Výsledok SEO testu

Posledné otestované URL z domény coreui.io:

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://coreui.io/

Načítané:
27. 9. 2023 12:31

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: OK

Výborne! Obidve adresy 'https://coreui.io/' a 'https://www.coreui.io/' boli presmerované na rovnakú URL adresu.

1 / 1

Dĺžka URL adresy: 18 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://coreui.io/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: https://coreui.io/sitemap.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
11 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: utf-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: en

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: calendar

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Leading open source admin dashboard template used by thousands of developers and Fortune 500s. CoreUI admin panel is built on top of Bootstrap 5. CoreUI Bootstrap Admin Template lets you save thousands of priceless hours because it offers everything you need to create modern, beautiful, and responsive applications.

Meta popis má viac než 255 znakov. Vaša stránka má nastavený meta popis, ale ten je príliš dlhý.

1 / 2

Nadpis H1:
<h1>Bootstrap Admin Dashboard Template</h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>Bootstrap Admin Dashboard Template
          <h2>Bootstrap Admin Templates
               <h3>CoreUI and CoreUI PRO are delivered with fully-fea…
               <h3>Free Bootstrap Admin Template
               <h3>Bootstrap Dashboard Template
               <h3>Bootstrap Dashboard Template
               <h3>Bootstrap Dashboard Template
               <h3>Bootstrap Dashboard Template
               <h3>Bootstrap Dashboard Template
          <h2>How does CoreUI Dashboard Template cut development…
               <h3>CoreUI Bootstrap Dashboard delivers everything you…
               <h3>Reduce Your Time to Market
               <h3>Bootstrap
               <h3>Responsive, Mobile & Cross-Browser Compatibility
               <h3>Open source with Enterprise level of support
               <h3>Easy to use
               <h3>No design skills required
          <h2>CoreUI supports most popular frameworks.
          <h2>More components, more styles, more themes, and pre…
          <h2>Ready to use and customizable UI components.
          <h2>CoreUI News
               <h3>UI Component Libraries: Use or not to use [them] w…
               <h3>Vue.js Forge 3
               <h3>How to use Bootstrap 5 in React.js - an original t…

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov a sú použité v správnom poradí.

1 / 1

Počet nadpisov: 24

Vaša stránka obsahuje viac než 20 nadpisov.

0 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 9

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: 3

Vaša stránka obsahuje obrázky, ktoré nemajú vyplnený popisok (atribút alt).

0 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 126
  • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 10
  • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránku pre zariadenia Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 2666 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 7423 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'Facebook ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
18 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: NIE

Vaša stránka neobsahuje záhlavie. Zvážte pridanie tagu header.

0 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: website

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: https://coreui.io/

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: Bootstrap Admin & Dashboard Template · CoreUI

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: Leading open source admin dashboard template used by thousands of developers and Fortune 500s. CoreUI admin panel is built on top of Bootstrap 5. CoreUI Bootstrap Admin Template lets you save thousands of priceless hours because it offers everything you need to create modern, beautiful, and responsive applications.

Vaša stránka má nastavený tag pre popis stránky, ale jeho hodnota je väčšia než 255 znakov. Zvážte jeho skrátenie.

1 / 2

Nastavenie titulného obrázku: http://coreui.io/images/ogimages/coreui_1200_630.jpg

Vaša stránka má nastavený tag pre titulný obrázok stránky, ale ten nie je dostupný pre šifrovaný HTTPS protokol. Zvážte umiestnenie obrázkov na šifrovanú adresu.

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
6 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 1060

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo slov. Na stránke je '1060' slov.

