Výsledok SEO testu

Posledné otestované URL z domény dronreality.sk:

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://dronreality.sk/

Načítané:
2. 10. 2022 09:50

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: OK

Výborne! Obidve adresy 'https://dronreality.sk/' a 'https://www.dronreality.sk/' boli presmerované na rovnakú URL adresu.

1 / 1

Dĺžka URL adresy: 23 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://dronreality.sk/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: https://dronreality.sk/wp-sitemap.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
11 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: UTF-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: sk-SK

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: DronREALITY – Vizualizácie budúcnosti

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: -

Vaša stránka nemá správne nastavený meta popis!

0 / 2

Nadpis H1:
<h1>VIZUALIZÁCIE BUDÚCNOSTI</h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>VIZUALIZÁCIE BUDÚCNOSTI
          <h2>Najnovšie články:
                    <h4>DronREALITY je členom Microsoft for startups
                    <h4>Knauf Insulation – Posuň stavebníctvo do 21. storo…
          <h2>Vizualizácie 4.0
          <h2>Naši klienti napísali o nás:
                         <h5>Ing. arch. Ladislav Struhár
                         <h5>Ing. arch. Boris Bartánus
                         <h5>Ing. arch. Peter Oravec
                    <h4>KONTAKT
                         <h5>Sledujte nás aj na
                         <h5>Liptovský Mikuláš
          <h2>SLOVENSKO

Nadpisy na Vašej stránke nie sú v správnom poradí!

0 / 1

Počet nadpisov: 13

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 18

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: 2

Vaša stránka obsahuje obrázky, ktoré nemajú vyplnený popisok (atribút alt).

0 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 38
  • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 13
  • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 5

Vaša stránka obsahuje tag iframe, zvážte ich nahradenie.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránku pre zariadenia Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 1744 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 3067 znakov.

Výborne! Viac než polovica všetkého textu na stránke je umiestnená v odstavcoch.

1 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: '#page ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
17 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: NIE

Vaša stránka neobsahuje záhlavie. Zvážte pridanie tagu header.

0 / 1

Použitie päty strany: NIE

Vaša stránka neobsahuje pätu strany. Zvážte pridanie tagu footer.

0 / 1

Použitie navigácie: NIE

Vaša stránka neobsahuje navigáciu. Zvážte pridanie tagu nav.

0 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: NIE

Vaša stránka nemá rozdelený obsah do sekcií. Zvážte rozdelenie obsahu do tagov section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavenie URL: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre URL stránky!

0 / 2

Titulok stránky: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulok stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre popisu stránky!

0 / 2

Nastavenie titulného obrázku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulný obrázok stránky!

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
0 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 405

Vaša stránka neobsahuje moc textu. Na stránke je '405' slov, zvážte pridanie viac textu.

1 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
blog | služby | kontakt | dronreality | portfólio | workflow | domov | letecké | vďaka | model

