Výsledok SEO testu

Posledné otestované URL z domény eko-izolacie.sk:

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://www.eko-izolacie.sk/

Načítané:
19. 1. 2023 13:29

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: Chyba

Obidve adresy 'https://eko-izolacie.sk' a 'https://www.eko-izolacie.sk' sú dostupné. Jedná sa o duplicitný obsah, jednu z adries presmerujte na druhú.

0 / 1

Dĺžka URL adresy: 28 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://www.eko-izolacie.sk/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: https://www.eko-izolacie.sk/sitemap.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
10 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: utf-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: sk-SK

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Striekané penové izolácie | striakná izolácia

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Striekané izolácie - najÃºÄ innejÅ¡ie zateplenie bez tepelných mostov. Penová striekaná izolácia za najlepÅ¡iu cenu. Striekaná PUR izolacia zateplenie za jeden deÅ

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>striekana penova izolacia - Striekané penové izolácie</h1>
<h1>Striekané izolácie, penová striekaná izolácia</h1>

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov úrovne H1. Pre SEO je najlepšie, keď stránka obsahuje práve jeden nadpis úrovne H1.

1 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>striekana penova izolacia - Striekané penové izo…
     <h1>Striekané izolácie, penová striekaná izolácia
          <h2>striekaná pur penaNajÃºÄ innejÅ¡ie a najekonomick…
          <h2>Striekaná penová izolácia cena už od 62â ¬ .
               <h3>Doprava zadarmo v okrese Ružomberok, Liptovský M…

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov a sú použité v správnom poradí.

1 / 1

Počet nadpisov: 5

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 28

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
 • Počet interných follow odkazov: 10
 • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
 • Počet externých follow odkazov: 19
 • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: -

Vaša stránka nemá vyplnenú ikonu stránky pre zariadenia Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 0 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 11322 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'Social Icons v.16 ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
18 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje záhlavie.

1 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: NIE

Vaša stránka neobsahuje navigáciu. Zvážte pridanie tagu nav.

0 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: NIE

Vaša stránka nemá rozdelený obsah do sekcií. Zvážte rozdelenie obsahu do tagov section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: sk

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre jazyk.

1 / 1

Nastavenie typu obsahu: website

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: https://www.eko-izolacie.sk/index.html

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: striekana penova izolacia

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: Striekané izolácie - najÃºÄ innejÅ¡ie zateplenie bez tepelných mostov. Penová striekaná izolácia za najlepÅ¡iu cenu. Striekaná PUR izolacia zateplenie za jeden deÅ

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre popis stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Nastavenie titulného obrázku: https://www.eko-izolacie.sk/favImage.png

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulný obrázok stránky.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
10 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 1360

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo slov. Na stránke je '1360' slov.

2 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
izolã¡cia | zateplenie | striekanã¡ | podkrovia | stropu | zatepelnie | stechy | izolã¡cie | liptovskã½ | penovã¡

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
izolã¡cia113x1x1x2x
zateplenie107x0x2x0x
striekanã¡57x0x2x3x
podkrovia53x0x0x0x
stropu53x0x0x0x
zatepelnie52x0x0x0x
stechy51x0x0x0x
izolã¡cie8x1x1x2x
liptovskã½7x0x0x1x
penovã¡6x0x1x2x