2 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
coreui | bootstrap | template | admin | components | dashboard | cls1 | fill | currentcolor; | with

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
coreui38x1x2x6x
bootstrap29x1x2x11x
template28x1x2x8x
admin24x1x3x4x
components22x0x0x2x
dashboard14x1x1x8x
cls112x0x0x0x
fill12x0x0x0x
currentcolor;12x0x0x0x
with11x0x0x4x

V tabuľke nájdete zoznam slov, u ktorých by sa oplatilo zvážiť ich pridanie do titulku, popisu alebo nadpisov.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 43.7 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
https://coreui.io/43.7 kB
https://coreui.io/scss/colors/coreui.min.2a40ce96f65a439ad5bfd37f6ed7e162eb37b155ea7eb2b8ad32e22f6c57832e.css1.5 kB
https://coreui.io/scss/style.min.1f62611077ce199a2341b13889ab694109790f0bd622f717e8e943ba46d8aeb4.css28.1 kB
/images/favicons/apple-icon-57x57.png4.1 kB
/images/favicons/apple-icon-60x60.png4.0 kB
/images/favicons/apple-icon-72x72.png5.3 kB
/images/favicons/apple-icon-76x76.png5.5 kB
/images/favicons/apple-icon-114x114.png9.9 kB
/images/favicons/apple-icon-120x120.png10.6 kB
/images/favicons/apple-icon-144x144.png13.3 kB
/images/favicons/apple-icon-152x152.png14.5 kB
/images/favicons/apple-icon-180x180.png17.5 kB
/images/favicons/android-icon-192x192.png7.6 kB
/images/favicons/favicon-32x32.png0.7 kB
/images/favicons/favicon-96x96.png7.3 kB
/images/favicons/favicon-16x16.png0.3 kB
/images/favicons/manifest.json0.2 kB
Linkované súbory skriptov
https://coreui.io/js/scripts.min.3f137c2d7c236d77936c08eb1f37a901544650eb921695151da659f8cca8e34ce718af7065c6236326c69da10888b2ea94cf77b05e3d8d220f6340d2c2e3cff5.js43.0 kB
https://coreui.io/js/src/clients-carousel.min.js8.0 kB
Linkované súbory obrázkov
/images/templates/coreui_free_1440.webp67.1 kB
/images/templates/coreui_pro_default_v3_1440.webp75.4 kB
/images/templates/coreui_pro_light_v3_1440.webp66.7 kB
/images/templates/coreui_pro_default_1440.webp78.5 kB
/images/templates/coreui_pro_light_1440.webp77.4 kB
/images/templates/coreui_pro_dark_1440.webp74.0 kB
/images/blog/sliders.webp16.5 kB
/images/blog/vuejs_forge3.webp45.9 kB
/images/blog/react-bootstrap-cover.webp47.6 kB
CELKOM774.2 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 817.9 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 28

Výborne! Vaša stránka potrebuje k načítaniu primeraný počet požiadaviek.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bolo otestovaných iba 30 náhodne vybraných interných odkazov. Vaša stránka obsahuje 126 interných odkazov.

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(52 / 64)

81.3 %

Kto sme a čo vieme?

Sme jedna z popredných firiem na poli SEO v ČR.

V obore SEO pôsobíme už radu rokov a SEO je našou primárnou činnosťou. Vieme vylepšiť Vaše pozície vo vyhľadávačoch a tým zvýšiť relevantnú návštevnosť Vášho webu. Naša cenová politika je dostupná väčšine, napriek tomu zachovávame vysokú kvalitu našich služieb.

máme
13
rokov skúseností
pomohli sme
1328
klientom
práve teraz máme
211
webov pod palcom
náš tím napísal už
358467
PR článkov

+420 724 761 988 / info@seolight.cz

Kontaktný formulár

Načítanie stránky


URL adresa (v prípade presmerovanie cieľová adresa):
https://coreui.io/

Načítané:
27. 9. 2023 12:31

Status kód: 200

Výborne! Vaša URL adresa vracia úspešný stanový HTTP kód.

1 / 1

Typ obsahu: text/html

Výborne! Vaša URL adresa vracia obsah vo formáte HTML.

1 / 1

Počet presmerovaní: 0

Výborne! URL adresa mieri priamo na Váš obsah.

