Výsledok SEO testu

Posledné otestované URL z domény cyberhazard.eu:

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://www.cyberhazard.eu/

Načítané:
16. 10. 2023 13:12

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: OK

Výborne! Obidve adresy 'https://cyberhazard.eu/' a 'https://www.cyberhazard.eu/' boli presmerované na rovnakú URL adresu.

1 / 1

Dĺžka URL adresy: 27 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://www.cyberhazard.eu/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: https://www.cyberhazard.eu/sitemap_index.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
11 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: UTF-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: en-US

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Cyber Hazard

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Odborné penetračné testovanie odhalí bezpečnostné slabiny vašej siete alebo aplikácie. Buďte s nami vždy o krok vpred pred hackermi.

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>Kybernetická</h1>
<h1>bezpečnosť</h1>

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov úrovne H1. Pre SEO je najlepšie, keď stránka obsahuje práve jeden nadpis úrovne H1.

1 / 2

Poradie nadpisov:
                              <h6>Cyber Hazard
     <h1>Kybernetická
     <h1>bezpečnosť
                              <h6>naše služby
          <h2>Riešenia kybernetickej bezpečnosti
                         <h5>IT poradenstvo 01
                         <h5>Manažér KB 02
                         <h5>Audit KB 03
                         <h5>Penetračné testovanie 04
                         <h5>Sociálne inžinierstvo 05
                         <h5>Školenia 06
                              <h6>Prečo si vybrať práve nás
          <h2>Váš partner vo svete IT bezpečnosti
                              <h6>PORTFÓLIO
          <h2>Naše najnovšie projekty
                         <h5>Analys & Backup Blockchain
                         <h5>Rento Car Rental Dashboard
                         <h5>Creative Landing Page
                         <h5>AR/VR War 1986 Game
                         <h5>Criftocy Landing Page
                         <h5>Infrastructure Upgrade
                              <h6>REFERENCIE
          <h2>Dôverujú nám tí najlepší
                    <h4>Casper Defloy
                              <h6>Tech Leader at Esty Inc
                              <h6>Oliver realizoval několik penetračních testů pro n…
                              <h6>...pripravujeme
                              <h6>...pripravujeme
                              <h6>BLOG
          <h2>Najnovšie príspevky z blogu
                              <h6>kontaktujte nás
          <h2>Požiadajte o bezplatnú konzultáciu
                              <h6>Služby
                              <h6>Informácie
                              <h6>Newsletter

Nadpisy na Vašej stránke nie sú v správnom poradí!

0 / 1

Počet nadpisov: 35

Vaša stránka obsahuje viac než 20 nadpisov.

0 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 36

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 58
  • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 30
  • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránku pre zariadenia Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 2131 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 6310 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadny nadbytočný obsah.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
19 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: NIE

Vaša stránka neobsahuje záhlavie. Zvážte pridanie tagu header.

0 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: en_US

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre jazyk.

1 / 1

Nastavenie typu obsahu: website

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: https://www.cyberhazard.eu/

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: Cyber Hazard

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: Odborné penetračné testovanie odhalí bezpečnostné slabiny vašej siete alebo aplikácie. Buďte s nami vždy o krok vpred pred hackermi.

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre popis stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Nastavenie titulného obrázku: https://www.cyberhazard.eu/wp-content/uploads/2022/03/head-1.png

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulný obrázok stránky.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
10 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 765

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo slov. Na stránke je '765' slov.

2 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
bezpečnosti | tech | eliminate | pain | bezpečnosť | minds | points | trust | implement | workflow

