Výsledok SEO testu

Posledné otestované URL z domény eventia.sk:

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
http://eventia.sk/

Načítané:
21. 2. 2023 09:28

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: http

Vaša URL adresa nepoužíva šifrovaný HTTPS protokol! Zvážte použitie šifrovania pripojenia k webovému serveru.

0 / 1

Presmerovanie: Chyba

Obidve adresy 'http://eventia.sk' a 'http://www.eventia.sk' sú dostupné. Jedná sa o duplicitný obsah, jednu z adries presmerujte na druhú.

0 / 1

Dĺžka URL adresy: 18 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: http://eventia.sk/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: http://eventia.sk/wp-sitemap.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
9 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: UTF-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: sk-SK

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: EVENTIA – svadobné a dekoraÄ né Å¡túdio

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Navrhneme pre Vás kompletný dizajn svadobného dŠa, premyslíme všetky detaily, spojíme ich do nezabudnuteľnej výzdoby a vytvoríme neopakovateľný okamih.

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>SVADBA, DEÅ , KEÄ MUSà BYŤ VÅ ETKO PERFEKTNÃ</h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
                    <h4>Svadby
                    <h4>Eventy
                    <h4>Zásnuby
                    <h4>Záhradné párty
                    <h4>Narodeninové oslavy
                    <h4>VýnimoÄ né oslavy
                    <h4>Detské oslavy
                    <h4>VeÄ ierky
     <h1>SVADBA, DEÅ , KEÄ MUSà BYŤ VÅ ETKO PERFEKTNÃ
                    <h4>Taktiež zabezpeÄ ujeme prenájom inventáru z naÅ…
               <h3>NÃ Å SHOWROOM
               <h3>PRENÃ JOM DEKORÃ CIÃ
               <h3>Nájdete nás aj na instagrame
                    <h4>Kontakt

Nadpisy na Vašej stránke nie sú v správnom poradí!

0 / 1

Počet nadpisov: 14

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 32

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 25
  • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 12
  • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: -

Vaša stránka nemá vyplnenú ikonu stránky.

0 / 1

Ikona stránky pre Apple: -

Vaša stránka nemá vyplnenú ikonu stránky pre zariadenia Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 1198 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 2280 znakov.

Výborne! Viac než polovica všetkého textu na stránke je umiestnená v odstavcoch.

1 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'Instagram Feed JS ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
18 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje záhlavie.

1 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: NIE

Vaša stránka nemá rozdelený obsah do sekcií. Zvážte rozdelenie obsahu do tagov section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavenie URL: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre URL stránky!

0 / 2

Titulok stránky: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulok stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre popisu stránky!

0 / 2

Nastavenie titulného obrázku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulný obrázok stránky!

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
0 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 321

Vaša stránka neobsahuje moc textu. Na stránke je '321' slov, zvážte pridanie viac textu.

1 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
fare | veselã½ | michala | pripravili | nikolku | prenã¡jom | nã¡s | kontakt | showroom | vã¡s

