/icon_03.png2.2 kB
demo-images/icon_04.png1.8 kB
demo-images/webstránka01.jpg250.7 kB
images/icon_post.svg0.7 kB
demo-images/tvorba_logo.jpg122.4 kB
images/icon_post.svg0.7 kB
demo-images/tvorba_plagatov.jpg155.6 kB
images/icon_post.svg0.7 kB
demo-images/produkty_potlac.jpg183.5 kB
images/icon_post.svg0.7 kB
images/icon_infinity.svg1.1 kB
demo-images/logo_figodesign.png20.9 kB
demo-images/about_img_04.jpg88.1 kB
demo-images/about_img_05.jpg66.4 kB
demo-images/about_img_06.jpg67.6 kB
demo-images/about_img_01.jpg258.5 kB
demo-images/vizualizacia.jpg360.3 kB
demo-images/icon_clear.png11.1 kB
demo-images/icon_display.png1.7 kB
demo-images/icon_time.png9.4 kB
demo-images/icon_ideas.png7.3 kB
demo-images/icon_solution.png9.2 kB
CELKOM2 007.5 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 2 015.4 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 55

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva GTM, zvážte jeho použitie.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(49 / 64)

76.6 %