2 / 2

Protokol: https

Výborne! URL adresa používa šifrovaný HTTPS protokol.

1 / 1

Presmerovanie: OK

Výborne! Obidve adresy 'https://coreui.io/' a 'https://www.coreui.io/' boli presmerované na rovnakú URL adresu.

1 / 1

Dĺžka URL adresy: 18 znakov

Výborne! Vaša URL adresa má primeranú dĺžku.

1 / 1

Súbor robots.txt: https://coreui.io/robots.txt

Výborne! Vaše stránky obsahujú súbor robots.txt s vyplnenou adresou mapy stránok.

2 / 2

Sitemap: https://coreui.io/sitemap.xml

Výborne! Vaše stránky obsahujú validné XML mapy stránok.

2 / 2


Dosiahnuté skóre:
11 / 11

Analýza obsahu


Nastavenie znakovej sady: utf-8

Výborne! Vaša stránka má nastavenú použitú znakovú sadu.

1 / 1

Jazyk: en

Výborne! Vaša stránka má nastavený použitý jazyk.

1 / 1

Meta titulok: calendar

Výborne! Vaša stránka má nastavený primerane dlhú titulok.

2 / 2

Meta popis: Leading open source admin dashboard template used by thousands of developers and Fortune 500s. CoreUI admin panel is built on top of Bootstrap 5. CoreUI Bootstrap Admin Template lets you save thousands of priceless hours because it offers everything you need to create modern, beautiful, and responsive applications.

Meta popis má viac než 255 znakov. Vaša stránka má nastavený meta popis, ale ten je príliš dlhý.

1 / 2

Nadpis H1:
<h1>Bootstrap Admin Dashboard Template</h1>

Výborne! Vaša stránka obsahuje nadpis H1.

2 / 2

Poradie nadpisov:
     <h1>Bootstrap Admin Dashboard Template
          <h2>Bootstrap Admin Templates
               <h3>CoreUI and CoreUI PRO are delivered with fully-fea…
               <h3>Free Bootstrap Admin Template
               <h3>Bootstrap Dashboard Template
               <h3>Bootstrap Dashboard Template
               <h3>Bootstrap Dashboard Template
               <h3>Bootstrap Dashboard Template
               <h3>Bootstrap Dashboard Template
          <h2>How does CoreUI Dashboard Template cut development…
               <h3>CoreUI Bootstrap Dashboard delivers everything you…
               <h3>Reduce Your Time to Market
               <h3>Bootstrap
               <h3>Responsive, Mobile & Cross-Browser Compatibility
               <h3>Open source with Enterprise level of support
               <h3>Easy to use
               <h3>No design skills required
          <h2>CoreUI supports most popular frameworks.
          <h2>More components, more styles, more themes, and pre…
          <h2>Ready to use and customizable UI components.
          <h2>CoreUI News
               <h3>UI Component Libraries: Use or not to use [them] w…
               <h3>Vue.js Forge 3
               <h3>How to use Bootstrap 5 in React.js - an original t…

Vaša stránka obsahuje viac nadpisov a sú použité v správnom poradí.

1 / 1

Počet nadpisov: 24

Vaša stránka obsahuje viac než 20 nadpisov.

0 / 1

Dĺžka nadpisov: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje len primerane dlhé nadpisy.

1 / 1

Počet obrázkov: 9

Výborne! Vaša stránka obsahuje obrázky.

1 / 1

Počet obrázkov bez popisu: 3

Vaša stránka obsahuje obrázky, ktoré nemajú vyplnený popisok (atribút alt).

0 / 1

Počet odkazov:
  • Počet interných follow odkazov: 126
  • Počet interných nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet odkazov:
  • Počet externých follow odkazov: 10
  • Počet externých nofollow odkazov: 0

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo interných follow odkazov.

2 / 2

Počet tagov iframe: 0

Výborne! Vaša stránka neobsahuje tag iframe.

