Výsledok SEO testu

Posledné otestované URL z domény dev.rothlehner.cz:

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://dev.rothlehner.cz/

Načítané:
23. 2. 2023 13:05

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: Chyba

Obidve adresy 'https://dev.rothlehner.cz/' a 'https://www.dev.rothlehner.cz/' sú dostupné. Jedná sa o duplicitný obsah, jednu z adries presmerujte na druhú.

0 / 1

Dĺžka URL adresy: 26 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://dev.rothlehner.cz/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: https://dev.rothlehner.cz/sitemap.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
10 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: UTF-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: cs-CZ

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: ROTHLEHNER Pracovní Plošiny

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Prodej, servis, pronájem a výroba pracovních plošin. Profesionální prodej, servis a pronájem plošin již 30 let.

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>Rothlehner Pracovní plošiny</h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>Rothlehner Pracovní plošiny
          <h2>Nové plošiny
          <h2>Použité stroje
          <h2>Výroba nástaveb
          <h2>Plošina Europelift TM13T s izolovaným košem
          <h2>Dodána nástavba GSR číslo 1500.
          <h2>Další dvě plošiny pro technickou službu a správu m…
          <h2>Mercedes Benz s pracovní výškou 20m a nosností koš…
          <h2>Plošina E140P na podvozku Toyota Hilux
          <h2>Plošiny pro práce v malých výškách si získávají sv…
          <h2>Předali jsme novinku pro letošní rok - autoplošinu…
          <h2>Plošina B200PX na podvozku IVECO
          <h2>Předcházení úrazu elektrickým proudem
          <h2>Předání dvou plošin B220TJ
          <h2>ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o. – KONCEPT PRO V…
               <h3>PRODEJ
               <h3>VÝROBA
               <h3>SERVIS
               <h3>SLUŽBY
               <h3>STRUČNĚ O NÁS
               <h3>POŠLETE NÁM DOTAZ
                    <h4>PRODEJ PLOŠIN
                    <h4>PRONÁJEM
                    <h4>NÁSTAVBY PLOŠIN
                    <h4>SERVIS A DÍLY
                    <h4>ŠKOLENÍ
                    <h4>KONTAKT

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov a sú použité v správnom poradí.

1 / 1

Počet nadpisov: 27

Vaša stránka obsahuje viac než 20 nadpisov.

0 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 15

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 110
  • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 9
  • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 1

Vaša stránka obsahuje tag iframe, zvážte ich nahradenie.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránku pre zariadenia Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 2641 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 5160 znakov.

Výborne! Viac než polovica všetkého textu na stránke je umiestnená v odstavcoch.

1 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'Cookies ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
20 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje záhlavie.

1 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
6 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: cs_CZ

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre jazyk.

1 / 1

Nastavenie typu obsahu: website

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: https://www.rothlehner.cz/

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: Rothlehner pracovní plošiny

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: Prodej, servis, pronájem a výroba pracovních plošin. Profesionální prodej, servis a pronájem plošin již 30 let.

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre popis stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Nastavenie titulného obrázku: https://rothlehner.cz/img/company.jpg

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulný obrázok stránky.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
10 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 714

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo slov. Na stránke je '714' slov.

2 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
zjistit | plošin | plošiny | aktuality | servis | rothlehner | pracovní | plošina | nástaveb | prodej

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
zjistit23x0x0x0x
plošin17x0x2x3x
plošiny16x1x0x5x
aktuality10x0x0x0x
servis8x0x2x2x
rothlehner7x1x0x2x
pracovní7x1x0x3x
plošina6x0x0x3x
nástaveb6x0x0x1x
prodej6x0x2x2x

V tabuľke nájdete zoznam slov, u ktorých by sa oplatilo zvážiť ich pridanie do titulku, popisu alebo nadpisov.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 10.2 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
/css/semantic.css124.8 kB
/img/logo.ico3.2 kB
/img/favicon.ico3.2 kB
/img/logo.png13.4 kB
/css/slick-theme.css0.9 kB
/css/style.css8.2 kB
/css/site.css4.8 kB
/css/cookieconsent.css4.5 kB
Linkované súbory skriptov
/js/semantic.js120.4 kB
/www/js/slick.min.js10.4 kB
/js/cookieconsent.js7.1 kB
/js/cookieconsent-init.js9.0 kB
Linkované súbory obrázkov
/img/logo_cz.webp16.3 kB
/img/flags/de.png0.3 kB
/img/flags/en.png0.6 kB
/img/flags/hu.png0.3 kB
/img/flags/sk.png0.4 kB
img/kontakt.webp59.2 kB
/img/homepage/010_140606010.jpg89.4 kB
/img/homepage/010_140606028.jpg101.9 kB
/img/homepage/010_140606029.jpg103.2 kB
/img/service_map_cz.webp83.1 kB
img/grid_1.webp1.2 kB
img/grid_2.webp1.7 kB
img/grid_3.webp1.4 kB
img/grid_4.webp1.7 kB
/img/logo_cz-inverze.webp16.7 kB
CELKOM787.4 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 797.6 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 27

Výborne! Vaša stránka potrebuje k načítaniu primeraný počet požiadaviek.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org:
Používa tieto formáty: JSON-LD

Výborne! Vaša stránka používa schema.org.

2 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bolo otestovaných iba 30 náhodne vybraných interných odkazov. Vaša stránka obsahuje 110 interných odkazov.

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
6 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(60 / 64)

93.8 %

Kto sme a čo vieme?

Sme jedna z popredných firiem na poli SEO v ČR.

