Výsledok SEO testu

Posledné otestované URL z domény dome.sk:

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://dome.sk/realizacie/navrh-interieru-bytu-ba-slnecnice

Načítané:
11. 10. 2023 15:41

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: Chyba

Obidve adresy 'https://dome.sk/realizacie/navrh-interieru-bytu-ba-slnecnice' a 'https://www.dome.sk/realizacie/navrh-interieru-bytu-ba-slnecnice' sú dostupné. Jedná sa o duplicitný obsah, jednu z adries presmerujte na druhú.

0 / 1

Dĺžka URL adresy: 60 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://dome.sk/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: https://dome.sk/sitemap.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
10 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: UTF-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: sk

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Návrh interiéru bytu | dome

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis:

Meta popis má menej než 50 znakov. Vaša stránka má nastavený meta popis, ale ten je príliš krátky.

1 / 2

Nadpis H1:
<h1>Návrh interiéru bytu</h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>Návrh interiéru bytu

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov a sú použité v správnom poradí.

1 / 1

Počet nadpisov: 1

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 24

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
 • Počet interných follow odkazov: 12
 • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
 • Počet externých follow odkazov: 7
 • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 1

Vaša stránka obsahuje tag iframe, zvážte ich nahradenie.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená zastaralým spôsobom
Ikona

Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky pre zariadenia Apple zastaralým spôsobom.

1 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 409 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 596 znakov.

Výborne! Viac než polovica všetkého textu na stránke je umiestnená v odstavcoch.

1 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'Load Facebook SDK for JavaScript ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
19 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: NIE

Vaša stránka neobsahuje záhlavie. Zvážte pridanie tagu header.

0 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: sk_SK

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre jazyk.

1 / 1

Nastavenie typu obsahu: website

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: https://dome.sk/realizacie/navrh-interieru-bytu-ba-slnecnice

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: Návrh interiéru bytu

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky:

Vaša stránka má nastavený tag pre popis stránky, ale jeho hodnota je menšia než 50 znakov. Zvážte jeho rozšírenie.

1 / 2

Nastavenie titulného obrázku: https://dome.sk/img/meta_picture.png

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulný obrázok stránky.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
9 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 89

Vaša stránka obsahuje príliš málo textu. Na stránke je iba '89' slov.

0 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
realizácie | kontakt | úvod | pracujeme | zrkadiel | spanie | ktorá | ľahko | rozložiť | zložiť