1 / 1

Ikona stránky: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránky.

1 / 1

Ikona stránky pre Apple: Ikona stránky je vyplnená
Ikona

Výborne! Vaša stránka má vyplnenú ikonu stránku pre zariadenia Apple.

2 / 2

Odstavce: V odstavcoch je umiestnený text v dĺžke 2666 znakov. Dĺžka všetkého textu na stránke je 7423 znakov.

V odstavcoch je umiestnená viac než polovica všetkého textu na stránke. Zvážte pre umiestnenie textu použitie odstavcov.

0 / 1

Nadbytočný obsah: Stránka obsahuje obsah v komentároch: 'Facebook ...'.

Na stránke je v komentároch umiestnený nadbytočný obsah. Zvážte odstránenie tohto nadbytočného obsahu.

0 / 1


Dosiahnuté skóre:
18 / 23

HTML 5


Použitie HTML 5: OK

Výborne! Vaša stránka používa štandard HTML 5.

1 / 1

Použitie záhlavia: NIE

Vaša stránka neobsahuje záhlavie. Zvážte pridanie tagu header.

0 / 1

Použitie päty strany: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje pätu strany.

1 / 1

Použitie navigácie: OK

Výborne! Vaša stránka obsahuje navigáciu.

1 / 1

Rozdelenie obsahu do sekcií: OK

Výborne! Vaša stránka má obsah rozdelený do sekcií.

1 / 1

Zastaralé elementy: -

Výborne! Vaša stránka neobsahuje žiadne zastaralé HTML elementy.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 6

Tagy pre sociálne siete


Nastavenie jazyku: -

Vaša stránka nemá správne nastavený tag s hodnotu pre jazyk stránky!

0 / 1

Nastavenie typu obsahu: website

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre typ obsahu stránky.

1 / 1

Nastavenie URL: https://coreui.io/

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag URL stránky.

2 / 2

Titulok stránky: Bootstrap Admin & Dashboard Template · CoreUI

Výborne! Vaša stránka má správne nastavený tag pre titulok stránky a titulok má primeranú veľkosť.

2 / 2

Popis stránky: Leading open source admin dashboard template used by thousands of developers and Fortune 500s. CoreUI admin panel is built on top of Bootstrap 5. CoreUI Bootstrap Admin Template lets you save thousands of priceless hours because it offers everything you need to create modern, beautiful, and responsive applications.

Vaša stránka má nastavený tag pre popis stránky, ale jeho hodnota je väčšia než 255 znakov. Zvážte jeho skrátenie.

1 / 2

Nastavenie titulného obrázku: http://coreui.io/images/ogimages/coreui_1200_630.jpg

Vaša stránka má nastavený tag pre titulný obrázok stránky, ale ten nie je dostupný pre šifrovaný HTTPS protokol. Zvážte umiestnenie obrázkov na šifrovanú adresu.

0 / 2


Dosiahnuté skóre:
6 / 10

Analýza kľúčových slov


Počet slov na stránke: 1060

Výborne! Vaša stránka obsahuje dostatočné množstvo slov. Na stránke je '1060' slov.

2 / 2

Najčastejšie slová na stránke:
coreui | bootstrap | template | admin | components | dashboard | cls1 | fill | currentcolor; | with

Medzi najčastejšími slovami na Vašej stránke by sa mali nachádzať Vaše kľúčové slová.

1 / 1

Konzistencia kľúčových slov:
celkový početv titulkuv popisev nadpisoch
coreui38x1x2x6x
bootstrap29x1x2x11x
template28x1x2x8x
admin24x1x3x4x
components22x0x0x2x
dashboard14x1x1x8x
cls112x0x0x0x
fill12x0x0x0x
currentcolor;12x0x0x0x
with11x0x0x4x

V tabuľke nájdete zoznam slov, u ktorých by sa oplatilo zvážiť ich pridanie do titulku, popisu alebo nadpisov.