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
bezpečnosti9x0x0x2x
tech7x0x0x1x
eliminate6x0x0x0x
pain6x0x0x0x
bezpečnosť6x0x0x1x
minds6x0x0x0x
points6x0x0x0x
trust6x0x0x0x
implement6x0x0x0x
workflow6x0x0x0x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 22.4 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/w3-total-cache/pub/js/lazyload.min.js2.4 kB
https://www.cyberhazard.eu/22.4 kB
https://www.cyberhazard.eu/feed/3.8 kB
https://www.cyberhazard.eu/comments/feed/1.6 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=b22f809026e1fe44608c3164e56f17b113.8 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/redux-framework/redux-core/assets/css/extendify-utilities.css?ver=4.4.76.7 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=5.8.11.8 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-includes/css/dashicons.min.css?ver=b22f809026e1fe44608c3164e56f17b136.7 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/extendify/public/build/utility-minimum.css?ver=1.10.06.8 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/iteck_plugin//assets/fonts/linea/arrows/css/style.css?ver=b22f809026e1fe44608c3164e56f17b12.2 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/iteck_plugin//assets/fonts/linea/basic/css/style.css?ver=b22f809026e1fe44608c3164e56f17b12.3 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/iteck_plugin//assets/fonts/linea/basic_ela/css/style.css?ver=b22f809026e1fe44608c3164e56f17b12.2 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/iteck_plugin//assets/fonts/linea/basic/css/style.css?ver=b22f809026e1fe44608c3164e56f17b12.3 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/iteck_plugin//assets/fonts/linea/basic/css/style.css?ver=b22f809026e1fe44608c3164e56f17b12.3 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/iteck_plugin//assets/fonts/linea/software/css/style.css?ver=b22f809026e1fe44608c3164e56f17b12.1 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/iteck_plugin//assets/fonts/linea/weather/css/style.css?ver=b22f809026e1fe44608c3164e56f17b11.9 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/themes/iteck/assets/css/bootstrap.min.css?ver=122.9 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/font-awesome.min.css?ver=4.7.07.1 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/themes/iteck/assets/css/fontawesome.min.css?ver=112.1 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/themes/iteck/assets/css/icon-font.min.css?ver=11.7 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/themes/iteck/assets/css/ionicons.min.css?ver=18.3 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/themes/iteck/assets/fonts/bootstrap-icons/bootstrap-icons.css?ver=111.6 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/themes/iteck/assets/css/magnific-popup.css?ver=12.5 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/themes/iteck/assets/css/animate.css?ver=13.8 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/themes/iteck/assets/css/magic.css?ver=12.9 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/themes/iteck/assets/css/slick.css?ver=11.5 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/themes/iteck/assets/css/jquery.fatNav.css?ver=12.0 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/themes/iteck/assets/css/animate.headline.css?ver=13.2 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/swiper/v8/css/swiper.min.css?ver=8.4.54.6 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/themes/iteck/assets/css/splitting.css?ver=11.3 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/themes/iteck/assets/css/splitting-cells.css?ver=11.3 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/themes/iteck/style.css?ver=1.3.067.7 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/eicons/css/elementor-icons.min.css?ver=5.23.04.0 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/elementor/assets/css/frontend-lite.min.css?ver=3.16.513.8 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/uploads/elementor/css/post-2369.css?ver=16974497661.4 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend-lite.min.css?ver=3.16.21.6 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/iteck_plugin/assets/css/jquery.fancybox.css3.5 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/iteck_plugin/assets/css/lity.css2.0 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/iteck_plugin/assets/fonts/flaticon/flaticon.css1.8 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/iteck_plugin/assets/fonts/fa/css/fontawesome.min.css33.5 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/iteck_plugin/assets/fonts/peicon/pe-icon-7-stroke.css2.7 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/iteck_plugin/assets/css/swiper.min.css4.1 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/all.min.css?ver=3.16.512.9 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/v4-shims.min.css?ver=3.16.54.2 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/uploads/elementor/css/post-1527.css?ver=16974531654.2 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/selin-wp/admin/accordion/accordion.css?ver=11.3 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/fontawesome.min.css?ver=5.15.312.6 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/solid.min.css?ver=5.15.30.3 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-json/15.2 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-json/wp/v2/pages/152710.7 kB
https://www.cyberhazard.eu/xmlrpc.php?rsd0.3 kB
https://www.cyberhazard.eu/22.4 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fwww.cyberhazard.eu%2F1.3 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fwww.cyberhazard.eu%2F&format=xml1.5 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/uploads/2022/04/fav-1.png0.5 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/uploads/2022/04/fav-1.png0.5 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/uploads/2022/04/fav-1.png0.5 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/elementor/assets/css/widget-icon-list.min.css1.0 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/uploads/elementor/css/post-847.css?ver=16974497672.3 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/uploads/elementor/css/post-2070.css?ver=16974497672.4 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/brands.min.css?ver=5.15.30.3 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/revslider/public/assets/css/rs6.css?ver=6.6.1610.4 kB
Linkované súbory skriptov
https://www.cyberhazard.eu/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js?ver=3.7.030.3 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=3.4.14.9 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/themes/iteck/assets/js/modernizr.js?ver=b22f809026e1fe44608c3164e56f17b16.5 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/js/v4-shims.min.js?ver=3.16.54.2 kB