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
realizácie3x0x0x0x
kontakt2x0x0x0x
úvod2x0x0x0x
pracujeme2x0x0x0x
zrkadiel1x0x0x0x
spanie1x0x0x0x
ktorá1x0x0x0x
ľahko1x0x0x0x
rozložiť1x0x0x0x
zložiť1x0x0x0x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
1 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 3.9 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
/img/favicon/apple-touch-icon-57x57.png1.9 kB
/img/favicon/apple-touch-icon-114x114.png5.1 kB
/img/favicon/apple-touch-icon-72x72.png2.3 kB
/img/favicon/apple-touch-icon-144x144.png4.2 kB
/img/favicon/apple-touch-icon-60x60.png2.0 kB
/img/favicon/apple-touch-icon-120x120.png4.5 kB
/img/favicon/apple-touch-icon-76x76.png2.8 kB
/img/favicon/apple-touch-icon-152x152.png6.4 kB
/img/favicon/favicon-196x196.png10.5 kB
/img/favicon/favicon-96x96.png2.4 kB
/img/favicon/favicon-32x32.png0.9 kB
/img/favicon/favicon-16x16.png0.5 kB
/img/favicon/favicon-128.png2.4 kB
https://dome.sk/4.8 kB
https://dome.sk/realizacie/navrh-interieru-bytu-ba-slnecnice3.9 kB
/build/css/all-da394042e4.css8.0 kB
/revolution/css/settings.css7.3 kB
/revolution/css/layers.css11.0 kB
/revolution/css/navigation.css8.3 kB
/css/own_styles.css2.3 kB
Linkované súbory skriptov
/js/fb-sdk.js2.0 kB
/build/js/all-7fbdcc5d91.js186.1 kB
/js/own_script.js1.8 kB
Linkované súbory obrázkov
https://dome.sk/uploads/others/_fullWidth/logo-dome3.png140.1 kB
/img/icon-fb.svg1.2 kB
/img/icon-ig.svg1.1 kB
/img/icon-in.svg0.9 kB
https://dome.sk/uploads/projects/byt-slnecnice/_fullWidth/02_231005_165923.jpg307.2 kB
https://dome.sk/uploads/projects/byt-slnecnice/_fullWidth/03_231005_170206.jpg284.0 kB
https://dome.sk/uploads/projects/byt-slnecnice/_fullWidth/04.jpg593.2 kB
https://dome.sk/uploads/projects/byt-slnecnice/_fullWidth/05.jpg331.3 kB
https://dome.sk/uploads/projects/byt-slnecnice/_mediumCropped/06.jpg92.1 kB
https://dome.sk/uploads/projects/byt-slnecnice/_fullWidth/07.jpg276.0 kB
https://dome.sk/uploads/projects/byt-slnecnice/_fullWidth/08.jpg381.6 kB
https://dome.sk/uploads/projects/byt-slnecnice/_fullWidth/09.jpg319.1 kB
https://dome.sk/uploads/projects/byt-slnecnice/_fullWidth/10.jpg341.8 kB
https://dome.sk/uploads/projects/byt-slnecnice/_fullWidth/11.jpg184.6 kB
https://dome.sk/uploads/projects/byt-slnecnice/_fullWidth/12.jpg436.4 kB
https://dome.sk/uploads/projects/byt-slnecnice/_fullWidth/13.jpg215.2 kB
https://dome.sk/uploads/projects/byt-slnecnice/_fullWidth/14.jpg208.9 kB
https://dome.sk/uploads/projects/byt-slnecnice/_fullWidth/15.jpg347.1 kB
https://dome.sk/uploads/projects/byt-slnecnice/_fullWidth/16.jpg281.7 kB
https://dome.sk/uploads/projects/byt-slnecnice/_fullWidth/17.jpg367.1 kB
https://dome.sk/uploads/others/_fullWidth/logo-dome3.png140.1 kB
/img/icon-fb.svg1.2 kB
/img/icon-ig.svg1.1 kB
/img/icon-in.svg0.9 kB
CELKOM5 535.6 kB

Vaša stránka vrátane zdrojového kódu má veľkosť 5 539.4 kB. Zvážte zmenšenie prenášaných dát nutných k zobrazeniu stránky.

0 / 2

Počet požiadaviek: 47

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(50 / 64)

78.1 %

Kto sme a čo vieme?

Sme jedna z popredných firiem na poli SEO v ČR.

V obore SEO pôsobíme už radu rokov a SEO je našou primárnou činnosťou. Vieme vylepšiť Vaše pozície vo vyhľadávačoch a tým zvýšiť relevantnú návštevnosť Vášho webu. Naša cenová politika je dostupná väčšine, napriek tomu zachovávame vysokú kvalitu našich služieb.

máme
13
rokov skúseností
pomohli sme
1328
klientom
práve teraz máme
211
webov pod palcom
náš tím napísal už
358467
PR článkov

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktný formulár

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://dome.sk/realizacie/navrh-interieru-bytu-ba-slnecnice

Načítané:
11. 10. 2023 15:41

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: Chyba

Obidve adresy 'https://dome.sk/realizacie/navrh-interieru-bytu-ba-slnecnice' a 'https://www.dome.sk/realizacie/navrh-interieru-bytu-ba-slnecnice' sú dostupné. Jedná sa o duplicitný obsah, jednu z adries presmerujte na druhú.

