Výsledok SEO testu

Posledné otestované URL z domény ecologicgroup.eu:

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://ecologicgroup.eu/

Načítané:
1. 2. 2024 09:52

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: Chyba

Obidve adresy 'https://ecologicgroup.eu' a 'https://www.ecologicgroup.eu' sú dostupné. Jedná sa o duplicitný obsah, jednu z adries presmerujte na druhú.

0 / 1

Dĺžka URL adresy: 25 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: -

Na Vašich stránkach je nahraný súbor robots.txt, ale nie je v ňom vyplnená adresa mapy stránok.

1 / 2

Sitemap: -

V súbore robots.txt nie je vyplnená adresa mapy stránok.

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
7 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: utf-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Pozícia meta tagu se znakovou sadou: 71 - 140 B

Výborne! Nastavenie znakovej sady je na Vašej stránke umiestnené v prvých 1024 bytoch.

1 / 1

Jazyk: sk

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Obchodovanie, spracovanie a preprava materiálu | ECOlogic group

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: ECOlogicgroup sa zaoberá spracovaním a obchodovaním s odpadom. Našim hlavným zameraním je spracovanie a zhodnocovanie druhotných surovín.

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>ECOlogic group s.r.o.</h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
                              <h6>
                              <h6>
                              <h6>
                              <h6>
     <h1>ECOlogic group s.r.o.
          <h2>Obchodovanie, spracovanie a preprava materiálu
          <h2>Služby
                    <h4>Obchodovanie
                    <h4>Spracovanie
                    <h4>Služby pre firmy
                    <h4>Preprava
          <h2>Aktuálna ponuka materiálov
          <h2>PET
          <h2>PP
          <h2>HDPE
          <h2>HDPE
          <h2>HDPE
          <h2>PET
          <h2>PET
          <h2>Kontakt
               <h3>Prevádzka
               <h3>Sídlo
               <h3>Právne informácie
               <h3>Kontaktná osoba
               <h3>Zavolajte nám
          <h2>ECOlogic group s.r.o.

Nadpisy na Vašej stránke nie sú v správnom poradí!

0 / 1

Počet nadpisov: 26

Vaša stránka obsahuje viac než 20 nadpisov.

0 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 46

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 45
  • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 6
  • Počet externých nofollow odkazov: 1

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 1

Vaša stránka obsahuje tag iframe, zvážte ich nahradenie.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená zastaralým spôsobom
Ikona

Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky pre zariadenia Apple zastaralým spôsobom.

1 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 2214 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 4158 znakov.

Výborne! Viac než polovica všetkého textu na stránke je umiestnená v odstavcoch.

1 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'Footer Section Start ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
19 / 24

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje záhlavie.

1 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
6 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: sk_sk

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre jazyk.

1 / 1

Nastavenie typu obsahu: website

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: https://www.ecologicgroup.eu/https://www.ecologicgroup.eu/

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: Obchodovanie, spracovanie a preprava materiálu | ECOlogic group

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: ECOlogicgroup sa zaoberá spracovaním a obchodovaním s odpadom. Našim hlavným zameraním je spracovanie a zhodnocovanie druhotných surovín.

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre popis stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Nastavenie titulného obrázku: https://www.ecologicgroup.eu/assets/img/ecologic_seo.png

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulný obrázok stránky.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
10 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 582

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo slov. Na stránke je '582' slov.

2 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
viac | hdpe | slovensko | popis | kvalita | množstvo | vyťaženie | nákladka | lučenec | cena