/cdn-cgi/scripts/5c5dd728/cloudflare-static/email-decode.min.js1.5 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/index.js?ver=5.8.14.1 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/index.js?ver=5.8.15.1 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/rbtools.min.js?ver=6.6.1662.8 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/rs6.min.js?ver=6.6.16109.1 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/themes/iteck/assets/js/bootstrap.min.js?ver=b22f809026e1fe44608c3164e56f17b19.8 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-includes/js/jquery/ui/effect.min.js?ver=1.13.26.5 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/themes/iteck/assets/js/superfish.js?ver=b22f809026e1fe44608c3164e56f17b12.8 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/themes/iteck/assets/js/pace.min.js?ver=b22f809026e1fe44608c3164e56f17b14.3 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/themes/iteck/assets/js/jquery.fitvids.js?ver=b22f809026e1fe44608c3164e56f17b12.0 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/themes/iteck/assets/js/jquery.magnific-popup.min.js?ver=b22f809026e1fe44608c3164e56f17b17.4 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/themes/iteck/assets/js/jquery.sticky.js?ver=b22f809026e1fe44608c3164e56f17b12.7 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-includes/js/imagesloaded.min.js?ver=4.1.41.8 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/themes/iteck/assets/js/slick.min.js?ver=b22f809026e1fe44608c3164e56f17b110.2 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/themes/iteck/assets/js/slick-animation.js?ver=b22f809026e1fe44608c3164e56f17b11.4 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/themes/iteck/assets/js/ResizeSensor.min.js?ver=b22f809026e1fe44608c3164e56f17b10.9 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/themes/iteck/assets/js/theia-sticky-sidebar.min.js?ver=b22f809026e1fe44608c3164e56f17b11.7 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/themes/iteck/assets/js/svgembedder.min.js?ver=b22f809026e1fe44608c3164e56f17b10.5 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/themes/iteck/assets/js/totop.js?ver=b22f809026e1fe44608c3164e56f17b11.2 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/iteck_plugin/assets/js/animated.headline.js2.1 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/themes/iteck/assets/js/splitting.min.js?ver=b22f809026e1fe44608c3164e56f17b12.0 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/themes/iteck/assets/js/isotope.pkgd.min.js?ver=b22f809026e1fe44608c3164e56f17b19.9 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/themes/iteck/assets/js/swiper.min.js?ver=b22f809026e1fe44608c3164e56f17b135.0 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/iteck_plugin/assets/js/simpleParallax.min.js14.7 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/themes/iteck/assets/js/waypoints.min.js?ver=b22f809026e1fe44608c3164e56f17b12.8 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/themes/iteck/assets/js/jquery.counterup.min.js?ver=b22f809026e1fe44608c3164e56f17b10.5 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/themes/iteck/assets/js/jquery.knob.js?ver=b22f809026e1fe44608c3164e56f17b14.8 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/themes/iteck/assets/js/wow.min.js?ver=b22f809026e1fe44608c3164e56f17b12.4 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/themes/iteck/assets/js/jquery.appear.js?ver=b22f809026e1fe44608c3164e56f17b11.7 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/themes/iteck/assets/js/scripts.js?ver=b22f809026e1fe44608c3164e56f17b16.7 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/themes/iteck/assets/js/loader.js?ver=b22f809026e1fe44608c3164e56f17b11.1 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill-inert.min.js?ver=3.1.22.5 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-includes/js/dist/vendor/regenerator-runtime.min.js?ver=0.13.112.5 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js?ver=3.15.05.9 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/contact-form-7/modules/recaptcha/index.js?ver=5.8.11.5 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/iteck_plugin/assets/js/lity.js4.6 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/iteck_plugin/assets/js/jquery.counterup.js1.5 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/iteck_plugin/assets/js/info-box.js1.2 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/iteck_plugin/assets/js/isotope.min.js11.1 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/iteck_plugin/assets/js/swiper.min.js37.7 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/iteck_plugin/assets/js/wow.min.js2.4 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/iteck_plugin/assets/js/bootstrap.bundle.min.js22.4 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/iteck_plugin/assets/js/post-list-carousel.js1.1 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/iteck_plugin/assets/js/contact-form.js1.2 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/js/webpack-pro.runtime.min.js?ver=3.16.22.6 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/elementor/assets/js/webpack.runtime.min.js?ver=3.16.52.2 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/elementor/assets/js/frontend-modules.min.js?ver=3.16.516.7 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-includes/js/dist/hooks.min.js?ver=c6aec9a8d4e5a5d543a11.6 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-includes/js/dist/i18n.min.js?ver=7701b0c3857f914212ef3.7 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/js/frontend.min.js?ver=3.16.26.6 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/waypoints/waypoints.min.js?ver=4.0.23.0 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-includes/js/jquery/ui/core.min.js?ver=1.13.27.1 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/elementor/assets/js/frontend.min.js?ver=3.16.512.2 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/js/elements-handlers.min.js?ver=3.16.28.5 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/iteck_plugin/assets/js/iteck-parallax.js?ver=1.0.01.4 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/iteck_plugin/assets/front/js/custom-scripts.js?ver=1.0.02.8 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/w3-total-cache/pub/js/lazyload.min.js2.4 kB
Linkované súbory obrázkov
CELKOM970.6 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 993.0 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 123