0 / 1

Dĺžka URL adresy: 60 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://dome.sk/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: https://dome.sk/sitemap.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
10 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: UTF-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: sk

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Návrh interiéru bytu | dome

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis:

Meta popis má menej než 50 znakov. Vaša stránka má nastavený meta popis, ale ten je príliš krátky.

1 / 2

Nadpis H1:
<h1>Návrh interiéru bytu</h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>Návrh interiéru bytu

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov a sú použité v správnom poradí.

1 / 1

Počet nadpisov: 1

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 24

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
 • Počet interných follow odkazov: 12
 • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
 • Počet externých follow odkazov: 7
 • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 1

Vaša stránka obsahuje tag iframe, zvážte ich nahradenie.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená zastaralým spôsobom
Ikona

Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky pre zariadenia Apple zastaralým spôsobom.

1 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 409 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 596 znakov.

Výborne! Viac než polovica všetkého textu na stránke je umiestnená v odstavcoch.

1 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'Load Facebook SDK for JavaScript ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
19 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: NIE

Vaša stránka neobsahuje záhlavie. Zvážte pridanie tagu header.

0 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: sk_SK

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre jazyk.

1 / 1

Nastavenie typu obsahu: website

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: https://dome.sk/realizacie/navrh-interieru-bytu-ba-slnecnice

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: Návrh interiéru bytu

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky:

Vaša stránka má nastavený tag pre popis stránky, ale jeho hodnota je menšia než 50 znakov. Zvážte jeho rozšírenie.

1 / 2

Nastavenie titulného obrázku: https://dome.sk/img/meta_picture.png

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulný obrázok stránky.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
9 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 89

Vaša stránka obsahuje príliš málo textu. Na stránke je iba '89' slov.

0 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
realizácie | kontakt | úvod | pracujeme | zrkadiel | spanie | ktorá | ľahko | rozložiť | zložiť