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
viac12x0x0x0x
hdpe11x0x0x3x
slovensko10x0x0x0x
popis7x0x0x0x
kvalita7x0x0x0x
množstvo7x0x0x0x
vyťaženie7x0x0x0x
nákladka7x0x0x0x
lučenec7x0x0x0x
cena7x0x0x0x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 15.3 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
assets/img/favicon/favicon.ico15.4 kB
assets/img/favicon/apple-touch-icon.png51.6 kB
assets/img/favicon/favicon.ico15.4 kB
assets/img/favicon/favicon.ico15.4 kB
assets/img/favicon/apple-touch-icon.png51.6 kB
assets/img/favicon/favicon-16x16.png1.0 kB
assets/img/favicon/favicon-32x32.png3.1 kB
assets/img/favicon/android-chrome-192x192.png57.7 kB
assets/img/favicon/android-chrome-512x512.png265.3 kB
assets/img/favicon/apple-touch-icon.png51.6 kB
assets/vendor/aos/aos.css4.2 kB
assets/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css47.9 kB
assets/vendor/bootstrap-icons/bootstrap-icons.css16.8 kB
assets/vendor/boxicons/css/boxicons.min.css15.3 kB
assets/vendor/glightbox/css/glightbox.min.css3.4 kB
assets/vendor/swiper/swiper-bundle.min.css5.8 kB
assets/vendor/owl-carousel/owl.carousel.css1.1 kB
assets/css/style.css15.9 kB
Linkované súbory skriptov
assets/js/jquery.min.js38.9 kB
assets/vendor/purecounter/purecounter_vanilla.js2.8 kB
assets/vendor/aos/aos.js5.9 kB
assets/vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js31.6 kB
assets/vendor/glightbox/js/glightbox.min.js19.9 kB
assets/vendor/isotope-layout/isotope.pkgd.min.js12.8 kB
assets/vendor/swiper/swiper-bundle.min.js52.1 kB
assets/vendor/php-email-form/validate.js1.1 kB
assets/vendor/owl-carousel/owl.carousel.js14.4 kB
assets/js/dz.carousel.js1.4 kB
assets/js/custom.js5.8 kB
assets/js/main.js2.2 kB
Linkované súbory obrázkov
assets/img/LogoHeader.svg113.3 kB
assets/img/united-kingdom.png1.4 kB
assets/img/slovakia.png0.7 kB
assets/img/germany.png0.3 kB
assets/img/hungary.png0.3 kB
assets/img/ecologic_recycle.png44.3 kB
assets/img/flaticons/handshake.png4.0 kB
assets/img/flaticons/planet-earth.png5.9 kB
assets/img/flaticons/factory.png2.5 kB
assets/img/flaticons/truck.png3.6 kB
assets/img/materials_icons/0_ALL.png8.1 kB
assets/img/materials_icons/1_PET.png8.6 kB
assets/img/materials_icons/2_HDPE.png10.6 kB
assets/img/materials_icons/3_PVC.png9.8 kB
assets/img/materials_icons/4_LDPE.png12.1 kB
assets/img/materials_icons/5_PP.png8.7 kB
assets/img/materials_icons/6_PS.png9.0 kB
assets/img/materials_icons/7_OTHER.png10.2 kB
uploads/24_01_2024_ponuka_PET_31/WhatsApp Image 2024-01-22 at 16.24.01 (1).jpeg0.3 kB
uploads/24_01_2024_ponuka_PET_31/WhatsApp Image 2024-01-22 at 16.24.01 (2).jpeg0.3 kB
uploads/24_01_2024_ponuka_PET_31/WhatsApp Image 2024-01-22 at 16.24.01 (3).jpeg0.3 kB
assets/img/flaticons/calendar.png1.2 kB
uploads/23_01_2024_ponuka_PP_30/IMG_1523.jpg418.9 kB
uploads/23_01_2024_ponuka_PP_30/IMG_1526.jpg774.8 kB
uploads/23_01_2024_ponuka_PP_30/IMG_1528.jpg714.7 kB
assets/img/flaticons/calendar.png1.2 kB
uploads/23_01_2024_ponuka_HDPE_29/IMG_0946.jpg423.6 kB
uploads/23_01_2024_ponuka_HDPE_29/IMG_0947.jpg589.3 kB
uploads/23_01_2024_ponuka_HDPE_29/IMG_0948.jpg477.9 kB
assets/img/flaticons/calendar.png1.2 kB
uploads/23_01_2024_ponuka_HDPE_28/IMG_3695.jpg433.5 kB
uploads/23_01_2024_ponuka_HDPE_28/IMG_3696.jpg387.2 kB
uploads/23_01_2024_ponuka_HDPE_28/IMG_3697.jpg358.2 kB
assets/img/flaticons/calendar.png1.2 kB
uploads/23_01_2024_ponuka_HDPE_26/IMG_3717.jpg403.6 kB
uploads/23_01_2024_ponuka_HDPE_26/IMG_3718.jpg409.2 kB
uploads/23_01_2024_ponuka_HDPE_26/IMG_3719.jpg407.7 kB
assets/img/flaticons/calendar.png1.2 kB
uploads/23_01_2024_ponuka_PET_25/IMG_3726.jpg515.6 kB
uploads/23_01_2024_ponuka_PET_25/IMG_3727.jpg529.0 kB
uploads/23_01_2024_ponuka_PET_25/IMG_3728.jpg483.2 kB
assets/img/flaticons/calendar.png1.2 kB
uploads/23_01_2024_ponuka_PET_24/IMG_3741.jpg504.8 kB
uploads/23_01_2024_ponuka_PET_24/IMG_3742.jpg500.5 kB
uploads/23_01_2024_ponuka_PET_24/IMG_3743.jpg543.4 kB
assets/img/flaticons/calendar.png1.2 kB
CELKOM9 964.6 kB