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
fare7x0x0x0x
veselã½7x0x0x0x
michala7x0x0x0x
pripravili7x0x0x0x
nikolku7x0x0x0x
prenã¡jom6x0x0x1x
nã¡s6x0x0x2x
kontakt5x0x0x1x
showroom4x0x0x1x
vã¡s4x0x1x1x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
2 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 18.6 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
http://eventia.sk/xmlrpc.php0.0 kB
http://eventia.sk/feed/20.2 kB
http://eventia.sk/comments/feed/0.8 kB
http://eventia.sk/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.1.13.8 kB
http://eventia.sk/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=deeef3767b511c7df27e7db52e8040418.2 kB
http://eventia.sk/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=5.2.21.0 kB
http://eventia.sk/wp-content/plugins/revslider/public/assets/css/settings.css?ver=5.3.0.210.4 kB
http://eventia.sk/wp-content/themes/moments/style.css?ver=deeef3767b511c7df27e7db52e8040410.6 kB
http://eventia.sk/wp-content/themes/moments/assets/css/plugins.min.css?ver=deeef3767b511c7df27e7db52e8040416.8 kB
http://eventia.sk/wp-content/themes/moments/assets/css/modules.min.css?ver=deeef3767b511c7df27e7db52e80404134.8 kB
http://eventia.sk/wp-content/themes/moments/assets/css/magnific-popup.css?ver=deeef3767b511c7df27e7db52e8040412.1 kB
http://eventia.sk/wp-content/themes/moments/assets/css/font-awesome/css/font-awesome.min.css?ver=deeef3767b511c7df27e7db52e8040417.3 kB
http://eventia.sk/wp-content/themes/moments/assets/css/elegant-icons/style.min.css?ver=deeef3767b511c7df27e7db52e8040414.5 kB
http://eventia.sk/wp-content/themes/moments/assets/css/ion-icons/css/ionicons.min.css?ver=deeef3767b511c7df27e7db52e8040418.6 kB
http://eventia.sk/wp-content/themes/moments/assets/css/linea-icons/style.css?ver=deeef3767b511c7df27e7db52e8040418.7 kB
http://eventia.sk/wp-content/themes/moments/assets/css/linear-icons/style.css?ver=deeef3767b511c7df27e7db52e8040411.9 kB
http://eventia.sk/wp-content/themes/moments/assets/css/simple-line-icons/simple-line-icons.css?ver=deeef3767b511c7df27e7db52e8040412.9 kB
http://eventia.sk/wp-content/themes/moments/assets/css/dripicons/dripicons.css?ver=deeef3767b511c7df27e7db52e8040411.4 kB
http://eventia.sk/wp-content/themes/moments/assets/css/style_dynamic.css?ver=15430608531.8 kB
http://eventia.sk/wp-content/themes/moments/assets/css/modules-responsive.min.css?ver=deeef3767b511c7df27e7db52e8040414.0 kB
http://eventia.sk/wp-content/themes/moments/assets/css/blog-responsive.min.css?ver=11.1 kB
http://eventia.sk/wp-content/themes/moments/assets/css/style_dynamic_responsive.css?ver=15430608530.6 kB
http://eventia.sk/wp-content/plugins/js_composer/assets/css/js_composer.min.css?ver=5.0.144.6 kB
http://eventia.sk/wp-content/themes/moments-child/style.css?ver=deeef3767b511c7df27e7db52e8040411.8 kB
http://eventia.sk/wp-json/7.1 kB
http://eventia.sk/wp-json/wp/v2/pages/1159.5 kB
http://eventia.sk/xmlrpc.php?rsd0.5 kB
http://eventia.sk/wp-includes/wlwmanifest.xml0.8 kB
http://eventia.sk/18.6 kB
http://eventia.sk/18.6 kB
http://eventia.sk/wp-json/oembed/1.0/embed?url=http%3A%2F%2Feventia.sk%2F1.7 kB
http://eventia.sk/wp-json/oembed/1.0/embed?url=http%3A%2F%2Feventia.sk%2F&format=xml1.7 kB
Linkované súbory skriptov
http://eventia.sk/wp-content/plugins/google-analytics-for-wordpress/assets/js/frontend-gtag.min.js?ver=8.12.13.5 kB
http://eventia.sk/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4-wp34.1 kB
http://eventia.sk/wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/jquery.themepunch.tools.min.js?ver=5.3.0.237.7 kB
http://eventia.sk/wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/jquery.themepunch.revolution.min.js?ver=5.3.0.216.9 kB
http://eventia.sk/wp-content/themes/moments/assets/js/jquery.magnific-popup.min.js?ver=deeef3767b511c7df27e7db52e8040417.6 kB
http://eventia.sk/wp-content/themes/moments/assets/js/custom.js?ver=deeef3767b511c7df27e7db52e8040411.0 kB
http://eventia.sk/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js?ver=5.2.24.2 kB
http://eventia.sk/wp-content/plugins/contact-form-7/modules/recaptcha/script.js?ver=5.2.20.8 kB
