Výsledok SEO testu

Posledné otestované URL z domény ef.umb.sk:

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://www.ef.umb.sk/

Načítané:
5. 10. 2023 11:47

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: OK

Výborne! Obidve adresy 'https://ef.umb.sk' a 'https://www.ef.umb.sk' boli presmerované na rovnakú URL adresu.

1 / 1

Dĺžka URL adresy: 22 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: -

Na Vašich stránkach je nahraný súbor robots.txt, ale nie je v ňom vyplnená adresa mapy stránok.

1 / 2

Sitemap: -

V súbore robots.txt nie je vyplnená adresa mapy stránok.

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
8 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: utf-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: sk

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: -

Vaša stránka nemá správne nastavený meta popis!

0 / 2

Nadpis H1:
<h1></h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
          <h2>Nastavenie súborov cookie
          <h2>Spravovať nastavenie súborov cookie
     <h1>
          <h2>Prechádzka na Vartovku pre všetkých prvákov na #EF…
          <h2>Zoznam kandidátov za člena Akademického senátu
          <h2>Voľby členov Akademického senátu EF UMB
          <h2>Sprístupňujeme kontá Microsoft 365 pre študentov
          <h2>Voľby dekana
          <h2>Vitajte na novej webovej stránke
          <h2>Želáme Vám úspešný štart do zimného semestra 2023/…
          <h2>Novinky a aktuality
               <h3>2. ročník projektu simulácií rokovaní Rady Európsk…
               <h3>Trendy v rezervovaniach ubytovania v hoteloch
               <h3>Deloitte College
               <h3>Zvýš svoju hodnotu na trhu práce
               <h3>Deň otvorených dverí na EF UMB♥ 2023
               <h3>Zmena hesla do študentského konta UMB
          <h2>Uchádzač
          <h2>Študent
          <h2>Absolvent
          <h2>Verejnosť
               <h3>Ponuka štúdia
               <h3>Úspešní absolventi
               <h3>Uplatnenie v praxi
               <h3>Naše úspechy
          <h2>Úspešní absolventi
          <h2>Študuj na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystri…
          <h2>Partneri fakulty
          <h2>Katedry
          <h2>Uchádzač
          <h2>Študent
          <h2>Fakulta
          <h2>Aktuálne
               <h3>Sledujte nás cez náš pravidelný newsletter

Nadpisy na Vašej stránke nie sú v správnom poradí!

0 / 1

Počet nadpisov: 34

Vaša stránka obsahuje viac než 20 nadpisov.

0 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 29

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 398
  • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 224
  • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 1

Vaša stránka obsahuje tag iframe, zvážte ich nahradenie.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránku pre zariadenia Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 2656 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 19392 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: '<![endif] ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
16 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje záhlavie.

1 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
6 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: website

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: https://www.ef.umb.sk

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: Štúdium na Ekonomickej fakulte UMB prebieha v akreditovaných študijných programoch 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia.

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre popis stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Nastavenie titulného obrázku: https://www.ef.umb.sk/cms/images/logoEf.png

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulný obrázok stránky.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
9 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 1924

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo slov. Na stránke je '1924' slov.

2 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
študijného | programu | študijný | listy | plánopis | dennáodporúčaný | programuinformačné | externáodporúčaný | manažment | ekonomika