Vaša stránka vrátane zdrojového kódu má veľkosť 9 979.8 kB. Zvážte zmenšenie prenášaných dát nutných k zobrazeniu stránky.

0 / 2

Počet požiadaviek: 76

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva GTM, zvážte jeho použitie.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bolo otestovaných iba 30 náhodne vybraných interných odkazov. Vaša stránka obsahuje 45 interných odkazov.

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(49 / 65)

75.4 %

Kto sme a čo vieme?

Sme jedna z popredných firiem na poli SEO v ČR.

V obore SEO pôsobíme už radu rokov a SEO je našou primárnou činnosťou. Vieme vylepšiť Vaše pozície vo vyhľadávačoch a tým zvýšiť relevantnú návštevnosť Vášho webu. Naša cenová politika je dostupná väčšine, napriek tomu zachovávame vysokú kvalitu našich služieb.

máme
13
rokov skúseností
pomohli sme
1328
klientom
práve teraz máme
211
webov pod palcom
náš tím napísal už
358467
PR článkov

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktný formulár

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://ecologicgroup.eu/

Načítané:
1. 2. 2024 09:52

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: Chyba

Obidve adresy 'https://ecologicgroup.eu' a 'https://www.ecologicgroup.eu' sú dostupné. Jedná sa o duplicitný obsah, jednu z adries presmerujte na druhú.

0 / 1

Dĺžka URL adresy: 25 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: -

Na Vašich stránkach je nahraný súbor robots.txt, ale nie je v ňom vyplnená adresa mapy stránok.

1 / 2

Sitemap: -

V súbore robots.txt nie je vyplnená adresa mapy stránok.

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
7 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: utf-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Pozícia meta tagu se znakovou sadou: 71 - 140 B

Výborne! Nastavenie znakovej sady je na Vašej stránke umiestnené v prvých 1024 bytoch.

1 / 1

Jazyk: sk

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Obchodovanie, spracovanie a preprava materiálu | ECOlogic group

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: ECOlogicgroup sa zaoberá spracovaním a obchodovaním s odpadom. Našim hlavným zameraním je spracovanie a zhodnocovanie druhotných surovín.

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>ECOlogic group s.r.o.</h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
                              <h6>
                              <h6>
                              <h6>
                              <h6>
     <h1>ECOlogic group s.r.o.
          <h2>Obchodovanie, spracovanie a preprava materiálu
          <h2>Služby
                    <h4>Obchodovanie
                    <h4>Spracovanie
                    <h4>Služby pre firmy
                    <h4>Preprava
          <h2>Aktuálna ponuka materiálov
          <h2>PET
          <h2>PP
          <h2>HDPE
          <h2>HDPE
          <h2>HDPE
          <h2>PET
          <h2>PET
          <h2>Kontakt
               <h3>Prevádzka
               <h3>Sídlo
               <h3>Právne informácie
               <h3>Kontaktná osoba
               <h3>Zavolajte nám
          <h2>ECOlogic group s.r.o.