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
blog6x0x0x0x
služby6x0x0x0x
kontakt6x0x0x1x
dronreality6x1x0x1x
portfólio5x0x0x0x
workflow5x0x0x0x
domov4x0x0x0x
letecké3x0x0x0x
vďaka3x0x0x0x
model3x0x0x0x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
2 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 34.8 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
https://dronreality.sk/feed/3.3 kB
https://dronreality.sk/comments/feed/0.5 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/ba-plus-before-after-image-slider-free/css/ba-plus.min.css?ver=1.0.32.1 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/wpvr/src/view.css?ver=5.9.40.3 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/colibri-page-builder-pro/extend-builder/assets/static/css/theme.css?ver=1.0.247-pro47.4 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/colibri-page-builder-pro/extend-builder/assets/static/fancybox/jquery.fancybox.min.css?ver=1.0.247-pro3.1 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/colibri-page-builder-pro/extend-builder/assets/static/swiper/css/swiper.css?ver=1.0.247-pro3.3 kB
https://dronreality.sk/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=5.9.411.2 kB
https://dronreality.sk/wp-includes/js/mediaelement/mediaelementplayer-legacy.min.css?ver=4.2.162.6 kB
https://dronreality.sk/wp-includes/js/mediaelement/wp-mediaelement.min.css?ver=5.9.41.2 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/build/wc-blocks-vendors-style.css?ver=6.9.01.3 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/build/wc-blocks-style.css?ver=6.9.022.1 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=5.5.61.0 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/counter-number-showcase/assets/css/font-awesome/css/font-awesome.min.css?ver=5.9.47.1 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/counter-number-showcase/assets/css/bootstrap-front.css?ver=5.9.41.9 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/counter-number-showcase/assets/css/counter-column.css?ver=5.9.40.3 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/portfolio-wp/css/crp-main-front.css?ver=5.9.41.1 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/portfolio-wp/css/crp-tc-buttons.css?ver=5.9.40.2 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/portfolio-wp/css/crp-tiled-layer.css?ver=5.9.40.2 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/portfolio-wp/css/fontawesome/font-awesome.css?ver=5.9.45.7 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/portfolio-wp/css/lightgallery/lightgallery.css?ver=5.9.45.4 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/portfolio-wp/css/crp-captions.css?ver=5.9.40.6 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/portfolio-wp/css/owl-carousel/assets/owl.carousel.css?ver=5.9.41.1 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/portfolio-wp/css/owl-carousel/layout.css?ver=5.9.41.1 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/service-box/assets/css/font-awesome/css/font-awesome.min.css?ver=5.9.47.1 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/service-box/assets/css/bootstrap-front.css?ver=5.9.41.9 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/service-box/assets/css/owl.carousel.min.css?ver=5.9.41.4 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/woocommerce/assets/css/woocommerce-layout.css?ver=6.3.12.6 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/woocommerce/assets/css/woocommerce-smallscreen.css?ver=6.3.11.2 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/woocommerce/assets/css/woocommerce.css?ver=6.3.18.9 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/wpvr/public/lib/pannellum/src/css/pannellum.css?ver=11.8 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/wpvr/public/lib/pannellum/src/css/video-js.css?ver=110.1 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/wpvr/public/css/owl.carousel.css?ver=7.3.51.4 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/wpvr/public/css/wpvr-public.css?ver=7.3.53.1 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/newsletter/style.css?ver=7.4.11.2 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/booking/assets/libs/bootstrap/css/bootstrap.css?ver=3.3.5.122.7 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/booking/assets/libs/bootstrap/css/bootstrap-theme.css?ver=3.3.5.13.0 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/booking/css/wpbc_time-selector.css?ver=9.00.5 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/booking/css/time_picker_skins/grey.css?ver=9.00.4 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/booking/css/client.css?ver=9.03.7 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/booking/css/calendar.css?ver=9.04.7 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/booking/css/skins/traditional-light.css?ver=9.02.3 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/booking/core/timeline/v2/css/timeline_v2.css?ver=9.03.6 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/booking/core/timeline/v2/css/timeline_skin_v2.css?ver=9.02.2 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/jetpack/css/jetpack.css?ver=10.717.0 kB
https://dronreality.sk/wp-json/1 194.2 kB
https://dronreality.sk/wp-json/wp/v2/pages/5987.0 kB
https://dronreality.sk/xmlrpc.php?rsd0.2 kB
https://dronreality.sk/wp-includes/wlwmanifest.xml0.5 kB
https://dronreality.sk/34.8 kB
https://dronreality.sk/34.8 kB
https://dronreality.sk/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fdronreality.sk%2F2.8 kB
https://dronreality.sk/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fdronreality.sk%2F&format=xml1.2 kB
https://dronreality.sk/wp-content/uploads/2022/05/favicon2022-32.png1.1 kB