V tabuľke nájdete zoznam slov, u ktorých by sa oplatilo zvážiť ich pridanie do titulku, popisu alebo nadpisov.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 14.2 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
style/reset.css?2022-3-6-00.4 kB
style/print.css?2022-3-6-00.3 kB
style/style.css?2022-3-6-05.1 kB
style/template.css?2022-3-6-00.8 kB
pluginAppObj/pluginAppObj_04/custom.css0.9 kB
pluginAppObj/pluginAppObj_06/custom.css0.9 kB
pluginAppObj/pluginAppObj_19/custom.css0.9 kB
pluginAppObj/pluginAppObj_42/custom.css1.0 kB
pluginAppObj/pluginAppObj_58/custom.css1.4 kB
pluginAppObj/imHeader_pluginAppObj_03/custom.css1.0 kB
pluginAppObj/imFooter_pluginAppObj_09/custom.css1.0 kB
pcss/index.css?2022-3-6-0-63809572516212274522.9 kB
favicon.ico?2022-3-6-0-6380957251585675130.2 kB
https://www.eko-izolacie.sk/14.2 kB
Linkované súbory skriptov
res/jquery.js?2022-3-6-031.5 kB
res/x5engine.js?2022-3-6-03.0 kB
pluginAppObj/pluginAppObj_04/main.js1.0 kB
pluginAppObj/pluginAppObj_06/main.js1.0 kB
pluginAppObj/pluginAppObj_19/main.js1.0 kB
pluginAppObj/pluginAppObj_42/main.js0.5 kB
pluginAppObj/pluginAppObj_58/libBaseAccAndFaq.js0.4 kB
pluginAppObj/pluginAppObj_58/main.js3.0 kB
pluginAppObj/imHeader_pluginAppObj_03/main.js0.5 kB
pluginAppObj/imFooter_pluginAppObj_09/main.js0.5 kB
Linkované súbory obrázkov
images/tel.webp0.4 kB
images/pero.webp0.4 kB
images/e2b7a727269844f7ac1fd05c54b5aca9--1-.webp2.6 kB
images/fav02.webp1.2 kB
images/empty-GT_imagea-1-.webp1.2 kB
images/fajka1.webp1.7 kB
images/fajka2.webp1.7 kB
images/fajka3.webp1.7 kB
images/striekane-izolacie.webp12.0 kB
images/8,5.webp13.4 kB
images/13.webp12.0 kB
images/23.webp14.4 kB
images/penova-striekana-izolacia-Tvrdosin.webp9.6 kB
images/striekana-izolacia-Hospodarska-budova-Dolny-Kubin.webp13.3 kB
images/PUR-izolovanie-zakladov-Namestovo.webp6.8 kB
images/pcc-prodex.webp2.7 kB
images/polychem-systems.webp2.0 kB
images/synthesia.webp4.3 kB
images/demilec.webp2.6 kB
images/dow.webp2.6 kB
images/purinova.webp2.8 kB
images/head-ico-phone.webp0.6 kB
images/head-ico-contact.webp0.5 kB
images/fot-ico-time.webp0.5 kB
images/head-ico-contact_vkvnka27.webp0.5 kB
images/head-ico-phone_s4ht5th0.webp0.6 kB
images/fot-ico-time_4zw354tv.webp0.5 kB
images/logo-2.webp2.1 kB
CELKOM207.7 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 221.9 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 52

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(53 / 64)

82.8 %

Kto sme a čo vieme?

Sme jedna z popredných firiem na poli SEO v ČR.

V obore SEO pôsobíme už radu rokov a SEO je našou primárnou činnosťou. Vieme vylepšiť Vaše pozície vo vyhľadávačoch a tým zvýšiť relevantnú návštevnosť Vášho webu. Naša cenová politika je dostupná väčšine, napriek tomu zachovávame vysokú kvalitu našich služieb.

máme
13
rokov skúseností
pomohli sme
1328
klientom
práve teraz máme
211
webov pod palcom
náš tím napísal už
358467
PR článkov

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktný formulár

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://www.eko-izolacie.sk/

Načítané:
19. 1. 2023 13:29

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: Chyba

Obidve adresy 'https://eko-izolacie.sk' a 'https://www.eko-izolacie.sk' sú dostupné. Jedná sa o duplicitný obsah, jednu z adries presmerujte na druhú.

0 / 1

Dĺžka URL adresy: 28 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://www.eko-izolacie.sk/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: https://www.eko-izolacie.sk/sitemap.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
10 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: utf-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: sk-SK

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Striekané penové izolácie | striakná izolácia

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Striekané izolácie - najÃºÄ innejÅ¡ie zateplenie bez tepelných mostov. Penová striekaná izolácia za najlepÅ¡iu cenu. Striekaná PUR izolacia zateplenie za jeden deÅ

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>striekana penova izolacia - Striekané penové izolácie</h1>
<h1>Striekané izolácie, penová striekaná izolácia</h1>

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov úrovne H1. Pre SEO je najlepšie, keď stránka obsahuje práve jeden nadpis úrovne H1.

1 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>striekana penova izolacia - Striekané penové izo…
     <h1>Striekané izolácie, penová striekaná izolácia
          <h2>striekaná pur penaNajÃºÄ innejÅ¡ie a najekonomick…
          <h2>Striekaná penová izolácia cena už od 62â ¬ .
               <h3>Doprava zadarmo v okrese Ružomberok, Liptovský M…

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov a sú použité v správnom poradí.

1 / 1

Počet nadpisov: 5

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 28

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
 • Počet interných follow odkazov: 10
 • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
 • Počet externých follow odkazov: 19
 • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: -

Vaša stránka nemá vyplnenú ikonu stránky pre zariadenia Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 0 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 11322 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'Social Icons v.16 ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
18 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje záhlavie.

1 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: NIE

Vaša stránka neobsahuje navigáciu. Zvážte pridanie tagu nav.

0 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: NIE

Vaša stránka nemá rozdelený obsah do sekcií. Zvážte rozdelenie obsahu do tagov section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: sk

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre jazyk.