Nadpisy na Vašej stránke nie sú v správnom poradí!

0 / 1

Počet nadpisov: 26

Vaša stránka obsahuje viac než 20 nadpisov.

0 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 46

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 45
  • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 6
  • Počet externých nofollow odkazov: 1

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 1

Vaša stránka obsahuje tag iframe, zvážte ich nahradenie.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená zastaralým spôsobom
Ikona

Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky pre zariadenia Apple zastaralým spôsobom.

1 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 2214 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 4158 znakov.

Výborne! Viac než polovica všetkého textu na stránke je umiestnená v odstavcoch.

1 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'Footer Section Start ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
19 / 24

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje záhlavie.

1 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
6 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: sk_sk

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre jazyk.

1 / 1

Nastavenie typu obsahu: website

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: https://www.ecologicgroup.eu/https://www.ecologicgroup.eu/

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: Obchodovanie, spracovanie a preprava materiálu | ECOlogic group

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: ECOlogicgroup sa zaoberá spracovaním a obchodovaním s odpadom. Našim hlavným zameraním je spracovanie a zhodnocovanie druhotných surovín.

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre popis stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Nastavenie titulného obrázku: https://www.ecologicgroup.eu/assets/img/ecologic_seo.png

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulný obrázok stránky.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
10 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 582

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo slov. Na stránke je '582' slov.

2 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
viac | hdpe | slovensko | popis | kvalita | množstvo | vyťaženie | nákladka | lučenec | cena