http://eventia.sk/wp-includes/js/jquery/ui/core.min.js?ver=1.11.42.1 kB
http://eventia.sk/wp-includes/js/jquery/ui/widget.min.js?ver=1.11.42.8 kB
http://eventia.sk/wp-includes/js/jquery/ui/tabs.min.js?ver=1.11.44.2 kB
http://eventia.sk/wp-includes/js/jquery/ui/accordion.min.js?ver=1.11.43.0 kB
http://eventia.sk/wp-includes/js/mediaelement/mediaelement-and-player.min.js?ver=4.2.13-999313140.0 kB
http://eventia.sk/wp-includes/js/mediaelement/mediaelement-migrate.min.js?ver=deeef3767b511c7df27e7db52e8040410.8 kB
http://eventia.sk/wp-includes/js/mediaelement/wp-mediaelement.min.js?ver=deeef3767b511c7df27e7db52e8040410.8 kB
http://eventia.sk/wp-content/themes/moments/assets/js/third-party.min.js?ver=deeef3767b511c7df27e7db52e804041118.7 kB
http://eventia.sk/wp-content/plugins/js_composer/assets/lib/bower/isotope/dist/isotope.pkgd.min.js?ver=5.0.110.0 kB
http://eventia.sk/wp-content/themes/moments/assets/js/packery-mode.pkgd.min.js?ver=deeef3767b511c7df27e7db52e8040414.4 kB
http://eventia.sk/wp-content/themes/moments/assets/js/smoothPageScroll.js?ver=deeef3767b511c7df27e7db52e8040410.8 kB
http://eventia.sk/wp-content/themes/moments/assets/js/modules.min.js?ver=deeef3767b511c7df27e7db52e80404119.6 kB
http://eventia.sk/wp-content/plugins/js_composer/assets/js/dist/js_composer_front.min.js?ver=5.0.15.9 kB
http://eventia.sk/wp-content/themes/moments/assets/js/like.min.js?ver=1.00.7 kB
http://eventia.sk/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=deeef3767b511c7df27e7db52e8040411.1 kB
http://eventia.sk/wp-content/plugins/instagram-feed/js/sbi-scripts.min.js?ver=6.1.17.9 kB
Linkované súbory obrázkov
http://eventia.sk/wp-content/uploads/2018/11/eventia-logos.png23.2 kB
http://eventia.sk/wp-content/uploads/2018/11/eventia-logos.png23.2 kB
http://eventia.sk/wp-content/uploads/2016/11/eventialogow.png4.9 kB
http://eventia.sk/wp-content/uploads/2018/11/eventia-logos.png23.2 kB
http://eventia.sk/wp-content/uploads/2018/11/eventia-logos.png23.2 kB
http://eventia.sk/wp-content/uploads/2016/11/eventialogow.png4.9 kB
http://eventia.sk/wp-content/uploads/2018/11/eventia-logos.png23.2 kB
http://eventia.sk/wp-content/uploads/2017/12/MKR6771.jpg1 340.1 kB
http://eventia.sk/wp-content/uploads/2017/12/MG_4283.jpg1 113.2 kB
http://eventia.sk/wp-content/uploads/2017/12/22426445_1536731479698489_5046657580211440234_o.jpg1 179.3 kB
http://eventia.sk/wp-content/uploads/2017/12/EC5A6172.jpg1 356.8 kB
http://eventia.sk/wp-content/uploads/2017/12/20170527_Svadba-KollcaIfco-537.jpg1 107.6 kB
http://eventia.sk/wp-content/uploads/2017/12/20170527_Svadba-KollcaIfco-bonus-009.jpg1 503.4 kB
http://eventia.sk/wp-content/uploads/2017/12/22.jpg1 117.1 kB
http://eventia.sk/wp-content/uploads/2017/12/22528661_1856143284696952_3035324278139283348_o.jpg1 060.0 kB
http://eventia.sk/wp-content/uploads/2016/06/home-1-icon-3.png2.6 kB
http://eventia.sk/wp-content/uploads/2016/06/home-1-icon-5.png1.9 kB
http://eventia.sk/wp-content/uploads/2016/06/home-1-icon-4.png1.7 kB
http://eventia.sk/wp-content/uploads/2016/06/home-1-icon-6.png2.2 kB
http://eventia.sk/wp-content/uploads/2016/06/home-1-icon-2.png1.5 kB
http://eventia.sk/wp-content/uploads/2016/06/home-1-icon-7.png1.4 kB
http://eventia.sk/wp-content/uploads/2016/06/home-1-icon-1.png1.6 kB
http://eventia.sk/wp-content/uploads/2016/06/home-1-icon-8.png0.9 kB
http://eventia.sk/wp-content/uploads/2016/12/sona_matus_wedding_nitra_139.jpg263.8 kB
http://eventia.sk/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png0.2 kB
http://eventia.sk/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png0.2 kB
http://eventia.sk/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png0.2 kB
http://eventia.sk/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png0.2 kB
http://eventia.sk/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png0.2 kB
http://eventia.sk/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png0.2 kB
http://eventia.sk/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png0.2 kB
http://eventia.sk/wp-content/uploads/2018/11/eventia-logos.png23.2 kB
CELKOM10 770.4 kB