https://dronreality.sk/wp-content/uploads/2022/05/favicon2022-32.png1.1 kB
https://dronreality.sk/wp-content/uploads/2022/05/favicon2022-32.png1.1 kB
Linkované súbory skriptov
https://dronreality.sk/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js?ver=3.6.030.9 kB
https://dronreality.sk/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=3.3.24.2 kB
https://dronreality.sk/wp-includes/js/imagesloaded.min.js?ver=4.1.41.8 kB
https://dronreality.sk/wp-includes/js/masonry.min.js?ver=4.2.27.4 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/colibri-page-builder-pro/extend-builder/assets/static/colibri.js?ver=1.0.247-pro3.4 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/colibri-page-builder-pro/extend-builder/assets/static/typed.js?ver=1.0.247-pro7.4 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/colibri-page-builder-pro/extend-builder/assets/static/fancybox/jquery.fancybox.min.js?ver=1.0.247-pro22.0 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/colibri-page-builder-pro/extend-builder/assets/static/js/theme.js?ver=1.0.247-pro82.7 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/colibri-page-builder-pro/extend-builder/assets/static/swiper/js/swiper.js?ver=1.0.247-pro46.2 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/portfolio-wp/js/crp-main-front.js?ver=5.9.40.0 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/portfolio-wp/js/crp-helper.js?ver=5.9.41.8 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/portfolio-wp/js/jquery/jquery.modernizr.js?ver=5.9.46.9 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/portfolio-wp/js/crp-tiled-layer.js?ver=5.9.43.0 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/portfolio-wp/js/jquery/jquery.lightgallery.js?ver=5.9.46.3 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/portfolio-wp/js/owl-carousel/owl.carousel.js?ver=5.9.419.8 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/service-box/assets/js/owl.carousel.min.js?ver=111.4 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/wpvr/public/lib/pannellum/src/js/pannellum.js?ver=124.3 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/wpvr/public/lib/pannellum/src/js/libpannellum.js?ver=114.0 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/wpvr/public/js/video.js?ver=1341.0 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/wpvr/public/lib/pannellum/src/js/videojs-pannellum-plugin.js?ver=10.6 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/wpvr/public/js/owl.carousel.js?ver=5.9.411.4 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/booking/js/wpbc_vars.js?ver=9.01.4 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/booking/assets/libs/bootstrap/js/bootstrap.js?ver=3.3.5.114.2 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/booking/js/datepick/jquery.datepick.wpbc.9.0.js?ver=9.023.6 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/booking/js/datepick/jquery.datepick-sk.js?ver=1.10.6 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/booking/js/client.js?ver=9.015.7 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/booking/js/wpbc_times.js?ver=9.011.6 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/booking/js/wpbc_time-selector.js?ver=9.01.1 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/booking/core/timeline/v2/_out/timeline_v2.js?ver=9.03.8 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/ba-plus-before-after-image-slider-free/js/ba-plus.min.js?ver=1.0.32.4 kB
https://dronreality.sk/wp-includes/js/dist/vendor/regenerator-runtime.min.js?ver=0.13.92.4 kB
https://dronreality.sk/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js?ver=3.15.07.0 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/index.js?ver=5.5.63.3 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/counter-number-showcase/assets/js/bootstrap.js?ver=5.9.426.1 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/counter-number-showcase/assets/js/counter_nscript.js?ver=5.9.40.1 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/counter-number-showcase/assets/js/waypoints.min.js?ver=5.9.42.6 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/counter-number-showcase/assets/js/jquery.counterup.min.js?ver=5.9.40.6 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/jquery-blockui/jquery.blockUI.min.js?ver=2.7.0-wc.6.3.13.5 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/add-to-cart.min.js?ver=6.3.11.1 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/js-cookie/js.cookie.min.js?ver=2.1.4-wc.6.3.11.0 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/woocommerce.min.js?ver=6.3.10.8 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/cart-fragments.min.js?ver=6.3.11.0 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/wpvr/public/js/wpvr-public.js?ver=7.3.51.2 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/mailchimp-for-woocommerce/public/js/mailchimp-woocommerce-public.min.js?ver=2.62.7 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/contact-form-7/modules/recaptcha/index.js?ver=5.5.60.5 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/wp-smushit/app/assets/js/smush-lazy-load.min.js?ver=3.9.53.7 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/recaptcha-for-all/js/recaptcha_for_all.js?ver=1.100.4 kB
Linkované súbory obrázkov
https://dronreality.sk/wp-content/uploads/2022/06/smallwhitelogo.png5.8 kB
https://dronreality.sk/wp-content/uploads/2022/06/smallwhitelogo.png5.8 kB
https://dronreality.sk/wp-content/uploads/2022/06/MS_Startups_FH_lockup_stack_1C_Blk.png43.6 kB
https://dronreality.sk/wp-content/uploads/2022/06/01_NOC-Challenge-post-vyzva.jpg74.1 kB
https://dronreality.sk/wp-content/uploads/2022/06/smallwhitelogo.png5.8 kB
CELKOM2 497.9 kB