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
viac12x0x0x0x
hdpe11x0x0x3x
slovensko10x0x0x0x
popis7x0x0x0x
kvalita7x0x0x0x
množstvo7x0x0x0x
vyťaženie7x0x0x0x
nákladka7x0x0x0x
lučenec7x0x0x0x
cena7x0x0x0x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 15.3 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
assets/img/favicon/favicon.ico15.4 kB
assets/img/favicon/apple-touch-icon.png51.6 kB
assets/img/favicon/favicon.ico15.4 kB
assets/img/favicon/favicon.ico15.4 kB
assets/img/favicon/apple-touch-icon.png51.6 kB
assets/img/favicon/favicon-16x16.png1.0 kB
assets/img/favicon/favicon-32x32.png3.1 kB
assets/img/favicon/android-chrome-192x192.png57.7 kB
assets/img/favicon/android-chrome-512x512.png265.3 kB
assets/img/favicon/apple-touch-icon.png51.6 kB
assets/vendor/aos/aos.css4.2 kB
assets/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css47.9 kB
assets/vendor/bootstrap-icons/bootstrap-icons.css16.8 kB
assets/vendor/boxicons/css/boxicons.min.css15.3 kB
assets/vendor/glightbox/css/glightbox.min.css3.4 kB
assets/vendor/swiper/swiper-bundle.min.css5.8 kB
assets/vendor/owl-carousel/owl.carousel.css1.1 kB
assets/css/style.css15.9 kB
Linkované súbory skriptov
assets/js/jquery.min.js38.9 kB
assets/vendor/purecounter/purecounter_vanilla.js2.8 kB
assets/vendor/aos/aos.js5.9 kB
assets/vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js31.6 kB
assets/vendor/glightbox/js/glightbox.min.js19.9 kB
assets/vendor/isotope-layout/isotope.pkgd.min.js12.8 kB
assets/vendor/swiper/swiper-bundle.min.js52.1 kB
assets/vendor/php-email-form/validate.js1.1 kB
assets/vendor/owl-carousel/owl.carousel.js14.4 kB
assets/js/dz.carousel.js1.4 kB
assets/js/custom.js5.8 kB
assets/js/main.js2.2 kB
Linkované súbory obrázkov
assets/img/LogoHeader.svg113.3 kB
assets/img/united-kingdom.png1.4 kB
assets/img/slovakia.png0.7 kB
assets/img/germany.png0.3 kB
assets/img/hungary.png0.3 kB
assets/img/ecologic_recycle.png44.3 kB
assets/img/flaticons/handshake.png4.0 kB
assets/img/flaticons/planet-earth.png5.9 kB
assets/img/flaticons/factory.png2.5 kB
assets/img/flaticons/truck.png3.6 kB
assets/img/materials_icons/0_ALL.png8.1 kB
assets/img/materials_icons/1_PET.png8.6 kB
assets/img/materials_icons/2_HDPE.png10.6 kB
assets/img/materials_icons/3_PVC.png9.8 kB
assets/img/materials_icons/4_LDPE.png12.1 kB
assets/img/materials_icons/5_PP.png8.7 kB
assets/img/materials_icons/6_PS.png9.0 kB
assets/img/materials_icons/7_OTHER.png10.2 kB
uploads/24_01_2024_ponuka_PET_31/WhatsApp Image 2024-01-22 at 16.24.01 (1).jpeg0.3 kB
uploads/24_01_2024_ponuka_PET_31/WhatsApp Image 2024-01-22 at 16.24.01 (2).jpeg0.3 kB
uploads/24_01_2024_ponuka_PET_31/WhatsApp Image 2024-01-22 at 16.24.01 (3).jpeg0.3 kB
assets/img/flaticons/calendar.png1.2 kB
uploads/23_01_2024_ponuka_PP_30/IMG_1523.jpg418.9 kB
uploads/23_01_2024_ponuka_PP_30/IMG_1526.jpg774.8 kB
uploads/23_01_2024_ponuka_PP_30/IMG_1528.jpg714.7 kB
assets/img/flaticons/calendar.png1.2 kB
uploads/23_01_2024_ponuka_HDPE_29/IMG_0946.jpg423.6 kB
uploads/23_01_2024_ponuka_HDPE_29/IMG_0947.jpg589.3 kB
uploads/23_01_2024_ponuka_HDPE_29/IMG_0948.jpg477.9 kB
assets/img/flaticons/calendar.png1.2 kB
uploads/23_01_2024_ponuka_HDPE_28/IMG_3695.jpg433.5 kB
uploads/23_01_2024_ponuka_HDPE_28/IMG_3696.jpg387.2 kB
uploads/23_01_2024_ponuka_HDPE_28/IMG_3697.jpg358.2 kB
assets/img/flaticons/calendar.png1.2 kB
uploads/23_01_2024_ponuka_HDPE_26/IMG_3717.jpg403.6 kB
uploads/23_01_2024_ponuka_HDPE_26/IMG_3718.jpg409.2 kB
uploads/23_01_2024_ponuka_HDPE_26/IMG_3719.jpg407.7 kB
assets/img/flaticons/calendar.png1.2 kB
uploads/23_01_2024_ponuka_PET_25/IMG_3726.jpg515.6 kB
uploads/23_01_2024_ponuka_PET_25/IMG_3727.jpg529.0 kB
uploads/23_01_2024_ponuka_PET_25/IMG_3728.jpg483.2 kB
assets/img/flaticons/calendar.png1.2 kB
uploads/23_01_2024_ponuka_PET_24/IMG_3741.jpg504.8 kB
uploads/23_01_2024_ponuka_PET_24/IMG_3742.jpg500.5 kB
uploads/23_01_2024_ponuka_PET_24/IMG_3743.jpg543.4 kB
assets/img/flaticons/calendar.png1.2 kB
CELKOM9 964.6 kB

Vaša stránka vrátane zdrojového kódu má veľkosť 9 979.8 kB. Zvážte zmenšenie prenášaných dát nutných k zobrazeniu stránky.

0 / 2

Počet požiadaviek: 76

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva GTM, zvážte jeho použitie.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bolo otestovaných iba 30 náhodne vybraných interných odkazov. Vaša stránka obsahuje 45 interných odkazov.

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(49 / 65)

75.4 %