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
realizácie3x0x0x0x
kontakt2x0x0x0x
úvod2x0x0x0x
pracujeme2x0x0x0x
zrkadiel1x0x0x0x
spanie1x0x0x0x
ktorá1x0x0x0x
ľahko1x0x0x0x
rozložiť1x0x0x0x
zložiť1x0x0x0x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
1 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 3.9 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
/img/favicon/apple-touch-icon-57x57.png1.9 kB
/img/favicon/apple-touch-icon-114x114.png5.1 kB
/img/favicon/apple-touch-icon-72x72.png2.3 kB
/img/favicon/apple-touch-icon-144x144.png4.2 kB
/img/favicon/apple-touch-icon-60x60.png2.0 kB
/img/favicon/apple-touch-icon-120x120.png4.5 kB
/img/favicon/apple-touch-icon-76x76.png2.8 kB
/img/favicon/apple-touch-icon-152x152.png6.4 kB
/img/favicon/favicon-196x196.png10.5 kB
/img/favicon/favicon-96x96.png2.4 kB
/img/favicon/favicon-32x32.png0.9 kB
/img/favicon/favicon-16x16.png0.5 kB
/img/favicon/favicon-128.png2.4 kB
https://dome.sk/4.8 kB
https://dome.sk/realizacie/navrh-interieru-bytu-ba-slnecnice3.9 kB
/build/css/all-da394042e4.css8.0 kB
/revolution/css/settings.css7.3 kB
/revolution/css/layers.css11.0 kB
/revolution/css/navigation.css8.3 kB
/css/own_styles.css2.3 kB
Linkované súbory skriptov
/js/fb-sdk.js2.0 kB
/build/js/all-7fbdcc5d91.js186.1 kB
/js/own_script.js1.8 kB
Linkované súbory obrázkov
https://dome.sk/uploads/others/_fullWidth/logo-dome3.png140.1 kB
/img/icon-fb.svg1.2 kB
/img/icon-ig.svg1.1 kB
/img/icon-in.svg0.9 kB
https://dome.sk/uploads/projects/byt-slnecnice/_fullWidth/02_231005_165923.jpg307.2 kB
https://dome.sk/uploads/projects/byt-slnecnice/_fullWidth/03_231005_170206.jpg284.0 kB
https://dome.sk/uploads/projects/byt-slnecnice/_fullWidth/04.jpg593.2 kB
https://dome.sk/uploads/projects/byt-slnecnice/_fullWidth/05.jpg331.3 kB
https://dome.sk/uploads/projects/byt-slnecnice/_mediumCropped/06.jpg92.1 kB
https://dome.sk/uploads/projects/byt-slnecnice/_fullWidth/07.jpg276.0 kB
https://dome.sk/uploads/projects/byt-slnecnice/_fullWidth/08.jpg381.6 kB
https://dome.sk/uploads/projects/byt-slnecnice/_fullWidth/09.jpg319.1 kB
https://dome.sk/uploads/projects/byt-slnecnice/_fullWidth/10.jpg341.8 kB
https://dome.sk/uploads/projects/byt-slnecnice/_fullWidth/11.jpg184.6 kB
https://dome.sk/uploads/projects/byt-slnecnice/_fullWidth/12.jpg436.4 kB
https://dome.sk/uploads/projects/byt-slnecnice/_fullWidth/13.jpg215.2 kB
https://dome.sk/uploads/projects/byt-slnecnice/_fullWidth/14.jpg208.9 kB
https://dome.sk/uploads/projects/byt-slnecnice/_fullWidth/15.jpg347.1 kB
https://dome.sk/uploads/projects/byt-slnecnice/_fullWidth/16.jpg281.7 kB
https://dome.sk/uploads/projects/byt-slnecnice/_fullWidth/17.jpg367.1 kB
https://dome.sk/uploads/others/_fullWidth/logo-dome3.png140.1 kB
/img/icon-fb.svg1.2 kB
/img/icon-ig.svg1.1 kB
/img/icon-in.svg0.9 kB
CELKOM5 535.6 kB

Vaša stránka vrátane zdrojového kódu má veľkosť 5 539.4 kB. Zvážte zmenšenie prenášaných dát nutných k zobrazeniu stránky.

0 / 2

Počet požiadaviek: 47

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(50 / 64)

78.1 %

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://dome.sk/

Načítané:
11. 10. 2023 15:37

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: Chyba

Obidve adresy 'https://dome.sk' a 'https://www.dome.sk' sú dostupné. Jedná sa o duplicitný obsah, jednu z adries presmerujte na druhú.

0 / 1

Dĺžka URL adresy: 16 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://dome.sk/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: https://dome.sk/sitemap.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
10 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: UTF-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: sk

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Úvod | dome

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: V našom interiérovom štúdiu sa zameriavame na jedinečný a funkčný dizajn priestoru. Je pre nás prioritou vytvoriť miesta, ktoré nesú v sebe silnú identitu a odrážajú osobnosť a potreby našich klientov.

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1: -

Vaša stránke neobsahuje nadpis úrovne H1!

0 / 2

Poradie nadpisov:
          <h2>O nás
          <h2>Pozrite si naše práce
               <h3>Ozvite sa
          <h2>Kontakt

Nadpisy na Vašej stránke nie sú v správnom poradí!

0 / 1

Počet nadpisov: 4

Výborne! Vaša stránka obsahuje primeraná množstvo nadpisov.

1 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 15

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
 • Počet interných follow odkazov: 17
 • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
 • Počet externých follow odkazov: 7
 • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 1

Vaša stránka obsahuje tag iframe, zvážte ich nahradenie.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená zastaralým spôsobom
Ikona

Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky pre zariadenia Apple zastaralým spôsobom.

1 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 246 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 956 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'END SLIDES LIST ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
16 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: NIE

Vaša stránka neobsahuje záhlavie. Zvážte pridanie tagu header.