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
študijného52x0x0x0x
programu40x0x0x0x
študijný33x0x0x0x
listy32x0x0x0x
plánopis32x0x0x0x
dennáodporúčaný20x0x0x0x
programuinformačné14x0x0x0x
externáodporúčaný12x0x0x0x
manažment12x0x0x0x
ekonomika11x0x0x0x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 28.1 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
/cms/lib/jquery.smartbanner/jquery.smartbanner.css2.0 kB
https://www.ef.umb.sk/favicons//apple-touch-icon.png24.6 kB
https://www.ef.umb.sk/favicons//favicon-32x32.png2.2 kB
https://www.ef.umb.sk/favicons//favicon-16x16.png0.8 kB
https://www.ef.umb.sk/favicons//site.webmanifest0.3 kB
https://www.ef.umb.sk/cms/css/font.css0.6 kB
https://www.ef.umb.sk/cms/css/style-v1.0.8.min.css35.4 kB
https://www.ef.umb.sk/cms/css/magnific-popup/magnific-popup.css2.6 kB
Linkované súbory skriptov
https://www.ef.umb.sk/cms/plugins/plugins.min.js104.7 kB
https://www.ef.umb.sk/cms/plugins/plugins_sk.min.js0.8 kB
https://www.ef.umb.sk/cms/js/min/CMSScript-v1.0.6.min.js3.8 kB
https://www.ef.umb.sk/cms/js/min/main-v1.0.6.min.js1.3 kB
Linkované súbory obrázkov
https://www.ef.umb.sk/cms/images/logo.png13.4 kB
https://www.ef.umb.sk/cms/images/AiS2.png2.6 kB
https://www.ef.umb.sk/cms/images/moodle.png2.6 kB
https://www.ef.umb.sk/cms/images/logoMenuSmall.png4.4 kB
https://www.ef.umb.sk/image-handler/16682/651d369a12c33/site-icon/width_400/cropx_16/cropy_9/2-rocnik-projektu-simulacii-rokovani-rady-europskej-unie-pre-studentov-vysokych-skol-consimium.jpg16.2 kB
https://www.ef.umb.sk/image-handler/16658/65140da38ba42/site-icon/width_400/cropx_16/cropy_9/trendy-v-rezervovaniach-ubytovania-v-hoteloch.jpg14.2 kB
https://www.ef.umb.sk/image-handler/16681/651d35cc4a7c0/site-icon/width_400/cropx_16/cropy_9/deloitte-college.jpg84.0 kB
https://www.ef.umb.sk/image-handler/16657/65140d28ae432/site-icon/width_400/cropx_16/cropy_9/zvys-svoju-hodnotu-na-trhu-prace.jpg18.9 kB
https://www.ef.umb.sk/image-handler/16443/64a6ace2e727d/site-icon/width_400/cropx_16/cropy_9/den-otvorenych-dveri-na-ef-umb-2023.jpg22.0 kB
https://www.ef.umb.sk/image-handler/16651/65056a6918083/site-icon/width_400/cropx_16/cropy_9/zmena-hesla-do-studentskeho-konta-umb.jpg23.5 kB
https://www.ef.umb.sk/image-handler/15123/638efb227db03/site-icon/width_380/cropx_38/cropy_23/ponuka-studia.jpg17.5 kB
https://www.ef.umb.sk/image-handler/15124/638efb4e2bfd9/site-icon/width_380/cropx_38/cropy_23/uspesni-absolventi.jpg16.6 kB
https://www.ef.umb.sk/image-handler/15125/638efb7d37fd1/site-icon/width_380/cropx_38/cropy_23/uplatnenie-v-praxi.jpg11.2 kB
https://www.ef.umb.sk/image-handler/15126/638efba1a8bd8/site-icon/width_380/cropx_38/cropy_23/nase-uspechy.jpg26.7 kB
https://www.ef.umb.sk/image-handler/15923/6475fdc970b30/site-icon/width_230/cropx_1/cropy_1/ing-roman-juras.jpg64.5 kB
https://www.ef.umb.sk/image-handler/15128/6475aa147466b/site-icon/width_230/cropx_1/cropy_1/martin-vlcko.jpg9.0 kB
https://www.ef.umb.sk/image-handler/15908/6475a968a4d57/site-icon/width_230/cropx_1/cropy_1/ing-eduard-matak.jpg8.4 kB
https://www.ef.umb.sk/image-handler/15918/64a5cca378df7/site-icon/width_230/cropx_1/cropy_1/ing-jaroslav-kubala-phd.jpg14.2 kB
https://www.ef.umb.sk/image-handler/15909/6475a91b2da6a/site-icon/width_230/cropx_1/cropy_1/ing-stanislav-panis.jpg8.1 kB
https://www.ef.umb.sk/image-handler/15910/6475aab2366dd/site-icon/width_230/cropx_1/cropy_1/ing-miriam-lapunikova-mba.jpg11.1 kB
https://www.ef.umb.sk/image-handler/15911/6475ab6669018/site-icon/width_230/cropx_1/cropy_1/ing-pavol-kuban.jpg79.8 kB
https://www.ef.umb.sk/image-handler/15929/645d0005d0273/site-icon/width_230/cropx_1/cropy_1/ing-emilia-mamajova-mba.jpg99.8 kB
https://www.ef.umb.sk/image-handler/15919/645cfec1508f8/site-icon/width_230/cropx_1/cropy_1/ing-tomas-salomon.jpg10.5 kB
https://www.ef.umb.sk/image-handler/15932/6475a8ad27924/site-icon/width_230/cropx_1/cropy_1/ing-robert-chovanculiak-phd.jpg9.2 kB
https://www.ef.umb.sk/image-handler/16234/645bcc783137c/site-icon/width_230/mesto-banska-bystrica.jpg6.7 kB
https://www.ef.umb.sk/image-handler/16398/6477a9971d25f/site-icon/width_230/banskobystricky-samospravny-kraj.jpg18.9 kB
https://www.ef.umb.sk/image-handler/16397/6477a8fddcba8/site-icon/width_230/mesto-poprad.jpg18.4 kB
https://www.ef.umb.sk/image-handler/16439/64a689a5bd499/site-icon/width_230/nadacia-oeconomici-neosolienses.jpg6.4 kB
https://www.ef.umb.sk/image-handler/16440/64a6897b50083/site-icon/width_230/slido.jpg4.9 kB
CELKOM822.7 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 850.8 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 41