Vaša stránka vrátane zdrojového kódu má veľkosť 10 789.0 kB. Zvážte zmenšenie prenášaných dát nutných k zobrazeniu stránky.

0 / 2

Počet požiadaviek: 88

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org:
Používa tieto formáty: Microdata

Výborne! Vaša stránka používa schema.org.

2 / 2

Použitie Google Tag Manager: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva GTM, zvážte jeho použitie.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(40 / 64)

62.5 %

Kto sme a čo vieme?

Sme jedna z popredných firiem na poli SEO v ČR.

V obore SEO pôsobíme už radu rokov a SEO je našou primárnou činnosťou. Vieme vylepšiť Vaše pozície vo vyhľadávačoch a tým zvýšiť relevantnú návštevnosť Vášho webu. Naša cenová politika je dostupná väčšine, napriek tomu zachovávame vysokú kvalitu našich služieb.

máme
13
rokov skúseností
pomohli sme
1328
klientom
práve teraz máme
211
webov pod palcom
náš tím napísal už
358467
PR článkov

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktný formulár

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
http://eventia.sk/

Načítané:
21. 2. 2023 09:28

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: http

Vaša URL adresa nepoužíva šifrovaný HTTPS protokol! Zvážte použitie šifrovania pripojenia k webovému serveru.

0 / 1

Presmerovanie: Chyba

Obidve adresy 'http://eventia.sk' a 'http://www.eventia.sk' sú dostupné. Jedná sa o duplicitný obsah, jednu z adries presmerujte na druhú.

0 / 1

Dĺžka URL adresy: 18 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: http://eventia.sk/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: http://eventia.sk/wp-sitemap.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
9 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: UTF-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: sk-SK

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: EVENTIA – svadobné a dekoraÄ né Å¡túdio

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Navrhneme pre Vás kompletný dizajn svadobného dŠa, premyslíme všetky detaily, spojíme ich do nezabudnuteľnej výzdoby a vytvoríme neopakovateľný okamih.

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>SVADBA, DEÅ , KEÄ MUSà BYŤ VÅ ETKO PERFEKTNÃ</h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
                    <h4>Svadby
                    <h4>Eventy
                    <h4>Zásnuby
                    <h4>Záhradné párty
                    <h4>Narodeninové oslavy
                    <h4>VýnimoÄ né oslavy
                    <h4>Detské oslavy
                    <h4>VeÄ ierky
     <h1>SVADBA, DEÅ , KEÄ MUSà BYŤ VÅ ETKO PERFEKTNÃ
                    <h4>Taktiež zabezpeÄ ujeme prenájom inventáru z naÅ…
               <h3>NÃ Å SHOWROOM
               <h3>PRENÃ JOM DEKORÃ CIÃ
               <h3>Nájdete nás aj na instagrame
                    <h4>Kontakt

Nadpisy na Vašej stránke nie sú v správnom poradí!