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bolo otestovaných iba 30 náhodne vybraných interných odkazov. Vaša stránka obsahuje 58 interných odkazov.

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(56 / 64)

87.5 %

Kto sme a čo vieme?

Sme jedna z popredných firiem na poli SEO v ČR.

V obore SEO pôsobíme už radu rokov a SEO je našou primárnou činnosťou. Vieme vylepšiť Vaše pozície vo vyhľadávačoch a tým zvýšiť relevantnú návštevnosť Vášho webu. Naša cenová politika je dostupná väčšine, napriek tomu zachovávame vysokú kvalitu našich služieb.

máme
13
rokov skúseností
pomohli sme
1328
klientom
práve teraz máme
211
webov pod palcom
náš tím napísal už
358467
PR článkov

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktný formulár

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://www.cyberhazard.eu/

Načítané:
16. 10. 2023 13:12

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: OK

Výborne! Obidve adresy 'https://cyberhazard.eu/' a 'https://www.cyberhazard.eu/' boli presmerované na rovnakú URL adresu.

1 / 1

Dĺžka URL adresy: 27 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://www.cyberhazard.eu/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: https://www.cyberhazard.eu/sitemap_index.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
11 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: UTF-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: en-US

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: Cyber Hazard

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Odborné penetračné testovanie odhalí bezpečnostné slabiny vašej siete alebo aplikácie. Buďte s nami vždy o krok vpred pred hackermi.

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhý meta popis.

2 / 2

Nadpis H1:
<h1>Kybernetická</h1>
<h1>bezpečnosť</h1>

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov úrovne H1. Pre SEO je najlepšie, keď stránka obsahuje práve jeden nadpis úrovne H1.

1 / 2

Poradie nadpisov:
                              <h6>Cyber Hazard
     <h1>Kybernetická
     <h1>bezpečnosť
                              <h6>naše služby
          <h2>Riešenia kybernetickej bezpečnosti
                         <h5>IT poradenstvo 01
                         <h5>Manažér KB 02
                         <h5>Audit KB 03
                         <h5>Penetračné testovanie 04
                         <h5>Sociálne inžinierstvo 05
                         <h5>Školenia 06
                              <h6>Prečo si vybrať práve nás
          <h2>Váš partner vo svete IT bezpečnosti
                              <h6>PORTFÓLIO
          <h2>Naše najnovšie projekty
                         <h5>Analys & Backup Blockchain
                         <h5>Rento Car Rental Dashboard
                         <h5>Creative Landing Page
                         <h5>AR/VR War 1986 Game
                         <h5>Criftocy Landing Page
                         <h5>Infrastructure Upgrade
                              <h6>REFERENCIE
          <h2>Dôverujú nám tí najlepší
                    <h4>Casper Defloy
                              <h6>Tech Leader at Esty Inc
                              <h6>Oliver realizoval několik penetračních testů pro n…
                              <h6>...pripravujeme
                              <h6>...pripravujeme
                              <h6>BLOG
          <h2>Najnovšie príspevky z blogu
                              <h6>kontaktujte nás
          <h2>Požiadajte o bezplatnú konzultáciu
                              <h6>Služby
                              <h6>Informácie
                              <h6>Newsletter

Nadpisy na Vašej stránke nie sú v správnom poradí!