0 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: sk_SK

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre jazyk.

1 / 1

Nastavenie typu obsahu: website

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: https://dome.sk/

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: Úvod

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: V našom interiérovom štúdiu sa zameriavame na jedinečný a funkčný dizajn priestoru. Je pre nás prioritou vytvoriť miesta, ktoré nesú v sebe silnú identitu a odrážajú osobnosť a potreby našich klientov.

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre popis stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Nastavenie titulného obrázku: https://dome.sk/img/meta_picture.png

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulný obrázok stránky.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
10 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 145

Vaša stránka obsahuje príliš málo textu. Na stránke je iba '145' slov.

0 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
projekt | prejsť | realizácia | banská | bystrica | realizácie | kontakt | návrh | domu | dizajn

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
projekt7x0x0x0x
prejsť6x0x0x0x
realizácia6x0x0x0x
banská6x0x0x0x
bystrica6x0x0x0x
realizácie4x0x0x0x
kontakt4x0x0x1x
návrh4x0x0x0x
domu3x0x0x0x
dizajn2x0x1x0x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
1 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 4.8 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
/img/favicon/apple-touch-icon-57x57.png1.9 kB
/img/favicon/apple-touch-icon-114x114.png5.1 kB
/img/favicon/apple-touch-icon-72x72.png2.3 kB
/img/favicon/apple-touch-icon-144x144.png4.2 kB
/img/favicon/apple-touch-icon-60x60.png2.0 kB
/img/favicon/apple-touch-icon-120x120.png4.5 kB
/img/favicon/apple-touch-icon-76x76.png2.8 kB
/img/favicon/apple-touch-icon-152x152.png6.4 kB
/img/favicon/favicon-196x196.png10.5 kB
/img/favicon/favicon-96x96.png2.4 kB
/img/favicon/favicon-32x32.png0.9 kB
/img/favicon/favicon-16x16.png0.5 kB
/img/favicon/favicon-128.png2.4 kB
https://dome.sk/4.8 kB
https://dome.sk/4.8 kB
/build/css/all-da394042e4.css8.0 kB
/revolution/css/settings.css7.3 kB
/revolution/css/layers.css11.0 kB
/revolution/css/navigation.css8.3 kB
/css/own_styles.css2.3 kB
Linkované súbory skriptov
/js/fb-sdk.js2.0 kB
/build/js/all-7fbdcc5d91.js186.1 kB
/js/own_script.js1.8 kB
Linkované súbory obrázkov
https://dome.sk/uploads/others/_fullWidth/logo-dome3.png140.1 kB
/img/icon-fb.svg1.2 kB
/img/icon-ig.svg1.1 kB
/img/icon-in.svg0.9 kB
https://dome.sk/uploads/others/uvodny-banner/35-2.jpg388.2 kB
https://dome.sk/uploads/others/uvodny-banner/01.jpg1 656.4 kB
https://dome.sk/uploads/others/uvodny-banner/02.jpg1 332.8 kB
https://dome.sk/uploads/others/uvodny-banner/03.jpg695.3 kB
https://dome.sk/uploads/others/uvodny-banner/04.jpg696.0 kB
https://dome.sk/uploads/others/uvodny-banner/05.jpg837.2 kB
https://dome.sk/uploads/others/_aboutPhoto/onas.jpg5.9 kB
https://dome.sk/uploads/others/_fullWidth/logo-dome3.png140.1 kB
/img/icon-fb.svg1.2 kB
/img/icon-ig.svg1.1 kB
/img/icon-in.svg0.9 kB
CELKOM6 180.8 kB

Vaša stránka vrátane zdrojového kódu má veľkosť 6 185.6 kB. Zvážte zmenšenie prenášaných dát nutných k zobrazeniu stránky.

0 / 2

Počet požiadaviek: 38

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
2 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(48 / 64)

75.0 %