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bolo otestovaných iba 30 náhodne vybraných interných odkazov. Vaša stránka obsahuje 398 interných odkazov.

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(50 / 64)

78.1 %

Kto sme a čo vieme?

Sme jedna z popredných firiem na poli SEO v ČR.

V obore SEO pôsobíme už radu rokov a SEO je našou primárnou činnosťou. Vieme vylepšiť Vaše pozície vo vyhľadávačoch a tým zvýšiť relevantnú návštevnosť Vášho webu. Naša cenová politika je dostupná väčšine, napriek tomu zachovávame vysokú kvalitu našich služieb.

máme
12
rokov skúseností
pomohli sme
1328
klientom
práve teraz máme
211
webov pod palcom
náš tím napísal už
358467
PR článkov

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktný formulár

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://www.ef.umb.sk/

Načítané:
5. 10. 2023 11:47

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: OK

Výborne! Obidve adresy 'https://ef.umb.sk' a 'https://www.ef.umb.sk' boli presmerované na rovnakú URL adresu.

1 / 1

Dĺžka URL adresy: 22 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: -

Na Vašich stránkach je nahraný súbor robots.txt, ale nie je v ňom vyplnená adresa mapy stránok.

1 / 2

Sitemap: -

V súbore robots.txt nie je vyplnená adresa mapy stránok.

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
8 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: utf-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: sk

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: -

Vaša stránka nemá správne nastavený meta popis!

0 / 2

Nadpis H1:
<h1></h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
          <h2>Nastavenie súborov cookie
          <h2>Spravovať nastavenie súborov cookie
     <h1>
          <h2>Prechádzka na Vartovku pre všetkých prvákov na #EF…
          <h2>Zoznam kandidátov za člena Akademického senátu
          <h2>Voľby členov Akademického senátu EF UMB
          <h2>Sprístupňujeme kontá Microsoft 365 pre študentov
          <h2>Voľby dekana
          <h2>Vitajte na novej webovej stránke
          <h2>Želáme Vám úspešný štart do zimného semestra 2023/…
          <h2>Novinky a aktuality
               <h3>2. ročník projektu simulácií rokovaní Rady Európsk…
               <h3>Trendy v rezervovaniach ubytovania v hoteloch
               <h3>Deloitte College
               <h3>Zvýš svoju hodnotu na trhu práce
               <h3>Deň otvorených dverí na EF UMB♥ 2023
               <h3>Zmena hesla do študentského konta UMB
          <h2>Uchádzač
          <h2>Študent
          <h2>Absolvent
          <h2>Verejnosť
               <h3>Ponuka štúdia
               <h3>Úspešní absolventi
               <h3>Uplatnenie v praxi
               <h3>Naše úspechy
          <h2>Úspešní absolventi
          <h2>Študuj na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystri…
          <h2>Partneri fakulty
          <h2>Katedry
          <h2>Uchádzač
          <h2>Študent
          <h2>Fakulta
          <h2>Aktuálne
               <h3>Sledujte nás cez náš pravidelný newsletter