Vaša stránka vrátane zdrojového kódu má veľkosť 2 532.8 kB. Zvážte zmenšenie prenášaných dát nutných k zobrazeniu stránky.

0 / 2

Počet požiadaviek: 108

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva GTM, zvážte jeho použitie.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bolo otestovaných iba 30 náhodne vybraných interných odkazov. Vaša stránka obsahuje 38 interných odkazov.

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(36 / 64)

56.3 %

Kto sme a čo vieme?

Sme jedna z popredných firiem na poli SEO v ČR.

V obore SEO pôsobíme už radu rokov a SEO je našou primárnou činnosťou. Vieme vylepšiť Vaše pozície vo vyhľadávačoch a tým zvýšiť relevantnú návštevnosť Vášho webu. Naša cenová politika je dostupná väčšine, napriek tomu zachovávame vysokú kvalitu našich služieb.

máme
13
rokov skúseností
pomohli sme
1328
klientom
práve teraz máme
211
webov pod palcom
náš tím napísal už
358467
PR článkov

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktný formulár

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://dronreality.sk/

Načítané:
2. 10. 2022 09:50

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: OK

Výborne! Obidve adresy 'https://dronreality.sk/' a 'https://www.dronreality.sk/' boli presmerované na rovnakú URL adresu.

1 / 1

Dĺžka URL adresy: 23 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://dronreality.sk/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: https://dronreality.sk/wp-sitemap.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
11 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: UTF-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: sk-SK

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: DronREALITY – Vizualizácie budúcnosti

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: -

Vaša stránka nemá správne nastavený meta popis!

0 / 2

Nadpis H1:
<h1>VIZUALIZÁCIE BUDÚCNOSTI</h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>VIZUALIZÁCIE BUDÚCNOSTI
          <h2>Najnovšie články:
                    <h4>DronREALITY je členom Microsoft for startups
                    <h4>Knauf Insulation – Posuň stavebníctvo do 21. storo…
          <h2>Vizualizácie 4.0
          <h2>Naši klienti napísali o nás:
                         <h5>Ing. arch. Ladislav Struhár
                         <h5>Ing. arch. Boris Bartánus
                         <h5>Ing. arch. Peter Oravec
                    <h4>KONTAKT
                         <h5>Sledujte nás aj na
                         <h5>Liptovský Mikuláš
          <h2>SLOVENSKO

Nadpisy na Vašej stránke nie sú v správnom poradí!

0 / 1

Počet nadpisov: 13

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 18

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: 2

Vaša stránka obsahuje obrázky, ktoré nemajú vyplnený popisok (atribút alt).

0 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 38
  • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 13
  • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 5

Vaša stránka obsahuje tag iframe, zvážte ich nahradenie.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránku pre zariadenia Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 1744 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 3067 znakov.