0 / 1

Počet nadpisov: 14

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 32

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 25
  • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 12
  • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: -

Vaša stránka nemá vyplnenú ikonu stránky.

0 / 1

Ikona stránky pre Apple: -

Vaša stránka nemá vyplnenú ikonu stránky pre zariadenia Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 1198 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 2280 znakov.

Výborne! Viac než polovica všetkého textu na stránke je umiestnená v odstavcoch.

1 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'Instagram Feed JS ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
18 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje záhlavie.

1 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: NIE

Vaša stránka nemá rozdelený obsah do sekcií. Zvážte rozdelenie obsahu do tagov section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavenie URL: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre URL stránky!

0 / 2

Titulok stránky: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulok stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre popisu stránky!

0 / 2

Nastavenie titulného obrázku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulný obrázok stránky!

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
0 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 321

Vaša stránka neobsahuje moc textu. Na stránke je '321' slov, zvážte pridanie viac textu.

1 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
fare | veselã½ | michala | pripravili | nikolku | prenã¡jom | nã¡s | kontakt | showroom | vã¡s

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
fare7x0x0x0x
veselã½7x0x0x0x
michala7x0x0x0x
pripravili7x0x0x0x
nikolku7x0x0x0x
prenã¡jom6x0x0x1x
nã¡s6x0x0x2x
kontakt5x0x0x1x
showroom4x0x0x1x
vã¡s4x0x1x1x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
2 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 18.6 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
http://eventia.sk/xmlrpc.php0.0 kB
http://eventia.sk/feed/20.2 kB
http://eventia.sk/comments/feed/0.8 kB
http://eventia.sk/wp-content/plugins/instagram-feed/css/sbi-styles.min.css?ver=6.1.13.8 kB
http://eventia.sk/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=deeef3767b511c7df27e7db52e8040418.2 kB
http://eventia.sk/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=5.2.21.0 kB
http://eventia.sk/wp-content/plugins/revslider/public/assets/css/settings.css?ver=5.3.0.210.4 kB
http://eventia.sk/wp-content/themes/moments/style.css?ver=deeef3767b511c7df27e7db52e8040410.6 kB
http://eventia.sk/wp-content/themes/moments/assets/css/plugins.min.css?ver=deeef3767b511c7df27e7db52e8040416.8 kB
http://eventia.sk/wp-content/themes/moments/assets/css/modules.min.css?ver=deeef3767b511c7df27e7db52e80404134.8 kB
http://eventia.sk/wp-content/themes/moments/assets/css/magnific-popup.css?ver=deeef3767b511c7df27e7db52e8040412.1 kB
http://eventia.sk/wp-content/themes/moments/assets/css/font-awesome/css/font-awesome.min.css?ver=deeef3767b511c7df27e7db52e8040417.3 kB
http://eventia.sk/wp-content/themes/moments/assets/css/elegant-icons/style.min.css?ver=deeef3767b511c7df27e7db52e8040414.5 kB
http://eventia.sk/wp-content/themes/moments/assets/css/ion-icons/css/ionicons.min.css?ver=deeef3767b511c7df27e7db52e8040418.6 kB