Nadpisy na Vašej stránke nie sú v správnom poradí!

0 / 1

Počet nadpisov: 34

Vaša stránka obsahuje viac než 20 nadpisov.

0 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 29

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 398
  • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 224
  • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 1

Vaša stránka obsahuje tag iframe, zvážte ich nahradenie.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránku pre zariadenia Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 2656 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 19392 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: '<![endif] ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
16 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje záhlavie.

1 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
6 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: website

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: https://www.ef.umb.sk

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: Štúdium na Ekonomickej fakulte UMB prebieha v akreditovaných študijných programoch 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia.

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre popis stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Nastavenie titulného obrázku: https://www.ef.umb.sk/cms/images/logoEf.png

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulný obrázok stránky.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
9 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 1924

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo slov. Na stránke je '1924' slov.

2 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
študijného | programu | študijný | listy | plánopis | dennáodporúčaný | programuinformačné | externáodporúčaný | manažment | ekonomika

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
študijného52x0x0x0x
programu40x0x0x0x
študijný33x0x0x0x
listy32x0x0x0x
plánopis32x0x0x0x
dennáodporúčaný20x0x0x0x
programuinformačné14x0x0x0x
externáodporúčaný12x0x0x0x
manažment12x0x0x0x
ekonomika11x0x0x0x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 28.1 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
/cms/lib/jquery.smartbanner/jquery.smartbanner.css2.0 kB
https://www.ef.umb.sk/favicons//apple-touch-icon.png24.6 kB
https://www.ef.umb.sk/favicons//favicon-32x32.png2.2 kB
https://www.ef.umb.sk/favicons//favicon-16x16.png0.8 kB
https://www.ef.umb.sk/favicons//site.webmanifest0.3 kB
https://www.ef.umb.sk/cms/css/font.css0.6 kB
https://www.ef.umb.sk/cms/css/style-v1.0.8.min.css35.4 kB
https://www.ef.umb.sk/cms/css/magnific-popup/magnific-popup.css2.6 kB
Linkované súbory skriptov
https://www.ef.umb.sk/cms/plugins/plugins.min.js104.7 kB
https://www.ef.umb.sk/cms/plugins/plugins_sk.min.js0.8 kB
https://www.ef.umb.sk/cms/js/min/CMSScript-v1.0.6.min.js3.8 kB
https://www.ef.umb.sk/cms/js/min/main-v1.0.6.min.js1.3 kB
Linkované súbory obrázkov
https://www.ef.umb.sk/cms/images/logo.png13.4 kB
https://www.ef.umb.sk/cms/images/AiS2.png2.6 kB
https://www.ef.umb.sk/cms/images/moodle.png2.6 kB
https://www.ef.umb.sk/cms/images/logoMenuSmall.png4.4 kB
https://www.ef.umb.sk/image-handler/16682/651d369a12c33/site-icon/width_400/cropx_16/cropy_9/2-rocnik-projektu-simulacii-rokovani-rady-europskej-unie-pre-studentov-vysokych-skol-consimium.jpg16.2 kB