Výborne! Viac než polovica všetkého textu na stránke je umiestnená v odstavcoch.

1 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: '#page ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
17 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: NIE

Vaša stránka neobsahuje záhlavie. Zvážte pridanie tagu header.

0 / 1

Použitie päty strany: NIE

Vaša stránka neobsahuje pätu strany. Zvážte pridanie tagu footer.

0 / 1

Použitie navigácie: NIE

Vaša stránka neobsahuje navigáciu. Zvážte pridanie tagu nav.

0 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: NIE

Vaša stránka nemá rozdelený obsah do sekcií. Zvážte rozdelenie obsahu do tagov section.

0 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre typ obsahu stránky!

0 / 1

Nastavenie URL: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre URL stránky!

0 / 2

Titulok stránky: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulok stránky!

0 / 2

Popis stránky: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre popisu stránky!

0 / 2

Nastavenie titulného obrázku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre titulný obrázok stránky!

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
0 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 405

Vaša stránka neobsahuje moc textu. Na stránke je '405' slov, zvážte pridanie viac textu.

1 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
blog | služby | kontakt | dronreality | portfólio | workflow | domov | letecké | vďaka | model

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
blog6x0x0x0x
služby6x0x0x0x
kontakt6x0x0x1x
dronreality6x1x0x1x
portfólio5x0x0x0x
workflow5x0x0x0x
domov4x0x0x0x
letecké3x0x0x0x
vďaka3x0x0x0x
model3x0x0x0x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
2 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 34.8 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
https://dronreality.sk/feed/3.3 kB
https://dronreality.sk/comments/feed/0.5 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/ba-plus-before-after-image-slider-free/css/ba-plus.min.css?ver=1.0.32.1 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/wpvr/src/view.css?ver=5.9.40.3 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/colibri-page-builder-pro/extend-builder/assets/static/css/theme.css?ver=1.0.247-pro47.4 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/colibri-page-builder-pro/extend-builder/assets/static/fancybox/jquery.fancybox.min.css?ver=1.0.247-pro3.1 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/colibri-page-builder-pro/extend-builder/assets/static/swiper/css/swiper.css?ver=1.0.247-pro3.3 kB
https://dronreality.sk/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=5.9.411.2 kB
https://dronreality.sk/wp-includes/js/mediaelement/mediaelementplayer-legacy.min.css?ver=4.2.162.6 kB
https://dronreality.sk/wp-includes/js/mediaelement/wp-mediaelement.min.css?ver=5.9.41.2 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/build/wc-blocks-vendors-style.css?ver=6.9.01.3 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/woocommerce/packages/woocommerce-blocks/build/wc-blocks-style.css?ver=6.9.022.1 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=5.5.61.0 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/counter-number-showcase/assets/css/font-awesome/css/font-awesome.min.css?ver=5.9.47.1 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/counter-number-showcase/assets/css/bootstrap-front.css?ver=5.9.41.9 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/counter-number-showcase/assets/css/counter-column.css?ver=5.9.40.3 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/portfolio-wp/css/crp-main-front.css?ver=5.9.41.1 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/portfolio-wp/css/crp-tc-buttons.css?ver=5.9.40.2 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/portfolio-wp/css/crp-tiled-layer.css?ver=5.9.40.2 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/portfolio-wp/css/fontawesome/font-awesome.css?ver=5.9.45.7 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/portfolio-wp/css/lightgallery/lightgallery.css?ver=5.9.45.4 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/portfolio-wp/css/crp-captions.css?ver=5.9.40.6 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/portfolio-wp/css/owl-carousel/assets/owl.carousel.css?ver=5.9.41.1 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/portfolio-wp/css/owl-carousel/layout.css?ver=5.9.41.1 