http://eventia.sk/wp-content/themes/moments/assets/css/linea-icons/style.css?ver=deeef3767b511c7df27e7db52e8040418.7 kB
http://eventia.sk/wp-content/themes/moments/assets/css/linear-icons/style.css?ver=deeef3767b511c7df27e7db52e8040411.9 kB
http://eventia.sk/wp-content/themes/moments/assets/css/simple-line-icons/simple-line-icons.css?ver=deeef3767b511c7df27e7db52e8040412.9 kB
http://eventia.sk/wp-content/themes/moments/assets/css/dripicons/dripicons.css?ver=deeef3767b511c7df27e7db52e8040411.4 kB
http://eventia.sk/wp-content/themes/moments/assets/css/style_dynamic.css?ver=15430608531.8 kB
http://eventia.sk/wp-content/themes/moments/assets/css/modules-responsive.min.css?ver=deeef3767b511c7df27e7db52e8040414.0 kB
http://eventia.sk/wp-content/themes/moments/assets/css/blog-responsive.min.css?ver=11.1 kB
http://eventia.sk/wp-content/themes/moments/assets/css/style_dynamic_responsive.css?ver=15430608530.6 kB
http://eventia.sk/wp-content/plugins/js_composer/assets/css/js_composer.min.css?ver=5.0.144.6 kB
http://eventia.sk/wp-content/themes/moments-child/style.css?ver=deeef3767b511c7df27e7db52e8040411.8 kB
http://eventia.sk/wp-json/7.1 kB
http://eventia.sk/wp-json/wp/v2/pages/1159.5 kB
http://eventia.sk/xmlrpc.php?rsd0.5 kB
http://eventia.sk/wp-includes/wlwmanifest.xml0.8 kB
http://eventia.sk/18.6 kB
http://eventia.sk/18.6 kB
http://eventia.sk/wp-json/oembed/1.0/embed?url=http%3A%2F%2Feventia.sk%2F1.7 kB
http://eventia.sk/wp-json/oembed/1.0/embed?url=http%3A%2F%2Feventia.sk%2F&format=xml1.7 kB
Linkované súbory skriptov
http://eventia.sk/wp-content/plugins/google-analytics-for-wordpress/assets/js/frontend-gtag.min.js?ver=8.12.13.5 kB
http://eventia.sk/wp-includes/js/jquery/jquery.js?ver=1.12.4-wp34.1 kB
http://eventia.sk/wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/jquery.themepunch.tools.min.js?ver=5.3.0.237.7 kB
http://eventia.sk/wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/jquery.themepunch.revolution.min.js?ver=5.3.0.216.9 kB
http://eventia.sk/wp-content/themes/moments/assets/js/jquery.magnific-popup.min.js?ver=deeef3767b511c7df27e7db52e8040417.6 kB
http://eventia.sk/wp-content/themes/moments/assets/js/custom.js?ver=deeef3767b511c7df27e7db52e8040411.0 kB
http://eventia.sk/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/scripts.js?ver=5.2.24.2 kB
http://eventia.sk/wp-content/plugins/contact-form-7/modules/recaptcha/script.js?ver=5.2.20.8 kB
http://eventia.sk/wp-includes/js/jquery/ui/core.min.js?ver=1.11.42.1 kB
http://eventia.sk/wp-includes/js/jquery/ui/widget.min.js?ver=1.11.42.8 kB
http://eventia.sk/wp-includes/js/jquery/ui/tabs.min.js?ver=1.11.44.2 kB
http://eventia.sk/wp-includes/js/jquery/ui/accordion.min.js?ver=1.11.43.0 kB
http://eventia.sk/wp-includes/js/mediaelement/mediaelement-and-player.min.js?ver=4.2.13-999313140.0 kB
http://eventia.sk/wp-includes/js/mediaelement/mediaelement-migrate.min.js?ver=deeef3767b511c7df27e7db52e8040410.8 kB
http://eventia.sk/wp-includes/js/mediaelement/wp-mediaelement.min.js?ver=deeef3767b511c7df27e7db52e8040410.8 kB
http://eventia.sk/wp-content/themes/moments/assets/js/third-party.min.js?ver=deeef3767b511c7df27e7db52e804041118.7 kB
http://eventia.sk/wp-content/plugins/js_composer/assets/lib/bower/isotope/dist/isotope.pkgd.min.js?ver=5.0.110.0 kB
http://eventia.sk/wp-content/themes/moments/assets/js/packery-mode.pkgd.min.js?ver=deeef3767b511c7df27e7db52e8040414.4 kB
http://eventia.sk/wp-content/themes/moments/assets/js/smoothPageScroll.js?ver=deeef3767b511c7df27e7db52e8040410.8 kB