https://www.ef.umb.sk/image-handler/16658/65140da38ba42/site-icon/width_400/cropx_16/cropy_9/trendy-v-rezervovaniach-ubytovania-v-hoteloch.jpg14.2 kB
https://www.ef.umb.sk/image-handler/16681/651d35cc4a7c0/site-icon/width_400/cropx_16/cropy_9/deloitte-college.jpg84.0 kB
https://www.ef.umb.sk/image-handler/16657/65140d28ae432/site-icon/width_400/cropx_16/cropy_9/zvys-svoju-hodnotu-na-trhu-prace.jpg18.9 kB
https://www.ef.umb.sk/image-handler/16443/64a6ace2e727d/site-icon/width_400/cropx_16/cropy_9/den-otvorenych-dveri-na-ef-umb-2023.jpg22.0 kB
https://www.ef.umb.sk/image-handler/16651/65056a6918083/site-icon/width_400/cropx_16/cropy_9/zmena-hesla-do-studentskeho-konta-umb.jpg23.5 kB
https://www.ef.umb.sk/image-handler/15123/638efb227db03/site-icon/width_380/cropx_38/cropy_23/ponuka-studia.jpg17.5 kB
https://www.ef.umb.sk/image-handler/15124/638efb4e2bfd9/site-icon/width_380/cropx_38/cropy_23/uspesni-absolventi.jpg16.6 kB
https://www.ef.umb.sk/image-handler/15125/638efb7d37fd1/site-icon/width_380/cropx_38/cropy_23/uplatnenie-v-praxi.jpg11.2 kB
https://www.ef.umb.sk/image-handler/15126/638efba1a8bd8/site-icon/width_380/cropx_38/cropy_23/nase-uspechy.jpg26.7 kB
https://www.ef.umb.sk/image-handler/15923/6475fdc970b30/site-icon/width_230/cropx_1/cropy_1/ing-roman-juras.jpg64.5 kB
https://www.ef.umb.sk/image-handler/15128/6475aa147466b/site-icon/width_230/cropx_1/cropy_1/martin-vlcko.jpg9.0 kB
https://www.ef.umb.sk/image-handler/15908/6475a968a4d57/site-icon/width_230/cropx_1/cropy_1/ing-eduard-matak.jpg8.4 kB
https://www.ef.umb.sk/image-handler/15918/64a5cca378df7/site-icon/width_230/cropx_1/cropy_1/ing-jaroslav-kubala-phd.jpg14.2 kB
https://www.ef.umb.sk/image-handler/15909/6475a91b2da6a/site-icon/width_230/cropx_1/cropy_1/ing-stanislav-panis.jpg8.1 kB
https://www.ef.umb.sk/image-handler/15910/6475aab2366dd/site-icon/width_230/cropx_1/cropy_1/ing-miriam-lapunikova-mba.jpg11.1 kB
https://www.ef.umb.sk/image-handler/15911/6475ab6669018/site-icon/width_230/cropx_1/cropy_1/ing-pavol-kuban.jpg79.8 kB
https://www.ef.umb.sk/image-handler/15929/645d0005d0273/site-icon/width_230/cropx_1/cropy_1/ing-emilia-mamajova-mba.jpg99.8 kB
https://www.ef.umb.sk/image-handler/15919/645cfec1508f8/site-icon/width_230/cropx_1/cropy_1/ing-tomas-salomon.jpg10.5 kB
https://www.ef.umb.sk/image-handler/15932/6475a8ad27924/site-icon/width_230/cropx_1/cropy_1/ing-robert-chovanculiak-phd.jpg9.2 kB
https://www.ef.umb.sk/image-handler/16234/645bcc783137c/site-icon/width_230/mesto-banska-bystrica.jpg6.7 kB
https://www.ef.umb.sk/image-handler/16398/6477a9971d25f/site-icon/width_230/banskobystricky-samospravny-kraj.jpg18.9 kB
https://www.ef.umb.sk/image-handler/16397/6477a8fddcba8/site-icon/width_230/mesto-poprad.jpg18.4 kB
https://www.ef.umb.sk/image-handler/16439/64a689a5bd499/site-icon/width_230/nadacia-oeconomici-neosolienses.jpg6.4 kB
https://www.ef.umb.sk/image-handler/16440/64a6897b50083/site-icon/width_230/slido.jpg4.9 kB
CELKOM822.7 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 850.8 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 41

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bolo otestovaných iba 30 náhodne vybraných interných odkazov. Vaša stránka obsahuje 398 interných odkazov.

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(50 / 64)

78.1 %