0 / 1

Počet nadpisov: 35

Vaša stránka obsahuje viac než 20 nadpisov.

0 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 36

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: OK

Výborne! Všetky obrázky na Vašej stránke majú vyplnený popisok (atribút alt).

1 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 58
  • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 30
  • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránku pre zariadenia Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 2131 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 6310 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadny nadbytočný obsah.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
19 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: NIE

Vaša stránka neobsahuje záhlavie. Zvážte pridanie tagu header.

0 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: en_US

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre jazyk.

1 / 1

Nastavenie typu obsahu: website

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: https://www.cyberhazard.eu/

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: Cyber Hazard

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: Odborné penetračné testovanie odhalí bezpečnostné slabiny vašej siete alebo aplikácie. Buďte s nami vždy o krok vpred pred hackermi.

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre popis stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Nastavenie titulného obrázku: https://www.cyberhazard.eu/wp-content/uploads/2022/03/head-1.png

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulný obrázok stránky.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
10 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 765

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo slov. Na stránke je '765' slov.

2 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
bezpečnosti | tech | eliminate | pain | bezpečnosť | minds | points | trust | implement | workflow

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
bezpečnosti9x0x0x2x
tech7x0x0x1x
eliminate6x0x0x0x
pain6x0x0x0x
bezpečnosť6x0x0x1x
minds6x0x0x0x
points6x0x0x0x
trust6x0x0x0x
implement6x0x0x0x
workflow6x0x0x0x