1 / 1

Nastavenie typu obsahu: website

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: https://www.eko-izolacie.sk/index.html

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: striekana penova izolacia

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: Striekané izolácie - najÃºÄ innejÅ¡ie zateplenie bez tepelných mostov. Penová striekaná izolácia za najlepÅ¡iu cenu. Striekaná PUR izolacia zateplenie za jeden deÅ

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre popis stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Nastavenie titulného obrázku: https://www.eko-izolacie.sk/favImage.png

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulný obrázok stránky.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
10 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 1360

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo slov. Na stránke je '1360' slov.

2 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
izolã¡cia | zateplenie | striekanã¡ | podkrovia | stropu | zatepelnie | stechy | izolã¡cie | liptovskã½ | penovã¡

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
izolã¡cia113x1x1x2x
zateplenie107x0x2x0x
striekanã¡57x0x2x3x
podkrovia53x0x0x0x
stropu53x0x0x0x
zatepelnie52x0x0x0x
stechy51x0x0x0x
izolã¡cie8x1x1x2x
liptovskã½7x0x0x1x
penovã¡6x0x1x2x

V tabuľke nájdete zoznam slov, u ktorých by sa oplatilo zvážiť ich pridanie do titulku, popisu alebo nadpisov.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 14.2 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
style/reset.css?2022-3-6-00.4 kB
style/print.css?2022-3-6-00.3 kB
style/style.css?2022-3-6-05.1 kB
style/template.css?2022-3-6-00.8 kB
pluginAppObj/pluginAppObj_04/custom.css0.9 kB
pluginAppObj/pluginAppObj_06/custom.css0.9 kB
pluginAppObj/pluginAppObj_19/custom.css0.9 kB
pluginAppObj/pluginAppObj_42/custom.css1.0 kB
pluginAppObj/pluginAppObj_58/custom.css1.4 kB
pluginAppObj/imHeader_pluginAppObj_03/custom.css1.0 kB
pluginAppObj/imFooter_pluginAppObj_09/custom.css1.0 kB
pcss/index.css?2022-3-6-0-63809572516212274522.9 kB
favicon.ico?2022-3-6-0-6380957251585675130.2 kB
https://www.eko-izolacie.sk/14.2 kB
Linkované súbory skriptov
res/jquery.js?2022-3-6-031.5 kB
res/x5engine.js?2022-3-6-03.0 kB
pluginAppObj/pluginAppObj_04/main.js1.0 kB
pluginAppObj/pluginAppObj_06/main.js1.0 kB
pluginAppObj/pluginAppObj_19/main.js1.0 kB
pluginAppObj/pluginAppObj_42/main.js0.5 kB
pluginAppObj/pluginAppObj_58/libBaseAccAndFaq.js0.4 kB
pluginAppObj/pluginAppObj_58/main.js3.0 kB
pluginAppObj/imHeader_pluginAppObj_03/main.js0.5 kB
pluginAppObj/imFooter_pluginAppObj_09/main.js0.5 kB
Linkované súbory obrázkov
images/tel.webp0.4 kB
images/pero.webp0.4 kB
images/e2b7a727269844f7ac1fd05c54b5aca9--1-.webp2.6 kB
images/fav02.webp1.2 kB
images/empty-GT_imagea-1-.webp1.2 kB
images/fajka1.webp1.7 kB
images/fajka2.webp1.7 kB
images/fajka3.webp1.7 kB
images/striekane-izolacie.webp12.0 kB
images/8,5.webp13.4 kB
images/13.webp12.0 kB
images/23.webp14.4 kB
images/penova-striekana-izolacia-Tvrdosin.webp9.6 kB
images/striekana-izolacia-Hospodarska-budova-Dolny-Kubin.webp13.3 kB
images/PUR-izolovanie-zakladov-Namestovo.webp6.8 kB
images/pcc-prodex.webp2.7 kB
images/polychem-systems.webp2.0 kB
images/synthesia.webp4.3 kB
images/demilec.webp2.6 kB
images/dow.webp2.6 kB
images/purinova.webp2.8 kB
images/head-ico-phone.webp0.6 kB
images/head-ico-contact.webp0.5 kB
images/fot-ico-time.webp0.5 kB
images/head-ico-contact_vkvnka27.webp0.5 kB
images/head-ico-phone_s4ht5th0.webp0.6 kB
images/fot-ico-time_4zw354tv.webp0.5 kB
images/logo-2.webp2.1 kB
CELKOM207.7 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 221.9 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 52

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(53 / 64)

82.8 %

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://www.eko-izolacie.sk/striekana-izolacia-orava.html

Načítané:
6. 12. 2022 09:17

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: Chyba

Obidve adresy 'https://eko-izolacie.sk/striekana-izolacia-orava.html' a 'https://www.eko-izolacie.sk/striekana-izolacia-orava.html' sú dostupné. Jedná sa o duplicitný obsah, jednu z adries presmerujte na druhú.