http://eventia.sk/wp-content/themes/moments/assets/js/modules.min.js?ver=deeef3767b511c7df27e7db52e80404119.6 kB
http://eventia.sk/wp-content/plugins/js_composer/assets/js/dist/js_composer_front.min.js?ver=5.0.15.9 kB
http://eventia.sk/wp-content/themes/moments/assets/js/like.min.js?ver=1.00.7 kB
http://eventia.sk/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=deeef3767b511c7df27e7db52e8040411.1 kB
http://eventia.sk/wp-content/plugins/instagram-feed/js/sbi-scripts.min.js?ver=6.1.17.9 kB
Linkované súbory obrázkov
http://eventia.sk/wp-content/uploads/2018/11/eventia-logos.png23.2 kB
http://eventia.sk/wp-content/uploads/2018/11/eventia-logos.png23.2 kB
http://eventia.sk/wp-content/uploads/2016/11/eventialogow.png4.9 kB
http://eventia.sk/wp-content/uploads/2018/11/eventia-logos.png23.2 kB
http://eventia.sk/wp-content/uploads/2018/11/eventia-logos.png23.2 kB
http://eventia.sk/wp-content/uploads/2016/11/eventialogow.png4.9 kB
http://eventia.sk/wp-content/uploads/2018/11/eventia-logos.png23.2 kB
http://eventia.sk/wp-content/uploads/2017/12/MKR6771.jpg1 340.1 kB
http://eventia.sk/wp-content/uploads/2017/12/MG_4283.jpg1 113.2 kB
http://eventia.sk/wp-content/uploads/2017/12/22426445_1536731479698489_5046657580211440234_o.jpg1 179.3 kB
http://eventia.sk/wp-content/uploads/2017/12/EC5A6172.jpg1 356.8 kB
http://eventia.sk/wp-content/uploads/2017/12/20170527_Svadba-KollcaIfco-537.jpg1 107.6 kB
http://eventia.sk/wp-content/uploads/2017/12/20170527_Svadba-KollcaIfco-bonus-009.jpg1 503.4 kB
http://eventia.sk/wp-content/uploads/2017/12/22.jpg1 117.1 kB
http://eventia.sk/wp-content/uploads/2017/12/22528661_1856143284696952_3035324278139283348_o.jpg1 060.0 kB
http://eventia.sk/wp-content/uploads/2016/06/home-1-icon-3.png2.6 kB
http://eventia.sk/wp-content/uploads/2016/06/home-1-icon-5.png1.9 kB
http://eventia.sk/wp-content/uploads/2016/06/home-1-icon-4.png1.7 kB
http://eventia.sk/wp-content/uploads/2016/06/home-1-icon-6.png2.2 kB
http://eventia.sk/wp-content/uploads/2016/06/home-1-icon-2.png1.5 kB
http://eventia.sk/wp-content/uploads/2016/06/home-1-icon-7.png1.4 kB
http://eventia.sk/wp-content/uploads/2016/06/home-1-icon-1.png1.6 kB
http://eventia.sk/wp-content/uploads/2016/06/home-1-icon-8.png0.9 kB
http://eventia.sk/wp-content/uploads/2016/12/sona_matus_wedding_nitra_139.jpg263.8 kB
http://eventia.sk/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png0.2 kB
http://eventia.sk/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png0.2 kB
http://eventia.sk/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png0.2 kB
http://eventia.sk/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png0.2 kB
http://eventia.sk/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png0.2 kB
http://eventia.sk/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png0.2 kB
http://eventia.sk/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png0.2 kB
http://eventia.sk/wp-content/uploads/2018/11/eventia-logos.png23.2 kB
CELKOM10 770.4 kB

Vaša stránka vrátane zdrojového kódu má veľkosť 10 789.0 kB. Zvážte zmenšenie prenášaných dát nutných k zobrazeniu stránky.

0 / 2

Počet požiadaviek: 88

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org:
Používa tieto formáty: Microdata

Výborne! Vaša stránka používa schema.org.

2 / 2

Použitie Google Tag Manager: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva GTM, zvážte jeho použitie.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(40 / 64)

62.5 %