V obore SEO pôsobíme už radu rokov a SEO je našou primárnou činnosťou. Vieme vylepšiť Vaše pozície vo vyhľadávačoch a tým zvýšiť relevantnú návštevnosť Vášho webu. Naša cenová politika je dostupná väčšine, napriek tomu zachovávame vysokú kvalitu našich služieb.

máme
13
rokov skúseností
pomohli sme
1328
klientom
práve teraz máme
211
webov pod palcom
náš tím napísal už
358467
PR článkov

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktný formulár

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://dev.rothlehner.cz/

Načítané:
23. 2. 2023 13:05

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: Chyba

Obidve adresy 'https://dev.rothlehner.cz/' a 'https://www.dev.rothlehner.cz/' sú dostupné. Jedná sa o duplicitný obsah, jednu z adries presmerujte na druhú.

0 / 1

Dĺžka URL adresy: 26 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://dev.rothlehner.cz/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: https://dev.rothlehner.cz/sitemap.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
10 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: UTF-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: cs-CZ

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: ROTHLEHNER Pracovní Plošiny

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Prodej, servis, pronájem a výroba pracovních plošin. Profesionální prodej, servis a pronájem plošin již 30 let.

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>Rothlehner Pracovní plošiny</h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>Rothlehner Pracovní plošiny
          <h2>Nové plošiny
          <h2>Použité stroje
          <h2>Výroba nástaveb
          <h2>Plošina Europelift TM13T s izolovaným košem
          <h2>Dodána nástavba GSR číslo 1500.
          <h2>Další dvě plošiny pro technickou službu a správu m…
          <h2>Mercedes Benz s pracovní výškou 20m a nosností koš…
          <h2>Plošina E140P na podvozku Toyota Hilux
          <h2>Plošiny pro práce v malých výškách si získávají sv…
          <h2>Předali jsme novinku pro letošní rok - autoplošinu…
          <h2>Plošina B200PX na podvozku IVECO
          <h2>Předcházení úrazu elektrickým proudem
          <h2>Předání dvou plošin B220TJ
          <h2>ROTHLEHNER pracovní plošiny s.r.o. – KONCEPT PRO V…
               <h3>PRODEJ
               <h3>VÝROBA
               <h3>SERVIS
               <h3>SLUŽBY
               <h3>STRUČNĚ O NÁS
               <h3>POŠLETE NÁM DOTAZ
                    <h4>PRODEJ PLOŠIN
                    <h4>PRONÁJEM
                    <h4>NÁSTAVBY PLOŠIN
                    <h4>SERVIS A DÍLY
                    <h4>ŠKOLENÍ
                    <h4>KONTAKT

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov a sú použité v správnom poradí.

1 / 1

Počet nadpisov: 27

Vaša stránka obsahuje viac než 20 nadpisov.

0 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 15

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 110
  • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 9
  • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 1

Vaša stránka obsahuje tag iframe, zvážte ich nahradenie.

0 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránku pre zariadenia Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 2641 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 5160 znakov.

Výborne! Viac než polovica všetkého textu na stránke je umiestnená v odstavcoch.

1 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'Cookies ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
20 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje záhlavie.

1 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
6 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: cs_CZ

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre jazyk.

1 / 1

Nastavenie typu obsahu: website

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: https://www.rothlehner.cz/

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: Rothlehner pracovní plošiny

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: Prodej, servis, pronájem a výroba pracovních plošin. Profesionální prodej, servis a pronájem plošin již 30 let.

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre popis stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Nastavenie titulného obrázku: https://rothlehner.cz/img/company.jpg

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulný obrázok stránky.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
10 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 714

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo slov. Na stránke je '714' slov.

2 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
zjistit | plošin | plošiny | aktuality | servis | rothlehner | pracovní | plošina | nástaveb | prodej

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
zjistit23x0x0x0x
plošin17x0x2x3x
plošiny16x1x0x5x
aktuality10x0x0x0x
servis8x0x2x2x
rothlehner7x1x0x2x
pracovní7x1x0x3x
plošina6x0x0x3x
nástaveb6x0x0x1x
prodej6x0x2x2x

V tabuľke nájdete zoznam slov, u ktorých by sa oplatilo zvážiť ich pridanie do titulku, popisu alebo nadpisov.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 10.2 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
/css/semantic.css124.8 kB
/img/logo.ico3.2 kB
/img/favicon.ico3.2 kB
/img/logo.png13.4 kB
/css/slick-theme.css0.9 kB
/css/style.css8.2 kB
/css/site.css4.8 kB
/css/cookieconsent.css4.5 kB
Linkované súbory skriptov
/js/semantic.js120.4 kB
/www/js/slick.min.js10.4 kB
/js/cookieconsent.js7.1 kB
/js/cookieconsent-init.js9.0 kB
Linkované súbory obrázkov
/img/logo_cz.webp16.3 kB
/img/flags/de.png0.3 kB
/img/flags/en.png0.6 kB
/img/flags/hu.png0.3 kB
/img/flags/sk.png0.4 kB
img/kontakt.webp59.2 kB
/img/homepage/010_140606010.jpg89.4 kB
/img/homepage/010_140606028.jpg101.9 kB
/img/homepage/010_140606029.jpg103.2 kB
/img/service_map_cz.webp83.1 kB
img/grid_1.webp1.2 kB
img/grid_2.webp1.7 kB
img/grid_3.webp1.4 kB
img/grid_4.webp1.7 kB
/img/logo_cz-inverze.webp16.7 kB
CELKOM787.4 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 797.6 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 27

Výborne! Vaša stránka potrebuje k načítaniu primeraný počet požiadaviek.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org:
Používa tieto formáty: JSON-LD

Výborne! Vaša stránka používa schema.org.

2 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bolo otestovaných iba 30 náhodne vybraných interných odkazov. Vaša stránka obsahuje 110 interných odkazov.

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
6 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(60 / 64)

93.8 %