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/service-box/assets/css/font-awesome/css/font-awesome.min.css?ver=5.9.47.1 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/service-box/assets/css/bootstrap-front.css?ver=5.9.41.9 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/service-box/assets/css/owl.carousel.min.css?ver=5.9.41.4 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/woocommerce/assets/css/woocommerce-layout.css?ver=6.3.12.6 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/woocommerce/assets/css/woocommerce-smallscreen.css?ver=6.3.11.2 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/woocommerce/assets/css/woocommerce.css?ver=6.3.18.9 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/wpvr/public/lib/pannellum/src/css/pannellum.css?ver=11.8 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/wpvr/public/lib/pannellum/src/css/video-js.css?ver=110.1 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/wpvr/public/css/owl.carousel.css?ver=7.3.51.4 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/wpvr/public/css/wpvr-public.css?ver=7.3.53.1 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/newsletter/style.css?ver=7.4.11.2 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/booking/assets/libs/bootstrap/css/bootstrap.css?ver=3.3.5.122.7 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/booking/assets/libs/bootstrap/css/bootstrap-theme.css?ver=3.3.5.13.0 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/booking/css/wpbc_time-selector.css?ver=9.00.5 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/booking/css/time_picker_skins/grey.css?ver=9.00.4 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/booking/css/client.css?ver=9.03.7 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/booking/css/calendar.css?ver=9.04.7 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/booking/css/skins/traditional-light.css?ver=9.02.3 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/booking/core/timeline/v2/css/timeline_v2.css?ver=9.03.6 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/booking/core/timeline/v2/css/timeline_skin_v2.css?ver=9.02.2 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/jetpack/css/jetpack.css?ver=10.717.0 kB
https://dronreality.sk/wp-json/1 194.2 kB
https://dronreality.sk/wp-json/wp/v2/pages/5987.0 kB
https://dronreality.sk/xmlrpc.php?rsd0.2 kB
https://dronreality.sk/wp-includes/wlwmanifest.xml0.5 kB
https://dronreality.sk/34.8 kB
https://dronreality.sk/34.8 kB
https://dronreality.sk/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fdronreality.sk%2F2.8 kB
https://dronreality.sk/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fdronreality.sk%2F&format=xml1.2 kB
https://dronreality.sk/wp-content/uploads/2022/05/favicon2022-32.png1.1 kB
https://dronreality.sk/wp-content/uploads/2022/05/favicon2022-32.png1.1 kB
https://dronreality.sk/wp-content/uploads/2022/05/favicon2022-32.png1.1 kB
Linkované súbory skriptov
https://dronreality.sk/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js?ver=3.6.030.9 kB
https://dronreality.sk/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=3.3.24.2 kB
https://dronreality.sk/wp-includes/js/imagesloaded.min.js?ver=4.1.41.8 kB
https://dronreality.sk/wp-includes/js/masonry.min.js?ver=4.2.27.4 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/colibri-page-builder-pro/extend-builder/assets/static/colibri.js?ver=1.0.247-pro3.4 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/colibri-page-builder-pro/extend-builder/assets/static/typed.js?ver=1.0.247-pro7.4 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/colibri-page-builder-pro/extend-builder/assets/static/fancybox/jquery.fancybox.min.js?ver=1.0.247-pro22.0 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/colibri-page-builder-pro/extend-builder/assets/static/js/theme.js?ver=1.0.247-pro82.7 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/colibri-page-builder-pro/extend-builder/assets/static/swiper/js/swiper.js?ver=1.0.247-pro46.2 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/portfolio-wp/js/crp-main-front.js?ver=5.9.40.0 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/portfolio-wp/js/crp-helper.js?ver=5.9.41.8 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/portfolio-wp/js/jquery/jquery.modernizr.js?ver=5.9.46.9 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/portfolio-wp/js/crp-tiled-layer.js?ver=5.9.43.0 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/portfolio-wp/js/jquery/jquery.lightgallery.js?ver=5.9.46.3 