V titulku, popise a nadpisoch máte málo kľúčových slov, zvážte ich pridanie.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 22.4 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/w3-total-cache/pub/js/lazyload.min.js2.4 kB
https://www.cyberhazard.eu/22.4 kB
https://www.cyberhazard.eu/feed/3.8 kB
https://www.cyberhazard.eu/comments/feed/1.6 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-includes/css/dist/block-library/style.min.css?ver=b22f809026e1fe44608c3164e56f17b113.8 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/redux-framework/redux-core/assets/css/extendify-utilities.css?ver=4.4.76.7 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css?ver=5.8.11.8 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-includes/css/dashicons.min.css?ver=b22f809026e1fe44608c3164e56f17b136.7 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/extendify/public/build/utility-minimum.css?ver=1.10.06.8 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/iteck_plugin//assets/fonts/linea/arrows/css/style.css?ver=b22f809026e1fe44608c3164e56f17b12.2 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/iteck_plugin//assets/fonts/linea/basic/css/style.css?ver=b22f809026e1fe44608c3164e56f17b12.3 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/iteck_plugin//assets/fonts/linea/basic_ela/css/style.css?ver=b22f809026e1fe44608c3164e56f17b12.2 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/iteck_plugin//assets/fonts/linea/basic/css/style.css?ver=b22f809026e1fe44608c3164e56f17b12.3 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/iteck_plugin//assets/fonts/linea/basic/css/style.css?ver=b22f809026e1fe44608c3164e56f17b12.3 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/iteck_plugin//assets/fonts/linea/software/css/style.css?ver=b22f809026e1fe44608c3164e56f17b12.1 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/iteck_plugin//assets/fonts/linea/weather/css/style.css?ver=b22f809026e1fe44608c3164e56f17b11.9 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/themes/iteck/assets/css/bootstrap.min.css?ver=122.9 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/font-awesome.min.css?ver=4.7.07.1 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/themes/iteck/assets/css/fontawesome.min.css?ver=112.1 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/themes/iteck/assets/css/icon-font.min.css?ver=11.7 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/themes/iteck/assets/css/ionicons.min.css?ver=18.3 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/themes/iteck/assets/fonts/bootstrap-icons/bootstrap-icons.css?ver=111.6 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/themes/iteck/assets/css/magnific-popup.css?ver=12.5 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/themes/iteck/assets/css/animate.css?ver=13.8 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/themes/iteck/assets/css/magic.css?ver=12.9 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/themes/iteck/assets/css/slick.css?ver=11.5 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/themes/iteck/assets/css/jquery.fatNav.css?ver=12.0 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/themes/iteck/assets/css/animate.headline.css?ver=13.2 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/swiper/v8/css/swiper.min.css?ver=8.4.54.6 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/themes/iteck/assets/css/splitting.css?ver=11.3 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/themes/iteck/assets/css/splitting-cells.css?ver=11.3 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/themes/iteck/style.css?ver=1.3.067.7 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/eicons/css/elementor-icons.min.css?ver=5.23.04.0 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/elementor/assets/css/frontend-lite.min.css?ver=3.16.513.8 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/uploads/elementor/css/post-2369.css?ver=16974497661.4 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/css/frontend-lite.min.css?ver=3.16.21.6 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/iteck_plugin/assets/css/jquery.fancybox.css3.5 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/iteck_plugin/assets/css/lity.css2.0 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/iteck_plugin/assets/fonts/flaticon/flaticon.css1.8 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/iteck_plugin/assets/fonts/fa/css/fontawesome.min.css33.5 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/iteck_plugin/assets/fonts/peicon/pe-icon-7-stroke.css2.7 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/iteck_plugin/assets/css/swiper.min.css4.1 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/all.min.css?ver=3.16.512.9 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/v4-shims.min.css?ver=3.16.54.2 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/uploads/elementor/css/post-1527.css?ver=16974531654.2 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/selin-wp/admin/accordion/accordion.css?ver=11.3 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/fontawesome.min.css?ver=5.15.312.6 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/solid.min.css?ver=5.15.30.3 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-json/15.2 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-json/wp/v2/pages/152710.7 kB
https://www.cyberhazard.eu/xmlrpc.php?rsd0.3 kB
https://www.cyberhazard.eu/22.4 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fwww.cyberhazard.eu%2F1.3 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fwww.cyberhazard.eu%2F&format=xml1.5 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/uploads/2022/04/fav-1.png0.5 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/uploads/2022/04/fav-1.png0.5 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/uploads/2022/04/fav-1.png0.5 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/elementor/assets/css/widget-icon-list.min.css1.0 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/uploads/elementor/css/post-847.css?ver=16974497672.3 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/uploads/elementor/css/post-2070.css?ver=16974497672.4 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/css/brands.min.css?ver=5.15.30.3 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/revslider/public/assets/css/rs6.css?ver=6.6.1610.4 kB
Linkované súbory skriptov
https://www.cyberhazard.eu/wp-includes/js/jquery/jquery.min.js?ver=3.7.030.3 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js?ver=3.4.14.9 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/themes/iteck/assets/js/modernizr.js?ver=b22f809026e1fe44608c3164e56f17b16.5 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/js/v4-shims.min.js?ver=3.16.54.2 kB