0 / 0


Dosiahnuté skóre:
3 / 3

Načítanie zdrojov


Použitie gzip kompresie: Webový server používa gzip kompresy

Výborne! Váš server používa gzip kompresy.

1 / 1

Veľkosť stránky: 43.7 kB

Výborne! Vaša stránka má primeranú veľkosť.

1 / 1

Súbory k načítaniu:
Limitované súbory
https://coreui.io/43.7 kB
https://coreui.io/scss/colors/coreui.min.2a40ce96f65a439ad5bfd37f6ed7e162eb37b155ea7eb2b8ad32e22f6c57832e.css1.5 kB
https://coreui.io/scss/style.min.1f62611077ce199a2341b13889ab694109790f0bd622f717e8e943ba46d8aeb4.css28.1 kB
/images/favicons/apple-icon-57x57.png4.1 kB
/images/favicons/apple-icon-60x60.png4.0 kB
/images/favicons/apple-icon-72x72.png5.3 kB
/images/favicons/apple-icon-76x76.png5.5 kB
/images/favicons/apple-icon-114x114.png9.9 kB
/images/favicons/apple-icon-120x120.png10.6 kB
/images/favicons/apple-icon-144x144.png13.3 kB
/images/favicons/apple-icon-152x152.png14.5 kB
/images/favicons/apple-icon-180x180.png17.5 kB
/images/favicons/android-icon-192x192.png7.6 kB
/images/favicons/favicon-32x32.png0.7 kB
/images/favicons/favicon-96x96.png7.3 kB
/images/favicons/favicon-16x16.png0.3 kB
/images/favicons/manifest.json0.2 kB
Linkované súbory skriptov
https://coreui.io/js/scripts.min.3f137c2d7c236d77936c08eb1f37a901544650eb921695151da659f8cca8e34ce718af7065c6236326c69da10888b2ea94cf77b05e3d8d220f6340d2c2e3cff5.js43.0 kB
https://coreui.io/js/src/clients-carousel.min.js8.0 kB
Linkované súbory obrázkov
/images/templates/coreui_free_1440.webp67.1 kB
/images/templates/coreui_pro_default_v3_1440.webp75.4 kB
/images/templates/coreui_pro_light_v3_1440.webp66.7 kB
/images/templates/coreui_pro_default_1440.webp78.5 kB
/images/templates/coreui_pro_light_1440.webp77.4 kB
/images/templates/coreui_pro_dark_1440.webp74.0 kB
/images/blog/sliders.webp16.5 kB
/images/blog/vuejs_forge3.webp45.9 kB
/images/blog/react-bootstrap-cover.webp47.6 kB
CELKOM774.2 kB

Výborne! Vaša stránka má vrátane zdrojového kódu primeranú veľkosť 817.9 kB.

2 / 2

Počet požiadaviek: 28

Výborne! Vaša stránka potrebuje k načítaniu primeraný počet požiadaviek.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
5 / 5

Ostatné


Responzivita: Je responzívny

Výborne! Vaša stránka je responzívna a používa meta tag viewport.

1 / 1

Použitie schema.org: Nepoužité

Vaša stránka nepoužíva schema.org, zvážte použitie štruktúrovaných dát.

0 / 2

Použitie Google Tag Manager: Používa sa

Výborne! Vaša stránka používa GTM.

2 / 2

Odkazy na chybové stránky: Neobsahuje
Poznámka: Bolo otestovaných iba 30 náhodne vybraných interných odkazov. Vaša stránka obsahuje 126 interných odkazov.

Výborne! Vaša stránka neobsahuje odkazy na chybové stránky.

1 / 1


Dosiahnuté skóre:
4 / 6

Výsledok SEO testu

Zobraziť protokol SEO testu Stiahnuť protokol SEO testu
Dosiahnuté skóre:
(52 / 64)

81.3 %