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/portfolio-wp/js/owl-carousel/owl.carousel.js?ver=5.9.419.8 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/service-box/assets/js/owl.carousel.min.js?ver=111.4 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/wpvr/public/lib/pannellum/src/js/pannellum.js?ver=124.3 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/wpvr/public/lib/pannellum/src/js/libpannellum.js?ver=114.0 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/wpvr/public/js/video.js?ver=1341.0 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/wpvr/public/lib/pannellum/src/js/videojs-pannellum-plugin.js?ver=10.6 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/wpvr/public/js/owl.carousel.js?ver=5.9.411.4 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/booking/js/wpbc_vars.js?ver=9.01.4 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/booking/assets/libs/bootstrap/js/bootstrap.js?ver=3.3.5.114.2 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/booking/js/datepick/jquery.datepick.wpbc.9.0.js?ver=9.023.6 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/booking/js/datepick/jquery.datepick-sk.js?ver=1.10.6 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/booking/js/client.js?ver=9.015.7 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/booking/js/wpbc_times.js?ver=9.011.6 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/booking/js/wpbc_time-selector.js?ver=9.01.1 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/booking/core/timeline/v2/_out/timeline_v2.js?ver=9.03.8 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/ba-plus-before-after-image-slider-free/js/ba-plus.min.js?ver=1.0.32.4 kB
https://dronreality.sk/wp-includes/js/dist/vendor/regenerator-runtime.min.js?ver=0.13.92.4 kB
https://dronreality.sk/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js?ver=3.15.07.0 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/index.js?ver=5.5.63.3 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/counter-number-showcase/assets/js/bootstrap.js?ver=5.9.426.1 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/counter-number-showcase/assets/js/counter_nscript.js?ver=5.9.40.1 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/counter-number-showcase/assets/js/waypoints.min.js?ver=5.9.42.6 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/counter-number-showcase/assets/js/jquery.counterup.min.js?ver=5.9.40.6 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/jquery-blockui/jquery.blockUI.min.js?ver=2.7.0-wc.6.3.13.5 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/add-to-cart.min.js?ver=6.3.11.1 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/js-cookie/js.cookie.min.js?ver=2.1.4-wc.6.3.11.0 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/woocommerce.min.js?ver=6.3.10.8 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/woocommerce/assets/js/frontend/cart-fragments.min.js?ver=6.3.11.0 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/wpvr/public/js/wpvr-public.js?ver=7.3.51.2 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/mailchimp-for-woocommerce/public/js/mailchimp-woocommerce-public.min.js?ver=2.62.7 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/contact-form-7/modules/recaptcha/index.js?ver=5.5.60.5 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/wp-smushit/app/assets/js/smush-lazy-load.min.js?ver=3.9.53.7 kB
https://dronreality.sk/wp-content/plugins/recaptcha-for-all/js/recaptcha_for_all.js?ver=1.100.4 kB
Linkované súbory obrázkov
https://dronreality.sk/wp-content/uploads/2022/06/smallwhitelogo.png5.8 kB
https://dronreality.sk/wp-content/uploads/2022/06/smallwhitelogo.png5.8 kB
https://dronreality.sk/wp-content/uploads/2022/06/MS_Startups_FH_lockup_stack_1C_Blk.png43.6 kB
https://dronreality.sk/wp-content/uploads/2022/06/01_NOC-Challenge-post-vyzva.jpg74.1 kB
https://dronreality.sk/wp-content/uploads/2022/06/smallwhitelogo.png5.8 kB
CELKOM2 497.9 kB

Vaša stránka vrátane zdrojového kódu má veľkosť 2 532.8 kB. Zvážte zmenšenie prenášaných dát nutných k zobrazeniu stránky.

0 / 2

Počet požiadaviek: 108

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva GTM, zvážte jeho použitie.

0 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bolo otestovaných iba 30 náhodne vybraných interných odkazov. Vaša stránka obsahuje 38 interných odkazov.

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(36 / 64)

56.3 %