/cdn-cgi/scripts/5c5dd728/cloudflare-static/email-decode.min.js1.5 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/swv/js/index.js?ver=5.8.14.1 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/index.js?ver=5.8.15.1 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/rbtools.min.js?ver=6.6.1662.8 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/rs6.min.js?ver=6.6.16109.1 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/themes/iteck/assets/js/bootstrap.min.js?ver=b22f809026e1fe44608c3164e56f17b19.8 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-includes/js/jquery/ui/effect.min.js?ver=1.13.26.5 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/themes/iteck/assets/js/superfish.js?ver=b22f809026e1fe44608c3164e56f17b12.8 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/themes/iteck/assets/js/pace.min.js?ver=b22f809026e1fe44608c3164e56f17b14.3 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/themes/iteck/assets/js/jquery.fitvids.js?ver=b22f809026e1fe44608c3164e56f17b12.0 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/themes/iteck/assets/js/jquery.magnific-popup.min.js?ver=b22f809026e1fe44608c3164e56f17b17.4 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/themes/iteck/assets/js/jquery.sticky.js?ver=b22f809026e1fe44608c3164e56f17b12.7 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-includes/js/imagesloaded.min.js?ver=4.1.41.8 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/themes/iteck/assets/js/slick.min.js?ver=b22f809026e1fe44608c3164e56f17b110.2 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/themes/iteck/assets/js/slick-animation.js?ver=b22f809026e1fe44608c3164e56f17b11.4 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/themes/iteck/assets/js/ResizeSensor.min.js?ver=b22f809026e1fe44608c3164e56f17b10.9 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/themes/iteck/assets/js/theia-sticky-sidebar.min.js?ver=b22f809026e1fe44608c3164e56f17b11.7 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/themes/iteck/assets/js/svgembedder.min.js?ver=b22f809026e1fe44608c3164e56f17b10.5 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/themes/iteck/assets/js/totop.js?ver=b22f809026e1fe44608c3164e56f17b11.2 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/iteck_plugin/assets/js/animated.headline.js2.1 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/themes/iteck/assets/js/splitting.min.js?ver=b22f809026e1fe44608c3164e56f17b12.0 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/themes/iteck/assets/js/isotope.pkgd.min.js?ver=b22f809026e1fe44608c3164e56f17b19.9 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/themes/iteck/assets/js/swiper.min.js?ver=b22f809026e1fe44608c3164e56f17b135.0 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/iteck_plugin/assets/js/simpleParallax.min.js14.7 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/themes/iteck/assets/js/waypoints.min.js?ver=b22f809026e1fe44608c3164e56f17b12.8 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/themes/iteck/assets/js/jquery.counterup.min.js?ver=b22f809026e1fe44608c3164e56f17b10.5 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/themes/iteck/assets/js/jquery.knob.js?ver=b22f809026e1fe44608c3164e56f17b14.8 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/themes/iteck/assets/js/wow.min.js?ver=b22f809026e1fe44608c3164e56f17b12.4 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/themes/iteck/assets/js/jquery.appear.js?ver=b22f809026e1fe44608c3164e56f17b11.7 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/themes/iteck/assets/js/scripts.js?ver=b22f809026e1fe44608c3164e56f17b16.7 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/themes/iteck/assets/js/loader.js?ver=b22f809026e1fe44608c3164e56f17b11.1 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill-inert.min.js?ver=3.1.22.5 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-includes/js/dist/vendor/regenerator-runtime.min.js?ver=0.13.112.5 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js?ver=3.15.05.9 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/contact-form-7/modules/recaptcha/index.js?ver=5.8.11.5 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/iteck_plugin/assets/js/lity.js4.6 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/iteck_plugin/assets/js/jquery.counterup.js1.5 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/iteck_plugin/assets/js/info-box.js1.2 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/iteck_plugin/assets/js/isotope.min.js11.1 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/iteck_plugin/assets/js/swiper.min.js37.7 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/iteck_plugin/assets/js/wow.min.js2.4 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/iteck_plugin/assets/js/bootstrap.bundle.min.js22.4 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/iteck_plugin/assets/js/post-list-carousel.js1.1 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/iteck_plugin/assets/js/contact-form.js1.2 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/js/webpack-pro.runtime.min.js?ver=3.16.22.6 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/elementor/assets/js/webpack.runtime.min.js?ver=3.16.52.2 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/elementor/assets/js/frontend-modules.min.js?ver=3.16.516.7 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-includes/js/dist/hooks.min.js?ver=c6aec9a8d4e5a5d543a11.6 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-includes/js/dist/i18n.min.js?ver=7701b0c3857f914212ef3.7 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/js/frontend.min.js?ver=3.16.26.6 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/elementor/assets/lib/waypoints/waypoints.min.js?ver=4.0.23.0 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-includes/js/jquery/ui/core.min.js?ver=1.13.27.1 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/elementor/assets/js/frontend.min.js?ver=3.16.512.2 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/elementor-pro/assets/js/elements-handlers.min.js?ver=3.16.28.5 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/iteck_plugin/assets/js/iteck-parallax.js?ver=1.0.01.4 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/iteck_plugin/assets/front/js/custom-scripts.js?ver=1.0.02.8 kB
https://www.cyberhazard.eu/wp-content/plugins/w3-total-cache/pub/js/lazyload.min.js2.4 kB
Linkované súbory obrázkov
CELKOM970.6 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 993.0 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 123

Vaša stránka potrebuje k načítaniu viac než 30 ďalších HTTP požiadaviek. Zvážte optimalizáciu jej počtu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bolo otestovaných iba 30 náhodne vybraných interných odkazov. Vaša stránka obsahuje 58 interných odkazov.

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(56 / 64)

87.5 %