0 / 1

Dĺžka URL adresy: 57 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://www.eko-izolacie.sk/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: https://www.eko-izolacie.sk/sitemap.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
10 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: utf-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: sk-SK

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Striekané penové izolácie | striekana penova izolacia ORAVA

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Striekaná izolácia ORAVA, penová PUR izolácia - dokonalé zateplenie podkrovia, strechy. à spora až 70% nákladov za energie. Zateplenie domu za jeden deŠ.

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>zateplenie | striekaná izolácia ORAVA - Striekané penové izolácie</h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>zateplenie | striekaná izolácia ORAVA - Striekan…
          <h2>Zateplenie striekanou izoláciou ORAVA
               <h3>NajÃºÄ innejÅ¡ie zateplenie krovu, strechy, stropu…
               <h3>Zateplenie , izolácia PUR penou ORAVA

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov a sú použité v správnom poradí.

1 / 1

Počet nadpisov: 4

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 14

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
 • Počet interných follow odkazov: 6
 • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
 • Počet externých follow odkazov: 11
 • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: -

Vaša stránka nemá vyplnenú ikonu stránky pre zariadenia Apple.

0 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 0 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 2847 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'Social Icons v.16 ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
19 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje záhlavie.

1 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: NIE

Vaša stránka neobsahuje navigáciu. Zvážte pridanie tagu nav.

0 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: NIE

Vaša stránka nemá rozdelený obsah do sekcií. Zvážte rozdelenie obsahu do tagov section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: sk

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre jazyk.

1 / 1

Nastavenie typu obsahu: website

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: https://www.eko-izolacie.sk/striekana-izolacia-orava.html

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: zateplenie | striekaná izolácia ORAVA

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: Striekaná izolácia ORAVA, penová PUR izolácia - dokonalé zateplenie podkrovia, strechy. à spora až 70% nákladov za energie. Zateplenie domu za jeden deÅ .

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre popis stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Nastavenie titulného obrázku: https://www.eko-izolacie.sk/favImage.png

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulný obrázok stránky.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
10 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 324

Vaša stránka neobsahuje moc textu. Na stránke je '324' slov, zvážte pridanie viac textu.

1 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
izolã¡cia | striekanã¡ | zateplenie | izolã¡ciou | striekanou | oravskã¡ | orava | strechy | kubã­n | oravou

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
izolã¡cia9x0x2x2x
striekanã¡8x0x1x1x
zateplenie7x0x2x4x
izolã¡ciou5x0x0x1x
striekanou5x0x0x1x
oravskã¡4x0x0x0x
orava4x1x1x3x
strechy3x0x1x1x
kubã­n3x0x0x0x
oravou3x0x0x0x

V tabuľke nájdete zoznam slov, u ktorých by sa oplatilo zvážiť ich pridanie do titulku, popisu alebo nadpisov.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
2 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 7.5 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
style/reset.css?2022-3-5-00.4 kB
style/print.css?2022-3-5-00.3 kB
style/style.css?2022-3-5-05.1 kB
style/template.css?2022-3-5-00.8 kB
pluginAppObj/pluginAppObj_11_20/custom.css0.9 kB
pluginAppObj/pluginAppObj_11_46/custom.css1.1 kB
pluginAppObj/imHeader_pluginAppObj_03/custom.css1.0 kB
pluginAppObj/imFooter_pluginAppObj_09/custom.css1.0 kB
pcss/striekana-izolacia-orava.css?2022-3-5-0-63805830778970682514.5 kB
favicon.ico?2022-3-5-0-6380583077882277310.2 kB
Linkované súbory skriptov
res/jquery.js?2022-3-5-031.5 kB
res/x5engine.js?2022-3-5-03.0 kB
pluginAppObj/pluginAppObj_11_20/main.js1.0 kB
pluginAppObj/pluginAppObj_11_46/libBase.js0.3 kB
pluginAppObj/pluginAppObj_11_46/main.js2.2 kB
pluginAppObj/imHeader_pluginAppObj_03/main.js0.5 kB
pluginAppObj/imFooter_pluginAppObj_09/main.js0.5 kB
Linkované súbory obrázkov
images/tel.webp0.4 kB
images/pero.webp0.4 kB
images/e2b7a727269844f7ac1fd05c54b5aca9--1-.webp2.6 kB
images/fav02.webp1.2 kB
images/empty-GT_imagea-1-.webp1.2 kB
images/eko-izolacie-dolny-kubin.webp23.1 kB
images/eko-izolacie01122.webp12.5 kB
images/eko-izolacie01128.webp14.7 kB
images/eko-izolacie011.webp10.1 kB
images/eko-izolacie0118.webp11.2 kB
images/head-ico-contact.webp0.5 kB
images/head-ico-phone.webp0.6 kB
images/fot-ico-time.webp0.5 kB
images/logo-2.webp2.1 kB
CELKOM145.4 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 152.9 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 31

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(53 / 64)

82.8 %